Sunteți pe pagina 1din 3

1.

REGULAMENTUL JOCULUI DE BASCHET


2. Definiţie • Un joc de baschet se desfăşoară între două echipe de câte cinci jucători
fiecare. • Scopulfiecărei echipe este să introducă mingea în coşul adversarilor şisă
împiedice cealaltă echipă să înscrie.
3. Terenul de joc • Terenul de joc este o suprafaţădreptunghiulară, plană şi dură, liberă
de oriceobstacol. • Dimensiunile terenului trebuie să fie de 28 m, în lungime pe 15 m
în lăţime, acestea fiind măsurate de la marginea interioară a liniilor care
delimiteazăterenul.
4. Linii • Toate liniile trebuie să fie trasate cu aceiaşi culoare (de preferinţă alb), să aibă
o lăţime de 5 cm şi să fie clar vizibile. Liniile care delimitează terenul • Terenul de joc
va fi delimitat de linii. Aceste linii sunt: liniile de fund (pe lăţimile terenului) şi linii
laterale (pe lungimile terenului). Aceste linii nu fac parte din terenul de joc.
5. Zona coşului de trei puncte: • Zona coşului de trei puncte (Diagrama 3) este
întreaga suprafaţă a terenului de joc, cu excepţia zonei apropiate de coşul
adversarului şi de liniile care o delimiteaza şi se compune din: • Două linii trasate
paralel cu liniile de laterale, la o distanţă de 6,25 m din punctul de pe suprafaţa de joc
situat perpendicular pe centrul coşului adversarilor. Distanţa de la acest punct până la
marginea interioară a mijlocului linei de fund este 1,575 m, măsurată pe marginea
interioară a acestei linii. • Un semicerc cu raza de 6,25 m măsurată de la marginea
exterioară a liniei care îl delimitează, cu centrul în acelaşi punct ca în paragraful de
mai sus şi care intersecteaza liniile paralele.

