Sunteți pe pagina 1din 48

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1- 19 Suport curs tezele fundamentale ale profesiei


20. Despre FEE.
FEE este organizatia recunoscuta de IFAC, care gestioneaza profesia
contabile la nivelul UE. Cuprinde organisme profesionale din toate cele 27 de tari
membre ale EU.
CECCAR este membru FEE din 1996.
FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul UE si aplicarea
standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului.
Pentru ca un oragnism profesional dintr-o tara sa devina membru FEE este
necesar:
- sa nu fie organism guvernamental
- sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile
- sa fie recunoscut prin lege sau prin consesn general
- sa provina dintr-o tara europeana.
21. Despre organizaţiile şi grupările regionale.
Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata
organismelor guvernamentale si de dezvolatre din acea regiune si in anumite
cazuri in fata organizatiilor internationale in care sunt importante din punct de
vedere regional.
Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii
relatiilor economice in regiunile respective.Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC
organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca:
- va subscrie si sa promoveze obiectivele IFAC in regiunea pe care o reprezinta si
reglementarile si standardele IFAC si IASC
- are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile in regiunea
respectiva
- constituie o regiune de tari definita corespunzator si reprezentativa pentru
profesia contabila
- contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale
IFAC
- este infiintata corespunzator atat financiar cat si tehnic, a functionat pe o
perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resurse organizationale
si financiare necesare indeplinirii responsabilitatilor si participarii la activitatile
IFAC
Organizatiei regionale i se va cere:
- sa sustina activ IAFC , sa continue si sa asigure diseinarea pe scara larga a
reglementarilor tehnice
- sa furnizeze periodic secretariatului IFAC rapoarte de activitate
- sa informeze secretariatul IFAC despre orice schimbari propuse in constitutia sau
in randul membrilor organizatiei regionale
Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme
profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate
criteriile mentionate pentru o organizatie regionala.
Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa
sunt:
- FEE -Federatia expertilor contabili europeni
- FIDEF -Federatia expertilor contabili francofoni
- FCM- Federatia expertilor contabili mediteraneeni
- CILEA- Comitetul de integrare latina Europa America
- SEEPAD- Parteneriatul sud est european pentru dezvoltarea contabilitatii.

1
22. Structura legală şi organizaţională a unui organism profesional.
Pentru ca o organizatie sa poata prospera, trebuie sa aiba o directie clara si
sa fie sigura de obiectivele sale si de felul in care le poate realiza. Factorii de
decizie ai organizatiei trebuie sa aiba in vedere si diferentele intre necesitatile
tehnice si schema de reglementare dorita pentru persoanele din practica publica
si pentru membrii cu diverse roluri: auditori, contabili financiari, consilieri
financiari. Aceste diferente se reflecta deseoriin structura legala si organizationala
a organismelor profesionale de contabilitate. Acestea rezulta din interesul public
deosebit in munca auditorilor si din standardele contabile internationale si
nationale create pentru a mentine si imbunatati calitataea raportarilor finaciare.

23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul.


In cadrul colaborarii cu administratia, grupul care formeaza oragnismul
profesionall trebuie sa retina urmatoarele obiective comune: realizarea cresterii
economice si protejarea interesului public.
O colaborare eficienta cu administratia si alte parti interesate poate duce la
dezvoltarea unui oragnism profesional care respecta necesitatile administratiei ale
profesiei si ale interesului public in general. Organismele profesionale au
responsabilitatea de a ramane implocate in zone care afecteaza profesia, de
exemplu legislatia, administratia corporativa si reglementarile fiscale. Prentru ca
profesia sa se dezvolate si sa obtina recunoastere publica, trebuie sa exista un
cadru legal si de reglementare corespunzator care sa guverneze profesia.
Grupul care formeaza un nou organism profesional de contabilitate trebuie
sa inceapa colaborarea cu administratia inca din faza incipienta pentru a dezvolat
un cadru corespunzator. Pentru asta este important ca membrii grupului fondator
sa fie in legatura cu administratia.

24. Organele de conducere şi de execuţie ale unui organism profesional.


Apartenenta la un oragnism profesional de contabnilitate constituie un
contract intre organism, membrii sai si partile interesate prin intemediul caruia
toate partile implicate obtin drepturi si sarcini reciproce. Organul principal de
conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul. Componenta
acestuia este in general aleasa de membrii, de obicei pe un teren specificat, care
poate fi reinnoit o data sau de mai multe ori. Pentru determinarea numarului de
membri din Consiliu trebuie sa se aiba in vedere reprezentarea corespunzatoare a
membrilor, creand in acelasi timp un grup suficient de mic pentru a colabora
eficient. Consiliul raspunde in fata membrilor.Membrii vor fi invitati sa participe la
AGA si vor avea de asemenea dreptul sa solicite o Adunare generala speciala daca
este necesar.
Consiliul este condus in mod normal de un presedinte care este ales de
ceilalti membri ai consiliului sau de masa de membri. Multe organisme au si unul
sau mai multi presedinti adjuncti sau vicepresedinti, care sunt alesi de membrii
consiliului si il reprezinta pe presedinte. Misiunea unui organism profesional de
contabilitate este indeplinita prin intermediul activitatii membrilor si a personalului
angajat.

25. Finanţarea unui organism profesional.


Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor anuale si de management
pentru consiliuvor servi drept exemplu pentru profesie, precum si pentru procesul
de dezvoltare a unui plan strategic si intocmirea bugetelor si planurilor de afaceri

2
pe termen lung si scurt. Sursele de venit pot include subventii de la Guvern,
sponsorizarea initiativelor specifice, donatii, surse caritabile, spatiul publicitar,
firme.
Cu toate ca finantarea initiala din surse externe poate fi necesara in primii
ani, in cele din urma organizatia trebuie sa genereze suficiente venituri pentru a-si
acoperi toate costurile de exploatare si pentru a permite unele investitii in
dezvoltare. Fondurile de la membri vor fi colectate prin 2 modalitati: sub forma de
cotizatii ca plata pentru drepturile si privilegiile in calitate de membru, si de
recompensa pentru serviciile primite, cum ar fi cursurile, examinarile, activitatile
de dezvoltare profesionala, participarea la manifestarile prootionale. Oganizatioa
va trebui sa aiba propriul sediu independent. Locatia biroului si intretinerea
aferenta vor necesita resurse.

26. Marketingul şi promovarea profesiei.


Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al
organizatiei. Un organism profesional care isi planifica si isi coordoneaza cu
atentie activitatea de maketing are sanse mai multe de a-si atinge obiectivele
strategice. Strategia de mark a unui organism profesional nou trebuie sa se
concentreze pe identificarea publicului tinta, cheie, atragerea studentilor si
asigurarea furnizarii eficiente de servicii. Scopul ar trebui sa fie crearea unei mase
decisive. Penrtru a implementa o strategie eficienta de mark, o organizatie trebuie
mai intai sa inteleaga mediul in care lucreaza. Cele 3 componente cheie ale
mediului de mark sunt:
- macromediu- factori sociali, legali, economici, politici si tehnologici
- micromediul: studenti si membri, furnizori, concurenti
- mediul intern: oameni, finante resurse si infrastructura.

27. Despre Standardele Internaţionale de Educaţie.

Standardele internationale de educatie stabilesc elementele pe care trebuie


sa le contina programele de educatie si dezvoltare : subiect, metode si tehnici,
astfel incat acestea sa acceptate si aplicate pe scara larga. Acestea sunt adresate
tuturor profesionistilor contabili .
Exista in prezent 3 tipuri de documente emise de IFAC :
- IES Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili
- IEG indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili
- IEP documente internationale de educatie pentru profesionistii contabili.

Standarde internationale de educatie actuale emise de IFAC pentru profesionistii


contabili sunt :
- IES 1: cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionala
- IES 2: continutul programelor de educatie profesionala
-IES 3: aptitudini profesionale
- IES 4:valori profesionale, etica si atitudini
- IES 5 : cerinte de experienta practica
- IES 6: evaluarea capacitatilor profesionale si competentei
- IES 7: dezvoltarea profesionala continua
- IES 8: cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului.

28. Despre Standardele Internaţionale de Calitate.

3
Controlul calitatii este abordat pe urmatoarele 3 niveluri:
- la nivelul misiunii Control intern
- la nivelul cabinetului firmei control intern
- la nivelul organismului profesional Control extern
Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului trebuie sa includa
politici si proceduri care sa se refere la :
• cerinte etice,
• resurse umane,
• acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii,
• responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului,
• realizarea misiunilor,
• monitorizarea privind stabilirea de politici si proceduri.

29. Despre Standardele Internaţionale de Etică.


Consiliul pentru standarde de etica pentru contabili IESBA din cadrulIFAC a
emis cadrul etic al profesionistilor contabili care cuprinde standarde etice de inalta
calitate precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume.
Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale
pentru profesionistii contabili si funizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru
aplicarea acestor principii.
In Romania codul etic IFAC a fost adoptat drept cod etic national al
profesionistilor contabili inca din anul 2002.

30. Despre Standardele Internaţionale de Contabilitate.


IFAC, prin intermediul Consiliului pentru standarde internationale de
contabilitate pentru sectorul public emite standarde internationale de contabilitate
pentru sectorul public IPSAS iar Consiliului pentru standarde internationale de
contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele
internationale de contabilitate se refera in principal la depunerea celor mai
sustinute eforturi pentru:
- incorporarea cerintelor IPSAS urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru
sectorul public
- asistenta la implementarea IPSAS urilor sau a standardelor internationale de
contabilitate pentru sectorul public
- incorporarea cerintelor IFRS in standardele internationale de contabilitate
- asistenta la implementarea IFRS urilor sau a standardelor nationale care
incorporeaza IFRS.

31. Despre Standardele Internaţionale de Audit.


IFAC prin consiliul pentru standarde internationale de audit emite
urmatoarele categorii de standarde:
- standarde internat de audit ISA
- standarde internat pentru misiunile de examinare ISRE
- standardele internationale pentru misiunile de certificare ISAE
- standardele internationale pentru serviciile conexe ISRS.
IAASB emite de asemenea, declaratii aferente de practica, norme
metodologice si indrumari pentru profesionistii contabili.
Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si
alte documente se refera la depunerea celor mai sustinute eforturi pentru :
- incorporarea standardelor internat si a celorlalte documente emise de IAASB in
standardele nationale

4
- asistarea la implementarea standardelor internat sau nationale care
incorporeaza standardele internat
- implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor in timp traducerea
corecta si completa a standardelor internationale si a c elorlalte documente emise
de IAASB

Pct.32 – 55 – suport curs cod etic

56. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica.


In baza obligatiilor ca membru al organismului international IFAC ,
organismul profesional are responsabilitatea de a promova norme de inalta
conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, in caz
contrar fiind necesara luarea masurilor ce se cuvin. Rolul organismului in
eleborarea codului de etica deriva si din necesitatea apararii onoarei si
independentei Corpului si a membrilor sai, si de a conferi autoritate lucrarilor
membrilor sai.
Organismul profesional are obligatia de a pregati cerinte etice detaliate, asigura
consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica ,
introduce programe de cunoastere a tuturor cerintelor etice , publica articole si
materiale prin diverse publicatii , reglementeaza puterea actiunii disciplinare
stabilita prin lege . Pentru toate aceste cerinte organismul profesional elaboreaza
si actualizeaza permanent Codul de etica profesionala.

57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilor


profesionale.

Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe


responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public.
Orice contabil profesionist care nu respecta ( sau care se considera ca nu
respecta) standardele profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea
reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja
progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale.
Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului
profesionist.
Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri : nivelul de contract,
nivelul firmei si nivelul organismului profesional.
Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ:
• Resurse interne – folosirea de inspectori angajati de organismul profesional;
• Resurse externe, ca de exemplu:
- contractanti – folosirea de revizori ( persoane , firme sau echipe
mixte) contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti – persoanele sau firmele care vor
inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea
controalelor;
- contractarea lucrarilor in afara societatii – organismul profesional
externalizeaza controalele unei terte parti ( de exemplu, o alts
organizatie profesionala cu experienta necesara);
- combinarea celor de mai sus – organismul profesional poate
externaliza controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta
abordare externa sau interna pentru alte angajamente;

5
- abordarea bilaterala sau regionala` - una sau mai multe organizatii
profesionale poate/pot dori sa combine resursele pentru realizarea
controalelor.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala` trebuie sa ia
masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate, In orice caz,
acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror
angajamente sunt selectate pentru control.

58. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de


investigatii si disciplinare.

Un organism profesional profesional de contabilitate trebuie sa


analizeze felul in care trebuie conduse investiga\iile disciplinare. Structura de baza
comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile este:
• o metod` de a decide, conform regulamentului intern corespunz`tor, prin
care plangerile [naintate organismului profesional cu privire la conduita
unui membru vor fi supuse unei investiga\ii disciplinare;
• o curte disciplinar` care investigheaz` ]i judec` plangerile;
• o curte de apel care audiaz` apelurile [mpotriva constat`rilor cur\ii
disciplinare.
Felul [n care structura de baz` a procesului disciplinar este stabilit` ]i
func\ioneaz` va diferi [n func\ie de mul\i factori, cum ar fi:
- num`rul de cazuri rezolvate,
- costul,
- rolul personalului [n administrarea ]i desf`]urarea procesului
disciplinar,
- necesarul de consilieri juridici ]i
- supravegherea exercitat` de organismele guvernamentale sau de
reglemetare.
Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaz`:
- activitate infrac\ional`;
- ac\iuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputa\iei profesiei de
contabil;
- [nc`lcarea standardelor profesionale;
- [nc`lcarea cerin\elor etice;
- neglijen\` profesional` cras`;
- un num`r de cazuri mai pu\in grave de neglijen\` profesional` care,
cumulate, pot indica incapacitatea de a profesa;
- activitate nesatisf`c`toare.
Gama de penaliz`ri impuse, dac` legea local` permite acest lucru,
include:
- avertizarea;
- pierderea sau limitarea drepturilor de practic`;
- amenda/plata cheltuielilor;
- pierderea titlului profesional;
- excluderea ca membru.

6
59. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala
continua.

Dezvoltarea profesionala continua este definita ca o activitate de invatare


pentru dezvoltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si
desfasura activitatea [n mod competent [n mediul lor .
Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea
faptului c` membrii continu` s` []i dezvolte ]i s` []i men\in` competen\a necesar`
rolurilor profesionale ]i cerut` de utilizatorii serviciilor. Promovarea dezvolt`rii
profesionale continue ]i importan\a acesteia reprezint` componente
vitale ale activit`\ilor pe care organismul profesional de contabilitate ]i le
asum` pentru a-]i p`stra credibilitatea sa ]i pe cea a membrilor s`i.
Dezvoltarea profesional` continu` nu asigur` faptul c` to\i membrii vor furniza
[ntotdeauna servicii profesionale de calitate, dar este o component`-cheie a
sistemului de asigurare a calit`\ii al organismului profesional de contabilitate
( care include ]i controlul asigur`rii calit`\ii activit`\ii membrilor ]i sistemelor de
investigare ]i disciplinare).
Conform standardului Interna\ional de Educa\ie pentru Contabilii
Profesioni]ti 7 , “ Dezvoltarea profesional` continu` este : Un program de [nv`\are
de durat` ]i dezvoltare continu` a competen\ei profesionale”, si este o cerinta
pentru pentru to\i profesioni]tii contabili.
Acest standard promoveaz` activit`\ile dezvolt`rii profesionale continue care sunt
relevante pentru munca membrului individual, care pot fi estimate ]i verificate.
Toate organismele de contabilitate solicit` membrilor fie s` fac` un anumit num`r
de ore de preg`tire pe an, fie sa demonstreze dezvoltarea profesional` continu`
[n baza competen\ei. Indiferent de abordarea aleas`, important pentru organismul
profesional de contabilitate este promovarea importan\ei dezvolt`rii profesionale
continue.

