Sunteți pe pagina 1din 2

BOLILE PROFESIONALE

Bolile profesionale sunt afecțiunile asociate muncii și dobândite ca urmare a desfășurării


activității. Noţiunea de boală profesională implică existenţa unui raport de cauzalitate între
factorii de risc existenţi în procesul de muncă şi efectul acestora, concretizat în apariţia
bolii. Pentru ca o afecțiune să între în categoria bolilor profesionale, trebuie întrunite trei condiții
esențiale: 

 să decurgă din exercitarea unei meserii sau profesii;


 să fie provocată de factori de risc fizici, chimici, biologici, prezenți constant la locul de
muncă sau să fie efectul suprasolicitării; 
 acţiunea factorilor de risc să fie de lungă durată. 

Este acceptată și noțiunea de boală legată de profesiune, care descrie suferințe ce sunt
determinate de mai mulți factori de natură profesională, alții decât cei fizici, chimici, biologici.

Cadrul legal

Prevederile legale ce reglementează explicit problematica bolilor profesionale sunt cuprinse în


unele dispoziții din Codul Muncii, la titlul V – Sănătatea și securitatea în muncă și, in extenso, în
legea 319/2006 a Sănătății și Securității în Muncă, cu toate completările ulterioare. Legea
stabilește că responsabilitatea prevenirii bolilor profesionale revine angajatorului, în timp ce
angajatul este obligat să respecte măsurile de siguranță impuse de angajator. Angajatorul are, în
plus, obligația de a informa angajații cu privire la riscurile profesionale, inclusiv asupra bolilor
pe care le poate presupune exercitarea unei anumite meserii sau profesii.Angajatorul trebuie să
asigure condiţiile necesare pentru ca fiecare lucrător să fie corect și complet instruit în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit muncii acestuia. 

Cauzele care duc la boli profesionale

Unele medii de lucru pot prezenta un risc ridicat și pot favoriza apariția unor boli profesionale.
Se consideră că unele substanțe periculoase, precum agenții chimici și biologici, inclusiv cele cu
potențial cancerigen, zonele de lucru expuse la radiații (ionizante, ultraviolete) pot cauza boli

~1~
profesionale. Unii factori fizici, inclusiv vibrațiile și zgomotele, manevrarea unor greutăți, dar și
muncă sedentară sunt pe lista cu posibile cauze ale bolilor profesionale. 

Factorii psihosociali, profesionali, programul de muncă în ture și stresul sunt elemente care pot
duce la apariția unor boli ce intră în categoria celor profesionale. 

Caracteristic pentru bolile profesionale este faptul că acestea se instalează lent şi afectează la
modul general organismul ori doar anumite organe sau aparate. O altă trăsătură a bolilor
profesionale este faptul că acestea sunt deseori cronice. Cu toate acestea, unele se vindecă prin
aplicarea unui tratament adecvat. Pentru ca un factor să fie considerat declanșator al unei boli
profesionale, se stabilește cantitativ o doză a noxei respective, la care organismul trebuie să fie
expus. Relaţia doză-efect a fost stabilită pentru un număr mare de factori de risc, existând,
totodată, și limite maxime admise de expunere pentru angajați. 

Clasificarea bolilor profesionale

Factorii de risc care pot provoca bolile profesionale sunt numeroşi: unii dintre ei sunt cunoscuţi,
alţii apar odată cu dezvoltarea unor noi tehnologii. În România, clasificarea bolilor profesionale
are următorul desfășurător:

 Intoxicații, provocate de inhalare, ingerare sau contactul epidermei cu substanțe toxice;


 Pneumoconioze, provocate de inhalarea pulberilor toxice;
 Boli prin expunere la energie radiantă;
 Boli prin expunere la temperaturi înalte sau scăzute;
 Boli prin expunere la zgomot și vibrații;
 Boli prin expunere la presiune atmosferică ridicată ori scăzută;
 Alergii profesionale;
 Dermatoze profesionale;
 Cancer profesional;
 Boli infecțioase și parazitare;
 Boli prin suprasolicitare;
 Alte boli cronice (care nu intră în categoriile anterioare). 
~2~