Sunteți pe pagina 1din 11

Capabilitati:

Resurse naturale1: saruri haloide; marmura, calcar, granit, gresie, nisip, pietris, argila; antracit, carbune brun, huila, lignit; minereuri: fier, mangan, polimetalice, cupru, aluminiu; ape: subterane->potabile, industriale si freatice; o minerale->naturale, terapeutice, geotermale; aur si argint; uraniu. Resurse umane: Populaia stabil: 19,0 milioane 19.0!".9#$% persoane; &ospodrii: ',1 milioane '.0($.'1'% gospodrii; )ocuine inclusi* alte uniti de locuit%: (,+ milioane locuine din care: (.!+0.$0' locuine con*enionale ,i (.1!9 alte uniti de locuit%; -ldiri: +,1 milioane cldiri +.11'.9!0 cldiri din care: +.10#.01# cldiri cu locuine ,i 1!.9"' cldiri cu spaii colecti*e de locuit%;

Harta oficiala a resurselor naturale ale Romaniei: http://www.evz.ro/detalii/stiri/harta-oficiala-a-tuturorresurselor-naturale-din-romania-97687 .html

./umar unitati de in*atamant: '+(( Populatia scolara pe ni*eluri de educatie mii%: 0n*atamantul Prescolar: $'! 0n*atamantul Primar si gimna1ial: 1$91 0n*atamantul )iceal: ($' 0n*atamantul Profesional si de ucenici: +! 0n*atamantul Posliceal si de maistri: '0 0n*atamantul 2uperior: $'#3" Resurse legislative: -onstitutia 4omaniei; 5ratate internationale; 2trategia nationala de aparare; 2trategia nationala anticoruptie "00+-"00'; 2trategia de reforma a sistemului 6udiciar; 2trategia nationala de combatere a criminalitatii organi1ate; 2trategia de informati1are a sistemului 6udiciar pe perioada "00+-"009. Institutii: -7dministratia Pre1identiala; -7*ocatul Poporului; --amera 8eputatilor; --asa /ationala de 7sigurari de 2anatate; --onsiliul )egislati*; --onsiliul 2uperior al 9agistraturii;

"tatistica #$" !%1%/!%11

--urtea -onstitutionala; --urtea de 7pel :ucuresti; --urtea 9ilitara de 7pel :ucuresti; -&u*ernul 4omaniei; -0nstitutul -ultural 4oman; -0nstitutul ;uropean din 4omania; -0nstitutul /ational al 9agistraturii; -9inisterul 7facerilor ;<terne; -9inisterul 7dministratiei si 0nternelor; -9inisterul 7dministratiei Publice; -9inisterul 7griculturii, Padurilor, 7pelor si 9ediului; -9inisterul 7pararii /ationale; -9inisterul -ulturii si -ultelor; -9inisterul -omunicatiilor si 5ehnologiei 0nformatiei; -9inisterul ;conomiei si -omertului; -9inisterul ;ducatiei, -ercetarii si 5ineretului; -9inisterul =inantelor Publice; -9inisterul 0ntegrarii ;uropene; -9inisterul >ustitiei; -9inisterul 9uncii si 2olidaritatii 2ociale si =amiliei; -9inisterul 2anatatii; -9inisterul Public-Parchetul de pe langa 0nalta -urte de -asatie si >ustitie a 4omaniei; -9inisterul 5ransporturilor, -onstructiilor si 5urismului; -?ficiul 4oman pentru 8repturile de 7utor; -?ficiul de 0n*entii si 9arci; -Parchetul :ucuresti; -Parchetul 9ilitar :ucuresti;

-2enatul 4omaniei; -5ribunalul :ucuresti. Resurse financiare: - 4esursele financiare constituite la ni*elul administratiei publice centrale; - 4esursele financiare constituite in bugetul asigurarilor sociale de stat; - 4esursele financiare constituite in fondurile speciale ane<ate la bugetul de stat sau la bugetul asigurarilor sociale de stat; - 4esursele financiare constituite la ni*elul bugetelor locale 6udete, ora,e, comune%; - 4esursele financiare constituite la ni*elul intreprinderilor de stat 4.7. sau societatilor cu capital de stat%; - 4esurse financiare constituite la ni*elul bugetelor institutiilor publice autonome; - 4esurse financiare constituite la ni*elul organismelor internationale cu participarea coti1atiilor statelor membre. Resurse politice: Partidul 2ocial 8emocrat P28% Partidul /aional )iberal P/)%

