Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 11.04.2022
Grupa: Mijlocie ,,A”
Profesor învăţământ preşcolar: Sale Patricia
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.P. nr. 36 structura Grădiniţa cu P.P. nr. 37
Tema anuală: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: ,,Tradiții și obiceiuri de Paște”
Subtema proiectului: ,,În așteptarea iepurașului”
Tema zilei: ,,Vine iepurașul de Paște!”
Tipul de activitate: Formare de priceperi şi deprinderi, comunicare, însuşire de noi cunoştinţe
Forma de realizare: Activitate integrată
Activităţi de învăţare: Lectura educatoarei - ,,Pete Motanul și marea aventură de Paște” de
Kimberly și James Dean
Scopul activității:
- Stimularea curiozității, a interesului de cunoaștere față de tradițiile și obiceiurile de
Paște;
- Dezvoltarea capacității de a asculta o poveste, de a transpune semnificații prin limbajul
specific vârstei;
- Consolidarea și sistematizarea deprinderilor practic-gospodărești, a muncii individuale
cât și în echipă;
- Educarea atenției, a spiritului de cooperare, de ordine și disciplină, a spiritului critic și
autocritic;
- Dezvoltarea personalității preșcolarului sub anumite aspecte (intelectuale, morale,
estetice).
Activitate integrată: “În ajutorul lui Pete Motanul!”
ACTIVITATE INTEGRATĂ
Activităţi de dezvoltare personală (ADP):
Primirea copiilor în grădiniță
Întâlnirea de dimineaţă:
Salutul nostru: ,,Bună dimineața!”
Prezența: ,,Să umplem coșul iepurașului cu ouă!
Dialogul cu ceilalți: ,,Ce dorești să îți aducă iepurașul?”
Activitate de grup: cântec ,,Primăvara”
Calendarul naturii: În ce anotimp ne aflăm? În ce lună ne aflăm? Care sunt vestitorii
primăverii? Ce sărbătoare importantă se apropie? Ce tradiții și obiceiuri se practică în această
perioadă? Cum ne pregătim de venirea Paștelui? Ce ne aduce iepurașul de Paște?
Noutatea zilei: ,,Pete Motanul a revenit la noi!”
Mesajul zilei: ,,Sosirea motanului Pete ne-a înveselit pe toți!”
Rutine: „Cuvântul fermecat” (deprinderea de a vorbi politicos)
„Apa şi săpunul – prietenii mei!” – exersarea deprinderilor de igienă personală
Tranziţii:„Unu, doi, unu, doi,/Câte doi în pas vioi/Braţele le ridicăm,/Mâinile le fluturăm/
Stânga, dreapta, unu,doi/Haide, faceţi toţi ca noi!” – joc de mişcare

Activităţi pe domenii experienţiale (ADE):


Domeniul limbă și comunicare: „Pete Motanul și marea aventură de Paște”– lectura
educatoarei
ARTĂ (Domeniul Om și Societate): „Decorăm ouă pentru Iepuraș”
Activităţi liber alese I + activitate pe domeniu experienţial
CONSTRUCŢII: „Iepurașul Rilă Iepurilă” – puzzle
BIBLIOTECĂ: „Decorăm oul de Paște cu semne grafice învățate” – fișă de antrenament
grafic
ȘTIINȚĂ: ,,Sortarea ouălor după dimensiune și culoare”
Activităţi liber alese II: joc musical de mișcare și atenție: „Iepurași drăgălași”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
ALA1 + activitate pe domeniu experiențial:
Construcţii: - să asambleze piesele de puzzle în mod corespunzător;
- să lucreze în echipă pentru a duce la bun sfârşit sarcina de lucru;
Bibliotecă: - să execute corect exerciții pentru încălzirea mâinilor;
-să traseze corect liniile pe contur;
Știință: - să ordoneze siluetele de ouă colorate după dimensiuni și culoare;
-să distribuie fiecărui iepuraș ouăle potrivite după imagine;
Artă (DOS): - să utilizeze într-un mod creativ decorațiunile;
- să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru;