60. Con\inutul programelor de educa\ie ale organismelor profesionale.

Programul de educa\ie trebuie s` dezvolte cuno]tin\ele ]i abilit`\ile


profesionale. Setul de cuno]tin\e se va schimba [n mod constant ]i condi\iile locale
vor determina, de asemenea, modific`ri [n ceea ce prive]te baza de cuno]tin\e
necesare. Programul trebuie s` con\in` urm`toarele domenii vaste:
Contabilitate, finan\e ]i cuno]tin\e aferente:
- contabilitate ]i audit financiar;
- contabilitate ]i control de gestiune;
- impozitare;
- drept comercial;
- audit ]i asigurare;
- finan\e ]i management financiar;
- valori ]i etic` profesional`.
Cuno]tin\e de organizare ]i afaceri:
- economie;
- mediul de afaceri;
- etica [n afaceri;
- pie\e financiare;
- metode cantitative;
- comportamentul organiza\ional;

7
- management ]i decizii strategice;
- marketing;
- afaceri interna\ionale ]i globalizare.
Cuno]tin\e ]i competen\e IT ( tehnologia informa\iei):
- cuno]tin\e generale IT;
- cuno]tin\e de control IT;
- competen\e de control IT;
- competen\e de utilizator IT.
Programul de educa\ie trebuie s` dezvolte o gam` de abilit`\i profesionale
necesare pentru contabilii profesioni]ti, inclusiv:
- abilit`\i intelectuale;
- abilit`\i tehnice ]i func\ionale;
- abilit`\i personale;
- rela\ii interpersonale ]i comunicare;
- abilit`\i de management de organizare ]i afaceri.
Un alt aspect important al programului de educa\ie [l reprezint`
dezvoltarea valorilor profesionale, etice ]i a atitudinii [n ceea ce prive]te profesia.
Organismul profesional al contabilit`\ii este responsabil de a garanta c` membrii
[n\eleg principiile de etic` profesional` pe care trebuie s` le respecte ca
profesioni]ti contabili.
Programul de educa\ie trebuie s` duc` la un angajament [n ceea ce
prive]te:
- interesul public ]i responsabilit`\ile sociale;
- perfec\ionarea continu` ]i [nv`\area de durat`;
- [ncrederea, responsabilitatea, oportunitatea, polite\ea ]i respectul;
- legile ]i regulamentele.
Aceste valori, etica ]i atitudinile pot fi dezvoltate la locul de munc`, [n
sala de curs ]i [n cadrul programelor de educa\ie ale organismului profesional de
contabilitate. Acesta este un domeniu [n formare ]i fiecare \ar` adopt` abord`ri
diferite.

61. Care sunt c`ile pentru dezvoltarea capacit`\ii organismului


profesional?

Sarcina de infiintare si dezvoltare a unui organism profesional de


contabilitate cu drepturi depline poate fi o experienta solicitanta . Caile de dezvoltare a
capacitatii organismului prfesional sunt multiple si pot pleca de la :
- Colaborarea si invatarea de la alte persoane, colaboratori care au experienta din organisme
membre IFAC , sau chiar organisme membre IFAC care isi ofera experienta in indeplinirea
acestei sarcini.
- Experienta si expertiza in conducerea organismelor profesionale
- Colaborarea cu administratiile, organele de reglementare si furnizorii de educat.
- Colaborarea prin intermediul unui grup regional de organisme de contabilitate, pe baza
experientei propriilor membri.
- Consultantii individuali
- Posibilitatea de parteneriat cu diverse organisme
- Asistenta oferita echipe de experti – care sa ofere sesiuni de training pentru personal,
seminarii de training operational
- Proiecte – cheie in care organismelor profesionale infiintate acorda asistenta celor noi aflate
in dezvoltare prin :

8
• consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile, dezvoltarea
de modele reglementate,
• elaborarea infrastructurii organismului profesional;
• statute si reguli care guverneaza organismul;
• structuri de conducere;
• programe de educatie si calificare ( inclusiv administrarea examenelor)
• controlul calitatii si procesele disciplinare;
• codul etic;
• integrarea organismului existent [ntr-un nou organism;
• scheme comune de examinare;
• politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue;
• stabilirea standardelor tehnice si profesionale.

62. Care sunt priorit`\ile unui organism profesional din domeniul


contabilit`\ii?

1. Priorit`\i pe termen scurt:


- adoptarea legisla\iei care recunoa]te un organism profesional pentru
contabili ]i auditori, ]i stabile]te autoritatea ]i func\iile organismului;
- [ncurajarea form`rii ]i educa\iei contabililor profesioni]ti ( fie prin
stabilirea de programe de educa\ie proprii, fie prin adoptarea programului
recunoscut la nivel interna\ional);
- cererea de consiliere [nc` de la [nceput pentru convergen\a standardelor
na\ionale ]i interna\ionale de contabilitate, adoptarea de standarde interna\ionale
de audit ]i a Codului etic IFAC;
- adoptarea unui statut ]i a regulamentelor organismului profesional de
contabilitate;
- formarea Consiliului organismului profesional de contabilitatea;
- numirea unui director executiv pentru administrarea ]i conducerea
organismului profesional de contabilitatea;
- [nfiin\area unui registru al membrilor ]i stagiarilor;
- colectarea de taxe anuale de la membri ]i stagiari;
- stabilirea structurii managementului executiv.
2. Priorit`\i pe termen mediu:
- organizarea de manifest`ri privind dezvoltarea preg`tirii continue ]i
crearea de oprtunit`\i de formare pentru membri ]i stagiari;
- stabilirea unui proces disciplinar.
3. Priorit`\i pe termen lung:
- reglementarea ]i monitorizarea membrilor din practica public`;
- depunerea de cereri de membru la IFAC.

63. Ce sunt serviciile profesionale?

Serviciile profesionale reprezintă orice serviciu care cere aptitudini


contabile înrudite, prestat de un contabil profesionist, ca de exemplu:
-servicii de contabilitate
- audit

9
- fiscalitate
- consultan\ă managerială
- management financiar
Serviciu: - o muncă prestată în folosul sau în interesul cuiva, dar potrivit normelor ]
i regulilor profesiei prestatorului;- îndeplinirea unei îndatoriri fa\ă de cineva.

64. Care sunt caracteristicile esen\iale ale unei profesiei contabile?

Caracteristicile esen\iale ale unei profesiei contabile sunt:


- de\inerea unei competen\e intelectuale specifice, obtinu\ă prin formare ]i
[nvă\ămant.
- respectarea de către membri a unui amsamblu de valori ]i de reguli stabilite
de organismul profesional, cu deosebire cele care se referă la obiectivitate.
- recunoa]terea unei datorii vizavi de public, în ansamblu.
Uneori datorită membrilor, vizavi de profesiune lor ]i de public, poate fi în
contradic\ie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obliga\iile lor de
loialitate, vizavi de angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor
profesionale na\ionale să definească reguli de etică pentru membrii lor, încat s`
garanteze o calitate optim` a serviciilor ]i să păstreze încrederea publicului în
profesie.
Profesia contabilă liberală este bazată pe moralitate irepro]abilă, pe
independen\ă, pe ]tiin\a în profesie, pe competen\ă.

65. Ce semnifica\ie are interesul general ( interesul public) ?

Profesia contabil` se distinge prin acceptarea responsabilit`\ii sale fa\`


de public, prin public [ntelegandu-se:
- clien\ii;
- Guvernul;
- angajatorii;
- investitorii
- oamenii de afaceri;
- comunit`\ile financiare;
- donatorii de fonduri;
- orice alt` persoan`,
care dau [ncredere [n obiectivitatea ]i integritatea profesioni]tilor contabili
pentru buna func\ionare a economiei.
Aceast` [ncredere acordat` de public impune profesiei contabile o
responsabilitate [n materie de interes general. Interesul general semnific`
satisfac\ia colectiv` a persoanelor ]i institu\iilor pentru care lucreaz`
profesioni]tii contabili, [n slujba c`rora se afl`.
P`strarea acestui statut, privilegiat, al profesioni]tilor contabili
presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care s` justifice [ncrederea
publicului.
Interesul public este bun`starea colectiv` a comunit`\ii ]i a institu\iilor
deservite de contabilul profesionist.
Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul
public:

10
- auditorii independen\i ajut` la men\inerea integrit`\ii ]i eficien\ei situa\iilor
financiare prezentate institu\iilor financiare ca suport par\ial pentru
[mprumuturi ]i ac[ionarilor pentru a ob\ine capital;
- responsabilii financiari ( directorii economici) cu atribu\ii [n diverse domenii
de management financiar contribuie la utilizarea eficient` ]i efectiv` a
resurselor organiza\iei;
- auditorii interni furnizeaz` asigurarea [n leg`tur` cu un sistem de control
intern corect, care spore]te [ncrederea [n informa\iile financiare externe ale
patronului;
- exper\ii [n impozite ajut` la stabilirea [ncrederii ]i eficien\ei, precum ]i la
aplicarea corect` a sistemului de impozitare;
- consilierii de gestiune ]i consultan\ii managerieli au o responsabilitate fa\`
de interesul public [n sus\inerea lu`rii unor decizii manageriale corecte.
Profesioni]tii contabili au un rol important [n societate. Comunitatea,
publicul conteaz` pe profesioni]tii contabili pentru o contabilitate
financiar` ]i o raportare corecte, pentru un management financiar eficient ]i
sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri ]i
impozite.

66. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului


profesiei contabile?

Realizarea obiectivului profesiei contabile constand [n satisfacerea


exigen\elor publicului impune mai multe imperative, ]i anume:
• Credibilitatea – asigurarea credibilităţii informaţiei şi a sistemului
informaţional.
• Profesionalism – identificarea şi formarea persoanelor profesioniste în
domeniu contabil.
• Calitatea serviciilor – prestarea la standardul cel mai ridicat de
performanţă a serviciilor de către profesionistul contabil.
• Încredere – încredinţarea utilizatorilor de servicii contabile că pentru
prestarea acestor servicii există un cadru al eticii profesionale.

67. Cum se explic` rolul social al profesioni]tilor contabili?

Profesioni]tii contabili joac` un rol social important; atitudinea ]i


comportamentul acestora [n leg`tur` cu serviciile prestate au repercusiuni
Asupra propriet`\ii economice, a colectivit`\ii ]i a [ntregii t`ri. In plus, lucr`rile
prestate de ace]tia [n domeniul salariz`rii ]i al stabilirii veniturilor membrilor
societ`\ii sunt indispensabile societ`\ii.
Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii ]i alte sectoare din lumea
afacerilor, precum ]i Guvernul ]i publicul, [n sens larg, trebuie s` aib` [ncredere [n
capacitatea acestora de a pune [n func\iune sisteme riguroase de gestiune ]i
informare, capabile s` asigure o gestiune financiar` eficient`, ]i de a oferi sfaturi

11
avizate asupra unui mare num`r de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de
ordin fiscal.
Pentru [ntelegerea rolului social, se poate admite c` bilan\uri parazitate la
profiturile care trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile
necorespunz`toare, pot conduce Administra\ia la concluzia stabilirii unor
impozite ]i taxe [n sarcina contribuabililor.
Tot [n acest sens trebuie privit` ]i contribu\ia profesioni]tilor contabili la
realizarea veniturilor statului, surs` a programelor sociale ale Guvernului.

68. Explica\i rela\ia dintre etic` ]i calitatea [n profesia contabil`

Profesioni]tii contabili nu []i pot p`stra statutul lor privilegiat dec`t oferind
servicii potrivit unor criterii care s` justifice [ncrederea publicului.
Este [n interesul profesiei contabile la scar` mondial` s` informeze
utilizatorii serviciilor furnizate de profesioni]tii contabili c` presta\iile acestora sunt
de calitate optim` si satisfac regulile de etic` impuse de acest statut priveligiat.
Obiectivele profesiei contabile privesc [naltul nivel profesional, [naltul nivel
de performan\`, satisfacerea interesului general.
Etica profesional` presupune at`t protec\ia fiec`rui profesionist, c`t ]i a
ter\ilor, protec\ia publicului prin calitatea ]i fiabilitatea presta\iilor, iar pentru
membrii CECCAR, printr-o s`n`toas` ]i libera concuren\`.
Calitatea lucr`rilor presupune:
- ab\inerea de la lucr`ri inutile doar din dorin\a de ca]tig;
- selectarea lucr`rilor pentru colaboratori;
- programarea lucr`rilor;
- studierea [n folosul clien\ilor a posibilit`\ilor legale de evitare a unor pl`\i
nedatorate;
- con]tiinciozitatea ]i integritatea cu care lucr`rile sunt abordate;
- calitatea ]i con\inutul raportului;
- p`strarea secretului profesional.

69. Cine poate exercita profesia de expert contabil ]i de contabil


autorizat?

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către


persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 65/1994 şi republicata, cu respectarea principiului independentei
profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme.

70. In ce const` diferen\a [ntre expertul contabil ]i economistul salariat;


dintre contabilul autorizat ]i contabilul salariat ?

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în


condiţiile O.G. nr. 65/1 994, având competenţa profesională de a verifica şi de a
aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi
de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a
verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de
cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui şef ierarhic şi

12
execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemeni, economistul este
specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare,
salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-
contabile, independent faţă de societatea comercială. El nu primeşte, pentru
lucrările executate, un salariu, ci un ONORARIU prevăzut prin contractul încheiat
cu referire la misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate
în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea
operaţiunilor economic – finaciare prevăzute în contract şi de a pregăti lucrările în
vederea elaborării situaţiilor finaciare.
Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist independent,
nesalarizat de o entitate economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi
revin din fişa individuală. Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, execută
toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea
lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la
propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil
şi penal faţă de întreprindere. De asemeni, ei pot pierde întreprinderea de client şi,
prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în
urma unor proceduri anevoioase.
> Este în discuţie starea de salariat al unei firme şi al unui cabinet de experţi
contabili sau de contabili autorizaţi.
> Trebuie făcută distincţia între auditorii interni şi cei externi, prin prisma
independenţei.
> Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajaţi în industrie, comerţ,
sectorul public, învăţământ ş.a.
> Contabilul profesionist independent este acela care efectuează, unui client, în
mod curent, lucrări de audit sau evidenţă contabilă, fiscalitate şi alte servicii
profesionale similare.
> Contabilul profesionist lucrează independent (inclusiv practicieni individuali,
parteneri sau corporaţie) în industrie, comerţ, sectorul public, învăţământ ş.a. şi
este membru ale unei organizaţii afiliate IFAC.

