Sunteți pe pagina 1din 150

1

DREPT CIVIL TEORIA GENERAL A OBLIGA IILOR NOTE DE CURS -pentru uz intern-

Lect. Dr. Aneta Luca

avocat Petre-Rzvan Luca

Iai 2011

Cuvnt introductiv - Studentilor notri li s-a oferit la seminarii si o bibliografie mai ampla in care sunt indicate lucrri relevante din literatura de specialitate, solutii din practica judiciara, prin care s-au dat rezolvari de principiu unor cauze aflate pe rolul instantelor de judecata, precum si decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii in materia dreptului civil. - Lucrarile elaborate sub forma de cursuri, tratate, articole etc. de catre prestigioii autori Liviu Pop, Corneliu Birsan si Constantin Statescu, .a., fata de care ne exprim gratitudinea, au constituit principalele surse de documentare si de structurare a materiei in elaborarea acestui suport de curs. - Nutrim speranta ca acest suport de curs ca i lucrarea intitulata ,,Drept civil. Itinerar terminlogic, care se afla la biblioteca universitatii, vor fi de un real folos in pregatirea studentilor nostri. Lect. univ. dr. Aneta Luca avocat Petre-Rzvan Luca

CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGA IILE CIVILE 1. No iunea de obliga ie. Terminologie n accep iunea sa ini ial din dreptul roman, obliga ia era un ,,un drept asupra unei persoane, fiind asemnat dreptului de proprietate. Cu timpul, no iunea de obliga ie devine o legtur pur juridic, un raport juridic n temeiul cruia creditorul poate pretinde debitorului su s execute presta ia ce i se datoreaz, n caz de neexecutare el putnd recurge la constrngere (adstringimur), procednd la executarea silit asupra bunurilor debitorului. Aceast concluzie se desprinde din defini ia obliga iei formulat de Institutele lui Justinian: ,,obligatio est iuris vinculum, quo ecessitate adstringimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura (adic obliga ia este legtura juridic n temeiul creia suntem, n mod necesar, constrni s pltim un lucru, dup dreptul cet ii noastre). Codul civil romn nu definete no iunea de obliga ie civil, de aceea a revenit doctrinei de specialitate acaest misiune. Astfel, potrivit unei defini ii formulate n doctrina juridic, obliga ia este raportul de drept civil n care o parte, numit creditor, are posibilitatea de a pretinde celeilalte pr i, numit debitor, s execute o presta ie sau mai multe presta ii, ce pot fi de a da, de a face sau de a nu face, de regul, sub sanc iunea constrngerii de stat (Liviu Pop). Din defini ie rezult c raportul juridic de obliga ii este alctuit din dou laturi: una activ ( adic un debitor i dreptul de crean ) i alta pasiv (n elegnd prin aceasta pe debitor i datoria ce-i incumb), de aceea obliga ia poate fi definit att din punctul de vedere al creditorului, ct i al debitorului. Din punctul de vedere al creditorului, obliga ia apare ca un drept de crean , iar din punctul de vedere al debitorului acest raport de obliga ii apare ca o datorie. n terminologia actual, termenul de obliga ie are dou n elesuri: - ntr-un prim sens, propriu, prin obliga ie n elegem raportul juridic n ntregul su, cu ambele laturi, activ i pasiv; - ntr-un alt sens, mai larg, termenul de obliga ie este sinonim cu acela de ndatorire juridic, no iune generic, prin care n elegem ndatoririrle juridice generale i particulare. 2.Elementele obliga iei Structura raportului de obliga ii cuprinde patru elemente: subiectele, con inutul, obiectul i sanc iunea. 2.1. Subiectele raportului juridic de obliga ii pot fi toate persoanele fizice i juridice. Subiectul activ este creditorul, deoarece a avut ncredere n debitor, iar subiectul pasiv este debitorul, deoarece datoreaz o anumit presta ie Denumirile de creditor i debitor pe care le poart subiectele obliga iei sunt no iuni generice utilizabile n toate raporturile obliga ionale, indiferent de izvorul

lor concret. Denumirile de creditor i debitor sunt termeni proprii teoriei generale a obliga iilor. Atunci cnd analizm diferite categorii de obliga ii, innd cont de izvorul lor concret i nemijlocit, subiectele poart denumiri specifice, cum sunt: vnztor-cumprtor, locator-locatar, comodant-comodatar, etc. n raporturile de obliga ii unilaterale, o parte este numai creditor, iar cealalt parte este numai debitor (de exemplu, n raportul de obliga ii nscut dintr-un contract de dona ie, donatorul este debitor, iar donatarul este creditor). n raporturile de obliga ii bilaterale (care sunt cele mai numeroase), subiectele lor au o dubl calitate, fiecare, fiind, n acelai timp, creditor al unei presta ii i debitor al altei presta ii (de exemplu, n contractul de vnzarecumprare, vnztorul este creditor al pre ului i debitor al presta iei de predare a bunului vndut; la rndul su, cumprtorul este creditorul presta iei de predare a bunului cumprat i debitor pentru plata pre ului). 2.2. Con inutul raportului juridic de obliga ii l reprezint toate drepturile de crean i obliga iile corelative care apar in subiectelor sale. De regul, con inutul este alctuit de dreptul creditorului de a pretinde i ndatorirea debitorului de a executa presta ia datorat. n raport de acest con inut, raportul de obliga ie poate fi simplu, cnd o parte are numai drepturi, iar alta numai obliga ii (contractul de dona ie) sau bilateral complex (bilateral) cnd ambele sau toate subiectele au deopotriv drepturi i obliga ii (contractul de vnzare-cumprare). De regul, con inutul este stabilit prin voin a pr ilor (contractul civil), dar sunt situa ii cnd este determinat de lege (raporturile obliga ionale nscute din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii). 2.3. Obiectul raportului juridic de obliga ii const n conduita concret ac iunea sau inac iunea la care este ndrituit subiectul activ i inut subiectul pasiv. Practic, obiectul const n ceea ce creditorul poate pretinde de la debitor i acesta din urm trebuie s ndeplineasc, adic nsi presta ia. Obiectul nu se confund cu con inutul raportului de obliga ii. Dup cum am vzut, prin con inut se n eleg drepturile de crean i obliga iile corelative, respectiv posibilit ile juridice de a desfura anumite ac iuni i ndatoririle juridice corespunztoare, n timp ce, obiectul const n ac iunile pe care creditorul le poate pretinde de la debitor care este inut a le svri sau a se ab ine de la svrirea lor. Obiectul obliga iei se poate concretiza ntr-o presta ie pozitiv (a da, a face) sau ntr-o ab inere ori inac iune (a nu face ceva ce ar fi fost ndrept it n lipsa obliga iei asumate). Presta ia de a da (dare) nseamn ndatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real. (de pilda, obliga ia vnztorului de a transmite dreptul de proprietate; obliga ia debitorului gajist sau ipotecar de a constitui drept de gaj sau de ipotec). Presta ia de a face (facere) este ndatorirea subiectului pasiv (debitorul) de a efectua o lucrare, un serviciu i, n general, orice presta ie pozitiv n favoarea subiectului activ (creditorul), cu excep ia transmiterii sau constituirii unui drept real. (exp. predarea bunului vndut; restituirea bunului depozitat etc.) Presta ia de a nu face (non facere) const ntr-o conduit negativ, adic n ab inerea debitorului de la ceva ce ar fi putut face dac nu s-ar fi obligat fa de creditor. (exp. de a nu ncheia un contract cu alt editur).

Prestarea de a da are ntotdeauna numai natur patrimonial. Prestarea de a face i de a nu face pot avea, dup caz, natur patrimonial sau nepatrimonial, astfel c, n caz de neexecutare, ele se transform n despgubiri. Obliga ia de a da un lucru cert se execut, de regul, concomitent cu naterea sa. Aceast obliga ie are existen n timp, numai n situa ii excep ionale: dac pr ile convin o dat ulterioar; dac conven ia are ca obiect un bun care nu apar ine transmi torului; cnd obiectul transmiterii este un bun viitor; dac prin acte normative s-ar stabili o alt dat pentru transferul dreptului; cnd obiectul este determinat generic. 2.4. Sanc iunea obliga iei civile const n mijloacele juridice ofensive pe care, de regul, creditorul le poate exercita prin intermediul for ei de constrngere a statului pentru a ob ine executarea presta iei ce i se datoreaz, iar uneori, n posibilitatea legal de a refuza restituirea presta iei executat voluntar. n principiu, sac iunea obliga iei civile const n mijloace juridice ofensive. Aceste obliga ii sunt cele mai numeroase i se numesc obliga ii civile, perfecte, adic nso ite i garantate prin dreptul la ac iune n justi ie. Ac iunea n justi ie const n posibilitatea creditorului de a solicita i ob ine o hotrre judectoreasc prin care debitorul s fie obligat le executarea presta iei ce o datoreaz (de exemplu, vnztorul formuleaz ac iune mpotriva cumprtorului pentru ca acesta s fie obligat la plata diferen ei de pre ). Sunt obliga ii a cror executare este asigurat numai pe cale indirect, defensiv. Acestea alctuiesc categoria obliga iilor naturale, imperfecte, i nu sunt nzestrate cu ac iune n justi ie. n cazul lor, creditorul nu poate ob ine o hotrre judectoreasc care s-l oblige pe debitor la executare i nu poate recurge nici la executare silit. Dac debitorul a executat o astfel de obliga ie, el nu mai are posibilitatea de a cere restituirea ei (art. 1092 alin. 2 C.civ.). Rezult c mijloacele juridice prin care se asigur realizarea dreptului de crean sunt de dou feluri: a.) ofensive sau directe: ac iunea n justi ie; obligarea debitorului la plata de daune moratorii stabilite de instan sau prin clauz penal; executarea silit asupra bunurilor debitorului, etc. b.) defensive sau indirecte, ele alctuiesc categoria obliga iilor naturale, imperfecte, nefiind nzestrate cu ac iune n justi ie. Aadar, creditorul nu poate ob ine o hotrre judectoreasc 3. Clasificarea obliga iilor 3.1. Clasificarea dup izvorul lor Gra ie ctorva trsturi comune, obliga iile civile alctuiesc o institu ie juridic relativ omogen, ce nu poate fi confundat cu alte institu ii. Cu toate acestea, obliga iile civile se prezint ntr-o mare diversitate, fapt ce determin ca ntre ele s existe i deosebiri de regim juridic, care pot fi generate de obiectul lor diferit, de sanc iunea care le nso ete, etc. n Codul civil romn izvoarele obliga iilor sunt clasificate n : contractuale, cvasicontractuale, delictuale, cvasidelictuale. n schimb, doctrina juridic contemporan clasific obliga iile civile n: obliga ii izvorte din acte juridice (care se subclasific n: obliga ii nscute din

contracte i obliga ii nscute din acte juridice unilaterale); obliga ii izvorte din fapte juridice (care se grupeaza n : obliga ii ce rezult din fapte juridice ilicite i obliga ii ce rezult din fapte juridice licite - mbog irea fr just cauz; gestiunea de afaceri; plata nadatorat). 3.2. Clasificarea obliga iilor civile dup obiectul lor, adic n func ie de natura presta iei datorat de debitor: a.) - obliga ii de a da, a face, a nu face ceva; b.) - obliga ii pozitive i obliga ii negative; c.) - obliga ii de rezultat i obliga ii de mijloace; d.) - obliga ii pecuniare i obliga ii de alt natur. a.) Obliga iile de a da, aface i a nu face ceva au fost prezentate succint la obiectul raportului juridic de obliga ii. b.) Din categoria obliga iilor pozitive fac parte obliga iile de a da i a face, iar categoria obliga iilor negative este format din obliga iile de a nu face. c.) Obliga iile de rezultat i obliga iile de mijloace. Obliga iile de rezultat sau determinate sunt acele obliga ii n care obiectul i scopul urmrite de pr i sunt bine precizate, debitorul obligndu-se prin ac iunea sau inac iunea sa s ob in un anumit rezultat n favoarea creditorului. Presta ia este executat numai dac rezultatul s-a produs (de exemplu: obliga ia vnztorului de a transmite dreptul de proprietate; obliga ia antreprenorului de a preda clientului lucrarea contractat; obliga ia cruului de a efectua transporutl de bunuri sau persoane la locul de destina ie; obliga ia comodatarului de a restitui lucrul mprumutat etc.). Toate obliga iile de a da i de a face sunt de rezultat. Obliga iile de mijloace sau de pruden i diligen sunt acele obliga ii n care debitorul are ndatorirea de a pune n valoare toate mijloacele de care dispune i ntreaga sa diligen pentru a ob ine un anumit rezultat n favoarea creditorului, ns debitorul nu se oblig i nu garanteaz ob inerea rezultatului respectiv. Sunt astfel de obliga ii: obliga ia unui medic de a trata un bolnav; obliga ia unei persoane de a pregti un elev n vederea promovrii unui examen sau concurs etc. Toate obliga iile de a face sunt susceptibile de o astfel de clasificare, indiferent de izvoarele lor: acte sau fapte juridice. n materie contractual, obliga iile pot fi clasificate n obliga ii de rezultat sau de mijloace prin voin a pr ilor contractante, deoarece voin a lor real este aceea care stabilete natura obliga iei. Importan a practic a acestei clasificri: - n cazul obliga iilor de rezultat, nerealizarea rezultatului atrage automat rspunderea debitorului; n sarcina debitorului opereaz prezum ia legal de culp, ce se deduce din simplul fapt al nerealizrii rezultatului; - n cazul obliga iilor de mijloace, simpla nerealizare a scopului nu declaneaz prezum ia de culp a debitorului; creditorul trebuie s fac dovada culpei debitorului, n sensul c el nu a depus pruden a, diligen a necesar i nu a folosit toate mijloacele care ar fi avut ca urmare ob inerea acelui rezultat. d.) Obliga ii pecuniare i de alt natur Obliga iile pecuniare sunt acele obliga ii care au ca obiect presta ia de a da o sum de bani, iar obliga iile de alt natur sunt obliga iile ce au ca obiect alte presta ii, dect aceea de a da o sum de bani.

Particularit ile obliga ilor pecuniare astfel cum au fost men ionate n literatura juridic de specialitate sunt urmtoarele: - obliga iile pecuniare au ca obiect obliga ia de a da sume de bani - o varietate a bunurilor de gen (banconote sau monezi), n schimb obliga iile de alt natur pot avea ca obiect presta ia de a da alte bunuri de gen dect bani i bunuri certe, presta ia de a face i a nu face; - obliga iile pecuniare sunt numai obliga ii de rezultat, n timp ce obliga iile de alt natur pot fi de rezultat sau de mijloace; - n cazul ntrzierii debitorului n executarea obliga iilor pecuniare, angajarea rspunderii nu este condi ionat de dovada prejudiciului, de aceea n cazul lor ntinderea daunelor-interese moratorii este stabilit prin lege, dac nu exist o clauz penal, i sunt egale cu dobnda legal; n schimb, n cazul celorlalte obliga ii, creditorul trebuie s fac dovada existen ei i valorii prejudiciului, ntinderea daunelor moratorii fiind stabilit de instan a de judecat; - obliga iile pecuniare se pot executa silit, n toate cazurile, n natura lor; n cazul lor, neexecutarea obliga iei nu poate duce la obligarea debitorului s plteasc daune-interese compensatorii, care ar trebui s constea tot ntr-o sum de bani; n schimb, obliga iile de alt natur nu pot fi executate silit n natura lor specific, ci numai prin echivalent bnesc, iar acesta din urm poart denumirea de dauneinterese compensatorii sau despgubiri; - obliga iile pecuniare care se execut succesiv sau sunt afectate de un termen suspensiv mai indelungat, sunt influen ate direct de fluctua iile monetare n perioade de instabilitate econimic, pe cnd celelalte obliga ii nu sunt influen ate direct de astfel de fluctua ii. 3.3 Dup sanc iunea lor, obliga iile sunt de dou feluri: - obliga ii civile sau perfecte sunt acele obliga ii a cror executare este garantat prin mijloace juridice ofensive-ac iunea n justi ie, pe care creditorul le poate utiliza cu ajutorul for ei de constrngere a statului; ele s emai numesc i obliga ii nzestrate cu ac iune n justi ie; - obliga ii naturale sau imperfecte sunt acele obliga ii care nu ofer creditorului mijloace juridice ofensive pentru realizarea crean ei sale, dac debitorul refuz executarea presta iei; aceste obliga ii confer creditorului doar dreptul de a refuza restituirea presta iei executat voluntar de ctre debitor (art. 1092 alin. 2 C.civ.). Deci, creditorul nu ob ine sprijinul for ei de constrngere a statului pentru realizarea dreptului su de crean . Aceste obliga ii mai sunt denumite obliga ii nenzestrate cu ac iune n justi ie. Obliga iile civile naturale pot fi: obliga ii degenerate i avortate. Obliga iile civile degenerate sunt obliga ii, ini ial, perfecte, care i-au pierdut dreptul la ac iune n sens material, ca efect al neexercitrii lui n termenul de prescrip ie extinctiv. Obliga iile civile avortate sunt acele obliga ii care s-au nscut de la bun nceput fr a fi nso ite de dreptul la ac iune n justi ie; de exp. obliga ia de ntre inere ntre rude care nu au o astfel de ndatorire legal, obliga ia dintr-un testament verbal, scris dar nesemnat de testator etc.. Aceste obliga ii produc anumite efecte juridice:

- creditorul poate invoca excep ia prevzut de art. 1092 alin. 2 C. civ., n cazul n care debitorul, care a executat voluntar, va cere restituirea presta iei, pe motiv c a efectuat o plat nedatorat; - obliga ia natural se poate transforma n obliga ie civil nzestart cu ac iune n justi ie, dac debitorul promite ferm s plteasc, iar promisiunea con ine inten ia clar de a se obliga; - obliga iile naturale pot fi garantate prin fidejusiune, gaj sau ipotec. 3.5.Clasificarea obliga iile dup cum sunt sau nu afectate de modalit i va fi tratat mai trziu, ntr-un capitol separat.

CAPITOLUL II CONTRACTUL IZVOR DE OBLIGA II 1. No iunea de contract Art. 942 C.civ. definete contractul ca fiind acordul de voin dintre dou sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge un raport juridic. Doctrina de specialitate consider c aceast defini ie este incomplet, deoarece nu prevede i efectul modificrii raportului juridic. Potrivit unei defini ii formulate n doctrina juridic de specialitate, contractul este un acord de voin realizat ntre dou sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic dnd natere unei obliga ii sau constituind un drept real a modifica sau stinge un raport juridic preexistent. Potrivit Codului civil, termenii contract i conven ie sunt sinonimi. Astfel, Titlul III, Cartea a III-a este intitulat ,,Despre contracte sau conven ii. 2.Libertatea de a contracta Libertatea de a contracta const n posibilitatea persoanelor fizice sau juridice de a crea contractele, stabilindu-le con inutul i efectele, de a le modifica i revoca. Aa cum s-a afirmat n literatura de specialitate, libertatea contractual ,,nu este dect o simpl regul de tehnic juridic al crei fundament se afl n utilitatea ei economic i social. Libertatea de a contracta nu este o consecin a autonomiei voin ei a individuale, pentru c o astfel de autonomie, fr limite, nu poate exista. Ea face parte din con inutul capacit ii civile a persoanelor fizice i juridice, care le este recunoscut acestora ntr-un anumit cadru legal. Astzi, libertatea de a contracta este conceput ca o libertate concret, principiu dedus din Constitu ie i din legile organice, ns dispozi iile Codului civil alctuiesc dreptul comun n materie. Potrivit acestor dispozi ii din Codul civil, criteriul de apreciere a valabilit ii contractelor este acela al ncheierii lor n limitele libert ii contractuale. Aceste limite sunt stabilite de art. 5 C.civ. care dispune: ,,Nu se poate deroga prin conven ii sau dispozi ii particulare de la legile care intereseaz ordinea public i bunele moravuri. Referitor la libertatea contractual, Codul civil cuprinde i alte dispozi ii: - Art. 969 C.civ. care conacr principiul for ei obligatorii a contractului, stabilind limitele libert ii contractuale doar la ,,conven iile legal fcute i prelungete principiul libert ii dincolo de ncheierea contractului, la executarea i existen a lui; - Art. 966 C.civ. care prevede c obliga ia fr cauz sau obliga ia fondat pe o cauz fals ori ilicit nu poate avea nici un efect; - Art, 968 C.civ. potrivit cruia cauza contractual este nelicit cnd este prohibit de lege, contrar bunelor moravuri sau ordinii publice.

10

Rezult c subiectele de drept sunt libere s ncheie orice contract cu condi ia respectrii limitelor generale: ordinea public i bunele moravuri. Ordinea public nu este definit prin lege, ns n doctrin s-a considerat c este o no iune care cuprinde toate dispozi iile imperative care intereseaz ordinea politic, social i economic, aa cum sunt ele reglementate prin Constitu ie i legile organice, prin care se apr institu iile i valorile de baz ale societ ii, se asigur dezvoltarea economiei de pia i ocrotirea social a persoanelor; n no iune intr i dispozi iile legale de drept privat care ocrotesc drepturile i libert ile fundamentale ale persoanelor sau a cror respectare, n contracte, se impune sub sanc iunea nulit ii absolute. Bunele moravuri desemneaz ansamblul regulilor de conduit inerente oricrei societ i, care sunt reguli de etic social, iar garantarea nclcrii lor se stabilete de ctre instan a de judecat. 3.Clasificarea contractelor Codul civil se refer la trei criterii de clasificare a contractelor: contracte bilaterale i contracte unilaterale; contracte oneroase i contracte gratuite; contracte comutative i aleatorii. n doctrina juridic s-au concretizat mai multe criterii: 3.1. Dup con inutul lor, a felului obliga iilor crora le dau natere, contractele sunt: contracte sinalagmatice sau bilaterale i contracte unilaterale 3.1.1. Contractele sinalagmatice sau bilaterale sunt, potrivit art. 943 C.civ., ,,acele contracte n care pr ile se oblig reciproc, una ctre alta. Specificul acestor contracte const n caracterul reciproc i interdependent al obliga iilor pr ilor contractante. Ambele pr i au drepturi i obliga ii reciproce, fiecare parte avnd att calitatea de debitor, ct i pe cea de creditor (de exemplu, contractul de vnzarecumprare, contractul de schimb, contractul de loca iune, etc.). Toate contractele oneroase fac parte din categoria contractelor sinalagmatice. 3.1.2. Contractele unilaterale sunt, potrivit art. 944 C.civ., acele contracte n care una sau mai multe persoane se oblig ctre una sau mai multe persoane, fr ca acestea din urm s se oblige (contractul de mprumut, contractul de depozit, contractul de mandat gratuit, contractul de dona ie fr sarcini, fidejusiunea, etc.) Spre deosebire de actul unilateral de voin , care se formeaz prin opera unei singure voin e, contractul unilateral impune pentru formarea lui acordul de voin al pr ilor, iar unilateralitatea contractului rezult exclusiv din efectele lui. Caracterul unilateral sau bilateral al unui contract este determinat de voin a pr ilor i nu de natura lui, astfel c pr ile pot face ca un contract unilateral prin natura lui, s devin bilateral prin voin a lor (contractul de dona ie cu sarcini, contractul de mandat oneros, contractul de depozit oneros, etc.). Importan a practic a acestei clasificri se manifest sub aspectul efectelor i n materie de probe: - Anumite efecte speciale ce decurg din reciprocitatea i interdependen a obliga iilor exist numai pentru contractele sinalagmatice; aceste efecte sunt: riscul contractului, excep ia de neexecutare, rezolu iunea contractului. - Sub aspectul proba iunii, exist anumite reguli specifice pentru fiecare categorie de contracte. Astfel, art.1179 C.civ. dispune c nscrisurile sub semntur

11

privat care cuprind conven ii sinalagmatice trebuie fcute n dublu exemplar; n schimb, aceast regul nu se aplic contractelor unilaterale, ns n privin a lor, este prevzut obliga ia ca actul sub semntur privat, scris de o alt mn dect a celui care s-a obligat la plata unei sume de bani sau de a da o cantitate de bunuri de gen, s poarte men iunea ,,bun i aprobat. 3.2. Dup scopul urmrit de pr i, contractele sunt: cu titlu oneros i contracte cu titlu gratuit 3.2.1 Contractele cu titlu oneros sunt, potrivit art. 945 C. civ., acele contracte n care fiecare parte urmrete s-i procure un avantaj. Doctrina a definit contractul cu titlu onerosa ca fiind acela n care fiecare dintre pr i urmrete un folos, o contrapresta ie, n schimbul aceleia pe care o face ori se oblig s o fac, n favoarea celeilalte pr i (vnzarea-cumprarea, schimbul, loca iunea etc.) Contractele cu titlu oneros sunt de dou feluri: comutative i aleatorii. Contractul cu titlu oneros este comutativ atunci cnd obliga ia uneia din pr i este echivalentul obliga iei celeilalte, respectiv este contractul n care existen a i ntinderea presta iilor datorate de ctre pr i este cert i poate fi apreciat chiar n momentul ncheierii contractului (art. 947 alin. 1 C.civ.); sunt astfel de contracte: vnzarea-cumprarea, schimbul, loca iunea, contractul de antrepriz etc. Contractul cu titlu oneros este aleatoriu atunci cnd echivalentul depinde, pentru una din pr i, de un eveniment incert (art. 947 alin. 2 C. civ.), deci este acel contract n care este incert ntinderea presta iilor pentru ambele pr i sau pentru una dintre ele, n sensul c ea depinde de un eveniment incert, de hazard (alea). Altfel spus, la momentul ncheierii contractului nu se poate calcula ntinderea presta iilor i nu se poate ti nici dac va exista ctig sau pierdere (contractul de asigurare, contractul de rent viager, contractul de ntre inere pe via etc.). Distinc ia dintre contractele comutative i aleatorii are importan doar cu privire la leziunile, care ar putea constitui motiv de anulare numai n cazul contractelor comutative. 3.2.2 Contractele cu titlu gratuit sau de binefacere sunt acelea n care una dintre pr i voiete a procura celelalte pr i un avantaj, fr echivalent, respectiv fr a primi ceva n schimb (art. 946 C.civ.). Contractele cu titlu gratuit se mpart n: contracte dezinteresate i liberalit i. Contractele dezinteresate sunt acele contracte prin care o parte urmrete s fac un serviciu cuiva, fr a-i micora patrimoniul su ori al altcuiva (exp. mandatul gratuit, mprumutul gratuit, comodatul, etc.) Liberalit ile sunt contractele prin care una dintre pr i transmite o valoare din patrimoniul su celeilalte pr i, fr a urmri un echivalent (dona ia); tot liberalit i sunt i legatele, care sunt ns acte unilaterale. Distinc ia dintre contractele dezinteresate i liberalit i prezint importan practic sub aspectul condi iilor de form (n cazul liberalit ilor), problema reduc iunii i a raportului se pune tot n cazul lor, astfel: Importan a distinc iei n contracte cu titlu oneros i contracte cu titlu: - pentru contractele cu titlu gratuit legea impune condi ii speciale privind capacitatea de a contracta, instituind incapacit i att n privin a dispuntorului ct i al beneficiarului; actele cu titlu gratuit nu pot fi ncheiate de persoane lipsite de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns, nici prin

12

reprezentantul lor legal, nici cu autorizarea prealabil a ocrotitorului legal desemnat potrivit legii; - legea impune condi ii speciale de form (dona iile trebuie ncheiate numai n form autentic, sub sanc iunea nulit ii absolute); - reduc iunea liberalit ilor care ncalc rezerva succesoral i institu ia raportului privesc numai contractele cu titlu gratuit; - ac iunea paulian se exercit mai lesnicios pentru contractele cu titlu gratuit, fiind suficient dovada fraudei svrite de debitor, nu i a ter ului dobnditor, ns aceast dovad se impune n contractele cu titlu oneros; - n contractele cu titlu oneros exist obliga ia de garan ie mpotriva evic iunii, obliga ie inexisten n contractele cu titlul gratuit. 3.3. Dup modul de formare valabil, contractele se mpart n: consensuale, solemne i reale 3.3.1 Contractele consensuale sunt acelea care se ncheie prin simplul acord de voin al pr ilor, fr s fie necesar vreo form special de manifestare a acestui acord. n dreptul nostru consensualismul este o regul care cunoate i unele excep ii prevzute expres de lege, care sunt determinate de necesitatea ocrotirii intereselor pr ilor, a ter ilor sau pentru aprarea unui interes public. 3.3.2. Contractele solemne sunt acelea pentru a cror validitate acordul de voin e al pr ilor trebuie s mbrace o anumit form prevzut de lege. Deci, sunt acele contracte pentru a cror validitate, pe lng acordul de voin , este necesar i ncheierea lor ntr-o anumit form special. Caracteristic acestor contracte este faptul c forma special este cerut pentru nsi validitatea lor, iar dac actul nu sa ncheiat n forma prevzut de lege, este nul (nulitate absolut). Astfel, sunt contracte solemne acele contracte pentru care, prin lege, s-a instituit obliga ia ntocmirii actului sub forma nscrisului autentic: vnzarea-cumprarea de terenuri (Legea nr. 247/2005), contractul de ipotec (art. 1772 C.civ.), subroga ia conven ional consim it de debitor (art. 1107 C.civ.). 3.3.3.Contractele reale sunt acele contracte care, pe lng acordul de voin al pr ilor, impun pentru naterea obliga iei remiterea sau tradi ia lucrului care este obiectul presta iei uneia din pr i (mprumutul, depozitul, gajul, etc.) Concluzia este n sensul c indiferent de forma n care s-a realizat acordul de voin , dac nu s-a predat bunul, contractul nu se consider ncheiat. 3.4. Dup modul de executare a presta iilor la care pr ile s-au obligat, contractele se mpart n: contracte cu executare instantanee sau imediat i contracte cu executare succesiv. 3.4.1. Contractele cu executare instantanee sau imediat sunt acele contracte n care executarea presta iilor se face n momentul ncheierii contractului (de exemplu: vnzarea cumprarea, caz n care vnztorul s eoblig s predea bunul, iar cumprtorul s plteasc pre ul imediat i dintr-odat. 3.4.2. Contractele cu executare succesiv sunt acele contracte n care executarea presta iilor sau mcar a uneia dintre ele se desfoar n timp, fie ca o presta ie continu (contractul de loca iune), fie ca o succesiune de presta ii (contractul de ntre inere). Importan a practic a clasificrii: - n caz de neexecutare a obliga iilor ce rezult din contractele cu executare imediat, se poate cere rezolu iunea, n cazul celorlalte se poate cere rezilierea;

13

- unele contracte cu executare succesiv, n cazurile prevzute de lege (loca iunea) pot fi revocate prin voin a unei dintre pr i, n timp ce n cazul contractelor cu executare instantanee, revocarea unilateral nu este posibil; - problema suspendrii executrii presta iei se pune numai n cazul contractelor cu executare succesiv. 3.5. Dup cum sunt sau nu reglementate n mod expres prin lege, contractele se mpart n: contracte numite i contracte nenumite. 3.5.1.Contractele numite sunt reglementate prin lege, fiecare contract avnd o denumire specific (vnzare-cumprare, schimb dona ie, etc.). Contractelor numite li se aplic, pe lng dispozi iile generale referitoare la conven ie, i cele speciale prevzute pentru fiecare contract. 3.5.2. Contractele nenumite nu sunt supuse unei reglementri speciale, ele neavnd o denumire stabilit de lege. Prin aceste contracte, n virtutea principiului libert ii contractuale, pr ile pot realiza opera ii variate, dar pot mbina elementele unor contracte diferite, realiznd contracte mixte (contractul de ntre inere, contractul de prestri servicii, etc.). Contractelor nenumite li se aplic numai dispozi iile generale, n raport cu con inutul contractual stabilit de pr i. 3.6. Dup corela ia existent ntre unele contracte, acestea se mpart n: contracte principale i contracte accesorii. 3.6.1. Contractele principale sunt acelea care au existen de sine stttoare, validitatea lor fiind examinat de sine stttor i independent de celelalte contracte. 3.6.2. Contractele accesorii sunt acelea care nso esc un contract principal. Valabilitatea i con inutul acestor contracte se examineaz i func ie de contractele principale, ncetarea efectelor contractului principal atrgnd, n mod automat, i ncetarea celui accesoriu. 3.7. Dup efectele produse contractele se mpart n: contracte constitutive sau translative de drepturi reale; contracte generatoare de drepturi de crean 3.7.1. Contracte constitutive sau translative de drepturi reale sunt acela prin care se constituie sau se transfer unul dintre drepturile reale (dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de servitute) Prin puterea lor, aceste contracte constituie drepturi reale, dar aceste drepturi devin opozabile erga omnes numai prin ndeplinirea formalit ilor impuse pentru publicitatea lor. 3.7.2. Contracte generatoare de drepturi de crean , prin care se nasc raporturi de obliga ii. 3.8. Dup cum sunt sau nu susceptibile de negociere, contractele se mpart n: contracte negociabile; contracte nenegociabile; contracte for ate. 3.8.1. Contracte negociabile sunt acelea pe care pr ile sunt libere s le ncheie, stabilindu-le de comun acord, de pe pozi ii de egalitate, clauzele i modalit ile. Aceste contracte formeaz tipul tradi ional de contract. 3.8.2. Contracte nenegociabile sunt contractele de adeziune, adic acelea n care clauzele sunt stabilite de una dintre pr i, cealalt avnd doar posibilitatea s accepte sau nu ncheierea lor; consim mntul uneia dintre pr i este dat sub form de adeziune, de aprobarea condi iilor impuse de cealalt parte, fr a fi n drept s discute aceste condi ii (contractul de transport, abonamentul telefonic, contractul de asigurare, contractul de furnizare a gazului, electricit ii etc.) 3.8.3. Contracte for ate sunt acele contracte pe care suntem obliga i s le ncheiem. n principiu, con inuutl lor este stabilit tot prin lege (contractul de

14

asigurare pentru prorpietarii de autoturisme noi sau de asigurare a unor bunuri d emare importan , cum sunt imobilele pentru anumite riscuri. Desoebirea dintre contractele de adeziune i contractele for ate const n aceea c n cazul celor dinti, con inutul i condi iile lor de ncheiere sunt stabilite prin voin a exclusiv a uneia din pr i, n schimb, n cazul contractelor for ate, con inutul lor este stabilit direct de ctre lege.

15

CAPITOLUL III ELEMENTELE CONTRACTULUI (art. 948 C.civ.) 1. Capacitatea de a contracta Contractul este valabil ncheiat numai ntre pr i capabile de a contracta. Art. 948 C.civ. prevede c poate contracta orice persoan care nu este declarat de lege necapabil. Aceasta este regula pentru toate persoanele fizice i juridice. Incapacitatea constituie excep ia, fiind determinat doar de lege. Incapacitatea poate fi general, cnd privete toate contractele ncheiate de incapabil, sau par ial, cnd se refer doar la anumite contracte. Pentru persoanele juridice, capacitatea este restrns, prin regula specialit ii, potrivit creia o persoan juridic nu poate avea dect acele drepturi care corespund scopului su art. 34 Decret-lege nr. 31/1954). Incapacit ile generale vizeaz dou categorii de persoane declarate de lege incapabile de a ncheia contracte, fie datorit vrstei, fie datorit aliena iei sau debilit ii mintale. n aceast categorie intr minorii i interziii judectoreti. Ct timp dureaz punerea sub interdic ie, interzisul nu poate ncheia acte juridice n mod valabil; dac alienatul sau debilul mintal nu este pus sub interdic ie, poate ncheia acte n perioadele de luciditate, anularea lor putnd fi dispus numai dac se dovedete contrariul. Lipsa de discernmnt relev un simplu viciu de consim mnt care atrage nulitatea relativ a actului. Anularea se poate cere de persoana care a ncheiat actul sau de motenitorii si (a se vedea incapacit ile speciale prevzute de Codul civil pentru contractul de dona ie i pentru contractul de vnzare-cumprare). 2.Consim mntul Prin consin mnd se n elege acordul de voin e al pr ilor. Manifestarea consim mntului se poate face n orice form, dar uneori, aceast libertate de manifestare este limitat de necesitatea preconstituirii unui mijloc de prob sau de condi ia ncheierii actului n forma prevzut de lege. Voin a se poate manifesta direct (cnd se urmrete ncheierea contractului), n mod expres (prin cuvinte, gesturi) sau tacit (cnd rezult indirect din circumstan e), sau se poate manifesta indirect, cnd rezult din fapte fcute n alt scop, dar care las s se n eleag inten ia autorului de a contracta (exp. chiriaul rmne n locuin ). Viciile de consim mnt nu se confund cu lipsa discernmntului, deoarece inexisten a discernmntului atrage nulitatea relativ, pe cnd lipsa consim mntului duce la nulitatea absolut. Consim mntul trebuie s existe i s fie liber exprimat pentru a produce efecte juridice (art. 953 C.civ.), deci consim mntul nu trebuie s fie afectat de vicii: eroarea, dolul sau violen .

16

Eroarea const n reprezentarea inexact a realit ii la momentul ncheierii contractului. Ea reprezint viciu de consim mnt numai atunci cnd privete calit ile substan iale ale obiectului contractului sau, n anumite cazuri, persoana cocontractantului.Calit ile substan iale ale obiectului contractului variaz dup inten ia pr ilor (este socotit calitate substan ial a lucrului utilitatea ce o reprezint acesta dup aprecierea n concret a pr ilor), iar constatarea ulterioar atrage anularea actului. Eroarea asupra valorii economice a presta iei sau contrapresta iei nu constituie o eroare asupra substan ei lucrului. Eroarea asupra persoanei opereaz numai n contractele intuitu personae. Eroarea obstacol este atunci cnd voin ele pr ilor nu se ntlnesc. n acest caz, nu ne aflm n fa unui viciu de consim mnt, ci a unui obstacol la ncheierea contractului care, practic, nu s-a ncheiat deoarece lipsete consim mntul. Eroarea obstacol nu este reglementat de Codul civil. n doctrin se accept existen a ei cnd eroarea poart asupra naturii contractului sau identit ii obiectului. Eroarea asupra naturii juridice a contractului (error in negotio) este produsul neconcordan ei involuntare ntre voin a intern, comun a pr ilor i voin a exprimat prin contract, ns cu condi ia ca una dintre pr i s fi voit un alt act juridic dect cel declarat (de expemplu, una dintre pr i crede c ncheie un contract de vnzare, iar cealalt, un contract de ntre inere). Eroarea asupra identit ii obiectului (error in corpore) este atunci cnd o parte crede c vinde un obiect, iar cealalt crede c a cumprat alt obiect. Eroarea de drept nu este acceptat ca viciu de consim mnt, regula fiind c oricine este dator s cunoasc legea (,,nemo censetur ignorare legem). Dolul este orice mijloc viclean folosit pentru inducerea n eroare a pr ii cocontractante cu ocazia ncheierii contractului. Dolul este o eroare provocat prin manopere viclene celeilalte pr i. Dolul impune dou elemente: unul subiectiv, inten ional (inten ia de a induce n eroare); unul obiectiv, material (folosirea de manopere frauduloase). Nu exist dol dac inducerea n eroare nu s-a fcut cu inten ie. Dolul nu reprezint viciu de consim mnt dac nu are o anumit gravitate. n acest sens, art. 960 C.civ prevede: ,,Dolul atrage anularea contractului dac a fost cauza determinat a contractului, iar partea a consim it s ncheie contractul din cauza lui. Dac dolul nu a fost determinant (dol incident sau accidental), partea are dreptul s ob in daune-interese, nu i anularea contractului. Distinc ia dintre dolul principal (determinant) i cel incident trebuie probat. Minciuna, exagerarea calit ilor unui lucru ca i nedeclararea unor vicii ale lui, nenso ite de manopere dolosive, n principiu, nu constituie dol. Reticen a ar putea constitui dol numai n ipoteza n care exist obliga ia legal de a informa cealalt parte cocontractant cu privire la unele mprejurri. Dolul atrage nulitatea contractului numai dac eman de la una din pr i (art. 960 C.civ.) sau dac partea a fost complice la dolul ntrebuin at de un ter . Importan a reglementrii separate a celor dou vicii de consim mnt: - domeniul de aplicare a dolului este nelimitat, spre deosebire de eroare; - eroare produce ca efect anularea actului, pe cnd dolul d dreptul i la o ac iune n daune mpotriva autorului; - dolul este mai uor de dovedit deoarece el se manifest prin acte materiale, putnd fi dovedit prin orice mijloc de prob.

17

Violen a este constrngerea fizic sau moral exercitat asupra unei persoane pentru a o determina s-i dea consim mntul la ncheierea unui contract. Violen a presupune dou elemente: constrngerea i temerea, dar temerea trebuie s fie determinant pentru ncheierea contractului. Violen a poate viza: sntatea, via a, reputa ia sau patrimoniul victimei ori a unei persoane cu care aceasta este legat prin rela ii de afec iune (art. 957 C.civ.: rud, so ie, prin i, etc.). Violen a constituie viciu de consim mnt chiar dac provine de la o ter persoan sau dac este determinat de un fapt de for major. Este necesar ca amenin area s fie ilicit, adic s se refere la o fapt pe care cel care amenin nu ar fi ndrept it s o fac. Nu constituie violen : amenin area cu reclama ia, temerea de consecin ele exercitrii unui drept. Leziunea este prejudiciul material pe care l suport una din pr i datorit dispropor iei dintre cele dou presta ii la care s-au obligat pr ile. Leziunea nu este viciu de consim mnt, ea fiind admis numai n cazul actelor ncheiate de minorii care au mplinit 14 ani, fr ncuviin area prin ilor, tutorelui, acte pentru a cror validitate nu se cere ncuviin area autorit ii tutelare. Leziunea opereaz doar n cazul contractelor cu titlu gratuit i trebuie s existe n momentul ncheierii contractului. Sanc iunea pentru leziune este nulitatea relativ a contractului. 3. Obiectul contractului Obiectul contractului este obliga ia care se nate sau se stinge prin conven ie (art. 962 C.civ.). Condi iile obiectului, atunci cnd se d un lucru, sunt: - lucrul trebuie s existe n momentul ncheierii contractului, n caz contrar contractul este nul absolut, lipsind un element esen ial; - lucrul trebuie s fie n circuitul civil (art. 963 C.civ.); - lucrul trebuie s apar in celui care s-a obligat s transmit un drept real (vnzare-cumprare anulabil); - lucrul trebuie s fie determinat sau determinabil, cel pu in n specia sa (art. 964 C.civ.). Cnd obiectul contractului l formeaz o presta ie, constnd ntr-un fapt al debitorului, atunci acesta trebuie s ndeplineasc urmtoare condi ii: faptul promis trebuie s prezinte interes pentru creditor; fapta promis trebuie s fie posibil; fapta trebuie s fie licit; fapta trebuie s fie proprie. 4. Cauza contractului Cauza nseamn scopul n vederea cruia s-a ncheiat contractul. Contractul nu are o cauz unic, fiecare voin n parte avnd cauza sa. Condi iile cauzei sunt cele prevzute de art. 966 C.civ.: s existe, s fie real, s fie licit. Cauza este fals atunci cnd rezultatul conven iei este altul dect cel care s-ar fi ob inut dac s-ar fi avut n vedere adevrata cauz. Cauza este ilicit dac scopul urmrit de pr i contravine dispozi iilor legale imperative, ordinii publice sau bunelor moravuri.

18

Prezum ia cauzei este instituit de art. 967 C.civ.) care prevede: ,,Conven ia este valabil cu toate c cauza nu este expres, cauza fiind prezumat c exist pn la dovada contrarie. Cauza fiind un fapt juridic, ea poate fi dovedit prin orice mijloc de prob. Dac se dovedete caracterul ilicit sau imoral al cauzei, nulitatea actului impune desfiin area lui retroactiv, urmnd ca pr ile s-i restituie reciproc presta iile, ns cel care a ncheiat contractul nul pentru o cauz imoral sau ilicit nu poate cere restituirea presta iei pe care a efectuat-o, neputndu-se prevala de caracterul imoral sau ilicit al propriei sale fapte (,,nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

19

CAPITOLUL IV NCHEIEREA CONTRACTULUI 1.Oferta. No iune. Condi ii Acordul de voin e presupune ntlnirea voin elor individuale ale pr ilor i se realizeaz prin ofert i acceptare, care sunt manifestri unilaterale de voin . Oferta i acceptarea au valoare juridic i produc efecte deoarece exprim consim mntul pr ilor la ncheierea contractului. Oferta este propunerea de a contracta, n anumite condi ii, adresat unei anumite persoane sau unor persoane nedeterminate (publicului, n general). Oferta poate fi: expres (scris sau verbal, expunea mrfii); tacit, rezultnd dintr-un singur fapt. Pentru a fi valabil, oferta trebuie s ntruneasc condi iile generale prevzute de art. 948 C.civ., adaptate la specificul ei, i anumite condi ii speciale. Condi iile speciale ale ofertei: oferta trebuie s fie ferm i neechivoc (dac ofertantul i rezerv dreptul s modifice pre ul, oferta este echivoc, putnd fi considerat o reclam); oferta s fie precis i complet (s cuprind toate elementele contractului); oferta trebuie fcut unei anumite persoane, n cazul contractului intuitu personae. Oferta are anumite efecte care sunt analizate n doctrina juridic, n mod diferit, dup cum aceasta a ajuns sau nu la destinatar. Astfel, se consider c oferta poate fi revocat anterior ajungerii ei la destinatar, cu condi ia ca revocarea s ajung la destina ie cel trziu odat cu oferta. Cnd oferta a ajuns la destinatar, se distinge dupa cum este sau nu nso it de un termen de acceptare: dac oferta este fcut fr termen, n principiu, ea nu oblig pe autorul ei, ct timp nu a fost acceptat; dac oferta s-a fcut cu stabilirea unui termen de acceptare (expres sau tacit), ofertantul este inut s nu o revoce pn la expirarea termenului, oiar nerespectarea termenului atrage rspunderea civil a ofertantului. Cu privire la regimul juridic al acestei rspunderi s-au exprimat mai multe opinii diferite. Ne alturm opiniei, potrivit creia rspunderea civil a ofertantului se ntemeiaz pe rspunderea civil delictual care este stabilit prin art. 998 C.civ, singura explica ie considerat a fi posibil n sistemul nostru de drept. Aceast teorie este just, deoarece gsete temeiul juridic al rspunderii ntr-un fapt juridic ilicit, acordnd prioritate abuzului de drept. Deci, revocarea intempestiv a ofertei intr n sfera ilicitului, iar ofertantul rspunde pentru dauna produs. Acceptarea n termen a ofertei revocate de ctre ofertant are ca efect ncheierea valabil a contractului, chiar dac, ntre timp, oferta a fost revocat. 2.Acceptarea ofertei Const n acordul unei persoane de a ncheia contractul n condi iile stabilite prin oferta primit. Acceptarea poate fi fcut scris, verbal sau tacit.

20

Tcerea se consider acceptare numai n cazurile expres prevzute de lege (prelungirea termenului loca iunii art. 1437 C.civ.) sau cnd oferta este fcut exclusiv n interesul acceptantului (de exemplu, oferta privind iertarea de datorie pe care debitorul nu are nici un interes s o refuze). Condi iile pentru ca acceptarea s produc efecte sunt: acceptarea trebuie s se refere la acelai obiect ca oferta s fie complet i necondi ionat; acceptarea trebuie s fie fcut de persoana creia i se adreseaz oferta (chiar dac aceasta devine incapabil); acceptarea trebuie fcut nainte ca oferta s devin caduc prin revocare, moartea sau incapacitatea ofertantului. 3.Antecontractul Antecontractul este o promisiune bilateral de a contracta prin care pr ile se oblig s ncheie n viitor un contract cu un con inut stabilit n promisiunea respectiv. Fiind o conven ie, antecontractului i sunt aplicabile dispozi iile art. 942 C.civ.. El trebuie s ndeplineasc toate condi iile legale de validitate. Rspunderea pr ilor n caz de neexecutare a contractului (adic obliga ie de a face, respectiv de a ncheia n viitor contractul) este o rspundere contractual. Promisiunea unilateral (fgduin a de vnzare) este un antecontract unilateral, n cadrul cruia o persoan (promitent) se oblig fa de o alt persoan (beneficiar) s-i vnd un anumit lucru, la un anumit pre , nuntrul unui termen, beneficiarul putnd opta n sensul de a-l cumpra sau nu. Promisiunea unilateral (antecontract unilateral) presupune acceptarea de ctre creditor a dreptului de op iune, chiar la momentul ncheierii ei, ca o condi ie necesar. Promisiunea de a contracta (antecontractul unilateral), fiind un adevarat contract, se deosebete de ofert prin urmtoarele: promisiunea nu poate fi revocat de promitent i nu devine caduc prin moartea sau incapacitatea promitentului, iar obliga iile i drepturile nscute din antecontract pot fi transmise prin acte ntre vii i mortis cauza; cu privire la dreptul sau realizarea dreptului su, beneficiarul unei promisiuni are posibilitatea de a lua msuri conservatorii, la fel ca orice creditor; nerespectarea obliga iei nscute din promisiunea unilateral atrage rspunderea contractual a promitentului, n schimb, restragerea intempestiv a ofertei atrage rspunderea delictual a ofertantului. 4.Momentul i locul ncheierii contractului Cu privire la determinarea momentului ncheierii contractului atunci cnd pr ile nu sunt prezente, n doctrin s-au propus mai multe sisteme: 1. Sistemul emisiunii sau declara iunii acceptrii, ntemeiat pe art. 1533 C.civ. potrivit cruia, contractul se consider ncheiat n momentul cnd destinatarul ofertei s-a hotrt s-o accepte. Potrivit acestui sistem, ndat ce acceptarea este emis, concursul voin elor s-a realizat i contractul s-a ncheiat. 2.Sistemul expedierii acceptrii, potrivit cruia contractul este format n momentul n care acceptantul expediaz rspunsul su afirmativ, chiar dac acceptarea nu a ajuns la ofertant.

