Sunteți pe pagina 1din 1

Acordul PĂRINTELUI / TUTORELUI legal, de participare a copilului la

„Let`s Do It România! – Ziua curățeniei în toată țara – 17 septembrie 2021, cu


durata a două ore: începând cu 14:30 și finalizându-se la 16:30

Numele și prenumele elevului

...................................................................................................................
Unitatea de învățământ/Instituția

Clasa: ..................
Data /17 septembrie 2021 , Orele / 14:30 – 16:30
Numele și prenumele părintelui /
tutorelui .............................................................................................
Numele și prenumele cadrului didactic însoțitor/ bibliotecarului:

Destinaţia: Titu – Fusea - Hagioaica


Îmbrăcăminte specifică / echipament specific necesar : trening, tricou, adidas,
șapcă;
Programul acestei activități - ecologizare zona – Titu (Fusea – Hagioaica);

a) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe medicale, cadrul didactic însoţitor să
mă înștiințeze imediat și să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea
condițiilor medicale optime.
b) În caz de urgenţă, pot fi găsit la următoarele numere de telefon:

.............................

.............................

Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la activitatea din data de 17


septembrie 2021.

(Semnătura părintelui/tutorelui legal) (Data)