Sunteți pe pagina 1din 2

REALIZAREA EVALUĂRII ELEVILOR

GHID DE INTERVIU –PENTRU PROFESORI

Prezentul interviu urmăreşte aflarea opiniilor dumneavoastră în ceea ce priveşte


modul de realizare a evaluării elevilor. Vă solicităm să contribuiţi cu experienţa şi
opiniile dumneavoastră la identificarea unora dintre aspectele problematice ale evaluării
şcolare, în încercarea de a înlătura astfel unele dintre posibilele cauze ale eşecului şcolar.
Premisa de la care pornim este că valorificarea experienţei didactice şi cunoaşterea
opiniei celor direct implicaţi în procesul evaluării sunt condiţii obligatorii pentru orice
efort de îmbunătăţire a calităţii învăţământului.
Vă rugăm să fiţi sinceri şi deschişi în exprimarea opiniilor dumneavoastră,
deoarece nu se urmăreşte verificarea cunoştinţelor teoretice despre evaluare, ci ne
interesează mai mult cum se realizează acest lucru în practica educaţională. Nu există
răspunsuri bune sau rele, ci doar răspunsuri autentice sau neautentice, conforme sau
neconforme cu realitatea sau cu ceea ce realmente credeţi. Răspunsurile dumneavoastră
sunt strict confidenţiale, iar rezultatele sunt folosite în scopuri de cercetare. Vă mulţumim
pentru colaborare!

Vârsta: Specializarea:
Sex: F/M Gradul didactic:
1. Este cert că, de cele mai multe ori, notele acordate elevilor reflectă corect nivelul
lor de pregătire. Se admite însă că, uneori, notele şcolare se abat în plus sau în
minus de la nivelul real al prestaţiei elevului. Gândindu-vă la dumneavoastră, dar
şi la colegi, în ce măsură credeţi că astfel de abateri apar?

2. Ce factori credeţi că influenţeză deformarea evaluării?

3. Ce calităţi consideraţi că trebuie să aibă un elev pentru a obţine note mari?

4. Credeţi că există elevi care nu vor reuşi niciodată să obţină note mari, indiferent de
cât de mult s-ar strădui? Care credeţi că sunt cauzele?

5. Cum aţi putea descrie un elev slab la învăţătură, aflat în situaţie de eşec şcolar?
Dacă ar trebui să atribuiţi o etichetă unui astfel de elev, care ar fi aceea?

1
6. Obişnuiţi să vă formaţi o anumită părere despre nivelul de pregătire al fiecărui elev
cu care lucraţi? Această imagine vă este confirmată de rezultatele elevilor? Pe ce
anume vă bazaţi în predicţiile dumnevoastră?

7. Vi se întâmplă, ca atunci când sunteţi nesigur să „aruncaţi o privire” prin carnetul


de note sau prin catalog, pentru a vedea ce note are elevul la celelalte discipline?

8. Obişnuiţi să măriţi sau să micşoraţi nota acordată iniţial unui elev? Dacă da, în ce
condiţii?

9. Consideraţi că este cazul ca profesorul să scadă nota unui elev din cauza
indisciplinei, deşi elevul este bine pregătit?

10. În cazul în care un elev are greutăţi în expunerea cunoştinţelor, cum procedaţi?

11. Să presupunem că un elev foarte bun, care învaţă de obicei în mod serios, se
prezintă nepregătit la o anumită lecţie. Cum credeţi că trebuie să procedeze
profesorul?

12. Utilizaţi aprecierile pozitive, laudele şi încurajările la clasele la care predaţi? Dar
aprecierile negative, criticile şi pedepsele?

13. Ce efecte consideraţi că au notele mari asupra elevului? Dar notele mici?

14. Ce efecte aţi constatat că au asupra elevilor formulele care îi etichetează pozitiv
din perspectiva motivaţiei şcolare, a nivelului de aspiraţie şi a încrederii de sine?
Aceeaşi întrebare pentru etichetările negative.