Sunteți pe pagina 1din 1

Data: ........................ Numele și prenumele ............................

Evaluare
Clasa a VI-a

I. (4x5p=20puncte ) Completează punctele de suspensie:


1. Omonimele sunt cuvintele cu formă....................și sens..................................
2. Antonimele sunt cuvintele cu formă........................și sens ..............................
3. Omografele sunt cuvintele care ...................................................................
4. Omofonele sunt cuvintele care .....................................................................

II. (12 puncte) Stabilește tipurile de sens ale cuvintelor subliniate:


a) Luceafărul este o stea puternică. ..........................................
El s-a născut sub o stea norocoasă. ............................................
Angelina Jolie este o stea a cinematografiei mondiale ............................................
b) Bogdan a fost creierul afacerii. ..........................................
După comportament părea un om fără creier. ............................................
La biologie am învățat despre funcțiile creierului. ..........................................

III. Citește cu atenție textul dat:


Propunerea păru să îl surprindă foarte tare pe Micul Prinţ:
- Să o leg? Ce idee caraghioasă!
- Dar dacă nu o legi, va pleca încotro va vedea cu ochii şi se va pierde…
Şi prietenul meu avu aici o nouă izbucnire de râs:
- Dar unde vrei să meargă?
- Nu contează unde. Drept înainte...
Atunci Micul Prinţ remarcă foarte serios:
- Nu-i nimic, e atât de mic la mine! Şi cu un pic de melancolie, poate, adăugă:
- Drept înainte nu poate ajunge prea departe.(”Micul Prinț” de Antoine de Saint Exupéry).

1. (8p)Găsește câte un sinonim potrivit în text pentru cuvintele: să (îl) surprindă=…………..,


caraghioasă=…………………………., mic=……………..ajunge=…………………..
2. (8p) Propune câte un antonim pentru cuvintele: serios-……………………, înainte- …………,
prieten- ……………….., aici- ………………….
3. (8p) Formulează câte un enunț cu omonimul cuvintelor: unde, râs, dar, nouă.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. (4p) Formulează enunțuri cu omofonul cuvântului ”va”
……………………………………………………………………………………………
IV. (30 de puncte) Redactează o scrisoare către un prieten din strănătate în care să-i vorbești despre
limba română. Poți folosi secvențe din poeziile pe care le cunoști.
În redactarea scrisorii vei avea în vedere:
- Precizarea datei: 25 noiembrie 2021, localității de expediere: Timișoara
- Formula de adresare
- Folosirea numelor Jack/ Isabelle
- Formula de încheie. Folosești numele tău!
- Numărul de cuvinte: minimun 150 de cuvinte.

S-ar putea să vă placă și