21

3. Sistemul recep iei acceptrii, potrivit cruia contractul se consider ncheiat cnd acceptarea a ajuns la ofertant, indiferent dac acesta a luat sau nu cunotin de con inutul ei. 4. Sistemul informrii, potrivit cruia contractul este ncheiat n momentul n care ofertantul a luat efectiv cunotin de acceptare (art. 35 C.com.). n doctrin i practic s-a adoptat sistemul recep iei acceptrii considernduse c opereaz prezum ia simpl potrivit creia ofertantul a luat cunotin de con inutul acceptrii la momentul cnd a receptat acceptarea. Condi ia este ca acceptarea s ajung la cunotin a ofertantului n momentul hotrt de acesta sau n termenul necesar schimbului propunerii i acceptrii. Importan a stabilirii momentului ncheierii contractului: - n cazul contractului avnd ca obiect obliga ia de a da, momentul ncheierii lui marcheaz transmiterea dreptului real; n raport cu acest moment se stabilete cine suport riscul pierii fortuite a lucrului; - n raport cu acest moment se apreciaz viciile de consim mnt i toate celelalte cauze de anulare sau nulitate a contractului; - n raport cu acest moment se stabilete tardivitatea revocrii ofertei sau acceptrii; - n caz de conflict de legi n timp, momentul ncheierii determin legea aplicabil, contractul fiind crmuit de legea n vigoare la momentul ncheierii lui; - toate efectele contractului au ca punct de plecare momentul ncheierii contractului, dac pr ile nu convin altfel; - termenul de prescrip ie curge din momentul ncheierii contractului; - ac iunea paulian poate fi introdus, de regul, de creditorii ale cror crean e s-au nscut anterior ncheierii contractului; - momentul ncheierii contractului determin locul ncheierii lui. Determinarea locului ncheierii contractului: Locul este acela unde se ntlnesc voin ele pr ilor. Contractul ntre pr ile prezente se consider ncheiat n locul unde s gsesc pr ile. Locul ncheierii contractului ntre persoane aflate la distan se determin n raport cu sistemul acceptat pentru stabilirea momentului ncheierii lui. n cazul contractelor unilateral, locul ncheierii lor este acolo unde s-a primit oferta de ctre acceptant sau locul unde acesta vorbete la telefon. Locul ncheierii contractului prezint importan deoarece el determin legea care se aplic n caz de conflict de legi n spa iu, i uneori, instan a competent teritorial s solu ioneze litigiile aparente.

22

CAPITOLUL V EFECTELE CONTRACTULUI 1.Considera ii generale Codul civil reglementeaz n texte diferite efectele contractului (art. 969-985 C.civ.) de acele ale obliga iilor (art. 1073-1090 C.civ.). Acest mod de reglementare se justific deoarece nu este permis a se confunda efectele contractului (care este doar unul din izvoarele juridice obliga ionale) cu cele ale obliga iilor, n general. Efectele contractului sunt reglementate diferit dup cum aceste se produc ntre pr i sau ntre ter ele persoane, n Codul civil fiind consacrate dou principii specifice conven iilor, i anume: - Principiul for ei obligatorii a contractului; - Principiul relativit ii efectelor contractului. 2.Efectele contractului ntre pr i 2.1. For a obligatorie a contractului. Reglementare Principiul for ei obligatorii a contractului este consacrat n art. 969 C.civ. care dispune: ,,Conven iile legal fcute au putere de lege ntre pr ile contractante. Aceasta nseamn c orice contract ncheiat n conformitate cu legea are fa de pr i aceeai putere obligatorie ca i legea, ele fiind obligate s execute presta iile ca i cum acestea ar decurge din lege. Cu alte cuvinte, pr ile au obliga ia s respecte contractul potrivit adagiului latin ,,pacta sunt servanda. 2.2. Con inutul for ei obligatorii a contractului Principiul for ei obligatorii a contractului este fundamentat n doctrina clasic a dreptului civil pe teoria autonomiei de voin , conform creia limitarea sau ngrdirea libert ii omului trebuie s fie numai opera voin ei lui. Acest principiu are urmtoarele consecin e: - odat ncheiat, fiecare parte are dreptul s-i pretind celeilalte pr i executarea ntocmai a presta iilor la care s-a obligat sau s o sileasc cel pu in la plata de daune-interese n caz de neexecutare: - executarea obliga iilor trebuie s se fac cu bun-credin , iar aceasta presupune dou obliga ii: obliga ia de loialitate (const n ndatorirea pr ilor de a se informa reciproc, pe toat durata contractului) obliga ia de cooperare (const n ndatorirea pr ilor de a facilita executarea contractului pentru asigurarea echilibrului presta iilor); - nici o parte contractant nu se poate exonera de obliga iile asumate doar prin voin a ei, deoarece contractul se poate desfiin a de comun acord sau pentru cauze autorizate de lege (art. 969 alin. 2 C.civ.), n aceast materie fiind consacrat regula simetriei; Revocarea contractului se poate produce prin: consim mnt mutual; din cauze autorizate de lege; uneori, prin dispari ia unui element al lui.

23

Revocarea contractului prin consim mnt mutual este o aplicare a principiului consacrat de art. 969 C. civ. i se realizeaz atunci cnd o conven ie desface contractul anterior ncheiat ntre aceleai pr i. Revocarea nu produce efect retroactiv. Ea opereaz ca o reziliere amiabil, producnd efecte numai pentru viitor, chiar i atunci cnd pr ile i restituie reciproc presta iile executate, deoarece restituirea este efectul noului contract i nu a contractului ini ial (de exemplu, n cazul n care s-a revocat un contract translativ de proprietate, drepturile ter ilor nu sunt afectate dac bunul a fost nstrinat). Revocarea contractului din cauze autorizate de lege este posibilitatea acordat prin lege, n unele situa ii de excep ie, ca o parte contractant s revoce prin voin a sa contractul. De pild: mandatul (art. 1552, 1556 C.civ.), contractul de societate (art. 1527 C.civ.), loca iunea fr termen (art. 1436 alin. 2 C.civ.); pr ile pot insera n contract, dac legea nu interzice, o clauz privind revocarea unilateral a contractului, n aceast situa ie, revocarea fiind rezultatul acordului de voin . Revocarea for at a contractului poate avea loc n anumite situa ii, independent de voin a pr ilor, prin dispari ia unui element al contractului: incapacitatea sau decesul pr ii a crei calitate a determinat ncheierea contractului; dispari ia lucrului nchiriat sau depozitat. 3.Interpretarea contractului Interpretarea contractului este opera iunea de determinarea i clarificare a con inutului unui contract, n scopul stabilirii drepturilor i obliga iilor nscute din acesta, privitor la care exist un litigiu ntre pr ile contractante. Interpretarea contractului este reglementat prin cteva prevederi cu caracter supletiv sau de recomandare nscrise n art. 970 alin. 2 i art. 977-985 C.civ. Aceste reguli se pot grupa n urmtoarele categorii: - reguli dup care se permite judectorului s stabileasc voin a real a pr ilor; - reguli de interpretare a clauzelor confuze sau contradictorii; - reguli de stabilire i interpretare a clauzelor tacite, de natur a completa contractul. 3.1. Reguli de stabilire a voin ei reale a pr ilor: 1. intepretarea contractului se face dup inten ia comun a pr ilor, iar nu dup sensul literal al termenilor (art. 977 C. civ.), regul care consacr prioritatea voin ei reale a pr ilor contractante, indiferent de sensul lileral al termenilor n care ea este exprimat; 2. toate clauzele conven iei se interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecruia n elesul ce rezult din actul ntreg (art. 982 C.civ., text care completeaz prevederile art. 977 C. civ.). 3.2. Reguli de interpretare a clauzelor confuze sau contradictorii: 1. cnd o clauz este primitoare de dou n elesuri, se va interpreta n sensul ce poate avea un efect i nu n acela care ar duce la nlturarea ei (art. 978 C.civ.); 2. termenii susceptibili de dou n elesuri se interpreteaz n sensul care rezult din natura contractului (art. 979 C.civ.); 3. clauzele ndoielnice se interpreteaz dup obiceiul locului ncheierii contractului (art. 980 C.civ.);

24

4. atunci cnd exist ndoial, clauzele se interpreteaz n favoarea celui care se oblig, adic a debitorului (art. 983 C.civ.); 5. orict de generali ar fi termenii contractului, acesta are ca obicet numai presta iile la care pr ile se oblig (art. 984 C.civ.); 6. atunci cnd n contract se d un exemplu pentru explicarea obliga iilor, nu se restrnge numrul i ntinderea obliga iilor la exemplul dat (art. 985 C.civ.). 3.3. Reguli de interpretare a clauzelor tacite care completeaz contractul, adic a acelui contract care cuprinde doar elementele principale: 1. clauzele obinuite ntr-un contract se subn eleg, chiar dac nu sunt stabilite n mod expres (art. 981 C.civ.); 2. contractul oblig pr ile nu numai la ceea ce este expres prevzut ntrnsele, ci i la toate urmrile ce echitatea, obiceiul i legea d obliga iei, dup natura sa (art. 970 alin. 2 C.civ.). 4. For a obligatorie a contractului n raport cu instan a de judecat Orice contract valabil ncheiat are for obligatorie i n raport cu instan a de judecat. n principiu, judectorul nu poate modifica contractul, fiind inut s-l respecte, iar n caz de litigiu ntre pr ile contractante, el este obligat s dispun executarea contractului. De asemenea, judectorul poate hotr suspendarea msurilor de executare silit a debitorului. 5. Interven ia legiuitorului n contracte Legiuitorul nu intervine, de regul, pentru a modifica contractele, manifestnd astfel respect fa de contractul ncheiat de pr i, ,,ceea ce este de natur a duce la ntrirea ncrederii oamenilor n lege i la certitudinea drepturilor i obliga iilor, condi ie absolut necesar pentru stabilitatea i securitatea circuitului civil (Liviu Pop, Tratat, p. 67). Cu toate acestea, pentru considerente de ordin public, legiutorul poate s modifice contractele n curs de executare, prin norme imperative cuprinse ntr-o lege nou. Formele principale de interven ie a legiuitorului n contracte cu inten ia de a le modifica sunt cele care se refer la durata contractului i altele la executarea lui. Modificarea duratei contractului prin interven ia legiuitorului s-a concertizat n procedeul prorogrii legale, care const n prelungirea for at a existen ei unui contract dup mplinirea termenului extinctiv stipulat de pr i. Moratoriul legal este procedeul de modificare de ctre legiuitor a modalit ii de executare a contractului. Moratoriul este un termen acordat de legiuitor tuturor debitorilor sau unei anumite catgorii de debitori, avnd ca efect amnarea general a executrii unor obliga ii contractuale. Este o msur temporar. Alte msuri de interven ie a legiuitorului privind modificarea contractului sunt: ncetarea contractelor; revizuirea ntinderii presta iilor (chiria) etc. 6. Teoria impreviziunii Adagiul ,,rebus sic stantibus, cunoscut sub denumirea de teoria impreviziunii este adus n discu ie dup 1989.

25

Impreviziunea const n paguba pe care o sufer una dintre pr ile contractante ca urmare a dezechilibrului grav de valoare ce apare ntre presta iile lor n cursul executrii contractului, determinat de creterea imprevizibil i considerabil a pre urilor. Din defini ie rezult c: impreviziunea este o problem de ordin economic i financiar, fiind legat de fluctua ia pre urilor; paguba rezultat din dezechilibrul presta iilor intervine dup ncheierea contractului, deci suntem n prezen a unei leziuni a posteriori, astfel c leziunea se deosebete de leziune, ca viciu de consim mnt (paguba suferit de una dintre pr i ca urmare a dezechilibrului de valoare ntre presta ii, existent n momentul ncheierii contractului). S-a pus problema dac instan ele au sau nu dreptul de a modifica un anumit contract pentru motiv de impreviziune, procednd la revizuirea lui i adaptndu-l condi iilor economice ale momentului, motivat de faptul c ntre presta iile pr ilor au aprut grave dezechilibre, susceptibile de a fi o surs de mbog ire pentru o parte contractant i o cauz de ruin a celeilalte p i. Rspunsul la aceast problem este controversat, ns practica judiciar din ara noastr i marea majoritate a doctrinarilor resping teza revizuirii contractelor de ctre instan a de judecat pe teoria impreviziunii. S-a sus inut c judectorul poate modifica i readapta un contract sinalagmatic cu executare succesiv numai n cazurile de excep ie prevzute expres prin normele imperativ ale legii, n toate celelalte cazuri fiind obligat s respecte contractul valabil ncheiat i s dispun, la cererea uneia din pr ile contactante, executarea lui ntocmai. Prin urmare, exist puternice temeiuri pentru aplicarea principiului ,,pacta sunt servanda. De asemenea, pr ile pot stipula n contract clauze de impreviziune, care s permit judectorilor s procedeze la echilibrarea obliga iilor, ns aceste clauze trebuie s fie conforme cu ordinea public monetar i economic. i-a fcut loc i opinia potrivit creia este admisibil revizuirea judiciar a unor crean e pecuniare depreciate, nscute din unele contracte, cum sunt: contractul de rent viager i contractul de ntre inere. S-a spus c n cazul contractului de ntre inere exist puternice temeiuri pentru ca judectorul s poat reevalua crean a, deoarece acest contract prezint ca particularitate faptul c, la momentul ncheierii lui, pr ile au stabilit o sum de bani care s asigure ntre inerea creditorului. Aceast concep ie se aplic i n practica judiciar i are la baz principiul nominalismului monetar (art. 1578 C. civ.), care se aplic la toate obliga iile pecuniare. Conform acestui principiu, n obliga iile pecuniare, puterea de plat a banilor rmne neschimbat, chiar dac puterea lor de cumprare s-a schimbat. 7. Efectele contractului fa de ter i 7.1. Relativitatea efectelor contractului Principiul relativit ii efectelor este consacrat de art. 973 C.civ. care prevede: ,,Conven iile n-au efect dect ntre pr ile contractante. Acest principiu rezult, indirect, pe cale de interpretare, i din principiul for ei obligatorii a contractului, consacrat de art. 969 C.civ. care dispune: ,,Conven iile legal fcute au putere de lege ntre pr ile contractante.

26

Potrivit principiului relativit ii efectelor contractului, conven iile valabil ncheiate nu produc efecte fa de ter ele persoane, deoarece nimeni nu poate deveni creditor sau debitor printr-un contract la a crui ncheiere nu i-a dat consim mntul. Acest principiu d expresie unui vechi adagiu roman potrivit cruia ,,res inter aliis acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest, ceea ce nseamn c actul juridic ncheiat ntre anumite persoane nu poate nici s duneze, nici s profite altor persoane. O solu ie contrar ar fi de natur s atrag nclcarea libert ii subiectelor de drept. Principiul i gsete justificare n nsi natura contractului izvor de obliga ii civile care este un act voli ional. Pentru stabilirea domeniului de aplicare a principiului relativit ii efectelor contractului trebuie s se fac o distinc ie ntre pr ile din contract i ter i. Pr ile contractante sunt persoane fizice sau juridice care au consim it personal sau prin reprezentant, la ncheierea contractului. Ter ii sunt toate celelalte persoane care nu au participat la ncheierea contractului nici direct, nici prin reprezentant. Trebuie s facem distinc ie ntre ter i propriu-zii (care sunt complet strini de contract) i avnzii-cauz, adic acea categorie de persoane (ter i) fa de care se produc, totui, efectele contractului, dei nu i-au dat consim mntul la ncheierea lui, aceste efecte producndu-se datorit legturii n care se afl cu pr ile. Categoria avnzilor-cauz cuprinde: succesorii universali i cu titlu universal ai pr ilor; succesorii cu titlu particular ai pr ilor; creditorii chirografari ai pr ilor. 7.2. Efectele contractului fa de succesorii pr ilor Orice conven ie ncheiat de o persoan care a decedat produce efecte fa de succesorii si universali i cu titlu universal deoarece acetia, primind ntreg patrimoniul, dobndesc toate crean ele i datoriile autorului lor. Fac excep ie unele conven ii care s-au ncheiat intuitu-personae, cele referitoare la ntre inere, rentele de via , uzufruct, care se sting la deces. Aceti succesori rspund diferit dup cum au acceptat motenirea pur si simplu ori sub beneficul de inventar. Succesorii cu titlu particular sunt acele persoane care dobndesc de la o persoan unul sau mai multe drepturi determinate privite n individualitatea lor, iar nu ca elemente componente ale unui patrimoniu (cumprtorul unui bun determinat, donatarul, legatarul cu titlu particular, copermutantul etc.). Succesorul cu titlu particular se deosebete de succesorii universali i cu titlu universal. Spre deosebire de acetia din urm, sucecsorul cu titlu particular nu-i succede n drepturi i obliga ii autorului su. El are calitatea de avnd-cauz numai n raport cu acele contracte ncheiat de autorul su din care s-au nscut drepturi i obliga ii n legtur cu bunul sau dreptul ce i-a fost transmis cu titlu particular. Sucesorul cu titlu particular profit de drepturile reale i este inut s respecte obliga iile sau sarcinile reale nscute din contractele ncheiate de autorul su n legtur cu bunul sau dreptul ce i-a fost transmis, dac sunt ntrunite urmtoarele condi ii: s fie vorba de drepturi i obliga ii strns legate de bunul dobndit; contractul ncheiat s aib o dat cert, anterioar ncheierii actului ntre succesor i cel de la care a dobndit bunul; s fi fost ndeplinite formele de publicitate, dac asemenea cerin e sunt prevzute de lege. n lipsa acestor condi ii, succesorul cu titlu particular nu este considerat avnd-cauz, ci un simplu ter propriu-zis.

27

Succesorul cu titlu particular are, n principiu, calitatea de ter propriu-zis n raport cu drepturile i obliga iile personale nscute din contractele ncheiate de autorul lor. Totui, doctrina, legea i jurispruden a admit i existen a unor excep ii, cnd succesorul cu titlu particular are calitatea de avnd-cauz i n cazul unor drepturi i obliga ii personale. Aceste excep ii sunt: - cnd pr ile contractante prevd expres c drepturile i obliga iile personale se transmit la succesorii cu titlu particular; - cnd transmisiunea drepturilor i obliga iilor personale rezult implicit din contract sau din caracterul accesoriu al acestuia n raport cu bunul sau dreptul dobndit (de pild, cesionarul unei crean e succesor cu titlu particular va beneficia, n lipsa unei clauze contrare, de garan iile ce nso esc, ca accesoriu, dreptul de crean i care s-a nscut dintr-un contract ncheiat anterior de cedent cu alt persoan; - n situa iile cnd legea prevede pentru motive de interese public transmiterea obliga iilor personale ale autorului ctre succesorii cu titlu particular (de exp. art. 1441 C.civ. dispune c dobnditorul unui imobil trebuie s respecte contractul de nchiriere sau de arend ncheiat de autor nainte de vnzare, dac acesta a fost fcut n form autentic sau n forma nscrisului sub semntur privat, cu dat cert). Creditorii chirografari sunt considera i avnzi-cauz pentru motivul c suport, indirect, fluctua iile patrimoniale care se produc urmare a contractelor pe care le ncheie debitorul cu alte persoane. n realitate ei se aproprie, pn la identificare total, de categoria ter ilor propriu-zii, singurul element care i deosebete fiind acela c exist raporturi ntemeiate pe ideea de gaj. 7.3. Opozabilitatea contractului fa de ter i n sens larg, prin opozabilitatea contractului, n elegem c acesta produce efecte ntre pr ile contractante i avnzii-cauz ai acestora, precum i faptul c situa ia juridic nscut din contractul respectiv trebuie respectat de to i, inclusiv de ter ii propriu-zii. n sensul cel mai larg al cuvntului, no iunea de opozabilitate a contractului este alctuit din: - opozabilitatea lui fa de pr i i de avnzi-cauz; - opozabilitatea lui fa de ter i. Opozabilitatea contractului n raporturile dintre pr i i avnzii lor cauz se confund cu relativitatea efectelor contractului. A spune c un contract este opozabil pr ilor i avnzilor-cauz ai pr ilor este egal cu a spune c el produce efecte juridice, i invers, a spune c el produce efecte juridice este egal cu a spune c este opozabil. Deci, opozabilitatea n acest caz nu contravine relativit ii efectelor contractului, ci se confund cu aceasta. Opozabilitatea contractului fa de ter ii propriu-zii are o alt semnifica ie, i deci nu se confund cu relativitatea efectelor contractului. Astfel, n timp ce opozabilitatea fa de pr i i avnzii lor cauz const n dreptul de a cere executarea unei presta ii sau, dup caz, n obliga ia de a executa, invocnd respectivul contract, opozabilitatea contractului fa de ter i const n obliga ia tuturor de a respecta situa ia juridic creat printr-un contract. Aceasta nu nseamn c ter ele persoane devin obligate prin contract, ci doar c situa ia juridic ce s-a creat prin contract trebuie respectat i de alte persoane dect pr ile

28

contractante; este vorba despre respectul pe care l datorm drepturilor dobndite de al ii. Exemplificm cazuri de opozabilitate: - cnd un contract este invocat de o parte fa de un ter , ca prob sau titlu de dobndire a unui drept real sau de crean ; - cnd contractul este invocat sa just-titlu, pentru a face dovada dobndirii dreptului de proprietate; - cnd contractul este invocat de prt pentru a dovedi mbog irea sa mpotriva unui ter care a introdus o ,,actio de in rem verso (pe temeiul mbog irii fr just cauz. Importan a practic a deosebirii dintre relativitatea efectelor contractului i opozabilitatea lui fa de ter i: - n raporturile dintre pr i, contractul are valoarea unui act juridic, iar fa de ter i el este un simplu fapt juridic, n sensul restrns al cuvntului, deosebire are consecin e juridice n ceea ce privete rspunderea civil i proba iunea judiciar. Astfel, atunci cnd una dintre pr ile contractate cauzeaz un prejudiciu celeilalte prin neexecutarea lato sensu, a obliga iilor sale, se va angaja rspunderea contractual; dimpotriv, cnd o ter persoan aduce atingere unui drept dobndit prin contract, cauznd un prejudiciu vreuneia dintre pr ile contractante, se va angaja rspunderea civil delictual. - n caz de litigiu, proba contractului se va face potrivit normelor care se refer la dovada actelor juridice (art. 1191 i urm. C.civ.), n schimb, ter ii pot dovedi existen a i con inutul contractului prin orice mijloc de prob, deoarece pentru ei contractul este un simplu fapt juridic.

29

CAPITOLUL VI EFECTELE SPECIFICE CONTRACTELOR SINALAGMATICE 1. Considera ii generale Trstura specific a contractelor sinalagmatice const n caracterul reciproc i interdependent al obliga iilor asumate de pr ile contractuale, fiecare parte avnd dubla calitate de debitor i creditor. Obliga ia ce revine uneia dintre pr i i are cauza juridic imediat n obliga ia corelativ a celelalte pr i, de aceea, obliga iile celor dou pr i nu pot fi concepute una fr cealalt. Principiul reciprocit ii i interdependen ei obliga iilor n contractele sinalagmatice nu este prevzut expres i direct n Codul civil. n schimb, art. 1020 C.civ. face aplicarea lui prin aceea c prevede posibilitatea de a se cere rezolu iunea contractului n cazul neexecutrii culpabile a obliga iilor de ctre una dintre pr i. n aceast ipotez, cealalt parte nu poate fi inut s execute obliga ia sa corelativ fiindc n contractele sinalagmatice obliga iile pr ilor sunt interdependente. n doctrina juridic de specialitate au fost enumerate urmtoarele efecte speciale ale contractelor sinalagmatice: - fiecare parte contractant are dreptul s refuze executarea obliga iei proprii, att timp ct cealalt parte, care pretinde executarea, nu-i execut propriile obliga ii; aceast posibilitate poart denumirea de excep ie de neexecutare a contractului ,,exceptio non adimpleti contractus; - dac una din pr i nu-i execut culpabil obliga iile, cealalt parte are dreptul s cear n justi ie rezolu iunea contractului; - dac un eveniment independent de voin a sa mpiedic pe o parte s-i execute obliga iile, contractul nceteaz, cealalt parte fiind liberat de obliga iile sale; legat de aceasta se pune i problema riscurilor contractuale. 2. Excep ia de neexecutare. 2.1. No iunea. Temeiul juridic Excep ia de neexecutare este definit n doctrina de specialitate ca fiind un mijloc de aprare aflat la dispozi ia uneia dintre pr ile contractante, pe care aceasta l exercit n cazul n care i se pretinde executarea obliga iei ce-i incumb, fr ca partea care pretinde aceast executare s-i execute propriile obliga ii. Fundamentul juridic al excep iei de neexecutare l constituie principiul reciprocit ii i interdependen ei obliga iilor pr ilor n contractele sinalagmatice. Codul civil nu cuprinde un text care s consacre expres i cu valoare de regul general posibilitatea invocrii excep iei de neexecutare. ns, existen a ei este dedus din prevederile art. 1020 C.civ. care reglementat rezolu iunea contractului pentru neexecutarea culpabil a obliga iilor de ctre una dintre pr i. n schimb, Codul civil reglementeaz cteva aplica ii practice ale excep iei de neexecutare (contractul de vnzare-cumprare, de schimb i depozitul oneros).

30

2.2. Condi iile excep iei de neexecutare Pentru ca o parte contractant s poat invoca excep ia de neexecutare trebuie ntrunite cumulativ urmtoarele condi ii: a.) obliga iile reciproce s aib temeiul juridic n acelai contract; de exemplu, cumprtorul nu poate refuza plata pre ului pe motiv c vnztorul i datoreaz o sum de bani pe care i-a mprumutat-o; b.) s existe o neexecutare a obliga iilor, chiar par ial, dar suficient de important, din partea celuilalt contractant; nu intereseaz cauza neexecutrii; c.) neexecutarea s nu se datoreze faptei celui care invoc excep ia de neexecutare, prin care l-a mpiedicat pe cellalt s-i execute obliga ia; d.) raportul contractual, prin natura sa, trebuie s presupun regula executrii simultane a obliga iilor celor dou pr i. Dac sunt ntrunite aceste condi ii, excep ia de neexecutare poate fi invocat de partea ndrept it: - pe cale de excep ie, direct celeilalte pr i, nefiind necesar punerea n ntrziere a celeilalte pr i; - n fa a instan ei, ca mijloc de aprare, caz n care instan a fie va respinge ac iunea introdus de reclamant, fie va dispune, dup caz, obligarea acestuia la executarea obliga iei proprii, stabilind un termen n acest sens. 2.3. Efectele excep iei de neexecutare Excep ia de neexecutare suspend executarea presta iei celui care o invoc, asemntor cu situa ia cnd el ar fi beneficiat de un termen. Altfel spus, invocarea excep iei de neexecutare are ca efect suspendarea for ei obligatorii a contractului, iar nu ncetarea contractului. Pe cale de consecin , partea ndrituit s refuze executarea nu poate fi obligat s plteasc dauneinterese moratorii pe motiv c a ntrziat executarea presta iilor. Suspendarea for ei obligatorii a contractului nceteaz: - din momentul n care cealalt partea i-a executat obliga ia; - dac partea n drept s invoce excep ia renun la ea; - prin plata unei cau iuni (art. 1323 i art. 1364 C.civ.). Calificarea juridic a excep iei de neexecutare: este un mijloc preventiv de aprare i nu un mijloc de presiune asupra celeilalte pr i. 3. Rezolu iunea contractului 3.1. No iunea Rezolu iunea const n desfiin area, cu efect retroactiv a unui contract sinalagmatic, cu titlu de sanc iune, la cererea uneia dintre pr i, pentru motiv c cealalt parte nu i-a executat culpabil obliga iile sale. Rezolu iunea poate fi judiciar i conven ional. 3.2. Rezolu iunea judiciar Este reglementat de art. 1020 i art. 1021 C.civ. Art. 1020 C.civ. prevede: ,,Condi ia rezolutorie este subn eleas totdeauna n contractele sinalagmatice. La rndul su, art. 1021 C.civ. dispune: ,,ntr-acest caz, contractul nu este desfiin at de drept. Partea n privin a creia

31

angajamentul nu s-a executat are alegerea sau s sileasc cealalt parte s execute conven ia, cnd este posibil, sau s-i cear desfiin area, cu daune-interese. Din analiza celor dou texte rezult c rezolu iunea judiciar este regula, iar rezolu iunea conven ional constituie excep ia. Deci, n absen a unor clauze privind rezolu iunea conven ional, va opera, ntotdeauna, rezolu iunea judiciar. 3.3. Temeiul juridic al rezolu iunii Temeiul juridic al rezolu iunii l constituie caracterul reciproc i interdependent al obliga iilor n contractele sinalagmatice, de unde rezult c obliga iile fiecrei pr i constituie cauza juridic imediat a obliga iilor celeilalte pr i. Nendeplinirea obliga iilor uneia dintre pr i lipsete de temei juridic obliga iile celeilalte, iar dac neexecutarea obliga iei este culpabil, atunci rezolu iunea are caracter de sanc iune. 3.4. Domeniul de aplicare al rezolu iunii Rezolu iunea privete toate contractele sinalagmatice, cu titlu oneros i comutative. n doctrin s-a pus problema dac rezolu iunea este sau nu aplicabil i contractelor aleatorii. Sub acest aspect, trebuie s avem n vedere disp. art. 1647 C.civ. care prevede c n contractul de rent viager, rezolu iunea poate fi cerut numai de ctre debirentier, iar credirentierul are posibilitatea de a invoca rezolu iunea dac: s-a stipulat un pact comisoriu expres; debirentierul refuz s prezinte garan iile necesare asigurri pl ii rentei (art. 1646 C.civ.). n ct privete contractul de ntre inere, trebuie s artm c acesta, fiind un contract nenumit, i sunt aplicabile normele comune privitoare la rezolu iune. 3.5. Condi iile exercitrii ac iunii n rezolu iune Rezolu iunea va putea fi pronun at de instan dac sunt ntrunite urmtoarele condi ii: a.) una din pr i s nu-i fi executat obliga iile sale; n literatur se admite teza potrivit creia rezolu iunea este posibil i n cazul neexecutrii par iale a obliga iilor, ns, partea din obliga ie neexecutat trebuie s fi fost considerat esen ial la ncheierea contractului; rezolu iunea este admisibil i n cazul executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a contractului, sau chiar i n cazul neexecutrii unei obliga ii accesorii. b.) neexecutarea trebuie s fie, n principiu, imputabil pr ii care nu i-a executat obliga ia; majoritatea autorilor precum i instan a suprem au sus inut c aceast condi ie este absolut necesar, considernd c, dac neexecutarea este consecin a unor mprejurri neimputabile, urmeaz s se pun problema ncetrii contractului pentru imposibilitate fortuit de executare i a riscurilor contractuale. c.) debitorul obliga iei neexecutate s fi fost pus n ntrziere, n condi iile prevzute de lege; Rezolu iunea este facultativ att pentru creditor ct i pentru judector, care este liber sau nu s aprecieze dac este sau nu necesar pronun area rezolu iunii. Pentru a se pronun a, judectorul va avea n vedere diferite considerente desprinse din situa ii de fapt, cum ar fi: dac neexecutarea contractului este total sau par ial; dac neexecutarea se refer la o obliga ie principal sau accesorie; cauzele ntrzierii n executarea contractului; mprejurrile care stau la baza

32

neexecutrii sunt sau nu imputabile prtului i n ce msur; dac neexecutarea face imposibil realizarea scopului contractului, etc. Judectorul poate acorda prtului un termen de gra ie pentru executarea obliga iei. El va proceda la rezolu iunea contractului, atunci cnd men inerea contractului i obligarea debitorului la executare lui nu mai sunt justificate. 3.6. Rezolu iunea conven ional a contractului. Pactele comisorii exprese. Pactele comisorii sunt acele clauze contractuale exprese prin care pr ile prevd rezolu iunea contractului pentru neexecutarea obliga iilor uneia dintre ele. Prin astfel de clauze pr ile urmresc s diminueze sau s nlture rolul instan ei n pronun area rezolu iunii. Pactele comisorii nu trebuie confundate cu condi ia rezolutorie expres, care constituie o modalitate a contractului, pentru urmtoarele motive: n cazul condi iei rezolutorii, rezolu iunea depinde de un eveniment viitor i nesigur, strin de comportamentul debitorului, i nu are un caracter sanc ionator; n schimb, n cazul pactului comisoriu, rezolu iunea se datoreaz neexecutrii obliga iilor contractuale de ctre creditor, i se pune n valoare la ini iativa creditorului. Pactele comisorii exprese sunt de patru feluri sau grade: a.) Pactul comisoriu expres de gradul I este clauza contractual prin care pr ile prevd c n cazul n care una dintre ele nu execut presta ia datorat, contractul se desfiin eaz; o asemenea clauz nu face altceva dect s reproduc prevederile art. 1020 C.civ., de aceea ea este inutil n contractele sinalagmatice; rezolu iunea rmne judiciar. b.) Pactul comisoriu expres de gradul II este clauza prin care pr ile convin ca, n cazul n care una dintre ele nu-i execut obliga iile, cealalt parte are dreptul s desfiin eze contractul, pe cale unilateral; debitorul se poate libera de datorie prin executare, pn n momentul punerii n ntrziere. n cazul pactului de gradul II, instan a sesizat nu poate acorda un termen de gra ie debitorului, ns este ndrituit s constate (la sesizarea pr ii care nu i-a executat obliga ia) c, dei obliga ia nu a fost executat n termen, ea fost executat nainte de a fi avut loc declara ia de rezolu iune. Totodat, instan a este competent s constate, la sesizare, c rezolu iunea nu a avut loc. c.) Pactul comisoriu de gradul III este clauza prin care se prevede c, n cazul n care una dintre pr i nu-i va executa obliga iile sale, contractul se consider rezolvit de drept. Deci, rezolu iunea opereaz de drept, ceea ce nseamn c instan a nu poate acorda termen de gra ie i s se pronun e cu privire la oportunitatea rezolu iunii. Totui, este necesar pentru a opera rezolu iunea de plin drept, ca n prealabil, partea care nu i-a ndeplinit obliga ia, s fie pus n ntrziere n formele prevzute de lege, deoarece, potrivit dreptului nostru civil, simpla ajungere la termen a unei obliga ii nu are ca efect, de regul, punerea n ntrziere a debitorului. d.) Pactul comisoriu de gradul IV este acea clauz contractual prin care pr ile prevd c, n cazul neexecutrii obliga iei, contractul se desfiin eaz de plin drept, fr soma ie sau punere n ntrziere i fr interven ia instan ei de judecat. n acest caz, prin simpla ajungere la termen a obliga iei, contratul se desfiin eaz de plin drept, iar instan a sesizat nu va avea alt posibilitate dect aceea de a constata faptul c rezolu iunea a operat de plin drept.

33

Debitorul nu are dreptul s se prevaleze de pactul comisoriu expres deoarece neexecutarea obliga iilor de ctre el este cauza desfiin rii sau rezolu iunii contractului. 3.7. Efectele rezolu iunii Rezolu iunea produce efecte ntre pr ile contractante i fa de ter i. Principalul efect const n desfiin area contractului att pentru trecut (ex tunc) ct i pentru viitor (ex nunc). ntre pr i, rezolu iunea are ca efect repunerea lor n situa ia anterioar (restitutio in integrum). Aceasta nseamn c pr ile sunt inute s-i restituie una alteia tot ceea ce i-au prestat n temeiul contractului rezolvit. Dac creditorul a suferit i un prejudiciu din cauza neexecutrii obliga iei, el are dreptul s crear, pe lng rezolu iunea contractului, i obligarea debitorului la plata de daune-interese. Daunele-interese pot fi evaluate anticipat de pr i printr-o clauz penal, iar n lipsa acesteia, ntinderea lor va fi stabilit de ctre instan , conform art. 1084 C.civ. Fa de ter i, rezolu iunea are ca efect desfiin area tuturor drepturilor consfin ite n favoarea lor de ctre debitorul bunului (bunurilor) ce au format obiectul contractului, conform principiului ,,resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, pe considerentul c, urmare efectului retroactiv al rezolu iunii, dobnditorul nu putea transmite drepturi pe care le avea ,,nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipso habet. Totui, ter ii vor putea opune dobndirea drepturilor lor prin posesie de bun-credin , n cazul bunurilor mobile, i prin uzucapiune, n cazul bunurilor imobile. Rezolu iunea nu va produce efecte n cazul n care ter ul a dobndit imobilul n cadrul procedurii executrii silite, urmare adjudecrii definitive. 3.8. Rezilierea contractului Rezilierea const n desfiin area contractelor sinalagmatice cu executare succesiv, pentru motiv c una dintre pr i nu-i execut obliga iile. Ea are ca efect desfiin area contractului numai pentru viitor, astfel c presta iile executate n trecut sunt, de regul, ireversibile, rmnnd bine i definitiv executate. Asemnri ntre rezolu iune i nulitate: - Ambele cauze de ineficacitate desfiin eaz actul juridic att pentru trecut ct i pentru viitor; - Aceleai principii guverneaz efectele att ntre pr i, ct i fa de ter i. Deosebiri ntre rezolu iune i nulitate: - Rezolu iunea este o cauz de ineficacitate, n principiu, numai a contractelor sinalagmatice; nulitatea se aplic tuturor actelor juridice; - Cauza rezolu iunii const, ntotdeauna, n neexecutarea culpabil a obliga iilor de ctre una dintre pr ile contractante; nulitatea se datoreaz nerespectrii condi iilor de validitate prevzute de lege; - Cauzele rezolu iunii sunt, prin natura lor, ulterioare ncheierii valabile a contractului; cauzele nulit ii sunt ntotdeauna originare, ele fiind anterioare sau concomitente ncheierii actului juridic; - n caz de rezolu iune, rspunderea pr ilor contractante este o rspundere contractual; n schimb, n cazul nulit ii, suntem n prezen a unei rspunderi civile delictuale.

34

4. Riscul contractului 4.1. Teoria riscului Problema riscurilor contractului este n strns legtur cu una din cauzele de stingere a obliga iilor, i anume cu imposibilitatea fortuit de executare. Astfel, atunci cnd o obliga ie contractual nu mai poate fi executat datorit unui eveniment de for major, n principiu, aceasta se stinge. n cazul contractelor unilaterale (depozitul) situa ia se prezint relativ simpl. De pild, depozitarul este liberat de obliga ia de predare a bunului dac acesta a pierit din caz fortuit. S-a pus problema de a ti ce se ntmpl cnd obliga ia a crei executare a devenit imposibil pentru for major s-a nscut dintr-un contract sinalagmatic, repectiv dac cellalt contractant rmne inut de obliga ia sa, din moment ce el nu mai poate ob ine contrapresta ia (n considerarea creia i-a dat consim mntul) sau dac, dimpotriv, i el este liberat de obliga ia sa. Pe scurt: cine suport riscurile sau consecin ele duntoare ale imposibilit ii fortuite de executare a obliga iilor uneia dintre pr i? 4.2. Regula ,,res perit debitori Generaliznd dispozi iile Codului civil, jurispruden a admite fr discu ie regula ,,res perit debitori, potrivit creia riscul neexecutrii este suportat de ctre a crei obliga ie nu mai poate fi executat datorit for ei majore, adic de debitorul obliga iei imposibil de executat. Temeiul juridic al acestei reguli const n caracterul reciproc i interdependent al obliga iilor ce revin pr ilor contractante. Codul civil prevede cteva aplica ii practice a regulii potrivit creia riscul contractului l suport debitorul obliga iei imposibil de executat, i anume: - n materie de loca iune (art. 1423 C.civ.), dac lucrul nchiriat piere n totalitate, prin caz fortuit, locatorul este debitor al obliga iei imposibil de executat, el nu are dreptul de a pretinde chiria de la locatar, iar contractul se consider desfcut de plin drept; - n materia contractului de antrepriz (art. 1481 C.civ.), dac lucrul confec ionat de antreprenor piere fortuit, nainte de a fi predat, antreprenorul este debitorul obliga iei imposibil de executat; - n materia contractului de societate (art. 1515 C.civ.), dac unul dintre asocia i a promis s pun n comun proprietatea unui bun, iar acesta a pierit nainte de a fi adus efectiv n societate, societatea nceteaz n privin a tuturor asocia ilor; proprietarul bunului suport riscul neexecutrii contractului. 4.3. Suportarea riscurilor n contractele sinalagmatice n cele mai frecvente situa ii, n cazul acestor contracte, se pune att problema riscului pieirii fortuite a lucrului, ct i problema riscurilor imposibilit ii de executare a contractului. Analiza suportrii riscurilor n contractele translative de proprietate a fcut necesar distinc ia ntre diferite ipoteze. a.) Ipoteza contractelor consensuale bune i simple prin care se transmite dreptul de proprietate asupra unui bun cert

35

n astfel de contracte, dreptul de proprietate se transmite de la nstrintor la dobnditor n momentul ncheierii contractului. Dac bunul piere dup ncheierea contractului, dar nainte de a-l preda dobnditorului, riscul pieirii fortuite a lucrului l suport dobnditorul, conform principiului ,,res perit domino (potrivit cruia riscul l suport acela care este proprietarul bunului n momentul dispari iei lui). Deoarece dobnditorul a devenit proprietarul bunului, el ar trebui s achite pre ul sau s execute presta ia la care s-a obligat n schimbul transmiterii propriet ii, dobnditorul fiind inut s suporte i riscul neexecutrii fortuite a contractului. De aceast dat, suntem n prezen a unei excep ii de la regula ,,res perit debitori deoarece riscul neexecutrii contractului este suportat de creditorul obliga iei imposibil de executat. Alt excep ie de la regula ,,res perit debitori este atunci cnd riscul pieirii fortuite a lucrului va fi totui suportat de nstrintor dac, nainte de acest eveniment, el a fost pus n ntrziere de ctre dobnditor cu privire la obliga ia de predare a lucrului. b.) Ipoteza contractelor n care transmiterea propriet ii are loc ulterior momentului ncheierii contractului Aici sunt vizate dou situa ii: cazul contractelor prin care se nstrineaz lucruri de gen i bunuri imobile n sistem de carte funciar; cazuri cnd pr ile convin ca transmiterea propriet ii s se fac la un moment ulterior ncheierii contractului. n ambele situa ii, riscul pieirii fortuite a bunului ntre momentul ncheierii contractului i momentul transmiterii propriet ii l suport nstrintorul, conform regulii ,,res perit domino, el fiind i debitorul obliga iei imposibil de executat. Pieirea fortuit a bunurilor de gen nu duce la ncetarea contractului. b.)Ipoteza contractelor n care transferul propriet ii este afectat de o condi ie i aici trebuie s avem n vedere dou situa ii distincte: - Dac contractul a fost ncheiat sub condi ie suspensiv, obliga ia se nate numai n momentul realizrii condi iei, iar transmiterea dreptului de proprietate se produce n acelai moment; pieirea lucrului anterior ndeplinirii condi iei face ca riscul s fie suportat de nstrintor, care, la data pierii este proprietarul lui; - Dac contractul este ncheiat sub condi ie rezolutorie, el produce efecte din momentul n care a fost ncheiat, transferul propriet ii opereaz la momentul ncheierii, dreptul de proprietate al cumprtorului fiind supus ns condi iei, se desfiin eaz n mod retroactiv, n cazul realizrii ei; pieirea fortuit a lucrului anterior ndeplinirii condi iei o suport dobnditorul, care este proprietarul lui.

36

CAPITOLUL VII EXCEP II DE LA PRINCIPIUL RELATIVIT II EFECTELOR CONTRACTULUI 1.No iuni generale Excep iile de la principiul relativit ii efectelor contractului sunt acele situa ii juridice n care efectele contractului se produc fa de alte persoane care nu au calitatea de pr i contractante sau de succesori n drepturi a pr ilor contractante (adic atunci cnd dintr-un contract se nasc drepturi i obliga ii n sarcina ter ilor propriu-zii). Aceste excep ii sunt admisibile doar n ceea ce privete naterea de drepturi n favoarea ter ilor i pot fi trebuie confundate cu opozabilitatea contractului fa de ter i. n literatura de specialitate se sus ine c excep iile de la principiul relativit ii efectelor contractului sunt de dou feluri: - Aparente: exemplul clasic este promisiunea pentru altul sau conven ia de porte-fort; - Veritabile, reale: contractul colectiv de munc, ac iunile directe, contractul n favoarea unei ter e persoane sau stipula ia pentru altul. 2.Promisiunea faptei altuia 2.1. Defini ie Este un contract sau o clauz ntr-un contract prin care o persoan debitorul se oblig fa de creditor s ob in consim mntul unei ter e persoane de a ncheia un contract sau de a ratifica un contract deja ncheiat. Din defini ie rezult c promisiunea faptei altuia se prezint sub dou forme: principal i accesorie. Este principal atunci cnd se ncheie un contract, i accesorie atunci cnd const ntr-o clauz dintr-un contract prin care debitorul se oblig, printre altele, s ob in angajamentul unui ter . 2.2. Aplica ii practice - n materia contractului de mandat (art. 1546 alin. 2 C.civ.) care dispune c mandantele nu este inut de ceea ce mandatarul a fcut peste limita mandatului, cu excep ia cazului n care a ratificat, expres sau tacit, actele fcute cu depirea mputernicirii acordate; ncheind actul juridic peste limitele puterii acordate, mandatarul se oblig s se fac porte-fort pentru a ob ine ratificarea contractului de ctre mandant; - n cazul unui bun care apar ine n coproprietate a dou sau mai multe persoane, unul dintre coproprietari i poate nstrina cot-parte din dreptul de proprietate; printr-o clauz expres stipulat n actul de nstrinare, el se poate obliga fa de dobnditor c-i va determina i pe ceilal i s-i transmit i cotele lor pr i de drept; - este frecvent utilizat pentru a ncheia acte juridice n numele i pe seama unei persoane absente sau a incapabililor (exp: un tutore poate ncheia un act n

37

numele i pe seama pupilului su, prin care depete puterile sale de reprezentare, cum ar fi un act de dispozi ie juridic cu titlu oneros, obligndu-se fa de cocontractant s l determine pe cel aflat sub tutel s ratifice actul cnd va ajunge la majorat; motenitorii majori pot vinde bunurile succesorale pentru a evita un partaj, obligndu-se fa de dobnditor c, minorul cnd va deveni major, nu va ataca nstrinarea, ci o va confirma). 2.3. Efectele conven iei de porte-fort n temeiul acestei conven ii se nate n sarcina debitorului obliga ia de a face i, n acelai timp, de rezultat. Astfel, dac actul respectiv va fi ncheiat sau ratificat, se consider c debitorul i-a ndeplinit obliga ia contractual. n cazul conven iei de porte-fort, n realitate, debitorul promite fapta sa proprie, respectiv de a o determina pe o ter persoan s ratifice sau s ncheie un act juridic. Deci, ter ul nu este obligat prin voin a promitentului, el va fi obligat numai dac i va manifesta voin a. Promisiunea de porte-fort nu trebuie confundat cu fidejusiunea sau cau iunea. n ambele cazuri, o persoan se oblig pentru alta. ns, n cazul promisiunii de porte-fort, debitorul se oblig s ob in consim mntul altei persoane, el nu garanteaz fa de debitor c ter ul i va executa obliga iile asumate prin voin a sa proprie. n schimb, fidejusorul se oblig fa de creditor s garanteze executarea obliga iei asumat de debitor. Dei cele dou institu ii (promisiunea de porte-fort i fidejusiunea) se deosebesc, nu exist nici un impediment ca aceeai persoan s-i asume expres ambele obliga ii, fiind n acelai timp att promitent ct i fidejusor. 3.Stipula ia pentru altul 3.1. Defini ie Contractul n favoarea unei ter e persoane sau stipula ia pentru altul este un contract sau o clauz ntr-un contract prin care o parte, numit promitent, se oblig fa de cealalt parte, numit stipulant, s execute o presta ie n favoarea unei alte persoane (strin de contract), numit ter beneficiar. n Codul civil romn nu exist nici un text care s se refere, cu valoare de principiu, la stipula ia pentru altul, astfel c, n dreptul nostru civil, valabilitatea stipula iei pentru altul a fost lsat inten ionat pentru a fi rezolvat potrivit principiilor generale i n concordan cu nevoile i interesele practice, ea nefiind contrar ordinii publice i bunelor moravuri. 3.2. Aplica ii practice - n materia contractului de rent viager (art. 1642 alin. 1 C.civ.) prevede c renta viager la plata creia se oblig debirentierul, poate fi stipulat n favoarea unei ter e persoane; - n materia contractului de dona ie (art. 832, art. 829 C.civ.) atunci cnd donatorul (stipulantul) i donatarul (promitentul) au prevzut n contract c acesta din urm va fi obligat s execute o presta ie n favoarea unei ter e persoane (dona ie cu sarcin); - n materia contractului de transport (art. 432-434 C.civ., art. 438 C.civ.) cnd expeditorul i cruul stipuleaz c bunurile ce vor fi transportate se vor preda unei ter e persoane (destinatar);

38

- n materia contractului de asigurare, cnd asiguratul (stipulantul) vrea ca societatea de asigurare sau asigurtorul (promitentul) s plteasc indemniza ia de asigurare unei ter e persoane; cele mai frecvente cazuri de stipula ie pentru altul sunt ntrunite n contractul de asigurare de rspundere civil delictual pentru pagube cauzate prin accidente de circula ie. 3.3. Condi ii de validitate Alturi de condi iile generale de validitate (art. 948 C.civ.) mai trebuie ntrunite dou condi ii speciale: - contractul ncheiat ntre stipulant i promitent s prevad o stipula ie cert i nendoielnic din care s rezulte c ter ul beneficiar dobndete dreptul subiectiv de sine stttor de a pretinde promitentului s execute presta ie n favoarea sa; - ter ul beneficiar s fie o persoan determinat sau determinabil n momentul n care stipula ia pentru altul trebuie s-i produc efectele. Precizare: consim mntul ter ului beneficiar nu este o condi ie de existen a stipula iei pentru altul, ci numai o condi ie de eficacitate n sensul c confirmarea beneficiarului au ca efect consolidarea dreptului dobndit. 3.4. Efectele stipula iei pentru altul n stipula ia pentru altul exist trei persoane cu roluri diferite:- stipulantul; - promitentul,- ter ul beneficiar. Prin mecanismul stipula iei pentru altul, respectiv din contractul ncheiat ntre stipulant i promitent se nate, n mod direct i originar, un drept de sine stttor n favoarea ter ului beneficiar, fr a fi necesar consim mntul acestuia. Pe cale de conseicn , efectele stipula iei trebuie s fie analizate din punct de vedere al raporturilor dintre cele trei persoane. a.) Efectele n raporturile dintre stipulant i promitent Sunt prezentate aici drepturile i ac iunile stipulantului fa de promitent n legtur cu presta ia la care s-a obligat aceste adin urm s o execute n favoarea ter ului beneficiar. Astfel, stipula ia pentru altul nate n sarcina promitentului dou obliga ii: - una fa de ter ; - alta fa de stipulant care, ca orice creditor, are dreptul s ob in realizarea ntocmai a obliga iei, iar n caz de neexecutare, poate pretinde daune-interese dac dovedete c s-a produs un prejudiciu n patrimoniul su; stipulantul poate cere rezolu iunea contractului, poate invoca excep ia de neexecutare a contractului; dac n contract s-a stipulat o clauz penal, stipulantul o poate invoca n favoarea sa. b.) Efectele n raporturile dintre promitent i ter ul beneficiar Am vzut c n baza contractului ncheiat ntre stipulant i promitent se nate un drept direct n patrimoniul ter ului beneficiar, fr acest drept s treac vreo clip prin patrimoniul stipulantului. De aici rezult urmtoarele consecin e: - ter ul beneficiar nu este n pericol de a suporta concursul creditorului stipulantului i eventuala insolvabilitate prezent sau viitoare a acestuia; - dac ter ul beneficiar decedeaz nainte de a fi confirmat dreptul nscut n favoarea sa, acest drept, fcnd parte din patrimoniul su, se va transmite la proprii motenitori. Aadar, din stipula ia pentru altul, ntre ter ul beneficiar i promitent se nate un raport obliga ional, n care primul are calitatea de creditor, iar cel de al doilea de debitor. Ca urmare, ter ul beneficiar se poate folosi de toate mijloacele juridice pe