2
- să păstreze aspectul îngrijit al lucrării;

Domeniul Limbă și Comunicare (Lectura educatoarei):


- să rețină titlul povestirii;
- să redea pe scurt conținutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea
desfășurării evenimentelor;
- să manifeste interes pentru literatura adresată copiilor.
Activităţi liber alese II: „Iepurași drăgălași”
Joc muzical de mişcare și atenție : - să-şi dezvolte calitătile motrice: viteza, rezistenţa;
- să reproducă corect mișcările iepurașilor;
- să respecte regulile jocului de atenție și mișcare ;
- să coopereze în timpul jocului ;
Dimensiuni ale dezvoltării - Nivel preșcolar (de la 3 la 6 ani)
A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar:
1.1Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării:
2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul
apropiat.
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală:
3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentaţii
sănătoase
3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate:
1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice
specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității:

3
2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în
contexte familiare
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de celelalte persoane din mediul apropiat

Conceptul de sine
3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
Autocontrol și expresivitate emoțională
4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de
artă etc.
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emotional.
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
Curiozitate, interes și inițiativă în învățare:
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități):
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți.
Activare și manifestare a potențialului creativ:
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse.
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative.
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII
ȘI SCRIERII
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă).
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă).
Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă).
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare.

4
Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute:
3.1. Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții.
3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere.

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII


Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat:
1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat.
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa
proprie şi a grupului de colegi.
Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat:
2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime,
lungime, volum.
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.
Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare:
3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia,
problematizarea, conversaţia dirijată, turul galeriei.
Mijloace didactice: siluete de ouă de diverse dimensiuni, iepurași mascotă, cartea cu povestea
lui Pete Motanul, panou, coşuleţe, puzzle cu piese din lemn, fisă cu exercițiu grafic, abțibilde
pentru lipit, pietricele pentru lipit, planșe, Pete Motanul (mascota), carioci, ouă de polistiren,
sclipici, calendarul naturii, colțul tradițional de Paște, ghivece cu grau, tabla magnetică,
magneți, planșe sugestive sărbătorii Paștelui.
Forme de organizare: individual, în grup, frontal.
Forme şi tehnici de evaluare: Observarea continuă a copiilor, aprecieri verbale
Locul de desfăşurare: Sala de grupă
Durata: O zi

5
Bibliografie:
 Viorica Preda, Mioara Pletea, Filofteia Gama, Ghid pentru proiecte tematice,
Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2005
 Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de
grup – ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2002
 CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE 2019
 Kimberly și James Dean, Pete Motanul și marea aventură de Paște, Editura Nemira,
București. 2019

6
SCENARIUL ZILEI
Programul zilei debutează cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în semicerc
pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi preşcolarii.

„După ce ne-am salutat,


Şi frumos ne-am aşezat,
Colegii ne-am întâlnit,
Oare cine n-a venit?
Facem prezenţa!”

Prezenţa:

Se face prezenţa copiilor. Copiii, vor fi strigați pe rând, în ordine alfabetică. În acest
timp, eu voi consemna copiii absenţi în catalog.

Calendarul naturii:

Calendarul naturii se completează de către educatoare. Voi pune o succesiune de


întrebări, reactualizându-le cunoştinţele despre caracteristicile anotimpului primăvara şi astfel
dirijând conversaţia:
- În ce anotimp ne aflăm ?
- Cum ne dăm seama că afară a sosit primăvara ?
- Ce se întâmplă primăvara cu păsările călătoare ?
- Dar natura ? Ce puteți observa la copaci ?
- Care sunt florile primăverii?
- În ce zi a săptămânii ne aflăm astăzi?
- Câte zile are o săptămână?

Tranziţie: „Dacă vreau să cresc voinic,


Fac gimnastică de mic:

7
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior!

Mă opresc! Respir ușor!


