Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Ciocotișan Radu- Carei

Exercițiu rezolvat
Enunț: Fie triunghiul oarecare 𝐴𝐵𝐶 și punctele 𝑀 ∈ 𝐴𝐵, 𝑁 ∈ 𝐴𝐶 astfel încât 𝐴𝑀 = 𝜆𝐴𝐵, 𝐴𝑁 = 𝜆𝐴𝐶, 𝜆 ≠ 0
Arătați că vectorii 𝑀𝑁 și 𝐵𝐶 sunt coliniari.

Rezolvare:
𝐴

𝑀 𝑁

𝐵 𝐶

Aplicăm regula triunghiului și avem

𝑀𝑁 = 𝑀𝐴 + 𝐴𝑁 = −𝐴𝑀 + 𝐴𝑁 = −𝜆𝐴𝐵 + 𝜆𝐴𝐶=𝜆 𝐵𝐴 + 𝐴𝐶 = 𝜆 ∙𝐵𝐶

Așadar 𝑀𝑁 = 𝜆 ∙ 𝐵𝐶 și conform condiției de coliniaritate deducem că vectorii 𝑀𝑁 și 𝐵𝐶 sunt coliniari.

S-ar putea să vă placă și