Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Domeniul D.P.M.

Interasistenţă

Prof. înv. preşcolar: Irina Curelea


Data: 28.11.2014
Unitatea de invaţământ: Grădiniţa ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Ploieşti
Grupa: mijlocie A -,,Piticii cuminţi”
Efectiv: 28 copii
Tema activităţii: ,,Iedul cel mic s-a suit pe cuptor, să-i dăm o mână de ajutor!”
JOC: ,, Ştafeta pâinilor”
Tipul activitatii: învăţare
Durata:30 minute
Scopul activitătii:
- învaţarea deprinderii de a se căţăra
Obiective cadru:
- stimularea calităţilor intelectuale,de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite;
- cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate.
Obiective operaţionale:
- să-şi formeze o ţinută corporală corectă (in pozitia stând, şezând si în deplasare);
- să cunoască şi să aplice regulile de igiena a efortului fizic.
- să manifeste în timpul activiţătii atitudini de cooperare, spirit de echipă şi fair-play.
Strategii didactice:
- metode şi procedee :explicaţia, demonstraţia, povestirea, exersarea, corectarea jocul;
- materiale didactice: fluier, ecusoane, 2 mese, recompense.
Forma de organizare: frontal, individual, pe echipe.
Locul de desfăşurare: sala de grupă
Bibliografie: ,,Curriculum pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6/7ani”, MECT, 2008

VERIGA CONŢINUTURI FORMAŢII DOZARE INDICAŢII METODICE EVALUARE

1. - adunarea şi alinierea;
Organizarea - verificarea echipamentului şi a - atenţie la explicaţii;
colectivului stării de sănătate;
de preşcolari - anunţarea temei;
Enunţarea obiectivelor pe
înţelesul copiilor : ,,Astăzi vom
învăţa să ne căţărăm pe cuptor - rapiditate şi
(masă) şi ne vom juca jocu , În linie pe un - spatele drept; precizie;
Ştafeta pâinilor ” rând - braţele pe langă corp. - direcţia şi
- întoarceri la comandă (semnal xxxxxxxx sincronizarea;
sonor) cu repere ,,cu faţa spre
fereastră”, ,,cu faţa spre uşă” 2-3X
2. Povestire - Acum copii o să În coloană Cel din spate se aşează cu
Pregatirea plecăm ,,La plimbare spre mâinile pe umerii celui din
organismului poiana caprei cu trei iezi” faţă şi ne deplasăm înainte. Mers coordonat.
pentru efort Mers şerpuit în coloană; 1x 1m
Mers pe varfuri ,,ca păsărelele”; Mers pe vârfuri cu paşi Atingerea solului
1x1m mici, genunchii cât mai cu varful
drepţi, capul sus , privirea picioarelor.
Mers pe călcâie; 1x1m înainte;
Mers pe călcâie cu mâinile
la spate, cât mai drepţi.
Mişcăm braţele pe lângă
corp;
Ne ghemuim corect;
Mers ghemuit ,,ca piticii”; Alergăm cu gura închisă; Şezutul în jos.
Alergare uşoară, cu schimbarea Păstrăm distanţa; Alergare uşoară,
direcţiei de mers: ,,ne grăbim că Inspirăm pe nas, expirăm cu ridicarea
vine ploaia”; pe gură. talpilor de pe sol,
Exerciţii de respiraţie ,,mirosim fără să le târască;
floarea”.
3. Ajunşi în poiană vom face câteva În semicerc Capul şi trunchiul
Influenţarea    
exerciţii în formaţie de semicerc. xxxxxx se menţin drepte,
selectiva a
aparatului   x x fără înclinare
locomotor
x x înainte sau înapoi.