71. Cine este expertul contabil?

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile


Ordonanţei (O.G. nr. 65/1994) şi are competenţa profesională de a verifica şi de a
aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi
de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a
verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, si de a
efectua expertize contabile.
Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare
în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor
lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.

13
 Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se dobândeşte pe bază
de examen.
 Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe condiţii.
 Pot fi, la cerere, experţi contabili, persoanele care au titlul de academician,
profesori şi conferenţiari universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi
cu specialitatea finanţe sau contabilitate, însă cu îndeplinirea condiţiilor şi
susţinerea unui interviu privind Normele de organizare şi funcţionare ale
CECCAR.

72. Cine este contabilul autorizat?

Este persoana care a dobandit aceast` calitate [n condi\iile O.G. 65/1994 ]i


are competen\a profesional` de a executa lucr`ri de contabilitate ]i opera\ii
preg`titoare [ntocmirii siua\iilor financiare ale [ntreprinderii.

73. Cum se ob\ine calitatea de expert contabil?

Calitatea de expert contabil se ob\ine prin examen. Examenul se desf`]oar`


[n baza normelor Corpului ]i a regulamentului pentru efectuarea stagiului ]i prin
examenul de aptitudini, [n vederea accesului la calitatea de expert contabil ]i
contabil autorizat.
1) Examen de admitere privind accesul ;
2) Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+preg`tire
deontologic` ]i doctrin` profesional`)
3) Examen de aptitudini (examen scris, prob` oral` )

74. Cum se ob\ine calitatea de contabil autorizat?

Calitatea de contabil autorizat se ob\ine prin examen [n trepte: acces,


stagiu, examen privind preg`tirea deontologic` ]i doctrin` profesional`, examen de
aptitudini. Ca ]i expertul contabil, dar cu tematica specific`. Pentru accesul la
examen se cer [ndeplinite anumite condi\ii specifice de studii ]i capacitatea
exercit`rii.

75. Cum se men\in calitatea de expert contabil ]i calitatea de contabil


autorizat?

Calitatea de expert contabil ]i calitatea de contabil autorizat se men\in


prin [nscrierea [n Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaz` [n baza [ndeplinirii
condi\iilor privind acordarea calit`\ii de expert contabil sau de contabil autorizat.
Inscrierea [n Tabloul Corpului confer` dreptul exercit`rii profesiunii pe [ntreg
teritoriul \`rii.
Anual se ob\ine licen\a de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licen\ei sau
nelicen\ierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercit`rii profesiei, a
dreptului de a o exercita.
Acordarea vizei anuale se face dac` sunt [ndeplinite cumulativ
condi\iile:
- achitarea [n [ntregime a obliga\iilor fa\` de Corp;

14
- plata la buget, la termen ]i [n cuantumul prev`zut, a impozitelor
cuvenite;
- asigurarea pentru riscul profesional;
- dovada c` persoana [n cauz` nu a suferit nici o condamnare, potrivit
legisla\iei [n vigoare, interzice dreptul de gestiune ]i de administrare a societ`\ilor
comerciale ( cazier judiciar);
- persoana [n cauz` nu a s`var]it fapte care s` [ncalce regulamentul
privind conduita profesional`;
- depunerea fi]ei individuale.

76. Care sent lucrurile care pot if executate de expertii contabili?

In aplicarea art.2, art.6 si art. 7 din OG nr. 65/1994, republicat`, lucr`rile


care se pot executa, f`r` a fi limitative, de c`tre exper\ii contabili sunt:
a) \inerea sau supravegherea contabilit`\ii ]i [ntocmirea bilan\ului
contabil:
• acordarea asisten\ei privind organizarea ]i \inerea contabilit`\ii, inclusiv [n cazul
sistemelor informatice;
• elaborarea ]i punerea [n aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi
adaptat unit`\ii, a contabilit`\ii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de
gestiune ]i controlului prin buget, [n baza ]i cu respectarea normelor generale.
b) efectuarea de analize economico-financiare:
• analiza structurilor financiare;
• analiza gestiunii financiare ]i a rentabilit`\ii capitalului investit;
• tehnici de analiz` ]i de gestiune a fondului de rulment;
• sistem de credit leasing, factoring etc.;
• elaborarea de tablouri de finan\are ]i planuri de trezorerie;
• elaborarea de tablouri de utiliz`ri ]i resurse;
• asisten\` [n prevenirea ]i [nl`turarea dificult`\ilor unit`\ii.
c) efectuarea de audit financiar contabil, ca:
• diagnostic-financiar – cre]terea, rentabilitatea, echilibrul ]i riscurile financiare;
• audit intern - organizarea sau controlul regularit`\ii ]i sincerit`\ii sistemului;
• studii, asisten\` pentru realizarea de investi\ii financiare;
• audit statutar ]i certificarea bilan\ului contabil, cu respectarea reglement`rilor
specifice;
d) efectuarea de evalu`ri potrivit Standardelor Interna\ionale de
Evaluare, ca:
• evalu`ri de bunuri ]i active patrimoniale;
• evalu`ri de [ntreprinderi ]i de valori mobiliare pentru vanz`ri, succesiuni, partaje,
dona\ii sau la cererea celor interesa\i;
• evalu`ri de elemente intangibile.
e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau
solicitate de persoane fizice ori juridice [n conditiile prevazute de lege, ca:
• expertize amiabile (la cerere);
• expertize contabil-judiciare;
• arbitraje în cauze civile;
• expertize de gestiune.
f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:
• întocmirea de situaţii periodice;
• consolidarea conturilor şi bilanţului;
• [ntocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.

15
g)executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
• studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
• participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
• asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
• fiscalitate imobiliară;
• asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
• vizarea declara\iilor fiscale anuale ale agen\ilor economici;
h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
• organigrame, structuri, definiri de funcţii;
• legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
• analiza şi organizarea fluxului informaţional;
• formarea profesională continuă;
• contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
• mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
• alegerea softurilor necesare.
i) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul
de cenzor la societăţile comerciale;
j) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi
reorganizarea societăţilor comerciale;
k) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care
presupun cunoştinţe de contabilitate.
l) îndeplineşte atribu\iile prev`zute de lege [n procedurile de reorganizare
judiciar` ]i faliment, cun ar fi: fuziuni, diviz`ri, dizolv`ri, retragerea sau excluderea
unor asocia\i etc.;

77. Care sunt lucr`rile care pot fi executate de contabilii autoriza\i?

Contabilul autorizat poate executa, pe baza de contract, persoanelor fizice ]i


juridice lucr`ri legate de \inerea contabilit`\ii, opera\iunile economico-financiare ]i
preg`tirea documentelor [n vederea elabor`rii situa\iilor financiare, lucr`ri,
declara\ii ]i opera\iuni fiscale lunare ]i trimestriale, lucr`ri pentru organiza\ii
familiale ]i persoane fizice independete, precum ]i activit`\i de cenzorat la asocia\ii
de proprietari, alte asocia\ii, funda\ii etc.

78. Cum se exercit` profesia de expert contabil ]i de contabil autorizat?

Modalităţi de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994):


• Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);
• Societăţi comerciale de expertiză contabilă sau contabilitate (art.8
si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societăţile
comerciale).
La societ`\ile de expertiz` contabil` ]i/sau de contabilitate :
- cel pu\in 51 % dintre ac\ionari sunt exper\i contabili sau contabili autoriza\i
- cel pu\in 51% din num`rul membrilor Consiliului de Administrate sunt
exper\i contabili sau contabili autoriza\i, membri ai Corpului.

16
Societ`\ile de expertiz` contabil` nu pot avea particip`ri financiare [n unit`\i
patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigur`ri ]i nici [n
societ`\i civile.
Membrii Corpului nu pot fi asocia\i sau ac\ionari la mai multe societ`\i
comerciale de expertiz` contabil`.
Societ`\ile de expertiz` ]i/ sau de contabilitate pot fi romane, str`ine sau mixte.
Societ`\ile de expertiz` ]i/sau de contabilitate se bucur` de acelea]i drepturi ]i
au acelea]i obliga\ii impuse membrilor Corpului. Excep\ia const` [n dreptul de a
alege sau de a fi ales [n organele de conducere ale Copului.
Angajarea r`spunderii societ`ţilor comerciale de expertiz` contabil` ]i/sau de
contabilitate ]i a membrilor care le alc`tuiesc se realizeaz` prin exercitarea
drepturilor administrative ]i a celor de natur` tehnic` de c`tre:
- conduc`torul (administratorul) societ`\ii: drepturile administrative ]i sociale (de
exemplu: fa\` de banc`, reprezentarea societ`\ii [n fa\a ter\ilor ]i a administra\iei
publice etc.), acesta dispunand de semn`tura social` a societ`\ii;
- exper\ii contabili. contabilii autoriza\i ]i ceilal\i asocia\i sau ac\ionari ai societ`\ii,
care asigur` cerin\ele de natur` tehnic` ale propriilor lor lucr`ri executate, prin
semnarea acestora, al`turi de semn`tur` autorizat` a conducerii societ`\ii.

79. Ce se intelege prin calitatea de persoan` juridic` a Corpului?

Corpul este [nfiin\at cu statut de persoana juridic` ]i, prin urmare,


[ndepline]te sau are atributele unei persoane juridice. Dup` Adrian Varlan, [n
lucrarea "Drept comercial ]i economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului
"Formare profesional` [n domeniul comercial", Editura Mirton, Timi]oara, 1998), la
pagina 14, se arat`, [n legatur` cu persoana juridic`, urmatoarele:"Persoana
juridic` e o colectivitate de oameni, constituit` [n condi\iile legii, care capat`
anumite drepturi ]i anumite obliga\ii necesare atingerii scopului lor ".
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acela]i autor):
- organizarea de sine – st`t`toare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.
Aceste elemente le are ]i C.E.C.C.A.R., care are, de asemeni, capacitatea de
folosin\` care se refer` la drepturile ]i obliga\iile care corespund scopului pentru
care a fost [nfiin\at` (persoan` juridic`) ]i capacitatea de exerci\iu.CECCAR are
capacitatea de exerci\iu din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul reprezint` profesia, [n raport cu alte institu\ii din Romania
]i din afara \`rii.
- rela\iile cu bugetul directe;
- are cont [n banca;
- [ntocme]te b.v.c.;
- organizeaz` contabilitate proprie, [ntocme]te bilan\ propriu, potrivit legii;
- gestioneaz` [ntregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat [n administrare
operativ` filialelor;
- con\inutul capacit`\ii de folosin\` ]i de exerci\iu este dat de atribu\iile ce le are
Corpul (interne ]i externe).

80. Ce se [n\elege prin autonomia Corpului?

17
Autonomia este [n general situa\ia celui care nu depinde de nimeni, care
are deplin` libertate [n ac\iunile sale. Autonomia Corpului face din aceasta un
organism de autoreglementare [n profesie; aceasta presupune nesubordonarea
vreunei autorit`\i.
Corpul, prin regulamentul s`u, prin statutul s`u, nu este subordonat vreunui
organism statal. Dimpotriv`, prin delega\ia primit` din partea autorit`\ilor publice,
acord` ]i retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil ]i de contabil
autorizat ]i are dreptul s` controleze competen\a ]i moralitatea membrilor s`i. Prin
organele alese, Corpul este reprezentat [n fa\a autorit`\ilor publice, precum ]i [n
raporturile cu persoanele fizice ]i juridice din \ar` ]i din str`in`tate. Corpul
colaboreaz` cu organele de specialitate ale statului [n elaborarea de norme legate
de profesia contabil`, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul
activit`\ii Corpului.

81. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?

Sediul central al Corpului este [n municipiul Bucure]ti. CECCAR are filiale


f`r` personalitate juridic` [n fiecare re]edin\` de jude\ ]i municipiul Bucure]ti. Este
astfel organizat [ncat s` []i poat` [ndeplini atribu\iile de organism de
autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie ( alese) :
o Conferin\a Na\ional`
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Pre]edintele Corpului
- Organe de execu\ie ( numire sau desemnare):
o Directorul general executive;
o Sectoare ( departamente, servicii).
La nivel de filial`:
- Organe de decizie (alese) :
o Adunarea general`
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Pre]edintele filialei
Organe de execu\ie ( numite sau desemnate) :
o Directorul executiv
o Sectoare ( departamente , servicii)

82. Care sunt atribu\iile Corpului?

In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urm`toarele atribu\ii:


a) organizeaz` concursul de admitere, organizeaz` efectuarea stagiului,
organizeaz` sus\inerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de
expert contabil ]i de contabil autorizat, elaboreaz`: programele de concurs, [n
vederea accesului la profesie, reglerment`rile privind stagiul ]i examenul de
aptitudini care se avizeaz` de M. F., urm`rindu-se armonizarea cu prevederile
Directivelor Europene [n domeniu.

18
b) Organizeaz` eviden\a exper\i1or contabili, a contabililor autoriza\i ]i a
societ`\ilor comerciale de profil, prin [nscrierea acestora [n Tabloul Corpului.
c) Asigur` buna desf`]urare a activit`\ii exper\i1or contabili ]i a
contabililor autoriza\i.
d) Elaboreaz` ]i public` normele privind activitatea profesional` ]i
conduita exper\ilor contabili ]i a contabililor autoriza\i, elaboreaz` ghidurile
profesionale [n domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaz`, [n colaborare cu institu\iile guvernamentale, standardele
privind evaluarea societ`\ilor comerciale, precum ]i a unor active sau bunuri ale
acestora.
f) Sprijin` formarea ]i perfec\ionarea profesional` a exper\ilor contabili ]i
a contabililor autoriza\i, prin programe anuale de preg`tire continua, organizate
[n diverse forme, astfel [ncat la acestea s` aib` acces to]i membrii activi.
g) Apar` prestigiul ]i independen\a profesional` a membrilor s`i [n
raporturile cu autorit`\ile publice, organisme specializate, precum ]i cu alte
persoane juridice ]i fizice din \ar` ]i din str`in`tate.
h) Colaboreaz` cu asocia\iile profesionale de profil din \ar` ]i din
str`in`tate.
i) Editeaz` publica\ii de specialitate.
j) Alte atribu\ii stabilite prin lege sau regulament.

