Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul educatiei culturi si cercetarii al RM

IP Centrul de Excelenta in Constructii

Portofoliu
La practica de placare

Indeplinit elevul, grupa CECE19.09.2: Fedorcea Maxim

Verificat profesor: Bivol Ghenadii

Chisinau 2021
Fedorcea Maxim 2

Tehnica securității la lucrările de placare


1. Toți lucră torii sunt obligați să utilizeze echipament individual de protecție adecvat.
2. Se interzice lucrul persoanelor care prezintă alergii la unele substanțe (praf).
3. Personajul muncitor din șantiere va putea fi utilizat numai la lucră rile din zona de
lucru pentru care i s-a fă cut instructajul de protecție a muncii corespunză tor.
4. Prelucrarea pietrelor pe șantier(spațiu similar) va fi executata in locuri special
îngră dite unde se interzice accesul persoanelor stră ine
5. La locurile de taiere a blocurilor cu ferestră ul se va amenaja o podină pe scindă ri
prevă zâ ndu- se si șanțuri pentru scurgerea apei. Podina va fi cură țata mereu pentru
a se evita alunecarea si accidentarea muncitorilor.
6. La prelucrarea uscata in încă peri speciale acestea vor fi in permanenta ventilate
pentru evacuarea prafului.
7. Mașinile electrice de șlefuit vor avea minerele izolate.conductorii electrici izolați in
tuburi de cauciuc si întrerupă toarele închise in cutii.De asemenea vor fi prevazute
cu al patrulea fir pentru legarea la pă mâ nt a corpului mașinii.
8. Transportul plă cilor atâ t pe orizontala cit si pe verticala la locul de montare se va
face cu mijloacele mecanizate pentru a evita pericolul de accidentare a muncitorilor.
9. Depozitarea plă cilor va fi fă cuta in condiții conforme cu normele de tehnica a
securită ții la depozitarea materialelor acestea se vor face in stive de maximum 1m
lă țime.Pentru a evita ră sturnarea lor. plă cile vor fi așezate pe lat si cu șipci intre
râ nduri.
10. Daca dimensiunile sau greutatea plă cilor nu permit ca ele sa poată fi manipulate cu
ușurința de doi oameni mișcarea lor se va face mecanizat.
11. Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra se vor afla la o distantă de cel puțin 3 m
unul de celalalt.In caz contrar vor fi așezate intre acestea ecrane de protecție. Se
interzice așezarea pietrarilor unul in fata celuilalt.
12. Se interzice executarea lucră rilor de finisaje stand sau circulâ nd pe dulapi izolați sau
pe scă ri atâ rnate.
13. Lucrarile de placare interioara trebuie sa se execute de pe schele interioare sau de
pe podine asezate pe capre deplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai
pentru executarea lucrarilor mici de tencuire (reparatii) in locuri izolate.
14. Placajele si orice alte elemente ornamentale aplicate pe ziduri - vor fi bine
consolidate cu dispozitive provizorii pana la intarirea mortarului de legatura.
15. La lucrarile de placare, ce se executa manual, se vor respecta si masurile de
protectie a muncii prevazute pentru lucrarile de placare.
Fedorcea Maxim 3

Stabilirea necesarului de materiale pentru lucrarile de placare

Gresia și faianța este tot mai întrebuințată în finisarea interioară și exterioară a locuințelor
dar și a imobilelor cu menire economică sau socială deoarece sunt produse ecologice,
durabile și ușor de întreținut. Datorită diversită ții acestora ca mă rime, forme, texturi și
nuanțe de culori, utilizarea gresiei și faianței ne permite să creă m un design deosebit
pentru un timp îndelungat.Cu toate acestea, datorită varietă ții imense a plă cilor ceramice,
cumpă ră torii devin confuzi, fiindu-le foarte greu să facă o alegere corectă .

