Sunteți pe pagina 1din 3

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 31 martie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul


electoral nr.1381/1997 – art.1, 52, 75; Codul penal nr.985/2002 – art.181,
1811, 1812, ș.a.; ș.a.)
nr. 347 din 11.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la
fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 2,
3, ș.a.)
nr. 418 din 23.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor – art.11, 22, 24,
ș.a.; Legea nr.246/2018 privind procedura notarială – art.5, 10, 12; ș.a.)
nr. 3 din 14.01.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.364; Legea
nr.880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova – art.22; ș.a.)
nr. 65 din 03.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea taxei de
deputaților stat nr.1216/1992 -art.4; Legea nr.1192/2002 privind pregătirea de
mobilizare și mobilizarea – art.7, 9; ș.a.)
nr. 69 din 09.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” și
deputaților modificarea Legii nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate
de stat
nr. 70 din 09.03.2022 lectura I
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal –
art.5, 24, 697, ș.a.; Legea cu privire la contabilitate și raportare financiară
nr.287/15.12.2017 – art.11)
nr. 21 din 01.02.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, D.Perciun, D.Istratii, D.Iurcu,
A.Calinici, M.Morozova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.243/2021 privind amnistia
în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței
Republicii Moldova (art.1, 4, 6, 7)
nr. 48 din 23.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – art.4,
anexa nr.1; Legea nr.130/2021 pentru modificarea unor acte normative –
art.VI)
nr. 49 din 23.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
nr.1163/1997 – art.282, 286; Legea nr.1056/2000 cu privire la punerea în
aplicare a titlului VI din Codul fiscal – art.4)
nr. 83 din 17.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
11 INTERPELĂRI

2
3

S-ar putea să vă placă și