83. Ce atribu\ii are Conferin\ei Nationale Ordinar` ?

Conferin\a na\ional` are urm`toarele atribu\ii:


a) stabi1e]te direc\iile de baz` pentru asigurarea bunei exercit`ri a
profesiei de expert contabil ]i de contabil autorizat;
b) aprob` Regulamentul de organizare ]i func\ionare a Corpului
Experi\ior Contabili ]i Contabililor Autoriza\i, modific`rile ]i complet`rile
acestuia, avizate de Ministerul Finan\elor ]i de Ministerul Justi]iei, precum ]i
Codul privind conduita etic` ]i profesional` a exper\ilor contabili ]i a
contabililor autoriza\i;
c) aprob` bugetul de venituri ]i cheltuieli ]i bilan\ul contabil al
Corpului Exper\ilor Contabili ]i Contabililor Autoriza\i;
d) aprob` sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului
Exper\ilor Contabili ]i Contabililor Autoriza\i ]i a filialelor acestuia, precum ]i
pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege ]i revoc` membrii Consiliului superior al Corpului Exper\ilor
Contabili ]i Contabililor Autoriza\i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaz` activitatea desf`]urat` de Consiliul Superior ]i de
consiliile filialelor Corpului Exper\ilor Contabili ]i Contabililor Autoriza\i ]i
dispune m`surile necesare;
g) hot`r`]te sanc\ionarea disciplinar` a membrilor Consiliului
superior ]i ai consiliilor filialelor Corpului Exper\ilor Contabili ]i Contabililor
Autoriza\i [n conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei
superioare de disciplin`. Contestarea sanc\iunilor hot`rate de Conferin\a
na\ional` poate fi facut` la Sec\ia contencios administrativ a Cur\ii de Apel,
[n termen de 30 de zile de la data [n]tiin\`rii oficiale. Hotarârile Cur\ii de
Apel sunt definitive.
h) aprob` planurile anuale de activitate ale Consiliului superior ]i
consiliilor filialelor Corpului Exper\ilor Contabili ]i Contabililor Autoriza\i;

19
i) alege ]i revoc` pre]edintele ]i doi membri ai comisiei superioare
de disciplin`
j) Indepline]te orice alte atribu\ii prev`zute de prezen\a ordonan\`

84. Ce atribu\ii are Consiliul Superior ?

Consiliul Superior are urm`toarele atribu\ii:


a) alege dintre membrii s`i 5 vicepre]edin\i ai Consiliului Superior: 4
dintre ace]tia sunt ale]i dintre exper\ii contabili, iar unul, dintre contabilii
autoriza\i;
b) asigur` elaborarea ]i completarea Regulamentului de organizare ]i
func\ionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Finan\elor ]i
Ministerului Justi\iei; regulamentul de organizare ]i func\ionare nu va fi
[naintat pentru aprobare f`r` avizele favorabile ale celor dou` ministere;
c) asigur` elaborarea ]i completarea Codului privind conduita etic` ]i
profesional` a exper\ilor contabili ]i contabililor autoriza\i;
d) asigur` administrarea ]i gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaz` asupra tuturor problemelor privind profesia de expert
contabil ]i de contabil autorizat;
f) vegheaz` ca Regulamentul privind dobândirea calit`\ii de expert
contabil ]i contabil autorizat s` fie strict aplicat`;
g) asigur` coordonarea activit`\ii consililor filialelor; stabilind
metodologia de elaborare a bugetului de venituri ]i cheltuieli al Corpului;
h) aprob` statele de func\ii ale Corpului ]i filialelor;
i) asigur` participarea membrilor s`i [n cadrul unor comisii de studii ]i
cercet`ri destinate a face s` progreseze profesia ]i ]tiin\a contabil` sau [n
diverse grupe de lucru din cadrul institu\iilor guvernamentale ]i
neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide [n termen de 30 de zile asupra contesta\iilor f`cute [mpotriva
hot`rârilor luate de Comisia superioar` de disciplin`;
k) aprob` normele privind desf`]urarea activit`\ii curente a
compartimentelor ]i verigilor organizatorice ale Corpului;
1) ia toate m`surile necesare pentru desf`]urarea [n bune condi\i a
activit`\ii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei ]i a celei
de asigurare a riscului profesional de c`tre to\i membrii Corpului;
m) Indepline]te alte atribu\ii prev`zute de lege, regulament ]i hot`rarile
Conferin\ei Na\ionale a exper\ilor contabili ]i contabililor autoriza\i.

85. Care sunt atribu\iile pre]edintelui Consiliului Superior al Corpului?

Atribu\iile pre]edintelui Consiliului Superior al Corpului sunt:


a) Convoac` ]i conduce ]edin\ele C.S. si ale B.P.
b) Conduce ]i coordoneaz` dezbaterile.
c) Prezint` anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru
exerci\iul viitor.

86. Care sunt atribuţiile Adunării generale ale filialei CECCAR?

Atribuţiile Adunării generale ale filialei CECCAR sunt:

20
 Aprob` raportul de activitate prev`zut de Consiliul filialei
pentru perioada raportat`.
 Aprob` execu\ia bugetului de venituri ]i cheltuieli pentru anul
expirat, [nso\it de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei ,
precum ]i bugetul de venituri ]i cheltuieli pentru exerci\iul
viitor;.
 Ia cuno]tin\` de raportul Consiliului filialei privind rezultatele
analizei activit`\ii profesionale a membrilor contabili ]i aprob`
lista membrilor care vor fi supu]i controlului de calitate [n anul
viitor;
 Alege ]i revoc` pre]edintele ]i membrii Comisiei de Disciplin`
a filialei.
 Alege ]i revoc` pre]edintele ]i membrii Consiliului, precum ]i
cenzorii;
 Propune dintre membrii s`i, candida\ii pentru func\ia de
pre]edinte ]i de membru [n Consiliul Superior;
 Adopt` lista membrilor de onoare ai filialei.
 Indepline]te orice alte atribu\ii prev`zute de lege, de
Regulament, de Codul etic na\ional al profesioni]tilor contabili
sau hot`rate de Consiliul Superior.

87. Care sunt atribu\iile Consiliului filialei?

Atribu\iile Consiliului filialei sunt :


1. supravegheaz` modul de exercitare a profesiilor de expert contabil ]i de
contabil autorizat [n raza de activitate a filialei;
2. asigur` ap`rarea intereselor filialei ]i administrarea bunurilor acesteia;
3. asigur` prevenirea ]i concilierea tuturor contesta\iilor sau conflictelor de
ordin profesional;
4. hot`r`]te [n ceea ce prive]te [nscrierea [n Tabloul Corpului sau asupra
modific`rilor care se aduc acestuia, potrivit preciz`rilor Consiliului
Superior;
5. sesizeaz` Consiliul Superior cu propuneri ]i sugestii privind exercitarea
profesiei;
6. sesizeaz` Comisia de Disciplin` a filialei despre abaterile profesionale
constatate [n sarcina membrilor Corpului;
7. efectueaz` sau autorizeaz` pe [ntreg teritoriul filialei toate formele de
publicitate colectiv` considerate utile conform hot`rarilor Consiliului
Superior;
8. pronun\` radierea din Tabloul Corpului [n cazurile prev`zute de
Regulament, precum ]i de [ncetarea provizorie a calit`\ii de membru al
Corpului, la cererea celui interesat;
9. analizeaz` ]i adopt` bugetul filialei potrivit normelor emise de Consiliul
Superioi;
10.urmare]te realizarea programului de activitate al filialei aprobat de
Conferin\a Na\ional`, precum ]i execu\ia bugetului de venituri ]i cheltuieli
al filialei, luand sau propunand m`surile corespunz`toare [n sarcina
Biroului Permanent sau a directorului executiv al filialei;
11.[ndepline]te alte atribu\ii prev`zute de lege, de Regulament, de
hot`rarile ]i deciziile organelor de conducere ale Corpului.

21
88. Care sunt atribu\iile pre]edintelui de filial`?

Atribu\iile pre]edintelui de filial` sunt :


1. [ntrune]te Consiliul filialei ]i conduce dezbaterile acestuia potrivit
prevederilor Regulamentului :
2. reprezint` Consiliul filialei pe lang` membrii Corpului;
3. reprezint` Corpul [n fa\a autorit`\ilor publice ale colectivit`\ilor diverse
din jude\, pe baza [mputernicirilor stabilite de Consiliul Superior;
4. asigur` urm`rirea [ncadr`rii cheltuielilor [n bugetul aprobat;
5. asigur` organizarea alegerilor potrivit prevederilor Regulamentului;
6. arbitreaz` eventualele litigii dintre membrii filialei ]i clien\ii acestora;
7. supune Adun`rii generale propunerile pentru aprobarea de distinc\ii
onorifice conform Regulamentului;
8. [ndepline]te alte atribu\ii prev`zute de lege, de Regulament, de
hot`rarile ]i deciziile organelor de conducere ale filialei ]i ale Corpului.

89. Care sunt atribu\iile directorului general executiv?

Atribu\iile directorului general executiv sunt :


1. asigur`, prin structurile operative ]i administrative, exercitarea
hot`rarilor ]i deciziilor organelor de conducere ale Corpului;
2. preg`te]te, analizeaz` ]i centralizeaz` proiectele de buget ale filialelor ]i
elaboreaz` proiectul de buget al Corpului; dup` [nsu]irea acestora de
c`tre Biroul Permanent prin pre]edintele acestuia se prezint` Consiliului
Superior pentru adoptare cu cel pu\in o lun` [nainte de [nceperea
exerci\iului financiar;
3. asigur` execu\ia bugetului de venituri ]i cheltuieli, prezentand inform`ri
periodice Biroului Permanent; [n acest sens, asigur` ]i r`spunde de
organizarea ]i \inerea contabilit`\ii la nivel central ]i teritorial;
4. asigur` exercitarea tuturor lucr`rilor administrative ]i de secretariat;
5. organizeaz` ]i asigur` eviden\a centralizat` a exper\ilor contabili ]i a
contabililor autoriza\i [nscri]i [n Tabloul Corpului de c`tre filiale;
6. asigur` publicarea anual` [n Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului
Corpului;
7. organizeaz`, asigur` ]i urm`re]te publicarea [n leg`tur` cu exercitarea
profesiei; [i propune Comisiei Superioare de Disciplin` pe cei care se fac
vinova\i de [nc`lcarea reglement`rilor privind publicitatea;
8. asigur` publicarea, potrivit legii, a situa\iilor financiare anuale, dup`
aprobarea lor de c`tre Conferin\a Na\ional`;
9. asigur` condi\iile materiale pentru desf`]urarea activit`\ilor Corpului;
10.propune pre]edintelui Biroului Permanent, anual, odat` cu proiectul de
buget, schema de func\ii ]i de salarizare a sectoarelor administrative ]i a
salaria\ilor din subordine;
11.nume]te ]i revoc`, cu respectarea statelor de func\ii aprobate de
Consiliul Superior, personalul de execu\ie al Corpului ]i [i stabile]te
salariile;
12.asigur` publicarea hot`rarilor ]i deciziilor organelor superioare ale
Corpului potrivit reglement`rilor ]i normelor [n vigoare;
13. particip`, f`r` drept de vot, la ]edin\ele Biroului Permanent ]i ale
Consiliului Superior luand cuno]tin\` de hot`rarile acestora;

22
14. prezint` bilan\ul contabil spre adoptare Consiliului Superior ]i spre
aprobarea Conferin\ei Na\ionale;
15.reprezint` Corpul [n fa\a autorit`\ilor publice, a ter\ilor sau a
organiza\iilor na\ionale ]i interna\ionale, ap`rand prestigiul ]i
independen\a membrilor s`i;
16. [ndepline]te orice alte atribu\ii stabilite de CN, CS ]i BP.

90. Organizarea ]i constituirea Comisiilor de Disciplin`

1. Comisia Superioar` de Disciplin` - pe lang` Consiliul Superior al Corpului –


este o comisie de sanc\ionare [n materie disciplinar` pentru abateri de la
conduita etic` ]i profesional` a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care
solu\ioneaz` contesta\iile la hot`rarile Comisiilor de Disciplin` ale filialelor.
Constituire:
 7 membri titulari ( dintre care un pre]edinte), dintre care:
- pre]edintele ]i 2 membri EC ale]i de CN dintre membrii
CECCAR;
- 2 membri desemna\i de MEF;
- 2 membri desemna\i de Ministerul Justi\iei.
 7 membri suplean\i ( [n aceea]i structur` ca membrii titulari).
2. Comisia de Disciplin` a filialei – vegheaz` la respectarea Codului etic ]i a
regulamentelor ]i normelor Corpului.
Constituire:
- 5 membri titulari ( dintre care un pre]edinte);
- 5 membri suplean\i.
Mandatul membrilor Comisiei de Disciplin` este de 4 ani.

91. Care sunt competen\ele Comisiei Superioare de Disciplina?

Comisia Superioar` de Disciplin` are urm`toarea competen\`:


a) analizeaz` plangerile referitoare la abateri de la conduita etica ]i
profesional` ale membrilor Consiliului Superior ]i ai consiliilor filialelor, facând
propuneri de sanc\ionare a acestora Conferin\ei Na\ionale care hot`r`]te;
b) solu\ioneaz` plangerile referitoare la abaterile de la conduita etic` ]i
profesional` a pre]edin\ilor Consiliului Superior ]i Consiliului filialei, precum ]i a
persoanelor fizice str`ine c`rora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita
profesia de expert contabil sau contabil autorizat [n România ]i aplic`, dup`
caz, sanc\iunile prev`zute [n art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobat` ]i modificat`
prin Legea nr.42/1995, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare:
- mustrare;
- avertisment;
- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de
contabil autorizat pe o perioad` de 3 luni la un an;
- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de
contabil autorizat;
- sanc\iunile disciplinare care se stabilesc [n func\ie de abateri, pronun\ate de
Comisiile de Disciplin` ale filialelor,
c) rezolv` contesta\iile formulate [mpotriva hotarârilor disciplinare pronun\ate
de comisiile de disciplin` ale filialelor.

23
d) aplic` sanc\iunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert
contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savâr]it abateri
grave

92. Care sunt competen\ele Comisiei de Disciplin` a filialei?

Competen\ele Comisiei de Disciplin` a filialei sunt:


a) vegheaz` la respectarea Codului etic ]i a Regulamentului ]i normelor
Corpului. Sanc\iunile se aplic` [n func\ie de abaterile disciplinare, de
gravitatea [nc`lc`rii ]i urm`rile acestora, precum ]i de persoana [n cauz`;
b) sanc\ioneaz` abaterile disciplinare s`v`r]ite de EC,CA,membri ai filialei, cu
domiciliul [n raza teritorial` a acesteia, chiar dac` abaterile au fost s`v`r]ite
[n raza teritorial` a altei filiale;
c) [n]tiin\eaz` pre]edintele Consiliului filialei ]i pe reprezentantul Ministerului
Economiei ]i Finan\elor despre reclama\iile primite ( excep\ie fac
reclama\iile [ndreptate [mpotriva membrilor Biroului Permanent, al
profesioni]tilor societ`]ilor str`ine, care se adreseaz` Comisiei Superioare de
Disciplin`).

93. Cum func\ioneaz` Comisiile de Disciplin`?

Comisia func\ioneaz` [n plenul s`u. Cea superioar` rezolv` contesta\iile


f`cute [mpotriva hot`rarilor Comisiilor de Disciplin` ale filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel mult
30 de zile pentru a preg`ti raportul ]i pentru a-l putea sus\ine [n fa\a Comisiei
Superioare.

94. Care sunt locul ]i rolul reprezentantului Ministerului Economiei ]i


Finan\elor?

