Sunteți pe pagina 1din 1

Problema 3, Clasa a V-a

Etapa 1, Ediția a XIII-a


Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro

Problema 3. Jocul "Ghice³te suma" se joac  cu ³apte cartona³e nu-


merotate de la 1 la 7, care se amestec  ³i se a³az  cu faµa în jos. Ana ³i Dan

trag pe rând câte o carte. Dup  ce a tras a treia carte, Ana îi spune lui Dan:

"Acum c stiu c  suma numerelor de pe cele dou  c rµi ale tale este un num r

par!". Care este suma de pe c rµile Anei?

***

Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro