Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În alcătuirea neurocraniului intră următoarele oase pereche: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde denumirea unor tipuri de ARN, iar coloana A caracteristicile acestora.
Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. conţine informaţia genetică la ribovirusuri a) ARN mesager
2. copiază informaţia genetică a unei catene de ADN b) ARN ribozomal
3. transportă aminoacizii la locul sintezei proteice c) ARN de transfer
d) ARN viral

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Persoanele cu grupa sanguină O (I) pot primi sânge cu grupa:


a) O (I)
b) A (II)
c) B (III)
d) AB (IV)

2. Aparţine toracelui muşchiul:


a) biceps
b) oblic
c) pectoral
d) trapez

3. ARN -ul viral:


a) a fost evidenţiat în nucleii celulelor animale
b) conţine în structura chimică timină
c) constituie materialul genetic la HIV
d) prezintă, de obicei, o formă circulară

4. Cavitatea pelviană adăposteşte la bărbaţi:


a) intestinul subţire
b) prostata
c) testiculele
d) uterul

5. Este efect al hipersecreţiei de tiroxină:


a) cretinismul
b) exoftalmia
c) mixedemul
d) statura redusă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Prin arterele pulmonare circulă sânge încărcat cu oxigen.

2. ARN-ul mesager precursor conţine atât exoni, cât şi introni.

3. Contracţiile izometrice nu se exteriorizează prin mişcare.

4. Celulele cu bastonaşe sunt responsabile de vederea diurnă.

5. Sternul este situat anterior faţă de trahee.

6. Ecosistemele antropizate sunt create şi dirijate de către om.

S-ar putea să vă placă și