Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

SUPLIMENT LA
ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 31 martie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00


raport
distribuit
1 Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
deputaților pentru prejudicii produse de vehicule
nr. 92 din 24.03.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabili – Ministerul Finanțelor, Comisia
Națională a Pieței Financiare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
2 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național
deputaților a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de
transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău și a stației Back-to-
Back Vulcănești
nr. 93 din 24.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 10, 491; Codul
fiscal nr.1163/1997 – art.5, 254; ș.a.)
nr. 95 din 24.03.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabili – Ministerul Finanțelor, Banca
Națională a Moldovei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia politică externă și integrare europeană
Comisia juridică, numiri și imunități

1
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea
Proiectului ”Eficiența energetică în Republica Moldova”
nr. 98 din 24.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 88 din Legea cu privire
deputaților la societățile pe acțiuni nr.1134/1997
nr. 31 din 07.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, G.Sajin, E.Sinchevici, V.Șoimaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 103 din Codul fiscal al
deputaților Republicii Moldova nr.1163/1997
nr. 47 din 22.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, E.Sinchevici, V.Pâslariuc, V.Roșca
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la
deputaților întreprinderile mici și mijlocii (art.3, 13, 15)
nr. 30 din 07.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, G.Sajin, E.Sinchevici, V.Șoimaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 81 din Legea privind
deputaților achizițiile publice nr.131/2015
nr. 34 din 09.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

9 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 251 din Legea nr.3/2016


cu privire la Procuratură
nr. 97 din 24.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Chiriac, V.Roșca, A.Calinici, V.Grădinaru,
O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
– art.4; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.131; ș.a.)
nr. 287 din 18.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, D.Perciun, D.Gherman,
S.Lazarencu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
11 Proiectul de hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea
deputaților Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de
sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova
nr. 42 din 14.02.2022
Inițiatori - deputații A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, V.Spînu,
M.Nistor
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

S-ar putea să vă placă și