Reprezentantul Ministerului Economiei ]i Finan\elor este persoana


desemnat` de autoritatea public` pe lang` Consiliul Superior al filialei, care
sesizeaz` Ministerul Economiei ]i Finan\elor ori de cate ori hot`rarile ]i m`surile
adoptate de Corp contravin reglement`rilor legale, ]i trimite spre ]tiin\` Biroului
Permanent o copie a sesiz`rii.
Atribu\iile reprezentantului Ministerului Economiei ]i Finan\elor
sunt:
- reprezentantul Ministerului Economiei ]i Finan\elor de pe lang` Consiliul
Superior :
- particip`, f`r` drept de vot, la lucr`rile Conferin\ei
Na\ionale, la ]edin\ele Consiliului Superior;
- prime]te materialele ]i convocatorul cu 7 zile [nainte
de acestea;
- sesizeaz` MEF ori de cate ori hot`rarile ]i m`surile luate
de Corp contravin reglement`rilor legale ]i trimite spre ]tiin\` copia dup`
sesizare.
- reprezentantul Ministerului Economiei ]i Finan\elor de pe lang` Consiliul
filialei:

24
- particip`, f`r` drept de vot, la lucr`rile Adun`rilor
generale, Consiliilor filialelor, Biroului Permanent, Comisiei de Disciplin`;
- sesizeaz` Biroul Permanent al Consiliului Superior al
Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de [nscriere [n Tabloul Corpului de
c`tre Consiliul Filialei pe care le consider` nelegale;
- sesizeaz` Comisia Superioar` de Disciplin` cu privire la
hot`rarile Comisiilor de Disciplin` ale filialei pe care le consider` nelegale;
- sesizeaz` persoanele desemnate de MEF s` efectueze
supravegherea public` ori de cate ori hot`rarile ]i m`surile luate de Consiliile
filialelor contravin reglement`rilor legale, ]i trimite spre ]tiin\` o copie dup`
sesizare.

95. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale
unui membru al Corpului?

Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru


al Corpului sunt:
a) comportamentul necuviincios fa\` de membrii Corpului, de
reprezentantul MFP sau de al\i participan\i la reuniunile de lucru ale
organelor de conducere ]i control ale Corpului;
b) absen\a nemotivat` de la [ntrunirea Adun`rii generale a filialei sau
de la Conferin\a Na\ional`;
c) nerespectarea dispozi\iilor Codului privind conduita etic` ]i
profesional` a exper\ilor contabili ]i contabililor autoriza\i din
Romania referitoare la publicitate;
d) absen\a nejustificat` de la cursurile de preg`tire ]i perfec\ionare
reglementate prin normele emise de Corp;
e) prestarea de servicii de contabilitate f`r` contract scris [ncheiat cu
clientul sau pe baza unui contract [n care nu a fost [nscris` calitatea
profesional` a celui care [l [ncheie : expert contabil, contabil
autorizat ;
f) nerespectarea obliga\iilor de p`strare a secretului profesional ;
g) nedeclarea sau declarea par\ial` a veniturilor, [n scopul sustragerii
de la plata cotiza\iei stabilite de Regulament ;
h) fapta membrului Corpului de a nu depune, [n termenul stabilit, la
filiala de care apar\ine, fi]a pentru persoane fizice sau juridice
( pentru persoanele juridice r`spunderea incumb` pre]edintelui
Consiliului de administra\ie sau administratorului, dup` caz) ;
i) [nc`lcarea dispozi\iilor privind exercitarea profesiei ]i r`spunderea
disciplinar`, administrativ`, civil` sau penal`, potrivit legii ]i
Regulamentului ;
j) refuzul de a pune la dispozi\ia organelor de control ale Corpului
documentele privind activitatea profesional` ;
k) declara\ii neconforme realit`\ii [n rela\iile cu Corpul sau cu ter\ii, cu
producerea de consecin\e juridice, precum ]i orice alte [nc`lc`ri ale
conduitei etice ]i profesionale.

96. Cum se face alegerea [n Consiliul Superior al Corpului?

25
Alegerea [n Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o
perioad` de 4 ani, cu re[nnoirea la 2 ani a jum`tate dintre membrii ale]i.
Pre]edintele Consiliului Superior este ales de Conferin\a Na\ional` , iar al filialei, de
Adunarea general`.
Declara\iile de candidatur` cuprind:
- numele, prenumele, adresa candidatului;
- categoria profesional`: EC/CA;
- modul de exercitare a profesiei;
- func\iile de\inute anterior [n cadrul Corpului ]i perioadele respective;
- func\ia pentru care candideaz`: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al
Consiliului filialei;
- obiectivele ]i strategia pe care le propune candidatul dac` va fi ales;
- declara\ie pe propria r`spundere [n sensul c` [ndepline]te cerin\ele de
eligibilitate din Regulament.

97. Ce este ]i ce structur` are Tabloul Corpului?

Tabloul Corpului este un instrument de comunicare [ntre


profesioni]tii contabili – membrii CECCAR cu drept de exercitare a profesiei [ntr-un
an ]i public.
Tabloul Corpului este [mp`r\it [n opt sec\iuni, dup` cum urmeaz` :
1) Sec\iunea [ntai – “ Exper\i contabili liber-profesioni]ti, care []i desfa]oar`
activitatea [n mod individual sau ca persoane fizice autorizate”.
2) Sec\iunea a doua – “ Exper\i contabili care au statut de angaja\i [n
[ntreprinderi, institu\ii bancare ]i de asigur`ri, educa\ie, cercetare,
institu\ii centrale sau locale.”
3) Sec\iunea a treia – “ Persoane fizice str`ine care au ob\inut calitatea de
membru al Corpului”.
4) Sec\iunea a patra – “ Exper\i contabili care []i desfa]oar` activitatea [n
cadrul unor societ`\i, companii sau cabinete membre ale Corpului”:
A. cu capital str`in sau mixt;
B. cu capital autohton.
5) Sec\iunea a cincea – “ Contabili autoriza\i liber-profesioni]ti care [si
desf`]oar` activitatea individual sau ca persoane fizice autorizate”.
6) Sec\iunea a ]asea – “ Contabili autoriza\i care au statut de angaja\i [n
[ntreprinderi, institu\ii bancare ]i de asigur`ri, educa\ie, cercetare,
institu\ii centrale sau locale”.
7) Sec\iunea a ]aptea – “ Contabili autoriza\i care []i desf`]oar` activitatea [n
cadrul societ`\ilor de contabilitate membre ale Corpului”:
A. cu capital str`in sau mixt;
B. cu capital autohton.
8) Sec\iunea a opta – “ Titluri onorifice”:
A. pre]edin\i de onoare
B. exper\i contabili de onoare;
C. contabili autoriza\i de onoare.

98. Cum explica\i principiul fundamental al integrit`\ii?

26
Profesionistul contabil trebuie s` fie drept, onest ]i s` nu se asocieze cu
raport`rile sau eviden\ele despre care apreciaz` c`:
- con\in informa\ii false sau induc [n eroare;
- con\in informa\ii eronate;
- omit sau ascund informa\ii, atunci cand aceste omisiuni induc [n eroare.

99. Cum explica\i principiul fundamental al obiectivit`\ii?

Profesionistul contabil trebuie s` fie impar\ial, far` prejudec`\i, s` nu se afle


[n situa\ii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de
natur` a determina un ter\ s` pun` la [ndoial` obiectivitatea acestuia. Rezult`
urmatoarele necesit`\i:
 obliga\ia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza
unor erori, a unor conflicte de interese, a influen\ei nedorite a unor
persoane;
 evitarea rela\iilor care influen\eaz` [n mod negativ ra\ionamentul
profesional;
 absen\a rela\iilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu
clientul sau cu persoane cu func\ii de conducere sau angaja\i ai
clientului;
 neacceptarea de cadouri sau invita\ii ( la mas`, spectacole) care pot fi
considerate a avea o influen\` d`unatoare asupra ra\ionamentului
profesional;
 aten\ia asupra urm`torilor factori:
- exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea;
- imposibilitatea definirii tuturor situa\iilor [n care se pot
exercita presiuni;
- evitarea influen\ei ideilor preconcepute;
- garan\ia [nsu]irii de c`tre angaja\i a principiului
obiectivit`\ii;
 m`suri de protec\ie:
- retragerea din echipa misiunii;
- proceduri de supraveghere;
- terminarea rela\iei de afaceri sau financiare care
genereaz` amenin\area.

100. Ce semnific` competen\a profesional` ]i pruden\a?

Competen\a unei persoane este capacitatea de a se pronun\a asupra


unui lucru pe temeiul unei cunoa]teri adanci a problemei [n discu\ie.
Competen\a profesionala are dou` componente de baz`:
— ob\inerea;
— men\inerea.
Competen\a profesional` presupune ca profesionistul contabil trebuie
s` furnizeze servicii profesiona1e cu competen\`, grij` ]i sârguin\` ]i este
obligat s` men\in` [n permanen\` un nivel de cuno]tin\e ]i de competen\`
profesional` care s` justifice a]tept`ri1e unui client sau ale angajatorului.
Aceasta presupune ca el s` fie la curent cu ultimele evolu\ii ]i nout`\i din
practica profesional`, din legisla\ie ]i tehnici de lucru.
Dobândirea cere:

27
— [nalt standard de preg`tire general`, urmat` de una specific`;
— practic` ]i examinare [n subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practic` [n domeniu.
Men\inerea cere:
— cunoa]terea continu` a evo1u\ii1or [n profesia contabil` (la nivel na\ional ]i
interna\ional [n contabilitate, audit ]i alte reglement`ri statutare ]i cerin\e
relevante);
— adoptarea unui program care s` garanteze un control de calitate [n
[ndeplinirea sarcinilor profesionale, [n conformitate cu normele na\ionale ]i
interna\ionale.
Competen\a profesional` se ob\ine prin studiu-practic`.
 Este obligatorie men\inerea cuno]tin\elor ]i aptitudinilor profesionale
la nivelul necesar exercit`rii profesiei.
 Este necesar` ac\ionarea cu pruden\` ]i [n conformitate cu
standardele tehnice ]i profesionale.
 Dezvoltarea profesional` continu` a profesioni]tilor contabili se
realizeaz` [n baza Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR
privind dezvoltarea profesional` continu` a profesioni]tilor contabili,
pus [n aplicare prin Programul na\ional de dezvoltare profesional`
continu` a profesioni]tilor contabili.

101.Confiden\ialitatea; care sunt obliga\iile profesionistului contabil?

Obligaţiile profesionistului contabil privind confiden\ialitatea sunt:


• abţinerea de a dezvălui informaţii confidenţiale în afara unităţii
angajatoare, excepţia cazului când a fost autorizat sau când există
o obligaţie legală sau profesională să publice acele informaţii;
• ab\inerea de la folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în
timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în
avantajul unei terţe persoane;
• respectarea confidenţialităţii [n mediu social (asociaţi de afaceri,
rude) , [n relaţiile cu un potenţial client sau angajator; [n cadrul
entităţii angajatoare;
• Asigurarea că personalul angajat sau aflat sub controlul său
respectă confidenţialitatea (pentru profesionistul contabil în calitate
de administrator, director, contabil şef, etc.).
Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încetarea relaţiei dintre
profesionistul contabil şi client sau angajator.
Posibilitatea divulgării informaţiilor, în situaţiile:
• autorizare de către client sau angajator;
• autorizare prevăzută prin lege (exemplu: furnizarea de probe în
justiţie, autoritatea fiscală, prevenirea şi sancţionarea spălarii
banilor);
• conformare auditului de calitate;
• investigaţii din partea unui organism normalizator (statistice);
Profesionistul contabil trebuie să se convingă că părţile cărora li se adresează
comunicarea informaţiilor sunt destinatarii adecvaţi şi au responsabilitatea să
reacţioneze ca atare (Exemplificare: solicitarea informaţiilor pentru Registrul
Naţional al Experţilor RNE).

28
Confiden\ialitatea este strict`, [n afar` de cazul [n care profesionistul contabil
a primit o autoriza\ie special` de a divulga informa\iile sau [n caz de obliga\ii
legale sau profesionale.
Profesioni]tii contabili trebuie s` se asigure c` persoanele angajate sub orice
form`-subalterni sau colaboratori-respect` acelea]i reguli de confiden\ialitate.

102. Comportamentul profesional sau profesionalismul;ce obliga\ii avem?


Obligaţiile privind comportamentul profesional sunt dup` cum urmeaz`:
• Să îşi exercite profesia în Conformitate cu legile şi reglementările
relevante şi evitarea oricărei acţiuni care pot discredita profesia;
• Nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie;
• Sa fie cinstit şi loial:
• Să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le
oferă, calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o
deţine;
• Să nu ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite
de fundament privind munca desfăşurată de alţii.

103. Definirea independen\ei potrivit reglement`rilor Corpului.

Independenţa este o situaţie a unei persoane care judecă lucrurile şi


acţionează neinfluenţat de alţii.
Independenţa presupune satisfacerea concomitent` a celor dou`
componente fundamentale ale conceptului:
• independenţa de spirit (de drept) – o stare de spirit, de judecată
profesională care nu este afectată de influenţe exterioare pe de o
parte;
• independenţa în aparenţă (de fapt) – o stare care se manifestă în
acţiune care permite beneficiarilor de lucrări să nu pună la îndoială
obiectivitatea profesionistului contabil, pe de altă parte.
• Din practică, rezultă că, majoritatea circumstanţelor care afectează
independenţa se datorează relaţiilor de afaceri şi financiare, cu angajaţii clientului
aflaţi în poziţia de a exercita influenţă directă asupra profesionistului contabil.
• Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa independenţei sunt
semnificative înainte de acceptarea misiunii, se procedează astfel:
• se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea acelor
circumstanţe sau, dacă nu este posibil,
• se refuză acceptarea sau continuarea misiunii ( abţinere ).

104. Care sunt amenin\`rile la adresa independen\ei?


Amenin\`rile la adresa independen\ei sunt:
• Interesul propriu.
• Autoexaminare (autocontrol).
• Favorizare.
• Familiaritate.
• Intimidare.
Interesul propriu
• Interesul financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu
un client
- deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului;

29
- primirea un titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a
fuzionat cu clientul în cauză.
• dependenţă faţă de onorariile primite de la un client – apare atunci
cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un
singur client.
• intreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client – profesionistul
contabil este [ntr-o asociaţie în participaţie cu clientul.
• Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar
însemna intrarea în faliment a cebinetului.
• Onorariile neprevăzute - acceptarea pe parcursul executării lucrarilor a
unor onorarii neprevăzute în contract.
• Împrumutul către, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaţii
acestuia. Dacă cientul este o bancă, împrumutul nu generează o ameninţare la
adresa independenţei, în condiţiile ca împrumutul să fie acordat conform normelor
procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi.
Autoexaminarea sau autocontrolul:
• certificarea situţiilor financiare ale unei firme de către acceaşi persoană
implicată în elaborarea acestora.
• pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în contabilitate, care
fac obiectul unei misiuni de certificare.
• un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat funcţia de
director sau a fost angajat al clientului.
• prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaz` s` fie
avute [n vedere [n cursul altor misiuni efectuate la acela]i client.