39

care le are la dispozi ie orice creditor (ac iunea oblic, ac iunea paulian, eventualele garan ii speciale, etc.) pentru a asigura executarea integral a obliga iei; el poate cere despgubiri de la promitent. Ter ul nu poate cere rezolu iunea contractului ncheiat ntre stipulant i promitent pentru urmtoarele motive: nu este parte n contract; nu-i poate profita, i deci nu are interes pentru a desfiin a contractul; de cele mai multe ori, contractul d natere la drepturi i obliga ii fr nici o legtur cu ter ul beneficiar, raporturi juridice care nu pot fi desfiin ate prin interven ia unei persoane strine de contract. Promitentul poate refuza executarea obliga iei n favoarea ter ului beneficiar, putnd invoca n aprarea sa toate excep iile pe care este ndrept it s le opun stipulantului: nulitatea contractului, realizarea unei condi ii rezolutorii, nendeplinirea termenului suspensiv. c.) Efectele ntre stipulant i ter ul beneficiar Prin ea nsi, stipula ia pentru altul nu d natere la un raport de obliga ii ntre stipulant i ter ul beneficiar, deoarece prin acest procedeu stipulantul nu urmrete s-l oblige pe ter . Totui, anumite efecte juridice se pot produce chiar ntre stipulant i ter ul beneficiar, n func ie de faptul dac ntre ei exist sau nu raporturi juridice nscute anterior dintr-un act sau fapt juridic. Astfel, dac stipulantul este debitor al ter ului beneficiar, executarea presta iei de ctre promitent are valoarea unei pl i care va stinge dou obliga ii i anume: obliga ia stipulantului i obliga ia promitentului, obliga ii care au izvoare diferite. Alteori, ntre stipulant i ter ul beneficiar nu exist un raport juridic anterior stipula iei, cnd executarea presta iei de ctre promitent constituie o dona ie indirect fcut de stipulant n favoarea ter ului; de asemenea caz, stipula ia trebuie s ndeplineasc toate condi iile de fond pentru validitatea dona iei, cu excep ia formei autentice. Se impune precizarea c stipulantul singur sau mpreun cu promitentul nu are dreptul de a revoca beneficul nscut n folosul ter ului. Excep iile de la principiul irevocabilit ii stipula iei pentru altul sunt prevzute expres de lege sau sunt stabilite de ctre pr ile contractante. Legisla ia romn prevede dou excep ii: - n materia contractului de transport, art. 421 C.comercial dispune c expeditorul are posibilitatea s revoce dreptul destinatarului de a primi marfa, dar numai pn n momentul remiterii scrisorii de trsur; - n materia contractului de asigurare: dreptul asiguratului de a revoca, n tot timpul vie ii, stipula ia n favoarea ter ului beneficiar al indemniza iei de asigurare. Dac a fost prevzut n contract, revocarea poate avea loc numai pn n momentul confirmrii dreptului de ctre ter ul beneficiar; dup confirmare, dreptul devine irevocabil, chiar dac posibilitatea de revocare a fost prevzut n contract. 3.5. Natura juridic a stipula iei pentru altul n doctrina juridic s-au conturat mai multe teorii: a ofertei sau dublului contract, a gestiunii de afaceri, a angajamentului unilateral, a dreptului direct, pentru a justifica trecerea beneficiului unui contract asupra unui ter . Teoria dreptului direct este singura conform cu principiile legisla iei noastre civile. Potrivit acestei teorii, stipula ia pentru altul este o excep ie real, veritabil de la principiul relativit ii efectelor contractului. Dreptul ter ului i are originea, n mod direct, n contractul ncheiat ntre stipulant i promitent, fr s fie nevoie

40

de consim mntul ter ului i nici o dispozi ie legal nu interzice producerea unui asemenea rezultat. Avantajele acestei teorii constau n urmtoarele: din momentul naterii sale, dreptul ter ului se poate transmite la motenitorii si; motenitorii stipulantului nu au nici o ac iune cu privire la acest drept; ter ul beneficiar nu suport concursul creditorilor stipulantului i nici riscul insolvabilit ii; confirmarea de ctre ter a beneficiului atribuit poate avea loc i dup moartea stipulantului. 4. Simula ia excep ie de la opozabilitatea contractului fa de ter i 4.1. No iune. Reglementare Este opera iunea juridic ce se caracterizeaz prin ncheierea i existen a concomitent, ntre aceleai pr i contractante, a dou contracte: unul aparent sau public, prin care se creeaz o situa ie juridic aparent, neconform cu realitatea; altul secret, care d natere situa iei reale dintre pr i, prin care se anihileaz sau se modific efectele produse n aparen , n temeiul contractului public. Contractul secret, care se mai numete i contranscris (contre-lettre), deoarece, n general, se ncheie n form scris, exprim voin a real a pr ilor i stabilete adevrata situa ie juridic nscut ntre ele. Contractul aparent, public sau simulat (ostensibil) are rolul de a disimula inten ia real a pr ilor, cu scopul de a ascunde fa de ter i, prin crearea unei false aparen e, adevratele raporturi juridice dintre pr i al cror izvor principal este i rmne actul secret. Actul aparent poate i el s produce anumite efecte, n subsidiar, numai n msura n care pr ile au prevzut aceasta n actul secret. Simula ia este reglementat n art. 1175 C.civ., care prevede: ,,Actul secret, care modific un act public, nu poate avea putere dect ntre pr ile contractante i succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un efect n contra altor persoane. 4.2. Condi iile contranscrisului a.) Contranscrisul s fie un act secret. Aceasta nseamn c el trebuie s fie ncheiat n aa fel nct ter ii s nu-i cunoasc nici existen a i nici con inutul. Aprecierea caracterului secret este o chestiune de fapt. Contranscrisul este lipsit de caracter secret: n toate cazurile n care a fost supus unei publicit i (transcrierea, intabularea, primirea de dat cert); cnd existen a este men ionat n actul aparent. n schimb, nregistrarea actului la organele financiare nltur caracterul secret. b.) Contranscrisul trebuie s fie un act contemporan cu actul aparent. Aceasta nu presupune ncheierea lor simultan. Prin caracterul contemporan al actelor se n elege coexisten a n timp a actului secret cu cel public. Deci, cele dou cate sunt contemporane nu numai atunci cnd au fost ncheiate simultan, ci i n cazul n care a fost ncheiat, mai nti, actul secret, n sens de ,,negotium, i apoi actul aparent. Anterioritatea sau simultaneitatea actului secret privete opera iunea juridic i nu ntocmirea nscrisului probator, existnd simula ie chiar dac nscrisul n care s-a consemnat actul secret (care a precedat sau a fost simultan actului secret) s-a redactat ulterior actului aparent. Esen ial este ca n elegerea pr ilor, n sens de ,,negotium, s fi fost anterioar sau concomitent actului aparent, iar contractul

41

secret ncheiat anterior, s fie n vigoare la momentul ncheierii actului public i s rmn n vigoare n continuare. Lipsa actului secret la ncheierea actului aparent face ca simula ia s nu existe. Dac actul aparent este ncheiat anterior, iar actul secret ulterior, suntem n prezen a modificrii unui contract printr-un alt contract. 4.3. Formele simula iei Simula ia se poate realiza prin trei procedee: prin fictivitate; prin deghizare (total sau par ial); prin interpunere de persoane. a.) Simula ia prin fictivitate Este procedeul folosit de pr i pentru neutralizarea efectelor actului aparent. Cu alte cuvinte, actul secret prevede c actul aparent nu are nici o valoarea i nu a intervenit n realitate ntre pr i, adic este inexistent sau fictiv. Pr ile ncheie actul juridic public numai pentru c au interes s se cread c ntre le s-a nscut pe aceast cale un raport juridic, dar se n eleg n secret ca actul respectiv s nu produc nici un fel de efecte juridice (exp. acte fictive de dona iune sau mprumut). De regul, aceast form de simula ie presupune o inten ie frauduloas constnd n eludarea unor prevederi legal sau vtmarea intereselor altor persoane. b.) Simula ia prin deghizare Are ca scop s ascund natura actului real sau unele clauze sau efecte ale actului. Procedeul deghizrii const n faptul c pr ile ncheie un anumit contract care d natere adevratelor raporturi juridice dintre ele, contract pe care, pentru a-l ine n secret (n tot sau n parte), l mbrac n forma unui alt contract. Deghizarea este total sau par ial. Este total atunci cnd prin actul juridic se ascunde natura actului secret. De exemplu, pr ile ncheie un contract dona ie pe care l deghizeaz ntr-un contract de vnzare-cumprare sau de ntre inere. Deghizarea este par ial n situa ia cnd pr ile, prin actul public, se limiteaz s ascund unele clauze sau efecte ale actului secret. Exemplu: n locul pre ului real, n actul public se stipuleaz un pre mai mare sau mai mic. c.) Simula ia prin interpunere de persoane n acest caz, persoanele care ncheie actul aparent prevd, ntr-o n elegere secret, faptul c una din ele nu are calitate de parte contractant i stabilesc cine este adevratul contractant. n cazul interpunerii de persoane, pr ile apeleaz la un intermediar, care figureaz numai aparent n act, urmnd ca el s ncheie o nou conven ie cu adevratul beneficiar, cruia i se asigur anonimatul. De exemplu, pentru a gratifica o persoan incapabil de a primi cu titlu gratuit, donatorul ncheie contractul cu o alt persoan, care urmeaz ulterior, s transmit bunul adevratului gratificat, al crui nume este men ionat n contranscrisul ncheiat ntre donator i donatarul fictiv, care este persoana interpus. Simula ia prin interpunere de persoane nu trebuie confundat cu mandatul fr reprezentare (conven ia de prete-nom). 4.4. Efectele simula iei Dac avem n vedere con inutu textului prevzut de art. 1175 C. civ., constatm c acest text atribuie efecte juridice actului secret, recunoscnd implicit dreptul pr ilor contractante de a ascunde fa de ter i adevrata lor voin , fr a preciza limita n care acest drept poate fi exercitat.

42

De regul, simula ia este conform cu legea i n acord cu bunele moravuri, dar alteori, prin aceast opera iune juridic, se urmrete realizarea unor scopuri ilicite sau imorale, caz n care actul juridic simulat nu mai poate fi ocrotit de lege i, deci, nu mai poate produce efecte juridice valabile ntre pr ile contractante. Jurispruden a i doctrina juridic au formulat regula cu valoarea de principiu, potrivit creia, actul juridic simulat nu este valabil atunci cnd prin ncheierea lui sa urmrit eludarea unor dispozi ii legale imperative sau prohibitive. n aceast situa ie, simula ia este sanc ionat cu nulitatea ntregii opera ii (att a actului aparent ct i a actului secret). De exemplu: n cazul dona iilor deghizate ntre so i, a dona iilor n favoarea unor incapabili, cnd se urmrete fraudarea legii sau contravine bunelor moravuri. n legisla ia noastr simula ia, prin ea nsi, nu constituie o cauz de nulitate. Singura sanc iunea care rezult din art. 1175 C.civ. specific simula iei, este inopozabilitatea fa de ter i a actului secret i a situa iei juridice nscute din acesta. Ter ii pot nltura simula ia pe calea ac iunii n simula ie. De aceea, efectele simula iei trebuie analizate din mai multe puncte de vedere: a.) Efectele simula iei n raporturile dintre pr ile contractante Dac simula ia este ncheiat n mod valabil, conf. art. 1175 C.civ., ntre pr ile contractante i succesorii universali i cu titlu universal ai lor, produce efecte actul secret. Solu ia este n acord cu art. 977 C.civ. potrivit creia are prioritate voin a real, consacrndu-se principiul prioritar voin ei interne. Or, voin a real se exprim n actul secret. Dac autorul succesorilor universali i cu titlu universal a urmrit, prin simula ie, fraudarea intereselor acestora, atunci i ei sunt ter i propriu-zii fa de actul secret, ei nemaiavnd calitatea de avnzi-cauz. b.) Efectele simula iei fa de ter i Actul secret nu produce efecte contra ter elor persoane, fiind inopozabil acestora, deoarece ei au cunotin doar despre existen a i con inutul actului public. Actul secret nu este opozabil creditorilor chirografari i succesorilor cu titlu particular, acetia fiind considera i ter i propriu-zii. Din interpretarea art. 1175 C.civ. rezult c actul secret poate produce efecte favorabile ter ilor, aa nct ei pot invoca n beneficiul lor i mpotriva pr ilor, efectele actului secret. Dac procedeaz astfel, adic invoc actul secret, ter ii renun la inopozabilitatea fa de ei a acestui act. De pild: - n cazul unei vnzri fictive, creditorii vnztorului au dreptul de a invoca actul secret prin care s-a stabilit c actul aparent nu produce nici un efect; - n cazul unei dona ii deghizate, ntr-o vnzare-cumprare motenitorul rezervatar al nstrintorului are dreptul s invoce actul secret, pentru a putea cere s se constate c, n realitate este vorba de o dona ie, i s cear reduc iunea ei. Ter ii pot invoca inopozabilitatea fa de ei a actului secret numai dac au fost de bun-credin , ns bun-credin trebuie s existe n momentul ncheierii simula iei; dac ei au cunoscut ncheierea i cuprinsul actului secret, sunt de reacredin . Deci, ter ul are dreptul de op iune ntre a invoca actul aparent sau actul secret, numai dac a fost de bun-credin n momentul realizrii simula iei.

43

c.) Efectele simula iei n raporturile dintre ter i Problema se pune cnd ntre ter i exist un conflict, n sensul c unii au interes s invoce actul aparent, iar al i au interes s se prevaleze de actul secret, care le este favorabil. De pild, creditorii nstrintorului, n cazul unei vnzri fictive, au interesul s invoce actul secret pentru a-i conserva gajul general, iar creditorii dobnditorului au interes s invoce actul aparent, deoarece prin acesta se mrete activul patrimonial al debitorului lor i, implicit, ansa de realizate a crean elor. n acest conflict au ctig de cauz acei creditori de bun-credin , care invoc n favoarea lor actul aparent, deoarece ei nu au putut cunoate existen a actului secret. 4.5. Ac iunea n simula ie Este acea ac iune prin care se cere instan ei s se constate existen a i con inutul actului secret, cu scopul de a nltura actul aparent sau acele clauze care anihileaz sau mascheaz actul real. n principiu, prin ac iunea n declararea simula iei nu se urmrete desfiin area actului secret, constatarea sau pronun area nulit ii simula iei. ns, ac iunea n simula ie poate fi dublat i de ac iunea n nulitate, atunci cnd simula ia s-a realizat cu nclcarea dispozi iilor imperative ale legii sau este contrar ordinii publice i bunelor moravuri. Ac iunea n simula ie poate fi exercitat de orice persoan interesat s invoce n favoarea sa actul secret: o parte contractant; succesorii n drepturi ai pr ilor contractante, ter ii propriu-zii. Ac iunea n simula ie este o ac iune n constatare care poate fi exercitat oricnd pe cale principal ori de excep ie, deci este o ac iune imprescriptibil. Proba simula iei se face dup cum actul secret este invocat de una dintre pr ile contractante, succesorii universali i cu titlu universal sau de o ter persoan. ntre pr i, proba se face potrivit normelor de drept comun privitoare la dovada actelor juridice. Ori de cte ori actul aparent a fost perfectat n form scris, dovada i cuprinsul actului secret se face numai printr-un nscris, cu excep ia cazului n care pr ile n eleg s deroge de la disp. art. 1192 C.civ. Excep iile de la regula dovedirii actului secret printr-un contranscris sunt: - cnd actul secret s-a ncheiat prin fraud sau consim mntul uneia dintre pr i a fost viciat prin dol sau violen ; - cnd pr ile contractante au fost n imposibilitate moral de a-i preconstitui un nscris pentru dovada actului real; - cnd pr ile au un nceput de dovad scris; - cnd simula ia s-a fcut n scopul de a eluda dispozi iile imperative ale legii, ori ncalc interesele statului; - n ipoteza cnd actul juridic este fictiv. Ter ii propriu-zii pot dovedi existen a i cuprinsul actului secret prin orice mijloc de prob deoarece ei, neparticipnd la ncheierea actului nu au avut posibilitatea s-i preconstituie un nscris doveditor al simula iei. Fa de ei, actul secret are valoarea unui fapt juridic, n sensul restrns al cuvntului.

44

CAPITOLUL VIII FAPTELE JURIDICE IZVOARE DE OBLIGA II 1. Considera ii generale cu privire la faptele juridice civile a.) No iunea de fapte juridice civile. Clasificare Sintagma ,,fapte juridice civile are dou n elesuri: una n sens larg i alta in sens restrns. n sens larg, prin fapte juridice civile n elegem toate ac iunile omeneti sau faptele voluntare ale omului de svrirea crora legea leag anumite efecte juridice, constnd n naterea, modificarea sau stingerea de raporturi juridice civile. n sens restrns, faptele juridice civile constau n toate ac iunile omeneti licite sau ilicite svrite fr inten ia de a produce efecte juridice, efecte care totui se produc n temeiul i puterea legii, chiar mpotriva voin ei autorului lor. Faptele juridice n sens restrns (propriu al cuvntului), adic ac iunile omeneti svrite fr inten ia de a produce efecte juridice, sunt de dou feluri: - fapte licite - fapte ilicite. Faptele juridice licite sunt ac iunile omeneti svrite fr inten ia de a da natere la raporturi juridice de obliga ii, efecte care totui se produc n puterea legii, fr ca prin ele s se ncalce normele de drept n vigoare. Faptele juridice ilicite sunt ac iunile omeneti svrite fr inten ia de a da natere la raporturi juridice de obliga ii, care totui produc asemenea efecte n temeiul sau puterea legii, mpotriva voin ei autorului lor i prin care se ncalc normele de drept sau bunele moravuri. b.) Reglementarea legal a faptelor juridice Faptele juridice licite sunt reglementate n Codul civil, Capitolul IV intitulat ,,Despre cvasicontracte (art. 986-996). Astfel, n art. 986 C.civ. este definit cvasi-contractul n general ca fiind un fapt licit i voluntar din care se nate o obliga ie fa de o alt persoan sau obliga ii reciproce. Articolele urmtoare reglementeaz expres i n detaliu dou aa-zise cvasi-contracte, i anume: gestiune de afaceri (art.987-991 C.civ.) i plata nedatorat (art. 992-997 C.civ.). Pornind de la aceste texte, teoria i practica judiciar au construit teoria sau principiul mbog irii fr just cauz. Faptele juridice ilicite sunt reglementate n art. 998-999 C.civ, texte care trebuie colaborate cu unele dispozi ii din art. 1000 i 1003 C.civ., art. 1-3 din Decretul nr. 31/1954 i cu regulile ce acoper no iunea de ,,bune moravuri. Din cuprinsul acestor texte legal rezult c atunci cnd printr-o fapt a omului, contrar normelor dreptului, se ncalc drepturile subiective i interesele altei persoane, cauzndu-i un prejudiciu, autorul faptei sau persoana rspunztoare este obligat s-l repare. Astfel, ntre autorul faptei ilicite i prejudiciabile i victim se nate un raport de obliga ii care este, n acelai timp, un raport de rspundere civil delictual.

45

2.mbog irea fr just cauz 2.1. Defini ia. Aplica ii practice Este faptul juridic licit prin care are loc mrirea patrimoniului unei persoane prin micorarea corelativ a patrimoniului altei persoane, fr ca pentru acest efect s existe o cauz just sau un temei juridic. Acest raport juridic de obliga ii are n con inutul su obliga ia celui ce i-a sporit patrimoniul de a restitui celui nsrcit valoarea cu care s-a mbog it. Dac mbog itul nu-i ndeplinete obliga ia, el are dreptul s introduc o ac iune n justi ie prin care s pretind restituirea, ac iune numit ,,actio de in rem verso.Codul civil nu cuprinde un text n care s reglementeze expres, cu valoarea de principiu, mbog irea fr just cauz, ca izvor de obliga ii civile distinct , de sine stttor. Cu toate acestea, exist n Codul civil numeroase texte care fac aplicarea ideii de mbog ire fr just cauz i prevd obliga ia de restituire. Aplica ii practice ale institu iei: - Art. 484 C.civ.: fructele se cuvin proprietarului bunului frugifer, dar el are obliga ia de a plti semnturile, arturile, munca depus de al ii; - Art. 493 C.civ.: cel care a ridicat o construc ie, a fcut o planta ie sau alt lucrare pe terenul sau cu materialele altuia, este obligat s plteasc contravaloarea acestor materiale; - Art. 493 C.civ: proprietarul unui teren care dobndete prin accesiune o construc ie, o planta ie sau o lucrare realizat de altul, este obligat s-l despgubeasc pe constructor, indiferent c este de bun sau rea-credin ; - Art. 997 C.civ.: n materia pl ii nedatorate, solvens este obligat s plteasc lui accipiens toate necesare i utile; - Art. 1618 C.civ.: n materia contractului de depozit; - Art. 1691 C.civ.: referitor la creditorul gajist. 2.2. Condi iile mbog irii fr just cauz Condi iile materiale : 1.) S existe o mbog ire a prtului mbog irea const n mrirea patrimoniului prin dobndirea unui bun sau a unei crean e; mbog irea este posibil s aib loc i prin evitarea unor cheltuieli obligatorii: plata unei datorii, remiterea de datorie, prestarea unei munci sau a unor servicii n favoarea prtului, folosirea unui bun care apar ine altuia, etc. 2.) S existe o nsrcire a reclamantului nsrcirea reclamantului care poate rezulta dintr-o pierdere economic cum ar fi: ieirea unei valori din patrimoniu (bun sau crean ), prestarea unor activit i sau servicii care nu au fost remunerate de beneficiarul lor, efectuarea unor cheltuieli n favoarea mbog itului (cheltuieli de conservare sau mbunt ire a unui bun proprietatea altuia), etc. 3.) ntre mbog irea prtului i nsrcirea reclamantului s existe o legtur sau corela ie direct Mai exact, cele dou fenomene trebuie s aib o cauz unic, iar nu o legtur cauzal ntre mbog irea unuia i nsrcirea celuilalt, deoarece o asemenea legtur poate fi conceput doar ntre o fapt i rezultatul ei. Condi iile juridice ale ac iunii n restituire (actio de in rem verso):

46

1.) mbog irea i nsrcirea s fie lipsite de o cauz just, adic de un temei juridic care s le justifice mbog irea unei persoane are cauz just (adic temei juridic) atunci cnd a avut loc n baza unui act juridic, al unei hotrri judectoreti sau al legii, prin uzucapiune sau posesie de bun-credin . 2.) mbog itul s fie de bun-credin Buna-credin se prezum i deci, nu trebuie dovedit. Prin urmare, n cazul mbog irii fr just cauz, mbog itul nu este n culp. Fundamentul ac iunii n restituire nu const ntr-o conduit culpabil a debitorului, ci rezid n ndatorirea general de a nu ne mbog i n dauna altuia. Aceast ndatorire presupune absen a oricrei culpe din partea mbog itului. Dac mbog itul a fost de rea-credin nu suntem n prezen a mbog irii fr just cauz, fiind vorba de o fapt ilicit care antreneaz rspunderea civil delictual, caz n care nsrcitul va putea promova o ac iune pentru repararea n ntregime a pagubei cauzate, constnd n valoarea nsrcirii , chiar dac mbog irea prtului este inferioar. 3.) nsrcitul s nu aib la dispozi ie o alt ac iune n justi ie pentru realizarea dreptului s de crean mpotriva prtului Actiunea n restituire (actio de in rem verso) are un caracter subsidiar i poate fi exercitat n absen a oricrui alt mijloc juridic de recuperare a pierderii suferite. Ea se poate intenta dac reclamantul are la dispozi ie o ac iune bazat pe contract, delict sau alt izvor de obliga ii. Ac iunea este inadmisibil n ipoteza n care reclamantul urmrete, n realitate, ob inerea unei repara ii pe care ar fi putut s o ob in pe calea unei ac iuni prescrise sau care este paralizat prin alt excep ie. 2.3. Efectele mbog irii fr just cauz La mbog irea fr just cauz restituirea trebuie s se fac n natur, iar, n celelalte cazuri, prin echivalent bnesc. Limitele obliga iei de restituire: - mbog itul este obligat s restituie nsrcitului numai valoarea mbog irii sale, chiar dac nsrcirea este mai mare, deci el nu restituie fructele sau s plteasc dobnzile, explica ia fiind aceea c este de bun-credin ; - nsrcitul are dreptul s i se restituie doar valoarea nsrcirii, chiar dac foloasele ob inute de nsrcit sunt mai mari. 2.4. Prescrip ia dreptului la ac iune Ac iunea n restituire se prescrie n termenul general de prescrip ie care, conform art. 8 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 ncepe s curg din momentul n care nsrcitul a cunoscut sau trebuia s cunoasc mbog irea altuia n paguba sa ct i pe cel obligat s restituie. 3.Gestiunea de afaceri 3.1. Defini ie i reglementare Gestiunea de afaceri este un fapt juridic civil prin care o persoan (gerant) ncheie, din proprie ini iativ, fr a fi primit o mputernicire, acte juridice sau svrete acte materiale necesare i utile, n favoarea sau interesul altei persoane (gerat). Acest fapt jutidic este reglementat n art. 987-991 C.civ.

47

Fundamentul obliga iei care rezult din gestiunea de afaceri este principiul echit ii sociale. 3.2. Condi iile gestiunii de afaceri Aceste condi ii sunt: a.) S existe o gerare a intereselor altuia, adic gerantul s ncheie acte juridice sau s svreasc fapte materiale utile geratului. Actele juridice pot fi: plata unei datorii, actul ncheiat cu un ter pentru efectuarea unor repara ii, contractul de asigurare, inscrip ia ipotecar, nchirierea unui bun, chemarea unui medic uman sau veterinar, etc. n principiu, actele de gerare nu pot depi sfera actelor de conservare i administrare, dar ele pot fi i acte de dispozi ie care, raportate la patrimoniul geratului, dobndesc caracterul unor acte de conservare sau administrare. Este inadmisibil ca gerantul s ncheie acte juridice n care o persoan nu poate fi reprezentat, indiferent de natura actului (conservare, administrare, dispozi ie). Faptele materiale pot fi diverse: repararea unei conducte, efectuarea unor lucrri, asisten a medical, salvarea unui animal, etc. Actele juridice i faptele materiale trebuie s aib caracter patrimonial, s fie utile (adic s fi evitat pierderea unei valori patrimoniale sau s fi sporit valoarea unui bun a acestuia). b.) Actele de gestiune s fie svrite din propria ini iativ a gerantului, fr mputernicirea i fr tirea geratului. Interven ia s fie spontan. c.) Actele i faptele s fie fcute cu inten ia de a gera interesele altuia pentru c, dac gerantul lucreaz cu credin a greit c ncheie acte n propriul su interes, nu suntem n prezen a gestiunii de afaceri (de exemplu, cheltuielile pentru repararea unui bun considerat c este al su). Gerantul poate s ncheie acte juridice sau s fac acte materiale, n acelai timp, n interes propriu ct i n interesul unei alte persoane, dar va exista gestiune de afaceri doar n ceea ce privete efectele produse de actele geratului n interesul altei persoane (de pild, cazul coproprietarului care face acte de conservare sau administrare asupra bunului indiviz ori a codebitorului solidar care pltete din propria ini iativ ntreaga datorie). d.) Geratul s aib capacitatea de a contracta, deoarece el ncheie acte juridice, spre deosebire de gerat care nu trebuie s aib capacitate de exerci iu, deoarece actele sunt ncheiate de gerant, independent de consim mntul geratului. 3.3. Efectele gestiunii de afaceri a.) Efectele n raporturile dintre gerant i gerat. Obliga iile gerantului: - de a ngriji de afaceri altuia cu diligen a unui bun proprietar sau bun printe de familie, adic s dea dovad de toate calit ile unui om prudent i diligent. Decvi, gerantul va rspunde pentru prejudiciul cauzat geratului prin orice culp, indiferent de forma i gradul ei, cu excep ia situa iei n care face dovada c, fr interven ia gerantului afacerea geratului s-ar fi putut compromite (art. 990 C.civ.); - obliga ia de a duce la bun sfrit afacerea nceput sau de a o continua pn cnd geratul va fi n msur s se ocupe personal de interesele sale (art. 987 C.civ.), precum i n caz de deces (art. 988 C.civ.); - obliga ia de a da socoteal geratului cu privire la tot ceea ce a fcut n urma imixtiunii n afacerile sale, la fel ca n cazul mandatului, s remit tot ceea ce a primit ac ionnd n interesul geratului.

48

Obliga iile geratului: - s plteasc geratului toate cheltuielile necesare i utile pe care le-a fcut n cursul gestiunii, iar dac nu ratific gestiunea are aceast obliga ie numai dac interven ia gerantului este util; pn la plata acestor cheltuieli, gerantul are un drept de reten ie asupra bunului sau bunurilor la care se refer gestiunea. - geratul nu este dator s-l remunereze pe gerant pentru serviciile sale deoarece ele au un caracter dezinteresat; n schimb, geratul are aceast obliga ie atunci cnd activit ile respective au fost svrite de gerant n virtutea profesiunii sale (medic, instalator, etc.) b.) Efectele n raporturile dintre gerat i ter i Dac gestiunea este ratificat, geratul este obligat s execute toate obliga iile contractate de gerant n numele su, n msura n care nu au fost executate: plata pre ului unor materiale comandate sau achizi ionate, plata muncii, etc. c.) Efectele n raporturile dintre gerant i ter i Gerantul nu are nici o obliga ie proprie dac a adus la cunotin ter ilor c ac ioneaz numai n contul geratului i gestiunea a fost ratificat sau este util. n realitate, aceast situa ie este foarte rar, deoarece ter ii sunt de acord s contracteze, de regul, numai dac gerantul se oblig personal. n acest caz, gerantul este inut s rspund direct i nemijlocit de toate obliga iile asumate. 3.4. Natura juridic a gestiunii de afaceri Dispozi iile art. 987-991 C.civ. constituie rezultatul mbinrii principiului mbog irii fr just cauz cu unele prevederi sau reguli de la mandat. Existen a unei reglementri speciale confer gestiunii de afaceri o anumit autonomie i particularitate, motiv pentru are ea a fost calificat n doctrin ca fiind un fapt juridic licit, izvor distinct de obliga ii. Gestiunea de afaceri se deosebete de mbog irea fr just cauz , mandat, actul juridic unilateral i stipula ia pentru altul. Gestiunea de afaceri se aseamn cu mbog irea fr just cauz, prin aceea c ambele fapte juridice licite se fundamenteaz pe ideea de echitate, potrivit creia nu se poate admite ca o persoan s se mbog easc, fr drept, n paguba alteia. Deosebirea const n aceea c geratul are obliga ia de a restitui gerantului valoarea integral a cheltuielilor pe care acesta le-a fcut, chiar dac avantajele geratului sunt inferioare, n schimb, mbog itul restituie numai valoarea mbog irii sale, chiar dac nsrcirea reclamantului este mai mare. Eventuala mbog irea a geratului are un temei legal n interven ia voluntar i unilateral a geratului de a-i gera interesele, spre deosebire de mbog irea fr just cauz. Gestiunea de afaceri se aseamm mandatul, n sensul c n ambele cazuri o persoan ncheie acte juridice n contul altei persoane. De asemenea, ambele pot fi cu reprezentare sau fr reprezentare. Principalele deosebiri ntre ele dou institu ii sunt: - gerantul poate ncheia acte juridice i svri fapte materiale, n schimb, mandatarul ncheie numai acte juridice n contul unei alte persoane; - gerantul ac ioneaz din proprie ini iativ (spontan) i fr tirea gerantului, n schimb. mandatarul ncheie acte n baza mputernicirii date de mandant; - gerantul este obligat s continue gestiunea i n cazul mor ii geratului, n schimb mandatul nceteaz de drept la decesul mandantelui;

49

- gerantul rspunde pentru prejudiciile create geratului atunci cnd interven ia sa a fost absolut necesar, numai dac se face vinovat de dol, n schimb mandatarul rspunde, fr excep ie, dac pr ile nu au convenit altfel, indiferent de gradul i forma culpei; - gerantul nu poate renun a la gestiune, fiind obligat s o continue pn cnd geratul sau motenitorii si o vor prelua, n schimb mandatarul poate renun a dac continuarea mandatului l-ar prejudicia; - dac gestiunea de afaceri nu a fost ratificat, obliga iile geratului fa de gerant vor exista numai dac aceasta a fost util, n schimb mandantul este ntotdeauna obligat prin actele ncheiate de mandatar n limitele mputernicirii. 4.Plata nedatorat 4.1. Defini ie i reglementare Plata nedatorat este definit n doctrin ca fiind un fapt juridic licit care const n executarea de ctre o persoan, din eroare, a unei presta ii la care nu era obligat i fr inten ia de a plti de altul. Faptul pl ii nedatorate d natere unui raport de obliga ii n temeiul creia cel care a pltit este creditor al obliga iei de restituire (solvens), iar cel care a primit plata este debitorul aceleai obliga ii (accipiens). Dreptul lui solvens de a cere restituirea pl ii nedatorate este consacrat expres n art. 993 C.civ. care dispune c acela care, din eroare, crezndu-se debitor, a pltit o datorie, are dreptul la repeti iune n contra creditorului. Art. 992 C.civ. prevede c cel ce din eroare sau cu tiin , primete ceea ce nu-i debit, este obligat a-l restitui aceluia de la care l-a primit. Plata nedatorat este reglementat n art. 992-997 C.civ. 4.2. Condi iile pl ii nedatorate a.) Existen a unei pl i care poate fi: remiterea unei sume de bani, a unui bun individual, determinat ori determinabil prin caractere generice. Plata trebuie s urmreasc stingerea unei datorii. b.) Datoria a crei stingere s-a urmrit prin plat, s nu existe. ntre cel care a fcut plata i cel care a primit-o s nu existe raportul juridic de obliga ie a crui stingere se urmrete prin plata efectuat. c.) Plata s fie fcut din eroare. Solvensul s fi fcut plata n credin a greit c este debitorul lui accipiens. Solvensul are dreptul la ac iunea n repeti iune deoarece eroarea lui are ca efect absen a cauzei care a stat la baza presta iei executate (art. 993 C. Civ.). Eroarea trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: - solvens s fi fost n eroare sau reprezentantul lui; - eroarea s fi avut caracter determinant; - eroarea s fie scuzabil, ceea ce presupune lipsa oricrei culpe din partea lui solvens i de bun-credin . Dac solvens a tiut atunci cnd a fcut plata c nu datoreaz nimic lui accipiens, plata este valabil, putndu-se presupune c a fcut o liberalitate, a confirmat o obliga ie anulabil sau a pltit datoria altuia. ntr-o asemenea ipotez, solvens nu mai are dreptul s cear restituirea pl ii.

50

Eroarea nu este necesar, deci ac iunea n restituire este admisibil n lipsa erorii, n urmtoarele cazuri: - plata unei obliga ii sub condi ie suspensiv, dac acea condi ie nu s-a realizat; - plata unei obliga ii care ulterior a fost rezolvit; - plata fcut n executarea unei obliga ii nule; - plata unei datorii fcute a doua oar de ctre debitor care a pltit, dar pierde chitan a i este amenin at cu urmrirea de ctre fostul su creditor; dac gsete chitan a, cea de a doua plat este nedatorat; 4.3. Efectele platii nedatorate Plata nedatorat are ca efect naterea unui raport de obliga ii ntre accipiens i solvens, n temeiul cruia accipiens este obligat s restituie ceea ce a primit fr a-i fi datorat. Obliga iile lui accipiens trebuie analizate n func ie de natura obiectului pl ii nedatorate i de buna sau reaua lui credin . Accipiens este de bun-credin atunci cnd a primit plata cu convingerea c i este datorat i este de rea-credin atunci cnd a luat cunotin despre caracterul nedatorat al pl ii n momentul n care a primit-o de la solvens. a.) -Cnd plata nedatorat a avut ca obiect un bun fungibil, accipiens este obligat s restituie bunul (suma de bani) indiferent de buna sau reaua sa credin . Astfel, accipiensul de rea-credin va plti i dobnzile legale la sumele primite, calculate din ziua pl ii; el va plti daune-interese (dac plata a avut ca obiect alte lucruri fungibile) pentru prejudiciul suferit de solvens pe perioada ct a fost lipsit de acele bunuri; bunurile fungibile, cu excep ia sumelor de bani, nu sunt purttoare de dobnzi. n schimb, accipiensul de bun-credin nu are obliga ia de a plti dobnzi sau despgubiri; aceast obliga ie se va nate n momentul n care a devenit de rea-credin ; buna-credin nceteaz din momentul n care a primit soma ia de restituire a pl ii sau a introducerii ac iunii n repeti iune. b.) -Cnd plata nedatorat a avut ca obiect un bun cert, accipiensul este obligat s restituie bunul cert n natur. Dac bunul a fost nstrinat sau a pierit datorit for ei majore sau cazului fortuit, se face distinc ie ntre accipiensul de bun-credin i cel de rea-credin . Astfel, accipiensul de bun-credin , dac a nstrinat bunul cu titlu oneros, este inut s restituie pre ul pe care l-a primit (art. 996 alin. 2 C.civ.), iar dac bunul a pierit sau a fost deteriorat din cauz de for major sau caz fortuit, el este liberat de datorie (art. 995 alin. 2 C.civ.). n schimb, accipiensul de rea-credin , dac a nstrinat bunul, este obligat s restituie valoarea lui stabilit n momentul introducerii ac iunii, indiferent de pre ul primit (art. 996 C.civ.), iar dac bunul a pierit fortuit, el trebuie s restituie valoarea acestui bun din momentul introducerii ac iunii, cu excep ia cazului cnd face dovada c bunul ar fi pierit chiar dac se afla la solvens (art. 995 C.civ.). Ac iunea n repeti iune, de aceast dat, are caracterului unei adevrate ac iuni n revendicare; de aceea, ea poate fi intentat i mpotriva ter ului care a dobndit bunul de la accipiens.Ter ul poate paraliza ac iunea invocnd posesia de bun-credin sau uzucapiunea. c.) -Cnd plata nedatorat a avut ca obiect un bun frugifer, cu privire la obliga ia de restituire a bunului, se aplic regulile artate anterior.

51

Ct privete soarta juridic a fructelor, trebuie s se fac distinc ie ntre accipiensul de bun-credin i accipiensul de rea-credin . Astfel, accipiensul de bun-credin va dobndi n proprietate fructele bunului, dar va fi obligat s restituie doar fructele culese din momentul n care devine de rea-credin (art. 994 C.civ.). n schimb, accipiensul de rea-credin este obligat s restituie toate fructele percepute i nepercepute, culese sau neculese, consumate sau necomsumate, iar dac este vorba de fructe n natur pe care le-a consumat sau nu le-a cules, el este ndatorat s plteasc lui solvens valoarea lor (art. 994 C.civ.). Solvens este inut s plteasc lui accipiens, indiferent dac a fost de bun sau rea-credin , valoarea cheltuielilor fcute cu conservarea bunului ct i cele care au sporit valoarea acelui bun. Cheltuielile fcute cu conservarea bunului se numesc impense necesare, iar cele care au sporit valoarea se numesc impense utile. Solvens nu are obliga ia de a restitui impensele voluntare (adic cheltuielile fcute exclusiv n scopul nfrumuse rii bunului, dar accipiens are dreptul de a ridica toate lucrrile i manoperele fcute n scop de nfrumuse are, dac prin aceasta nu provoac nici o deteriorare sau stricciune. 4.4. Ac iunea n restituirea pl ii nedatorate De regul, este o ac iune personal, care se prescrie n termenul general de prescrip ie extinctiv. Termenul ncepe s curg din momentul cnd solvens a cunoscut sau a trebuit s cunoasc faptul pl ii nedatorate i persoana obligat la restituire. Dac obiectul pl ii a fost un bun individual, determinat, ac iunea n restituire are caracterul unei ac iuni n revendicare.

52

CAPITOLUL IX RSPUNDEREA CIVIL. NO IUNI INTRODUCTIVE 1.No iunea de rspundere civil. Locul i importan a ei Rspunderea civil este una din cele mai importante forme de manifestare a rspunderii juridice. Totodat, ea este o categorie fundamental i o institu ie juridic alctuit din totalitatea normelor de drept prin care se reglementeaz obliga ia oricrei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa contractual sau extracontractual, sau pentru care este chemat de lege s rspund. Ca form a rspunderii juridice, rspunderea civil const ,,ntr-un raport de obliga ii n temeiul cruia o persoan este ndatorat s repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, n cazuile prevzute de lege, prejudiciul pentru care este rspunztoare (Liviu Pop, Tratat , p. 158). n doctrina juridic de specialitate s-a afirmat c ,,importan a teoretic i practic a rspunderii civile const n gradul de generalitate a principiilor i normelor sale care s-au dovedit cuprinztoare i pe deplin adaptabile marilor schimbri aparute n societate (Liviu Pop, Tratat, p. 160). ntr-adevr, prin principiile i func iile sale, prin condi iile pe care se ntemeiaz i finalit ile ei, indiferent c este delictual sau contractual, rspunderea civil constituie dreptul comun n materie de rspundere patrimonial. Datorit importan ei sale teoretice i practice, rspunderea civil ocup un loc central n cadrul rspunderii juridice, avnd un caracter de drept comun n raport cu rspunderea ce se antreneaz n alte ramuri ale sistemului de drept. 2. Principiile rspunderii civile La baza rspunderii civile stau dou principii fundamentale: - principiul reparrii integrale a prejudiciului; - principiul reparrii n natur a prejudiciului. Principiul reparrii integrale a prejudiciului nu este prevzut explicit sub aceast denumire n nici un text de lege. El este consacrat legislativ n art. 998-999 C. civ., ce se completeaz cu nc alte dou texte, i anume: textul art. 1073 C. civ. care prevede obliga ia general a reparrii prejudiciului, obliga ie valabil att pentru raporturile civile extracontractuale, ct i pentru raporturile civile contractuale, precum i textul art. 1084 C. civ. Principiul reparrii integrale rezult i din alte texte ale Codului civil, precum i a altor acte normative. Principiul reparrii integrale a prejudiciului este un principiu fudamental al rspunerii civile, deoarece rspunderea civil se realizeaz, n primul rnd, prin reparare, iar repararea nu poate fi dect integral. Principiul reparrii n natur a prejudiciului nu este prevzut nici el sub aceast denumire n Codul civil. Repararea n natur a prejudiciului este recunoscut ca avnd valoare de principiu ce rezult din nsi esen a rspunderii civile care, practic, nseamn repararea integral a prejudiciului, iar pentru aceasta

53

autorul trebuie s nlture toate consecin ele faptului su duntor i s restabileasc situa ia anterioar a celui pgubit. Pentru realizarea acestei finalit i, repararea trebuie s se fac utilizndu-se mijloacele cele mai potrivite. Astfel, repararea n natur const ntr-o activitate sau opera iune material ori o opera iune juridic, ce se pot concretiza n: restituirea bunului; nlocuirea bunului distrus cu altul de acelai fel; distrugerea sau ridicarea unor lucrri fcute cu nclcarea unui drept al altuia; ignorarea de ctre instan a de judecat a revocrii intempestive de ofertei de a contracta i pronun area unei hotrri prin care se constat ncheierea contractului n momentul acceptrii. 3. Func iile rspunderii civile Doctrina juridic sus ine c rspunderea civil ndeplinete dou func ii care rezult din esen a i finalitatea ei, i anume: - func ia preventiv-educativ; - func ia reparatorie. a.) Func ia preventiv-educativ este determinat de natura juridic a rspunderii civile care reprezint o sanc iune specific dreptului civil, cu caracter reparator, ndreaptat mpotriva patrimoniului persoanelor ce svresc fapte ilicite cauzatoare de prejudicii. Dat fiind natura sanc ionatorie i reparatorie, prin teama de sanc iune pe care o insufl, rspunderea civil contribuie la prevenirea i diminuarea faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii, precum i la respectarea obliga iilor asumate prin acte juridice. b.) Func ia reparatorie rezult din prevederile art. 998-999 C. civ., potrivit crora oricine cauzeaz altuia un prejudiciu altuia un prejudiciu este obligat a-l repara. Aceast func ie este determinat de esen a i scopul rspunderii civile care const n ideea de reparare a unui prejudiciu prin repunerea n situa ia anterioar a patrimoniului persoanei prejudiciate i nlturarea consecin elor vtmtoare ale faptei ilicite. Rspunderea civil este un mijloc eficace de aprare a drepturilor subiective precum i a intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice. 4. Felurile rspunderii civile n dreptul nostru civil exist dou forme de rspundere civil: delictual i contractual. Dei ambele forme de rspundere civil au drept scop repararea unui prejudiciu cauzat altuia, totui legiuitorul romn le supune unor regimuri juridice sensibil diferite. Rspunderea civil delictual este obliga ia unei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia printr-o fapt ilicit extracontractual sau, dup caz, prejudiciul pentru care este chemat s rspund (prejudiciul cauzat de un lucru, de un animal sau de ruina edificului). Rspunderea civil contractual este ndatorirea debitorului unei obliga ii nscut din contract de a repara prejudiciul cauzat creditorului su prin faptul executrii cu ntrziere, a executrii necorespunztoare ori neexecutarea propriuzis, total sau par ial, a presta iei datorate.

54

5. Teorii privind cele dou forme de rspundere S-au conturat dou teorii principale, i anume: teoria dualit ii i teoria unit ii rspunderii civile. Potrivit teoriei dualit ii se consider c ntre rspunderea delictual i cea contractual exist deosebiri fundamentale i ireductibile. Potrivit teoriei unit ii rspunderii civile, ntre ele dou forme de rspundere civil nu exist deosebiri de esen , deoarece i una i alte genereaz obliga ia de reparare a prejudiciului cauzat printr-o fapt culpabil generatoare de pagub. n doctrina juridic romn este sus inut teoria unit ii rspunderii civile. n acest sens, s-a subliniat c rspunderea civil delictual reprezint dreptul comun n materie de rspundere patrimonial, iar rspunderea contractual, prin particularit ile sale, este o rspundere cu caracter derogator. Cele dou forme de rspundere alctuiesc un trunchi comun din care se desprind dou ramuri. De aici s-a ajuns la concluzia c se vor aplica normele rspunderii civile delictuale, ori de cte ori nu suntem n prezen a unei rspunderi contractuale. 6. Fundamentul rspunderii civile Cu privire la fundamentul rspunderii civile s-au conturat urmtoarele teorii: teoria rspunerii subiective; teoria rspunderii obiective; teoria care explic rspunderea civil pe un temei mixt (n cmpul creia a aprut teoria garan iei. Teoria subiectiv consider c rspunderea civil este o sanc iune specific dreptului civil, cu caracter reparator, care se aplic numai n cazul svririi unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, iar pentru fi angajat ea trebuie s se ntemeieze pe culpa sau greeala autorului faptei, ntruct numai cel care a greit poate fi chemat s rspund. Teoria rspunderii obiective sus ine c rspunderea civil nu este o sanc iune, ci const ntr-o repara ie ce are ca finalitate repunderea victimei n situa ia anterioar producerii prejudiciului; potrvit acestei teorii, victima urmurmeaz a fi despgubit frr a fi necesar culpa persoanei rspunztoare, la fundamentul rspunderii fiind aezat ideea de risc-profit. O variant a acestei teorii este teoria riscului de activitate,ce presupune existen a unor raporturi de autoritate. Potrivit teoriei riscului de activitate, persoanele care exercit autoritatea (adic cei care ncredin eaz func ii altora i care au dreptul s dea ordine, dispozi ii, instruc iuni persoanelor care desfoar activitatea) vor rspunde pentru prejudiciile cauzate prin activitatea pe care o organizeaz i o conduc. Teoria mixt admite coexisten a ambelor temeiuri: culpa i riscul. ntr-o variant a acestei teorii, principalul temei este culpa, n cea de-a doua variant se sus ine c rspunderea civil se bazeaz, deopotriv, pe culp i risc. n ncercarea de depire a neajunsurilor celor dou teorii (subiectiv i obiectiv) s-a elaborat teoria garan iei. Potrivit acestei teorii, dei rspunderea civil intervine, de multe ori, pe temei obiectiv (ideea de garan ie obiectiv), culpa rmne o condi ie necesar i intrinsec pentru angajarea acestei rspunderi.

55

Literatura juridic romn i practica judiciar a sus inut i respectiv a aplicat teoria subiectiv, potrivit creia rspunderea civil are un singur fundament, culpa dovedit sau prezumat. Treptat, nc din perioada interbelic, n cazurile de rspundere pentru fapta altuia, pentru lucruri, animale sau ruina edificiului, a nceput s-i fac loc ideea c rspunderea civil deriv din no iunea mai larg de garan ie, iar nu din aceea de culp (greeal) sau imputabilitate. n aceeai perioad a fost sus inut i teza fundamentrii rspunderii pentru lucruri i animale pe ideea de risc. n prezent, n dreptul civil romn, rspunderea civil se ntemeiaz, n principiu, tot pe ideea de culp, ns teoria i practica juridic admit, fr rezerve, existen a unor cazuri n care rspunderea este de natur obiectiv, fr culp, fundamentul su fiind ideea de garan ie. Astfel, sunt cazuri derogatorii de la rspunderea ntemeiat pe ideea de culp: rspunderea comitentului pentru prejudiciile auzate de prespui (art. 1000 alin. 3 C. civ.); rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri (art. 1000 alin. 1, parte final C. civ.); rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale i de ruina edificiului (art. 1001-1002 C. civ.); rspunderea pentru prejudiciile cauzate de aeronave (art. 97 C. aerian); rspunderea pentru prejudiciile auzate de accidente nucleare; rspunderea pentru paguba cauzat printr-un act administrativ (Legea nr. 554/2001) etc.