Partidul -onser*ator P-% Partidul 8emocrat )iberal P8)% @niunea 8emocrat 9aghiar din 4omAnia @894% @niunea /aional pentru Progresul 4omAniei @/P4% Partidul 4omAnia 9are P49%

Resurse culturale: -teatre; -simpo1ioane;

-e*enimente interculturale; -filarmonici; -sali de cinema; -biblioteci; -Balori nationale: identitate, monumente, limba, drapelul, stema, imnul etc. Resurse militare: -Personal acti*: 90.000; -Personal in re1er*a: 10!.000; -7pti pentru ser*iciul militar: apro<imati* ! milioane barbati *arsta 1+-!9 ani% si ! milioane femei *arsta 1+-!9 ani%; -:uget: "."1 miliarde ;uro ".0+C din P0:%. Resurse tehnologice Resurse informationale ( Serviciile Secrete:SRI,SIE,SPP,STS,Serviciul de Informatii al Armatei Romane. Infrastructura: )ungimea cilor ferate: ""."!' Dm (.+(+ Dm electrificai% 8rumurile publice: (".#($ Dm 7utostra1i: +19 Dm 7eroporturi cu piste pa*ate: "+ 7eroporturi cu piste nepa*ate: #' 7pe na*igabile: 1.'#1 Dm 4eeaua metroului: $# Dm 5ransporturi prin e*i i conducte:

Petrol: ".(00 Dm

Produse petroliere: 1.!"9 Dm &a1 natural: +.!00 Dm 199"%

Vulnerabilitati3:
diminuarea capacitatii de aplicare a legii de catre unele institutii ale statului; capacitatea administrati*a redusa la ni*el central si local; politi1area e<cesi*a a unor institutii, atat la ni*el local cat si national; coruptia, cu implicatii asupra functionarii institutiilor statului si cu efecte negati*e asupra *ietii cetateanului; e*a1iunea fiscala, contrabanda si practicile specifice economiei subterane; de1echilibre bugetare generate de deci1ii politice gresite; scaderea calitatii ser*iciilor publice de sanatate; crima organi1ata, presiunile si influenta pe care aceasta incearca sa le e<ercite asupra institutiilor statului, asupra mass-media si asupra unor repre1entanti ai clasei politice; decala6ul de de1*oltare intre regiunile 4omaniei; tendinte demografice negati*e si procesul de imbatranire a populatiei; calitatea sca1uta a sistemului de educatie prin degradarea actului educational, cu efecte directe asupra e*olutiei societatii romanesti prin deprofesionali1area acesteia; degragarea coe1iunii familiilor ca urmare a fenomenului de migratie, cu consecinte puternic negati*e asupra copiilor si tinerilor;
&

"trate'ia $ationala de (parare)*ucuresti !%1%

deficiente in protectia si functionarea infrastructurii critice.

Oportunitati:
-0ntretinerea parteneriatelor strategice si promo*area obiecti*elor comune de securitate @;,/75?,?/@%; --ooperare regionala 4omania se bucura de un a*anta6 strategic, a*and deschidere la 9area /eagra dar si prin faptul ca este o regiune apropiata de :alcani si spatiul so*ietic%; --astigarea unor noi piete de desfacere si intretinerea actualelor e<porturi, actiuni care *or duce la o crestere economica si o consolidare a relatiilor interstatale. -7tragerea de in*estitii straine directe: ;ste un obiecti* important pentru tara noastra deoarece trebuie facilitat mediul de afaceri facandu-l atracti* pentru in*estitorii straini. -4elatii diplomatice: -onform ideologiei liberale 4omania trebuie sa intretina *i1iunea de lume a pacii si sa actione1e ca atare atat prin relatii diplomatice cu partenerii sai, cat si prin relatii economice si promo*area drepturilor omului. -2chimburi culturale: 2ustinand aceste actiuni, 4omania *a aduce un progres semnificati* in domeniul securitatii culturale a cetatenilor diferitelor tari promo*and traditii,obiceiuri etc. -;<ploatarea energiei eoliene! 4omania ocupa locul 10 dintr-un top de !0 state fa*orabile e<ploatarii acestei forme de energie %;

#ndicele +rnst , -oun' pu.licat de /ediafa0) !9 $oiem.rie !%1!