6. Fiecare echipă va fi compusă din: • Nu mai mult de 12 membri ai echipei cu drept


de joc, inclusiv un căpitan. • Cinci (5) jucători din fiecare echipă trebuie să se afle pe
terenul de joc în timpul jocului şi vor putea fi înlocuiţi.
7. Timp de joc, scor egal şi prelungiri • Jocul constă în 2 reprize sau patru (4)
perioade (sferturi) a câte 10 minute fiecare ; • Va exista o pauză de 2 minute între
primul şi cel de-al doilea sfert(prima repriză /jumatate), între al treilea şi al patrulea
sfert (a doua repriză/jumatate) şi înaintea fiecărei prelungiri ; • Intervalul (pauza) dintre
reprize (între sfertul 2 şi 3) va fi de 15 minute ; • Dacă scorul este egal la teminarea
celei de-a patra perioade jocul vacontinua cu câte prelungiri de cinci (5) minute sunt
necesare pentru a decide unînvingător.
8. Cum se joacă mingea • În jocul de baschet, mingea este jucată numai
cumâna/mâinile şi poate fi pasată, aruncată, atinsă, rostogolită şi driblată în orice
direcţie, în limitele admise de regulament.
9. Coş: Când este reuşit şi valoarea luiUn coş reuşit este atunci când o mingie vie
intră în coş pe deasupra şi rămâne înăuntru sau trece prin el.Un coş reuşit în urma
unei aruncări libere contează 1 punct;Un coş reuşit din zona coşului de 2 puncte
contează 2 puncte;Un coş reuşit din zona coşului de 3 puncte contează 3 puncte;
10. Dacă un jucător înscrie accidental în propriul coş,  coşul contează 2puncte şi
punctele vor fi înregistrate în contul căpitanului din terenul de joc, alechipei adverse. •
Dacă o echipă înscrie deliberat în propriul coş, aceasta este o abatere şi coşul nu
trebuie să conteze.
11. Minut de întrerupere (time out) • Fiecare minut de întrerupere trebuie să dureze
întotdeauna un (1) minut. • Pot fi acordate oricând fiecarei echipe câte două (2) minute
deîntrerupere în prima repriză; câte trei(3) minute de întrerupere în a doua reprizăşi
câte un(1) minut deîntrerupere pentru fiecare prelungire. • Minutele de întrerupere
nefolosite nu pot fi utilizate în următoarea repriză sau prelungire.
12. Jucătorul care efectuează repunerea în joc din afara terenului nu trebuie: • Să
întârzie mai mult de 5 secunde pentru a repune mingea în joc; • Să păşească în
terenul de joc în timp ce are mingea în mâini; • Să facă în aşa fel ca mingea să ajungă
direct în afara terenului de joc, fără a fi atinsă de vreun alt jucător; • Să atingă mingea
în terenul de joc înainte ca ea sa fie atinsă de un alt jucător; • Să facă astfel ca mingea
să intre direct în coş; • Să se deplaseze pe o distanta totala mai mare un (1) metru,
lateral in una sau ambele directii, plecând din locul indicat de arbitru, înainte sau în
timpul repunerii mingiei în joc. Totuşi el poate efectua o deplasare în spate şi
perpendiculară pe linie la o distanţă oricât de mare de aceastea, dacă spatiul permite.
13. Minge afară din joc Mingea este afară din joc când ea atinge: • Un jucător sau orice
altă persoană care se găseşte în afara limitelor terenului; • Podeaua sau orice alt
obiect aflat pe, deasupra sau în afara limitelor terenului; • Suporţii panoului, partea din
spate apanoului, sau orice obiect aflatdeasupra suprafeţei de joc
14. Regula driblingului • Un dribling se termină în momentul în care un jucător atinge
simultan mingeacu ambele mâini sau când reţine mingea cu una sau cu ambele mâini;
• Un jucător nu poate dribla a doua oară după ce a terminat primul dribling, doardacă
a pierdut controlul unei mingii;
15. Regula “paşilor” • Abaterea de paşi este mişcarea neregulamentară a unuia sau
ambelor picioare, în orice direcţieîn timp ce un jucător ţine în mână (mâini) mingea pe
terenul de joc.
16. Regula celor 3 secunde • Un jucător nu poate rămâne pentru mai mult de 3 secunde
consecutive în zona de restricţie adversă, dacă echipa sa are controlul unei mingi vii
în terenul din faţă şi cronometrul este în funcţiune.
17. Regula celor 5 secundeUn jucător strâns marcat trebuie să paseze, să dribleze,
sau să arunce mingea la coş într-un interval de cinci(5) secunde.
18. Regula celor 8 secunde • Întotdeauna când un jucător are controlul unei mingi, în
terenul dinspate, echipa sa trebuie să treacă mingea în terenul din faţă într-un interval
de 8secunde.
19. Regula de 24 secunde • Oricând un jucător preia controlul unei mingi pe terenul de
joc, echipa acestuia trebuie să efectueze o aruncare la coş din acţiune într-un interval
de 24 secunde.
20. Regula “terenului” • Un jucător al echipei care are controlul unei mingi nu poate
întoarce mingea neregulamentar în terenul din spate al echipei sale.
21. “Greşeala personală” • O greşeală personală este greşeala unui jucător care
provoacă un contactpersonaneregulamentar cu un adversar indiferent dacă mingea
este sau nu in joc; • Un jucător nu trebuie să ţină, să obstrucţioneze, să impingă, să
forţeze, să pună piedica,sau să împiedice înaintarea unui adversar prin extinderea
mâinilor, braţelor, coatelor, umerilor, coapselor, genunchilor sau a picioarelor sau prin
înclinarea corpului într-opoziţie anormală (în afara cilindrului său) şi nici să apeleze la
mijloace brutale sauviolente.
22. Greşeală “antisportivă” • O greşeală antisportivă este greşeală personală a unui
jucător care după părerea arbitruluiţine, loveste sau împinge deliberat un adversar .
23. Cinci greşeli de jucător • Un jucător care a comis cinci(5) greşeli personale şi/sau
tehnice trebuie să fie informat de către arbitru şi să părăsească imediat jocul. El
trebuie să fie înlocuit în timp de 30 secunde.
24. Greşeli de echipă • O echipă este în situaţia de a fi sancţionată pentru greşeli de
echipă dupa ce a acumulat patru(4) greşeli de echipă în timpul unei perioade de joc. •
Când o echipă este în situaţia de a fi sancţionată pentru greşeli de echipă, toate
greşelile personale care vor fi comise ulterior asupra unui jucător care nu este în
acţiune de aruncare la coş vor fi sancţionate cu două(2) aruncări libere, în loc de o
repunere în joc din exteriorul terenului.
25. Aruncări libere • Jucătorii care ocupă spaţiile de-a lungul culoarului de aruncări
liberetrebuie să ocupe poziţii alternative şi numai poziţiile la care au dreptul, care
suntconsiderate a avea un (1) metru în adâncime .