Sunteți pe pagina 1din 3

____ nr.

________
______________ 2022

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din


Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, se înaintează cu
titlu de inițiativă legislativă, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui
membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la
funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și
procurorilor

Anexă:
- proiectul de hotărâre;

Deputat în Parlament

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
proiect

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui membru în Comisia independentă de evaluare
a integrității candidaților la funcția de membru în organele de
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

În temeiul art.5 alin. (1) lit. a) din Legea nr.26/2022 privind unele măsuri
aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de
autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor,
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Doamna Nadejda HRIPTIEVSCHI se desemnează în calitate de


membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția
de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Art.3. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în instanța de judecată în


termenul prevăzut la art. 209 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.
116/2018.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

2
3

S-ar putea să vă placă și