56

CAPITOLIL X FAPTA ILICIT IZVOR DE OBLIGA II CIVILE 1.Reglementare. Domeniul de aplicare. Terminologie Codul civil consacr n art. 998-1003 C.civ. principiul rspunderii civile pentru prejudiciile produse prin fapte ilicite care pot fi: delicte ( fapt ilicit svrit cu inten ie); cvasidelicte (fapt ilicit svrit din culp sub forma impruden ei sau neglijen ei). Fapta ilicit, indiferent de forma vinov iei, declaneaz rspunderea civil delictual al crui con inut l constituie obliga ia de reparare a daunei ce s-a produs. Rspunderea civil delictual are un domeniu de aplicare foarte larg, fiind incident n toate cazurile n care fapta ilicit s-a svrit n afara unor legturi preexistente ntre victim i fptuitor. Ea se angajeaz i atunci cnd se cauzeaz un prejudiciu de un lucru sau animal aflat n paza noastr, precum i de ruina edificiului, precum i ipoteza n are prejudiciul este cauzat unei persoane prin neexecutarea obliga iilor contractuale ale debitorului su, dac nexecutarea este o fapt prevzut i sanc ionat de legea penal. Rspunderea civil delictual apare ca o sanc iune general i se nscrie n no iunea rspunderii ,,extracontractuale, care cuprinde ntreaga rspundere nscut n afara raporturilor contractuale. Ea alctuiete dreptul comun n materie de rspunere civil. Aceasta nseamn c ori de cte ori nu sunt ntrunite condi iile rspunderii civile contractauel, se vor aplica principiile i regulile ce alctuiesc sistemul rspunderii civile delictuale. Art. 998-999 C.civ. reglementeaz rspunderea pentru fapta proprie; Art. 1000-1002 C.civ. instituie rspunderea pentru fapta altuia, pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general, de animale i ruina edificiului; Art. 1003 C.civ. consacr rspunderea solidar atunci un prejudiciu este cauzat prin fapta ilicit svrit de dou sau mai multe persoane. Alturi de aceste texte, n dreptul nostru civil exist i ipoteze speciale de rspundere delictual reglementare de cteva norme juridice cuprinse n unele acte normative: Codul aerian, Legea privind desfurarea activit ilor nucleare, Legea contenciosului administrativ. n materie delictual mai sunt incidente i unele texte ale codului civil care se refer direct numai la rspunderea contractual cum sunt art. 1084-1086 C.civ., texte care stabilesc elementele ce trebuie avute n vedere pentru determinarea ntinderii daunelor-interese, a repara iei, n general. Rspunderea civil delictual este obliga ia unei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia printr-o fapt ilicit extracontractual sau, dup caz, prejudiciul pentru care este chemat prin lege s rspund. Rspunderea civil delictual este, n realitate, un raport de obliga ii care izvorte dintr-o fapt ilicit i prejudiciabil.

57

2. Felurile i func iile rspunderii civile delictuale 2.1. Felurile rspunderii civile delictuale Rspunderea civil delictual este de trei feluri: a.) rspunderea pentru fapta proprie; b.) rspunderea pentru fapta altuia; c.) rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale i ruina edificiului. a.) Rspunderea civil delictual direct sau pentru fapta proprie (art. 998999 C.civ.) consacr regula potrivit creia fiecare persoan rspunde numai pentru faptele sale proprii; b.) Rspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia, este o derogare de la regula nscris n art. 998-999 C.civ. i se explic datorit existen ei unor rela ii speciale ntre autorul prejudiciului i persoana chemat de lege s-l repare. Este o modalitate suplimentar de ocrotire a intereselor victimei. Ea se adaug rspunderii pentru fapta proprie i se angajeaz numai n raporturile dintre persoana rspunztoare i victima prejudiciului. Aa se explic dreptul de regres al celui obligat s rspund indirect mpotriva autorului faptei pentru a ob ine restituirea repara iei pe care a acordat-o victimei. Codul civil reglementeaz trei cazuri de rspundere delictual indirect: - rspunderea prin ilor pentru prejudiciile cauzate de copii lor minori (art. 1000 alin. 2 i 5 C.civ.); - rspunderea comiten ilor pentru prejudiciile cauzate de prepuii lor n exercitarea func iilor ncredin ate (art. 1000 alin. 3 C.civ.); - rspunderea institutorilor i meseriailor pentru prejudiciile cauzate de elevii i ucenicii afla i sub supravegherea lor (art. 1000 alin. 4-5 C.civ.). c.) Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale i ruina edificiului este reglementat de trei texte diferite: - rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri (art. 1000 alin. 1 C.civ.); - rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale (art. 1001 C.civ.); - rspunderea proprietarului pentru prejudiciul cauzat de ruina eficiului (art. 1002 C.civ.) Dup criteriul fundamentului su, rspunderea civil delictual este rspundere subiectiv (ntemeiat pe ideea de culp, greeal sau vinov ie) i rspundere obiectiv fr culp (ntemeiat pe ideea de garan ie) Domeniul de aplicare a rspunerii delictuale subiective acoper: rspunderea pentru fapta proprie; rspunderea prin ilor pentru prejudiciile cauzate de copii lor minori; rpunderea institutorilor i meseriailor pentru prejudiciile cuzate de elevii i ucenicii afla i sub supravegherea lor. Domeniul de aplicare a rspunderii civile obiective acoper: rspunderea comitentului pentru prejudiciile cauzate de prepusul su; rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri; rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale i de ruina edificiului. 2.2. Func iile rspunderii civile delictuale Rspunderea civil delictual ndeplinete dou func ii: func ia reparatorie i func ia preventiv-educativ.

58

Func ia reparatorie const n aceea c sanc iunea patrimonial pe care o prevede legea nseamn repararea integral a prejudiciului produs prin fapta ilicit. Rspunderea civil delictual nu are caracter de pedeaps, aplicndu-se n considerarea patrimoniului celui s rspund i se transmite motenitorilor si. Ea pate fi asociat cu o pedeaps numai dac faptul ilicit are i caracter penal (furt, distrugere, etc.) Rspunderea civil delictual are func ie preventiv-educativ, deoarece perspectiva obligrii la plata de despgubiri este de natur s prentmpine svrirea unor fapte ilicite i prejudiciabile. Practic, ea este un mijloc de realizarea a unei conduite la nivel superior de exigen , insuflnd n contiin a oamenilor necesitatea de a ac iona n aa fel nct s nu-i prejudicieze pe al ii.

59

CAPITOLUL XI RSPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE. ELEMENTELE RSPUNDERII CIVILE DELICTUALE 1. Reglementare. Condi iile rspunderii Rspunderea pentru fapta proprie sau rspunderea direct este reglementat n art. 998-999 C.civ. Potrivit art. 998 C. civ., orice fapt a omului prin care se produce altuia un prejudiciu l oblig pe acela din a crui vin s-a produs la repararea lui, iar art. 999 C.civ. prevede c omul este responsabil de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar i de acela ce a cauzat din neglijen a sau impruden a sa. Din textele men ionate rezult c pentru angajarea rspunderii pentru fapta proprie, se cer ntrunite cumulativ urmtoarele condi ii: svrirea unei fapte cu caracter ilicit; existen a unui prejudiciu; raportul de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu; vinov ia celui ce a svrit fapta ilicit. Proba condi iilor rspunderii civile delictuale pentru fapta proprie se face prin orice mijloace de prob reglementate de lege, inclusiv martori. Conform art. 1169 C.civ., reclamantul este inut s fac dovada existen ei celor patru condi ii. 2. Fapta ilicit 2.1. Defini ie Prin fapta ilicit n elegem ac iunea sau inac iunea care are ca rezultat nclcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane. Termenul ilicit, prin el nsi, evoca ideea de comportare interzis sau contrar unei norme juridice. Textele Codului civil (art. 998-999 C.civ.) nu prevd expres ca fapta pgubitoare s fie ilicit, ns doctrina i practica judiciar sus in, n prezent, c distinc ia dintre fapta ilicit i greeala autorului su este nu numai posibil dar i necesar. Distinc ia este posibil, deoarece fapta ilicit este manifestarea exterioar sau obiectivarea voin ei i contiin ei autorului, iar greeala sau vinov ia este atitudinea psihic interioar fa de aceast fapt. Distinc ia este necesar, deoarece sunt situa ii cnd, dei fapta ilicit exist, rspunderea civil nu intervine pentru motivul c lipsete vinov ia sau greeala autorului su. n cazul rspunderii civile, o fapt este ilicit atunci cnd este contrar legii sau regulilor de convie uire social, avnd ca efect nclcarea drepturilor subiective sau cel pu in interesele legitim ale unei persoane. n doctrin s-a pus n discu ie cazul n care o persoan care cauzeaz alteia un prejudiciu prin exerci iul unui drept ce-i apar ine. S-a sus inut c titularul dreptului nu poate fi rspunztor pentru consecin ele pgubitoare ale exerci iului acestuia, principiul care a fost afirmat nc din dreptul roman de ctre Gaius care ia dat o formulare celebr: ,, neminem laedit qui suo jure utitur. Ca rspuns, ntr-o alt opinie, s-a sus inut c este necesar ca drepturile s fie exercitate ,,civiliter, adic cu grija de a nu aduce atingere drepturilor i intereselor legitime ale celorlal i

60

membri ai societ ii, deoarece dreptul subiectiv reprezint att temeiul juridicete garantat de a cere altora un anumit comportament ct i msura propriei conduite. Pentru a rmne n sfera licitului, drepturile civile trebuie exercitate potrivit cu scopul lor economic i social, n limitele prevzute de lege sau a celor care decurg din bunele moravuri i cu bun credin . 2.2. Cauzele care nltur caracterul ilicit al faptei a.) Legitima aprare. n practic s-a decis c, n cazul excesului justificat de aprare, fapta svrit este generatoare de rspundere numai n msura n care implic o culp a autorului ei. n literatura juridic s-a sus inut c depirea limitei legitimei aprri nltur att rspunderea general ct i rspunderea civil, ns al i autori au sus inut c excesul justificat duce la efecte doar sub aspect penal, fr s mpiedice rspunderea delictual a autorului. b.) Starea de necesitate. Unii autori au sus inut c fapta svrit n stare de necesitate nltur att rspunderea penal ct i pe cea civil. Al i autori au sus inut c autorul poate fi obligat la repararea pagubei deoarece excluderea rspunderii penale , de regul, nu conduce i la excluderea rspunderii civile; n opinia altor autori, rspunderea fptuitorului n aceste situa ii, poate fi ntemeiat pe mbog irea fr just cauz sau gestiunea de afaceri (cnd au fost distruse bunurile unei persoane pentru salvarea valorilor altei persoane sau a unui interes obtesc). Considerm just aceast opinie. c.) ndeplinirea unei ndatorii legale sau a ordinului dat de o autoritate competent. Este vorba despre dou categorii de fapte: - cele svrite n condi iile permise de lege; - cele svrite n ndeplinirea unui ordin de serviciu, dac ordinul nu este vdit ilegal, nu are caracter ilicit. n primul caz, permisiunea legii nltur caracterul ilegal al faptei numai dac au fost ndeplinite cerin ele legii (vezi activitatea pompierilor). n al doilea caz, n practica judiciar s-a considerat c folosirea n interes personal a serviciilor unei persoane aflate n subordine este o activitate ce nu se desfoar n cadrul raportului de autoritate ierarhic, pentru a nltura caracterul ilicit al faptei productoare de daune. d.) Consim mntul victimei; clauzele de nerspundere S-a exprimat opinia c, n conformitate cu prev. art. 998-999C.civ., nu sunt valabile clauzele care nltur sau restrng rspunderea civil delictual deoarece obliga ia de reparare a prejudiciului este o obliga ie legal, pentru ocrotirea unor interese de ordine public. Al i autori fac distinc ie dup cum fapta s-a svrit cu inten ie sau din culp grav, echivalent dolului, sau svrirea ei este rezultatul unei culpe uoare. Astfel, n opinia lor, n prima situa ie, clauzele de nerspundere sunt nelegale, fiind permise n a doua situa ie. 3.Prejudiciul 3.1.No iunea Prejudiciul este rezultatul patrimonial sau nepatrimonial al atingerii drepturilor ocrotite de lege sau intereselor legitime ale unei persoane, printr-o fapt ilicit. Fapta ilicit i culpabil este lipsit de orice importan i efect juridic, n planul dreptului civil, dac prin ea nu s-a cauzat un prejudiciu altei persoane.

61

Prejudiciul este o condi ie a rspunderii dar i msura ei, n sensul c autorul faptei ilicite prejudiciabile rspunde numai n limita prejudiciului cauzat, fr a deosebi dup cum acesta a rezultat din lezarea unui drept sau a unui simplu interes. ns, atingerea unui simplu interes d dreptul la repararea prejudiciului, numai dac sunt ntrunite urmtoarele condi ii: - interesul lezat s fie licit i moral; - situa ia de fapt din care a rezultat interesul vtmat s fi avut caracter permanent, pentru a se putea presupune c cel decedat i asumase un adevrat angajament juridic, ce ar fi continuat i n viitor. 3.2. Prejudiciul patrimonial Este acela care are semnifica ie economic, putnd fi evaluat pecuniar. Pentru ca victima s poat ob ine repararea prejudiciului patrimonial se cer a fi ndeplinite dou condi ii: prejudiciul s fie cert; prejudiciul s fie nereparat. Caracterul cert al prejudiciului este atunci cnd existen a lui este sigur, nendoielnic i, totodat, poate fi evaluat n prezent. Sunt certe toate prejudiciile actuale i cele viitoare i sigure. Prin prejudiciu actual se n elege acela care s-a produs n totalitate pn la data cnd se cere repararea lui. Prejudiciile viitoare i sigure sunt acele prejudicii care, dei nu s-au produs, este sigur c se vor produce, putnd fi evaluate n prezent, pe baz de elemente ndestultoare (exp. cnd victima unei fapte ilicite a rmas cu incapacitate de munc permanent, prejudiciul este cert, dei o bun parte din el se va produce n viitor; instan a poate, ns, reveni ulterior pentru a acorda repararea cuvenit pentru prejudiciile certe, dup pronun area hotrrii lui provenite din aceeai fapt. Prejudiciul s fie nereparat, ntruct dac este reparat rspunderea civil nu poate fi antrenat, dat fiind c repararea integral a prejudiciului constituie un drept al victimei, i nu un izvor de mbog ire fr just cauz. Executarea obliga iei poate fi fcut de: debitor, de unul dintre codebitorii obliga i solidar, de persoane obligate la plat (dar nu pe temeiul rspunderii civile delictuale), de ter e persoane ce nu au nici o obliga ie fa de victim. Regula este aceea c victima nu poate cumula, pentru aceeai pagub, mai multe despgubiri; ns aplicarea acestui principiu prezint particularit i n cazul n care plata s-a fcut de ter e persoane i nu de fptuitor. Sub acest aspect, n literatura juridic se disting trei situa ii: - cnd victima primete despgubiri de la asigurrile sociale, ea poate pretinde doar diferen a de prejudiciu, dac pensia sau ajutorul social nu acoper integral dauna suferit; cererea ei poate fi formulat numai dup stabilirea dreptului la pensie sau ajutor; - victima primete despgubiri de la o societate de asigurri, trebuie fcut distinc ia dup cum este vorba de asigurare de persoane sau de bunuri. n cazul aasigurrii de persoane (care nu are caracter de despgubire), suma asigurat se cumuleaz cu pensia de asigurri sociale i cu despgubirile datorate de fptuitor; ncasarea sumei asigurate nu stinge dreptul victimei de a ob ine repararea prejudiciului de la autorul faptei; societatea de asigurare nu se subrog n drepturile victimei pentru recuperarea sumei ce a pltit-o. n cazul asigurrii de bunuri, indemniza ia de asigurare, pltit n limita sumei asigurate, are caracter de despgubire (Legea nr. 136/1995); victima poate pretinde de la fptuitor diferen a dintre despgubirea primit (n baza contractului de asigurare) i valoarea real a

62

prejudiciului cauzat; societatea de asigurare nu se subrog n drepturile victimei, deoarece pltitor al primelor de asigurare este chiar fptuitorul. - victima primete despgubiri de la o ter persoan neobligat la plat, trebuie fcut distinc ie cu inten ia persoanei care a fcut plata. Dac prin plat s-a urmrit s se acorde un ajutor material victimei, atunci subzist obliga ia fptuitorului de a plti dauna . Dac plata s-a fcut cu inten ia de a despgubi victima, ea are caracter de despgubire, iar victima ar putea pretinde de la autorul faptei doar diferen a de prejudiciu. 3.3. Prejudiciul moral n dreptul nostru civil, prin art. 54-55 din Decretul nr. 31/1954 s-a instituit un sistem de reparare a daunelor morale prin mijloace morale. Aceste mijloace sunt: - dreptul victimei de a cere instan ei s dispun ncetarea svririi n continuare a faptei prin care se aduce atingere drepturilor sale personale nepatrimoniale; - obligarea autorului faptei s duc la ndeplinire orice msuri socotite necesare de ctre instan pentru a se ajunge la restabilirea dreptului nclcat; - obligarea autorului la plata unei amenzi n folosul statului, dac nu ndeplinete n termenul stabilit de instan msurile destinate s restabileasc dreptul nclcat; amenda se pltete pe fiecare zi de ntrziere socotit de la expirarea termenului. Pn n anul 1952, n literatur i practic s-a recunoscut dreptul victimei la despgubiri bneti pentru daune morale, pe considerentul c art. 998-999 C.civ. se refer la orice prejudiciu, inclusiv cel moral. n perioada anilor 1952-1989, nu s-a mai admis repararea pe cale bneasc a daunelor morale. Dup decembrie 1989, practica judiciar s-a reorientat n sensul admiterii tezei tradi ionale a reparrii daunelor morale prin despgubiri bneti. Astfel, s-au acordat despgubiri bneti pentru dauna moral constnd ntr-o sum necesar pentru a-i procura victimei satisfac ii de ordin moral, susceptibile s nlocuiasc valoarea de care a fost privat i nu pentru repunerea ei n situa ia similar celei avute anterior svririi faptei ilicite i prejudiciabile. Dauna este moral atunci cnd sunt atinse valori ce se refer la existen a fizic a omului, la sntatea, integritatea corporal, sentimentele, cinstea, demnitatea i onoarea, prestigiul profesional, nume, domiciliu i alte asemenea valori similare. Cuantumul sumelor este stabilit n raport cu consecin ele daunei morale care, de regul, se apreciaz dup durata i intensitatea durerilor fizice i psihice i dup pre uirea de ctre victim a valorilor lezate, n raport cu vrsta, pregtirea, cultura general i profesia acestuia. 4.Raportul de cauzalitate 4.1. Necesitatea i importan a raportului de cauzalitate Raportul de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu este o condi ie obiectiv a rspunderii civile care nu se confund cu greeala sau culpa, care este o condi ie subiectiv. Este, n acelai timp, criteriul sau elementul n func ie de care se determin ntinderea repara iei datorate victimei. Dreptul la repara ie poate fi recunoscut numai pentru daunele care sunt consecin a direct a faptei ilicite. Deci, n cuantumul prejudiciului nu pot fi incluse datoriile victimei care a decedat sau a

63

persoanei care i-a pierdut capacitatea de munc. Raportul de auzalitate lipsete atunci cnd prejudiciul este cauzat n exclusivitate de: for a major; cazul fortuit (uneori), fapta victimei sau a unei ter e persoane. 4.2. Sisteme privind stabilirea raportului de cauzalitate Pentru stabilirea raportului de cauzalitate, n doctrin s-au propus mai multe sisteme: - Sistemul echivalen ei condi iilor sau al condi iei ,,sine qua non consider c trebuie acordat valoare egal tuturor faptelor i mprejurrilor care au precedat prejudiciul, deoarece toate au valoare de cauz; acest sistem largete prea mult cmpul cauzal i condi iile necauzale, fra s se fac nici un fel de grada ie n func ie de contribu ia lor efectiv. - Sistemul cauzei proxime (elaborat n dreptul anglo-saxon) retrnge cmpul cauzalit ii la ultima fapt (causa proxima), considerndu-se c ultima fapt nglobeaz n ea eficien a tuturor cauzelor anterioare, dei aceasta nu a fost decisiv la producerea rezultatului pgubitor. - Sistemul cauzei adecvate, potrivit cruia, dintre condi iile sine qua non sunt considerate cauze numai acele fapte sau mprejurri anterioare care, n mod normal, obinuit, conform experien ei umane, produc asemenea prejudicii sau consecin e, fiind previzibile; aceast teorie nesocotete caracterul obiectiv al cauzalit ii, introducnd drept criteriu previzibilitatea subiectiv; de asemenea, ignor i faptul c nu ntotdeauna legtura de cauzalitate are o expresie adecvat sau tipic. - Sistemul unit ii indivizibile dintre cauz i condi ie, este rezultatul sintezei celorlalte sisteme; autorii lui sus in c n stabilirea raportului de cauzalitate trebuie pornit de la faptul c fenomenul cauz nu ac ioneaz izolat, ci n anumite condi ii externe, care, fr a produce efectul pgubitor, au favorizat totui producerea acestui efect, nlesnind naterea procesului cauzal, grbind sau favoriznd dezvoltarea lui, sau agravndu-l ori asigurndu-i rezultatele negative. Deci, la stabilirea legturii de cauzalitate trebuie s se aib n vedere nu numai cauzele necesare, ci i existen a unor cauze ntmpltoare. Acest sistem elaborat de unul dintre cei mai mari autori de drept civil romn (Mihail Eliescu) propune cel mai logic criteriu de stabilire a raportului de cauzalitate. 4.3. Cauzele care exclud existen a raportului de cauzalitate n materia rspunderii civile delictuale, existen a raportului de cauzalitate este exclus numai n caz de: for major; fapta unei tert persoane; fapta victimei. For a major este o mprejurare de origine extern, cu caracter excep ional, care este absolut imprevizibil i inevitabil sau irezistibil (invincibil), fr nici o legtur cu bunul care a produs paguba sau cu nsusirile acestuia. For a major i are originea n afara celui chemat s rspund. Evenimentele de for major sunt de cele mai multe ori, fenomene naturale extraordinare, strine de activitatea i voin a omului, cum sunt: cutremurile, inunda iile catastrofale, trsnetele, precum i unele evenimete sociale extraordinare, provocate de oameni, cum sunt: rzboaiele i revolu iile. Imprevizibilitatea se refer, deopotriv, la producerea mprejurrii respective i la efectele sau urmrile sale. Dac mprejurarea poate fi prevzut, cel chemat s rspund este n culp. n ncercarea de a stabili hotarul dintre previzibil i impevizibil, n literatura de specialitate s-a afirmat c imprevizibilul se deosebete de previzibil dup cum

64

un anumit eveniment are caracter extraordinar, producndu-se extrem de rar, sau, dimpotriva, are caracter normal, n sensul c se produce cu o anumita regularitate (de exemplu, inunda ia sau cutremurul nu mai constituie eveniment de for major n acele teritorii sau zone geografice unde se produce obinuit). Imprevizibilitatea are caracter obiectiv i absolut i se apreciaz ,,in abstracto i nu ,,in concreto (n func ie de pruden a i diligen a de care este capabil cel chemat s rspund). Inevitabilitatea sau irestibilitatea se refer la faptul c mprejurarea este imposibil a fi prentmpinat i evitat. Aprecierea ei se face ,,in abstracto, avndu-se ca etalon condi ia i posibilitatea unei persoane care depune diligen a i pruden maxim de care este n stare cel mai capabil om. Dac aceast imposibilitate este relativ (n sensul c evenimentul respectiv putea fi evitat de ctre un om cu maxim diligen , dar nu a depus maxima diligen ), acea mprejurare extern nu mai constituie for a major, ci eventual un caz fortuit. Cazul fortuit cuprinde: fenomene naturale (dac nu au un caracter extraordinar, absolut imprevizibil i de nebiruit); mprejurrile sau fenomenele interne, adic acelea care i au origine i se produc n sfera de activitate a celui chemat s rspund; cauzele anonime i faptele neculpabile. Prin caz fortuit n elegem o mprejurare intern care i are originea n cmpul de activitate a celui chemat s rspund sau ntr-o mprejurare extern care nu are caracter extraordinar i poate fi prevzut i evitata cu diligen a i pruden a de care este n stare omul cel mai capabil. Pot constitui mprejurri interne: viciile ascunse ale lucrului, defectele de fabrica ie, sperietura unui animal, care nu sunt imputabile persoanei respective. mprejurrile de origine extern, neimputabile persoanei, care nu au caracter extraordinar i nu sunt absolut imprevizibile i inevitabile sunt: alunecri de teren; ploi toren iale; cutremure de mic intensitate care se produc n mod frecvent n anumite zone teritoriale, etc. Cazul fortuit exclude culpa, de aceea, n principiu, exclude existen a rspunderii civile. De la aceast regul sunt urmtoarele excep ii, adic situa ii n care cazul fortuit nu exclude rspunderea civil, anume: rspunderea pentru prejudicii cauzate de lucruri n general; rspunderea pentru prejudiciile cauzate de accidentele nucleare; rspunderea pentru prejudiciile cauzate de aeronave n zbor ter ilor la sol; rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale; rspunderea n contractul de depozit necesar; etc. 4.4. Efectele for ei majore Principalul efect al for ei majore este excluderea rspunderii civile. Ea poate fi dovedit prin orice mijloc de prob. Trebuie s distingem dup cum for a major este singura cauz a prejudiciului sau alturi de ea au ac ionat i al i factori obiectivi sau subiectivi. Cnd for a major este cauza exclusiv a prejudiciului, implicit se constat lipsa raportului de cauzalitate i, deci, este exclus culpa, aa nct angajarea rspunderii civile nu mai este posibil, ea nu exist. n ipotezele n care legea asimileazt cazul fortuit cu for a major, rspunderea va fi exclus n totalitate.

65

Dac legea prevede c numai for a major exclude rspunderea, obliga ia de reparare a prejudiciului va fi propor ional cu contribu ia ei la producerea evenimentului. n materia rspunderii contractuale, for a major mai produce, uneori, dou efecte, unul extensiv i altul suspensiv de executare. Astfel, cnd debitorul contractual este n imposibilitate de a-i executa obliga iile asumate din cauz de for major, conf. art. 1083 C.civ., obliga ia lui se stinge (efect extensiv); stingerea obliga iilor va mpiedica i transformarea acestora n daune-interese compensatorii. n contractul cu executare succesiv, for a major va avea ca efect stingerea doar a acelor obliga ii a cror executare a devenit imposibil nuntrul acelui interval de timp n care a ac ionat for a major. Efectul suspensiv al for ei majore este propriu numai contractelor cu executare succesiv i a celor afectate de un termen i const n suspendarea executrii obliga iilor. Aceasta nseamn c, pentru durata de timp ct ac ioneaz for a major, creditorul nu poate pretinde de la debitor ndeplinirea obliga iilor contractuale (predarea bunului sau daune-interese moratorii). n materie contractual, dovada unui caz de for major nu are ca efect excluderea rspunderii debitorului n urmtoarele cazuri: - cnd debitorul a fost pus n n ntrziere i evenimentul de for major s-a produs ulterior; el va fi obligat s rspund, deoarece dac ar fi executat la timp obliga iile, cazul de for major le-ar fi gsit gata executate; debitorul nu va rspunde dac va dovedi c lucrul al fi pierit i la debitor, deci, chiar dac ar fi executat la timp obliga iile; - cnd debitorul i-a asumat expres, printr-o clauz contractual, rspunderea i pentru anumite cazuri de for major (care se numesc ,,cazuri exceptate). n cazuri expres reglementate de legea civil, anumite persoane rspund pentru prejudiciul cauzat de for a major , de exemplu, n Codul aerian se prevede c exploatantul este obligat s repare prejudiciile cauzate de o aeronav n zbor persoanelor i bunurilor aflate la sol, cu excep ia cazului cnd paguba se datoreaz dolului sau culpei grave a victimei. 4.5. Fapta unei ter e persoane n materie delictual, prin ter n elegem orice persoan, cu excep ia prtului, a victimei i a celor pentru care prtul este obligat s rspund (copiii minori, elevii, prepuii, autorii viciului ascuns al bunului, ai viciului de construc ie sau a lipsei de ntre inere a edificiului care s-a ruinat). n materie contractual, prin ter , se n elege orice persoan, alta dect creditorul i debitorul. Trebuie s deosebim ntre cazul cnd culpa prtului este prezumat de lege de cazul cnd legea nu prezum culpa. Cnd legea nu prezum culpa prtului, acesta rspunde numai dac reclamantul face dovada caraterului ilicit i culpabil al faptei, precum i a raportului de cauzalitate; prtul are o singur posibilitate, anume aceea de a dovedi c alturi de fapta sa, a contribuit la cauzarea prejudiciului i fapta ter ului; n acest ultim caz, ter ul va avea pozi ia de coautor, iar fapta lui nu exclude angajarea rspunderii prtului; prtul i ter ul vor rspunde solidar (art. 1003 C.civ.). Cnd legea prezum culpa sau rspunderea prtului, pentru ca acesta s nu rspund, el trebuie s fac dovada c prejudiciul se datoreaz n tot sau n parte

66

faptei ter ului; prtul va fi aprat de rspundere numai dac fapta ter ului ndeplinete trsturile for ei majore (adic este absolut imprevizibil i irezistibil), n caz contrar, prtul este n culp, fiind rspunztor. 5.Vinov ia 5.1. No iune. Terminologie. Elementele culpei n concep ia Codului civil romn, rspunderea pentru prejudicul cauzat altuia prin fapta ilicit a unei persoane, este fundamentat pe ideea de culp. Culpa (vinov ia) este definit ca fiind atitudinea psihic a autorului faptei ilicite i pgubitoare fa de fapta respectiv i fa de urmrile acestei fapte. ,,Vinov iaimplic, n primul rnd, un element intelectiv i apoi unul volitiv, adic un proces de contiin i unul de voin . Elementul intelectiv const n reprezentarea n contiin a omului a semnifica iei sociale a faptei sale i n prevederea sau cel pu in n posibilitatea de prevedere a urmrilor acestei fapte, fapt pe care o svrete n acel moment sau urmeaz s o svreasc. Elementul volitiv se concretizeaz n procesul prihic de deliberare i de luare a unei hotrri cu privire la conduita pe care o va avea acea persoan. Deci, procesul volitiv are dou faze: deliberarea i decizia (hotrrea). 5.2. Formele culpei Greeala sau culpa poate fi de dou feluri: culp inten ionat sau dol; culp neinten ionat sau culp propriu-zis. Legisla ia civil nu definete diferitele forme ale culpei. De aceea, avnd n vedere dispozi iile Codului civil i prevederile art. 19 C.pen., n literatura de specialitate se arat c, n aceast materie, culpa mbrac urmtoarele forme: - dolul direct sau inten ia direct, cnd fptuitorul i s seama de caracterul antisocial al faptei sale, prevede consecin ele acesteia i urmrete ca ele s se produc; - impruden a, cnd fptuitorul i d seama de caracterul antisocial al faptei sale i nu prevede consecin ele acesteia, pe care nu le accept, ns sper, n mod uuratic, c nu se vor produce; - neglijen a, cnd fptuitorul nu i d seama de caracterul antisocial al faptei sale i nu prevede consecin ele acesteia, dei trebuia i putea, n consecin ele date, s le prevad. Dolul indirect i dolul direct alctuiesc culpa inten ional la care se refer prevederile art. 998 C.civ., celelalte dou alctuiesc culpa neinten ional la care se refer textul prevzut de art. 999 C.civ. De regul, n dreptul nostru civil, distinc ia ntre aceste forme ale culpei nu prezint interes practic deoarece rspunderea civil are la baz principiul repararii intergrale a pagubei. De aceea, o persoan care a cauzat alteia o pagub este obligat s o repare n ntregime, indiferent c a ac ionat cu inten ie sau fr inten ie. Cuantumul repara iei depinde de ntinderea pagubei i nu de forma culpei. Uneori, distinc ia ntre diferitele forme ale greelii sau culpei prezint importan (de exemplu: cazul cnd prejudiciul este urmarea culpei comune a victimei i a fptuitorului; cnd prejudicul a fost cauzat prin fapta a dou sau mai multe persoane acestea rspund solidar fa de victim, dar n raporturile dintre ele,

67

cota parte de contribu ia a fiecreia se stabilete propor ional cu forma i gravitatea culpei. 5.2. Gradele vinov iei (,,culpei) n dreptul roman s-a fcut distinc ie ntre culpa grav (culpa lata), culpa uoar (culpa levis) i culpa foarte uoar (culpa livissima). Culpa grav este aceea de care nu s-ar face vinovat nici omul cel mai mrginit. Culpa uoar este impruden a sau neglijen a pe care nu ar fi svrit-o un ,,bun printe de familie, adic un om cu diligen normal, medie. Culpa foarte uoar este acea care ar fi putut fi evitat numai de ,,un excelent printe de familie, adic de un om cu diligen a cea mai nalt. Aceast clasificare a culpei nu a fost preluat de redactorii Codului civil francez i nici de redactorii Codului civil romn. n dreptul romn se consider c, de regul, gradul culpei nu are nici o importan practic atunci cnd legea nu prevede altfel. Distinc ia ntre gradele culpei prezint utilitate practic n cteva situa ii: - clauzele de nerspundere pot fi admise n materie extracontractual numai n ce privete culpa uoar i foarte uoar; - n cazul culpei comune a autorului i a victimei, repara ia la care are dreptul victima va fi redus n rela ie direct cu gradul culpei celor dou pr i; - motenitorul beneficiar nu rspunde de administrarea motenirii dect pentru greeli grave; etc. 5.3. Stabilirea culpei. Criterii n doctrin s-au purtat discu ii referitoare la identificarea criteriului de stabilire a culpei neinten ionale, respectiv de delimitare a pruden ei de impruden , a diligen ei de neglijen . n rezolvarea acestei probleme s-au conturat trei opinii: - potrivit unei opinii, diligen a i neglijen a trebuie apreciate dup un criteriu subiectiv, concret (adic n func ie de nsuirile i capacitatea fiecruia, vrst, sex, nivel de instruire, caracter, temperament); -o alt opinie (sus inut de literatura i practica judiciar) a optat pentru un criteriu obiectiv, abstract, adic n func ie de pruden a i diligen a cu care ar fi lucrat, n acele mprejurri, un tip uman abstract, un om cu o capacitate medie, normal, apreciat n raport cu nivelul general al rspunderii sociale; - n ultimul timp, i-a fcut loc opinia, potrivit creia aprecierea culpei se face n raport de criteriul obiectiv (comportamentul unui om normal, abstract, care ac ioneaz cu grij fa de interesele societ ii i ale semenilor si i care s-ar fi aflat n aceleai mprejurri exterioare ca autorul faptei), cu luarea n considerare a a circumstan elor concrete n care a fost svrit fapta ilicit (condi iile specifice de timp i loc n care se ac ioneaz, infirmit ile fizice grave etc.). 6. Capacitatea delictual Pentru angajarea rspunderii civile delictuale este necesar ca autorul faptei ilicite prejudiciabile s aib capacitate delictual, adic aptitudinea de a discerne ntre aceea ce este permis i nepermis, licit i ilicit.

68

n legtur cu aceast condi ie a rspunderii cvile delictuale, analizm: situa ia minorilor; situa ia persoanelor lipsite de discernmnt, care nu erau puse sub interdic ie; situa ia persoanelor puse sub interdic ie judectoreasc. Situa ia minorilor. Unica cerin pentru existen a capacit ii delictuale este existen a efectiv a discernmntului i nu mplinirea unei anumite vrste. Regulile privind capacitatea de exerci iu deplin sau restrns se refer numai la aptitudinea persoanei de a ncheia acte juridice i nu la rspunderea pentru svrirea unor fapte juridice ilicite cauzatoare de prejudicii. Aa cum s-a afirmat n literatura de specialitate, n cele din urm, existen a capacit ii delictuale se reduce la o problem de dovad a discernmntului. Pentru a nlesni aceast dovad, prin lege se stabilete o prezum ie relativ de existen a discernmntului, ncepnd cu vrsta de 14 ani. Pentru ca rspunderea s fie angajat anterior acestei vrste, este necesar s se fac dovada c minorul a ac ionat cu discernmnt. Persoanele nepuse sub interdic ie, care sufer de boli psihice ce le afecteaz discernmntul, n msura n care au mplinit 14 ani, sunt prezumate c au avut capacitate delictual. Pentru a nltura aceast prezum ie, este necesar s se fac dovada efectiv c, la momentul svririi faptei, persoana nu a avut discernmnt. Persoanele puse sub interdic ie judectoreasc. Cu privirela situa ia lor, s-au exprimat mai multe opinii: - potrivit unei opinii, ar trebuie s se procedeze ca i n cazul minorilor care nu au mplinit 14 ani, adic s se aplice prin analogie prevederile art. 25 din Decretul nr. 32/1954 i s se admit c rspunderea interzisului va fi angajat numai dac victima va reui s fac dovada c, la momentul comiterii faptei ilicite prejudiciabile, interzisul a ac ionat cu discernmnt (C. Sttescu, C.Brsan). - potrivit altei opinii (creia ne alturm), persoanele puse sub interdic ie nu se pot asimila minorului sub vrsta de 14 ani, deoarece textul art. 25 din Decretul nr. 32/1954 care se refer, n mod expres, la minorii cu vrsta sub 14 ani, nu poate fi extins i la persoanele puse sub interdic ie, doar pentru faptul c ambele categorii de persoane sunt lipsite de capacitate de exerci iu, deoarece cele dou forme de capacitate nu se confund. Prin urmare, se poate spune c legiutorul a instituit prezum ia lipsei de discernmnt doar pentru minorii sub 14 ani, toate celelalte persoane, inclusiv cele puse sub interdic ie, fiind prezumate a avea discernmnt. 7. Rspunderea civil delictual pentru fapta proprie a persoanelor juridice 7.1. Reglementare. Domeniul de aplicare Rspunderea persoanei juridice, n calitatea ei de subiect de drept civil participant la circuitul civil, poate fi delictual sau contractual. Rspunderea delictual a persoanei juridice poate fi direct sau indirect. Rspunderea civil delictual a persoanei juridice pentru fapta proprie se angajeaz dac sunt ntrunite condi iile prev. de art. 998-999 C.civ. Aceast rspundere este reglementat expres n Decretul nr. 31/1954 care, n art. 35 alin. 3 prevede: ,, Faptele licite i ilicite svrite de organe sale oblig nsi persoana juridic dac au fost svrite cu prilejul ndeplinirii func iei lor. Voin a persoanei juridice se formeaz i se manifest prin organele sale.

69

Persoana juridic i organele constituie un singur subiect de drept civil, respectiv persoana juridic a crei angajare de sine-stttoare se exprim prin organele sale. Rspunderea personei juridice este limitat la faptele svrite de organele sale cu prilejul ndeplinirii func iei. Aceasta nseamn c fapta ilicit svrit de organul persoanei juridice, dac este cu totul strin de func iile ce i sunt ncredin ate, nu pot constitui fapta ilicit a persoanei juridice. Sunt situa ii cnd persoana fizic nu svrete fapta ilicit n calitate de organ al persoanei juridice, ci ac ioneaz n calitate de prepus, caz n care este posibil antrenarea rspunderii persoanei juridice pentru fapta altuia, ca i comitent, pe temeiul art. 1000 alin. 3 C.civ. ns, victima nu poate ob ine obligarea persoanei juridice la repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat dac ea tia, sau trebuia s tie c persoanele fizice care alctuiesc organul de conducere au ac ionat prin depirea limitelor func iei ncredin ate. 7.2. Rspunderea proprie a persoanelor fizice care alctuiesc organul persoanei juridice. Acest rspundere poate fi angajat att fa de persoana juridic ct i fa de victim. Aceast solu ie este consacrat de lege, care prevede c faptele ilicite atrag i rspunderea personal a celui care le-a svrit att fa de persoana juridic ct i fa de cel de al treilea. Rezult c suntem n prezen a simultan a dou raporturi juridice: - ntre persoana juridic i ter ul pgubit; - ntre persoana (persoanele) fizice care au svrit fapta prejudiciabil n calitate de organ de conducere i ter ul pgubit. Victima va putea chema n judecat fie persoana juridic, fie persoana fizic. Dac este chemat n judecat numai persoana juridic i aceasta acord repara ia integral a pagubei, atunci ea are dreptul s se ntoarc cu ac iune n regres mpotriva persoanelor fizice care alctuiesc organul de conducere, care vor rspunde n solidar, inclusiv cu persoana juridic.

70

CAPITOLUL XII RSPUNDEREA CIVIL DELICTUAL SUBIECTIV 1.Rspunderea prin ilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori 1.1. Considera ii generale. Reglementare Art. 1000 alin. 2 C.civ. con ine o reglementare de excep ie, n text fiind prevzute persoanele care rspund i cele ,,pentru care suntem obliga i a rspunde. Printre aceste persoane, legiutorul a indicat pe tatl i mama care rspund prejudiciul cauzat de copii lor minori. Aceste text legal se completeaz cu prevederea art. 1000 alin. 5, unde se dispune c c tatl i mama sunt apra i de rspundere dac probeaz c n-au putut mpiedica faptul prejudiciabil. Rspunderea prin ilor n condi iile art. 1000 alin. 2 este solidar, deoarece ambii prin i au aceleai drepturi drepturi i ndatoriri fa de copii lor minori, fr a deosebi dup cum sunt din cstorie, din afara cstoriei, sau din adop ie. 1.2. No iunea de persoane rspunztoare n raport cu formularea art. 1000 alin. 2 C.civ. se poate constata c rspunderea revine prin ilor fireti sau adoptivi, dup caz, prin adop ie, asupra acestor din urm transferndu-se att drepturile, ct i ndatoririle printeti. Deci, n cazul adop iei vor rspunde numai prin ii adoptivi, nu i prin ii fireti. Textul prevzut de art. 1000 alin. 2 este de strict interpretare, aa nct el nu poate fi extins i la alte categorii de persoane dect prin ii. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de copiii minori nu poate fi invocat pe temeiul art. 1000 alin. 2 C.civ. fa de: institu iile de ocrotire, tutorii, curatorii sau rudele minorului. Dac la momentul svririi faptei de ctre minor, unul din prin i era mort sau declarat mort prin hotrre judectoreasc, deczut din drepturile printeti sau pus sub interdic ie, rspunde cellalt printe. 1.3. Temeiul rspunderii n literatura de specialitate i practica judiciar, opinia dominant este n sensul c fundamentul sau temeiul juridic al rspunderii prin ilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor minori l constituie o prezum ie legal relativ de culp instituit n sarcina prin ilor. n literatura juridic s-au purtat discu ii privind determinarea sferei faptelor pentru care prin ii sunt prezuma i n culp, respectiv stabilirea ndatoririlor ce revin prin ilor i care se prezum de lege c ei nu le-au dus la ndeplinire sau le-au ndeplinit necorespunztor. S-au exprimat trei opinii: 1.) opinia clasic, potrivit creia, fapta pentru care prin ii sunt prezuma i n culp const n nendeplinirea obliga iei de supraveghere sau n supravegherea necorespunztoare a copilului minor; opinia a fost mbr iat mult vreme i de practica judiciar; 2.) opinia potrivit creia rspunderea prin ilor ar fi determinat de nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare obliga iei de supraveghere ct i de lipsa de educa ie sau educa ia necorespunztoare dat copilului minor; aceast opinie este mprtit n prezent de practic;

71

3.) opinia care consider c prezum ia de culp a prin ilor are un con inut mai larg, constnd n nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare obliga iei de supraveghere precum i a obliga iei de cretere; se sporete, deci, rspunderea prin ilor, ns opinia nu a fost re inut explicit de ctre instan e. n literatura juridic romn, din ce n ce mai mult, i face loc opinia potrivit creia rspunderea prin ilor trebuie s se fundamenteze pe ideea unei adevrate garan ii generale fa de ter i, implicnd solidaritatea dintre prin i i copilul lor minor. Autorul propune ca aceast reglementare viitoare s fie nso it i de instituirea unui sistem de asigurare de rspundere civil pentru prejudiciile astfel cauzate (C.Sttescu). Pornind de aici, un alt autor contemporan (Liviu Pop) apreciaz c ntemeierea rspunderii prin ilor pe prezum ia de culp este depit, oferind prea multe posibilit i de denaturare a realit ii, aplicarea ei n numeroase cazuri fiind formal, artificial i profund nedreapt. n opinia acestui autor, adoptarea teoriei rspunderii obiective are n vedere o protec ie ct mai sigur a victimei, concomitent cu instituirea pe aceast baz a unei rspunderi efective i prompte a printelui, fr ns a-l prezuma, n mod automat n culp, prezum ie pe care el se vede n situa ia de a nu putea s o nlture prin proba contrar. Autorul sus ine c nu se poate renun a, n ntregime la concep ia subiectiv, ns ar trebui admis fundamentarea acestei rspunderi pe un temei mixt, n sensul c ideea de garan ie, fr a nlocui culpa prezumat a prin ilor, se asociaz cu aceasta, ntre ele avnd loc o conjugare, o complinire. Ideea de garan ie ar trebui luat n considerare atunci cnd minorul este la o vrst fraged. 1.4. Condi ii cerute pentru rspunderea prin ilor Pentru antrenarea rspunderii prin ilor trebuie ndeplinite trei dintre condi iile generale i dou condi ii speciale. Condi ii generale: prejudiciul; fapta ilicit a minorului; raportul de cauzalitate dintre fapta minorului i prejudiciul suferit. Culpa sau greeala minorului nu trebuie dovedit. Mai mult, culpa nu este nici prezumat de lege. Dou condi iile speciale: - copilul s fie minor; - copilul s aib locuin a la prin ii si. Prima condi ie special. Minoritatea este o condi ie prevzut expres de art. 1000 alin. 2 C.civ. i trebuie s existe la momentul svririi faptei de ctre minor. Legea nu distinge ntre minorul care nu a mplinit 14 ani (cnd este prezumat c nu are discernmnt) i minorul ntre 14 i 18 ani (care are discernmnt). Dac fapta s-a svrit n timp ce copilul era minor, rspunderea copiilor continu i dup majoratul copilului. Rspunderea prin ilor nu dispare odat cu mplinirea vrstei de 18 ani sau dac minorul a devenit major prin cstorie (Maria Gai ). Liviu Pop este de alt prere, n sensul c rspunderea prin ilor nceteaz dac minorul s-a cstorit. mprtim prima opinie i sus inem c rspunderea prin ilor nceteaz n momentul n care copilul a devenit major. A doua condi ie special: copilul s aib locuin a la prin ii si. Locuin a comun este o condi ie sine qua non pentru aplicarea art. 1000 alin. 2 C.civ. Prin expresia ,,locuiesc cu dnii folosit de art. 1000 alin. 2 C.civ. legiutorul a avut n vedere locuin a i nu domiciliul minorului, pornindu-se de la ideea c ceea ce intereseaz este locuin a pe care legea o stabilete pentru minor i nu aceea pe care el o are n fapt. Deoarece sunt frecvente situa ii n care locuin a de fapt a minorului

72

n momentul svririi faptei ilicite i prejudiciabile se afl n alt parte dect la prin ii si, n literatura juridic s-a ncercat gruparea tuturor acestor cazuri n func ie de anumite criterii sau particularit i. Astfel: - copilul minor are locuin a legal la prin ii si, dar temporar se afl n alt parte, cu consim mntul sau tirea acestora (de exp. se afl n vizit la rude sau prieteni n aceeai localitate sau alt localitate; copilul este internat n spital), prin ii rspund pentru lipsa de supraveghere, dar i pentru lipsa de educa ie sau educa ia necorespunztoare; - copilul minor nu locuiete n fapt cu prin ii si mpotriva voin ei acestora (de exp. a fugit de la locuin a prin ilor, prin ii se aflau aresta i preventiv sau n executarea unei pedepse privative de libertate); prin ii rspund de prejudiciul cauzat prin fapta minorului n primul caz, iar n al doilea caz, de regul se consider c nu sunt aplicabile disp. art. 1000 alin. 2 C.civ. deoarece condi ia la locuin a s fie comun nu este ndeplinit; se va analiza, de la caz la caz, inndu-se seama de motivele care au determinat arestarea i condamnarea prin ilor, momentul n care a avut loc arestarea n raport cu momentul svririi faptei ilicite a minorului. - minorul a svrit o fapt ilicit prejudiciabil fiind fugit dintr-o coal sau centru de reeducare unde a fost internat prin hotrre judectoreasc. n ultimul timp, practica judiciar s-a orientat spre solu ia antrenrii rspunderii prin ilor deoarece nsi stabilirea locuin ei minorului la coala sau la centrul de reeducare i apoi fuga lui sunt urmarea lipsei de supraveghere i de educa ie; deci, schimbarea locuin ei este imputabil prin ilor. - minorul svrete fapta ilicit pe timpul ct are o alt locuin , n scopul desvririi nv turii, pregtirii profesionale ori determinat de faptul ncadrrii lui n munc; schimbarea locuin ei n toate aceste cazuri nu are drept consecin suspendarea sau ncetarea drepturilor sau ndatoririlor printeti, motiv pentru care rspunderea prin ilor continu s existe n temeiul art. 1000 alin. 2 C.civ. - minorul svrete fapta ilicit i prejudiciabil fiind ncredin at numai unuia dintre prin i (ipoteza exist cnd prin ii nu au locuin comun, fiind despr i i n fapt, divor a i, precum i n cazul minorului nscut n afara cstoriei); n ultimul timp, n literatura de specialitate se contureaz opinia prin care se sus ine c ncredin area minorului unuia dintre prin i nu-l exonereaz pe cellalt de rspundere deoarece ncredin area s-a fcut n interesul minorului, aa nct cellalt printe continu s aib drepturile i ndatoririle printeti. 1.4. Efectele rspunderii prin ilor Dac sunt ntrunite condi iile generale i speciale ale rspunderi prin ilor, ei au obliga ia de a repara integral prejudiciul cauzat victimei prin fapta ilicit a copilului lor minor. Rspunderea prin ilor este solidar, deci victima poate pretinde repara ia de la oricare printe sau de la ambii, dreptul la ac iune mpotriva prin ilor nefiind condi ionat de chemarea n judecat i a minorului. Printele care a acoperit paguba are dreptul la ac iune n regres mpotriva celuilalt printe. Dac minorul avea 14 ani i s-a dovedit c a avut discernmnt n momentul svririi faptei ilicite, victima poate pretinde repara ie fie de la minor, fie de la prin i, sau att de la minor ct i de la prin i. n acest caz prin ii vor rspunde conform prevederilor art. 1000 alin. 2 C.civ., iar minorul va rspunde conform dispozi iilor art. 998-999 C.civ.