Favorizarea:
• promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un
client de audit al situaţiilor financiare.
• apărarea uni client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii.
• un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă
funcţia de director sau angajat al clientului.
• acceptarea unor cadouri din partea clientului.
• asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei cu clientul.

Intimidare
• ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client.
• ameninţarea în litigiu.
• exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins
aferent execuţiei unei misiuni şi respectiv a onorariilor.

105. Care sunt m`surile de protec\ie [mpotriva amenin\`rilor la adresa


independen\ei?

Măsuri de protecţie generate de exercitarea profesiei ( prev`zute prin


reglement`rile profesiei) :
• cerinţe educaţionale, de formare şi experienţă la intrarea în profesie.
- condiţii la examenul de acces la profesie;

30
- efectuarea stagiului;
- susţinerea examenului de aptitudini.
• dezvoltarea profesională continuă.
• reglementări privind incompatibilităţi şi interdicţii în exercitarea profesiei .
- reglementări profesionale;
- reglementări de drept comercial;
- reglementări procedurale.
• monitorizarea misiunilor (auditul de calitate).
• raportarea activităţii desfăşurate.

Măsuri de protecţie în mediul de lucru


• poziţia de conducător al firmei, care subliniază importanţa respectării
principiilor fundamentale si că membrii echipei acţionează în interesul public.
• politici şi proceduri pentru reglementarea şi monitorizarea contrului calităţii
misiunilor.
• documentarea situaţiilor care pot afecta conformitatea cu principiile
fundamentale şi la adresa independenţei.
• comunicarea la timp a politicilor şi procedurilor, şi instruire a personalului şi
a partenerilor.
• desemnarea unui membru cu experienţă al conducerii drept responsabil
pentru supravegherea funcţionării adecvate a sistemului de control al calităţii.
• implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea şi
consilierea misiunii.
• consultarea unei terţe persoane (organism profesional – CECCAR, CAFR,
CCF, ANEVAR, UNPRL, sau normalizator – MFP, Consiliul concurenţei, etc.), sau alt
profesionist contabil membru al Corpului.
• prezentarea naturii serviciilor prestate şi a mărimii onorariilor percepute
către organele tutelare ale clientului.
• implicarea altui profesionist contabil (persoană fizică sau societate de profil)
pentru a realiza din nou o parte din misiune.

Măsuri de protecţie din partea clientului


• ratificarea sau aprobarea de către persoane din afara clientului a alegerii
profesionistului contabil pentru realizarea misiunii.
• alegerea profesionistului contabil şi atribuirea misiunii prin licitaţie.
• clientul are angajaţi aompetenţi care pot lua decizii manageriale.
• clientul a implementat proceduri interne – organizarea contabilităţii, auditul
intern, sistemul informatic etc. – care asigură alegeri obiective în mandatarea
misiunilor.

106. Ce presupune acceptarea unui client?

Acceptarea unui client presupune urm`toarele :

31
• examinarea anticipată a situaţiei clientului, sub aspectul dacă acceptarea
misiunii ar crea anumite ameninţări la adresa conformităţii cu principiile
fundamentale.
• exemplificări privind astfel de situaţii: implicarea clientului în activităţi
ilegale (spălare de bani), practici de raportări financiare eronate (bancrută
frauduloasă), evaziune fiscală, concurenţă neloială, achiziţia şi desfacerea de
produse cu încălcarea dreptului de proprietate industrială, etc.
• evaluarea situaţiilor de această natură şi luarea măsurilor de protecţie,
pentru a le elimina sau a le reduce la n nivel acceptabil, dacă este posibil.
• atunci când nu este posibilă reducerea ameninţărilor la un nivel acceptabil ,
un profesionist contabil independent ar trebui să refuze să intre în relaţii cu
clientul.
• examinarea posibilităţii de acceptare a misiunii din punct de vedere al
competenţei profesionale a profesionistului contabil, astfel încât angajamentul
(misiunea) să fie realizate la nivelul corespunzător.
• luarea în considerare a reputa\iei, experienţei şi a resurselor disponibile ale
profesionistului contabil în cazul când se apelează la acesta pentru consiliere sau
expertiză în situaţii de natura celor arătate mai sus.
• apelarea de către profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se
află sub restricţia confidenţialităţii şi în funcţie de natura misiunii trebuie să obţină
permisiunea clientului (de regulă, în scris).

107. Care este structura Codului etic na\ional al prosioni]tilor contabili?

Codul etic na\ional al profesioni]tilor contabili cuprinde obiectivele ]i


principiile fundamentale, redate general, ]i nu pentru a rezolva problemele etice
ale contabililor profesioni]ti [ntr-un caz bine determinat. Codul ofer` anumite linii
directoare [n ceea ce prive]te aplicarea [n practic` a obiectivelor ]i principiilor
fundamentale cu privire la num`rul situa\iilor tipice care se [ntalnesc [n
profesiunea contabil`.
Partea A– (sau sectiunea 100 ) Destinata tuturor profesionsitilor contabili
angajati sau liber profesionsiti , contine:
Sectiunea 100 – Introducere si principii fundamentale
Sectiunea 110 – Integritatea
Sectiunea 120 – Obiectivitatea
Sectiunea 130 – Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 140 – Confidentialitatea
Sectiunea 150 – Compotamentul profesional

Partea B ( sau sectiunea 200 ) – Destinata exclusiv liber profesionsitilor


Sectiunea 200 – Introducere
Sectiunea 210 – Numirea profesionsitului contabil
Sectiunea 220 – Conflicte de interese
Sectiunea 230 – Opinii suplimentare
Sectiunea 240 – Onorarii si alte tipuri de remunerare
Sectiunea 250 – Merketingul serviciilor profesionale
Sectiunea 260 – Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 270 – Custodia activelor clientului
Sectiunea 280 – Obiectivitate
Sectiunea 290 - Independenta in audit

32
Partea C (sau sectiunea 300 ) – Destinata exclusiv profesionsitilor angajati
Sectiunea 300 – Introducere
Sectiunea 310 – Conflicte conceptuale
Sectiunea 320 – Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 330 – Luarea de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea 340 – Interese financiare
Sectiunea 350 - Stimulente

108.Conflicte de interese. Care sunt circumstan\ele de care trebuie s` se


tin` seama?

Profesioni]tii contabili sunt deseori confrunta\i cu situa\ii care implic`


conflict de ordin profesional; nu se poate stabili o list` complet` de situa\ii
susceptibile de a genera conflicte de interese, [ns` profesioni]tii trebuie s`
descopere factorii care dau na]tere la astfel de conflicte.
Exist` ]i unele circumstan\e particulare [n care responsabilitatea
profesionistului contabil poate fi [n conflict cu unele cerin\e interne ]i externe:
- un superior , director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie
descurajate orice rela\ie sau orice interes susceptibil de a pune [n pericol,
de a influen\a negativ integritatea profesionistului contabil.
- Profesionistului contabil i se poate cere s` lucreze contra normelor
profesionale ]i tehnice.
- Identificarea circumstan\elor [n care ar putea ap`rea un conflict de interese:
• profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un
client sau are o participaţie la un competitor al clientului;
• profesionistul contabil prestează servicii pentru clienţi ale
căror interese sunt în conflict.
- Evaluarea semnificaţiei circumstanţei care generează conflictul de interese
şi luarea măsurilor de protecţie:
• notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea
apărea şi obţinerea consimţământului acestuia de acţiona în asemenea împrejurări;
• notificarea tuturor părţilor interesate;
• utilizarea unor echipe distincte de misiuni;
• indrumarea echipei, confidenţialitatea.
- Un conflict de interese se poate produce ]i cand publicarea unor informa\ii
eronate poate avantaja angajatorul sau clientul ]i favoriza sau dezavantaja
profesionistul contabil.
- În cazul când un conflict de interese reprezintă o ameninţare la adresa unuia
sau mai multor principii fundamentale, ameninţare care nu poate fi eliminată –
profesionistul contabil concluzionează că nu este corespunzător să accepte
misiunea.

109. Care este procedura de urmat cand este dificil de sezizat un


comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin
profesional?

Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a


rezolva un conflict de ordin profesional, dac` politicile stabilite de organismul
profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la
urm`toarele:

33
- examinarea conflictului cu superiorul direct. Dac` interven\ia superiorului
direct nu este suficient` ]i profesionistul contabil decide s` se adreseze
nivelului superior urm`tor, superiorul direct trebuie notificat [n acest sens;
- dac` superiorul este presupus implicat [n conflict, profesionistul trebuie s`
supun` problema nivelului ierarhic cel mai ridicat;
- solicitarea avizului confiden\ial al unui consilier independent sau al
organismului profesional;
- dac` toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil
poate, pentru chestiuni grave, s` demisioneze ]i s` trimit` o scrisoare [n
acest sens conducerii entit`\ii care l-a angajat.
Orice profesionist contabil care ocup` un post de conducere trebuie s` se
asigure c`, [n cadrul entit`\ii respective, sunt stabilite reguli [n materie de
rezolvare a conflictelor profesionale.

110. Activit`\i incompatibile cu exercitarea profesiei libere

Liber-profesionistul contabil nu trebuie s` exercite [n paralel


activit`\i care afecteaz` sau sunt susceptibile de a afecta integritatea,
obiectivitatea, independen\a, buna reputa\ie a profesiei, care sunt
incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
In unele situa\ii, liber-profesionistul contabil poate primi spre
conservare ]i utilizare, potrivit legii, fonduri ale clien\ilor, el rebuind:
- s` p`streze aceste fonduri, separat de fondurile sale;
- s` utilizeze conform destina\iilor stabilite;
- s` aib` posibilitatea s` justifice existen\a ]i utilizarea fondurilor respective.

111. Rela\iile cu ceilal\i membri – Acceptarea de noi misiuni

Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care


posed` competen\e particulare pot fi solicitate:
a) de c`tre client:
- dup` discu\ii ]i consult`ri prealabile cu profesionistul contabil [n func\ie
( existent)
- la cererea sau recomandarea expres` a profesionistului contabil [n func\ie
( existent)
- f`r` consultarea profesionistului contabil [n func\ie
b) de c`tre profesionistul contabil [n func\ie ( existent) , sub rezerva respect`rii
stricte a secretului profesional.
Uneori clientul cere – la contactarea unui liber-profesionist
contabil- s` nu fie informat profesionistul contabil [n func\ie ( existent); [n
astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie s` decid` dac` motivele
clientului sunt acceptabile.
Profesionistul contabil contactat trebuie:
- s` se conformeze instruc\iunilor primite de la profesionistul contabil [n
func\ie sau de la client, [n m`sura [n care nu sunt contradictorii cu
obliga\iile legale sau profesionale;
- s` garanteze, pe cat posibil, c` profesionistul contabil [n func\ie este bine
informat de natura general` a serviciilor profesionale prestate.

34
Cand opinia unui profesionist contabil [n func\ie (existent)
este solicitat` [n ceea ce prives]te aplicarea principiilor contabile, normelor de
audit, normelor de raportare, profesionistul contabil [n func\ie trebuie s` aib`
grij` ca opinia sa s` nu influen\eze [n mod exagerat judecata ]i obiectivitatea
profesionistului contabil contactat.

112. Rela\iile cu ceilal\i membri – [nlocuirea cu un alt liber –


profesionist contabil

Intreprinderea are dreptul de a-]i alege consilierii ]i de a-i [nlocui


cand dore]te. Dac` este important` ap`rarea intereselor legitime ale
[ntreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil s` poat`
decide, dac` exist` motive profesionale care s` o justifice, neacceptarea
misiunii: aceasta presupune o comunicare direct` cu profesionistul contabil [n
func\ie. In absen\a unei cereri specifice, profesionistul contabil [n func\ie nu
trebuie s` furnizeze spontan informa\ii despre afacerile clientului s`u.
Urm`torii factori stabilesc [n ce m`sur` un profesionist [n func\ie
poate discuta despre afacerile clientului s`u cu un profesionist contactat:
- dac` clientul a autorizat acest lucru;
- dac` norme legale sau reguli de etic` referitoare la aceast` divulgare permit
acest lucru.
Comunicarea [ntre cei doi profesioni]ti contabili are scopul:
- de a [mpiedica un liber-profesionist contabil s` accpte nominalizarea sa
dac` nu toate elementele pertinente sunt cunoscute;
- de a proteja ac\ionarii minoritari care nu sunt de regul` informa\i de
[mprejur`rile [nlocuirii profesionistului contabil [n func\ie;
- de a ap`ra interesele profesionistului contabil [n func\ie atunci cand
propunerea de [nlocuire se datoreaz` caracterului s`u scrupulos de a
ac\iona ca profesionist independent.
Inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii
profesionale care pan` atunci au fost prestate de c`tre un alt liber-profesionist
contabil, profesionistul contabil trebuie:
- s` stabileasc` dac` clientul poten\ial a informat profesionistul [n func\ie
de inten\ia sa de a-l [nlocui ]i l-a autorizat, [n scris, s` discute liber ]i f`r`
limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil;
- s` solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil [n
func\ie. Dac` aceast` autorizare este refuzat`, profesionistul contabil
trebuie, [n absen\a altor mijloace alternative de a ob\ine asigur`rile
necesare, s` refuze nominalizarea sa. Dac` autirizarea este dat`, trebuie
s`-i cear` profesionistului [n func\ie:
- s` [i furnizeze toate informa\iile care i-ar interzice s` accepte misiunea;
- s` [i furnizeze toate informa\iile necesare care s` [i permit` s` ia o
decizie.
Profesionistul [n func\ie, la primirea autoriza\iei din partea
clientului, trebuie:
- s` r`spund` ( [n scris) ar`tand dac` exist` motive profesionale care i-ar
interzice profesionistului s` accepte nominalizarea sa;
- s` se asigure c` clientul a autorizat divulgarea informa\iilor
profesionistului desemnat;
- s` comunice orice informa\ie de care nevoie profesionistul desemnat,
pentru ca acesta s` poat` s` decid` dac` accept` sau nu misiunea, ]i s`

35
abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante
privind nominalizarea sa.