Toată lumea e a mea,
Când m-așez jos la podea
Ăsta-i doar un început,
Ia priviți cât am crescut!”

Captarea atenţiei se face cu ajutorul mascotei Pete Motanul pe care cei mici îl
îndrăgesc și sunt nerăbdători să îl revadă cu fiecare ocazie.
În această zi, Pete a venit în vizită la grupa ursuleților cu încă o poveste grozavă. Viața
lui Pete este o reală aventură, iar de data aceasta are nevoie de ajutorul ursuleților din grupa
mijlocie. Iepurașul de Paște i-a cerut ajutorul lui Pete, dar cu atâtea pregătiri și sarcini pe care
trebuie să le ducă la bun sfârșit, motanul nostru are nevoie de susținere. Grupa ursuleților va
trebui să îl ajute pe motan la decorarea oălor de Paște și nu numai!

După ce atenţia copiilor a fost captivată, voi anunţa tema zilei: ,,Vine iepurașul de
Paște!” şi sarcinile de lucru de la sectoarele pregătite, precum şi momentul de mişcare de la
finalul activităţii. Centrele de interes vor fi: artă, construcţii, bibliotecă, știință. Le voi
explica şi sarcinile pe care cei mici trebuie să le îndeplinească la fiecare sector:

- La sectorul artă, preşcolarii vor decora ouăle de Paște pentru ,,Cuibul Iepurașului”;
- La sectorul construcții, cei mici vor avea de pus piesele unui puzzle într-o ordine logică, iar
rezultatul final este chiar silueta lui ,,Rilă Iepurilă”;
- La sectorul bibliotecă, preșcolarii vor decora oul de Paște prin exerciții grafice;
- La sectorul știință, preşcolarii vor sorta ouă de diferite dimensiuni și culori pe care ulterior le
vor pune în coșulețe.

Domeniul limbă și comunicare:


Lectura educatoarei Pete Motanul și marea aventură de Paște de Kimberly și James Dean.

8
Copiii sunt aşezaţi în semicerc. Încep prin a le adresa copiilor o serie de întrebări legate
de contextul nostru și îi invit să privească tabla magnetică unde le-am pregătit o serie de planșe
specifice temei noastre de azi:
 Ce sărbătoare important urmează să aibă loc?
 Ce obiceiuri practicum în pragul acestei sărbători?
 Cu ce culori vopsim ouăle?
 Ce feluri de mancare se pregătesc în familie?
 Cum ne petrecem timpul în această perioadă?
 Cine ne vizitează? În special pe voi, copilașii?
 Ce sărbătorim noi de fapt cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale?

În momentele care urmează va avea loc lectura educatoarei. În cadrul acestei activități
le voi citi preșcolarilor povestea Pete Motanul și marea aventură de Paște de Kimberly și
James Dean. Pete vine tot timpul pregătit și cu o poveste pentru prietenii lui din grupa
ursuleților.

După ce s-a încheiat povestea, Pete îi va însoți pe cei mici la toate sectoarele pentru a
observa ce le-a pregătit și cum trebuie să îl ajute ei. Pete împreună cu mine le vom spune așa:
,,Unu, doi, unu doi,/ Mergem toți în pas vioi,/ Către centre ne-ndreptăm,/ Și de lucru ne-
apucăm!” Voi explica detaliat sarcinile de lucru ale fiecărui sector:

- La sectorul construcții, preşcolarii vor asambla piesele de puzzle pentru a ajunge la rezultatul
final care este chiar Rilă Iepurilă.
- La sectorul bibliotecă, preşcolarii vor decora oul de Paște prin executarea unor exerciții
grafice.
- La sectorul știință, preșcolarii vor sorta ouă de diferite dimensiuni și culori, iar apoi le vor
plasa pe fiecare iepurașului care necesita o anumită formă. Pe masă se vor afla 3 iepurași,
aceștia având în fața lor fiecare câte un coșuleț și o imagine reprezentativă. De exemplu, primul
iepuraș are nevoie doar de ouă mari, cel de-al doilea de ouă mijlocii, iar ultimul de ouă mici.
Însă cei mici trebuie să fie atenți, deoarece fiecare iepuraș dorește doar o anumită culoare de
ou, iar printre ouăle noastre vor fi strecurate și alte culori care vor rămâne pe dinafară.

