Sunteți pe pagina 1din 1

Valorificarea produselor secundare din industria vinicolă

Bibliografie Obligatorie: 1. Cotea V.D., Cotea V.V., 2010, Tehnologii de producere a vinurilor, Tipo
Moldova, Iaşi; 2. Cotea V.D. Zănoagă C.V., Cotea V.V., 2009, Tratat de Oenchimie, Editura Academiei
Române, Bucureşti; 3. Târdea Constantin, Sârbu Ghe., Angela Târdea, 2000, Tratat de vinificaţie, Ed.
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 4. Ţârdea C., 2007, Chimia şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi;

Bibliografie Facultativă: 1. Cotea D.V., 1985, Tratat de Oenologie, Vol. I., Ed. Ceres, Bucureşti 2. Cotea
D.V., H. I. Sauciuc, 1988, Tratat de Oenologie, Vol. II., Ed. Ceres, Bucureşti 3. Pomohaci N. şi colab.,
2000, Oenologie, Vol.I., Ed. Ceres, Bucureşti 4. Pomohaci N. şi colab., 2001, Oenlologie, vol.II., Ed.
Ceres, Bucureşti 5. Popa A., Teodorescu S., 1990, Microbiologia vinului, Ed. Ceres, Bucureşt