Sunteți pe pagina 1din 6

Integrama

Gasiti cuvintele potrivite de la stanga spre dreapta,si de sus in jos,raspunzand la intrebarile propuse:

1)Numiti unul dintre cele 4 compartimente in care se divizeaza SSM-ul.

2)Persoana angajata de catre un angajator,inclusiv studentii,elevii in perioada efectuarii stagiului de practica,cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice.

3)Locul din aria intreprinderii si\sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.

4)Persoane care nu pot fi considerate “Lucratori”.

5)Orice masina,aparat,unealta sau instalatie folosita in munca.

6)Urmare a unui accident in munca.

7)Ansamblu de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca,in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale.

8)Persoana fizica sau juridical ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respective si care are responsabilitatea intreprinderii si\sau unitatii.

9)Materialele igienico-sanitare se acorda:

10)Echipamentul individual de protective se ofera salaRiatilot:

11)Ce factor determina direct riscurile de la locul de munca.

12)Respectarea obligatiilor de protectie a muncii constituie:

13)Obligatia asigurarii echipamentului de protectie si de lucru revine:

14)Posibilitatea de actionare a factorului de risc asupra organismului uman-

15)Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt obligatorii de respectat?

16)Bacteriile,virusii,ciupercile fac parte din factorii…

17)Ansamblu de masuri si mijloace prin care se exclude izbucnirea unui incendiu sau explozii
Raspunsuri
1)tehnica securitatii. 12)O obligatie
2)Lucrator 13)Angajatorului.
3)Loc de munca 14)Pericol de productie.
4)Casnice 15)Da.
5)Echipament de munca. 16)Factori biologici
6)Deces. 17)Securitatea la incendiu
7)Prevenire.
8)Angajator.
9)Obligatoriu.
10)In mod gratuit.
11)Spatiul de lucru.
E C H I P A M E N T D E M U N C A
S E C U R I T A T E L A I N C E N D I U
O B L I G A T O R I U
I N M O D G R A T U I T
F A C T O R I B I O L O G I C I A
R I S C P R O F E S I O N A L O N
L S B G
O P D P L A
A T E H N I C A S E C U R I T A T I I J
N D T C E L G A
G E I E V U A T
A M U S E C T O
J U D N R O R
A N E I A R U
T C L R T I L
O A U D A E O U I
R C A S N I C E R
F A C T O R I B I O L O G I C I
L O C D E M U N C A
R E R I C O L D E P R O D C T I E