73

Cu privire la natura juridic a rspunderii prin ilor, n ipoteza cnd fapta a fost comis de copilul lor minor avnd discernmnt, s-au exprimat opinii diferite, unele au su inut c aceast rspundere este solidar, iar altele c este o rspundere in solidum, iar practica judiciar este inconsecvent. Ne alturm opiniei sus inut de autorul Liviu Pop, potrivit creia rspunderea prin ilor este o rspundere in solidum i nu solidar. Argumentul principal n sprijinul acestei opinii const n temeiurile diferite ale celor dou rspunderi (art. 1000 alin. 2 C.civ. pentru prin i i art. 998-999 C.civ. pentru minor). n acest sens s-a pronun at i fostul Tribunal Suprem, care a statuat c ntre prin i i copilul minor nu exist solidaritatea prescris de art. 1003 C.civ., astfel c prin ii rspund ca i minorul pentru ntreg prejudiciul cauzat, obliga ia lor fiind ,,in solidum. Aa poate fi explicat dreptul de regres al prin ilor mpotriva copilului minor pentru a le restitui integral repara ia pe care ei au acordat-o victimei. Dreptul de regres este o posibilitate specific numai obliga iilor ,,in solidum i se ntemeiaz pe faptul c rspunderea prin ilor are caracterul unei garan ii legale fa de victim, n scopul reparrii prejudiciului cauzat de minor. Dac obliga ia ar fi solidar, deci alturi de copilul lor, dreptul de regres nu ar mai putea fi integral, deoarece dac un codebitor solidar ar plti ntrega datorie, el poate cere de la fiecare numai partea sa (art. 1052-1053 C.civ.). 1.5. nlturarea prezum iei de culp (a rspunderii prin ilor) Rspunderea prin ilor este nlturat dac nu sunt ndeplinite condi ile generale i speciale prevzute de lege pentru existen a lor. Potrivit art. 1000 alin. 5 C.civ., prin ii sunt mpiedica i de rspundere ,,dac probeaz c nu au putut mpiedica faptul prejudicilabil. Pornind de la acest rext, doctrina i practica sus in c prezum ia de culp a prin ilor, dedus din art. 1000 alin. 2 C.civ. este o prezum ie legal relativ ce poate fi nlturat prin proba contrar. Problema nlturrii rspunderii prin ilor se poate rezolva n func ie de concep ia ce se adopt cu privire la fundamentul acestei rspunderi. Astfel, dac avem n vedere fapta fundamentrii fr culp a prin ilor, ntemeiat pe ideea de garan ie, se constat c rspunderea lor poate fi nlturat: cnd vor dovedi c sunt ntrunite condi iile rspunderii unei alte persoane (cadrele didactice, meseriaii sau comiten ii); cnd nu sunt prezente cumulativ cele trei condi ii generale ale rspunderii civile care trebuie s fie ntrunite n raportul dintre fptuitorul minor i victim; cnd copilul are stabilit locuin a legal, definitiv i permanent, pn la majorat, la o institu ie de ocrotire sau la o alt persoan fizic. Dac rmnem la teza clasic potrivit creia rspunderea prin ilor este subiectiv ntemeiat pe culpa lor prezumat de lege, nlturarea rspunderii poate avea loc prin combaterea acestei prezum ii. n acest scop n care prin ii pot administra orice mijloc de prob pentru a dovedi c n-au putut mpiedica faptul prejudiciabil. 2.Rspunderea institutorilor i a artizanilor 2.1 Reglementare Rspunderea institutorilor i a artizanilor pentru prejudiciile cauzate de elevi sau, dup caz, de ucenicii pe care i au sub supraveghere este tot o rspundere civil

74

delictual indirect reglementat de art. 1000 alin. 4 C.civ., care se completeaz cu art. 1000 lin. 5 C.civ. 2.2. Domeniul de aplicare Este necesar s circumscriem n sfera persoanelor rspunztoare i categoria persoanelor pentru care se rspunde. Persoanele rspunztoare sunt institutorii i artizanii, n calitate de persoane fizice, i nu institu iilor colare sau persoanelor juridice unde institutorul sau artizanul i desfoar activitatea, indiferent dac ei au aceast calitate ntr-o institu ie public, persoan juridic privat sau ntreprinztor particular. Institutorii sunt cadrele didactice din nv mntul precolar, nv torii, profesorii din nv mntul gimnazial, liceal i profesional, pedagogii i cei care i supravegheaz pe elevi n taberele colare, indiferent de func ie sau grad didactic. Artizanii sunt meseriaii care au obliga ia s l nve e pe ucenic o art sau o meserie. Calitatea de elev o au to i tinerii care nva ntr-o unitate colar de stat sau privat. Ucenicii sunt acele persoane care nva o meserie sub ndrumarea i instruc ia unui meseria. 2.3. Fundamentarea rspunderii ntreaga literatur de specialitate i practica judiciar consider c art. 1000 alin. 4 i alin. 5 C.civ. instituie dou prezum ii: - Prezum ia de culp a institutorilor i artizanilor privind nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obliga iei de supraveghere (deci, nu i pentru educa ie necorespunztoare); - Prezum ia existen ei raportului de cauzalitate ntre lipsa de supraveghere sau supravegherea necorespunztoare i svrirea de ctre elev sau ucenic a faptei ilicite prejudiciabile; prezum ia de culp este relativ. 2.4. Condi iile rspunderii Condi ii generale: fapta ilicit elevului sau ucenicului; prejudiciul cauzat; raportul de cauzalitate. Condi ia existen ei greelii sau a culpei nu este necesar, astfel nct rspunderea se angajeaz indiferent dac elevul sau ucenicul a avut sau nu discernmnt. Ei trebuie s rspund i n ipotezele n care elevul sau ucenicul era lipsit de discernmnt, ori a avut discernmnt diminuat, deoarece ndeosebi n aceste cazuri, supravegherea se impune a fi exercitat cu mai mult grij. Condi ii speciale. Sunt trei condi ii speciale: - Elevul sau ucenicul s fie minor; - Fapta ilicit s fi fost svrit de elev sau ucenic n timpul ct se afla la coal sau n atelier, ori ntr-o activitate organizat chiar n afara colii, dar sub ndrumarea acestuia; rspunderea se va angaja i n acele situa ii n care elevul sau ucenicul nu se afl sub supraveghere datorit unor fapte omisive sau comisive ale cadrului didactic sau meseriaului (exp.: cadrul didactic lipsete sau ntrzie de la or datorit culpei lui; meseriaul prsete atelierul i nu instruiete pe ucenic ce trebuie s fac n lipsa lui; elevul sau ucenicul este nvoit fr motiv temeinic). - Elevul sau ucenicul s fi cauzat prejudiciul unei ter e persoane; cadrul didactic sau meseriaul nu rspund dac elevul a suferit el nsui un prejudiciu, n temeiul art. 1000 alin. 4 C.civ.n acest caz, problema rspunderii se pune numai n condi iile art. 998-999 C.civ. 2.4. Efectele rspunderii

75

Victima are dreptul la ac iune mpotriva cadrului didactic sau meseriaului, conform art. 1000 alin. 4 C.civ. Victima poate ac iona i mpotriva elevului sau ucenicului, dac acetia au avut capacitate delictual sau se poate dovedi c n momentul svririi faptei aveau discernmnt, conform art. 998-999 C.civ. Victima poate ac iona n acelai timp att pe cadrul didactic sau meseria, n temeiul art. 1000 alin. 4 C.civ., ct i pe elev sau ucenic, n baza art. 998-999 C.civ. Ori de cte ori elevul sau ucenicul a avut discernmnt i s-a dovedit sau se poate dovedi culpa sa, rspunderea cadrului didactic sau meseriaului este ,,in solidum. n aceste cazuri rspunderea func ioneaz ca o garan ie, iar ac iunea n regres se exercit n condi iile art. 998-999 C.civ, i se ntemeiaz, ca i n cazul prin ilor, pe efectele subroga iei legale prin plata creditorului. Cu privire la corela ia rspunderii cadrului didactic sau a meseriaului cu rspunderea prin ilor s-au conturat trei opinii. Ne alturm opiniei potrivit creia rspunderea prin ilor este general i subsidiar n raport cu rspunderea cadrelor didactice i meseriailor. Prin urmare, rspunderea special a cadrelor didactice i meseriailor nltur total rspunderea general a prin ilor, dac sunt ntrunite condi iile angajrii ei, conform art. 1000 alin. 4 C.civ. Obliga ia de supraveghere ce revine cadrului didactic absoarbe (pe timpul ct elevul se afl sub supravegherea sa), ntr-o anumit msur, i riscul insuficien elor din educa ia minorului, prin aceea c o bun supraveghere poate s mpiedice comiterea unor fapte ilicite. 3.Rspunderea comiten ilor pentru prejudiciile cauzate de prepuii lor 3.1.Reglementare Rspunderea este prevzut n art. 1000 alin. 3 C.civ., fiind unul dintre cele trei cazuri de rspundere civil delictual indirect reglementat de Codul civil. Art. 1000 alin. 3 C.civ. prevede: ,,stpnii i comiten ii rspund de prejudiciul cauzat de servitorii i prepuii lor n func iile ce li s-au ncredin at (vezi i art. 393 C.comercial). n legisla ia civil nu exist nici un text care s admit posibilitatea comiten ilor de a nltura aceast rspundere, o astfel de posibilitate existnd numai pentru prin i, institutori i artizani (art. 1000 alin. 5 C.civ.). 3.2. Condi iile rspunderii a.) Condi ii generale. n opinia majoritar, mprtit i de practica judiciar, angajarea rspunderii comitentului este posibil dac sunt ntrunite toate condi iile rspunderii civile delictuale n raporturile sale cu prepusul prev. de art. 998-999 C.civ., precum i dou condi ii speciale (existen a raportului de prepuenie, svrirea faptei ilicite i prejudiciabile de ctre prepus n cadrul func iilor ncredin ate de comitent). n legtur cu necesitatea dovedirii culpei prepusului, n literatur s-au conturat dou opinii. Astfel, unii autori au considerat c pentru angajarea rspunderii comitentului nu este necesar condi ia dovedirii culpei prepusului. Marea majoritate a autorilor apreciaz c pentru existen a rspunderii comitentului este absolut necesar dovada culpei prepusului, deoarece comitentul

76

rspunde n calitate de simplu garant pentru fapta altuia. n acest sens s-a artat c obliga ia comitentului este accesoriul obliga iei delictuale a prepusului. Deci, rspunderea comitentului exist numai dac exist rspunderea delictual a prepusului. Numai aa se explic de ce comitentul care a despgubit pe victim se poate ntoarce cu ac iune n regres, n calitate de subrogat, mpotriva prepusului su. De la regula potrivit creia comitentul rspunde (conf. art. 1000 alin. 3 C.civ.) numai atunci cnd fapta ilicit a fost svrit de prepus din culp, exist dou excep ii, cnd dovada culpei prepusului nu este necesar, i anume: - atunci cnd fapta prejudiciabil a fost svrit de ctre un prepus minor lipsit de discernmnt; - atunci cnd prepusul a cauzat prejudiciul prin utilizarea unui lucru. b.) Condi ii speciale: existen a raportului de prepuenie; svrirea faptei ilicite i prejudiciabile de ctre prepus n cadrul func iilor ncredin ate de comitent). b.1.) Raportul de prepuenie este un raport e subordonare ntre comitent i prepus. Comiten ii sunt acele persoane care ncredin eaz func iile altora, iar prepuii sunt acele persoane care primesc func iile ce li s-au ncredin at de ctre comiten i. Raporturile dintre comiten i i prepui sunt raporturi de autoritate, n baza crora comiten ii au dreptul s dea ordine, dispozi ii i instruc iuni prepuilor lor, n vederea ndeplinirii pentru ei a unor func ii sau activit i pe care prepuii se oblig s le realizeze. Autoritatea presupune puterea de direc ie i de control a comiten ilor asupra activit ii prepuilor, aa nct, pentru a fi n prezen a unui raport de prepuenie nu este necesar contactul direct i permanent ntre comitent i prepus. Raportul de prepuenie presupune urmtoarele trei elemente constitutive: acordul de voin realizat, expres sau tacit, ntre comitent i prepus; ndeplinirea unor func ii sau activit i de ctre prepus n contul comitentului; acceptarea de ctre prepus a condi iei sale de subordonare fa de comitent, cruia i recunoate o autoritate ce se concretizeaz ntr-o putere de supraveghere, direc ie i control n ndeplinirea func iei sau activit ii pe care urmeaz s o desfoare. Pentru existen a rspunderii comitentului trebuie ca raportul de prepuenie s existe n momentul svririi faptei ilicite prejudiciabile; aceasta nseamn c rspunderea comitentului continu s existe chiar dac n momentul introducerii ac iunii n repararea prejudiciului autorul faptei a ncetat de a mai fi prepusul su. Contractul de munc este izvorul principal al raportului de prepuenie, ns exist i alte raporturi de prepuenie ce pot aprea ocazional ntre membrii de familie, membrii unui colectiv, prieteni (cnd accept s fac un serviciu altuia a crui ndeplinire implic o subordonare). De regul, contractele civile nu dau natere la raporturi de prepuenie. Totui, asemenea raporturi se pot nate i n cadrul unor astfel de contracte (de exemplu, atunci cnd antreprenorul sau mandatarul renun la independen a sa n executarea obliga iilor contractuale). Nu orice raport de subordonare este i un raport de prepuenie. Sunt raporturi de subordonare, fr a fi raporturi de prepuenie, urmtoarele raporturi: - ntre cel care execut o pedeaps privativ de libertate n penitenciare; - ntre militarii n termen i unitatea militar. Totui instan ele au dat o interpretare extensiv art. 1000 alin. 3 C.civ., oblignd Ministerul Aprrii Na ionale, n calitate de comitent, s plteasc victimei despgubiri pentru invaliditatea cauzat de un militar n termen care a rnit

77

din culp pe un coleg de al su. De asemenea, Ministerul de Interne a fost obligat, n calitate de comitent, s rspund n solidar cu un militar n termen care, n timpul serviciului de gard, a prsit postul i cu arma din dotare a rnit o persoan, cauzndu-i vtmari corporale. Solu iile au fost criticate n doctrin, pe considerentul c, n lipsa unei dispozi ii speciale, rspunderea celor dou institu ii putea fi angajat n temeiul art. 1000 alin. 1 partea final, n acele ipoteze cnd fapta ilicit a fost svrit de un militar n termen cu lucrurile ce i-au fost ncredin ate (arma din dotare). S-a sus inut c militarii n termen pot fi considera i prepui numai n cazuri excep ionale: cnd au primit nsrcinri speciale n interesul nemijlocit al unit ii sau din partea unui superior, n interesul personal al acestuia. b.2.) Svrirea faptei de ctre prepus n cadrul func iilor ncredin ate de ctre comitent. Din cuprinsul art. 1000 alin. 3 C.civ. se desprinde ideea c prepusul trebuie s ac ioneze: n limitele func iilor ce i-au fost ncredin ate; cu respectarea instruc iunilor i ordinelor date de comitent. Deci, comitentul nu rspunde dac prepusul a ac ionat: n propriul su interes ori cu prilejul unei activit i care nu se ncadreaz n func ia ncredin at; prin depirea atribu iilor, prin deviere de la acestea sau printr-o exercitare abuziv. O astfel de interpretare a fost considerat prea restrictiv, de aceea s-a recurs la o interpretare larg, extensiv a expresiei ,,func ie ncredin at. Dar i extinderea fr limite a acestei rspunderi a fost criticat n doctrin, considernduse c rspunderea comitentului trebuie s fie circumscris n anumite limite ra ionale. Astfel, comitentul va rspunde i pentru prejudiciul cauzat de prepus prin depirea func iei i chiar prin exerci iul abuziv al acesteia, cu condi ia ca ntre acest exerci iu i func ie s existe cel pu in o legtur necesar, dac nu o legtur de cauzalitate, iar fapta s fi fost svrit n interesul comitentului sau s existe cel pu in aparen a c ea este svrit n interesul acestuia. Desigur, comitentul nu va rspunde dac victima a cunoscut c prepusul ac ioneaz peste limitele func iei sau printr-un exerci iu abuziv, ori n interesul su. De asemenea, comitentul nu va rspunde pentru prejudiciul cauzat prin faptele ce nu au nici o legtur cu func ia ncredin at. 3.3. Fundamentul rspunderii Au fost elaborate mai multe teorii, grupate n dou mari categorii: teorii subiective ntemeiate pe ideea de culp; eorii obiective care explic rspunderea pe alte temeiuri dect culpa. 3.3.1.Teorii subiective ntemeiate pe ideea de culp: a.) Teoria prezum iei legale de culp (formulat n anul 1804 i sus inut pn la mijlocul sec. al XX-lea, iar n dreptul nostru, dominant pn n anul 1860), potrivit creia comitentul este prezumat n culp, deoarece a fcut o alegere greit a prepuilor (culpa in eligendo) i nu i-a supravegheat n mod corespunztor (culpa in vigilando). Teoria a fost aspru criticat., sus inndu-se c prezum ia de culp corespunde nu cu o realitate ci cu o fic iune a legii. b.)Teoria potrivit creia culpa prepusului este culpa comitentului, potrivit creia fundamentul rspunderii comitentului este culpa, astfel c pentru victim, culpa prepusului este propria culp a comitentului. Teoria este o fic iune, deoarece culpa este ntotdeauna personal, i deci ea nu poate trece de la o persoan la alta. Dac s-ar admite aceast fic iune, ac iunea n regres a comitentului rmne fr

78

temei legal, n condi iile n care dispare culpa prepusului prin efectul transformrii ei n propria culp a comitentului. c.) Teoria privind rspunderea comitentului pe ideea de reprezentare, potrivit creia prepusul ac ioneaz n cadrul func iei ncredin ate n calitate de reprezentant al comitentului, iar gra ie reprezentrii, culpa prepusului devine culpa comitentului. Ideea este greit deoarece reprezentarea este o institu ie specific actelor juridice, iar nu faptelor juridice; culpa numai nu poate deveni automat a altuia. 3.3.2.Teorii care fundamenteaz rspunderea comitentului pe temeiuri obiective, fr culp. Ele au un element comun: nltur ideea de culp ca fundament al rspunderii comitentului, considerndu-se c acest fundament ar putea fi: ideea de risc sau ideea de garan ie. a.) Teoria rspunderii fr culp a comitentului, ntemeiat pe ideea de risc Ea a fost elaborat n dreptul german i apoi (n ultimii ani ai secolului trecut) i n dreptul francez (care a pornit de la alte premize). Potrivit teoriei riscului, n formularea ei ini ial, rspunderea comitentului s-ar justifica pe ideea c to i cei care au folosul unei activit i desfurate de al ii trebuie s suporte i riscul consecin elor pgubitoare ale acelei activit i. Teoria a fost reformulat i transformat n teoria ,,riscului de activitate, potrivit creia, acolo unde exist autoritatea se afl i riscul reparrii pagubelor cauzate prin activitatea celor subordona i. Teoria relev o contradic ie de nenlturat ntre ideea asumrii de ctre comitent a riscului activit ii i dreptul su de regres mpotriva prepusului (care rmne fr explica ie). b.) Teoria garan iei, potrivit creia rspunderea comitentului intervine pur i simplu pentru c legea l consider pe comitent ca fiind garantul intereselor victimei, constnd n posibilitatea concret de a ob ine repararea prompt i integral a prejudiciului suferit, punnd-o la adpost de pericolul unei eventuale insolvabilit i a prepusului. Pe baza ei se explic dreptul de regres al comitentului. Astzi teoria garan iei este mprtit de to i autorii romni n materie i se regsete aproape n toate solu iile practicii judiciare. 3.4. Efectele rspunderii Victima faptei ilicite poate pretinde repararea prejudiciului pe care l-a suferit astfel: numai de la prepus (art. 998-999 C.civ.); numai de la comitent (art. 1000 alin. 3 C.civ.); att de la prepus ct i de la comitent. Prepusul i comitentul rspund pe temeiuri diferite: primul, pentru fapta proprie, al doilea, pentru fapta altuia, n calitate de garant. ntr-o opinie, rspunderea comitentului i prepusului, atunci cnd victima i ac ioneaz pe amndoi, este o rspundere solidar, a crei origine este fapta prepusului, care antreneaz art. 998-999 C.civ. i art. 1000 alin. 3 C.civ., ntemeindu-se pe art. 1003 C.civ. ntr-o alt opinie se consider c aceast rspundere este ,,in solidum. n sus inerea acestui punct de vedere s-a artat c, dei cei doi (comitentul i prepusul) au calit i diferite (de garant i autor al faptei), ei au aceeai obliga ie, i anume repararea integral a pagubei. Deci, comitentul i prepusul nu rspund n calitate de codebitori solidari (conf. art. 1003 C.civ.) deoarece nu au cauzat prejudiciul mpreun. Mai mult, cum este tiut, solidaritatea pasiv poate fi legal sau conven ional. Or, n cazul rspunderii comitentului, legea nu prevede expres c obliga ia lui este solidar cu a prepusului. De aceea, se spune c rspunderea

79

comitentului const ntr-o obliga ie ,,in solidum, care, fr a fi solidar, se concretizeaz prin obligarea la plat n ntregime a datoriei de ctre cei doi debitori. Sus inem aceast opinie, pe considerentul c, n cazul obliga iilor ,,in solidum datoria nu se mparte n raporturile dintre codebitori. Aa se explic faptul c dreptul de regres se ntinde pentru ntreaga plat efectuat ctre victim. 3.5. Dreptul de regres al comitentului mpotriva prepusului Temeiul legal al dreptului de regres se afl n art. 1108 alin. 1 pct. 3 C.civ. potrivit cruia: ,,subroga ia se face de drept...n folosul celui care fiind obligat...pentru al ii la plata datoriei are interes de a o desface. Dup ce a pltit victimei despgubirea, comitentul se subrog n drepturile acesteia, avnd la dispozi ie ac iunea direct (ntemeiat pe art. 998-999 C.civ.) pe care victima o avea mpotriva prepusului su care a cauzat prejudiciul, Cnd prejudiciul a fost cauzat de doi sau mai mul i prepui, comitentul poate cere oricruia dintre ei restituirea ntregii sume pltite, ei fiind obliga i n solidar (art. 1003 C.civ.). Are loc subroga ia prin plata creditorului (a victimei). Cel subrogat preia toate drepturile i ac iunile creditorului pltit, iar ca efect al subroga iei, ac iunea victimei mpotriva prepusului este preluat de comitent, care va putea recupera de la prepus despgubirea acordat victimei pe o alt cale. Ac iunea n regres este o ac iune civil de drept comun. n cadrul acestei ac iuni, prepusul se poate apra dovedind c prejudiciul a fost cauzat, total sau n parte, din culpa comitentului.

80

CAPITOLUL XIII RSPUNDEREA CIVIL DELICTUAL OBIECTIV 1.Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 1.1. Reglementare Principiul rspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general este consacrat de art. 1000 alin. 1 C.civ. care prevede: ,,suntem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat de fapta persoanelor pentru care suntem obliga i a rspunde sau de lucruri ce sunt sub paza noastr. 1.2.Domeniul de aplicare n principiu, aceast rspundere poate interveni pentru prejudiciul cauzat de orice lucru, indiferent de natura sa, deoarece textul de lege nu face nici o distinc ie ntre diferitele categorii de lucruri. n doctrina i practica romn s-a propus ca rspunderea pentru lucruri s se restrng la cele periculoase, iar n ipoteza celor ,,nepericuloase rspunderea s se angajeze numai n temeiul art. 998-999 C.civ. Acest punct de vedere nu a fost nsuit de marea majoritate a autorilor i de practica judiciar, pe considerentul c sunt lucruri care, prin natura lor, nu sunt susceptibile de a cauza pagube, dar, n concret, n anumite condi ii, pot produce asemenea consecin e. S-a sus inut c rspunderea este instituit pentru prejudiciile cauzate de orice lucruri, cu excep iile urmtoare: dac exist alte reglementri speciale (ruina edificiului art. 1002 C.civ, aeronavele, instala iile nucleare, etc.); dac prejudiciul a fost cauzat de un lucru care nu a fost apropriat de nimeni, deci nu se afla sub paza juridic a unei persoane (aerul, lumina solar, radia iile, energiile nucleare, etc.); dac prejudiciul este cauzat de nsi corpul omenesc, deoarece corpul uman nu poate fi considerat un lucru; n situa iile n care lucrul a fost doar un simplu instrument al omului n cauzarea prejudiciului (folosete lucrul pentru a svri o fapt ilicit cu inten ie). Rspunderea instituit prin art. 1000 alin. 1 C. civ. intervine numai n acele cazuri cnd lucrul a cauzat paguba n timpul cnd, din anumite motive: a scpat de sub controlul omului; a fost folosit inadecvat datorit unei culpe uoare; la baza prejudiciului cauzat de lucru de afl un caz fortuit. 1.3. Determinarea persoanei rspunztoare Textul de lege nu cuprinde o defini ie a acestei no iuni. Literatura de specialitate i practica judiciar, din interpretarea coroborat a prev. art. 1000 alin. 1 i art. 1001 C.civ. au ajuns la concluzia c pentru prejudiciul cauzat de un lucru este rspunztoare persoana care avea paza juridic a lucrului n momentul producerii prejudiciului. Prin paz juridic se n elege puterea de direc ie, de control sau supraveghere pe care o persoan o poate exercita, n mod independent,asupra unui lucru sau animal. Aceast putere se traduce n posibilitatea ,,pzitorului juridic de a stpni i utiliza, direct i personal un anumit lucru, sau prin intermediul altor persoane care sunt supuse ordinelor i instruc iunilor sale.

81

De regul, temeiul pazei juridice const ntr-un drept care confer pzitorului juridic autoritatea (puterea independent, controlul i supravegherea asupra lucrului), dar, rspunderea pentru lucruri poate fi legat i de o paz care nu decurge dintr-un raport juridicm, de exemplu, cazul lucrurlui furat. n astfel de situa ii, calitatea de pzitor juridic revine persoanei care i-a nsuit, fr drept, puterea de direc ie, control i supraveghere asupra lucrurlui. Paza material este tot o putere de direc ie, control i supraveghere pe care o persoan o exercit asupra unui lucru, fiind sub autoritatea pzitorului juridic. Pzitorul material nu exercit aceast putere n mod independent i nu rspunde niciodat n baza art. 1000 alin. 1 C.civ., ci n temeiul art. 998-999 C.civ.. Cel care are obliga ia de reparare a prejudiciului este pzitorului juridic. 1.4.Sfera persoanelor care au calitatea de pzitori juridici Au calitatea de pzitori juridici: - proprietarii, n favoarea lor opereaz o prezum ie simpl de pzitor juridic al lucrului; proprietarul poate rsturna aceast prezum ie dac face dovada c lucrul se afla n paza juridic (legitim sau nelegitim) a altei persoane n momentul n care s-a cauzat prejudiciul; el rspunde i pentru lucrul pe care l-a pierdut sau abandonat, deoarece calitatea de paznic nu se pierde prin neuz. - coproprietarii, pe cote-pr i sau n devlmie au, de regul, paza juridic a lucrului pentru prejudiciile cauzate de acesta; rspunderea lor este solidar, potrivit prezum iei c to i coproprietarii sunt, simultan i concomitent, pzitori juridici ai lucrului indiviz; aceast prezum ie poate fi rsturnat atunci cnd se face dovada c unul sau unii dintre coproprietari au exercitat n fapt i independent puterea de direc ie, control i supraveghere asupra lucrului; - statul devine pzitorul juridic al lucrurilor dintr-o succesiune vacant numai la expirarea termenului de op iune succesoral de 6 luni prevzut de art. 700 C.civ.; - titularii celorlalte drepturi reale principale (uzufructul, uzul, abita ia, superficia, servitutea parent) se prezum c au paza juridic a lucrului; - titularii de drepturi reale accesorii (creditorul gajist, creditorul ipotecar, dac ipoteca este cu deposedare, creditorul retentor); - posesorul lucrului are calitate de pzitor juridic, solu ie ce rezult din art. 1954 C.civ., care instituie o prezum ie de proprietate n persoana lui. 1.5. Transmiterea i scindarea pazei juridice Paza juridic a lucrului poate fi scindat ntre proprietar sau posesor i detentorul precar. Transmiterea pazei juridice se poate face prin acte juridice, dac legea o permite (nchiriere, comodat, antrepriz, contract de arend, contract de concesiune, etc.). Detentorul precar are paza juridic n toate acele situa ii n care el dobndete dreptul de a exercita, n mod independent, direc ia, controlul i supravegherea lucrului. n astfel de situa ii, paza structurii lucrului rmne la proprietar, iar paza juridic a utilizrii, folosirii lui, revine detentorului. De aici decurg anumite consecin e: dac prejudiciul se datoreaz unui viciu al lucrului sau este legat, n general, de structura lui, rspunderea revine proprietarului sau posesorului; dac prejudiciul se datoreaz modului n care este utilizat sau pstrat, rspunderea revine detentorului precar, chiriaului, comodatarului, antreprenorului, etc. Repara ia prejudiciului se va putea pretinde, dup caz, de la proprietar sau de la

82

posesor (pzitorul juridic al structurii) ori de la detentorul precar (pzitorul juridic al utilizrii sau conservrii lucrului). 1.6.Calitatea de pzitor juridic a persoanelor fizice lipsite de capacitate delictual Majoritatea autorilor sus in c rspunderea unei persoane fizice n calitate de pzitor juridic poate fi angajat numai dac acea persoan are capacitate delictual, cerin ce rezult din no iunea de paz juridic, care const n ,,direc iunea intelectual asupra unui lucru, iar aceasta presupune ca puterea de direc ie, control i supraveghere s fie exercitat n cunotin de cauz. Calitatea de pzitori juridici ai unei persoane fr capacitate delictual o are reprezentantul legal al acesteia. n lipsa unui reprezentant, rspunderea ar putea fi angajat, cel pu in par ial n func ie de posibilit ile patrimoniale ale persoanei fr capacitate delictual, pentru motive de echitate. 1.7. Persoanele care pot invoca rspunderea (art. 1000 alin. 1 C.civ). Regula este c aceast rspundere poate fi invocat de orice persoan. Rspunderea nu poate fi invocat de: - pzitorul juridic al lucrului care a cauzat paguba; - pzitorul material, mpotriva pzitorului juridic, pentru prejudiciile cauzate unui ter (exp. prepusul care a avut n paza sa material lucrul nu poate opune pzitorului juridic rspunderea prev. de art. 1000 alin. 1 C.civ. ntr-o eventual ac iune n regres, dac s-a stabilit vinov ia lui n cauzarea prejudiciului); - pzitorul material are dreptul s pretind de la pzitorul juridic repararea prejudiciului pe care el nsui l-a suferit. 1.8. Fundamentarea rspunderii S-au conturat mai multe concep ii. Concep ia rspunderii subiective sus ine c rspunderea se bazeaz pe ideea de culp a pzitorului juridic al lucrului. Practica judiciar a statuat c rspunderea pentru lucruri se ntemeiaz pe o prezum ie absolut de culp, care nu poate fi nlturat dect prin dovada for ei majore, faptei unui ter ori a faptei victimei. O alt variant a acestei concep ii este teoria culpei n paza lucrului, care sus ine c fundamentul acestei rspunderi ar consta n culpa dovedit, producerea prejudiciului constituind, prin ea nsi, dovada nendeplinirii obliga iei legale de rezultat instituit n sarcina pzitorului juridic. Concep ia rspunderii obiective (alctuit din mai multe teorii) sus ine c rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri este independent de ideea de culp, dovedit sau prezumat a pzitorului juridic. Teoria care se bucur de cea mai larg audien n ultimii ani este aceea a fundamentrii rspunderii obiective a pzitorului juridic al lucrului pe ,,ideea de garan ie privind riscul de activitate, fiind o rspundere exclusiv obiectiv. 1.9. Condi iile i efectele rspunderii a.) Condi iile rspunderii sunt: existen a unui prejudiciu; raportul de cauzalitate dintre lucru i prejudiciu; lucrul s se afle n paza juridic a unei persoane. Rspunderea poate fi nlturat doar dac pzitorul juridic va dovedi c prejudiciul se datoreaz: faptei majore; faptei unui ter ; faptei victimei. b.) Efectele rspunderii pentru lucruri Victima are dreptul de pretinde repararea prejudiciului de la pzitorul juridic. ntre ei se nate un raport de obliga ii civile, n care o parte este numai debitor, iar

83

cealalt parte este numai creditor. Victima poate pretinde repara ia de la pzitorul material n condi iile dreptului comun (art. 998-999 C.civ.). Pzitorul juridic are dreptul de regres mpotriva pzitorului material (art. 998-999 C.civ.) dac a pltit victimei despgubirile. 2.Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 2.1 Reglementare Rspunderea este consacrat ntr-o reglementare proprie cuprins, n principiu, n art. 1001 C.civ., text care se completeaz cu unele dispozi ii din legi speciale (a vnatului). Art. 1001 C.civ. prevede: ,,proprietarul unui animal sau acela care se servete de dnsul, n cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, fie c animalul se afl n paza sa, fie c a scpat. 2.2. Persoanele chemate s rspund Rspunde persoana care are paza juridic aanimalului n momentul cauzrii prejudiciului. Au calitatea de pzitor juridic: proprietarul i cel cruia i s-a transmis paza juridic, uzufructuarul, chiriaul, comodatarul, etc. Nu rspunde n temeiul art. 1001 C.civ.: - persoana care are numai paza material a animalului; - pstorul animalului. 2.3. Animalele pentru care se rspunde Art. 1001 C. civ. se refer numai la animalele care pot fi efectiv supravegheate: animalele domestice, indiferent de specie, i animalele slbatice care triesc n captivitate, aflndu-se n paza juridic a grdinilor zoologice, menajeriilor, circurilor, etc. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele slbatice revine celor care folosesc sau gospodresc fondul cinegetic al rii (Romsilva, prin filialele din teritorii). 2.4. Fundamentul, condi iile i efectele rspunderii Rspunderea este obiectiv, fiind fundamentat pe ideea de garan ie a aazisului ,,comportament al animalului. Aa se explic faptul c dovada cazului fortuit nu este de natur a o exclude. Condi iile rspunderii sunt: existen a prejudiciului; existen a raportului de cauzalitate dintre ,,comportamentul animalului i prejudiciu. Calitatea de pzitor juridic se prezum c apar ine proprietarului (n cazul animalelor domestice) i Romsilva (n cazul animalelor slbatice). Efectele rspunderii sunt identice cu efectele rspunderii pentru lucruri. 3.Rspunderea pentru ruina edificiului 3.1. Reglementare Art. 1002 C.civ. prevede: ,,Proprietarul unui edificiu este responsabil de prejudiciul cauzat de ruina edificiului su, cnd ruina este urmarea lipsei de ntre inere sau a unui viciu de construc ie.Aceste text instituie o rspundere special, n raport cu prevederea art. 1000 alin. 1 C.civ., care reglementeaz rspunderea pentru orice lucru nensufle it. Deci, victima nu poate opta ntre cele dou rspunderi (temeiuri legale).

84

Art. 1000 alin. 1 C.civ. va avea aplicabilitate n cazul pagubelor cauzate de un edificiu, numai n ipoteza cnd acestea au fost urmarea altor mprejurri dect acelea prevzute de art. 1002 C.civ. 3.2. Domeniul de aplicare a rspunderii a.) No iunea de edificiu. Sfera no iunii de edificiu este mai restrns dect a no iunii de imobil i chiar dect aceea de imobil prin natura sa. Edificiul este orice construc ie realizat de un om prin asamblarea trainic a unor materiale care, prin ncorporarea lor, n sau la sol, sau n alt construc ie, devine, n mod durabil, un imobil prin natura sa. Este indiferent dac aceast construc ie depete sau nu nivelul solului (poate fi un canal subteran, un pod, un baraj, etc.) i indiferent dac este destinat folosin ei directe a omului sau unui alt scop. ncorporarea direct sau indirect la sol este de esen a edificiului. b.) Persoana rspunztoare Rspunde numai persoana care are calitatea de proprietar al edificiului. Proprietarul rspunde chiar i atunci cnd edificiul se afl n stpnirea altei persoane pe temeiul unui drept real sau de crean (uzufruct, abita ie, loca iune, comodat, etc.). Aceast rspundere i revine i superficiarului, deoarece el este proprietarul edificiului. Coproprietarii i codevlmaii rspund solidar. n ipoteza n care dreptul de proprietate este afectat de o condi ie, suntem n prezen a a doi proprietari: unul sub condi ie suspensiv, care va rspunde numai n cazul realizrii condi iei, i unul sub condi ie rezolutorie care, pn la realizarea condi iei suspensive, va rspunde de prejudiciu. c.) Condi iile rspunderii Aceste condi ii sunt: existen a unui prejudiciu; ruina edificiului determinat de lipsa de ntre inere ori de un viciu de construc ie; existen a raportului de cauzalitate dintre ruina edificiului i prejudiciu. Ruina edificiului nseamn drmarea, surparea, dezagregarea sau desprinderea i cderea unor elemente componente ale acestuia. Ruina edificului se poate produce: din cauza propriei greut i sau a lucrurilor aflate n interiorul lui; sub ac iunea for elor naturale (zpad, nghe , etc.). Nu constituie ruin drmarea voluntar ori provocat de incendiu. d.) Fundamentul rspunderii Este identic cu fundamenul rspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general. Deci, i aceast rspundere are un fundament obiectiv. nlturarea rspunderii poate avea loc dac proprietarul dovedete c ruina se datoreaz: unei cauze strine, for ei majore, faptei unui ter sau faptei victimei. e.) Efectele rspunderii Proprietarul este obligat s repare prejudiciul, iar n eventualitatea n care ruina se datoreaz culpei unei alte persoane, dup plata despgubirilor, el are ac iune n regres. Ac iune poate fi introdus, dup caz, mpotriva: uzufructuarului sau locatarului care nu au efectuat repara iile ce cdeau n sarcina lor; prepusului care avea obliga ia s se ngrijeasc de edificiu; constructorului sau proprietarului vinovat de viciile edificiului care au cauzat ruina; vnztorului de la care a cumprat imobilul. n lipsa unui raport contractual, ac iunea n regres va avea temei delictual i se va exercita n condi iile art. 998-999 C.civ.

85

CAPITOLUL XV EFECTUL RSPUNDERII CIVILE DELICTUALE 1. Momentul naterii obliga iei de despgubire Delictul fiind unul din izvoarele obliga iilor civile, efectul rspunderii civile delictuale const n naterea unui raport juridic de obliga ii civile ntre autorul faptei (sau persoana rspunztoare) i victim. n cadrul acestui raport victima devine creditorul obliga iei de reparare a prejudicului, iar persoana rspunztoare devine debitorul acelei obliga ii. Obliga ia de reparare a prejudicului se nate n momentul n care sunt ntrunite toate condi iile rspunderii civile delictuale. Din acest moment se produc anumite consecin e: - debitorul care pltete de bunvoie, face o plat valabil; - dreptul de crean i obliga ia de reparare se transmit prin sucesiune sau acte ntre vii; - debitorul obliga iei de despgubire este de drept pus n ntrziere; - n caz de conflict de legi n timp, se va aplica legea n vigoare la momentul naterii obliga iei. 2. Ac iunea n repararea prejudiciului a.) Persoanele care au dreptul la ac iune sunt: - victima (personal sau prin reprezentare legal sau conven ional); - creditorii pot exercita ac iunea conform art. 974 C.civ; - dobnditorul unei crean e transmis prin cesiune; - motenitorii victimei pot continua ac iunea introdus de aceasta sau pot promova ei nii ac iunea. Ac iunea n repararea prejudiciului se exercit i din oficiu, de instan , cnd dauna a fost produc printr-o infrac iune, iar victima este una dintre oersoanele vtmate prevzute de art. 17 C. pr. Pen. b.) Persoanele mpotriva crora se poate ndreapta ac iunea sunt: - autorul faptei; - cei chema i s rspund pentru altul; - persoanele ce rspund pentru daunele cauzate de lucruri, animale, ruina edificiului; - motenitorii persoanei responsabile, dac au acceptat motenirea. Dac persoana responsabil de producerea prejudicului a decedat n cursul procesului, judecata continu n contradictor cu motenitorii acesteia, are vor fi obliga i la plata numai n propor ie cu pr ile lor ereditare (art. 1060 C. civ.). c.) Prescrip ia dreptului la ac iune Prescrip ia ncepe s curg de la data cnd pgubitul a cunoscut sau trebuia s cunoasc att prejudiciul ct i pe cel care este obligat la repararea lui. Pn la proba contrar se prezum c aceast dat este aceea a producerii prejudiciului.

86

Momentul la care ncepe s curg termenul de perscrip ie nu coincide cu cu momentul naterii obliga iei debitorului de reparare a prejudicului. Termenul de prescrip ie este termenul general de trei ani. Pentru prejudiciile certe se nate un singur drept la ac iune, iar n ceea ce privete prejudiciile viitoare i eventuale, fiecare prejudiciu d natere unui drept la ac iune de sine stttor. 3.Repararea prejudiciului a.) Repararea n natur a prejudicului Restabilirea situa iei aterioare svririi faptului prejudiciabil se realizeaz numai prin repararea n natur a prejudiciului, dac acest lucru este posibil. Repararea n natur const n n activitatea de nlturare a prejudiciului ce se poate concretiza prin diverse modalit i i procedee, cum ar fi: restituirea bunurilor i valorilor sustrase; nlocuirea bunurilor distruse cu altele de alt natur; efectuarea unor repara ii tehnice; distrugerea lucrrilor efectuate cu nclcarea unui drept al altei persoane; executarea unor lucrri care au fost ridicate sau distruse; readucerea bunului n starea anterioar faptei de distrugene etc. Toate aceste modalit i i procedee trebuie s fie apte de a duce la repunerea persoanei pgubite n situa ia anterioar (restitutio in integrum). Principiul reparrii n natur a prejudicului func ioneaz ca un drept dar i ca o obliga ie a victimei. Aceasta nu este n drept s refuze repararea n natur, dac acest mod de despgubire este posibil i debitorul l propune. Despgubirea victimei prin plata echivalentului bnesc al pagubelor suferite, se realizeaz numai n acele situa ii cnd repararea n natur nu este posibil. n ipoteza despgubirii prin echivalent bnesc victima are dreptul s primeasc o sum de bani. Posibilitatea despgubirii prin executarea de ctre debitor a unei alte presta ii poate exista numai dac victima consimte la acest mod de executare. Cuantumul echivalentului bnesc trebuie stabilit, n principiu, n raport cu valoarea pagubei la data pronun rii hotrrii judectoreti, deoarece numai aa se poate realiza repararea integral a prejudiciului, asigurnd victimei posibilitatea de a-i restabili, la pre ul zilei, situa ia patrimonial pe care o avea nainte de a fi pgubit. ntinderea repara iei se va calcula i determina n func ie de ntinderea prejudiciului, deoarece repara ia acordat nu trebuie s cuprind dect ceea ce este o consecin direct i necesar a faptei ilicite. Prin urmare, la calculul repara iei se vor lua n considerare numai prejudiciile directe, deoarece prejudiciile indirecte nu se afl n raport de cauzalitate suficient de caracterizat cu fapta ilicit, cu lucrul, animalul sau ruina edificiului. b.) Repararea integral a prejudicului Obliga ia general a reparrii integrale a prejudiciului este stabilit n Codul civil romn, att pentru domeniul raporturilor contractuale (art. 1084 C. civ.), ct i pentru cel al raporturilor extracontractuale (art. 998 C. civ.) Dei n Codul civil romn nu exist n materia rspunderii delictuale un text corespunztor celui prevzut de art. 1084 C. civ. (care vizeaz n mod direct rspunderea contractual), principiul reparrii integrale a prejudicului s-a dedus pe cale de interpretare ca o regul fundamental n materie de rspundere. Conform prinicpiului reparrii integrale a prejudicului, ntinderea repara iei cuprinde ntreaga valoare a daunei produse, repara ia integral reprezentnd att

87

pierdarea suferit de victim (damnum emergens), ct i beneficiul nerealizat de aceasta (lucrum cessans). Persoana rspunztoare va trebui s repare toate prejudiciile, indiferent c sunt previzibile sau imprevizibile, spre deosebire de rspunderea contractual n care debitorul este obligat s repare doar prejudiciile previzibile. Literatura de specialitate i practica judiciar au pus n eviden unele reguli de aplicare a principiului reparii integrale a prejudiciului, i anume: - ntinderea repara iei nu este influen at de situa ia patrimonial a victimei sau a persoanei rspunztoare; - despgubirea stabilit n beneficiul urmailor unei persoane care a decedat ca urmare a faptei ilicite, nu se va face n raport de criteriile prevzute n Codul familiei, referitoare la obliga ia legal de ntre inere; - distinc ia fcut n legea penal ntre sanc iunile ce se aplic minorilor, fa de cele care se aplic majorilor, nu determin un alt criteriu de reparare a prejudicului produs victimei; - pentru determinarea repara iei nu se pot utiliza procentele din venituri stabilite prin legisla ia asigurrilor sociale; - la stabilirea cuantumului despgubirilor, n afara veniturilor lunare realizate de victima ncadrat n munc, se va ine seama i de veniturile ob inute temporar, precum i de munca desfurat n gospodrie, care este evaluabil n bani; - ntinderea despgubirilor la care are dreptul victima unei erori judiciare se va stabili lundu-se n calcul nu numai echivalentul veniturilor de care a fost lipsit, ci i valoarea tuturor cheltuielilor ocazionate de faptul ntre inerii; - ntinderea despgubirilor se stabilete n raport cu pre urile existente la momentul pronun rii hotrrii de stabilire a rspunderii civile. c.) Evaluarea prejudicului Stabilirea ntinderii prejudicului prezint anumite particularit i dup cum dauna produs const n: distrugerea unui bun; vtmarea snt ii sau integrit ii corporale a victimei; moartea unei persoane. c.1. Distrugerea unui bun. n cazul distrugerii totale a unui bun, victima are dreptul la valoarea lui de nlocuire, stabilit n momentul pronun rii hotrrii, la care se adaug contravaloarea lipsei de folosin , calculat tot pn la data pronun rii hotrrii. n cazul deteriorrii sau degradrii bunului, determinarea repara iei se va face n raport cu cheltuielile necesare aducerii lor n starea anterioar, la care se adaug lipsa de folosin , dac din cauza degradrii sale bunul nu a putut fi utilizat. Deci, nu este avut n vedere valoarea unui bun nou de acelai fel. c.2. Vtmarea snt ii sau integrit ii corporale a victimei n cazul n care vtmarea snt ii sau a integrit ii corporale are efecte de scurt durat, adic aceast vtmare nu a avut drept consecin producerea unei incapacit i permanente de munc, pentru determinarea despgubirilor se vor lua n calcul toate cheltuielile fcute pentru nsntoire, precum i diferen a dintre veniturile obinuite i sumele primite pe durata concediului medical, ori ctigurile de care victima a fost lipsit n acel interval. Cuantumul despgubirilor se va stabili i n func ie de dauna moral suferit de victim.

88

Cnd vtmarea are ca efect pierderea sau diminuarea capacit ii de munc cu carater permanent, ori pe o durat de timp ce nu poate fi determinat, rezolvarea problemei este diferit dup cum victima este major ori minor: - cnd victima este o persoan major ncadrat n munc, are dreptul s primeasc, sub form de presta ii periodice, diferen a dintre pensie (ajutorul social) i veniturile lunare de care a fost lipsit ca urmare a vtmrii suferite; - cnd victima major nu este ncadrat n munc, se va ine cont de veniturile pe care le ob inea desfurnd o activitate direct n interes propriu (valoarea presta iilor ei n gospodrie, ca muncitor zilier sau n raport cu alt ocupa ie sau ndeletnicire etc.); - Cnd victima este un minor, la stabilirea despgubirilor se va lua n considerare situa ia ei concret, avndu-se n vedere ngrijirile pe trebuie s le primeasc, cheltuielile i efortul suplimentar (fizic sau psihic) pe care victima trebuie s-l depun n realizarea activit ilor specifice vrstei sale de copil i pentru dobndirea unei calificri adecvate strii sale de sntate, cheltuielile fcute n timpul deplasrilor la spital i la externare, contravaloarea retribu iei nencasate de prin i pentru timpul afectat deplasrilor la spital, procuratur, instan . Dreptul la despgubiri al victimei se stabilete pn la momentul ncetrii strii generatoare de prejudiciu, chiar dac s-a stabilit o anumit dat pentru reexaminarea ei medical. d.) Stabilirea despgubirilor n ipoteza mor ii n aceast ipotez, persoana rspunztoare va trebui s plteasc: -toate cheltuielile ocazionate de ngrijirea victimei pn la deces i cele fcute cu nmormntarea, care se acord sub forma unei sume globale. - presta ii periodice n beneficiul persoanelor care aveau dreptul la ntre inere de la victim sau care se gseau n ntre inerea de fapt a acesteia; - diferen a dintre pensia de urma pe care o primesc persoanele aflate n ntre inerea victimei (care au dreptul la despgubiri) i valoarea ntre inerii primit de la defunct cu titlu de ntre inerece. Despgubirile se acord de la data decesului victimei. Pentru copiii minori ai victimei, despgubirea periodic se stabilete pn la mplinirea vrstei de 18 ani. Copilul ajuns la majorat aflat n continuarea studiilor, poate pretinde despgubiri pn la mplinirea vrstei de 25 de ani. e.) Modalit ile de plat a despgubirilor Persoana rspunztoare poate fi obligat s plteasc victimei despgubiri: - fie global, sub forma unei sume de bani totale ce trebuie achitat integral i de ndat; aceast modalitate de plat este folosit n toate situa iile cnd prejudiciul este actual i ntinderea lui poate fi stabilit n momentul judec ii; suma stabilit global nu mai poate fi modificat; - fie sub forma unor rente periodice lunare, modalitate folosit atunci cnd ntinderea total a prejudiciului nu se poate stabili anticipat (cum ar fi cazul vtmrii snt ii sau integrit ii corporale care au ca efect diminuarea sau pierderea capacit ii de munc); despgubirile acordate sub forma unor presta ii periodice, pot fi modificate n cuantumul lor, pentru a se pstra echilibrul dintre paguba produs i fapta prejudiciabil; de aceea, hotrrea prin care s-a stabilit o atare despgubire nu poate fi opus n procesul urmtor cu putere de lucru judecat; despgubirile acordate sub forma unor presta ii periodice se vor putea modifica ori

89

de cte ori intervine o schimbare a bazei de calcul; aceste despgubiri pot fi recalculate n cazul devalorizrii accentuate a monedei na ionale, deoarece n cazul rspunderii delictuale nu se aplic principiul nominalismului monetar. Concluzia care se impune este aceea c este posibil majorarea, micorarea sau sistarea pl ii despgubirilor stabilite ini ial sub form de presta ii periodice, dac prejudiciul suferit de victim, ulterior pronun rii hotrrii, se mrete, se micoreaz ori nu se mai produce.

