Sunteți pe pagina 1din 3

F.PO – APR - 07 – 1 Anexa 7.

APROBAT, AVIZAT,
Coordonator (Manager) Resp. ec. - financiar, contabilitate,
_________________ __________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)

NECESAR DE APROVIZIONARE

Contract / PNCDI : ______________________ / ___________________

Comanda / etapa : ___________________ / ______________________

Condiţii
de
Produs, calitate
Condiţii
serviciu, Termen impuse
Cantitate Preţ Valoare Furnizori impuse
Nr. lucrare, de pentru
de aprov. unitar totală potenţiali pentru
crt. material etc. aproviz. material,
furnizori
de aprovizionat produs,
serviciu,
lucrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Resp. ec. - financiar, contabilitate, Director/ Responsabil de proiect,


___________________ __________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)
F.PO – APR - 07 – 2 Anexa 7.2

APROBAT, AVIZAT,
Coordonator (Manager) Resp. ec. - financiar, contabilitate,
_________________ __________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)

Denumire proiect/serviciu:____________________________________________
________________________________________________________________
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda internă:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziţie: (materiale /colaborări / dotări): _______________________________

REFERAT PENTRU EFECTUARE DE CHELTUIELI

Produs, serviciu,
Cantitate Valoare
Nr. lucrare, material etc. Observatii
de aprov. totală
crt. de aprovizionat

0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Se solicită avans lei:


Se solicită plata facturii proforma anexate şi avizate de noi, nr.
Se poate suporta provizoriu, cu recuperare la încasarea facturii, din
contul:

ÎNTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract:________________________
(nume, prenume, semnătură)
F.PO – APR - 07 – 3 Anexa 7.3

APROBAT, AVIZAT,
Coordonator (Manager) Resp. ec. - financiar, contabilitate,
_________________ __________________
(nume, prenume, semnătură) (nume, prenume, semnătură)

Denumire proiect/serviciu:____________________________________________
________________________________________________________________
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda internă:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziţie: (materiale /colaborări / dotări): _______________________________

REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI

Nr. crt. 
Document (produs, serviciu,
justificativ lucrare, material etc.
Valoare
Nr. (factura fiscală, de aprovizionat) Valoare
Furnizor fara TVA Observatii
crt. chitanţă fiscală, Conform referatului totala
TVA
bon fiscal, nr.) pt. efectuare de
cheltuielii

0 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

TOTAL (lei) :

1. Avans încasat: ............................................. (lei)

2. Diferenţă:

• De primit: ............................................... (lei)

• De restituit: .......................................... (lei)

ÎNTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract:________________________
(nume, prenume, semnătură)

S-ar putea să vă placă și