Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de activitate didactică

Data: 08.06.2021

Școala: Școala Gimnazială nr.1 Sântandrei

Clasa: a II- a B

Profesor: Știube Mădălina Alexandra

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Unitatea de învățare: ,,Se apropie vacanța!”

Subiectul lecției: Măsurarea lungimii.

Tipul lecției: predare de noi cunoștințe

Competențe generale:

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare

5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

Competențe specifice:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând


la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume,
diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >,
=, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x;
a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

6.4. Identificarea şi utilizarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate,


masa (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate

Obiective operaționale:

O.1: să rezolve corect cel puțin patru exerciții și o problemă care includ cele patru operații
matematice învățate;

O.2: să menționeze unitatea standard de măsurare pentru lungime;

O.3: să numească alte unități de măsură pentru lungime, alături de metru;

O.4: să realizeze diverse măsurători de lungime pentru obiecte/distanțe date.

Metode și procedee: conversația dirijată, expunerea, explicația, exercițiul, jocul didactic,


problema

Mijloace de învățământ: tabla, markere, fișe de lucru, obiecte de măsurat, foi color A4,
foarfece, bomboane.

Bibliografie:

1. Programa școlară pentru disciplina MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI.


Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II- a. Ministerul Educației Naționale. București:
2013
2. Roșu, M. (2006). Didactica matematicii în învățământul primar. Program universitar de
formare în domeniul Pedagogie pentru Învățământ Primar și Preșcolar adresat cadrelor
didactice din mediul rural. Ministerul Educației și Cercetării
3. Petrovici, C. (2014). Didactica matematicii pentru învățământul primar. București:
Editura Polirom
4. Popescu, N. (2019). Matematică și explorarea mediului. Caiet de lucru. Partea 2.
Bascov: Editura Elicart

Desfășurarea activității
Nr. Eveniment Metode și Forme de
O.o. Conținut științific Evaluare
crt. didactic procedee organizare

1. Moment Asigur climatul necesar defășurării Frontală


organizatoric activității didactice prin: pregătirea
(3 min.) materialelor necesare, împărțirea
materialelor necesare copiilor,
asigurarea liniștii în clasă etc.

2. Captarea Le voi capta atenția copiilor cu Frontală


atenției (3 ajutorul realizării exercițiului
min.) propus pentru aflarea titlului lecției.

3. Anunțarea Voi anunța tema activității și Expunerea Frontală


temei (1 min.) obiectivele lecției propuse prin
intermediul unui scurt exercițiu. Cu
ajutorul copiilor vom descoperi
rezultatele pentru operațiile date și
vom ordona crescător silabele
corespunzătoare acestora pentru a
afla titlul lecției.

28 : 7 = 4 su
7 x 6 = 42 lun
9 x 9 = 81 mii
0x1=0 mă
54 : 6 = 9 rea
36 : 6 = 6 ra
7 x 7 = 49 gi
Concluzionăm că titlul lecției
este ,,Măsurarea lungimii”.
Voi specifica care sunt obiectivele
lecției.

4. Dirijarea O1 Descoperim! Conversația Frontală


învățării (15 O2 Le voi cere copiilor să măsoare cu dirijată
min.) O3 palma suprafața băncuței. Explicația
O4 Voi face acelaș lucru. Exercițiul
Vom deduce că măsurând cu palma Problemati-
ne-au dat rezultate diferite, deși zarea
toate băncile au aceeași mărime.
Pentru ca măsurarea lungimii
unui obiect să nu aibă rezultate
diferite, oamenii din întreaga
lume au convenit să folosească
unități de măsură identice.
Unitatea principală pe care o
folosim atunci când măsurăm ceva
în țara noastră este METRUL.

Obiecte de măsurat
Voi lua o pungă opacă și voi chema
pe rând câte un elev să apuce un
obiect cu ochii închiși și să
ghicească despre ce obiect de
măsurat ar fi vorba. Vom ghici
treptat care sunt instrumentele
folosite în general pentru măsurarea
lungimii, după care vom nota în
caiete toate informațiile menționate
sau deduse în cadrul lecției
prezentate.
Le cer copiilor să măsoare:
1. distanța de la tablă până la
geamul din spatele clasei, în
METRI;
2. lungimea
stiloului/creionului în
CENTIMETRI (Măsurăm
obiectele mici în centimetri
sau milimetri);
3. lungimea caietului de
matematică în
CENTIMETRI.

Schema lecției pentru caiete


Unitatea principală pentru
măsurarea lungimilor este
metrul. Se prescurtează m.
Alte unități sunt de măsură pentru
lungime sunt:
- Centimetrul;
- Milimetrul;
- Kilometrul.

***Uneori avem nevoie să


măsurăm obiecte mai mici decât un
metru. Știi ce unitate de măsură
vom folosi pentru a măsura
lungimea unui creion?
În acest caz vom folosi o unitate de
măsură de 100 de ori mai mică
decât un metru, numită centimetru
(cm).

Instrumentul cu care putem măsura


lungimi exprimate în centimetri
este rigla gradate (prezint
obiectul).

1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm
1 cm= 10 mm
Vom desena o axă pe caiete și o
vom delimita; voi menționa că 2
pătrățele de caiet reprezintă 1 cm.

Instrumente de măsurat
lungimea
- Rigla;
- Ruleta;
- Metrul tâmplarului;
- Metrul croitorului.

5. Obținerea O1 EXERCIȚII- ANEXA 1 Explicația frontală Observația


performanței O2 Tot în această etapă le voi sugera Exercițiul sistematică
(15min.) O3 elevilor un exercițiu de măsurare. Problema
Le voi cere să măsoare cu rigla
lungimea pantofilor pe care îi
poartă și să realizeze forma unuia
pe o fișă color, în funcție de
centimetrii lor. Vor decupa forma și
o vor lipi în caietele de clasă.

6. Aprecieri Voi face aprecieri individuale și Expunerea Aprecieri


(2min) globale referitoare la activitatea verbale
susținută și implicarea copiilor. Recompense
Aceștia vor fi recompensați cu câte
o bombonică, cu precizarea că vor
putea să o mănânce după ce vor
măsura lungimea acesteia cu rigla.

7. Tema pentru Le voi da copiilor tema pentru Expunerea Frontală


acasă acasă și voi face câteva precizări pe
marginea acesteia.

8. Încheierea Lecția s-a încheiat.


lecției (1 min.) Copiii vor lua pauza.

S-ar putea să vă placă și