a. Sortarea Placilor.
Gresia sau faianță porțelanată este mai dură decâ t plă cile ceramice obișnuite. Modul de
frabricare câ t și proprietă țile tehnice ale acestora diferă și este foarte important să
cunoaștem caracteristicile care le diferențiază :
 Plă cile ceramice porțelanate sunt produse din lut alb, sunt rezistente la șocuri,
abraziune și îngheț. Pot fi placate atâ t pe podea câ t și pe perete, au un grad scă zut de
absorbție a apei astfel împiedică apariția mucegaiului.
 Plă cile ceramice obișnuite fabricate din lut roșu, au un grad mic de rezistență la
abraziune, au o duritate medie sau chiar joasă , nu sunt rezistente la ingheț deci pot
fi placate în încă peri care se încă lzesc, pot fi placate doar pe perete. Absorbția apei
pînă la 7-10% (poate că uza apariția mucegaiului).
Fedorcea Maxim 4

Se cunoaște că plă cile ceramice obișnuite pot să difere ca mă rime de la o placă la alta cu 1-
2mm chiar dacă sunt din aceeași cutie. Din acest motiv, producă torii de gresie și faianță au
inventat o nouă tehnologie – rectificarea. În procesul de producere, plă cile ceramice
obișnuite sunt tă iate și șlefuite astfel încâ t să se obțină o mă rime câ t mai exactă . Astfel, din
plă ci ceramice obișnuite (nerectificate) acestea devin rectificate.
 Plă cile ceramice necertificate nu au mă rimi exacte și în unile cazuri unghiurile pot fi
rotungite, placarea se va realiza cu rosturi de minim 2-2.5 mm, pot fi produse din lut
alb și roșu.
 Plă cile ceramice rectificate au mă rimi exacte și unghiuri de 90º, ceea ce permite
placarea podelelor sau pereților cu rosturi minime de 1-1,5mm. Astfel designul
interior al casei, apartamentului devine unul estetic și elegant.

b. Combinarea culorilor.
Daca a sosit momentul sa iti alegi gresia si faianta pentru baie, alege o combinatie
indrazneata, care sa fie in acelasi timp in acord cu starea de spirit pe care vrei sa o
transmita aceasta incapere. Multi designeri de interior apeleaza la psihologia
culorilor atunci cand realizeaza proiectele de amenajari interioare.
 Rosul se potriveste bine atat cu negru, cat si cu alb.
 Combinatia alb-negru este simplu de realizat si mereu actuala. In plus, iti permite sa
folosesti orice culoare (oranj, rosu, galben) pentru accesoriile de baie - covoras,
suport pentru periuta de dinti s.a.
 Combinatie placuta si moderna este cea dintre galben si gri. Foloseste galbenul cu
rol de accent, fie ca insertie decorativa pe placile de faianta, regasindu-se apoi si la
prosoape, perdea de baie sau alte accesorii. Griul este o culoare la moda, care ofera
un aer sofisticat incaperii.
 Daca esti un iubitor al culorilor, atunci poti opta pentru o pereche de culori
complementare, ca de exemplu albastru - oranj, careia sa i se alature albul.
Fedorcea Maxim 5

 Culorile pastelate sunt pe buna dreptate foarte indragite; ele ofera incaperii caldura
si o atmosfera primitoare. Culorile pastelate se obtin prin amestecul cu alb,
rezultand niste culori deschise, feminine. Roz deschis cu bleu deschis si alb poate fi o
imbinare perfecta la tine in baie.

c. Identificarea distanțierilor.
Distantierele se folosesc la montajul gresiei si faiantei si au rolul de a pastra o latime
constanta a rosturilor. Există mai multe tipuri de despă rțitori: de tip x, de tip t, pene și
clipsuri.
Pasi de urmat in utilizarea sistemului de nivelare:
 Inserarea suportului de sprijin

Dupa ce se aplica adezivul, fixati placa ceramica apoi inserati baza clipsurilor sub acestea.
Fixati placile utilizand un ciocan de cauciuc. Consumul de distantieri autonivelanti este
influentat de dimensiunile placii precum si suprafata de montat.
 Fixarea penei de nivelare