90

CAPITOLUL XVI RSPUNDEREA CIVIL CONTRACTUAL 1. Considera ii generale privind rspunderea civil contractual 1.1. No iunea de rspundere civil contractual. Reglementare Rspunderea civil contractual este obliga ia debitorului de a repara prejudiciul cauzat creditorului su prin neexecutarea, executarea necorespunztoare ori cu ntrziere a obliga iilor sale contractuale. Rspunderea civil contractual apare ca o aplica ie particular a principiului rspunderii civile n situa ii speciale, n care prejudiciul rezult din nclcarea unor obliga ii asumate prin contract, ea fiind o rspundere special.Deci, pentru existen a acestei rspunderi este necasar ca debitorul i creditorul s fi ncheiat un contract, cu respectarea condi iilor prevzute de lege. Codul civil trateaz rspunderea civil contractual mpreun cu problema daunelor-interese, n capitolul ,,Despre efectele obliga iilo (art. 1073-1090 C. civ.) Normele referitoare la rspunderea contractual sunt de dou feluri: - norme aplicabile n general ntregii rspunderi contractuale; - norme specifice rspunderii n fiecare contract (este cazul contractelor numite: vnzare-cumprare, schimb, loca iune, etc.). 1.2. Condi iile rspunderii contractuale Pe lng existen a unui contract valabil ncheiat ntre cerditor i debitor, rspunderea civil delictual presupune existen a unor condi ii care, n general, sunt aceleai, ca i n cazul rspunderii civile delictuale, i anume: - fapta ilicit care const n neexecutarea, executarea defectuoas sau cu ntrziere a obliga iilor contractuale; - existen a unui prejudiciu; - existen a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicit i prejudiciu; - culpa, greeala sau vinov ia debitorului. Necesitatea ntrunirii cumulative a acestor condi ii rezult din interpretarea textelor prevzute de art. 1073, 1082, 1083, 1084, 1086 C.civ. 1.2.1. Fapta ilicit svrit de debitorul contractual const n neexecutarea obliga iilor sale contractuale, no iune care are dou sensuri: - lato sensu, const n neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a obliga iilor contractuale. - stricto sensu, const doar n neexecutarea total sau par ial a acelor obliga ii contractuale. Neexecutarea poate fi total sau par ial; uneori, o executare par ial are valoarea unei neexecutri totale, atunci cnd obiectul obliga iei este indivizibil prin conven ia pr ilor i nu n situa ia n care se refer la neexecutarea unei obliga ii accesorii, care a fost considerat o clauz esen ial la ncheierea contractului.

91

Executarea necorespunztoare const n executarea obliga iei de ctre debitor, cu nerespectarea condi iilor de calitate; n toate cazurile de neexecutare sau executare necorespunztoare, despgubirile n bani la care are dreptul creditorul pentru repararea prejudiciului se numesc daune-interese compensatorii. Executarea cu ntrziere const n faptul c debitorul contractual a executat n natur obliga iile sale sau este gata s le execute dup mplinirea termenului suspensiv stabilit n contract. Dac prin ntrzierea n executare, creditorul a suferit un prejudiciu, debitorul contractual va fi obligat s-l despgubeasc. Aceste despgubiri poart denumirea de daune-interese moratorii. 1.2.2. Prejudiciul Necesitatea existen ei prejudiciului ca o condi ie indispensabil a rspunderii civile contractuale, rezult din textul art. 1082 C.civ. care dispune c debitorul datoreaz daune-interese ,,de se cuvine. Dup cum se poate observa, Codul civil nu folosete no iunea de prejudiciu, ci pe aceea de daune-interese. Prejudiciul trebuie s ndeplineasc toate condi iile men ionate la rspunderea civil delictual. 1.2.3. Raportul de cauzalitate Necesitatea raportului de cauzalitate rezult din art. 1086 C.civ. prevede c daunele-interese nu trebuie s cuprind dect ceea ce este o consecin direct i necesar a neexecutrii obliga iei, chiar i atunci cnd neexecutarea rezult din dolul debitorului. n cadrul acstei legturi de cauzalitate, rspunderea debitorului poate fi nlturat numai dac se face dovada existen ei unei cauze strine, neimputabil debitorului. Reglementarea cauzelor strine o gsim n art. 1082 (care se refer, n general, la o cauz strin care nu-i poate fi imputat debitorului), i 1083 C. civ. (care determin dou din cauzele strine: cazul de for major i cazul fortuit care, n materie contractual, produc aceleai consecin e, respectiv exonerarea debitorului de rspundere). Culpa creditorului este asimilat cazului fortuit sau for ei majore, libernd pe debitor de rspundere dac constituie cauza exclusiv a neexecutrii sau ntrzierii n executarea obliga iei. Codul civil prevede anumite situa ii cnd debitorul rspunde, chiar dac neexecutarea este determinat de cazul fortuit sau de for a major (a se vedea: art. 995 alin. 1; art. 1156 alin. 3; art. 1566 i art. 1567; dac debitorul a fost pus n ntrziere; dac, printr-o clauz contractual, debitorul s-a obligat s rspund i pentru caz fortuit sau for major). 1.2.4. Culpa (vinov ia) debitorului Aceast condi ie a rspunderii contractuale rezult din textele prevzute de art. 1080 i art. 1082-1083 C.civ., precum i din alte texte legale. Din aceste texte se desprinde regula general potrivit creia debitorul dintr-un contract este inut s rspund numai dac neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a obliga iei este cauzat de fapt sa svrit cu vinov ie. Forma vinov iei i gradele ei nu au nici o relevan . S-a impus solu ia potrivit creia, n obliga iile de rezultat, culpa debitorului este prezumat. Aceast prezum ie opereaz de ndat ce creditorul face dovada c debitorul nu a realizat rezultatul la care s-a obligat. Nerealizarea scopului urmrit constituie, n fapt, o dovad a vinov iei debitorului, ceea ce declaeaz prezum ia relativ de culp a acestuia. n doctrin se consider c existen a acestei prezum ii este consacrat de art. 1073, 1075, 1082 i 1083 C.civ. Dei n cazul obliga iilor de rezultat, creditorul nu este obligat s fac dovada culpei debitorului, totui, o

92

analiz a motivelor pentru care debitorul nu a ob inut rezultatul se impune n anumite situa ii, i anume: cnd legea pretinde, n unele contracte, o comportare deosebit din partea debitorului, alta dect cea obinuit; cnd pr ile prevd o astfel de conduit a debitorului; cnd exist o aparen de neexecutare, dar ea este neconform sau defectuoas. n aceste cazuri, creditorul este obligat s dovedeasc lipsa acelei conduite speciale n executarea obliga iei. n cazul obliga iilor de mijloace, nerealizarea rezultatului, prin ea nsi, nu are ca efect declanarea unei prezum ii de culp deoarece, prin defini ie, debitorul se oblig s defoare o activitate diligent i de a depune toate mijloacele necesare pentru a realiza un anumit rezultat, i nu s realizeze efectiv acel rezultat. Aprecierea culpei debitorului contractual se face potrivit principiului nscris n art. 1080 C.civ., n raport cu diligen a ce trebuie s o manifeste n ndeplinirea unei obliga ii un bun proprietar, indiferent dac obliga ia s-a nscut dintr-un contract unilateral sau bilateral. 2. Daunele-interese 2.1.No iunea Prin daune-interese n elegem despgubirile n bani pe care debitorul este ndatorat s le plteasc n scopul reparrii prejudiciului suferit de creditor, ca urmare a neexecutrii, executrii necorespunztoare sau cu ntrziere a obliga iilor contractuale. Daunele-interese nu repezint echivalentul obliga iei neexecutate, ci compensarea prejudiciului produs creditorului prin neexecutarea contractului. n momentul n care sunt ntrunite cele patru condi ii ale rspunderii contractuale, creditorul are dreptul de a pretinde debitorului plata de daune-interese. n acest mod, crean a sa ini ial este nlocuit cu o alt crean , care are ca obiect o sum de bani ce reprezint echivalentul prejudiciului suferit. ns, aceasta nu nseamn transformarea obliga iei ini iale ntr-o alt obliga ie, deoarece despgubirile sunt datorate n virtutea nsi a obliga iei ini iale. De aceea se consider c despgubirile (daunele-interse) constituie obiectul subsidiar, cu titlu de sanc iune, al neexecutrii obliga iilor respective. 2.2. Caracterul pecuniar al daunelor-interese ntotdeauna daunele-interese se stabilesc n bani, regul ce s edesprinde din analiza art. 1087 C. civ. Deci, instan a nu este competent s-l oblige pe debitor la executarea, n natur, a unei alte presta ii dect aceea stabilit de pr i n contract. 2.3. Punerea n ntrziere Acesta este o condi ie, n principiu, necesar pentru obligarea la plata de daune-interese. Punerea n ntrziere const n manifestarea unilateral de voin prin care creditorul pretinde executarea presta iei ce i se datoreaz de ctre debitor. n principiu, conform sistemului Codului civil romn, n materie contractual, debitorul nu este socotit ca fiind pus n ntrziere prin simplul fapt al neexecutrii sau prin expirarea termenului stabilit pentru executarea obliga iei. Este necesar ca debitorul contractual s fie pus n ntrziere, n mod formal, adic s i se pun n vedere c trebuie s execute ceea ce datoreaz. Aceast regul rezult din art. 1079 C.civ. care prevede cazurile de excep ie, cnd punerea n ntrziere opereaz de drept.

93

Punerea n ntrziere a debitorului se face printr-o notificare sau soma ie de plat trimis prin intermediul executorului judectoresc (art. 1079 C.civ.). Acelai efect al punerii n ntrziere l are i introducerea unei cereri de chemare n judecat a debitorului (chiar i n cazul cnd aceast cerere a fost introdus la o instan necompetent). Dispozi ia prevzut de art. 1079 C.civ. nu are caracter imperativ, de aceea pr ile pot stabili ca punerea n ntrziere s se fac ntr-o alt form sau chiar s o nlture, stipulnd expres n contract c debitorul va fi pus n ntrziere fr nici o formalitate, n momentul cnd datoria sa este scadent. Debitorul este de drept pus n ntrziere n urmtoarele cazuri: - n situa iile anume prevzute de lege; - cnd s-a prevzut expres n contract c debitorul va fi pus n ntrziere la mplinirea termenului, fr a fi nevoie de notificare; - cnd obliga ia, prin materia sa, nu putea fi ndeplinit dect pn la un anumit termen, pe care debitorul nu l-a respectat; - n cazul neexecutrii obliga iilor ,,de a nu face; - n cazul obliga iilor continui (de furnizare a apei, a energiei electrice, gazului, de obliga iilor de ntre inere ori de conservare i paz a unui bun); Efectele punerii n ntrziere sunt urmtoarele: - din momentul punerii n ntrziere se constat refuzul debitorului de a executa obliga ia, iar creditorul va putea pretinde daune compensatorii; - de la data punerii n ntrziere, debitorul datoreaz debitorului dauneinterese moratorii; - dac obliga ia are ca obiect presta ia de a da un bun individual determinat, n urma punerii n ntrziere, nepredarea bunului are ca efect suportarea de ctre debitor a riscului pierii fortuite a bunului. 2.4. Clasificarea daunelor-interese Daunele-interese sunt de dou feluri: - daune-interese compensatorii sunt despgubirile n bani datorate de debitor creditorului pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat prin neexecutarea total sau par ial ori prin executarea necorespunztoare a obliga iilor contractuale; aceste daune se acord atunci cnd executarea n natur nu mai este posibil; n cazul obliga iilor ce au ca obiect o sum de bani, nu pot exista daune-interese compensatorii, deoarece executarea lor se poate face n natur; daunele-interese compensatorii nu se pot cumula cu executarea n natur, ele avnd rolul de acoperire integral a prejudiciului produs prin neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a oblia iei de ctre debitor; - daune-interse moratorii sunt despgubirile n bani care reprezint echivalentul prejudiciului provocat creditorilor prin ntrzierea executrii obliga iei; deoarece acoper prejudiciul produs creditorului prin simpla ntrziere n executare, daunele-interese moratorii se cumuleaz cu executarea n natur, iar dac obliga ia rmne neexecutat, ele se pot cumula cu daunele compensatorii. Principala deosebire dintre cele dou categorii de daune-interese const n aceea c cele compensatorii nlocuiesc executarea n natur a obliga iilor contractuale, i deci, nu se cumuleaz cu acestea. Cu alte cuvinte, debitorul nu poate fi inut, n acelai timp, la plata daunelor-interese compensatorii i la executarea n natur a obliga iilor contractuale.

94

n schimb, daunele-interese moratorii se cumuleaz ntotdeauna cu executarea n natur a obliga iilor sau cu plata de daune-compensatorii. 3. Evaluarea daunelor-interese Exist trei modalit i de evaluare a daunelor-interse: evaluare judiciar; evaluare conven ional; evaluare legal. 3.1.Evaluarea judiciar este opera iunea de determinare a ntinderii daunelor-interese de ctre instan ele de judecat, conform principiului general al rspunderii civile constnd n repararea integral a prejudiciului suferit de creditor. n vederea realizrii acestui scop, art. 1084 C.civ. prevede c dauneleinterese datorate creditorului cuprind: pierderea efectiv suferit (damnum emergens) i ctigul sau beneficiul nerealizat (lucrum cessans). Prin ,,damnum emergens se n elege micorarea patrimoniului creditorului cauzat de neexecutarea ,,lato sensu a obliga iilor contractuale de ctre debitor. Prin ,,lucrum cessans se n elege sporul patrimonial pe care l-ar fi realizat creditorul, n condi iile obinuite ale circuitului civil, dac debitorul ar fi executat ntocmai obliga iile sau obliga ia la care s-a ndatorat prin propria sa voin . La stabilirea daunelor-interese, instan ele sunt obligate s aib n vedere nu numai dispozi iile art. 1084 C.civ. ci i alte dispozi ii, respectiv cele prevzute art. 1085-1086 C.civ., care disting ntre prejudiciile directe sau indirecte, previzibile i imprevizibile, pentru ca s dispun n final c debitorul este obligat numai la repararea daunelor directe i previzibile. Astfel, art. 1086 C.civ. prevede c se vor lua n considerare numai prejudiciile care se gsesc ntr-o legtur direct cu faptul neexecutrii obliga iilor contractuale. La rndul su, art. 1085 C.civ. prevede c debitorul rspunde numai de daunele-interese care au fost prevzute expres sau care au putut fi prevzute la momentul ncheierii contractului, cnd nendeplinirea obliga iei nu provine din dolul debitorului. Deci: - daunele previzibile sunt daunele obinuite care au fost sau au putut fi cunoscute de pr i la momentul ncheierii contractului; - daunele imprevizibile sunt pagubele neobinuite, adic acelea care n mod normal nu au putut fi prevzute n momentul ncheierii contractului. Se impune precizarea c restrngerea repara iei doar la daunele previzibile este prevzut de lege numai n materia rspunderii contractuale, pentru motivul c no iunea de previzibilitate este compatibil numai cu manifestrile de voin n care se poate presupune c pr ile i asum anumite obliga ii doar n msura n care prevd consecin ele executrii sau neexecutrii lor. De la regula potrivit creia debitorul contractual rspunde numai pentru daunele previzibile exist o excep ie ce rezult din interpretarea pr ii finale a art. 1085 C.civ. care prevede c atunci cnd neexecutarea ,,lato sensu a obliga iilor contractuale se datoreaz dolului debitorului, acesta va fi obligat s rspund i pentru prejudiciul imprevizibil. Rspunderea mai sever a debitorului n acest caz se explic prin caracterul delictual al dolului, care transfer problema reparrii prejudiciului din domeniul contractual n domeniul delictual. Or, cum este tiut, rspunderea delictual se angajeaz att pentru prejudiciile previzibile ct i pentru cele imprevizibile.

95

Determinarea i calculul ntinderii daunelor-interese se face raportat la momentul pronun rii hotrrii judectoreti. 3.2. Evaluarea conven ional. Clauza penal. Clauza penal este o modalitate de evaluare conven ional a daunelorinterese prevzute de art. 1066-1072 C.civ. Clauza penal poate fi stipulat fie n cuprinsul contractului, fie ntr-o conven ie separat ncheiat nainte de momentul n care intervine neexecutarea ,,lato sensu a presta iilor datorate de debitor, deci anterior producerii prejudiciului. Potrivit disp. art. 1066-1072 C.civ., clauza penal este o conven ie accesorie prin care pr ile stabilesc anticipat ntinderea daunelor-interese pe care debitorul va fi obligat s le plteasc n cazul neexecutrii, executrii necorepunztoare sau cu ntrziere a presta iilor la care s-a ndatorat. Prin clauza penal debitorul se oblig s pltesc creditorului o sum de bani sau o alt valoare patrimonial, n caz de neexecutare, executare necorespunztoare sau cu ntrziere a obliga iilor asumate. Practic, suma de bani sau alt valoare patrimonial prevzut n clauza penal se datoreaz n locul daunelor-interese. Debitorul nu se poate libera de datorie optnd ntre executarea n natur a presta iei principale i plata sumei de bani sau a valorii patrimoniale prevzut n clauza penal, deoarece clauza penal nu face ca obliga ia s devin alternativ, Caracterele juridice ale clauzei penale sunt: - clauza penal este o conven ie accesorie a crei soart depinde de aceea a obliga iei principale, astfel c nulitatea sau stingerea obliga iei principale se rsfrng i asupra clauzei penale, conform principiului ,,accesorium sequitur principalem; nulitatea clauzei penale nu atrage i nulitatea obliga iei principale; - debitorul obliga iei cu clauz penal nu este obligat s dovedeasc prejudiciul i ntinderea lui, ci doar existen a clauzei penale din contract i faptul neexecutrii ei; - prin clauza penal nu se creeaz pentru debitor un drept de op iune ntre executarea obliga iei principale i plata clauzei penale; deci, debitorul nu poate refuza executarea obliga iei contractuale oferind penalitatea, deoarece prin clauza penal creditorul nu-i pierde dreptul de a urmri executarea n natur a obliga iei; dac s-a prevzut clauza penal pentru ntrzierea la executare, creditorul va putea cere att executarea n natur ct i clauza penal; - instan a nu este n drept s aprecieze nici existen a i nici ntinderea prejudiciului, deoarece stabilirea acestuia a fost fcut anticipat de pr i prin clauza penal; dauna ar putea fi micorat numai n caz de executare par ial a obliga iei, dac pr ile nu au prevzut c penalitatea se va plti n caz de executare par ial (art. 1070 C.civ.); - debitorul datoreaz clauza penal numai dac sunt ntrunite condi iile acordrii daunelor-interese; dac debitorul dovedete c neexecutarea obliga iei nu se datoreaz culpei lui, ci unei cauze obiective, el este exonerat de plata clauzei penale; dac neexecutarea este datorat doar par ial unei cauze strine, debitorul este obligat la plat propor ional cu partea din obliga ie a crei neexecutare se datoreaz culpei sale; - creditorul din obliga ia cu clauz penal este un creditor chirografar, care suport concursul celorlal i creditori, avnd drepturile prevzute de lege n beneficiul creditorilor chirografari;

96

- clauza penal este interzis n contractele de mprumut. 3.3. Evaluarea legal a daunelor-interese Evaluarea legal a daunelor-interese se circumscrie doar sferei obliga iilor care au ca obiect presta ia de a da o sum de bani. Obliga iile de acest fel se pot executa ntotdeauna n bani, acesta fiind motivul pentru care neexecutarea obliga iei nu poate duce la obligarea debitorului s plteasc daune-interese compensatorii, care constau ntr-o sum de bani egal cu cea datorat. Prin urmare, n cazul obliga iilor ce au ca obiect plata unor sume de bani, debitorul este obligat s plteasc numai daune-interese moratorii. Daunele moratorii se cumuleaz cu executarea obliga iei (de exemplu, la un contract de mprumut, debitorul este obligat s restituie creditoriului suma mprumutat, dar s plteasc i dobnd). Reguli speciale pentru acordarea daunelor-interese moratorii: - creditorul nu trebuie s fac dovada existen ei i ntinderii prejudiciului cauzat prin ntrzierea n executarea obliga iei; n acest sens, art. 1088 C.civ. instituie prezum ia c, ori de cte ori un creditor a fost lipsit de folosin a unei sume de bani datorat de debitor, el a suferit un prejudiciu; - daunele-interese moratorii sunt datorate, n principiu, din ziua intentrii cererii de chemare n judecat a debitorului; deci, simpla notificare nu este suficient pentru acordarea de daune-interese moratorii; - daunele-interese moratorii sunt evaluate de lege , n sensul c, potrivit art. 1088 alin. 1 C.civ., ele nu pot fi mai mari dect dobnda legal; de la aceast regul exist cteva excep ii: n materie comercial, n cazul fidejusiunii i a contractului de societate; prin O.G. nr. 9/2000 (M.O. nr. 26/25.01.2000) s-a abrogat art. 1089 alin. 2 C.civ. i s-a stabilit nivelul dobnzii legale pentru obliga ii bneti; potrivit art. 5 din O.G. nr. 9/2000, n raporturile civile, dobnda nu poate depi dobnda legal cu mai mult de 50% pe an; dobnda legal se stabilete la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Na ional a Romniei, diminuat cu 20%; nivelul taxei oficiale a scontului n func ie de care se stabilete dobnda legal, este cel din ultima zi lucrtoare a fiecrui trimestru, valabil pentru ntreg trimestrul urmtor. Excep ii de la aceast regul: - fidejusorul care a fcut plata poate pretinde debitorului principal att dobnda la suma pltit, ct i daune-interese, dac dovedete c a suferit un prejudiciu peste dobnda legal (art. 1669 alin. 3 C.civ.); - n materie de societate, asociatul care nu a pus n comun suma de bani datorat, pentru plata de daune-interese, dac se cuvin (art. 1504 C.civ.); - n materie comercial, posesorul cambiei nepltite are dreptul la dobnzile care curg ca orice dobnzi comerciale, dar contra-cambia pe care el o trage poate cuprinde, pe lng suma n capital, dobnzi i cheltuielile protestului i alte cheltuieli legitime, precum i daune pentru pre ul schimbului cu care s-a negociat contra-cambia (art. 335 i 336 C. Comercial). - dobnda sau daunele-interese moratorii se calculeaz numai asupra sumei datorate; cu toate acestea, conf. O.G. nr. 9/2000, dobnzile unei conven ii speciale ncheiate n acest sens, dup scaden a lor, dar numai pentru dobnzi datorate cel mult un an (art. 8 din O.G. nr. 9/2000); aceste dispozi ii nu se aplic contractului de cont curent, precum i atunci cnd prin lege s-ar dispune altfel; plata anticipat a dobnzilor se poate efectua pe cel mult 6 luni, iar dobnda astfel ncasat rmne

97

bine dobndit creditorului, indiferent de varia iile ulterioare (art. 7 din O.G. nr. 9/2000); dobnda trebuie s fie stabilit prin act scris; n lipsa acestui act, se datoreaz numai dobnda legal. 4. Clauze de modificare a rspunderii contractuale prin acordul pr ilor Majoritatea dispozi iilor legale (a normelor juridice) care reglementeaz rspunderea civil contractual sunt supletive, de la care pr ile pot deroga. n literatura de specialitate, sunt re inute trei categorii de clauze valabile de modificare a rspunderii contractuale, i anume: - clauze de exonerare de rspundere pentru anumite cazuri exceptate i culpe determinate; - clauze de plafonare (limitare) a rspunderii; - clauze prin care se agraveaz rspunderea. 4.1. Clauzele de exonerare de rspundere Clauzele prin care debitorul este exonerat de rspundere n ntregime sunt nule, deoarece n astfel de situa ii debitorul s-ar angaja sub o condi ie pur potestativ, iar potrivit art. 1010 C.civ., condi ia pur potestativ din partea celui care se oblig este nul. n schimb, sunt valabile i posibil de stipulat acele clauze prin care debitorul este exonerat de rspundere atunci cnd neexecutarea ,,lato sensu a obliga iilor se datoreaz unei culpe determinate (cum ar fi neglijen a sau impruden a). De asemenea, sunt valabile clauzele prin care se reduce numrul obliga iilor legale ale debitorului, cu condi ia de a nu se nclca dispozi iile imperative ale legii i bunele moravuri (de exp. n contractul de vnzare-cumprare, pr ile pot stipula c vnztorul nu rspunde pentru evic iune, cu excep ia faptului su personal). Sunt lipsite de efect exonerator: - clauzele privind prejudiciile cauzate direct persoanei, deoarece via a, sntatea, integritatea fizic sau psihic a persoanei sunt intangibile, neputnd face obiectul unor opera ii juridice; - clauza prin care debitorul ar fi exonerat de rspundere pentru dol este contrar ordinii publice i bunelor moravuri. 4.2. Clauze de limitare a rspunderii Sunt acele clauze prin care pr ile stabilesc o limit maxim a despgubirilor la plata crora debitorul poate fi obligat pentru neexecutarea ,,lato sensu a obliga iilor sale, chiar dac prejudiciul suferit de creditor depete aceast limit. Debitorul este exonerat numai dac nu este vinovat de dol sau de o culp grav. Totodat, plafonul stabilit nu trebuie s fie foarte redus, nct s constituie, n realitate, o clauz de nerspundere total. 4.3. Clauze care agraveaz rspunderea Sunt acele clauze prin care debitorul i asum rspunderea i n ipoteza n care neexecutarea se va datora unor cazuri de for major determinate. Practic, debitorul i reduce numrul cazurilor de for major n prezen a crora legea l exonereaz de rspundere.

98

5. Rspunderea civil delictual i rspunderea civil contractual 5.1.Asemnri Cele dou forme ale rspunderii alctuiesc mpreun o singur institu ie juridic, a crei finalitate const n repararea prejudiciului cauzat unei alte persoane printr-o fapt ilicit contractual sau extra contractual. De aceea, angajarea oricreia dintre forme impune ntrunirea, n principiu, a celor patru condi ii (prejudiciul, fapta ilicit, raportul de cauzalitate i culpa autorului), ele alctuind mpreun o singur institu ie juridic. 5.2. Principalele deosebiri: - rspunderea civil delictual este rspunderea de drept comun i se angajeaz n toate situa iile cnd un prejudiciu este cauzat unei persoane prin nclcarea unei obliga ii legale, cu caracter general; n schimb, rspunderea contractual intervine numai atunci cnd creditorul contractual sufer o pagub ca urmare a neexecutrii ,,lato sensu a obliga iilor nscute n sarcina debitorului dintr-un contract valabil ncheiat. - n cazul rspunderii delictuale, victima trebuie, n principiu, s fac dovada culpei autorului, a faptei ilicite i prejudiciabile, cu excep ia unor situa ii cnd legea stabilete prezum ii de culp i a cazurilor de rspundere obiectiv, fr culp; dimpotriv, pentru existen a rspunderii contractuale, n cazul obliga iilor de rezultat (cele mai numeroase), culpa debitorului este prezumat de lege din faptul neexecutrii ,,lato sensu a obliga iei contractuale de ctre debitor; - n cazul rspunderii delictuale, sunt avute n vedere prejudiciile directe, previzibile i imprevizibile, n schimb, n materie contractual, sunt avute n vedere doar prejudiciile directe i previzibile, cu excep ia cazului n care debitorul se face vinovat de dol; - n materie delictual, rspunderea este solidar (art. 1003 C.civ.) dac prejudiciul este cauzat de dou sau mai multe persoane, n schimb, n materie contractual, rspunderea este divizibil , propor ional cu obliga ia, iar rspunderea este solidar numai dac solidaritatea a fost prevzut expres n contract; - n materie delictual rspund toate persoanele care au svrit fapte ilicite i prejudiciabile, ac ionnd cu discernmnt, indiferent de vrst i de starea psihic; este instituit o prezum ie de discernmnt pentru persoanele care au mplinit 14 ani, iar cei sub 14 ani rspund delictual dac se face dovada c n momentul svririi faptei au avut discernmnt; n schimb, n materie contractual, capacitatea de a rspunde este identic cu capacitatea de exerci iu, (18 ani), iar minorul ntre 14 i 18 ani rspunde numai n cazul contractelor pe care le ncheie valabil, fr a fi necesar ncuviin area ocrotitorilor legali i a autorit ii tutelare (acte de conservare i se administrare a patrimoniului); - n materie delictual, autorul faptei sau persoana rspunztoare este de drept pus n ntrziere, n schimb, n materie contractual, de regul, este necesar punerea n ntrziere a debitorului printr-o soma ie de plat, prin intermediul executorului judectoresc;

99

- n materie delictual se aplic ntotdeauna termenul general de prescrip ie de 3 ani (cu excep ia rspunderii n materie nuclear care este de 10 ani), n schimb, n materie contractual, pe lng termenul general mai sunt i alte termene speciale; - n materie delictual, conven iile de rspundere intervenite nainte de svrirea faptei sunt, n principiu, lovite de nulitate, n schimb, n materie contractual, aceste conven ii sunt valabile n anumite limite. Deosebirile dintre cele dou forme ale rspunderii civile reflect faptul c rspunderea contractual apare ca fiind o rspundere special, cu caracter derogator fa de rspunderea delictual, iar rspunderea delictual constituie dreptul comun n materie de rspundere civil.

100

CAPITOLUL XVII OBLIGA IILE AFECTATE DE MODALIT I 1.Considera ii generale privind modalit ile obliga iilor 1.1. No iune Raporturile de obliga ii pot fi clasificate n: obliga ii pure i simple; obliga ii afectate de modalit i. Obliga iile pure i simple sunt acele raporturi de obliga ii care i produc efectele n mod ireversibil i se execut n ntregime, imediat dup naterea lor, precum i acelea care se leag ntre un singur creditor i un singur debitor, avnd ca obiect o singur presta ie. Intr n aceast categorie i acele raporturi obliga ionale care au ca obiect dou sau mai multe presta ii, dac debitorul, pentru a face plata, este ndatorat s le execute pe toate, cumulativ. Obliga iile afectate de modalit i sunt acele raporturi obliga ionale care prezint anumite particularit i n ce privete fiin a sau executarea ori subiectele i obiectul lor, elemente suplimentare ce sunt de natur a produce anumite efecte, ceea ce le confer o anumit specificitate n compara ie cu obliga iile pure i simple. Modalit ile obliga iilor sunt elemente cuprinse n raporturile juridice obliga ionale privitoare la fiin a i executarea, subiectele i obiectul lor, elemente care confer acelor obliga ii anumite particularit i ce le disting de raporturile obliga ionale pure i simple. 1.2. Clasificarea obliga iilor afectate de modalit i a.) Cnd modalitatea afecteaz fiin a sau executarea, adic exigibilitatea obliga iilor, acestea pot fi: - obliga ii sub condi ie; - obliga ii cu termen. Obliga iile sub condi ie sunt acelea a cror fiin sau existen depinde de un eveniment viitor a crui realizare este nesigur, acest eveniment se numete condi ie i realizarea lui produce efecte att pentru trecut ct i pentru viitor. Obliga iile cu termen sunt acelea a cror executare este amnat sau nceteaz pentru viitor la mplinirea unui anumit termen, termenul este un eveniment viitor i sigur. b.) Cnd modalit ile privesc subiectele raportului obliga ional, obliga iile pot fi: obliga ii conjuncte; obliga ii solidare; obliga ii indivizibile. Toate aceste obliga ii prezint o pluralitate de subiecte i se caracterizeaz prin faptul c rmn nedivizate, n sensul c orice creditor poate cere plata ntregii crean e i oricare debitor este obligat s plteasc ntreaga datorie. c.) Cnd modalit ile privesc obiectul obliga iilor, obliga iile pot fi: - alternative; - facultative. Obliga iile alternative sunt acele obliga ii care au ca obiect chiar de la naterea lor dou sau mai multe presta ii, din care debitorul este obligat s execute numai una, la libera sa alegere.

101

Obliga ii facultative sunt acele obliga ii care au ca obiect, chiar de la natere, o singur presta ie, numai c debitorul are dreptul de a se elibera de datorie executnd o alt presta ie determinat. 2. Modalit i care afecteaz executarea sau existen a obliga iilor 2.1.Termenul No iune. Termenul este un eveniment viitor i sigur c se va realiza, care afecteaz exigibilitatea sau stingerea unui raport juridic obliga ional, fr efecte retroactive. Clasificarea. Termenele se pot clasifica dup mai multe criterii: a.) Dup efectele pe care le produce, termenul este: suspensiv; extinctiv. Termenul suspensiv este acela care amn exigibilitatea obliga iei pn la momentul mplinirii sale; deci, n principiu, executarea obliga iei nu poate fi cerut nainte de mplinirea termenului suspensiv (exp. vnzarea pe credit). Termenul extinctiv este acela la a crui mplinire obliga ia civil se stinge pentru viitor; pn la mplinirea termenului extinctiv obliga ia exist i se execut ireversibil; mai exact, aceste termen stabilete durata de timp n care raportul obliga ional are existen . (acest termen este specific obliga iilor cu executare succesiv: loca iunea, comodatul, obliga ia de ntre inere, etc.). b.) Dup cum este cunoscut sau necunoscut momentul mplinirii sale, termenul poate fi: cert; incert. Termenul cert este acela a crui mplinire este cunoscut cu exactitate (de exemplu: ziua de Crciun, 1 mai, etc.). Termenul incert este acela a crui zi de mplinire nu este cunoscut cu exactitate (moartea credirentierului). c.) Dup originea sau izvorul su, termenul poate fi: legal; judiciar; conven ional. Termenul legal este termenul stabilit printr-un text de lege. Termenul judiciar este termenul acordat de instan i se numete termen de gra ie (art. 1101 alin. 2 C.civ.). Termenul conven ional este termenul stabilit prin acordul pr ilor. Efectele termenului suspensiv Termenul suspensiv nu afecteaz existen a obliga iei. Acest termen are ca efect amnarea exercitrii drepturilor i executrii obliga iei ntr-un anumit interval de timp. Codul civil prevede c termenul este presupus totdeauna c s-a stipulat n favoarea debitorului, dac nu rezult din conven ie sau din circumstan e c este i n favoarea creditorului. De aici rezult consecin ele: - pn la mplinirea termenului, creditorul poate s ia msuri de conservare a dreptului (separa ia de patrimoniu, inscrip ia sau nscrierea unei ipoteci, etc.); - plata (executarea) presta iei naintea mplinirii termenului este o plat valabil i definitiv (art. 1023 partea final C.civ.); se presupune c debitorul a renun at la beneficiul termenului; - creditorul devine proprietar din momentul naterii raportului juridic, dac obliga ia are ca obiect transla ia dreptului de proprietate asupra unui bun individual determinat; - pe durata termenului creditorul nu poate opune compensa ia legal;

102

- prescrip ia exctinctiv ncepe s curg numai din momentul mplinirii termenului suspensiv (art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958. Debitorul este deczut de drept din beneficiul termenului n dou situa ii: - cnd a czut n stare de insolvabilitate (deconfitur); - cnd, prin fapta sa, a micorat garan iile pe care le-a constituit creditorul (incendiu, tierea abuziv a pdurii, etc.). Efectele termenului extinctiv Termenul extinctiv nu afecteaz existen a obliga iei pentru trecut, ci are ca efect ncetarea sau stingerea raportului obliga ional pentru viitor. De aceea, drepturile neexercitate i presta iile neexecutate nainte de mplinirea termenului continu s existe. Astfel, de exemplu, locatorul are dreptul s cear locatarului plata chiriilor restante. 2.2. Condi ia Defini ie. Reglementare Condi ia este un eveniment viitor, susceptibil sau nesusceptibil de a se produce, de a crui realizare pr ile au fcut s depind naterea sau stingerea raportului juridic obliga ional, cu efect retroactiv Obliga iile a cror fiin depinde de realizarea unui asemenea eveniment se numesc obliga ii sub condi ie. Aceast modalitate este reglementat n art. 1004-1021 Cod Civil. Clasificare a.) Dup natura evenimentului viitor i nesigur, condi ia poate fi: cauzal; mixt; potestativ. Condi ia cauzal, este acea condi ie a crei realizare depinde de ntmplare sau de hazard, ori de voin a unei ter e persoane nedeterminate, iar nu de voin a uneia din pr i (art. 1005 C. civ.) De exemplu, dac o persoan va muri naintea alteia; dac voi ctiga la tragerea loto de sptmna viitoare. Sunt cazuri cnd eficacitatea unui act juridic depinde de realizarea unei condi ii cauzale (de exemplu, revocarea unei dona ii pentru survenien de copil art. 836 Cod Civil). Condi ia mixt este acea mprejurare a crei realizare sau nerealizare depinde de voin a uneia dintre pr ile raportului obliga ional i de voin a unei ter e persoane determinate (art. 1007 Cod Civil). De exemplu, m oblig s- i vnd casa dac voi ob ine un mprumut de la o anumit banc. Condi ia potestativ este aceea a crei realizare depinde de voin a uneia dintre pr ile raportului juridic obliga ional (art. 1006 Cod Civil). Ea poate fi de dou feluri: potestativ pur; potestativ simpl. Condi ia potestativ pur este atunci cnd realizarea evenimentului respectiv depinde exclusiv de voin a uneia dintre pr i. Ea se exprim prin formulele: dac voi vrea, dac voi dori, cnd mi va placea. Obliga ia sub condi ie poestativ pur din partea debitorului este nul, deoarece ea distruge ideea de obliga ie, datorit contradic iei care exist ntre m oblig i dac voi vrea. Condi ia pur potestativ rezolutorie din partea debitorului este valabil deoarece, dac exist i consim mntul celeilalte pr i, ea are valoarea unei cauze exprese de revocare unilateral a obliga iei. Condi ia pur potestativ, suspensiv sau rezolutorie, din partea creditorului, nu afecteaz valabilitatea obliga iei. De exemplu, X se oblig s vnd imobilul su lui Y dac acesta vrea s l cumpere. Y este creditorul, de el depinde dac va cumpra sau nu, aa cum este cazul antecontractelor unilaterale de vnzare-cumprare.

103

Condi ia potestativ simpl este acel eveniment a crui realizare sau nerealizare depinde de voin a unei pr i i nu de un fapt exterior sau de voin a unei persoane nedeterminate. De exemplu, m oblig s i acord un mprumut, dac m voi ncadra n munc, sau, dimpotriv, dac voi demisiona; voi cumpra autoturismul dac m voi cstori. b.) Dup cum const n realizarea sau nerealizarea acelui eveniment, condi ia este pozitiv sau negativ. Condi ia este pozitiv atunci cnd fiin a obliga iei depinde de un eveniment ce urmeaz s se realizeze. De exemplu, i dau cu mprumut o sum de bani dac voi ob ine un post n strintate. Condi ia este negativ n ipoteza n care fiin a obliga iei depinde de un eveniment ce urmeaz s nu se realizeze. De exemplu, ,, i mprumut o sum de bani dac nu voi ob ine un post n strintate. c.) Dup efectele pe care le produce, condi ia poate fi: rezolutorie i suspensiv. Condi ia suspensiv este acel eveniment de care depinde naterea raportului obliga ional, de exemplu: i vnd cursul meu de drept civil dac voi trece de examenul din sesiunea viitoare. Condi ia rezolutorie este acel eveniment a crui realizare duce la desfiin area raportului obliga ional d.) Codul civil mai distinge ntre: condi ia imposibil; condi ia ilicit; condi ia imoral. Condi ia imposibil este aceea care const ntr-un eveniment ce nu se poate realiza material (imposibilitate material) sau juridic (imposibilitate juridic). O obliga ie afectat d eo astfel de condi ie este nul (art. 1008 Cod Civil). Exemplu: obliga ia este neserioas dac m oblig s ating cerul cu degetul. Condi ia ilicit sau imoral const ntr-un fapt prohibit de lege sau, dup caz, contrar bunelor moravuri; o asemenea obliga ie, dac este nesuspensiv, este nul de drept (art. 1008 Cod Civil). Condi ia ilicit, imposibil sau imoral rezolutorie nu afecteaz valabilitatea obliga iei la care se refer, fiind considerat ca fiind o obliga ie pur i simpl fr a fi sub condi ie. c.) n func ie de efectele sale, condi ia este: suspensiv i rezolutorie, ambele producnd efecte retroactive. Efectele condi iei suspensive Este necesar s deosebim trei etape: pendente conditione eveniente conditione; deficiente conditione Prin pendente conditione n elegem intervalul de timp dintre momentul naterii embrionare a raportului de obliga ii i momentul realizrii condi iei. n toat aceast perioad se consider c obliga ie nu exist. De aici, urmtoarele consecin e: creditorul nu poate cere executarea presta iei; dac debitorul execut presta ia, el poate cere restituirea ei pe temeiul pl ii nedatorate; niciuna din pr i nu poate invoca compensa ia ca mijloc de stingere a obliga iei; prescrip ia dreptului la ac iune nu curge n acest interval de timp; riscul pieirii fortuite a bunului (dac obliga ia este translativ de proprietate) l suport debitorul obliga iei, iar, pe cale de consecin , obliga ia se stinge, cu excep ia pieirii par iale a bunului (Art. 1018 Cod Civil)

104

Deoarece pn la realizarea condi iei obliga ia are o anumit existen embrionar, creditorul are recunoscute unele prerogative sau drepturi, i anume: are posibilitatea de a lua msuri de conservare a dreptului (inscrierea unei ipoteci, ntreruperea unei prescrip ii); poate cere constituirea unei garan ii : gaj, ipotec, fidejusiune; poate cesiona, gaja, ipoteca sau renun a la dreptul sau sub condi ie suspensiv Eveniente conditione exprim situa ia n care condi ia s-a realizat, adic incertitudinea asupra obliga iei s-a sfrit i obliga ia se consider nscut retroactiv din momentul n elegerii pr ilor s devin pur i simpl. Consecin ele efectului retroactiv al realizrii condi iei suspensive sunt: plata efectuat de debitor pendente conditione devine o plat datorat i nu poate fi cerut repeti iunea ei; drepturile sub condi ie transmise de creditor pendente conditione la ter e persoane devin pure i simple; Excep ii de la caracterul retroactiv al efectelor: termenul de prescrip ie extinctiv ncepe s curg numai de la data realizrii condi iei (art. 7 alin. 3 din Decretul nr. 167/58); fructele culese i percepute de debitor rmn n proprietatea acestuia; actele de administrare facute pendente conditione de ctre debitor rmn valabile i deci vor fi profitabile creditorului. Deficiente conditione nseamn c mprejurarea sau termenul condi iei nu s-a realizat, caz n care se consider c ntre cele dou pr i nu a existat niciodat obliga ia respectiv, astfel nct se restituie toate presta iile executate i se desfiin eaz retroactiv garan iile constituite n favoarea creditorului. Efectele condi iei rezolutorii Pn la realizarea condi iei (pendente conditione) obliga ia exist i i produce efectele ca i cum ar fi pur i simpl, debitorul fiind inut s execute toate presta iile pe care le datoreaz (creditorul debnditor va suporta riscul pieirii lucrului, sub principiul res perit domino). Cnd condi ia se realizeaz (eveniente conditione) obliga ia se desfiin eaz retroactiv, iar pr ile vor fi repuse n situa ia anterioar, n sensul c vor restitui presta iile executate (pendente conditione). Condi ia rezolutorie produce efectele rezolu iunii. Cnd condi ia nu se realizeaz (deficiente conditione) obliga ia se va consolida definitiv i este considerat retroactiv pur i simpl. 3. Modalit i privitoare la obiectul obliga iilor 3.1. Obliga iile alternative No iune. Obliga ia alternativ este acel raport de obliga ii care are ca obiect dou sau mai multe presta ii, dintre care, la alegerea uneia dintre pr i, debitorul este inut s execute doar una singur, pentru a se libera de datorie (art. 1026-1133 C.civ.); Particularit ile acestor obliga ii sunt: ambele sau toate presta iile sunt datorate de debitor, deci, exist o pluralitate de obiecte, numai c executarea uneia dintre presta ii are ca efect stingerea obliga iei n ntregime; debitorul nu-i poate impune creditorului s primeasc cu titlul de plat, frac iuni din fiecare presta ie, deoarece se ncalc regula indivizibilit ii pl ii (art. 1028 C.civ.); dreptul de a alege presta ia ce se execut apar ine debitorului, dac nu exist o clauz contrar, iar dac exist ndoial, contractul se interpreteaz n favoarea debitorului;

105

obliga ia alternativ ndeplinete i o func ie de garan ie, deoarece creditorul poate ob ine plata chiar i atunci cnd executarea uneia din presta ii a devenit imposibil datorit for ei majore, cazului fortuit, culpei debitorului sau scoaterii din circuitul civil. Efecte. Este necesar s analizm aceste efecte dup cum dreptul de a alege presta ia ce trebuie executat apar ine debitorului sau creditorului. Dac posibilitatea alegerii presta iei apar ine debitorului, obliga ia alternativ produce urmtoarele efecte: dac pn la scaden debitorul nu alege presta ia, creditorul are dreptul de a cere executarea silit a oricreia dintre presta ii; dac una dintre presta ii este ilicit, imoral sau imposibil, obliga ia va fi considerat pur i simpl, avnd un singur obiect (art. 1029 C.civ.); dac unul dintre cele dou obiecte piere sau nu poate fi predat din orice alt cauz, obliga ia devine pur i simpl, debitorul fiind obligat s plteasc creditorului cealalt presta ie; dac ambele obiecte ale obliga iei au pierit, unul fortuit, iar cellalt din culpa debitorului, creditorul are dreptul de a cere plata acestuia din urm. Dac posibilitatea alegerii presta iei apar ine creditorului, obliga ia alternativ produce urmtoarele efecte (a se vedea art. 1031 C.civ.): dac obliga ia are ca obiect dou presta ii de a da un lucru cert, iar unul piere fortuit, creditorul are dreptul s pretind lucrul care exist; dac unul din lucruri piere din culpa debitorului, creditorul are dreptul de a alege ntre a pretinde lucrul existent sau pre ul celui pierit; dac ambele lucruri pier (unul fortuit iar cellalt din culpa debitorului), creditorul are dreptul s cear numai valoarea lucrului pierit din greeala debitorului, el neavnd un drept de op iune; dac ambele lucruri pier fortuit, fr greeala debitorului, obliga ia se stinge. 3.2. Obliga iile facultative No iune. Obliga iile facultative sunt acele raporturi obliga ionale care au ca obiect, la naterea lor, o singur presta ie, dar debitorul are posibilitatea de a se libera executnd o presta ie determinat prin acordul pr ilor. Efecte. Creditorul poate cere numai presta ia care constituie obiectul obliga iei. Cealalt presta ie este doar o facultate de plat la care poate recurge doar debitorul, chiar dac a fost obligat prin hotrre judectoreasc. Prin urmare, dac obiectul obliga iei piere fr culpa debitorului sau este scos din circuitul civil, debitorul este liberat de datorie. 4.Modalit i privitoare la subiectele obliga iilor 4.1. Pluralitatea de subiecte. Obliga iile conjuncte No iune. n cazul pluralit ii de subiecte, dreptul de crean i datoria se mpart sau divid, de plin drept, n attea frac iuni, de regul, egale, c i creditori i debitori exist n acel raport de obliga ii. Obliga ia conjunct sau divizibil este acel raport obliga ional cu pluralitate de subiecte ntre care crean a i datoria se divid de plin drept. Obliga ia conjunct se caracterizeaz prin coexisten a a dou sau mai multe raporturi obliga ionale independente unele de altele. De aici rezult urmtoarele consecin e: dac sunt mai mul i debitori, fiecare este inut i poate fi urmrit numai pentru plata pr ii sale din datorie; dac sunt mai mul i creditori, fiecare poate urmri pe debitor numai pentru partea sa din crean ; insolvabilitatea unui sau

106

unora dintre debitori este suportat de creditor, deoarece el nu poate pretinde de la ceilal i debitori i partea din datorie apar innd debitorilor insolvabili; punerea n ntrziere a unui debitor nu are nici un efect n raport cu ceilal i debitori; plata de ctre un debitor a cotei sale pr i din datorie nu are nici un efect liberator pentru ceilal i debitori. Excep ii de la principiul divizibilit ii n scopul nlturrii inconvenien elor i abaterii de la regula divizibilit ii crean ei i datoriei, Codul civil reglementeaz dou modalit i: - solidaritatea; - indivizibilitatea. Aceste modalit i alctuiesc categoria obliga iilor indivizibile n sensul larg al cuvntului, care au specific faptul c trebuie executate nefrac ionat. 4.2. Obliga iile indivizibile (art. 1057-1059, art. 1062-1065 C.civ.) No iune. Obliga iile indivizibile sunt acele raporturi obliga ionale cu pluralitate de subiecte al cror obiect este nesusceptibil de divizare prin natura sa ori prin conven ia pr ilor. Deci, indivizibilitatea poate fi natural i conven ional. Indivizibilitatea natural este acea care rezult din natura indivizibil a presta iei. Exp.: obliga ia a doi debitori de a da un autoturism (art. 1957 C.civ.). Indivizibilitatea conven ional intervine atunci cnd, dei presta ia (obiectul obliga iei) este prin natura sa divizibil, pr ile se n eleg s o considere indivizibil (art. 1058 C.civ.). Efecte. Efectul principal const n aceea c orice creditor poate pretinde executarea n ntregime a presta iei, i orice debitor este ndatorat i poate fi constrns s execute ntreaga presta ie la care are dreptul creditorul; astfel c plata fcut de oricare dintre debtori stinge obliga ia pentru to i ceilal i codebitori. Indivizibilitatea activ (este, de regul, natural) produce urmtoarele efecte: punerea n ntrziere efectuat de ctre unul dintre creditori produce efecte n beneficul tutoror creditorilor; remiterea de datorie, darea n plat, cesiunea de crean i nova ia fcut de unul dintre creditori sunt opozabile celorlal i creditori (art. 1064 alin. 2 i 3 C.civ.). Indivizibilitatea pasiv (natural i conven ional) produce urmtoarele efecte: punerea n ntrziere a unui codebitor produce efecte fa de to i ceilal i codebitori; debitorul urmrit nu poate opune beneficiul de deviziune, ns, dac este chemat n judecat, poate cere un termen pentru a introduce n cauz i pe ceilal i codebitori (art. 1065 C.civ.); dac s-a stipulat o clauz penal, plata ei poate fi cerut n totalitate de la debitorul n culp, fie de la oricare dintre debitori, n propor ie cu pr ile din datorie ce revin fiecruia (art. 1071 C.civ.). Debitorul care a fcut plata are ac iune n regres mpotriva celorlal i debitori, pentru cota-parte ce le revine din datoria indivizibil. 4.3. Obliga iile solidare No iune. Obliga ia solidar este acel raport obliga ional cu pluralitate de subiecte care prezint particularitatea c oricare creditor solidar poate cere plata n ntregime a datoriei sau oricare debitor solidar este inut s execute n ntregime ntrega presta ie la care are dreptul creditorul. Solidaritatea poate fi: - activ, cnd sunt doi sau mai mul i creditori; - pasiv, cnd sunt doi sau mai mul i debitori.

