Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.c.

Următoarea unitate de învățare

Clasa a V-a
Unitatea de învățare:
Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului

Optimizarea curriculumului școlar la disciplina Religie prin modelul unității


de învățare asigură o nouă viziune asupra proiectării lecției, care devine o
componentă operațională a unității de învățare.
Competențele școlare pot fi formate doar prin proiectarea unui demers de
predare-învățare-evaluare optim. Acest demers poate fi realizat prin reorganizarea
conținuturilor curriculare pe unități de învățare, care reprezintă, alături de teorie și
paradigmă, modelul didactic de perfecționare a procesului educațional.
Conținuturile sunt grupate în jurul unei teme, mă ajută la formarea unor aptitudini
concrete, îmi oferă o perspectivă mai clară asupra legăturii dintre ele, aspect
valabil și pentru elevi, observ ce competențe trebuie dezvoltate sau formate.
Completez modalitatea de evaluare doar pentru ceea ce estimez că voi evalua în
mod real.
În urma achizițiilor din cadrul cursului CRED, voi aduce următoarele
modificări:
- Introducerea temelor de reflecție prin care elevii reflecta asupra situațiilor
concrete ale vieții.
- Încercarea de a atinge competențe care nu sunt specifice disciplinei.
- Incercarea pe cat posibil introducerea in predare a tehnologiei.