113. Rela\iile profesioni]tilor contabili cu clien\ii

Rela\iile membrilor Corpului cu clien\ii se stabilesc prin contract scris de


prest`ri de servicii, semnat de ambele p`r\i.
In afara onorariilor pentru lucr`rile executate, orice alt` rela\ie financiar`
cu un client, ca : participa\ii la capital, dare/luare de [mprumut de bunuri, servicii
sau bani etc., este susceptibil` de a afecta obiectivitatea ]i de a determina ter\ii s`
considere c` obiectivitatea este compromis`.
In cadrul [ndeplinirii lucr`rilor lor, membrii Corpului trebuie s` se rezume
numai la acordarea de avize de consultan\` profesional` ]i s` nu impieteze
activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului.
O aten\ie aparte se acord` rela\iilor personale sau familiale ale lor sau ale
colaboratorilor lor cu clien\ii, asigurandu-se c` aceste rela\ii nu aduc atingere
independen\ei lor.
Stabilirea sau [ntre\inerea rela\iilor profesionale cu clien\ii poate antrena
r`spunderea pentru un prejudiuciu financiar sau moral pentru membrii Corpului.
Se impune o selectare a clien\ilor ]i aprecierea situa\iei membrilor
Corpului [n raport cu respectarea principiilor independen\ei ]i competen\ei.
Orice nou client ]i orice nou` lucrare solicitat` de vechii clien\i trebuie s`
fac` obiectul accept`rii ]i [ncheierii contractului dup`:
a) evaluarea riscului;
b) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea
principiului independen\ei profesiei;
c) o apreciere a eficien\ei execut`rii lucr`rilor [n raport cu
componen\a ]i cu mijloacele societ`\ii.
Decizia final` apar\ine expertului sau contabilului autorizat.
Periodic se evalueaz`, se apreciaz` eventualele schimb`ri ap`rute [n
situa\ia clien\ilor sau cabinetului/societ`\ilor lor ]i dac` acestea genereaz` noi
riscuri.
Profesioni]tii pot exprima [n scris clien\ilor recomand`ri sau rezerve. In
cazul contest`rii lor, scrise, acestea vor putea constitui probe exoneratoare de
responsabilitate a profesioni]tilor contabili.
In situa\ia imposibilit`\ii execut`rii lucr`rilor solicitate din cauza clientului,
contractul se reziliaz`.

114. Competen\a profesional` ]i responsabilitatea cand se utilizeaz`


lucr`rile unui alt expert

Liber-profesioni]tii contabili trebuie s` evite s` presteze servicii


profesionale f`r` o componen\` adecvat`, [n afar` de cazul cand beneficiaz` de
sfaturi avizate ]i de o asisten\` care s` le permit` s` presteze servicii de calitate.
Dac` un profesionist contabil nu posed` competen\ele necesare [ntr-un
domeniu specific [n cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la
speciali]ti ( al\i profesioni]ti contabili, avoca\i, ingineri, geologi sau al\i exper\i). In
acest caz, de]i profesionistul contabil se sprijin` pe competen\ele tehnice ale
specialistului consultat, acesta din urm` nu cunoa]te [n mod necesar regulile de
etic` ale profesiunii.

36
Intrucat profesionistului contabil [i revine , [n [ntregime, responsabilitatea
pentru serviciul prestat, el trebuie s` se asigure c` regulile de etic` au fost
respectate de c`tre expertul consultat. El trebuie s` se asigure c` expertul
consultat este la curent cu regulile de etic`, mai ales cu principiile fundamentale
ale profesiei; aceste principii se aplic` la orice misiune la care particip` ace]ti
exper\i.
Aceast` asigurare se poate ob\ine:
- fie cerand exper\ilor respectivi s` citeasc` regulile de etic`;
- fie cerand exper\ilor o confirmare scris` asupra bunei [n\telegeri a
regulilor de etic`;
- fie dand sfaturi dac` apar conflicte poten\iale.
Cand profesionistul contabil nu are asigurarea c` regulile de etic` sunt
cunoscute ]i respectate, el trebuie s` refuze [ncredin\area misiunii sau s` o
[ntrerup` ( dac` a [nceput).
Schematic, demersurile profesionistului contabil se prezint` astfel:

Liber-profesionistul contabil dac`


- Are competen\a adecvat` lucr`rii - Da – accept` lucrarea
- Nu are competen\a - nu accept` lucrarea
sau
- accept` lu crarea dar angajeaz` ( subcontracteaz`) un
expert ( specialist) care trebuie s` cunoasc` regulile de etic`

115. Criterii de stabilire a onorariilor

Onorariile facturate trebuie s` reflecte [n mod fidel valoarea


serviciilor prestate, \inand seama de urm`toarele elemente:
- competen\a ]i cuno]tin\ele ob\inute pentru tipul de serviciu
prestat;
- nivelul de instruire ]i experien\a persoanei care particip` la
lucrare;
- timpul afectat de fiecare persoan` efectu`rii lucr`rii;
- gradul de responsabilitate al misiunii respective.
Onorariile se calculeaz` [n func\ie de tarifele orare sau zilnice [n
vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiec`rei firme, fiec`rui
profesionist.
Un profesionist contabil nu trebuie s` propun` servicii profesionale
pentru onorarii subestimate.
Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil
trebuie s` se asigure c` nu este sacrificat` calitatea ]i c` se respect` normele
organismului profesional cu privire la calitate.
Cheltuielile ]i diversele ramburs`ri, deplas`ri, de exemplu, se
[nregistreaz` distinct.
Perceperea sau plata de comisioane de c`tre un profesionist
contabil ca liber – profesionist este strict interzis`.

116. Onorariile ]i independen\a

37
Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care
apar\ine acest client, reprezint` o parte important` din onorariile brute totale ale
profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului [n ansamblu, dependen\a fa\`
de acest client sau grup trebuie examinate cu aten\ie,c`ci independen\a poate fi
pus` [n pericol.
Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli ]I furnizeaz` instruc\iuni
membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie s` fie [n concordan\` cu
nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situa\ia economic` a fiec`rei \`ri.
Serviciile profesionale nu trebuie s` fie propuse sau efectuate unui client
pe baz` de acorduri sau contracte conform c`rora facturarea onorariilor este
condi\ionat` de importan\a problemelor descoperite sau de rezultatele acestor
servicii.
In \`rile [n care facturarea onorariilor condi\ionat` de rezultat este
autorizat` de legislia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate
la acelea pentru care independen\a nu este obligatorie.
Onorariile fixate de tribunal sau alt` autoritate public` nu sunt
considerate ca intrand [n aceast` categorie. Dimpotriv`, onorariile facturate
procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand [n aceast`
categorie.

117. Bunurile sau serviciile primite ]i independen\a

Acceptarea de bunuri ]i servicii de la un client, precum ]i acceptarea


unei ospitalit`\i excesive pot constitui o amenin\are a independen\ei. Se interzice
primirea de bunuri ]i servicii de c`tre profesioni]tii contabili, de c`tre so\iile lor sau
de c`tre copiii afla\i [n [ntre\inere.

118. Calitatea lucr`rilor ]i autocontrolul

Calitatea este un atribut important al activit`\ii profesionistului contabil.


Autocontrolul calit`\ii lucr`rilor [nseamn` aplicarea de c`tre profesionist sau de
c`tre cabinet a principiilor ]i procedurilor [n scopul stabilirii unui grad rezonabil de
certitudine c` lucr`rile s-au efectuat conform “ principiilor de baz` care guverneaz`
lucr`rile respective”.
Principiile de calitate constituie obiective ]i scopuri, iar procedurile
autocontrolului se definesc ca m`suri de luat pentru a satisface principiile
adoptate care pun [n aplicare proceduri privind:
- calit`\ile personale ( cabinet sau societate);
- aptitudinile ]i competen\a ;
- reparti\ia lucr`rilor ;
- instruc\iunile ]i supervizarea.
Controlul de calitate asupra lucr`rilor realizate de expertul contabil sau
de contabilul autorizat care []i desf`]oar` activitatea individual se poate organiza ]i

38
exercita numai de c`tre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta ]i aprobate de
Conferin\a Na\ional`.

119. Plata lucr`rilor, modul de stabilire a onorariilor

Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile


stabilite prin contract sau de c`tre organul judiciar. Onorariile nu pot fi pl`tite sub
forma de avantaje [n natur`, participa\ii sau comisiaone.
Nu trebuie acceptat` nici o plat` care nu reprezint` contravaloarea unei
presta\ii sau care este f`cut` pentru a acoperi anumite atitudini abusive ale
clientului sau [nc`lc`ri ale legisla\iei.
Contractele se [ncheie [naintea [nceperii lucr`rilor ( pe parcurs, acte
adi\ionale).
Nu se pot [ncheia contracte globale.
Nu se pot [ncheia contracte pentru activit`\i incompatibile.
Este interzis` [mpar\irea onorariile [ntre colegi prin participarea la executarea
lucr`rilor.
Onorariile nu pot fi fixate [n func\ie de rezultatele ob\inute
In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie pre]edintele
filialei ( procedura dreptului comun).

120. P`strarea arhivelor clientului


P`strarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului.
Modalitatea de predare-primire a documentelor [n vederea contabiliz`rii se
stabile]te prin contract ]i anexe la contract, fiind obligatirie:
- normalizarea documentelor;
- stabilirea termenelor.
Cand clientul nu respect` termenele, se va proceda la punerea
acestuia [n [ntarziere, documentul respectiv fiind p`strat la dosarul clientului.
Dac` un client a disp`rut, se va verifica la Registrul Comer\ului
dac` a fost radiat, iar profesionistul este obligat s` p`streze asupra lui documentul
pe durata de conservare prev`zute de lege.

121. Care sunt factorii de care trebuie s` se \in` seama atunci cand se
apreciaz` respectarea regulilor de etic` [n ceea ce prive]te integritatea ]i
obiectivitatea?

Integritatea nu presupune numai cinste, dar ]i echitate ]i sinceritate.


Principiul obiectivit`\ii impune tuturor profesioni]tilor contabili obliga\ia de a fi ju]ti,
cinsti\i [n plan intelectual ]i neimplica\i [n conflicte de interese.
Profesioni]tii contabili trebuie, [n orice situa\ie, s` garanteze integritatea
lucr`rilor lor ]i s` r`man` obiectivi [n judecata ]i ra\ionamentul lor, oricare ar fi
natura activit`\ii lor, ]i anume:
- profesioni]tii liberali [ndeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali,
consilieri de gestiune etc.;

39
- al\i profesioni]ti contabili preg`tesc situa\iile financiare [n contul
angajatorilor lor; execut` lucr`ri de audit intern, exercit` func\iuni de gestiune
financiar` [n industrie, come, sectorul public sau educa\ie.
Cu ocazia alegerii situa\iilor ]i practicilor care trebuie s` fie avute [n
vedere, atunci cand se apreciaz` respectarea regulilor de etic` referitoare la
obiectivitate, se va \ine cont de urm`torii factori:
- profesioni]tii contabili sunt deseori confrunta\i cu situa\ii care [i expun la
riscuri ( presiuni) suspectibile de a pune [n discu\ie obiectivitatea lor.
- este imposibil de a defini ]i de a reglementa toate situa\iile generatoare
de presiuni; asem`narea, verosimilitatea prevaleaz` atunci cand se definesc
criteriile care permit identificarea rela\iilor susceptibile de a pune [n discu\ie
obiectivitatea profesionistului contabil.
- trebuie evitate toate rela\iile ]i situa\iile care implic` prejudec`\i,
influen\ele din partea ter\ilor care pun [n discu\ie obiectivitatea.
- profesioni]tii contabili trebuie s` se asigure c` personalul [ns`rcinat cu
prestarea serviciilor profesionale respect` principiile de integritate ]i obiectivitate.
- profesioni]tii contabili nu trebuie nici s` accepte, nici s` ofere cadouri
sau alte avantaje care pot fi considerate, [n mod rezonabil, c` pot influen\a
semnificativ ]i negativ ra]ionamentul, judecata lor profesional` sau a
colaboratorilor lor.

122. Explica\i comportamentul profesionistului contabil [ntr-o activitate


de consilier fiscal

Contabilul profesionist care presteaz` servicii profesionale [n


domeniul fiscalit`\ii este [ndrept`\it s` se situeze [n cea mai bun` pozi\ie [n
favoarea unui client sau a unui patron, cu condi\ia ca presta\ia s` fie efectuat` cu
competen\`.
Integritatea ]i obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia
contabilului profesionist trebuie s` fie conform legii.
Dubiile pot fi rezolvate [n favoarea clientului dac` exist` suport
rezonabil pentru pozi\ia respectiv`.
Ce trebuie s` fac` sau ce nu trebuie s` fac` profesionistul contabil?
- nu trebuie s` dea asigurarea c` declara\ia fiscal` ]i sfatul [n materie
fiscal` sunt dincolo de orice [ndoial`.
- s` se asigure c` cei pe care [i consiliaz` sunt con]tien\i de limitele
legale de sfaturile ]i consultan\a fiscal`, ]i nu interpreteaz` gre]it exprimarea
opiniei drept o afirmare a unui fapt.
- [n declara\ia fiscal` [ntocmit` de contabilul profesionist,
responsabilitatea pentru con\inut revine [n primul rand clientului. Consultan\a,
opiniile trebuie [nregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum.
- nu trebuie s` fie asociat cu nici o declara\ie sau cu nici un
comentariu despre care s` se cread` c`:
a) ar con\ine un fals sau o inducere [n eroare;
b) ar con\ine informa\ii furnizate cu nep`sare sau necunoa]terea real`
a faptului;
c) ar omite sau ar ascunde informa\ia cerut`, putand induce [n eroare
Fiscul.
- poate folosi estim`rile [n preg`tirea declara\iilor fiscale.

40
123. Care sunt restri\iile [n promovarea serviciilor de c`tre profesioni]tii
contabili?

In ceea ce prive]te activit`\ile incompatibile:


 un contabil profesionist nu trebuie s` angajeze simultan [n nicio
afacere, ocupa\ie sau activitate care diminueaz` sau poate diminua integritatea,
obiectivitatea, independenta sau buna reputa\ie a profesiei, deoarece aceste
ac\iuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale;
 prestarea simultan` a dou` sau mai multe tipuri de servicii nu
diminueaz` ca atare integritatea, obiectivitatea sau independen\a ( [ns` poate
afecta calitatea);
 trebuie evitat` angajarea simultan` [n afaceri sau activit`\i care
nu au leg`tur` cu serviciile profesionale, care are ca efect faptul c` nu permite
contabilului profesionist independent s` []i conduc` practica profesional` conform
principiilor fundamentale de etic` ale profesiei contabile ]i care este neconform`
cu practicarea profesiei.
In ce prive]te promovarea serviciilor lor, profesioni]tii contabili nu trebuie:
a) s` utilizeze mijloace care aduc atingere reputa\iei profesiei;
b) s` supraevalueze serviciile pe care ei sunt [n m`sur` s` le
furnizeze, calific`rile pe care le posed` sau experien]a dobandit`;
c) s` denigreze munca, serviciile celorlal\i membri.

124. Marketingul serviciilor profesionale

• Promovarea serviciilor trebuie să fie conformă cu principiile


fundamentale.
• Ameninţare: interesul propriu (exemplificare, publicitatea făcută pentru
certificarea bilanţurilor, în perioada aplicării H.G.nr.483/1996, privind prestarea
serviciilor în domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţurilor contabile
în baza prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991).
• În promovarea serviciilor profesionale este necesară onestitatea şi
loialitatea.
• să nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea
deţinută, experienţa câştigată;
• să nu se facă referiri compromiţătoare cu privire la
activitatea altora.
• Semnificaţia termenilor în înţelesul Codului:
• Publicitate – comunicarea către public a informaţiilor
privind serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil, în scopul obţinerii
de lucrări (Exemplu: Tabloul Corpului).
• Anunţul – comunicarea către public a unor fapte privind profesionsitul
contabil : deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei;publicarea datelor de
indentificare a cabinetului în anuare, cărţi de telefon, cataloage etc.
• Oferta – directă sau indirectă conţinând demersurile întreprinse pe lângă un
eventual client, în scopul de a i se propune servicii profesionale.
• Publicitatea şi oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului.