107

Solidaritatea activ (art. 1034 C.civ.) const n aceea c oricare creditor solidar are dreptul s cear debitorului comun plata ntregii crean e datorate, iar executarea n totalitate a presta iei ctre unul dintre creditori l libereaz de datorie fa de to i ceilal i creditori. Ea poate lua natere numai dintrun act juridic. Efectele solidarit i active n raporturile dintre creditorii solidari i debitorul comun sunt: oricare creditor poate pretinde debitorului plata integral a datoriei, plat care l libereaz pe debitor fa de to i ceilal i creditori; debitorul poate plti datoria oricrui creditor att timp ct nu a fost chemat n judecat de ctre unul dintre ei, n caz contrar, el poate face valabil plata numai creditorului reclamant. Efectele solidarit ii active n raporturile dintre creditorii solidari sunt: creditorul solidar reprezint pe ceilal i cocreditori n toate actele care pot avea ca efect conservarea obliga iei (art. 1038 C.civ.); fiecare creditor nu este titularul ntregii crean e, ci n limita cotei-pr i ce i se cuvine; fiecare creditor are dreptul de a conserva crean a i de a o ncasa; un creditor nu poate s fac nimic de natur a nrut i situa ia celorlal i cocreditori solidari. Aceast regul are urmtoarele efecte: punerea n ntrziere efectuat de unul dintre creditori profit i celorlal i creditori; daunele moratorii cerute de unul dintre creditori profit i celorlal i; fiecare creditor poate primi plata n ntregime i s dea chitan liberatorie; nici unul dintre creditori nu poate face singur acte de dispozi ie (nova ie, remitere de datorie, dare n plat) cu privire la ntrega crean , fr consim mntul celorlal i; efectele hotrrii judectoreti ob inute de unul dintre creditori, profit i celorlal i, n cazul n care este favorabil reclamantului; creditorul care a ncasat ntreaga crean este obligat s o mpart cu ceilal i propor ional cu pr ile ce li se cuvin. Solidaritatea pasiv (art. 1039-1056 C.civ.). Obliga ia afectat de modalitatea solidarit ii pasive d dreptul creditorului s pretind plata ntregii crean e de la oricare dintre debitorii solidari, iar la nevoie, s urmreasc pe oricare, la alegerea sa. Solidaritatea paiv are i func ia unei adevrate garan ii a realizrii crean ei, creditorul avnd drept de gaj general asupra a dou sau mai multe patrimonii, n func ie de numrul debitorilor solidari. Solidaritatea pasiv este o excep ie de la regula diviziunii datoriei, de aceea, ca orice excep ie, ea nu se prezum, ci trebuie stipulat expres prin voin a pr ilor. n dreptul comercial, solidaritatea pasiv este prezumat de lege, fiind regul (art. 42 C.com.). Izvoarele solidarit ii pasive sunt voin a pr ilor i legea. Cazuri de solidaritate pasiv legal: persoanele care, prin fapta lor ilicit, cauzeaz, n comun, un prejudiciu altei persoane, rspund solidar (art. 1003 C.civ.); cnd dou sau mai multe persoane au mputernicit pentru o afacere comun un singur mandatar, fiecare rspunde solidar pentru toate efectele mandatului (art. 1561 C.civ.); executorii testamentari ai aceleiai succesiuni rspund solidar pentru bunurile mobile ncredin ate (art. 918 alin. 2 C.civ.); antreprenorul i arhitectul rspund solidar pentru ruina edificiului din cauza unui viciu de construc ie sau a terenului pe care a fost amplasat (art. 1483 C.civ.). Trsturile specifice ale solidarit ii pasive: obliga ia solidar are unul i acelai obiect; to i debitorii se oblig la aceeai presta ie; obliga ia solidar presupune o pluralitate de raporturi obliga ionale, iar de aici rezult urmtoarele consecin e: anularea obliga iei unuia dintre debitori, nu atrage i anularea obliga iilor celorlal i debitori; obliga iile unor debitori pot fi pure i simple, iar a

108

altora pot fi sub condi ie sau cu termen; dac creditorul ac ioneaz contra unui debitor, el nu pierde dreptul la ac iune i mpotriva celorlal i; obliga ia unui creditor se poate stinge, fr s se sting i obliga iile celorlal i; obliga ia solidar este divizibil n cazul mor ii unuia dintre codebitori; fiecare debitor poate opune creditorului excep iile comune, precum i excep iile personale. ntre codebitorii solidari opereaz o prezum ie de mandat reciproc de reprezentare (art. 1056 C.civ.), astfel c tot ceea ce face un debitor pentru stingerea sau diminuarea datoriei profit i celorlali codebitori solidari (de exp. o tranzac ie profitabil). Efectele solidarit ii pasive. Aceste efecte trebuie analizate din dou puncte de vedere: n raporturile dintre creditor i debitorii solidari; n raporturile dintre codebitori. Efectele ntre raporturile dintre creditor i debitorii solidari Efectele principale constau n obliga ia oricrui debitor de a plti datoria n ntregime, deoarece ea este unic; de aici urmtoarele consecin e: debitorul urmrit nu poate opune beneficiul de diviziune sau de discu iune (art. 1042 C.civ.); urmrirea unuia dintre debitori nu mpiedic urmrirea celorlal i debitori, n msura n care creditorul nu i-a realizat crean a (art. 1043 C.civ.); plata fcut de un codebitor are ca efect liberarea de datorie a tuturor codebitorilor; obliga ia codebitorilor se poate stinge, n afar de plat, i prin alte modalit i de stingere a obliga iilor; compensa ia, nova ia prin care creditorul l accept ca unic debitor pe unul din codebitori, remiterea de datorie. Efectele secundare sunt: ntreruperea prescrip iei are efect fa de to i codebitorii (art. 1044 C.civ.); punerea n ntrziere a unei codebitor produce efecte fa de to i codebitorii solidari (art. 1045 C.civ.); cererea de dobnzi fcut mpotriva unuia din debitori are efect fa de to i codebitorii; pieirea lucrului din culpa unui debitor angajeaz rspunderea tuturor codebitorilor; deci cei care nu se afl n culp vor fi obliga i s plteasc pre ul lucrului pierit, nefiind rspunztori pentru beneficiul nerealizat de creditor (art. 1044 C.civ.). Debitorul urmrit de creditor poate s-i opun ca mijloace de aprare, dou categorii de excep ii: - excep ii comune tuturor: cauzele de stingere a obliga iilor, cauzele de nulitate absolut sau relativ, modalit ile comune tuturor obliga iilor termen, condi ie); - excep ii personale: acelea care pot fi opuse numai de ctre unul dintre codebitorii solidari i profit n exclusivitate acestuia: nulitatea relativ a crei cauz este vicierea consim mntului; modalit ile care afecteaz numai obliga ia unuia din codebitori. Excep ii personale care profit indirect celorlal i codebitori: remiterea de datorie consim it de creditor n favoarea unuia din debitori, caz n care ceilal i codebitori nu vor mai plti ntreaga datorie; confuziunea stinge obliga ia pentru partea din datorie ce ar reveni codebitorului fa de care a operat, ceilal i fiind inu i numai pentru plata din datorie care nc nu s-a stins, n caz contrar, creditorul s-ar mbog i fr just cauz; compensa ia par ial libereaz pe ceilal i codebitori pentru partea debitorului fa de care a operat compensa ia; renun area de ctre creditor la solidaritate n favoarea unuia din debitori face ca obliga ia s fie solidar fa de ceilal i codebitori, micorat cu partea codebitorului respectiv (art. 1049 C.civ.).

109

Efectele solidarit ii pasive n raporturile dintre codebitorii solidari. Efectul principal este acela c ori de cte ori numai unul pltete ntreaga datorie, presta ia executat se mparte de plin drept i trebuie suportat de fiecare (art. 1052 C.civ.). Deci, cel care a pltit nu beneficiaz de solidaritate, acesta fiind ndrept it s se ntoarc mpotriva celorlal i pentru a ob ine restituirea pr ii lor de contribu ii la datorie (art. 1053 alin. 1 C.civ.). Codebitorul care a pltit ntreaga datorie are la dispozi ie dou ac iuni mpotriva celorlal i: ac iunea subrogatorie (art. 1108 pct. 3 C.civ.), cnd se bucur de eventualele garan ii care nso esc crean a, cum ar fi ipotec, gaj, servitute, privilegii; ac iunea personal, ntemeiat pe mandat sau gestiunea de afaceri. ncetarea solidarit ii pasive. Solidaritatea pasiv nceteaz prin: plata ntregii datorii; moartea unuia dintre codebitorii solidari (datoria se va divide ntre motenitori propor ional); renun area total la solidaritate de ctre creditor, care are ca efect transformarea obliga iei solidare ntr-o obliga ie divizibil sau conjunct. 4.4. Obliga iile in solidum. Existen a lor este controversat. Obliga ia este in solidum ori de cte ori ntr-un raport obliga ional exist mai mul i debitori ndatora i fiecare la plata integral a datoriei, far ca solidaritatea s fie stipulat expres prin voin a pr ilor sau prevzut de lege. Ele se deosebesc de obliga iile solidare cu pluralitate de debitori, deoarece nu produc efectele secundare ale acestora, efecte ce rezult din mandatul reciproc de reprezentare dintre debitori n ce privete actele de stingere sau micorare a datoriei (art. 1050 C.civ.). Unii autori, care admit existen a obliga iilor ,,in solidum, sus in c intr n aceast categorie: obliga ia comitentului, alturi de prepusul su, de a repara prejudiciul cauzat prin fapta prepusului; obliga ia prin ilor, alturi de copilul lor, care a ac ionat cu discernmnt, de a repara paguba; obliga ia persoanelor juridice de a repara prejudiciul cauzat de organele lor de conducere; obliga ia asigurtorului de a despgubi pe cel cruia asiguratul de rspundere civil i-a cauzat o pagub; obliga ia prin ilor de a ntre ine pe copilul lor minor. Ne alturm opiniei (sus inut de autorul Liviu Pop), potrivit creia, obliga iile ,,in solidum constituie o categorie distinct de obliga ii cu pluralitate de debitori, excep ie de la regula divizibilit ii datoriilor. Particularitatea definitorie a acestor obliga ii const n aceea c datoria nu se mparte ntre cel obligat ,,in solidum i debitorul care a cauzat paguba prin propria sa fapt; debitorul inut ,,in solidum are drept de regres mpotriva celuilalt debitor.

110

CAPITOLUL XVIII GARANTAREA EXECUTRII OBLIGA IILOR 1.Considera ii generale 1.1. No iunea de garantare a executrii obliga iilor. Prin garantarea obliga iilor n elegem totalitatea mijloacelor juridice, adic a drepturilor i ac iunilor recunoscute direct de lege sau nscute din acordul de voin al pr ilor raportului juridic obliga ional, prin a cror exercitare se asigur realizarea drepturilor de crean . Garantarea executrii obliga iilor se realizeaz prin dou categorii de mijloace juridice: generale (garan ii generale); speciale (numite i garan ii speciale). 1.2. Garan iile generale ale executrii obliga iilor Sunt mijloacele juridice generale recunoscute tuturor creditorilor, fr deosebire, n scopul realizrii drepturilor de crean , acestea ntemeindu-se pe dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului. Dreptul de gaj general confer creditorilor dou categorii de mijloace privitor la patrimoniul debitorului i la actele juridice ncheiate de acesta cu ter ii, i anume: a.) mijloace preventive i de conservare, cum sunt: dreptul de a cere la moartea debitorului separa ia de patrimoniu; dreptul de a interveni ntr-un proces de ieire din indiviziune sau de sistare a copropriet ii n care debitorul particip n calitate de parte; dreptul de a cere punerea sechestrului asigurtor asupra bunurilor debitorului; ac iunea oblic, etc. b.) mijloace reparatorii, care sunt: ac iunea paulian sau revocatorie; ac iunea n simula ie. 1.3. Garan iile speciale Sunt acele mijloace juridice care confer creditorului garant anumite drepturi i prerogative suplimentare fa de acelea recunoscute oricrui creditor care constau, n caz de neexecutare voluntar a presta iei de ctre debitor, n posibilitatea de a urmri i pe o alt persoan sau ntr-un drept real accesoriu care-i confer atributele de urmrire i preferin . Rezult c garan iile speciale sunt: reale; personale. Garan iile personale constau n angajamentul pe care o alt persoan dect debitorul i-l asum fa de creditor de a executa obliga ia n ipoteza n care debitorul principal nu o va executa el nsui (fidejusiunea sau cau iunea). Garan iile reale sunt drepturi reale accesorii constituite, de regul, de ctre debitor, asupra unor bunuri individual determinate, drepturi care confer creditorului atributele de urmrire i de preferin .Sunt astfel de garan ii: ipoteca, gajul i privilegiile speciale. 1.4. Garan iile generale ale obliga iilor. Dreptul de gaj general al creditorilor a.) No iunea de gaj general al creditorilor Art. 1718 C.civ. instituie regula potrivit creia orice debitor rspunde pentru ndeplinirea obliga iilor sale cu ntreg patrimoniul. Textul legal citat instituie aazisul drept de gaj general al creditorilor asupra patrimoniului debitorului.

111

Expresia de gaj general al creditorilor nu trebuie s se confunde cu dreptul de gaj, care este un drept real accesoriu dreptului de crean , ce confer titularului su atributele de urmrire i de preferin . Dreptul real de gaj este reglementat expres i special de art. 1685-1697 C.civ. Prin denumirea de gaj general este desemnat dreptul creditorului de a urmri oricare dintre bunurile sau valorile active ce se afl n patrimoniul debitorului, n scopul realizrii crean ei sale devenit exigibil, fr a-l putea opri s le nstrineze naintea nceperii urmririi. Deci, dreptul de gaj general nu are ca obiect bunuri individual determinate i nu duce la deposedarea debitorului de bunurile sale. El poart asupra ntregului patrimoniu, ca universalitate juridic, de aceea, schimbrile care au loc n patrimoniu nu afecteaz dreptul de gaj general, chiar dac valoric l micoreaz, iar actele de nstrinare ncheiate de debitor, fr fraud cu privire la bunurile sale, sunt opozabile creditorilor care nu au dreptul s le urmreasc n patrimoniu ter ilor dobnditori. b.) Ac iunea oblic (art. 974 C.civ.) No iune. Ac iunea oblic este acel mijloc juridic prin care creditorul exercit drepturile i ac iunile debitorului su atunci cnd acesta refuz sau neglijeaz s le exercite. n doctrin, ac iunea oblic este denumit ac iune subrogatorie sau indirect, pentru faptul c este exercitat de ctre creditor n locul debitorului su. Creditorii exercit drepturile i ac iunile debitorilor lor n temeiul dreptului de gaj general asupra ntregului patrimoniu. Domeniul de aplicare. n principiu, creditorul poate exercita pe cale ac iunii oblice toate drepturile i ac iunile ce fac parte din patrimoniul debitorului, deci acelea care au un con inut economic. De la aceast regul exist excep iile: creditorii nu au posibilitatea s se substituie debitorului pentru a ncheia acte de administrare a patrimoniului acestuia i nici acte de dispozi ie, deoarece l-ar pune pe debitor n situa ia unei persoane incapabile, lipsindu-l de libertatea de ac iune; creditorul nu poate exercita ac iunile i drepturile patrimoniale care au un caracter exclusiv i strict personal, n sensul c implic o apreciere din partea titularului lor (de exemplu, ac iunea n revocarea unei dona ii pentru ingratitudine, dreptul de uz, de abita ie, etc.). Enumerm urmtoarele ac iuni ce pot fi exercitate de creditor: ac iunea confesorie, n recunoaterea unui drept de uzufruct, servitute, superficie; ac iunea n plata unei crean e; ac iunea n partaj; ac iunea n peti ie de ereditate; ac iunea n raportul dona iilor; ac iunea n reduc iunea liberalit ilor; ac iunea n anularea unui act juridic; ac iunea n repararea prejudiciului cauzat printr-o fapt ilicit; ac iunea n rezolu iunea unui contract de vnzare-cumprare pentru neplata pre ului; ac iunea de in rem verso (mbog ire fr just cauz); ac iunea n rezolu iune sau executarea unui contract de ntre inere; ac iunea n plat nedatorat, etc. Condi iile exercitrii ac iunii oblice. Acestea sunt: - creditorul s aib o crean cert, lichid i exigibil; - debitorul s fie inactiv, adic s neglijeje sau s refuze exerci iul dreptului su; de aceea, cnd debitorul i exercit el nsui drepturile i ac iunile, creditorul su nu este ndrept it s le exercite pe calea ac iunii oblice; - creditorul trebuie s fac dovada unui interes serios i legitim pentru a exercita drepturile i ac iunile debitorului; un asemenea interes exist atunci cnd

112

prin neglijen a sau refuzul de a-i exercita drepturile, debitorul este amenin at de insolvabilitate sau i agraveaz insolvabilitatea existent. Efectele ac iunii oblice. Ac iunea se exercit n numele i n locul debitorului, deci creditorul nu are un drept propriu fa de ter ul prt, ci se subrog n locul debitorului, punnd n valoarea dreptul propriu al acestuia. Din acest motiv rezult urmtoarele consecin e: prtul ac ionat n judecat poate opune creditorului toate aprrile i excep iile pe care le-ar putea opune debitorului, deoarece ac iunea oblic nu este un mijloc de executare silit i deci, nu indisponibilizeaz drepturile patrimoniale ale debitorului; debitorul poate dispune de drepturile sale i dup promovarea ac iunii oblice; n consecin , actele ncheiate de debitor dup promovarea ac iunii oblice sunt opozabile i creditorului, dac acestea nu au un caracter fraudulos (de exp. tranzac ia ncheiat ntre debitor i ter ul prt este valabil); dac ac iunea oblic este admis, aceasta profit tuturor creditorilor n dreptului lor de gaj general; de aceea, se spune c ac iunea oblic este o ac iune colectiv, conservnd dreptul de gaj general, garan ie comun a tuturor creditorilor aceluiai debitor; hotrrea pronun at n ac iunea oblic este opozabil debitorului numai cnd el a fost introdus n proces; n schimb, acea hotrre este opozabil tuturor creditorilor indiferent dac aceasta este sau nu favorabil. Deosebiri ntre ac iuna oblic i ac iunile directe: - Ac iunea oblic apar ine oricrui creditor, n schimb, ac iunile directe pot fi exercitate numai de anumi i creditori i numai n cazurile expres i limitativ prevzute de lege (de exemplu, art. 1488 C.civ. prevede c zidarii, lemnarii i ceilal i lucrtori ntrebuin a i la construc ia unui edificiu sau la o alt lucrare pot reclama plata lor de la comitent n limita datoriei acestuia fa de ntreprinztor (antreprenor); art. 1542 C.civ. prevede c mandantul poate s intenteze direct ac iunea mpotriva persoanei ce mandatarul i-a substituit; ac iunea oblic are ca scop conservarea patrimoniului debitorului, fiind un act preliminar executrii silite, dimpotriv ac iunile directe sunt msuri de executare i de realizare direct a unor drepturi proprii ale creditorilor prevzu i de lege; ac iunea oblic are un caracter colectiv, profitnd tuturor creditorilor i nu numai celor ce au exercitat-o, n schimb, ac iunea direct profit numai creditorului care a promovat-o, acesta bucurndu-se de un anumit privilegiu, evitnd concursul celorlal i creditori ai aceluiai debitor. c.) Ac iunea paulian sau revocatorie (art. 975 C.civ.) No iune. Ac iunea paulian este acea ac iune prin care creditorul solicit revocarea sau desfiin area judiciar a actelor ncheiate de debitor n frauda drepturilor sale. n dreptul civil modern ea are un caracter individual i profit numai creditorului care o exercit. Ac iunea paulian se deosebete de ac iunea oblic. Astfel, ac iunea oblic se exercit n numele debitorului, iar ac iunea paulian este exercitat de creditor n numele su propriu. Rezult c, acel creditor care a exercitat una din ac iuni fr rezultat, o poate exercita pe cealalt. n cadrul ac iunii pauliene, prtul nu poate opune excep iile pe care le-ar fi opus debitorului, deoarece creditorul o exercit n nume propriu. Domeniul de aplicare. n principiu, prin ac iunea paulian poate fi cerut desfiin area oricrui act juridic, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, prin care debitorul a micorat gajul general al creditorilor, cum ar fi: nstrinri de bunuri;

113

cesiuni de drepturi; constituirea unei ipoteci; remiterea de datorie; tranzac ii; revocarea actului de renun are la motenire i a actului de acceptare a unei moteniri insolvabile; hotrrile judectoreti rmase definitive, prin care debitorul s-a lsat obligat n urma unei n elegeri frauduloase cu adversarul su. Nu pot fi revocate pe calea ac iunii pauliene: actele care privesc drepturile personale nepatrimoniale; actele privitoare la drepturile patrimoniale care implic o apreciere personal, de ordin subiectiv, a debitorului; actele privitoare la drepturile patrimoniale neurmribile, exceptnd actele ncheiate de debitor cu inten ia de a frauda interesele creditorului (exp.: printr-un contract de ntre inere, debitorul i-a asumat o obliga ie de ntre inere excesiv ce depete nevoile beneficiarului, astfel c obliga ia lui va fi redus prin ac iunea paulian, n limitele normale ale nevoilor ntre inutului); actele prin care debitorul angajeaz noi datorii; actele de mpr eal a unei succesiuni (art. 785 C.civ.), exceptnd cazul n care creditorul a solicitat ca mpr eala s se fac n prezen a lui; deci, dac creditorul nu a cerut ca mpr eala s se fac n prezen a lui, el nu poate cere revocarea mpr elii, recurgnd la ac iunea paulian. Condi iile exercitrii ac iunii pauliene. Sunt patru condi ii: a.) Actul atacat s produc un prejudiciu actual creditorului Actul este pgubitor pentru creditor atunci cnd constituie un act de micorare a patrimoniului debitorului, cnd determin sau agraveaz insolvabilitatea acestuia. Dovada trebuie fcut de creditor. Sunt acte juridice care, dei pot duce, direct sau indirect, la o micorare a activului patrimonial, nu se poate sus ine c ar prejudicia pe creditor. Astfel, creditorul nu poate ataca un act prin care debitorul pltete pe un alt creditor, deoarece prin acest act nu s-a micorat numai activul patrimonial, dar s-a stins i o obliga ie existent, deci s-a micorat i pasivul patrimonial. De asemenea, nu pot fi atacate nici actele care reprezint un refuz de mbog ire (de exemplu, refuzul de a primi o dona ie), deoarece ac iunea paulian tinde s readuc n gajul general valori care au ieit fraudulos din patrimoniul debitorului, i nu s aduc valori noi. Creditorul nu poate ataca actele debitorului prin care acesta contracteaz noi datorii, deoarece prin aceste acte el nu-i micoreaz activul patrimonial cu efect imediat, ci creaz riscul unei eventuale insolvabilit i n viitor, cnd aceste datorii vor deveni exigibile. b.) S existe frauda debitorului n aceast materie, frauda debitorului const n aceea c el a avut cunotin de rezultatul pgubitor al actului fa de creditor, adic i-a dat seama c prin ncheiarea acelui act i-a creat sau i-a mrit o stare de insolvabilitate, indiferent dac actul atacat este cu titlu gratuit sau oneros. Dei legiutorul folosete expresia de fraud, n aceast ipotez ea nu echivaleaz cu dolul, fiind suficient ca debitorul s fie contient c prin actul respectiv i creaz sau i mrete o stare de insolvabilitate. Cu toate acestea, ntre frauda paulian i inten ie sau dol nu exist incompatibilitate; este posibil ca ea s mbrace uneori i forma dolului. c.) Creditorul s aib o crean cert, lichid i exigibil i, n principiu, anterioar actului atacat. n legtur cu aceast condi ie, se impun cteva precizri, i anume: - n principiu, un act juridic nu poate interesa dect pe creditorii prezen i, nu i pe cei viitori; data anterioar a crean ei creditorului fa de actul atacat poate fi

114

dovedit prin orice mijloc de prob; n doctrin, s-a admis c actul atacat nu trebuie s aib dat cert, deoarece el a fost atacat n frauda drepturilor creditorului chirografar; prin ncheierea lui s-a creat un prejudiciu; n aceste mprejurri, creditorul chirografar devine ter fa de actul atacat, care nu-i este opozabil n calitate de succesor al debitorului, astfel c va putea s dovedeasc anterioritatea crean ei sale cu orice mijloc de prob; - cnd debitorul ncheie actul fraudulos cu scopul de a prejudicia un creditor viitor, acesta poate ataca actul respectiv, chiar dac este vorba de un act ncheiat anterior naterii dreptului su de crean ; n acest sens, practica judiciar a decis c actul fraudulos de nstrinare svrit n scopul sustragerii unui bun de la confiscare sau de la urmrire penal este revocabil, chiar dac a fost ncheiat anterior urmririi penale, dar dup svrirea faptei care a dus la condamnarea fptuitorului, la confiscarea averii sau la plata de despgubiri civile; - pentru exercitarea ac iunii revocatorii nu este necesar ca creditorul s aib un titlu executoriu prin care s-i fie constatat crean a, deoarece ac iunea paulian nu este un act de executare, ci o revocare a unui act prin care se fraudeaz dreptul de gaj general al creditorilor chirografari i ea se intenteaz mpotriva unui ter care a profitat de acel act. d.) Complicitatea la fraud a ter ului dobnditor cu care debitorul a ncheiat actul. Aceast condi ie este necesar numai atunci cnd se atac un act cu titlu oneros. Cnd actul este cu titlu gratuit, este suficient frauda debitorului, deoarece n acest caz ter ul are de aprat un avantaj patrimonial gratuit, pe cnd creditorul caut s evite un prejudiciu. Complicitatea const n aceea c el i-a dat seama c prin acel act creditorii debitorului sunt prejudicia i datorit insolvabilit ii acestuia din urm. Dac ter ul dobnditor nstrineaz, ntre timp, bunul ce i-a fost transmis altei persoane, subdobnditorul va avea acelai tratament juridic ca i autorul su. Efectele ac iunii pauliene trebuie analizate n raport cu: ter ul dobnditor; debitorul; ceilal i creditori ai debitorului. Fa de ter ul dobnditor, actul juridic este revocat, dar numai n limitele necesare realizrii dreptului de crean al creditorului reclamant; astfel, dac prejudiciul este inferior valorii obiectului acelui contract, ter ul are dreptul de a pstra bunul dobndit, oferindu-i creditorului plata crean ei; n schimb, dac ter ul a dobndit bunul cu titlu gratuit, el are obliga ia de restituire a acestuia. Fa de debitor, actul revocat continu s rmn n fiin i s-i produc efectele n raporturile cu ter ul contractant. Deci, revocarea actelor opereaz exclusiv n raporturile dintre creditor i ter . Aceasta nseamn c lucrul se ntoarce n patrimoniul debitorului numai printr-o fic iune grefat pe raporturile dintre creditor i ter ul dobnditor. n consecin , ceea ce excede nevoilor de plat ale creditorului apar ine definitv ter ului; ter ul dobnditor cu titlu oneros se va putea ndrepta mpotriva debitorului cu o ac iune n regres pentru a ob ine ceea ce a pltit creditorului. Fa de ceilal i creditori ai debitorului, admiterea ac iunii pauliene nu produce nici un efect, deoarece ac iunea are un caracter individual, ea profit numai creditorului sau creditorilor care au introdus-o. Concluzia se explic prin aceea c cel care a introdus ac iunea i-a exercitat un drept propriu i individual, deci nu reprezint nici pe debitor, nici pe ceilal i creditori ai debitorului. Natura juridic a ac iunii pauliene

115

Ac iunea paulian este o ac iune personal care duce la revocarea actului ncheiat de debitor, deoarece creditorul exercit un drept al su propriu i individual; acest drept are caracter personal, deoarece legea nu le acord creditorilor, pe temeiul gajului general, un drept real asupra bunurilor debitorului. Ac iunea paulian a fost calificat diferit n literatura de specialitate. Astfel, unii autori au afirmat c este o ac iune n anularea unui act juridic. Al ii au sus inut c este o ac iune n inopozabilitatea actului ncheiat de debitor n frauda intereselor creditorilor si. n fine, s-a spus c suntem n prezen a unei ac iuni n repararea prejudiciului cauzat creditorului. Ne alturm acestei opinii. Fundamentul aciunii pauliene fa de debitor const, pe de o parte, n dreptul de gaj general al creditorului, iar pe de alt parte, n ideea c debitorul a svrit, prin actul ncheiat, o fapt ilicit mpotriva creditorului, cauzndu-i un prejuridiu care trebuie reparat. Fundamentul juridic fa de ter a persoan care a ncheiat actul fraudulos cu debitorul difer, dup cum actul este cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Astfel, cnd actul este cu titlu oneros, revocarea poate fi dispus numai dac ter ul dobnditor este de rea-credin , caz n care ac iunea paulian se ntemeiaz pe principiul rspunderii civile delictuale. Dac actul juridic este cu titlu gratuit, ac iunea paulian i are fundamentul pe principiul conform cruia ,,nimnui nu-i este permis a se mbog i pe nedrept, n detrimentul altuia, i va avea ca urmare revocarea lui, indiferent dac ter ul a fost de bun sau rea-credin . Deci, i ntr-un caz i n cellalt, ac iunea paulian este menit s asigure repararea prejudiciului cauzat creditorului, deoarece revocarea actului nu este un scop n sine, fiind mijlocul juridic adecvat de reparare a prejudiciului cauzat creditorului.

116

CAPITOLUL XIX GARAN II PERSONALE. FIDEJUSIUNEA (art. 1652-1684 C.civ.) 1.No iune. Reglementare Fidejusiunea este singura garan ie personal n Codul civil romn. Termenul de fidejusiune este utilizat alternativ cu termenul de ,,cau iune (de origine roman, care nseamn pruden ,,cavere) sau precau iune. La nceputurile dreptului romnesc fidejusiunea a fost cunoscut sub denumirea de ,,chezie. Fidejusiunea (cau iunea) este un contract prin care o ter persoan (fidejusor) se oblig fa de creditorul altei persoane s plteasc datoria debitorului dac acesta nu o va face el nsui la scaden . Creditorul are astfel garantat realizarea crean ei prin dou gajuri generale: patrimoniul debitorului i patrimoniul fidejusorului. Reglementare: art. 1652-1684 C. civ. Codul civil se refer la trei feluri de fidejusiune: conven ional; legal; judectoreasc. Fidesjusiunea este conven ional atunci cnd pr ile raportului de obliga ii (debitorul i creditorul) stabilesc c pentru garantarea executrii obliga iei debitorul va aduce angajamentul unui fidejusor sau garant. Fidejusiunea este legal atunci cnd un text de lege prevede expres c debitorul este obligat s aduc un fidejusor pentru a garanta executarea obliga iilor pe care le are fa de cealalt parte. De exemplu, art. 718 C.civ.prevede c motenitorul care a acceptat motenirea sub beneficul de inventar este obligat s dea cau iune solvabil pentru pre ul bunurilor mictoare inventariate; art. 541 C.civ. dispune c uzufructuarul este obligat s dea cau iune c se va folosi de lucrul respectiv ca un bun printe; art. 1364 C.civ. prevede c cumprtorul va putea suspenda plata pre ului pn cnd vnztorul va face s nceteze tulburarea sau va da o cau iune. Fidejusiunea este judectoreasc n ipoteza n care obliga ia de a da o cau iune este impus de ctre instan a de judecat ( de exemplu, suspendarea executrii unei hotrri definitive). Fidejusiunea este totdeauna de natur contractual. Ea nu poate avea izvor extracontractual. Existen a fidejusiunii legale i judectoreti nu contrazice caracterul de contract al fidejusiunii, deoarece att legea ct i instan a impune numai aducerea unui fidejusor, ns fidejusiunea nu ia natere dect prin conven ia ncheiat ntre creditor i debitor. Importan a distinc iei dintre cele trei feluri de fidejusiune: art. 1677 C.civ. prevede c n cazul fidejusiunii judectoreti, fidejusorul nu poate invoca excep ia beneficiului de discu iune; art. 1676 C.civ. dispune c, n cazul fidejusiunii judectoreti legale i acelei judectoreti, fidejusorul se poate elibera dac va da creditorului un amanet sau o alt asigurare suficient pentru garantarea realizrii crean ei, posibilitate care nu exist n cazul fidejusiunii conven ionale.

117

2.Caracterele fidejusiunii - este un contract consensual, forma scris fiind necesar numai pentru proba contractului; n schimb, ea trebuie s fie expres i nu poate fi extins peste limitele stabilite n contract ( art. 1656 C.civ.); - este un contract esen ialmente unilateral, n sensul c d natere la obliga ii numai n sarcina fidejusorului fa de creditor; - este un contract cu titlu gratuit, deoarece, n schimbul obliga iei sale, fidejusorul nu urmrete s ob in un echivalent de la creditorul cu care contracteaz; - este un contract accesoriu, deoarece nso ete i garanteaz o obliga ie principal, respectiv obliga ia debitorului fa de creditor; din caracterul accesoriu al fidejusiunii decurg urmtoarele consecin e: fidejusiunea urmeaz soarta obliga iei principale, potrivit principiului, accesorium sequitur principale; ntinderea fidejusiunii nu poate fi mai mare dect datoria debitorului; dac ea depete limitele datoriei principale, nu este lovit de nulitate, fiind aplicabile disp. art. 1654 alin. 3 C.civ., care prevd c fidejusiunea este valabil pn la concuren a obliga iei principale. 3.Condi iile privind persoana fidejusorului Pentru valabilitatea contractului de fidejusiune, art. 1659-1660 C.civ. prevd c fidejusorul trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: - Fidejusorul s aib capacitate deplin de exerci iu. Art. 129 C. fam. prevede c tutorele nu poate garanta obliga ia altuia n numele minorului sau interzisului. - Fidejusorul trebuie s fie o persoan solvabil, adic s posede o avere suficient pentru a garanta o obliga ie; n acest sens, se vor avea n vedere numai imobilele ce pot fi ipotecate i acelea care se afl la distan mai mic pentru a putea fi urmrite; - Fidejusorul s aib domiciliul n raza de competen teritorial n care trebuie executat obliga ia. Dac fidejusorul devine ntre timp insolvabil, el este obligat s aduc un alt fidejusor, cu excep ia cazului n care fidejusorul este o persoan anume stabilit de creditor. (art. 1661 C.civ.). 4.Efectele fidejusiunii a.) Efectele ntre fidejusor i creditor Aceste efecte izvorsc direct i nemijlocit din contractul de fidejusiune. n cazul n care debitorul principal nu-i execut obliga ia, creditorul are dreptul de a cere plata direct de la fidejusor, putnd s-l urmreasc pe acesta chiar nainte de a-l urmri pe debitorul principal (srt. 1663 C.civ.). Datorit caracterului accesoriu al obliga iei sale, fidejusorul poate opune creditorului toate excep iile personale, precum i dou excep ii specifice: b0eneficiul de discu ie; beneficiul de diviziune. Beneficiul de discu ie const n facultatea fidejusorului de a cere creditorului care a pornit urmrirea mpotriva sa, s urmreasc, mai nti pe debitorul principal, i numai dup aceea, dac nu-i va realiza crean a, s-l urmreasc pe el. Pentru admiterea acestei excep ii trebuie ndeplinite urmtoarele condi ii (art. 1663-1665 C.civ.): excep ia s fie invocat nainte de dezbaterea n fond a cauzei; fidejusorul s indice bunurile debitorului care pot fi urmrite i s avanseze creditorului sumele necesare urmririi acestor bunuri; nu se iau n considerare

118

bunurile litigioase, bunurile ipotecate i acelea care nu mai sunt n posesia debitorului (art. 1664 C.civ.). Invocarea beneficiului de discu iune suspend urmrirea fidejusorului pn la cunoaterea rezultatelor urmririi debitorului. Beneficiul de discu iune nu poate fi invocat dac fidejusorul a renun at la el sau dac s-a obligat n solidar cu debitorul (n acest ultim caz aplicndu-se regulile solidarit ii pasive art. 1662 C.civ.). Beneficiul de diviziune poate fi invocat numai n ipoteza cnd doi sau mai mul i fidejusori garanteaz aceeai datorie. Beneficiul poate fi invocat numai n raporturile dintre fidejusor i creditor, nu i n raporturile dintre cofidejusori. Beneficiul de diviziune este facultatea debitorului de a cere creditorului s-i divid urmrirea i s o fac propro ional, deci, de a nu-l urmri pentru ntreaga datorie. Beneficiul de diviziune nu nltur, n totalitate, aplicarea principiului rspunderii fiecrui cofidejusor pentru ntreaga datorie. Astfel, art. 1667 alin. 2 C.civ prevede c insolvabilitatea unuia dintre cofidejusori va fi suportat de ceilal i, n afar de dou cazuri de excep ie: cnd creditorul a divizat urmrirea prin voin a sa, prin aceasta considerndu-se c a renun at de a cere plata ntregii datorii de la un singur fidejusor; cnd unul sau to i fidejusorii au devenit insolvabili, dup ce cofidejusorul fa de care a nceput urmrirea a invocat nebeneficiul de diviziune. Beneficiul de diviziune nu poate fi invocat: dac fidejusorul a renun at la el; cnd n contract s-a prevzut expres solidaritatea cofidejusorilor. Fidejusorul nu poate invoca i excep iile inerente datoriei: excep ia prescrip iei extinctive; nulitatea absolut a obliga iei principale pentru cauz imoral sau ilicit, etc. Fidejusorul nu poate invoca excep iile personale ale debitorului, cum ar fi: nulitatea relativ a obliga iei principale pentru vicii de consim mnt sau pentru incapacitate de exerci iu. b.) Efectele ntre fidejusor i debitorul principal (art. 1669-1673 C.civ.) n ipoteza n care a pltit datoria debitorului, fidejusorul are drept de regres mpotriva acestuia pentru a ob ine restituirea presta iei executate (art. 1169 C.civ.). Regresul nu are izvor contractual. El se ntemeiaz pe faptul c fidejusorul a pltit datoria altuia. Fidejusorul are la ndemn dou ac iuni: o ac iune personal ntemeiat pe mandat sau pe gestiune de afaceri; o ac iune subrogatorie, n locul creditorului pltit. Ac iunea personal se ntemeiaz pe mandat sau pe gestiune de afaceri, dup cum fidejusorul s-a obligat s garanteze la cererea debitorului (mandat) sau a fcuto din proprie ini iativ, fr tirea lui (gestiune de afaceri). Exercitnd ac iunea personal, fidejusorul are dreptul s pretind de la debitor i plata dobnzilor legale calculate la suma pltit creditorului, nu i cheltuielile i eventualele daune suferite datorit urmririi. Ac iunea subrogatorie (art. 1108 pct. 3 C.civ.); textul prevede c cel ce a pltit datoria altuia este subrogat, ex lege, n drepturile creditorului. Fidejusorul pierde dreptul de regres mpotriva debitorului: dac a pltit fr s fi fost urmrit i fr s-l fi ncunotin at n prealabil pe debitor, iar acesta dovedete c ar fi avut mijloacele pe care s le opun creditorului ( plata, compensa ia, prescrip ia, etc.); dac nu l-a ntiin at pe debitor c a fcut plata i acesta pltete a doua oar, caz n care fidejusorul poate pretinde restituirea de la creditor.

119

c.) Efectele ntre cofidejusori. Sunt reglementate n art. 1674 C. civ. care prevede: ,,cnd mai multe persoane au garantat pentru altul unul i acelai debitor i pentru una i aceeai datorie, fidejusorul care a pltit singur datoria are drept de reges contra celorlal i garan i pentru por iunea ce privete pe fiecare. Fidejusorul poate alege ntre o ac iune personal, pe temeiul gestiunii de afaceri i ac iunea subrogatorie. Ac iunea n regres este divizibil. Dreptul de regres poate fi exercitat mpotriva celorlal i cofidejusori numai n cazurile prevzute de art. 1673 C.civ.: cnd fidejusorul care a pltit a fost urmrit n judecat de creditor; cnd debitorul este n stare de faliment sau de insolvabilitate; cnd debitorul s-a ndatorat s-l libereze de garan ie ntr-un anumit termen i acel termen a expirat; cnd datoria principal a ajuns la scaden . n toate celelalte cazuri, cofidejusorul care a pltit are drept de regres numai mpotriva debitorului principal. 5.Stingerea fidejusiunii Fidejusiunea se poate stinge pe cale direct sau indirect. Fidejusiunea se stinge indirect ca efect al stingerii obliga iei principale prin plata fcut de debitor sau prin alte moduri prevzute de lege (compensa ia, confuziunea, remiterea de datorie, darea n plat, etc.). Fidejusiunea se poate stinge i pe cale direct, independent de obliga ia principal, prin urmtoarele moduri: remiterea de fidejusiune, creditorul renun nd la fidejusiune; prin compensa ie, intervenit ntre creditor i debitor; prin confuziunea dintre patrimoniul fidejusorului i cel al creditorului; prin ,,cederdarum actionum (art. 1682 C.civ.), care const n dreptul fidejusorului de a se opune urmririi pornit de creditor mpotriva sa, dac din culpa creditorului s-au pierdut drepturile i garan iile reale ce i-au nso it crean a (de exemplu, renun area la un privilegiu, nenscrierea unei ipoteci, etc.).

120

CAPITOLUL XX GARAN IILE REALE 1. Contractul de gaj Notiune. Reglementare. Contractul de gaj este acel contract prin care debitorul sau o ter persoan remite creditorului sau unui tert un bun mobil, corporal sau incorporal, n vedrea garantrii executrii unei obligatii. Contractul este reglementat n art. 1685-1697 C.civ. Caracterele specifice ale contractului de gaj sunt: Este un contract accesoriu, deoarece presupune existen a unei obliga ii principale valabile (de exemplu, o obliga ie nscut dintr-un contract de mprumut); el poate nso i i o obliga ie eventual. Este un contract real, deoarece se ncheie valabil numai prin remiterea bunului, fie creditorului, fie unui ter care l conserv pentru creditor (art. 1685 i 1688 C. civ.). n principiu, gajul este cu deposedare, dar se admite, prin excep ie, i posibilitatea constituirii gajului fr desposedare (art. 480 alin. 4 C. com.). Este un contract unilateral, deoarece d naterela obliga iinumai n sarcina creditorului, care este obligat s conserve bunul i s-l restituie la stingerea gajului. Este un contract indivizibil, n sensul c bunul mobil este afectat n ntregime garantrii obliga iei n totalitate. Condi iile de valabilitate ale contractului de gaj privesc: persoana celui care l constituie; bunul ce face obiectul gajului; formalit ile ce trebuie ndeplinite. Astfel, cel care constituie gajul (debitorul sau ter a persoan) trebuie s aib capacitatea deplin de exerci iu. Obiectul gajului l pot constitui numai bunurile mobile, corporale i incorporale, consumptibile i neconsumptibile, individual determinate i generice, care s se afle n circuitul civil. Pentru opozabilitatea gajului fa de ter i i pentru proba existen ei lui este necesar ndeplinirea formalit ilor prevzute de Codul civil i Codul comercial. Astfel, Codul civil prevede c gajul trebuie constatat printr-un act (nscris) (art. 1686 alin. 3 C. civ.), care poate fi autentic sau sub semntur privat. n cuprinsul nscrisului trebuie s se men ioneze: suma datorat, specia i natura lucrurilor gajate, iar n cazul bunurilor de gen trebuie s se arate calitatea, greutatea i msura lor. Cnd datoria este mai mare de 250 lei, ntocmirea unui nscris este absolut necesar pentru dovad. Codul comercial dispune c gajul cambiilor i titlurilor la ordin poate fi constituit prin gir cu clauza ,,valoarea n garan ie sau o alt clauz din care s rezulte voin a pr ilor c au fost date n gaj. Efectele gajului. Contractul de gaj d natere unui drept real accesoriu al crui titular este creditorul gajist, ce-i confer acestuia trei atribute: dreptul de reten ie; dreptul de urmrire; dreptul de preferin . Dreptul de reten ie const n posiblitatea creditorului (cnd gajul este cu deposedare) de a refuza restituirea bunului gajat, pn cnd debitorul va plti datoria n ntregime (art. 1694 C. civ.).

121

Dreptul de urmrire confer creditorului posiblitatea de a revendica bunul gajat de la orice persoan la care s-ar afla. Dreptul de preferin confer creditorului posibilitatea de a fi pltit cu prioritate din pre ul bunului gajat, fa de al i creditori. Creditorul nu are dreptul s dispun de acel bun, dar poate cere ca bunul s fie scos la vnzare public. Contractul de gaj d natere la unele obliga ii n sarcina pr ilor. Creditorul are urmtoarele obliga ii: de a conserva bunul gajat pn n momentul restituirii lui persoanei care l-a constituit (art. 1691 C. civ.); de a nu folosi bunul gajat in de a nu-i nsui fructele i veniturile acestuia (art. 1692 C. civ.); de a restitui bunul gajat imediat ce i s-a pltit crean a. Debitorul are urmtoarele obliga ii: de a despgubi pe cerditor pentru cheltuielile utile i necesare efectuate cu conservarea bunului (art. 1691 C. civ.); de a despgubi pe cerditor pentru daunele ce i-au fost cauzate de lucrul gajat, din cauza unor vicii de structur; de a s eab ine de a face orice de natur a deturna obiectul gajului d ela scopul su i de a nu-l distruge. Stingerea gajului. Gajul se stinge pe cale accesorie i pe cale principal. Gajul se stinge pe cale acecsorie ca efect a stingerii sau edsfiin rii obliga iei principale pe care o nso ete i o garanteaz. Obliga ia principal se stinge prin: plat, remiterea de datorie, compensa ie, confuziune etc. Potrivit art. 1694 C. civ., gajul supravietuiete obliga iei principale numai dac posterior constituirii gajului debitorul a contractat o nou datorie. Contractul de gaj poate nceta pe cale principal (chiar dac obliga ia nu s-a stins) prin urmtoarele moduri: renun area creditorului la gaj; pieirea lucrului gajat din cauz de for major; desesizarea creditorului de bunul gajat (art. 1688 C. civ.) 2. Ipoteca 2.1.No iune. Reglementare. Ipoteca este un drept real accesoriu care are ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane, fr deposedare, care confer cerditorului ipotecar dreptul de a urmri imobilul n stpnireaoricui s-ar afla i de a fi pltit cu prioritate fa de ceilal i creditori din pre ul acelui bun. Ipoteca este reglementat n art. 1746-1814 C. civ. 2.2.Felurile ipotecii. Dupm izvorul ei, ipoteca este: conven ional i legal. Ipoteca este legal atunci cnd ia natere n virtutea unei dispozi ii spedciale a legii (art. 1749 alin. 1 C. civ.) Ipoteca este conven ional atunci cnd ia natere dintr-un contract ncheiat ntre creditor i proprietarul imogbilului (care poate fi debitorul sau un ter ). 2.3.Caracterele generale ale ipotecii: - este un drept real asupra unui imobil care confer titularului su dou atribute: atributul de urmrire i atributul de preferin ; acest drept nu face parte din categoria dezmembrmintelor dreptului de proprietate; - este un drept acecsoriu, deoarece nso ete i garanteaz un drept principal (dreptul de crean al creditorului ipotecar): - este o garan ie imobiliar, deoarece are ca obiect numai bunuri imobile (art. 1751 C. civ.), aflate n circuitul civil; - este indivizibil (art. 1746 alin. 2 C. civ.), n sensul c imobilul este afectat n ntregime pentru garantarea crean ei n totalitatea sa;

122

- este o garan ie specilizat, n sensul c ea poate fi constituit numai asupra unui imobil sau a unor imobile individual determinate i pentru garantarea unei datorii care este, de asemenea, determinat (art. 1774 i art. 1776 C. civ.). 2.4. Ipoteca conven ional. Este aceea care ia natere din conven ia pr ilor, cu respectarea formelor prevzute de lege )art. 1749 alin. 2 C. civ.). Pentru validitatea acestei ipoteci, Codul civil prevede respectarea a dou condi ii de fond: cel care constituie ipoteca trebuie s aib capacitate de exerci iu deplin (art. 1769 C. civ.) i s fie proprietarul actual al bunului. n ce privete condi iile de form, Codul civil prevede c ipoteca conven ional este valabil numai dac este constituit prin act autentic. Deci, ipoteca conven ional este un contract solemn. 2.5. Ipoteca legal. Intr n aceast categorie dou tipuri de ipoteci: ipoteca legal propriu-yis; ipoteca conven ional a crei obliga ie rezult din lege. a.) Ipoteca legal propriu-zis este aceea care se constituie exlege fr a fi necesar ncheierea unui contract de ipotec. Fac parte din aceast categorie: ipoteca statului asupra bunurilor mnuitorilor de valori ale statului, unit ilor administrativ-teritoriale i institu iilor publice (art. 1753 pct. 3 C. civ.); ipoteca legal a legatarilor cu titlu particular al unor sume d ebani sau lucruri fungibile asupra imobilelor sucecsorale (art. 902 alin. 2 C. civ.); ipoteca legal prevzut de art. 12 din Decretul-Lege nr. 61/1990 privind vnzarea de locuin e construite din fondurile statului ctre popula ie, potrivit cruia creditele acordate de CEC pentru cumprarea de locuin e din fondurile statului vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuin ei dobndite; ipoteca prevzut de art. 166 C. pr. pen. Are caracter asigurtor avnd ca obiect bunurile imobile sechestrate etc. b.) Ipoteca conven ional a crei constituire este prevzut de lege se constituie prin conven ia pr ilor, dar legea prevede obligativitatea constituirii (Legea nr. 22/1969). 2.6. Publicitatea ipotecii. Fiind un drept real imobiliar, ipoteca este supus cerin elor d epublicitate imobiliar. Publicitatea s erealizeaz prin nscrierea ipotecii n Cartea funciar. Data nscrierii (inscrip iei) n Cartea funciar confer i rangul ipotecii (art. 1779 C. civ.). n cazul stingerii dreptului de ipotec, nscrip ia (nscrierea) va fi radiat, procedur fiind simetric cu aceea a nscrierii. 2.7. Efectele ipotecii. Indiferent d efelul ei, ipoteca produce aceleai efecte, fare trebuie analizate sub trei aspecte: n raport de debitor sau de cel care a constituit ipoteca; n raport cu creditorul; n raport cu ter ii dobnditori ai imobilului ipotecat. a.) Efectele fa de debitor. Acesta si pstreaz, n principiu, toate atributele dreptului de proprietate. Dup transcrierea comandamentului i respectiv a soma iei, debitorul nu mai poate nstrina sau nchiria imobilul. b.) Efectele fa de creditor. El are recunoscut un drept real accesoriu fr deposedarea proprietarului imobilului, drept care-i confer dou atribute: de urmrire i de preferin . n virtutea acestor atribute, creditorul are dreptul s urmreasc imobilul n stpnirea oricui s-ar afla, chiar dac debitorul l-a nstrinat, i s-i realizeze crean a cu prioritate din pre ulmob inut prin vnzarea silit a imobilului. Cnd sunt mai mul i creditori ipotecari, dreptul de preferin se exrcit n ordinea dat de rangul ipotecii fiecruia.