9
- La sectorul artă, preşcolarii vor decora ouăle de polistiren pe care le-au pictat în urmă cu o
săptămână. După ce au terminat prima sarcină, vor primi fiecare ,,Cuibul Iepurașului” unde vor
înfige ouăle cu ajutorul unor bețe.

Are loc:
Intuirea materialului:
- Ce avem pe măsuţă ?
(Copiii vor enumera ce observă pe masă: ouă de polistiren, bețe, pietricele, sclipici, floricele,
abțibilduri, stickere decorative).

Prezentarea şi analiza modelului:


Le prezint copiilor oul model şi îl analizăm împreună.
- Ce observaţi la oul aceasta ? Ce decorațiuni am aplicat pe el? Vă rog să fiți creativi și să le
ornați exact așa cum simțiti voi! Pete dorește să vadă cele mai grozave ouă! Unice de-a
dreptul!

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru:


Le prezint etapele de lucru:
- Începem prin a stabiliza oul, așadar îl vom înfige în bețișorul de lemn, ulterior vom dezlipi
orice accesoriu dorim și îl vom aplica pe ou. Fiecare copil va decora 2-3 ouă. Apoi le vom
monta în cuibul iepurașului.

Exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii:


Se face printr-un joc muzical:
Bate palmele uşor
Bate palmele de zor !
Un, doi, trei !
Un, doi, trei !

La pian acum cântăm,


Linişte, să ascultăm:
Plic-plac, plic-plac
Melodiile îmi plac.

10
.Eu strâng pumnii şi-i desfac
Degetelor fac pe plac
Un-doi, un-doi
Toţi suntem acum vioi !

Realizarea temei de către copii:

Copiii vor începe să lucreze la semnalul meu. În timp ce aceştia lucrează, mă voi
plimba printre ei pentru a mă asigura că au înţeles sarcina de lucru şi o urmează întocmai. Voi
explica din nou şi voi ajuta copiii care solicită ajutorul meu. Urmăresc poziţia în bancă,
mânuirea instrumentelor, precum şi respectarea etapelor de lucru.
Schimbul sectoarelor se face la semnalul meu, prin tranziţia,,Unu, doi, unu doi,/ Mergem toți
în pas vioi,/ Către centre ne-ndreptăm,/ Și de lucru ne-apucăm!”, astfel, toţi copiii vor
trece pe la fiecare sector.

Finalul activităţii:

Este marcat prin metoda „turul galeriei”. Astfel, copiii îşi vor putea spune părerea
despre lucrări în general, sau chiar lucrarea care le-a plăcut cel mai mult, perfecţionându-şi
argumentele şi totodată dezvoltându-şi simţul critic şi simţul estetic. Voi analiza lucrările
copiilor vizând următoarele criterii: dacă au finalizat corect lipirea decorațiunilor, dacă au
lucrat îngrijit şi dacă au adăugat toate elementele.

ALA II:

Activitatea se va termina cu un joc de mișcare și atenție foarte distractiv pentru


preșcolari. Este vorba de un joc musical ,,Iepurași drăgălași”. Preșcolarii se vor așeza pe perne
și vor dormi, în timp ce educatoarea le va cânta cântecelul, iar la semnalul meu, ei se vor ridica
și vor țopăi ca niște iepurași drăgălași.

11
La final, voi face aprecieri generale asupra modului de lucru şi implicarea acestora în
activităţi. Preșcolarii vor fi premiați de către Pete Motanul pentru ajutorul pe care l-au oferit cu
buline și bomboane.

12

S-ar putea să vă placă și