Sunteți pe pagina 1din 3

Nume prenume: Rotaru Ana

Grupa:_C1802
INSTITUȚIILE UE

Instituția: Consiliul European

Membri: șefii de stat și de guvern ai țărilor UE, președintele Consiliului


European, președintele Comisiei Europene
Rol: definește direcția politică generală și prioritățile Uniunii
Europene
Sediu: Bruxelles (Belgia)

Președinte: Charles Michel

Ceva specific: Înființare: în 1974 (forum informal), în 1992 (statut oficial), în


2009 (instituție a UE)
nu are puterea de a adopta acte legislative

Instituția: Parlamentul European

Membri: 705 deputați (membrii Parlamentului European)

Rol: organism legislativ al UE, ales în mod direct, cu


responsabilități bugetare și de control

Sediu: Sedii: Strasbourg (Franța), Bruxelles (Belgia), Luxemburg

Președinte: David-Maria Sassoli

Ceva specific: Înființare: în 1952, ca Adunare Comună a Comunității


Europene a Cărbunelui și Oțelului; în 1962, sub denumirea de
Parlamentul European; primele alegeri directe au avut loc în
1979

Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al


UE. Este ales direct de cetățenii UE, o dată la 5 ani
Instituția:
Consiliul Uniunii Europene

Membri:  miniștrii din fiecare țară a UE care răspund de domeniul de


politică supus discuțiilor
Rol: reprezintă guvernele statelor membre ale UE, adoptă legislația
europeană și coordonează politicile UE
Sediu: Bruxelles (Belgia)

Președinte: fiecare stat membru al UE deține președinția prin rotație, pe o


perioadă de 6 luni
Ceva specific: 1958 (sub denumirea de Consiliul Comunității Economice
Europene)
Împreună cu Parlamentul European, Consiliul este principalul
organism cu putere decizională al UE.
Consiliul UE nu trebuie confundat cu:
 Consiliul European - summit trimestrial în cadrul căruia
liderii UE se reunesc pentru a stabili direcțiile generale ale
politicii europene
Consiliul Europei- instituție care nu face parte din UE.

Instituția:
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
Membri:  Curtea de Justiție: câte 1 judecător din fiecare țară a UE,
plus 11 avocați generali

 Tribunalul: câte 2 judecători din fiecare țară a UE

Rol: se asigură că legislația UE este interpretată și aplicată în același


mod în toate țările UE; garantează că țările și instituțiile UE se
supun dreptului european.
Sediu: : Luxemburg

Președinte:

Ceva specific: Înființare: 1952


Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează
legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același
mod în toate țările membre și soluționează litigiile
juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene.
În anumite circumstanțe, Curtea poate fi sesizată de persoane
fizice, întreprinderi sau organizații

Instituția: Curtea Europeană de Conturi


Membri: câte un reprezentant din fiecare țară a UE

Rol: verifică dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate corect și


ajută la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE
Sediu: Luxemburg

Președinte: Klaus-Heiner Lehne

Ceva specific: Înființare: 1977 În calitatea sa de auditor extern


independent, Curtea Europeană de Conturi apără interesele
contribuabililor din UE. Nu dispune de puteri juridice, dar are
misiunea de a îmbunătăți gestionarea bugetului UE de
către Comisia Europeană și de a raporta pe marginea situației
financiare a Uniunii.

Instituția:
Comisia Europeană
Membri: o echipă („colegiul”) de comisari, câte unul din fiecare țară a
UE
Rol: apără interesul general al UE, propunând acte legislative,
asigurând respectarea acestora și implementând politicile și
bugetul Uniunii
Sediu: Bruxelles (Belgia)

Președinte: Ursula von der Leyen

Ceva specific: Înființare: 1958

Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent


din punct de vedere politic. Este responsabilă cu elaborarea de
propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a
deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

S-ar putea să vă placă și