Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VII - a
Tema: Cum învăţ?

Scopul : Identificarea metodelor de învăţare specifice diferitelor tipuri de materii

Obiective operaţionale: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

a. informative
01 – să definească conceptul de învăţare (a învăţa);
02 – să identifice şi să enumere sursele de stres care generează blocaje în calea învăţării;
b. formative:
03 – să conştientizeze importanţa identificării surselor de care generează blocaje în calea învăţării;
04 - să colaboreze între ei, cu familia, cu dirigintele/ consilierul, sau cu alţi factori implicaţi în identificarea, eliminarea sau ameliorarea blocajelor în calea
învăţării;
05 – să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul său.

Strategia didactică propusă pentru a fi folosită:


Metode: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, problematizarea, observaţia evaluativă, chestionarul;
Mijloace/ Resurse : tabla, caietul dirigintelui, caietul elevilor, fişa de lucru – „Cum învăţ?”, Dicţionarul elevului;
Resurse bibliografice:
 Ioan Bontaş (prof. univ. dr.) - „Pedagogie – tratat”, Editura All, Ediţia a V – a, Timişoara, 2001;
 Vasile Marcu, Letiţia Filimon,şi un grup de colaboratori - „Pedagogie şi psihologie pentru formarea profesorilor” – Editura Universităţii din Oradea,
Oradea, 2003;
 Gabriela Lemeni, Mihaela Porumb (coordonatori) – „ Consiliere şi orientare, ghid de educaţie pentru carieră „ , Editura Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din
Romania (ASCR), Cluj Napoca, 2004;
 Daniela Sălăgean, Silvia Ţinică, Dorin Pintilie – „Ora educativă, modele de proiecte didactice în sprijinul profesorului diriginte”, Editura Eurodidact, Cluj
Napoca, 2004;
 Daniela Sălăgean, Dorin Pintilie, Mariana Pintilie (coordonatori) – „Suporturi tematice în activitatea dirigintelui (auxiliar didactic), Editura Eurodidact, Cluj
Napoca, 2005;

1
DEMERSUL DIDACTIC

Desfăşurarea Managementul şi pregătirea psihologică a clasei (5 minute):


activităţii - se notează absenţele, se verifică materialele;
- se discută situaţia la învăţătură şi disciplina elevilor pentru perioada care a trecut (de la o săptămână la alta);
- se rezolvă micile probleme dacă e cazul;
- se va accentua importanţa comunicării şi colaborării dintre ei, cu familia, cu dirigintele/ consilierul, sau cu alţi factori pentru a soluţiona
problemele specifice vârstei şi orice probleme care apar în general;

Desfăşurarea activităţii, propriu-zis (35 minute):


Li se va explica scopul întâlnirii, şi anume: recunoaşterea şi identificarea blocajelor care apar în activitatea învăţării.
1. Cer elevilor să realizeze o listă cu sarcini de învăţare pe care le au la următoarele materii: limba română, matematică, geografie şi istorie. Îi voi
încuraja să specifice atât sarcini comune acestor materii (exemplu: învăţarea unor definiţii şi clasificări), cât şi sarcini specifice (exemplu, eseuri
argumentative la limba română, eseuri descriptive la istorie, etc).
2. Confecţionez patru bileţele pe care trec materiile mai sus menţionate; apoi, împat clasa în patru grupe. Rog reprezentanţii grupelor să extragă câte
un bileţel. Le cer să găsească sarcini specifice şi strategii de învăţare pentru materia menţionată pe bileţelul extras şi să le noteze în fişa de lucru.
Pentru a fi sigură că elevii au înţeles ce au de făcut, le dau exemple de strategii de învăţare.
Timp de lucru pentru această etapă: 10 minute.
3. Copiez pe tablă tabelul din fişa de lucru şi discut cu elevii răspunsurile date, notând în tabel strategiile identificate de aceştia. Lista poate fi
completată de oricine.
4. Analizez metodele utilizate de elevi şi le explic elevilor metodele de învăţare, în cazul în care nu le sunt cunoscute. Le cer să dea exemple de
sarcini la care au aplicat metodele respective şi să identifice diferenţe în modul în care se realizează învăţarea la diferite materii.

Discuţii (10 minute)


 Care sunt asemănările şi deosebirile dintre metodele utilizate pentru diferite materii?
 Cum îşi pot îmbunătăţi strategiile de învăţare?
 Care sunt avantajele utilizării unor astfel de strategii?
 Ce blocaje (ce vă deranjează) apar atunci când învăţaţi?

De urmărit Elevii:
 să identifice diferenţe în metodele de învăţare utilizate la diferite materii;
 să înţeleagă importanţa utilizării unor strategii de învăţare specifice pentru materii diferite;
 să identifice blocajele care apar în calea învăţării şi să înveţe eliminarea lor;

2
3