Sunteți pe pagina 1din 3

Data/ora Data/ora Adresa deconectării Denumirea PT Denumirea lucrarilor

deconectarii conectarii
2022-03-28 8:00 2022-03-28 16:00 satul Greseni PT524PR2 Reparatia curente
2022-03-28 8:30 2022-03-28 16:00 satul Petrești PT110CP17F1 Curatirea traseului
2022-03-28 8:30 2022-03-28 16:00 satul Petrești PT109CP17F2 Curatirea traseului
2022-03-28 8:30 2022-03-28 16:00 satul Semeni PT275UN34F1 Schimbarea stilpilor
2022-03-28 8:30 2022-03-28 16:00 satul Greseni PT524PR2F1 Curatirea traseului
2022-03-28 8:30 2022-03-28 16:00 satul Boghenii Noi PT598CT2F1 Curatirea traseului
2022-03-28 8:30 2022-03-28 16:00 satul Cetireni PT168DT8F1 Curatirea traseului
2022-03-29 8:00 2022-03-29 16:00 or. Ungheni, str. Națională 10 PT55UN20F20 Reparatia curente
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT107CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT108CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT109CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT111CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT135CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT155CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT207CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT223CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT249CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Petrești PT309CP17 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 12:00 satul Sinești PT593CT8 Reparatia curente
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Sineștii Vechi PT593CT8F1 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Sineștii Vechi PT593CT8F2 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Greseni PT523PR2F1 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Greseni PT523PR2F2 Curatirea traseului
2022-03-29 8:30 2022-03-29 16:00 satul Semeni PT275UN34F1 Montarea prizei de pamint
2022-03-29 12:30 2022-03-29 16:00 satul Sinești V.N. PT613CT2 Reparatia curente
2022-03-30 8:00 2022-03-30 16:00 or. Ungheni, str. Feroviară 27 PT55UN20F17 Reparatia curente
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Gherman PT358GH7F2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT358GH7F6 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 12:00 satul Măgurele PT680CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 or. Ungheni, str. C. Stere 30, 32-45, 47, 49 PT64DT1F1 Curatirea traseului
or. Ungheni, str. G. Adam 2, 2B, 3, 4, 5, 6, 10-23, 16A, 17A, 20A, 25-33, 35,
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 PT64DT1F2 Curatirea traseului
37, 39, str. C. Stere 44
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 or. Ungheni, str. C. Stere 2A, 3-29, 31, str. Răzeșilor 2 PT64DT1F3 Curatirea traseului
or. Ungheni, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 1-13, 5A, 15-47, 49, 50,
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 PT64DT1F4 Curatirea traseului
str. A. Mateevici 31, 32, 32A, 34, 36A
or. Ungheni, str. A. Mateevici 1-14, 4A, 16-30, 33, 35, 37, 38, 40-50, 52, 54,
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 PT64DT1F5 Curatirea traseului
str. Basarabiei 12
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 or. Ungheni, str. Burebista 21, 23, 25, 29 PT92DT11F6 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Rădenii Vechi PT540PR7 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Rădenii Vechi PT678PR7 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Rădenii Vechi PT730PR7 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT505CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT576CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT655CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT679CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT680CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 8:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT735CT2 Curatirea traseului
2022-03-30 12:30 2022-03-30 16:00 satul Măgurele PT505CT2 Reparatia curente
2022-03-31 8:00 2022-03-31 16:00 or. Ungheni, str. I. Creangă 15 PT83UN1F1 Reparatia curente
2022-03-31 8:30 2022-03-31 12:00 satul Drujba PT667CT8 Reparatia curente
2022-03-31 8:30 2022-03-31 16:00 satul Chirileni PT340CP18F3 Curatirea traseului
2022-03-31 8:30 2022-03-31 16:00 satul Drujba PT667CT8F1 Curatirea traseului
or. Ungheni, str. 31 August 1-7, 2A, 2B, 2C, 9-23, 25, 27, 29, 31, 33, 33A, 35,
37, 39, 41, 45, str-la 31 August 2, 2A, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 26,
2022-03-31 8:30 2022-03-31 16:00 PT100DT2F1 Curatirea traseului
27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 52, 54, str. Miorița 1, 1A, str.
Luceafărul 1A, 1C, 2B, 1-17, str-la Luceafărul 1
or. Ungheni, str. Cetireni 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
2022-03-31 8:30 2022-03-31 16:00 24A, 26, 28, 30, str. Meșterul Manole 1A, 2-6, 9, 12, str. Doina 9-12, 14-25, PT100DT2F2 Curatirea traseului
27, str. Nucului 1-17, 2A, 19, 21, str. P. Rareș 105,
2022-03-31 12:30 2022-03-31 16:00 satul Condrătești PT564CT8 Reparatia curente
2022-04-01 8:00 2022-04-01 16:00 or. Ungheni, str. I. Creangă 7 PT29UN17F12 Reparatia curente
2022-04-01 8:00 2022-04-01 16:00 satul Gherman PT331GH7F2 Curatirea traseului
2022-04-01 8:00 2022-04-01 16:00 satul Gherman PT331GH7F3 Curatirea traseului
2022-04-01 8:30 2022-04-01 12:00 satul Buzduganii de Sus PT122DT7 Reparatia curente
or. Ungheni, str. G. Adam 13, 34, 36, 36A, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, str-la
2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 PT67DT1F1 Curatirea traseului
G. Adam 1, 1A, 3, 5-11, 12, 14-43, 27A, 51
or. Ungheni, str. Basarabiei 2, 3, 5-11, 12A, 13-27, 29, 31, 33, 35, str.
2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 Mitopolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, PT67DT1F2 Curatirea traseului
30, 32, str. Burebista 19

or. Ungheni, str. Z. Arbore 27B, 29, 31A, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 53, 57, 59-72, 59A, 70A, 74, 74A, 76, 76A, 78, 80, 82, str. G. Adam 46, 47, PT67DT1F3 Curatirea traseului
48, 49, 50, 52, str-la G. Adam 51, str-la Burebista 8-31, 15A

2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 or. Ungheni, str. C. Stere 30, 32-45, 47, 49 PT64DT1F1 Curatirea traseului
or. Ungheni, str. G. Adam 2, 2B, 3, 4, 5, 6, 10-23, 16A, 17A, 20A, 25-33, 35,
2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 PT64DT1F2 Curatirea traseului
37, 39, str. C. Stere 44
2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 or. Ungheni, str. C. Stere 2A, 3-29, 31, str. Răzeșilor 2 PT64DT1F3 Curatirea traseului
2022-04-01 8:30 2022-04-01 16:00 satul Drujba PT667CT8F2 Curatirea traseului
2022-04-01 12:30 2022-04-01 16:00 satul Buzduganii de Sus PT202DT7 Reparatia curente

S-ar putea să vă placă și