Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Testiculul este considerat o glandă mixtă deoarece produce ............ şi ............ .


B 6 puncte
Coloana B cuprinde particularităţi ale unor glande endocrine, iar coloana A exemple de
glande endocrine. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. hipofiză a) are localizare retrosternală
2. pancreas b) se mai numeşte ”creier endocrin”
3. tiroidă c) secretă triiodotironină
d) secretă un hormon hipoglicemiant

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Senzaţia vizuală se formează la nivelul:


a) cristalinului
b) nervului optic
c) retinei
d) scoarţei cerebrale

2. Procesul de maturare a ARN-ului mesager are loc:


a) în citoplasmă
b) în nucleu
c) prin asamblarea intronilor
d) prin eliminarea exonilor

3. Căile descendente medulare:


a) conduc sensibilitatea
b) conectează diferite segmente medulare
c) deservesc motilitatea corpului
d) transmit comenzi către receptori

4. Eroziunea solului poate fi cauzată de:


a) defrişarea pădurilor
b) combaterea dăunătorilor
c) introducerea de specii noi
d) reducerea poluării sonore

5. Aglutininele alfa şi beta lipsesc în plasma indivizilor cu grupa sanguină:


a) O (I)
b) A (II)
c) B (III)
d) AB (IV)
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Prin fractură este întreruptă continuitatea unui os.

2. În cavitatea bucală se formează bolul alimentar.

3. Limfocitele B sunt implicate în imunitatea celulară.

4. ARN-ul mesager este o macromoleculă cu porţiuni bicatenare.

5. Mica circulaţie începe din ventriculul drept.

6. Oxigenul este transportat de sânge sub formă de oxihemoglobină.

S-ar putea să vă placă și