Sunteți pe pagina 1din 1

SANTIERUL:

PUNCT DE LUCRU:
OBIECT :

PROCES VERBAL
DE RECEPTIE CALITATIVA
Nr. ________ Data __________

Cu ocazia verificarii efectuate la : ___________________________________


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
La baza verificarii au stat urmatoarele documente : ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Din verificarile effectuate pe teren si din examinarea documentelor au rezultat
urmatoarele : _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Au fost stabilite urmatoarele masuri ( concluzii ) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Mentiuni speciale : _______________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Numele si prenumele Semnatura


CONSTRUCTOR: ________________________ ____________
BENEFICIAR: ________________________ ____________
PROIECTANT: ________________________ ____________

S-ar putea să vă placă și