Amenintari5:
-e<tinderea modalitatilor de manifestare a fenomenului terorist in plan international, prin di*ersificarea ba1ei de spri6in si recrutare; -aparitia riscurilor noi generate de radicali1area religioasa; -terorism cibernetic; -propaganda in mediul *irtual; -criminalitatea organi1ata consolidarea grupurilor de crima organi1ata pe fondul carentelor in functionarea institutiilor de impunere si respectare a legii%; -traficul si consumul de droguri; -mentinerea unui ni*el ridicat de insecuritate in 1ona 9arii /egre; -perpetuarea incertitudinilor in 1ona :alcanilor de Best; -fragilitatea sistemului financiar international; -spiona6ul; -proliferarea unor manifestari e<tremiste, care pot afecta drepturile si libertatile cetatenilor; -riscurile de sanatate publica,pandemii; -degradarea mediului incon6urator si de1astrele naturale, inclusi* cele generate de schimbarile climatice; -traficul de persoane.

"trate'ia $ationala de (parare)*ucuresti !%1%

Concluzii:
1.Crima organizata: ;ste o tinta *i1ibila pentru 4omania acest fenomen datorita saraciei din unele 1one ale tarii dar si din moti*e morale si culturale. 5rebuie specificat faptul ca gruparile criminale nationale cat si cele internationale sunt interconectate si nu mai pot fi pri*ite i1olat. ;<ista cone<iuni intre ele iar aceastea trebuie descoperite si contracarate. 8e asemenea, crima organi1ata nu poate e<ista fara implicatia autoritatilor in actiuni de prote6are a anumitor grupari. 2.Sanatatea 2trategia nationala de aparare detasea1a de celelalte obiecti*e de securitate si prosperitate a generatiilor actuale si *iitoare de romani, sanatatea si educatia. 8aca un popor nu se poate ba1a pe un sistem medical bun, atunci nu *a putea niciodata progresa. 2istemul roman de sanatate este *ictima politicilor aplicate ineficient, iar schimbarile e<ecuti*ului au condus catre o incoerenta a actului de moderni1are in domeniul sanatatii. 3.Terorismul ;ste o amenintare e<trem de periculoasa datorita multitudinii de forme pe care acest fenomen le poate a*ea. 8inamica informatiei din 1ilele noastre a6uta un potential terorist amator sa confectione1e diferite instrumente care pot dauna populatiei tinta. 8e asemenea, acest fenomen nu *a fi niciodata static, fiecare stat fiind ne*oit sa iti ia masuri de securitate ridicate cu atat mai mult cu cat este membru /75? sauEsi @;, respectant si implementand astfel deci1iile de securitate regionala.

4.E ucatia 2trategia nationala de aparare detasea1a de celelalte obiecti*e de securitate si prosperitate a generatiilor actuale si *iitoare de romani, educatia si sanatatea. -a si in domeniul sanatatii, educatia din romania nu este una dintre cele mai stralucite. 5rebuie adoptat un sistem care sa puna accent pe practica, sustinuta desigur de suportul teoretic. @n popor care nu beneficia1a de o educatie de inalta calitate *a putea fi usor manipulat, generand totodata o stare de insecuritate culturala. 5.!n"rastructura 0nfrastructura este importanta pentru de1*oltarea economica a tarii iar infrastructura critica este un punct strategic pentru 4omania, astfel ca aceasta trebuie sa ramana intotdeauna in proprietatea statului. 8in pacate infrastructura 4omaniei este deplorabila in actualul conte<t ;uropean de de1*oltare. 0n anul "01" o tara membra /75? si @; sa detina doar +19 Dm de autostra1i este un lucru care lasa de dorit. Principalele cau1e care ne-au condus la aceasta situatie sunt coruptia si crima organi1ata. 7laturi de sanatate si educatie, infrastructura ar trebui sa fie un punct de prima importanta pentru de1*oltarea durabila a tarii noastre.