Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT ESTIVAL

NE JUCĂM ŞI MULT NE BUCURĂM

Iniţiator proiect:

Prof. psihopedagog Văidean Alina Rodica,


A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/ unităţii de învăţământ aplicante:


Adresă completă:
Telefon:
E-mail:

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: ,, Ne jucăm şi mult ne bucurăm”


B.2. Categoria în care se încadrează proiectul:
a. sportiv
b. social
B.3. Loc de desfăşurare: Terenul de sport de la Casele de tip familial din Sâncraiu de Mureş

C. REZUMATUL PROIECTULUI

a. Proiect social, ce cuprinde activităţi sportive şi ludice, menite să dezvolte şi să promoveze


interesul copiilor penru educatie fizica şi sport alese în functie de vîrsta şi particularităţile
psiho-fizice ale copiilor.
b. Număr de elevi implicaţi: 12 elevi cls V-VIII deficienţă uşoară şi moderată
c. Număr de cadre didactice implicate: 1 prof.psihopedagog

C. ARGUMENT

Mişcarea este recunoscută ca prim factor al formării intelectuale corespunzătoare a copiilor.


Studiile în domeniu au dovedit că prin practicarea diferitelor activităţi sportive se favorizează
capacităţile de comunicare şi creativitate, se reduc agresivitatea şi inhibiţia şi astfel se ajunge la
îmbunătăţirea premiselor unor activităţi complexe, constructive, socializante.
Practicarea mişcării fizice ajuta la dezvoltarea psihică a individului, previne labilitatea
emoţională, modelează temperamentul şi atitudinile, constituind un fundament solid pentru
personalitatea în formare.
Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare împreună cu factorii naturali- apă, aer, soare- fortifică
organismul, generându-i o pavază naturală în faţa îmbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine,
curajul, iniţiativa, perseverenţa, disciplina, dezvoltă sentimentele de prietenie, spiritul colectiv şi
competitiv. Un copil care aleargă, se joacă, este sănătos şi pregătit oricând să facă faţă unui efort
intelectual.
Prin mişcare, prin jocuri pe fond muzical, prin dans, copiii îşi exteriorizează sentimentele,
devin dezinvolţi, li se dezvoltă capacităţile şi deprinderile motrice, simţul estetic.
Prin participarea la acest program am urmărit ca şi elevii cu CES să descopere şi să înţeleagă
frumuseţea mişcării şi necesitatea practicării ei

E. DESCRIEREA PROIECTULUI

1. SCOPUL PROIECTULUI
Stimularea interesului pentru activităţile de educaţie fizică, formarea abilităţilor şi a
deprinderilor de a se mişca şi juca.

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

- participarea cu plăcere a elevilor cu CES la activităţi de mişcare şi sport pe măsură propriilor


posibilităţi fizice;
- dezvoltarea fizică armonioasă, sănătoasă, echilibrată, stimularea imaginaţiei şi a creativităţii
elevilor cu CES;
- formarea sistematică a unor deprinderi şi calităţi motrice ( mers, alergare, îndemânare, forţă,
rezistenţă, viteză);
- încurajarea elevilor cu CES pentru a exprima opinii şi stări sufleteşti proprii prin mişcare;
3. GRUPURI ŢINTĂ
- Elevii cls V-VIII cu deficienţă uşoară şi moderată
4. COMPETENŢE SPECIFICE 
 capacitatea de a învăţa prin cooperare;
 capacitatea de analiză, sinteză, comparaţie;
 comunicare eficientă;
 abilităţi de gândire de ordin superior (critică, creativă, orientată către celălalt);
 cooperare;
 respect reciproc;
 empatie;

5. RESURSE
Resurse umane
 Profesorul psihopedagog
 Elevii claselor V-VIII cu deficienţă uşoară şi moderată

Resurse temporale
 Durata proiectului: 12.08.2019
Resurse financiare
 Sponsorizări;
 Donaţii;
Resurse materiale
 ţintă cu mingi, cretă colorată, coardă, baloane, baloane de săpun, mingi, casetofon
6. METODE ŞI PROCEDEE
Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, activităţi practice, munca în echipă, învăţarea prin cooperare,
jocuri sportive.

7. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR
 activitatea de monitorizare va fi făcută de către cadrul didactic care va întocmi un jurnal cu
descrierea activităţilor desfăşurate. Se vor realiza fotografii, care împreună cu desfăşurarea
activităţii vor fi expediate prin intermediul e-mail-ului.

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
1. Desene pe asfalt – cu tematică dată: Vacanţa de vară
2. Deplasări de obiecte în echilibru
3. Baloane magice – baloane de săpun
4. Balonul în aer – menţinerea balonului în aer
5. Dansul Limbo – Limbo pe ritm de dans
6. Aruncatul la ţintă – aruncarea la ţintă folosind mingi cu scaieţi
7. Imită vulpea – sărituri cu coarda

1. Desene pe asfalt
Desenele pe asfalt sunt printre cele mai sugestive simboluri ale copilariei, iar copiii iubesc
aceasta activitate care le dă ocazia să înveselească orice trotuar. Având ca şi temă Vacanţa de vară, cu
puţină imaginaţie, copiii vor transforma desenatul pe asfalt într-o minunată sursă de distracţie.
2. Deplasări de obiecte în echilibru
La semnalul cadrului didactic, copiii îşi vor coordona mişcările şi transporta obiectele dintr-un
punct în altul. Daca mingea se rostogoleşte şi cade, se reia parcursul. Elevii îşi vor exersa deprinderile
şi îndemânarea.
3. Baloane magice
Copiii iubesc baloanele de săpun magice, în special într-o zi de vară calduroasă. Eleviii se vor
organiza în echipe de câte doi. Copiii vor avea sarcina de a sufla multe baloane, apoi să se ieie la
întrecere, cine sparge mai multe baloane. Scopul jocului este exersarea numărătorii şi crearea unei
activităţi distractive în doi.
4. Balonul în aer
Acesta este un joc clasic cu balonul. Misiunea jucătorilor este să menţină balonul în aer fără ca
acesta să atingă pământul. În momentul în care unul dintre jucători scapă balonul şi acesta cade pe jos,
copilul părăseşte jocul.
5. Dansul Limbo
Limbo este unul dintre cele mai îndrăgite jocuri de petrecere, joc în care se distrează atât copiii
mai mici cât şi cei mai mari. Două persoane vor ţine de un capăt şi de celălalt o coardă întinsă în timp
ce ceilaţi jucători se aşează unul în spatele celuilalt.  Pe ritmul muzicii, fiecare dansator va trebui să
treacă pe sub coardă, lăsându-se pe spate. Coarda este lăsată din ce în ce mai jos, fiind din ce în ce mai
dificil de dansat pentru participanţi.
6. Aruncatul la ţintă
Aruncarea la țintă este un joc simplu și provocator. Copiii vor primi sarcina de a nimeri ținta în
cât mai puține aruncări. Punctajul fiecărui jucător se va calcula după trei încercări.
7. Imită vulpea – sărituri cu coarda
Copiii vor avea ocazia să înveţe tot felul de sărituri cu coarda graţie acestui joc.
3-4 copii se vor alinia. Primul dintre ei va sări cu coarda asa cum doreşte. Ceilalti vor trebui să încerce
să-l imite. Cel de-al doilea copil va executa altfel de sărituri decât primul, iar ceilalti îl vor imita.
Şi urmatorii copii vor face tot felul de sărituri pentru a fi imitaţi de ceilalţi, jocul nefiind o întrecere, ci
doar o modalitate de a încerca variate sărituri cu coarda şi de a învăţa să fie atenţi la ceea ce se
întâmplă în jurul lor.

9. EVALUARE
 Evaluarea se realizează pe întreg parcursul activităţii.
Modalităţi de evaluare :
 fotografii;
 diplome;
 recompense;
 expoziţii;
 analiza produselor copiilor;

10. FINALITĂŢI
 albume foto, postarea unor poze pe grupul CSEI Nr.2, Tg. Mureş

11. REZULTATE SCONTATE


 dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a atitudinii pozitive
 valorificarea aptitudinilor elevilor
 crearea unei strânse legături între generații.

12. MEDIATIZARE
 în rândul copiilor şi al părinţilor;
 în cadrul Comisiilor metodice şi Consiliului profesoral;
 mediatizarea activităţilor desfăşurate pe site-ul şi grupul de pe Facebook al şcolii;

13. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Elevii au participat cu entuziasm la aceasta activitate. Părinții şi instructorii de educaţie ai
elevilor au apreciat activitatea considerând-o binevenită sub aspectul formării unor deprinderi la elevi,
al stabilirii unor relații favorabile între copii și a cultivării atitudinii pozitive față de activităţile
sportive.