Sunteți pe pagina 1din 2

G.P.P. NR.

1
CARACAL, OLT

PLAN MANAGERIAL FONDUL DE CARTE


-an şcolar 2012/2013-

►ARGUMENT:
Biblioteca şcolară este destinată sprijinirii procesului instructiv – educativ,
satisfacerii cerinţelor de informare documentară, de lectură şi de studiu ale cadrelor
didactice .

►SCOP: Optimizarea desfăşurării procesului instructiv – educativ în cadrul unităţii


noastre şcolare.

►OBIECTIVE:
1. Formarea unei temeinice culturi generale a prescolarilor;
2. Sprijinirea personalului didactic al unitatii în îmbunătăţirea calităţii procesului de
învăţământ, asigurând publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie,
psihologie, lucrări privitoare la conţinutul diferitelor discipline predate în gradinita şi
la metodica predării acestora;

►PARTICIPANŢI :
Responsabil fondul de carte
Cadre didactice

►GRUP ŢINTĂ :
PRIMAR: cadre didactice
SECUNDAR:prescolari

►DURATA : anul şcolar 2012-2013

►MOD DE DESFĂŞURARE :
a. Organizarea activităţii bibliotecii şi asigurarea funcţionării acesteia potrivit normelor
legale ;
b. Păstrarea şi asigurarea securităţii fondului de carte, cu respectarea condiţiilor de
răspundere gestionară prevăzute de legislaţia în vigoare;
c. Verificarea periodică a fondului de carte şi luarea unor măsuri de recondiţionare şi
legare a cărţilor sau, după caz, propunerea pentru casare a cartilor perimate din punct
de vedere fizic sau ştiinţific;
d. Răspunderea operativă şi eficientă la cerinţele de lectură şi de informare
documentară ale cadrelor didactice
e. Punerea la dispoziţia acestora a cartilor/jocurilor/planselor solicitate;
f. Asigurarea împrumutului cartilor/jocurilor/planselor la domiciliu în conformitate cu
dispoziţiile „Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare” şi
urmărirea restituirii la timp a cărţilor împrumutate;
g. Desfăşurarea activităţii de popularizare a colecţiilor bibliotecii, punând la dispoziţia
cadrelor didactice liste de titluri ale cartilor/jocurilor/planselor recent intrate în
bibliotecă.;

ANALIZA SWOT
 PUNCTE TARI:
 Existenta unui dulap pentru depozitarea fondului de carte
 Existenta de mijloace de invatamant: carti/jocuri/planse
 Dorinta tuturor cadrelor didactice din unitate de a se autoinstrui folosind
resursele materiale ale bibliotecii

 PUNCTE SLABE:
 Lipsa unui spatiu propriu pentru amenajarea bibliotecii
 Lipsa unui cadru instruit in domeniu
 Lipsa de mijloace de instruire si educare moderna : calculator, videoproiector,
camera video, aparat foto etc
 Mijloace de invatamant putine: carti, jocuri, planse, jetoane etc

 OPORTUNITATI:
 Pastrarea in bune conditii a cartilor/jocurilor/planselor din biblioteca
 Imbunatatirea fondului de carte al unitatii

 AMENINTARI:
 Posibilitatea transformarii bibliotecii in ludoteca (spatiu in care se gasesc
jucarii)

Director, Responsabil Fondul de carte,


Prof. Anghel Lorena