Sunteți pe pagina 1din 3

CLASIFICAREA SERVICIILOR

În practica economică există diferite încercări de clasificare a serviciilor. Majoritatea


specialiştilor iau în considerare scopul lor (valoarea de întrebuinţare a serviciilor) şi modul de
obţinere.

După scop :
 Servicii productive – care adaugă valoare unor produse existente. De exemplu:
repararea, ambalarea, transportarea. Se desfăşoară de regulă în interiorul
întreprinderii;
 Servicii publice - satisfac necesităţile sociale ale populaţiei. De exemplu:
distribuirea gazului şi a energiei electrice, transportul persoanelor,
telecomunicaţiile, alimentaţia publică, reparaţia obiectelor casnice, hoteluri,
coafură, închirieri de produse şi imobile,comerţ, sănătate;
 Servicii culturale – satisfac necesităţile intelectuale şi informative ale oamenilor.
De exemplu: spectacole, educaţie, învăţământ, turism;
 Servicii economice – satisfac necesităţile economice. De exemplu: servicii
bancare, de credit, de asigurare, de consultanţă, de asistenţă, de studii informatice,
de publicitate;

După modul de obţinere :


 Servicii ce se bazează pe personal
- nespecializat – paznici, îngrijitori;
- specializat – chelneri, frizeri, lăcătuşi,etc.;
- profesionişti – consultanţi, avocaţi;

 Servicii ce se bazează pe utilaje


- automatizate – spălătorii automate;
- controlate de operatori – taximetre, cinematografe;
Există servicii care nu se vând – armată, poliţie, educaţie, sănătate (cu excepţii).

 Servicii cultural-turistice :
- cazare;
- alimentaţie publică;
- servicii turistice –excursii, sejururi;
- spectacole – teatru, cinematografe;
- radiodifuziune;
- televiziune;
- agrement.

 Servicii de comunicaţii :
- transporturi aeriene;
- transporturi rutiere;
- transporturi feroviare;
- transporturi maritime şi fluviale;
- transporturi pe cablu;
- telecomunicaţii;
- servicii poştale;
- servicii de informare.
 Servicii medicale :
- asistenţă medicală;

 Servicii de întreținere şi reparaţii :


- instalaţii electrice;
- echipamente mecanice;
- sisteme de încălzire/climatizare;
- autovehicule;
- construcţii;
- calculatoare electronice;

 Servicii de utilitate publică :


- salubrizarea şi gestionarea deşeurilor;
- alimentare cu apă, gaze, energie termică;
- distribuirea de electricitate;
- întreţinerea spaţiilor verzi;
- pompieri;
- poliţie;
- servicii publice;

 Servicii comerciale :
- vânzări „en gros” sau „en detail” de produse;
- depozitarea mărfurilor;
- marketing;
- ambalarea/condiţionarea produselor;

 Servicii financiare :
- servicii prestate de bănci;
- servicii prestate de societăţile de asigurare;
- serviciile prestate de casele de pensii;
- administrarea proprietăţilor;
- vânzarea /cumpărarea imobilelor;
- contabilitate;

 Servicii profesionale :
- elaborarea planurilor şi proiectelor de arhitectură;
- expertizarea produselor;
- asistenţă juridică;
- paza şi asigurarea securităţii;
- educaţie şi instruire;
- managementul calităţii;
- proiectarea constructivă şi tehnologică;
- consultanţă;

 Servicii administrative :
- managementul resurselor umane;
- serviciile informatice;
- serviciile prestate de administraţia publică centrală şi locală;

 Servicii tehnice :
- înregistrări foto-cine-video-audio;
- încercări mecano-climatice, electrice;
- analize fizico-chimice;

 Servicii ştiinţifice :
- cercetare ştiinţifică;
- dezvoltarea produselor;
- studii tehnico-economice;
- asistarea elaborării deciziilor;

 Servicii de aprovizionare :
- contractarea şi urmărirea contractelor;
- gestionarea şi distribuirea materialelor aprovizionate.