41
• Interdicţii privind publicitatea şi oferta:
• publicitate prin comparaţie cu alte cabinete, care aduc
prejudicii în vreun fel acestora;
• oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau alte
avantaje) sau uzarea de un mandat politic, misiune sau funcţie administrativă.
• Profesioniştii contabili pot folosi emblema Corpului pe hârtia cu antet
destinată corespondenţei;
• Emblema corpului sintetizează rolul de crainic al
profesionistului contabil;
• Deviza „Ştiinţă, Independenţă, Moralitate” – atribute
esenţiale ale exercitării profesiei.

125. Ce se [n\elege prin publicitate [n profesia contabil`?

Publicitatea [n practica contabil` se face [n limitele stricte prev`zute


de Codul etic ]i f`r` a fi afectate interesele celorlal\i membri ai CECCAR. Ea trebuie
s` [ndeplineasc` mai multe atribute:
- informarea obiectiv` a publicului;
- decen\`;
- [ncrederea;
- bunul-gust.

126. Enumera\i situa\iile care nu r`spund criteriilor de obiectivitate,


[ncredere, cinste, decen\` ]i bun-gust pentru o ac\iune de promovare

Intre situa\iile care nu [ndeplinesc criteriile de obiectivitate,


[ncredere, cinste, decen\` ]i bun-gust le amintim pe cele care:
- creeaz` speran\e false, induc [n eroare sau creeaz` speran\e
nejustificate de posibile rezolv`ri favorabile;
- implic` posibilitatea de a influen\a orice instan\`, tribunal, agen\ie de
reglementare;
- fac compara\ie cu al\ii;
- con\in m`rturii sau aprob`ri scrise;
- con\in orice alte preciz`ri care ar putea s` [i produc` unei persoane
rezonabile o ne[n\elegere sau o decep\ie;
- pretind nejustificat c` persoana respectiv` este expert sau specialist
[ntr-un anume domeniu al contabilit`\ii.

127. Care sunt condi\iile cerute unei ac\iuni de promovare atunci cand
publicitatea nu este autorizat`?

Exist` o palet` a condi\iilor cerute unei ac\iuni de promovare, ]i


anume:

42
- s` aib` ca obiect aducerea la cuno]tin\a publicului sau a acelor
sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor [nt-un mod care s` nu fie
fals, s` nu induc` [n eroare ]i s` nu produc` decep\ii;
- s` fie de bun-sim\;
- s` fie demn` din punct de vedere profesional;
- s` evite repetarea frecvent`, ostentativ` a numelui contabilului
profesionist independent;
- s` evite promovarea personal` excesiv`.

128. Conţinutul responsabilităţii profesionale


Responsabilitatea profesională a experţilor contabili şi contabililor
autorizaţi cuprinde:
- răspunderea disciplinară;
- răspunderea contravenţională sau administrativă;
- răspunderea civilă;
- răspunderea penală;
Reglementările cu privire la răspunderea disciplinară, administrativă,
civilă şi penală, după caz, se aplică tuturor experţilor contabili şi contabililor
autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului.
Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi
se stabilesc prin contractele de prestări de servicii în funcţie de uzanţele interne şi
internaţionale ale profesiei contabile.

129. Răspunderea disciplinară

• Este o rezultantă a abaterilor săvârşite de un membru al Corpului


prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a CECCAR, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.
• Acţiunea disciplinară pentru sancţionarea anumitor fapte, se
întreprinde fie în paralel cu acţiunea penală, civilă sau administrativă, fie în afara
existenţei unei asemenea acţiuni.
• Principiul „Penalul ţine în loc civilul” nu se aplică în materie
disciplinară.

130. Care sunt sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?


• mustrare;
• avertisment scris;
• suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau
de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an;
• interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de
contabil autorizat.

131. Care sunt abaterile disciplinare ?

43
a) Comportament necuviincios fa\` de membrii Corpului, de reprezentantul
MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere ]i
control ale Corpului.
b) Absen\a nemotivat` de la [ntrunirea Adun`rii generale a filialei sau de la
Conferin\a Na\ional`.
c) Nerespectarea dispozi\iilor Codului etic national privind conduita etic` ]i
profesional` a exper\ilor contabili ]i contabililor autoriza\i din România
referitoare la publicitate.
d) Absen\a nejustificat` de la cursurile de preg`tire ]i perfec\ionare
profesional`, reglementate prin normele emise de Corp.
e) Prestarea de servicii de contabilitate f`r` contract scris [ncheiat cu clientul
sau pe baza unui contract [n care nu a fost [nscris` calitatea profesional` a
celui care [l [ncheie: expert contabil, contabil autorizat.
f) Nerespectarea ob1iga\iilor de p`strare a secretului profesional.
g) Nedeclararea sau declararea par\ial` a veniturilor [n scopul sustragerii de
la plat` cotiza\iei stabilite de Regulament.
h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, [n termenul stabilit, la filiala de
care apar\ine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice
r`spunderea incumba pre]edintelui consiliului de administra\ie, sau
administratorului, dup` caz.
i) Inc`lcarea dispozi\ii1or cu privire la incompatibilita\ile exercit`rii profesiei;
j) Refuzul de a pune la dispozi\ia organelor de control ale Corpului a
documentelor privind activitatea profesional`.
k) Declara\ii neconforme realit`\ii, [n rela\iile cu Corpul sau cu ter\ii, cu
producerea de consecin\e juridice, precum ]i orice alte [nc`lc`ri ale conduitei
etice ]i profesionale.

132. Fapte care se sancţionează cu suspendarea şi interdicţia dreptului


de exercitare a profesiei

FAPTA SANCŢIUNEA
• Neplata cotizaţiei profesioanale sau/şi Suspendarea dreptului de exercitare a
a celorlalte obligaţii băneşti la profesiei până la plata efectivă, dar nu
termenele stabilite de Regulament, în mai puţin de trei luni şi nici mai mult
cursul unui an calendaristic. de un an.
• Condamnarea definitivă pentru Interdicţia dreptului de exercitare a
săvârşirea unei fapte penale care, profesiei
potrivit legii, interzice dreptul de
gestiune şi de administrare a
societăţilor comerciale.
• Încălcarea, cu intenţie, prin acţiune Interdicţia dreptului de exercitare a
sau omisiune, a normelor de lucru profesiei
privind exercitarea profesiei , dacă
fapta a avut ca urmare producerea
unui prejudiciu moral sau material.

44
• Practicarea profesiei de expert Interdicţia dreptului de exercitare a
contabil sau contabil autorizat fără profesiei
viza anuală pentru exercitarea
profesiei.

133. Radierea unui membru din Tabloul Corpului


Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urm`toarele
motive:
• a fost condamnat pentru o infracţiune care, potrivit legislaţiei în
vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;
• nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor
încasate de la persoanele fizice;
• neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;
• nerespectarea reglementărilor cu privire la incompatibilitate;
• a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu
suspendarea acestui drept pe o perioadă de un an.

134. Asigurarea civilă


• Asigurarea este o formă de garantare a răspunderii civile a experţilor
contabil şi contabililor autorizaţi pentru serviciie profesionale prestate clienţilor.
Este o formă de asigurare a riscului profesional.
• Asigurarea civilă este obligatorie atât în cazul când activitatea
profesională se desfăşoară în mod individual cât şi în situaţia când aceasta se
realizează prin societăţi de profil.
Conform art.12 din OG nr.65/1994 privind organizarea activităţii de
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi „Experţii contabili şi contabilii
autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin
subscrierea unei poliţe de asigurări sau prin vărsarea unei contribuţii la fondul de
garanţii”.
• Categoriile de riscuri care pot fi asigurate:
- responsabilitatea civilă faţă de clienţi
- reconstituirea arhivelor (cauzate de calamităţi, furt, viruşi, etc.)
- incendiu
- pierderi din exploatare (clienţi incerţi, rotaţia personalului, etc.)
• Obiectul asigurării acoperă răspunderea civilă contractuală ce revine
asiguratului ca urmare a faptelor şi/sau actelor de eroare sau omisiune datorate
culpei în desfăşurarea activităţii profesionale în baza unui contract scris de prestări
servicii, legal încheiat semnat de ambele părţi.
• Asigurarea nu acoperă răspunderea civilă extracontractuală ce-i poate
reveni asiguratului în legătură cu pagubele cauzate terţilor datorate faptelor
proprii.
• Riscuri asigurate, respectiv despăgubiri acordate, pentru:
- acoperirea prejudiciilor produse terţilor urmare unor lucrări
profesionale, executate acestora de către asigurat.
- acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca

45
urmare pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale şi/sau
suporturilor magnetice predate de aceştia asiguratului în vederea înregistrării şi
prelucrării datelor financiar – contabile
- sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al
acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor anterior
menţionate.
- cheltuielile făcute de asigurat în procesul civil, dacă a fost
obligat la desdăunare
• Nu se acordă despăgubiri pentru:
- pierderi cauzate de alte activităţi decât cele prevăzute de
lege
- pagube produse cu intenţie sau din neglijenţă gravă a
asiguratului
- pagube produse ca urmare a nerespectării reglementărilor
legale în vigoare referitoare la desfăşurarea activităţii profesioanle şi a conduitei
etice.
- pagubele cauzate din neexecutarea sau executarea parţială a
angajamentelor contractuale.
• Perioada de acoperire a pretenţiilor de despăgubiri solicitate de clienţi
(răspunderea asiguratului):
- până la 5 ani - pentru obligaţii fiscale (corelată cu termenul de
prescripţie prevăzut de art. 89 alin (1) din Codul de procedură fiscală)
- până la 2 ani de la data producerii pagubei (corelată cu
termenul de prescripţie de 2 ani prevăzut de art. 3 alin (2) din Decretul nr.
167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, în cazul raporturilor ce izvorăsc din
asigurare)

135. Răspunderea administrativă

Fundamentare
Răspunderea administrativă sau contravenţională intervine în cazul abaterilor
de la reglementările şi procedurile judiciare, fiscale, contabile şi alte acte
normative emise de autorităţile administraţiei publice.
Reglementări
• Codul de procedură civilă
• Codul de procedură penală
• Codul de procedură fiscală
• Legea contabilităţii nr. 82/1991

Fapte sancţionabile administrativ


• [nlocuirea expertului contabil de către instanţă (art. 205, alin. (2), din Codul
de procedură civilă), în cazul în care acesta nu se înfăţişează.
• aducerea în instanţă a expertului contabil, cu mandat (art. 188, alin(2), din
Codul de procedură civilă), în caz de pricini urgente sau pentru a da lămuriri
atunci când i se cere (art. 211 din Codul de procedură civilă).

Amenzi judiciare
Dacă legea nu prevede altfel, instanţa va sancţiona următoarele
fapte săvârşite în legătură cu procesul:

46
- refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării
în termenul fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute;
-neluarea de către conducătorul unităţii în cadrul căreia urmează a se efectua o
expertiză, a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea
la timp a expertizei;
- neprezentarea unui înscris sau a unui bun, de către cel care îl deţine, la termenul
fixat în acest scop de instanţă;
- refuzul sau omisiunea unei autorităţi sau altei persoane de a comunica la cererea
instanţei la termenul fixat în acest scop, datele care rezultă din actele şi evidenţele
ei;
- cauzarea amânării judecării sau executării silite de către cel însărcinat cu
îndeplinirea actelor de procedură”.
- lipsa nejustificată a expertului de la procesul penal, atunci când este citat;
- tergiversarea de către expert a îndeplinirii însărcinărilor primite, respectiv a
efectuării şi depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară.

136. Răspunderea Penală


Sunt supuse dreptului penal infractiunile:
- comerciale sau de afaceri
- de fals intelectual sau bancruta frauduloasă
- fiscale
- de serviciu
- de spălare a banilor

137. Depunerea jur`mantului

La [nscrierea [n Corp, orice membru este obligat s` depun` un jur`mant


prin care se oblig` s` aplice [n mod corect ]i f`r` p`rtinire legile \`rii ]i regulile din
regulamentele emise de Corp. Continutul este :
“ Jur sa aplic in mod correct si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile
Regulamentului CECCAR si ale Codului Etic privind conduit etica si profesionala a expertilor
contabili si contabililor autorizati , sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu
constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil / contabil autorizat. “

138. Sindicate ]i asocia\ii profesionale

Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia [n sindicate sau asocia\ii, cu


obliga\ia ca, [n termen de o lun` de la constituire, s` trimit` Consiliului filialei un
exemplar din Statut ]i o declara\ie cuprinzand fondatorii acestei asocia\ii.
Sindicatul sau asocia\ia trebuie s` respecte toate drepturile ]i obliga\iile care revin
membrilor Corpului.

139. Cotiza\ii profesionale

Orice membru al Corpului are obliga\ia s` pl`teasc` taxele de [nscriere ]i


cotiza\iile convenite pentru anul respectiv. Cotiza\iile difer` [n func\ie de
preg`tirea profesional` si de statut . Acestea in prezent sunt diferentiate pe
categorii profesionale si in functie de statut. Cotizatiile se impart in fixe si
variabile. Cotizatiile fixe se platesc la inceputul anului odata cu termenul de
exercitare a profesiei pentru anul in curs iar cele variabile se platesc pana la 31

47
august pentru sem I a anului in curs si pana la 31 ian a anului urmator pentru sem
II a anului in curs.
Cotizatiile profesionale au urmatoarele forme : taxe de examen, taxe inscriere in
tabloul corpului, cotizatii fixe, cotizatii variabile, cotizatii anuale de pregatire
pentru stagiari.

140. Etica pentru profesionştii contabili angajaţi


• Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director
administrativ, sau într-o altă funcţie în cadrul entităţii economice sau sociale.
• Ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale:
• Interes propriu (interese financiare, împrumuturi sau garanţii;
convenţii de compensare prin stimulente; utilizarea inadecvată a activelor firmei).
• Autoexaminarea sau autocontrolul:
• Intocmirea unor documente care fac obiectul
examinarii şi justificării (aprobării) de către acelaşi profesionist contabil (exemplu,
acordă viza de control financiar preventiv pentru operaţiuni în documente pe care
tot el le aprobă).
• Familiaritate ([ncheierea unui contract de prestări de consultanţă
financiar – contabilă cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei).
• Indimidare (ameninţarea cu concedierea sau schimbarea din
funcţie dacă profesionsitul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu
contabil la prezentarea situaţiei financiare a firmei.)
Măsuri de protecţie: aplicarea standardelor profesionale; respectarea
reglementărilor ; implementarea sistemului de control intern,
control financiar preventiv; monitorizarea performanţei
angajaţilor; aplicarea de politici şi proceduri proprii angajaţilor.
• În situaţia în care profesionistul contabil consideră că se vor continua acţiuni
neetice:
• apelarea la consiliere juridică, sau
• [n cazuri extreme – demisionare din cadrul entităţii angajatoare.

48