Sunteți pe pagina 1din 1

De acord,

Cadru didactic coordonator Decan

___________________________________ _____________________

Doamnă Decan,

Subsemnatul (a) ................................................................................................................

student în anul ………., anul universitar………………………...la Facultatea de


PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, Programul de studii PSIHOLOGIE, forma de
învăţământ IF/IFR/ID vă rog să-mi aprobaţi tema cu titlul
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

în vederea elaborării lucrării de licenţă, sub coordonarea


......................................................................................................................................................

Semnătura: Data:

Doamnei Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

S-ar putea să vă placă și