Ex.1: ,,Ceasul”
Spatele drept. Mişcările capului
P.I - Stând depărtat, spatele X 4x4
se execută
drept, mâinile pe sold:
comform
T1- - aplecarea capului înainte;
comenzilor
T2 - extensia capului înapoi;
T3 - îndoirea capului cu arcuire
spre stânga;
În timpul îndoirii
T4 - îndoirea capului cu arcuire
trunchiul şi capul
spre dreapta;
se menţin în
Ex.2 ,,Zburăm” 4x4
acelaşi plan fără
- Stând depărtat, mâinile lateral:
aplecare înainte,
T1 - 4 - patru rotări mari cu
localizând
braţele prin înainte, sus, înapoi;
mişcarea pentru
T1 - 4 - aceeaşi mişcare în sens
îndoirea laterală a
invers, cu rotire mai puţin amplă.
coloanei.
Ex.3 ,,Cântarul” 4x4
PI - Stând depărtat cu mâinile pe
şolduri:
T1-3 - îndoirea trunchiului lateral
dreapta;
Mişcările se
T3 - 4 - aceeaşi mişcare şi în partea
execută comform
cealaltă. 4x4
comenzilor
Ex.4 ,,Suntem pitici, suntem
uriaşi”
PI - Stând depărtat:
La suntem pitici, ne ghemuim,
la suntem uriaşi ridicăm mâinile! 4x4
Ex.5 ,,Sări ca mingea”
PI - Stând cu mâinile pe şolduri. Săriturile se
T1-4 -sărituri ca mingea. execută pe vârfri,
elastic.
4. ,,Iedul cel mic s-a suit pe cuptor, x x Poziţia corectă a
Exersarea să-i dăm o mână de ajutor!”. x x corpului,
căţărării Voi explica şi demonstra tehnica x x Căţărere pe o
căţărării x x masă ,,cuptor”.
Copii vor lucra în formaţie pe x x
două echipe: x x
1. Ochişorii ageri x x
2. Feţe zâmbitoare
Fiecare copil din echipă se va
deplasa în linie dreaptă , se va
căţăra pe,, cuptor”, va coborâ şi
în pas alergător se va aşeza la
coada şirului.
Voi asigura astfel densitatea
activităţii.
Căţărarea se va executa la
comanda ,,Atentie, caţără-te!”.
4. Consolidarea deprinderii se va x x
Consolidarea realiza prin jocul ,,Ştafeta x x
deprinderii pâinilor!” x x
motrice Educatoarea va da startul pentru x x Copiii se caţără cu atenţie, Spatele drept,
echipe. Fiecare echipă va avea x x ducând câte o pâine sau căţărarea cărectă,
câte o pâine. Pe rând copiii vor aducând câte o pâine. aşezarea sau
trebui să ducă/aducă pâinea luarea păinii.
la/de la cuptor, să se caţere, să 2x
revină la echipă, să-şi atingă
colegul pe umăr/să-i dea pâinea.
Se executa jocul cu participarea
fiecărui copil de cel puţin 2 ori.
5. Se realizeaza jocul
Revenirea liniştitor ,,Balonaşul”
organismului Copii sunt în formaţie de cerc x x x Jocul se Nu ne înghesuim ,
după efort strâns, ţinându-se de mâna şi x x execută de nu tragem prea tare de cerc.
umflă balonul rostind x x x 2 ori.
versurile:,,Balonaşul creşte mare,
frumos colorat, rămâi balonaş
aşa, să nu te spargi că e păcat, Se urmăreşte destinderea,
rămâi balonaş asa, să nu te spargi relaxarea .
că e păcat!”. În momentul în care
terminăm de cântat un copil
spune: ,,O albină vede balonaşul,
crede că e o floare mare, se
aşează pe el şi îl înţeapă cu
trompa”. Atunci copiii ,,sparg
balonul” imitând sunetul ,,poc!”.
6. Se fac aprecieri generale asupra x x x Evaluare verbală
Concluzii şi comportamentului copiilor din x x
aprecieri timpul activităţii şi se oferă x x
recompense (după ce copiii se
spală pe mâini se împart cele
două pâini).