 Introduceti pana de nivelare in fanta clipsului avand grija sa nu se depaseasca punctul de


rupere al acestuia. Recomandam utilizarea clestilor reglabili pentru pardoseala, respectiv a
celor verticali pentru pereti. Diferenta intre cele doua tipuri de clesti, pardoseala respectiv
vertical consta in pozitionarea manerelor si a mainii fata de suprafata si anume de-alungul
respectiv perpendicular. Clestii pentru pardoseala pot fi utilizati si pentru montare de
faianta.
 Eliminarea suportului de sprijin

Dupa intarirea adezivului (aproximativ 24 ore) indepartati partea superioara a clipsului


prin lovire, in lungul rostului, cu piciorul sau cu un ciocan de cauciuc. Penele pot fi
reutilizate.

d. Scule și mecanisme.
Pentru a realiza un lucru de placare vom avea nevoie de urmă toarele mecanisme: malaxor,
flex, polizor unghiular. Și urmă toarele scule: șchele, mașină de tă iat (unghi 90), nivela
laser,firul cu plumb,furtunul cu apă ,dreptar,nivela cu bulă de aer,sfoară ,şpaclu cu
dinţi.spaclu mic,caldare,ladă pentru mortar.

e. Indicii de calitate a placării.


Se cunoaște că gresia și faianța obișnuită (nerectificată ) are un grad de inexactitate a
mă rimii, aceasta înseamnă că plă cile pot să difere ca dimensiune cu 1-2 mm de la o placă la
alta. Anume din acest motiv, pentru a minimiza această discrepanță de mă rime,
producă torii de gresie și faianță au inventat o nouă tehnologie – rectificarea. Toți
producă torii de gresie și faianță recomandă un rost minim de 1-1,5 mm pentru gresia
rectificată și 2-2,5 mm pentru cea obișnuită . Rosturile sunt necesare atâ t din punct de
vedere estetic câ t și tehnic. Înnainte de placare trebuie sa ne asigură m că suprafașa este
dreaptă , daca nu atunci aplică m un sloi de mortat și după ce se usucă putem aplica adezivii.
Fedorcea Maxim 6

Executarea lucrărilor de placare a suprafețelor verticale

1. Măsurarea perimetrului destinat placării și achiziționarea materialelor


Această etapă incipientă a procesului de montaj a gresiei și faianței este deosebit de
importantă pentru stabilirea cantită ții exacte de plă ci necesare și se face corect stabilind
unde este centrul suprafeței de placat cu ajutorul unui fir de cretă . După efectuarea
mă sură torilor și calcularea cantită ții de plă ci ceramice necesare este recomandat să
achiziționați o cantitate cu 10-15% în plus, pentru a acoperi pierderile rezultate din tă ierea
plă cilor.
Tot în această etapă trebuie stabilit și tipul de adeziv necesar, luâ nd în calcul tipul de placă
ceramică , destinația plă cii (placare interioară , placare exterioară , zona cu trafic intens),
tipul suprafeței de suport și condițiile de exploatare.

2. Pregătirea suportului
În ceea ce privește pregă tirea suportului, montatorul trebuie să se asigure că suprafețele pe
care urmează să fie montate plă cile ceramice sunt perfect plane, compacte și curate, fă ră
urme de praf sau gră sime. În cazul pereților cu zugră veli sau vopsea veche, aceștia trebuie
pregă tiți înainte prin îndepă rtarea acoperirilor vechi și nivelarea suprafeței cu tencuială .
Odată realizați acești pași, este importantă aplicarea unei amorse, al că rei rol este
îmbună tă țirea aderenței suprafeței, reducerea absorbției de apă din adeziv, fixarea prafului
și protejarea suportului împotriva umidită ții.

3. Prepararea amestecului adeziv


După ce suportul a fost pregă tit, trecem la prepararea amestecului adeziv, pe care îl
obținem prin adaugarea de apă curată în pulberea cumpă rată și amestecarea acestuia pâ nă
la obținerea unei substanțe omogene. Pentru a obține un amestec corect, trebuie respectate
indicațiile producă torului privind dozajele.

4. Aplicarea amestecului adeziv și montarea propriu-zisă a plăcilor


ceramice
Perimetrul acoperit o dată trebuie să fie suficient de mare pentru a monta aproximativ 6
plă ci ceramice, pentru a evita uscarea amestecului (acesta își pă strează theoretic
proprietă țile cam jumă tate de oră , însă elasticitatea poate să dispară în cazul unui ambient
prea cald). Montarea propriu-zisă a plă cilor se face apă sâ nd ușor și ferm pâ nă gresia sau
faianța face priză . La aplicarea fiecă rei noi plă ci trebuie puse distanțiere de plastic între
placa de reper montată înainte și cea nouă , pentru a obține o distanțe simetrice între plă cile
ceramice. Este important să verificați cu nivela că acoperirea este perfect plană , fă ră
denivelă ri sau plă ci ieșite prea în afară .
Fedorcea Maxim 7

Ultimele plă ci ceramice se montează punâ nd mortar pe spatele plă cilor cu drișca, nu direct
pe perete, pentru a evita îndinderea adezivului.

5. Aplicarea chitului pentru rosturi


Aplicarea chitului pentru rosturi reprezintă ultimul pas în procesul de montaj al plă cilor
ceramice, însă pentru acest pas trebuie să treacă cel puțin 24 de ore de la montarea gresiei
și faianței. Înainte de aplicarea chitului, toate plă cile și canalele pentru rosturi din
pardoseală (în cazul gresiei) trebuie cură țate de impurită ți și murdă rie, pentru a asigura o
dispunere a chitului de rost pe toată adâ ncimea canalului. Pasta se aplică între plă ci cu
ajutorul unei gletiere speciale de cauciuc, folosindu-se o mișcare de mă turare a suprafeței.
Surplusul de chit se îndepă rtează cu un burete umed, la circa 10-15 minute de la aplicare.
Câ nd începe să se întă rească , se apasă în despă rțituri cu ajutorul unei baghete rotunde, ca
să se preseze și să se obțină o suprafață netedă . Este foarte important ca pasta de chit să
acopere toate canalele câ t mai omogen deoarece aceasta nu lasă apa să pă trundă sub placa
ceramică (este hidrofugă ). Producă torii de plă ci ceramice recomandă un rost de minim 2
mm chiar și la plă cile ceramice rectificate.

 
Placile se aplica in randuri orizontale, incepand de la colturi, de la stanga la dreapta, si de
la plinta sau scafa in sus. Cand nu sunt prevazute plinte sau scafe, placile de faianta
(majolica) seracordeaza cu pardoseala in unghi drept, avand grija ca pe linia de racordare
sa se execute o etansaresatisfacatoare, astfel ca apa sa nu se poata infiltra intre pardoseala
si placaj. Primele 2 placi se fixeaza cu mortar deasupra dreptarului, rezemandu-se usor pe
cantul acestuia; placa din stanga se fixeaza definitiv, iar cea din dreapta se fixeaza
provizoriu (cu ajutorul mortaruluide ipsos), urmand ca si aceasta sa se fixeze definitiv dupa
terminarea montarii placilor din acelasirand, deoarece initial nu se pot trasa exact locurile
ocupate de fiecare placa pe perete.La nivelul marginilor superioare ale primelor 2 placi,
care se fixeaza la capetele dreptarului, seintinde o sfoara, care indica nivelul orizontal
pentru fixarea placilor intermediare. Placile se fixeazain asa fel incat fata vazuta sa fie
perfect verticala, deci pe directia firului cu plumb. In randul urmator si in celelalte randuri,
placile se aseaza in acelasi mod, pastrandu-se acelasi sens de montare, cusingura deosebire
ca cele 2 placi de la capetele randului urmator se fixeaza pe primul rand de placideja
montate. Partea de sus a placajului se termina in mod curent cu placi cu o margine rotunjita
saucu borduri speciale.
Fedorcea Maxim 8

Executarea lucrarilor de placare a suprafetelor dificile

1. În jurul dispozitivelor
În jurul dispozitivelor electrice lucrarile de placare se realizează cu o inaltă precizie,
deoarece posibilitatea de a schimba vreo placă va fi foarte mică . Adezivii se pot aplica
deasupra firelor ce duc spre vrun aparat cum ar fi boiler. In placă se realizeză gaura după
mă rimile necesare dacă este nevoi de a amplasa o priză .

2. În jurul țevilor
Placarea în jurul țevilor este un lucru foarte dificil. Trebuie să ținem cont de toate țevile și
eventualile schimbă ri de poziție pe parcurs. Împrejurul țevilor este nevoie să construim o
cutie din gipso-carton și apoi pe el sa aplică m adezivul și placa. Ț eava se înconjoară cu
substanțe termoizolante cum ar fi steclovata pentru a împiedica condensarea vaporilor pe
suprafața țevii.

3. În jurul ferestrelor
Cel mai important în aceste lucră ri este nivelarea corectă a suprafeței. La placarea în jurul
ferestrelor primul lucru se plachează pervazul de jos apoi de sus și pe urma pevazele
laterale , important să nu placă m în ordine circulară

4. În jurul căzii și chiuvetei


Este necesar să se acorde o mare atenție unui astfel de indicator ca clasa de absorbțiee a
umedită ții ( de la 1 la 4), care pentru condiții din baie trebuie să fie clasa 1 sau maxim 2. Cu
toate acestea , în baie, datorită umedită ții ridicate sunt necesare lucră ri de
impermeabilizare. Pot exista mai multe obțiuni pentruetanșarea aceste cusă turi, cele mai
populare sunt: colț din plastic, izolant din siliciu, chituirea rosturilor bandă de bordură .
Fedorcea Maxim 9

Executarea combinaților prin diferite metode placare


Alinierea plă cilor ceramice
Decizia cu privire la modelul de montare poate fi o adevă rată provocare. Atâ t la montajul în
unghi drept, câ t şi la cel diagonal există câ teva reguli care ar trebui respectate. Dacă ţineţi
cont de acestea, proiectul dumneavoastră de montare a plă cilor ceramice va fi mult mai
uşor de realizat.

Montarea placilor ceramice in unghi drept


 Orientaţi sfoara în unghi de 90 de grade
 Orientaţi primul râ nd de plă ci de-a lungul sforii
 Continuaţi cu partea frontală
 La acelaşi tip de montare, uniţi rosturile placajului de
perete de rosturile pardoselii
 Atunci câ nd cumpă raţi plă cile ceramice, planificaţi circa
5% eventuale pierderi din debitare

Montarea placilor ceramice pe diagonala


 Marcaţi unghiul de 45 de grade
 Aliniaţi plă cile în paralel faţă de unghiul de 45 de grade
 La acelaşi tip de montare, uniţi rosturile placajului de
perete de rosturile pardoselii
 Atunci câ nd cumpă raţi plă cile ceramice, planificaţi circa
10% eventuale pierderi în urma debitare

Modele de montare pentru plă cile ceramice


Nu orice tip de placă ceramică se potriveşte pentru a fi montat după un anumit model.
Formatul şi dimensiunile plă cilor joacă un rol esenţial. Dacă doriţi să combinaţi formate de
plă ci diferite, se recomandă utilizarea modelelor de montare sugerate de producă tor.
Fedorcea Maxim 10
Fedorcea Maxim 11

Executarea lucrărilor de placare a suprafețelor orizontale

1. Măsurarea perimetrului destinat placării și achiziționarea materialelor


Această etapă incipientă a procesului de montaj a gresiei și faianței este deosebit de
importantă pentru stabilirea cantită ții exacte de plă ci necesare și se face corect stabilind
unde este centrul suprafeței de placat cu ajutorul unui fir de cretă . După efectuarea
mă sură torilor și calcularea cantită ții de plă ci ceramice necesare este recomandat să
achiziționați o cantitate cu 10-15% în plus, pentru a acoperi pierderile rezultate din tă ierea
plă cilor.
Tot în această etapă trebuie stabilit și tipul de adeziv necesar, luâ nd în calcul tipul de placă
ceramică , destinația plă cii (placare interioară , placare exterioară , zona cu trafic intens),
tipul suprafeței de suport și condițiile de exploatare.

2. Pregătirea suportului
În ceea ce privește pregă tirea suportului, montatorul trebuie să se asigure că suprafețele pe
care urmează să fie montate plă cile ceramice sunt perfect plane, compacte și curate, fă ră
urme de praf sau gră sime. În cazul pereților cu zugră veli sau vopsea veche, aceștia trebuie
pregă tiți înainte prin îndepă rtarea acoperirilor vechi și nivelarea suprafeței cu tencuială .
Odată realizați acești pași, este importantă aplicarea unei amorse, al că rei rol este
îmbună tă țirea aderenței suprafeței, reducerea absorbției de apă din adeziv, fixarea prafului
și protejarea suportului împotriva umidită ții.

3. Prepararea amestecului adeziv


După ce suportul a fost pregă tit, trecem la prepararea amestecului adeziv, pe care îl
obținem prin adaugarea de apă curată în pulberea cumpă rată și amestecarea acestuia pâ nă
la obținerea unei substanțe omogene. Pentru a obține un amestec corect, trebuie respectate
indicațiile producă torului privind dozajele.

4. Aplicarea amestecului adeziv și montarea propriu-zisă a plăcilor


ceramice
Perimetrul acoperit o dată trebuie să fie suficient de mare pentru a monta aproximativ 6
plă ci ceramice, pentru a evita uscarea amestecului (acesta își pă strează theoretic
proprietă țile cam jumă tate de oră , însă elasticitatea poate să dispară în cazul unui ambient
prea cald). Montarea propriu-zisă a plă cilor se face apă sâ nd ușor și ferm pâ nă gresia sau
Fedorcea Maxim 12

faianța face priză . La aplicarea fiecă rei noi plă ci trebuie puse distanțiere de plastic între
placa de reper montată înainte și cea nouă , pentru a obține o distanțe simetrice între plă cile
ceramice. Este important să verificați cu nivela că acoperirea este perfect plană , fă ră
denivelă ri sau plă ci ieșite prea în afară .
Ultimele plă ci ceramice se montează punâ nd mortar pe spatele plă cilor cu drișca, nu direct
pe perete, pentru a evita îndinderea adezivului.

5. Aplicarea chitului pentru rosturi


Aplicarea chitului pentru rosturi reprezintă ultimul pas în procesul de montaj al plă cilor
ceramice, însă pentru acest pas trebuie să treacă cel puțin 24 de ore de la montarea gresiei
și faianței. Înainte de aplicarea chitului, toate plă cile și canalele pentru rosturi din
pardoseală (în cazul gresiei) trebuie cură țate de impurită ți și murdă rie, pentru a asigura o
dispunere a chitului de rost pe toată adâ ncimea canalului. Pasta se aplică între plă ci cu
ajutorul unei gletiere speciale de cauciuc, folosindu-se o mișcare de mă turare a suprafeței.
Surplusul de chit se îndepă rtează cu un burete umed, la circa 10-15 minute de la aplicare.
Câ nd începe să se întă rească , se apasă în despă rțituri cu ajutorul unei baghete rotunde, ca
să se preseze și să se obțină o suprafață netedă . Este foarte important ca pasta de chit să
acopere toate canalele câ t mai omogen deoarece aceasta nu lasă apa să pă trundă sub placa
ceramică (este hidrofugă ). Producă torii de plă ci ceramice recomandă un rost de minim 2
mm chiar și la plă cile ceramice rectificate.
Fedorcea Maxim 13

Cuprins

Tehnica securită ții la lucră rile de placare________________________________________________________2

Stabilirea necesarului de materiale pentru lucrarile de placare ________________________________3

Executarea lucră rilor de placare a suprafețelor verticale_______________________________________6

Executarea lucrarilor de placare a suprafetelor dificile_________________________________________8

Executarea combinaților prin diferite metode placare__________________________________________9

Executarea lucră rilor de placare a suprafețelor orizontale____________________________________11

S-ar putea să vă placă și