Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

Evaluarea performanţelor resurselor umane

SUBIECTUL I. Încercuiți varianta corectă: (4 x 0,50=2 puncte)


1. Necesitatea evaluării performanţelor angajaţilor se realizează datorită următoarelor motive:
a) pentru a identifica nivelul performanţei în muncă a unui angajat; ;
b) evoluţia personală a celui evaluat;
c) evolutia personală a celui evaluat şi vechimea acestuia;
d) studiile şi evoluţia personală a celui evaluat.
2. La baza evaluării performanţelor stau:
a) criterii de evaluare;
b) standarde de performanţă;
c) criterii de evaluare şi standarde de performanţă;
d) caracteristici de personalitate individuale.
3. Evaluarea performanţelor resurselor umane presupune una din activitățile :
a) evaluarea rezultatelor ;
b) evaluarea comportamentului;
c) evaluarea competenţei profesionale;
d) a+b+c.