Sunteți pe pagina 1din 1

Profesor: Derecski Melinda

Școala: Școala Gimnazială Vama

Aproximări

1. În viața de zi cu zi de multe ori se va întâmpla să nu folosim valorile exacte ale


unor mărimi, de cele mai multe ori fiind suficiente valorile lor aproximative.
Ca și la numere naturale și la fracți zecimale există aproximări prin lipsă sau prin
adaos. Pentru aproximare putem folosi simbolul „≈”.

Exemplu: 3,12≈3 (citim 3,12 aproximativ egal cu 3).

Să exersăm:
Fracția Aproximări
zecimală PRIN LIPSĂ la... PRIN ADAOS la...
finită întreg zecime sutime întreg zecime sutime
3,187 3 3,1 3,8 4 3,2 3,19
15,6423 15 15,6 15,64 16 16,7 16,65
7,304 7 7,3 7,3 8 7,4 7,31
207,124 207 207,1 207,12 208 207,2 207,3
0,012 0 0 0,01 1 0,1 0,02

2. Ca și la numere naturale și fracțiile zecimale se pot rotunji, ținând cont de cifra din
dreapta acesteia:
- dacă cifra este 0, 1, 2, 3, 4, atunci rotunjim prin lipsă;
- dacă cifra este 5, 6, 7, 8, 9, atunci rotunjim prin adaos.
Exemplu: 15,264 rotunjit la sutime 15,26
15,264 rotunjit la zecime 15,3
15,264 rotunjit la unitate 15

Să exersăm:
Fracția Rotunjiri
zecimală
finită întreg zecime sutime miime
3,187 3 3,2 3,19 3,187
15,6482 16 15,6 15,65 15,648
7,8047 8 7,8 7,8 7,805
207,12609 207 207,1 207,13 207,126
0,0129 0 0 0,01 0,013