Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 23 - 24 decembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de


procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 549 3,
558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în
materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
nr. 345 din 11.11.2021 lectura
II
Lege organică                        
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.173/1994
privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale
nr. 246 din 01.11.2019 lectura
II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – art.10, 14, 18, ș.a.; Codul
contravențional nr.218/2008 – art.36, 231, 232, ș.a.)
nr. 374 din 25.11.2021 lectura
II
Lege organică                        
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

4 Proiectul de lege cu privire la serviciile publice


nr. 304 din 26.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Iurie ȚURCANU, viceprim-
ministru pentru digitalizare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
1
raport 5 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul de
distribuit
deputaților procedură civilă nr.225/2003 – art.376; Legea insolvabilității nr.149/2012 –
art.5, 8, 21, ș.a.)
nr. 386 din 09.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul


distribuit
deputaților public de asigurări sociale (art.5, 6, 101, ș.a.)
nr. 371 din 24.11.2021 lectura
II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale –
art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 –
art.134, 1341, 398, ș.a.)
nr. 256 din 29.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
8 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de
la proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 353 din 16.11.2021 lectura
II
Lege organică                        
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, M.Pancu, Iu.Dascălu,
A.Munteanu-Pojoga, E.Cojocari, M.Morozova, D.Gherman,
I.Groza, E.Sinchevici, G.Sajin
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 9 Proiectul de lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul


distribuit
deputaților gazelor naturale
nr. 380 din 01.12.2021 lectura II
Lege organică                        
Inițiatori - deputații R.Marian, Ig.Grosu, V.Roșca, V.Spînu,
I.Babici, L.Novac, D.Istratii
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice

10 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la


asigurări (art.28)
nr. 271 din 08.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații Iu.Dascălu, A.Trubca, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.3, 6, 8, ș.a.; Legea
nr.209/2016 privind deșeurile – art.2, 7, 9, ș.a.)
nr. 292 din 19.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport 12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea


distribuit
deputaților monumentelor (art.1, 2, 31, ș.a.)
nr. 322 din 03.11.2021 lectura
I
Lege organică                        
Inițiatori - deputații V.Pâslariuc, V.Grădinaru, IG.Chiriac,
L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
13 Proiectul de hotărâre cu privire la declararea anului 2022 – Anul
Recunoștinței veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă
pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova
nr. 295 din 20.10.2021
Inițiatori - deputații B.Marcoci, V.Roșca, O.Nantoi, V.Grădinaru, L.Carp
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
14 Proiectul de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr.72/2020
privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici
din industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de
situația epidemiologică (COVID-19)
nr. 382 din 02.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Dascălu, L.Novac, M.Pancu, S.Lazarencu,
V.Șoimaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport 15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
distribuit
deputaților nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal
nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.)
nr. 332 din 04.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Jacot, V.Spînu, A.Băluțel, A.Cheptonar,

M.Pancu, I.Șpac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport 16 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului


distribuit
deputaților nr.218/2011 cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al
3
Curții Supreme de Justiție
nr. 400 din 15.12.2021
Inițiator - deputata Olesea Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 17 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.56
distribuit
deputaților din 30 martie 2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și
Anticorupție pentru anii 2017-2020
nr. 406 din 21.12.2021
Inițiator - deputatul Lilian Carp
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
18 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului cu
privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a
substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului
nr.163/2021 (art.1)
nr. 401 din 15.12.2021
Inițiator - deputata V.Roșca
Raportor - Comisia de anchetă
19 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3019 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 408 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

În baza cererii Procurorului General interimar nr.2996 din 16.12.2021


20 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3036 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 409 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2993 din 16.12.2021
21 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3039 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


4
parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 410 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2994 din 16.12.2021
22 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3038 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 411 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2995 din 16.12.2021
23 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3018 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 412 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2997 din 16.12.2021
24 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3016 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 413 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2999 din 16.12.2021
25 Raportul cu privire la cererea Procurorului general interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3017 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 414 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
5
În baza cererii Procurorului General interimar nr.3000 din 16.12.2021
26 Raportul cu privire la cererea Procurorului general interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor
nr. 3035 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 415 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2998 din 16.12.2021
27 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor
nr. 3037 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 416 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2992 din 16.12.2021
28 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare a
anului 2021
nr. 417 din 22.12.2021
Prezentat - Biroul permanent
29 ÎNTREBĂRI

30 Alocuțiunile liderilor fracțiunilor parlamentare

Încheierea lucrărilor sesiunii de toamnă


(Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova)