Sunteți pe pagina 1din 4

Integramă

Găsiți cuvintele potrivite de la stânga spre dreapta și de sus în jos,răspunzând la întrebările propuse:

1. Cine este o persoană fizică sau juridică care este titularul unui raport de muncă cu lucrătorul şi care poartă răspundere pentru unitatea respectivă?

2. Cum se numeste ansamblu de dispoziţii sau măsuri, adoptate ori planificate la toate etapele de lucru din unitate, pentru a preveni sau a reduce
riscurile profesionale?

3. Cui ii este asigurat un examen medical dacăeste expus la riscuri profesionale, angajatorul sau lucrătorul?

4. Ce trebuie mentinut pe toată durata folosirii, prin metode de întreţinere corespunzătoare.

5. Ce trebuie sa ofere angajatorii lucratorilor referitoare la folosirea echipamentului de muncă la locul de muncă pe langa informatii adecvate.

6. Ce platesc organizatiile intreprinderile si institutiile pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă
sau unei afecţiuni profesionale

7. Ce titlu detine orice persoană fizică sau juridică pentru care se execută lucrarea.

8. orice persoană fizică desemnată de către antreprenor să conducă realizarea lucrărilor pe şantier şi să urmărească realizarea acestora conform
proiectului.

9. totalitatea condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihosociale în care lucrătorul îşi desfăşoară activitatea;

10. Combinaţie între probabilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie periculoasă

11. totalitatea operaţiilor de muncă pe care executantul (lucrătorul) trebuie să le efectueze, în anumite condiţii date, pentru realizarea scopului activităţii
de muncă

12. ansamblu de măsuri şi mijloace organizatorice, igienice şi sanitaro-tehnice care exclud acţiunea factorilor nocivi de producţie asupra lucrătorilor

13. orice persoană fizică sau juridică competentă care îşi asumă contractual faţă de antreprenor sarcina de a executa lucrări de construcţii-montaj de
specialitate, prevăzute în proiectul lucrării.
14. orice persoană fizică autorizată care realizează o activitate profesională în mod independent şi îşi asumă contractual faţă de beneficiar, antreprenor
sau subantreprenor sarcina de a realiza pe şantier lucrări pentru care este autorizat

15. Coordonarea în materie de securitate şi … trebuie să fie organizată atît în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cît şi pe perioada
executării lucrărilor.

16. Instruirea muncitorilor la locul de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă pe baza informaţiilor şi instrucţiunilor de …

17. Cursurile de instruire în domeniul S.S.M. vor finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite, rezultatele cărora vor fi consemnate într-un …

18. Instruirea lucrătorilor în domeniul S.S.M. se efectuează din mijloacele unităţii, în timpul …, în interiorul sau în afara unităţii

19. Fiecare lucrător îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea profesională şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile de … şi sănătate în
muncă

20. Instruirea periodică se reefectuează cazul când muncitorul a lipsit de la lucru peste ... calendaristice;
Q F G T F I N D E M N I Z A T I E U N I C A S S X O
3 R I S C P R O F E S I O N A L N F U L O V A A Y 4
0 X V L I Y W R L D K B V C N A B Y N B R C R N C E
D 6 F P R E V E N I R E 3 Q R T M S N O R T C A U S
E Q X Z K J Y U N U M N D S A I B U E R V A I T G I
Z C W L L T F D I D N E F J WO V B A MA C N A R P
I B V E R H G S A E V F H J A P C A N G A J A T O R
L U C R A T O R U L B I G K L Z L N T A I MD E S O
E E F M I X A M 5 U X C A M A A D T O U R E E U E C
P E I I N S T R U C T I U N I S C R I S E T MS C E
T N A P U S O A S R I A N A T A I E L I S A U A U S
U F O S L MN E L U R R E C R U C P O C A R N C R V
D I R I G I N T E D E S A N T I E R I P E N C E I E
A M L C R U E C H I P A M E N T D E M U N C A I T R
G N I L U C R A T O R I N D E P E N D E N T U N A B
I G I E N A I N D U S T R I A L A O I A S A MT T A
M A S A N P R O G R A M D E L U C R U D A L U S E L
Răspunsuri:
1. angajator
2. prevenire
3. lucrătorul
4. echipamentul de muncă
5. instrucţiuni scrise
6. indemnizaţie unica
7. beneficiar
8. diriginte de şantier
9. mediu de lucru
10. risc professional
11. sarcină de muncă
12. igiena industrial
13. subantreprenor .
14. lucrător independent
15. sănătate
16. S.S.M.
17. proces-verbal
18. programului de lucru
19. securitate
20. 30 de zile

S-ar putea să vă placă și