123

c.) Efectele fa de ter ii dobnditori ai imobilului. Cu privire la aceast problem, art. 1791-1797 indic atitudinea pe care o poate adopta ter ul dobnditor, n cazul n care creditorul ipotecar pretinde realizarea ipotecii. Astfel: - ter ul dobnditor poate s opun creditorului diferite excep ii (inexisten a sau stingerea datoriri; nulitatea obliga iei garantate; nulitatea contractului de ipotec; nulitatea inscrip iei ipotecare; beneficiul de discu ie etc); - ter ul poate s plteasc datoria debitorului, subrogndu-se n drepturile cerditorului; - ter ul poate s recurg la purg, care se realizeaz prin oferta pe care ter ul dobnditor o face cerditorului de a-i plti crean a garantat prin ipotec pn la concuren a pre ului la care a cumprat imobilul (dac la dobndit cu titlu oneros) sau pn la concuren a valorii imobilului (dac l-a dobndit cu titlu gratuit); n cazul n care creditorul accept oferta ter ului, imobilul este cur at d esarcina ipotecii (art. 1801-1818 C. civ.); - ter ul poate abandona imobilul ipotecat, pentru a fi scos la vnzare de ctre cerditor, fr participarea sa )art. 1795-1797 C. civ.). 2.8. Stingerea ipotecii. Ipoteca se poate stinge pe cale indirect (accesorie) su pe cale direct (principal) art. 1800 C. civ. Ipoteca se stinge pe cale accesorie atunci cnd se stinge obliga ia pe care o garanteaz. Stingerea pe cale direct are loc prin urmtoarele modalit i: purga; reun area creditorului la ipotec; prescrip ia extinctiv (art. 1800 pct. 4 C. civ.). 3. Privilegiile 3.1.Defini ie. Reglementare. Privilegiul este dreptul unui creditor de a fi pltit cu prioritate fa de al creditori, datorit calit ii crean ei sale. Prin calitatea crean ei se n elege cauza sau faptul juridic din care s-a nscut. Particularit ile privilegiilor: cu excep ia privilegiului creditorului gajist, ele pot rezulta numai din lege; confer creditorilor titulari un drept de preferin . Privilegiile sunt reglementate prin art. 1722-1745; 1780-1815 C. civ. 3.2.Clasificarea privilegiilor. Privilegiile pot fi: generale (poart asupra tutoror bunurilor debitorului); generale mobiliare (au ca obiect toate bunurilor mobile ale debitorului); speciale imobiliare (au ca obiect unele bunuri mobile ale debitorului stabilite prin lege); speciale imobiliare (au ca obiect un anumit bun imobil sau anumite bunuri imobile ale debitorului) Codul civil reglementeaz dou categorii de privilegii generale: privilegii generale asupra tuturor bunurilor debitorului; privilegii generale asupra tuturor bunurilor mobile ale debitorului. a.) Privilegiile generale a.1. Privilegiile generale asupra tuturor bunurilor mobile i imobile. ntr n aceast categorie: . privilegiul tezaurului public (art. 1725 C. civ.); - privilegiul cheltuielilor de judecat (art. 1727 C. civ.) a.2. Privilegiile generale asupra bunurilor mobile. Aceste privilegii sunt enumerate de art. 1729 C. civ. Intr in aceast categorie, urmtoarele privilegii: -privilegiul cheltuielilor de judecat fcute n interesul comun al creditorilor;

124

-privilegiul cheltuielilor de nmormntare a debitorului; -privilegiul privind drepturile bneti ale salaria ilor; -privilegiul obiectelor de subzisten n legtur cu ordinea privilegiilor mobiliare generale, legisla ia muncii n vigoare prevede c privilegiul drepturilor bneti ale salaria ilor are prioritate fa de celelalte privilegii. De asemenea, privilegiul cheltuielilor de nmormntare trece naintea tuturor privilegiilor (art. 1731,1735 i 1736 C. civ.);privilegiul cheltuielilor de judecat trece naintea crean elor n interesul crora au fost fcute. Fa de toate celelalte privilegii generale, au prioritate privilegiile speciale (art. 1736) b.) Privilegiile speciale mobiliare. Aceste privilegii se pot grupa n trei categorii, i anume: privilegii speciale mobiliare ntemeiate pe ideea de gaj; privilegii mobiliare speciale care se ntemeiaz pe ideea sporirii patrimoniului sau mbog irii debitorului; privilegiul rezultat din separa ia de patrimonii. b.1.) Privilegiile speciale mobiliare ntemeiate pe ideea de gaj: - privilegiul chiriilor i arenzilor (art. 1730 pct. 1 C. civ.),care confer proprietarului un adevrat drept de gaj asupra bunurilor mobile ale chiriaului aflate n imobilul nchiriat sau, dup caz, asupra ntregii recolte a anului n curs i a tot ce servete la exploatarea terenului arendat; - privilegiul hangiului (art. 1730 pct. 1 C. civ.), care confer hangiului sau hotelierului dreptul prioritar de a-i recupera valoarea presta iilor asigurate clien ilor si din pre ul bagajelor aduse n camera pe are o ocup i chiar a automobilului; dac termenul de revendicare s-a mplinit, privilegiul nceteaz; -privilegiul cruului (art. 1730 pct. 7 C. civ. completat cu art. 437 alin. 1 Cod comercial) este recunoscut pentru pre ul transportului i pentru toate cheltuielile de transport i poate fi exercitat numai atta timp ct cruul are lucrul n deten ia sa; dac lucrul a fost pierdut sau furat n timpul trabnsportului, cruul l poate revendica potrivit art. 1909-1910 C. civ.) b.2.) Privilegiile speciale care se ntemeiaz pe ideea sporirii patrimoniului sau mbog irii debitorului. Fac parte din aceast categorie: -privilegiul vnztorului unui bun mobil al crui pre nu a fost pltit de cumprtor (art. 1730 pct. 5 C. civ.), care garanteaz crean a pre ului atta timp ct bunul se afl n proprietatea cumprtorului; -privilegiul cheltuielilor fcute cu conservarea bunului mobil al debitorului (art. 1730 pct. 4 C. civ.) garanteaz numai cheltuielile necesare i utile fcute de ctre creditor; -privilegiul arendaului privind plata sumelor datorate pentru semin e, cheltuiala recoltei anuluin curent i pentru instrumentele de exploatare agricol (art. 1730 pct. 2 C. civ.) are ca obiect, dup caz, pre ul recoltei anuluin respectiv su al instrumentelor de exploatare. Privilegiile speciale imobiliare sunt reglementate expres i limitativ n art. 1737 C. civ. Acestea sunt: -privilegiul vnztorului imobilului avnd ca obiect imobilul vndut pn la achitarea integral a pre ului; primul vnztor este preferat celui de-al doilea etc. -privilegiul coprtailor (art. 1737 pct. 3 C. civ.) care se refer la garan ia mpotriva evic iunii i la garan ia pentru plata sultei ntre coprtai; creditorul privbilegiat trebuie s cear nscrierea n cartea funciar a acestui privilegiu;

125

-privilegiul arhitec ilor, constructorilor i lucrtorilor (art. 1737 pct. 4 C. civ.); privilegiul este ercunsocut acestor persoane pentru plata sumelor datorate de client cu titlu de pre al construirii sau reparrii unui imobil b.3.) Privilegiul rezultat din separa ia de patrimonii. Acest privilegiu nu este enumerat de art. 1737 C. civ., dar rezult din textul art. 1743 C. civ. care reglementeaz modul de conservare a privilegiilor. Privilegiu este recunoscut creditorilor succesiunii, legatarilor cu titlu particular i motenitorilor universali i cu titlu universal care au acceptat motenirea sub beneficiu de inventar. Acest privilegiu se conserv prin luarea unei inscrip ii n termen de 6 luni d ela data deschiderii sucecsiunii. 4. Dreptul de reten ie 4.1. Defini ie. Dreptul de reten ie este acel drept real care confer cerditorului, n acelai timp debitor al obliga iei de restituire sau de predare a bunului altuia, posibilitatea de a re ine acel bun n stpnirea sa i de a refuza restituirea lui pn cnd debitorul su, creditorul al lucrului, va plti datoria de s-a nascu n sarcina sa n legtur cu lucrul respectiv. Codul civil nu reglementeaz acest drept, dar existen a lui se sprijin pe cteva aplica ii practice reglementate prin texte diferite. 4.2.Aplica ii practice ale dreptului de reten ie. Codul civil reglementeaz urmtoarele cazuri de aplicare a dreptului de reten ie: a.) n materia raportului dona iilor la succesiune (art. 771 C. civ.); b.) n cazul contractului de vnzare-cumprare (art. 1332 C. civ.); c.) n materia contractelor de loca iune i de arend (art. 1444); d.) n materia contractului de depozit (art. 1619 C. civ.); e.) dreptul de reten ie n favoarea ter ului dobnditor de bun credin al unui lucru furat sau gsit pe care l-a cumprat la blci sau la trg, la o vnzare public sau la un magazin care vinde asemeenea lucruri. Practica judiciar a extins aplicarea acestui drept i la urmtoarele cazuri: a.) gestorul de afaceri poate re ine lucrul pn la plata cheltuielilor necesare i utile fcute cu acesta; b.) mandatarul care are n stpnire lucrul mandatelui, are dreptul s re in acel lucru pn la plata integral a cheltuielilor fcute cu acesta; c.) n cadrul ac iunii n revendicare, posesorul prrt are dreptul s re in lucrul revendicat pn la deplina sa desopgubire de ctre proprietarul care a ctigat procesul; d.) constructorul pe terenul altuia are drept de reten ie asupra acelei construc ii, planta ii sau lucrri pn cnd proprietarul terenului, care invoc accesiunea, i pltete integral despgubirile (art. 494 C. civ.); e.) dreptul de reten ie al unuia dintre fos ii so i asupra bunurilor comune partajate pn n momentul n care cellalt so (cruia i s-a atribuit bunul) pltete sulta. 4.3. Condi iile recunoaterii i acordrii dreptului de reten ie pe cale judiciar

126

n ipoteza n care dreptul de reten ie este recunoscut n mod expres de lege, el opereaz ex lege, instan a sesizat fiind obligat s-l recunoasc, deoarece acest drept nu este o favoarea acordat de ctre instan , ci un drept recunoscut tuturor creditorilor. Pentru recunoaterea dreptului de reten ie n asemenea cazuri, trebuie ntrunite cumulativ urmtoarele condi ii: a. crean a reterntorului s fie cert, lichid i exigibil; b. dreptul de reten ie s fie invocat fa de proprietarul exclusiv i actual al bunului respectiv; c. ntre lucru i crean s existe o conexiune - contractual (depozit) sau extracontractual (accesiune); conexiunea poate fi material (cnd crean a s-a nscut n legtur cu lucrul) ori juridic (atunci cnd de inerea lucrului de ctre retentor i crean a izvorsc din acelai raport juridic, de exemplu, re inerea de ctre mandatar a lucrului primit pentru mandant, pn i se restituie cheltuielile fcute cu executarea mandatului); d. lucrul trebuie s fie un bun corporal mobil sau imobil aflat n stpnirea retentorului 4.4. Natura juridic a dreptului de reten ie Opiniile sunt diferite. Marea majoritate a autorilor consider c dreptul de reten ie este un drept real de garan ie imperfect. Este un drept real, deoarece are un grad de opzabilitate mai mare dect a drepturilor personale. El este opozabil nu numai debitorilor, ci i fa de unele persoane, respectiv creditorilor debitorului, fie c sunt chirografari, ipotecari sau privilegia i. Acest drept confer retentorului o deten ie precar, iar nu posesia bunului, dar retentorul poate exercita ac iunile posesorii.

127

CAPITOLUL XXI MIJLOACELE JURIDICE DE TRANSMITERE A OBLIGA IILOR 1. Considera ii generale privind dinamica obliga iilor Prin dinamica obliga iilor n elegem modificrile care intwervin n fiin a obliga iilor fr a avea ca efect stingerea lor n mod definitiv i ireversibil. Aceast dinamic se realizeaz prin transmiterea i transformarea obliga iilor. Obliga ia se poate transmite prin transmisiunea universal ori cu titlu universal prin trabnsmiterea patrimoniului creditorului sau al debitorului. Transmisiunea obliga iei se poate face i ut singuli (privit n individualitatea ei). Transmiterea obliga iei ut singuli poate avea loc prin acte ntre vii sau prin acte pentru cauz de moarte (legate cu itlu particular) Transmisiunea obliga iei prin acte ntre vii este acea opera iune juridic prin care dreptul de crean sau datoria din con inutul unui raport juridic obliga ional se transmite de la una din pr i la o ter persoan. Ea nu afecteaz fiin a obliga iei. Mijloacele juridice de transmisiune a obliga iilor sunr: cesiunea de crean ; subroga ia n drepturile cerditorului prin plata crean ei. Transmiunea datoriei nu este reglementatn de lege. Ea se poate realiza numai prin mijloace juridice indirecte, cum sunt: nova ia prin schimbarea debitorului; delega ia perfect; stipula ia pentru altul; poprirea. Transformarea obliga iilor este acea opera iunea juridic sau un contract prin care se schimb unul sau mai multe elemente structurale ale raportului juridic obliga ional, avnd ca efect, de regul, nlocuirea unei obliga ii ini iale, vechi cu o alt obliga ie nou. Mijloacele de transformare a obliga iilor sunt: nova ia; delega ia. 2.Cesiunea de crean . 2.1. Defini ie. Reglementare Cesiunea de crean este contractul prin care un creditor transmite dreptul su de crean , cu titlu oneros sau cu titlul gratuit, unei alte persoane. Creditorul care transmite crean a se numete cedent. Dobnditorul crean ei se numete cesionar. Debitorul care nu este ndatorat s execute presta ia se numete debitor cedat i este ter fa de contractul de cesiune. Pr ile contractului de cesiune sunt cedentul i cesionarul. Codul civil reglementeaz cesiunea de crean n materia contractului de vnzare-cumprare (art. 1391-1398, art. 1402-1404 C.civ.). 2.2. Condi iile cesiunii de crean Cesiunea de crean trebuie s ndeplineasc condi iile generale de validitate a oricrui contract (art. 948 C.civ.), precum i condi iile specifice acelor contracte prin intermediul crora ea se realizeaz (vnzare-cumprare, dare n plat, dona ie, etc.). Pentru validitatea cesiunii de crean nu este necesar consim mntul debitorului, acesta fiind un ter fa de conven ia ncheiat ntre cedent i cesionar.

128

Pentru ca cesiunea s fie opozabil ter ilor, deci, inclusiv debitorului cedat, trebuie ndeplinite anumite formalit i. Acestea sunt: notificarea sau acceptarea cesiunii fcut de debitorul cedat. Prin notificarea fcut de cedent sau cesionar debitorului cedat, acestuia din urm i se face cunoscut faptul schimbrii creditorului. Acceptarea din partea debitorului cedat (art.1393 C.civ.) are semnifica ia faptului c el a luat cunotin despre cesiune, adic de schimbarea creditorului su ini ial. Acceptarea trebuie fcut n form autentic, pentru a fi opozabil tuturor categoriilor de ter i. Ea poate fi fcut i print-un act sub semntur privat care eman de la debitor, dar, n acest caz, cesiunea este opozabil numai debitorului cedat, nu i celorlalte categorii de ter i. Pn la notificarea sau acceptarea cesiunii, debitorul cedat poate face plata cedentului. Plata este valabil i are efect liberator pentru debitor. Art. 1394 C.civ. prevede c actul juridic care constat cesiunea chiriei unui imobil sau arendei unui teren pe un termen mai mare de doi ani, pe lng formalit ile prevzute de art. 1393 C.civ., trebuie s fie transcris n registrele de publicitate. 2.3. Efectele cesiunii de crean Principalul efect este transmiterea dreptului de crean de la cedent la cesionar. De asemenea, produce i efectele opera iei juridice care se realizeaz prin intermediul ei: vnzare-cumprare, schimb, mprumut, dona ie, etc. Efectele cesiunii de crean ntre pr i Cesiunea are ca efect transferul dreptului de crean , ut singuli, din patrimoniul cedentului, n patrimoniul cesionarului. Crean a se transmite aa cum a existat n patrimoniul cedentului, pstrndu-i natura civil sau comercial, cu toate garan iile i accesoriile ei (cum ar fi: cau iunea, gajul, ipoteca, privilegiul art. 1396 C.civ.). Crean a se transmite la valoarea ei nominal, indiferent c cesiunea este cu titlu oneros i c cesionarul a dobndit-o la un pre inferior ori cu titlu gratuit. Deci, cesionarul devine creditor n locul cedentului pentru valoarea nominal a crean ei. Dac cesiunea se face cu titlu oneros, cedentul are o obliga ie de garan ie fa de cesionar. Astfel, el va rspunde de existen a actual i valabil a crean ei i accesoriilor sale, ns nu garanteaz i pentru solvabilitatea debitorului cedat. Cedentul i poate asuma prin contract obliga ia de a garanta i solvabilitatea debitorului, ns numai solvabilitatea actual a debitorului (adic existent la momentul cesiunii art. 1398 C.civ.). n toate cazurile, rspunderea cedentului pentru solvabilitatea debitorului se angajeaz numai n limitele pre ului la care a fost nstrinat crean a, chiar dac valoarea ei nominal este mai mare. Obliga ia de garan ie nu exist: - n cazul cesiunii unui drept aleatoriu care s-a stins datorit realizrii evenimentului ,,alea; - cnd dreptul cesionat a fost desfiin at datorit unor cauze posterioare cesiunii, cu excep ia cazurilor n care desfiin area se produce retroactiv (cum ar fi: mplinirea condi iei rezolutorii sau promovarea i admiterea ac iunii n anulare). n baza obliga iei de garan ie, cedentul este inut s despgubeasc pe cesionar pentru prejudiciile cauzate, constnd n: - pre ul la care a cumprat crean a; - spezele contractului.

129

Efectele cesiunii fa de ter i Fa de ter i, cesiunea produce efecte numai din momentul notificrii fcute prin intermediul executorilor judectoreti sau al acceptrii de cte debitorul cedat prin nscris autentic. Fa de debitorul cedat, cesiunea produce efecte i prin acceptarea pe care acesta o face prin nscris sub semntur privat. Ter ii n materia cesiunii de crean sunt: debitorul cedat; cesionarii ulteriori i succesivi ai aceleiai crean e; creditorii cedentului. Pn la ndeplinirea formalit ilor cerute de lege pentru opozabilitatea cesiunii, debitorul cedat poate s o ignore. Aceasta nseamn c, pn la notificare sau acceptare, debitorul cedat poate plti valabil cedentului. Debitorul cedat se poate apra n fa a cesionarului invocnd chitan ele liberatorii pe care le are de la cedent, chiar dac au dat posterioar cesiunii, dar au dat anterioar notificrii sau acceptrii; totodat, debitorul cedat va putea opune cesionarului compensa ia pe care o putea opune cedentului, precum i prescrip ia extinctiv. Dup ndeplinirea formalit ilor, debitorul cedat devine debitorul exclusiv al cesionarului i nu mai poate plti n mod valabil cedentului. El nu mai poate opune cesionarului compensa ia pentru o crean ce s-a nscut mpotriva cedentului ulterior notificrii sau acceptrii cesiunii. n cazul cnd un cedent a nstrinat succesiv crean a la mai mul i cesionari, conflictul dintre cesionari se solu ioneaz conform regulii ,,qui priore tempore potior iure. Acesta nseamn c va avea prioritate acela dintre concesionari care a ndeplinit primul cerin ele de publicitate. Creditorii cedentului pierd, prin cesiune, mai ales atunci cnd ea este fcut cu titlu gratuit, un element al gajului general pe care l au asupra patrimoniului cedentului. Ct vreme nu au fost ndeplinite formalit ile, ei vor putea urmri crean a lor n patrimoniul debitorului cedat. 2.4.Cesiunea cu titlu oneros a unei crean e litigioase. Retractul litigios. n cazul nstrinri, cu titlu oneros a unui drept de crean a crui existen sau ntindere este contestat de ctre debitor, debitorul cedat are posibilitatea de a se libera de cesionar, restituindu-i pre ul pe care l-a pltit cedentului, spezele contractului i dobnda pre ului din ziua cnd a pltit pre ul cesiunii. Opera iunea se numete retract litigios (art. 1402-1404 C.civ.). Retractul litigios se poate exercita: - pe cale judiciar, n fa a instan ei, n cadrul unui proces pornit de cesionar mpotriva debitorului cedat; - pe cale extrajudiciar, printr-o notificare trimis cesionarului de ctre debitor prin intermediul executorului judectoresc. Retractul litigios nu poate fi invocat (art. 1404 C.civ.): cnd cesiunea s-a fcut de ctre un motenitor sau un cocreditor; cnd cesiunea s-a fcut la un creditor al cedentului, pentru plata crean ei sale; cnd cesiunea s-a fcut proprietarului unui imobil care a fost ipotecat pentru a garanta crean a litigioas; n acest caz, ter ul proprietar al imobilului respectiv, amenin at cu urmrirea de ctre creditor, pentru a-i salva imobilul, poate cumpra crean a garantat de la acesta, chiar la un pre inferior valorii sale nominale. Prin efectul retractului litigios, cesiunea crean ei litigioase se desfiin eaz retroactiv fa de retractant; n schimb, ntre cedent i cesionar cesiunea continu s existe i s produc efecte.

130

3. Subroga ia n drepturile creditorului prin plata crean ei 3.1. Defini ie. Reglementare. Subroga ia este mijlocul de transmitere conven ional sau legal a dreptului de crean , cu toate garan iile i accesoriile sale, ctre un ter care a pltit pe creditorul ini ial n locul debitorului. Subroga ia este reglementat de art. 1106-1109 C.civ. , care stabilesc regulile privitoare la plata obliga iilor prin subrogare sau nlocuire. Plata prin subroga ie are ca efect stingerea crean ei fa de creditorul ini ial, ns debitorul rmne mai departe obligat fa de solvens, adic fa de cel care face plata n locul lui i care era ter fa de raportul obliga ional ini ial. Solvensul devine noul creditor al debitorului. Astfel, solvensul pltete creditorul n locul debitorului, i devine noul creditor al debitorului, beneficiind de toate garan iile i accesoriile obliga iei pe care o pltete, avnd o situa ie mai bun dect ceilal i creditori ai debitorului, lipsi i de garan ii. n lipsa subroga iei, cel care face plata datoriei debitorului ar avea ac iune mpotriva acestuia pe temeiul unui mandat, a contractului de mprumut, gestiunii de afaceri sau a mbog irii fr just cauz (dup caz). Indiferent ce temei ar invoca, solvensul ar avea pozi ia unui simplu creditor chirografar i ar trebui s suporte concursul celorlal i creditori ai debitorului, riscnd s suporte insolvabilitatea total sau par ial a acestuia. Aceste riscuri se nltur prin efectele subrogrii sale n locul creditorului pltit, beneficiind de toate garan iile cum ar fi: o ipotec, un drept de gaj, un privilegiu, etc. Din cuprinsul art. 1106-1109 C.civ. rezult c subroga ia poate fi: conven ional consim it de creditor sau consim it de debitor; legal 3.2.Subroga ia legal Opereaz de plin drept, ex lege, fr a fi necesar comsim mntul creditorului pltit sau al debitorului a crui datorie se pltete. Potrivit art. 1108 C.civ., subroga ia opereaz de drept n urmtoarele cazuri: - n folosul aceluia care, fiind el nsui creditor al aceluiai debitor, pltete acelui creditor ce are preferin ; este ipoteza n care un creditor chirografar pltete crean a unui creditor ipotecar sau privilegiat, subrogndu-se n drepturile acestuia; tot aa, un creditor ipotecar, a crui ipotec are un rang inferior, pltete pe un creditor ipotecar cu rang superior, subrogndu-se n drepturile creditorului pltit; - n folosul aceluia care, dobndind un imobil ipotecat, pltete pe creditorul ipotecar, pentru a prentmpina urmrirea bunului, adic scoaterea lui la vnzare public i a-l pstra n patrimoniu; - n folosul celui care, fiind obligat cu al ii sau pentru al ii la plata datoriei, are interes s o plteasc; n dreptul nostru civil, sunt obliga i mpreun cu altul: codebitorii solidari, codebitorii obliga iilor indivizibile i fidejusorii ntre ei; sunt obliga i pentru altul: fidejusorii, cau iunea real. - n folosul motenitorului care a acceptat succesiunea sub beneficiul de inventar i pltete din propriul su patrimoniu pe un crediror al motenirii; dei motenitorul beneficiar rspunde pentru datoriile succesiunii numai n limitele ac iunii acesteia uneori, pentru a evita o urmrire inoportun a unui bun succesoral,

131

el poate avea interesul s plteasc pe un anumit creditor al motenirii, subrogndu-se n drepturile acestuia; - societatea de asigurri se subrog ex lege n drepturile asiguratului care a fost despgubit, mpotriva celui vinovat de producerea prejudiciului. 3.3. Subroga ia conven ional i are izvorul n acordul de voin dintre ter ul care pltete i creditorul pltit, sau ntre ter ul care pltete i debitorul obliga iei. a.) Subroga ia consim it de creditor Aceast form a subroga iei conven ionale este prevzut de art. 1107 C.civ., potrivit cu care ,,cnd creditorul primete plata de la o alt persoan, d acestei persoane drepturile, ac iunile, privilegiile si ipotecile sale, n contra debitorului; aceast subroga ie trebuie s fie expres i fcut tot ntr-un timp cu plata. Din text rezult urmtoarele: - numai creditorul trebuie s consimt la subrogarea ter ului, nefiind necesar i consim mntul debitorului; - subroga ia trebuie s se produc concomitent cu plata (deoarece, dac nlocuirea creditorului s-ar face nainte de plat, nu am mai fi n prezen a unei subroga ii, ci a unei cesiuni de crean ; de asemenea, subroga ia nu poate fi fcut dup plat, deoarece crean a era deja stins; - conven ia de subrogare dintre creditor i ter ul solvens trebuie s fie expres, adic s rezulte n mod nendoielnic voin a creditorului de a subroga pe ter n drepturile i ac iunile sale; - nscrisul sau chitan a n care a fost stipulat subroga ia s aib dat cert, aceasta fiind necesar pentru ca subroga ia s fie opozabil ter ilor i totodat, pentru a se putea dovedi faptul c opera ia nlocuirii s-a fcut concomitent cu plata. b.) Subroga ia consim it de debitor Aceast form de subroga ie se realizeaz atunci cnd debitorul se mprumut, spre a-i plti datoria i subrog pe mprumuttor n drepturile creditorului (art. 1107 alin. 2 C.civ.). Ea se constituie prin acordul de voin intervenit ntre debitor i un ter . n acest caz, cel care face nlocuirea creditorului este debitorul. De exemplu, debitorul are de achitat o datorie productoare de dobnzi, iar pentru achitarea acestei datorii se mprumut de la un ter care i acord mprumutul cu o dobnd mai mic. Prin aceeai conven ie, debitorul subrog pe ter ul de la care se mprumut n toate drepturile creditorului su ini ial. Pentru a se mpiedica eventualele pagube, condi iile unei asemenea opera ii juridice sunt mai riguroase i sunt prev. de art. 1107 alin. 2 teza final C.civ., i anume: actul de mprumut i chitan a de plat a datoriei s se fac n form autentic; n actul de mprumut s se precizeze expres suma ce se mprumut spre a se plti datoria; n chitan a de plat a datoriei s se arate c datoria se pltete cu suma mprumutat. Rezult c subroga ia consim it de debitor este un act juridic solemn. n ipoteza n care creditorul refuz plata, adic achitarea datoriei, debitorul poate s recurg la oferta real urmat de consemna iune care, dup validarea ei de ctre instan , are efect liberatoriu. 3.4. Efectele subroga iei

132

Indiferent de izvorul ei (legal sau conven ioal), efectul principal al subroga iei este acela c subrogatul dobndete toate drepturile creditorului pltit i poqate exercita toate drepturile i ac iunile acestuia mpotriva debitorului. Deci, subrogatul dobndete crean a pltit cu toate drepturile i accesoriile sale. Aceasta nseamn c el va avea nu numai ac iunea pe care creditorii pltiti ar fi putut s o intenteze, n caz de neplat, mpotriva debitorului, dar i toate eventualele garan ii ale crean ei respective: ipotec, gaj, privilegii, etc. n cazul subroga iei par iale, adic atunci cnd solvensul pltete numai o parte din datorie, crean a i accesoriile sale se mpart ntre creditor i subrogat, drepturile creditorului strmutndu-se la solvens numai n limitele pl ii pe care el a efectuat-o. Creditorul i solvensul vor veni n concurs, fr ca ntre ei s existe un drept de preferin . Alte sublinieri: - subroga ia opereaz numai n msura pl ii efectuate; aceasta nseamn c subrogatul va lua locul creditorului numai pentru ceea ce el a pltit efectiv, urmnd s recupereze de la debitor numai suma pltit, i nu valoarea nominal a crean ei, spre deosebire de cesiunea de crean , la care cesionarul poate pretinde de la debitor valoarea nominal a crean ei dobndite prin cesiune; - cnd subrogatul este un codebitor solidar, care a pltit ntreaga datorie (deci, peste partea care i revine lui), el va beneficia de garan iile crean ei, nu ns i de solidaritatea de care a beneficiat creditorul pltit; n consecin , el va putea pretinde de la ceilal i debitori numai partea fiecruia, iar dac unul dintre ei este insolvabil, subrogatul (creditorul solidar pltitor) va suporta, alturi de ceilal i codebitori, riscul acestei insolvabilit i (art. 1053 C.civ.); acelai principiu opereaz i n cazul pluralit ii de fidejusori, dar numai n raporturile dintre ei, ceea ce nseamn c fidejusorul care a pltit ntreaga datorie, se va ntoarce mpotriva celorlal i pentru partea fiecruia (art. 1674 C.civ.); ns, n raporturile cu debitorul principal, fidejusorul pltitor va putea pretinde ntrega sum; - n toate situa iile, subrogatul are mpotriva debitorului, n afar de ac iunile creditorului n drepturile cruia s-a subrogat, i unele ac iuni proprii, care se pot ntemeia pe gestiunea de afaceri, mbog irea fr just cauz sau pe contractul de mandat; subrogatul va utiliza acea ac iune care i va fi mai convenabil. 4.Cesiunea de datorie 4.1. No iune. Trsturi caracteristice Cesiunea de datorie este acea opera ie juridic prin care un debitor, numit debitor cedent, transmite datoria sa unei alte persoane, numit debitor cesionar, care se oblig, de regul, n locul su, fa de creditorul cedat. Cesiunea de datorie nu este reglementat expres de legea civil. n lipsa unei reglementri exprese, trsturile cesiunii de datorie nu pot fi identice cu cele ale cesiunii de crean . ntr-adevr, este n afar de orice discu ie c respectul drepturilor i necesitatea realizrii lor fac inadmisibil transmiterea datoriei dintrun raport de obliga ii, fr consim mntul creditorului. ntr-adevr, ncrederea pe care o are, de regul, creditorul n solvabilitatea i cinstea debitorului su este de natur a exclude posibilitatea nlocuirii lui, fr consim mntul creditorului, cu un debitor nou, care ar putea fi insolvabil.

133

De asemenea, schimbarea debitorului ini ial intereseaz deopotriv i pe cei care s-au obligat s garanteze acea datorie (de exemplu, pe fidejusor, proprietarul bunul gajat sau ipotecat) ori s-a obligat alturi de debitor (codebitori solidari). De altfel, via a juridic a dovedit c nu exist interesul de a prelua, cu titlu particular, elementele pasive din patrimoniul altei persoane. 4.2.Procedee prin care se realizeaz indirect cesiunea de datorie Aceste procedee sunt de dou feluri: - unele prin care creditorul dobndete un al doilea debitor, fr a pierde dreptul su fa de debitorul ini ial; - altele care i confer creditorului un drept mpotriva unui nou debitor, primul debitor fiind liberat. a.) n prima categorie se includ: delega ia imperfect; stipula ia pentru altul. Delega ia imperfect are loc atunci cnd creditorul delegatar accept pe debitorul delegat, dar nu consimte la liberarea delegatului, pstrnd doi debitori, att pe delegat ct i pe delegant. Stipula ia pentru altul poate fi un astfel de procedeu atunci cnd stipulantul este debitor al ter ului beneficiar n cadrul unui alt raport juridic preexistent; n contractul intervenit ntre stipulant i promitent se poate stipula c promitentul se oblig s plteasc ter ului beneficiar (creditor al stipulantului) datoria stipulantului. Ter ul beneficiar poate cere executarea presta iei de la promitent, dreptul su nscndu-se direct din contractul ncheiat de promitent cu stipulantul. Ter ul beneficiar i pstreaz i dreptul su originar mpotriva stipulantului. Suntem n prezen a a dou obliga ii distincte: dreptul ter ului beneficiar ce poate fi valorificat contra promitentului este indepenedent de raportul juridic existent ntre el i stipulant; ter ul beneficiar nu poate invoca mpotriva promitentului garan iile pe care i le-a consim it stipulantul n cadrul raportului ini ial. b.) n a doua categorie de procedee se includ: nova ia prin schimbarea debitorului; delega ia perfect. Ambele procedee au ca efect stingerea obliga iei vechi, mpreun cu accesoriile i garan iile sale i naterea unei noi obliga ii. 4.3. Cesiunea de datorie ca accesoriu al transmiterii unui bun sau a cesiunii unui contract. n anumite cazuri expres prevzute de lege, cesiunea de datorie se poate realiza ca efect accesoriu al transmiterii unui bun, astfel: - art. 1441 C.civ. prevede c n cazul n care locatorul vinde imobilul nchiriat sau arendat, cumprtorul este obligat s rspecte loca iunea fcut nainte de vnzare, dac contractul de loca iune a fost ncheiat prin act autentic sau prin act sub semntur privat, cu dat cert, n afar de ipoteza cnd desfiin area loca iunii din cauza vnzrii imobilului s-a prevzut expres; cu toate c dobnditorul imobilului este inut s respecte nchirierea, proprietarul ini ial rmne ndatorat n continuare la executarea obliga iilor sale fa de locatar, la fel ca n cazul delega iei imperfecte; - dobnditorul unui imobil asigurat este inut s respecte contractul de asigurare ncheiat de ctre autorul su, avnd i posibilitatea de a-l rezilia. Deci, asigurarea continu, de plin drept, n beneficiul dobnditorului, iar nstrintorul este liberat de datorie pentru viitor gra ie voin ei tacite a asigurtorului.

134

CAPITOLUL XXII MIJLOACELE JURIDICE DE TRANSFORMARE A OBLIGA IILOR 1.Nova ia 1.1. Defini ie. Reglementare Nova ia este o conven ie prin care pr ile unui raport juridic obliga ional sting o obliga ie existent, nlocuind-o cu o nou obliga ie. n cazul nova iei, chiar dac raportul juridic obliga ional se stinge, aceasta nu nseamn ncetarea efectelor sale, ci numai transformarea lui ntr-un alt raport obliga ional. Nova ia este reglementat mpreun cu delega ia n art. 1128-1137 C.civ., ns doctrina juridic le consider opera ii juridice diferite. 1.2.Felurile nova iei Nova ia este de dou feluri: obiectiv; subiectiv. Nova ia obiectiv se produce ntre creditorul i debitorul ini ial, prin schimbarea obiectului sau cauzei obliga iei vechi. Spre exemplu, schimbarea obiectului se face atunci cnd pr ile convin ca n locul unei sume de bani datorate s se execute alt presta ie; schimbarea cauzei poate s aib loc atunci cnd cumprtorul unui bun, care este debitor al pre ului bunului, convine cu vnztorul la a pstra suma respectiv cu titlu de mprumut; cumprtorul este debitorul aceleiai persoane, pentru aceeai sum, dar obliga ia sa are drept cauz un nou contract, contractul de mprumut, deci se nate un nou raport obliga ional. Nova ia subiectiv este aceea care se realizeaz prin schimbarea creditorului sau debitorului obliga iei ini iale. Nova ia prin schimbare de debitor are loc atunci cnd un ter se angajeaz fa de creditor s plteasc datoria, i poate opera fr consim mntul debitorului ini ial, care este liberat (art. 1131 C.civ.). Schimbarea creditorului intervine prin substituirea creditorului ini ial cu un nou creditor, iar debitorul va fi liberat fa de creditorul ini ial, fiind obligat, ca efect al nova iei fa de noul creditor. Nova ia subiectiv nu se confund cu cesiunea de crean sau cu subroga ia creditorului prin plata crean ei. Astfel, n cazul nova iei, obliga ia veche se transform ntr-o alt obliga ie, n schimb, n cazul cesiunii de crean i a subroga iei personale, obliga ia existent rmne aceeai i se transmite cu toate accesoriile i garan iile sale la creditorul subsecvent. 1.3. Condi iile nova iei Fiind un contract, nova ia trebuie s ndeplineasc toate condi iile generale de validitate ale unui contract, precum i anumite condi ii speciale. Condi ii speciale: a.) s existe o obliga ie veche valabil, care urmeaz s se sting prin voin a pr ilor; obliga ia lovit de nulitate absolut nu poate fi novat, n schimb, obliga ia lovit de nulitate relativ poate fi novat, pe motivul c obliga iile anulabile pot fi confirmate, iar nova ia poate nsemna confirmarea ei i deci, transformarea ntr-o obliga ie valabil, desigur n msura n care cel ce putea invoca nulitatea obliga iei exprim un consim mnt valabil i este pe deplin capabil; dac cel ce consimte la nova ie este pe deplin capabil, dar nu cunoate

135

faptul c vechea obliga ie este anulabil, consim mntul pe care l exprim nu va mai nsemna confirmarea vechii obliga ii, astfel c nova ia va fi i ea anulabil; tot prin nova ie, o obliga ie civil imperfect (natural) se poate transforma ntr-o obliga ie civil propriu-zis; dac vechea obliga ie este afectat de o condi ie, la fel va fi i noua obliga ie, afar de cazul n care pr ile nu n eleg s obliga ia afectat de condi ie cu o obliga ie pur i simpl; a.) s se nasc prin acordul pr ilor o obliga ie nou, valabil, care o nlocuiete pe cea veche; dac noua obliga ie nu este valabil, fiind nul absolut, raportul juridic obliga ional nu s-a transformat i continu s subziste vechea obliga ie; n schimb, daca obliga ie este nul relativ, ea poate fi novat, pe considerentul c obliga iile anulabile pot fi confirmate; b.) obliga ia nou care se nate prin nova ie trebuie s aib un element nou fa de vechea obliga ie, deoarece fr acest element nou nu poate exista nova ie; aceste element nou poate consta n: - schimbarea pr ilor, a obiectului sau a cauzei raportului juridic; - nlturarea sau adugarea unei condi ii raportului juridic obliga ional, care poate s nsemne transformarea unei obliga ii condi ionale ntr-o obliga ie pur i simpl sau transformarea unei obliga ii pure i simple ntr-o obliga ie condi ional; c.) s existe inten ia pr ilor de a nova (animus novandi), adic de a transforma vechea obliga ie ntr-una nou, acesta fiind elementul esen ial al nova iei; n lipsa acestei inten ii, care trebuie s fie clar exprimat, ndeplinirea celorlalte condi ii nu poate duce la concluzia c s-a realizat o nova ie; potrivit art. 1130 C.civ., nova ia nu se prezum, ns ea trebuie s rezulte fr echivoc din actul ncheiat ntre pr i; nu este necesar folosirea anumitor termeni; 5.) pr ile s aib capacitatea de a nova, respectiv capacitatea creditorului de dispune de drepturile sale i capacitatea debitorului de a se obliga; 1.4. Efectele nova iei Acestea sunt urmtoarele: - stinge obliga ia veche mpreun cu toate garan iile sale (fidejusiune, gaj, ipotec, privilegii, etc.), care, fiind accesorii ale crean ei ini iale, nceteaz concomitent cu aceasta; la fel se sting i celelalte accesorii; garan iile se pstreaz numai dac cei care le-au constituit sunt de acord, la cererea creditorului, s supravie uiasc pentru a garanta noua obliga ie; - naterea unei noi obliga ii, concomitent i condi ionat de stingerea obliga iei ini iale; noua obliga ie are ntotdeauna caracter contractual, deoarece rezult din acordul de voin al pr ilor, indiferent de izvorul obliga iei vechi, care s-a stins. 2.Delega ia 2.1. Defini ie. Reglementare Delega ia este actul juridic prin care un debitor (delegant) aduce creditorului su (delegatar) angajamentul unui al doilea debitor (delegant), alturi de el sau n locul lui. Subiectele cuprinse n aceast opera ie juridic poart denumiri specifice. Astfel: debitorul care face delega ia se numete delegant; persoana care se oblig alturi de debitor sau n locul acestuia se numete delegat; creditorul care primete acest angajament se numete delegatar.

136

Delega ia poate prezenta interes practic n ipoteza n care debitorul (delegant) are o crean mpotriva unei ter e persoane (delegat). Pentru a evita o dubl plat, adic ter a persoan s-i plteasc debitorului, iar acesta, la rndul su, s plteasc propriului creditor, se poate recurge la opera iunea delega iei. Astfel, debitorul (delegant) convine cu ter a persoan (delegat) ca aceasta s plteasc direct pe propriul su creditor (delegatar). Prin plata fcut de delegat direct delegatarului (creditor al delegantului) se stinge att obliga ia delegatului, ct i obliga ia delegantului fa a de delegatar. Delega ia se poate ntlni i atunci cnd ntre pr ile care particip la opera ie nu exist raporturi juridice anterioare. De exemplu, n cazul scrisorilor de credit, cnd o banc (delegant) d ordin sucursalei sau filialei sale (delegat) s deschid un credit unei persoane. Prin intermediul delega iei se pot efectua diverse alte opera ii: o liberalitate, un mprumut, etc. 2.2. Felurile delega iei Delega ia este de dou feluri: perfect i imperfect. b.) Delega ia perfect Se caracterizeaz prin aceea c delegatarul descarc prin declara ie expres pe delegant i n elege ca obliga ia s fie executat de delegat. Cu alte cuvinte, delega ia este perfect atunci cnd delegatarul accept pe delegat ca debitor n locul delegantului, pe care l libereaz. Practic, ea constituie o nova ie prin schimbarea de debitor, pentru realizarea creia este necesar i consim mntul debitorului ini ial, care este delegantul (art. 1132 C.civ.), de accea Codul civil reglementeaz delega ia n cadrul sec iunii consacrate nova iei (art. 1132-1133 C.civ.). Delega ia perfect presupune existen a urmtoarelor condi ii: - consim mntul celor trei participan i: delegant, delegat, delegatar, care trebuie s aib capacitate de exerci iu deplin; - inten ia clar i expres a delegatarului de a-l re ine ca debitor numai pe delegat i de a-l libera pe debitorul delegant (art. 1132 C.civ. partea final); - obliga ia anterioar dintre delegant i delegatar s fie valabil, n caz contrar neputnd fi nlocuit cu delega ia dintre delegat i delegatar. c.) Delega ia imperfect Se caracterizeaz prin aceea c nu are efect novator, n sensul c delegatarul l accept pe delegat, fr a-l libera pe delegant, pstrnd doi debitori, att pe delegant, ct i pe delegat. Art. 1132 C.civ. prevede c delega ia este imperfect dac creditorul nu declar expres c descarc pe debitorul care a fcut delega ia. Deci, prin delega ia imperfect, la raportul de obliga ii existent se adaug unul nou, ntre delegat i delegatar. 2.3. Efectele delega iei Trebuie s distingem dup cum este vorba despre delega ia perfect sau delega ia imperfect. Delega ia perfect, n principiu, stinge vechea obliga ie i o nlocuiete cu una nou. Astfel, delegantul (debitorul ini ial) este descrcat de obliga ia sa fa de delegatar (creditorul ini ial), iar n locul su rmne obligat delegantul; obliga ia delegantului se stinge, fiind nlocuit cu obliga ia delegatului (art. 1133 C.civ.). Codul civil prevede dou situa ii n care obliga ia delegantului subzist fa de delegatar (art. 1133 C.civ.): cnd delegatarul i-a rezervat expres dreptul de a

137

urmri pe delegant n caz de insolvabilitate a delegatului; cnd delegatul este insolvabil n momentul delega iei. Delegantul rmne obligat n subsidiar, astfel c delegatarul va trebui s-l urmreasc mai nti pe delegat i apoi pe delegant. Raportul dintre creditorul delegatar i delegat este un raport nou de obliga ie, astfel c el nu va beneficia de garan iile vechii crean e, deoarece vechiul raport de obliga ie s-a transformat ntr-un nou raport care are efectele sale specifice. Delega ia imperfect are ca efect faptul c un nou raport de obliga ie este adugat celui preexistent; dup cum am artat, debitorul ini ial (delegant) nu este descrcat de obliga ia sa fa de delegatar, dar acesta are un nou debitor, alturi de cel ini ial, delegatul.Creditorul delegatar poate urmri, la alegerea sa, pe oricare dintre ei (delegant i delegat). 2.4. Deosebiri ntre delega ie i alte opera ii juridice. Delega ia se deosebete de alte opera ii juridice, cum sunt: contractul de mandat, nova ia, fidejusiunea, stipula ia pentru altul, cesiunea de crean . Delega ia se deosebete de mandat deoarece delegatul se oblig el nsui ca debitor al delegatarului, pe cnd mandatarul nu se oblig personal; n cazul mandatului, efectele contractului ncheiat de mandatar se produc direct i exclusiv n persoana mandantului. Fa de nova ie, delega ia se deosebete ntruct nu presupune ntotdeauna existen a unei obliga ii anterioare, iar delega ia imperfect este lipsit de efect novator. Fa de fidejusiune, delega ia se deosebete deoarece fidejusorul este obligat numai n subsidiar, n schimb delegantul rmne obligat principal alturi i independent de delegat; delegatarul poate urmri la alegerea sa, pe delegat sau delegant. Fa de stipula ia pentru altul, delega ia se deosebete prin aceea c ea presupune consim mntul celor trei persoane, n schimb stipula ia pentru altul este un contract care se ncheie exclusiv ntre stipulant i promitent. Fa de cesiunea de crean , delega ia se deosebete prin urmtoarele: - delega ia presupune consim mntul debitorului, iar cesiunea de crean se realizeaz numai prin acordul de voin dintre cedent i cesionar; - pentru opozabilitatea delega iei nu este necesar ndeplinirea unor cerin e de publicitate prevzute de lege n cazul cesiunii de crean ; - delegatarul dobndete contra delegatului, n cazul delega iei perfecte, o crean nou, i de aceea nu beneficiaz de garan iile constituite de delegant n cadrul obliga iei anterioare.

138

CAPITOLUL XXIII STINGEREA OBLIGA IILOR 1.Considera ii generale privind stingerea obliga iilor 1.1. Mijloace juridice de stingere a obliga iilor. Reglementare. Scopurile urmrite de pr ile raportului obliga ional, mai ales ale creditorului, pot fi atinse numai prin realizarea drepturilor de crean i executarea obliga iilor corelative. De regul, mijlocul firesc de realizare a crean elor const n executarea n natur a obliga iilor de ctre debitor, iar cnd aceasta nu intervine, acelai scop poate fi realizat prin executarea silit n natur sau prin echivalent, ori prin alte mijloace de stingere a obliga iilor care opereaz n temeiul legii sau n temeiul acordului de voin . Mijloacele de stingere a obliga iilor astfel cum sunt enumarate n art. 1091 C.civ. sunt: plata, nova ia, remiterea voluntar de datorie, compensa ia, confuziunea, pieirea bunului, anularea sau resciziunea, prin efectul realizrii condi iei rezolutorii, prin prescrip ie. n literatura de specialitate s-a sus inut c aceast enumerare este susceptibil de urmtoarele obiec iuni: - nova ia este un mijloc de tranformare a raporturilor juridice obliga ionale, nu un mijloc de stingere a obliga iei; - nulitatea i resciziunea nu sunt mijloace de stingere, deoarece ele au ca efect desfiin area retroactiv a raportului obliga ional, ca i cum nu ar fi existat niciodat, ori nulitatea i rezolu iunea nu pot stinge un raport care nu exist; - prescrip ia extinctiv are ca efect doar stingerea dreptului la ac iune n sens material, dreptul de crean continund s existe; cu alte cuvinte, mplinirea termenului de prescrip ie extinctiv nu duce la stingerea raportului obliga ional, ci doar la aa-zisa degenerare a lui dintr-o obliga ia civil perfect ntr-o obliga ia natural, imperfect, fr drept la ac iunea n justi ie; ea ar putea fi, mai degrab, inclus n categoria mijloacelor de transformare a obliga iilor civile. Pe cale de consecin , potrivit opiniilor exprimate n doctrina de specialitate, mijloacele de stingere a obliga iilor sunt urmtoarele: executarea obliga iilor, no iune larg n care este inclus i plata (executarea n natur, voluntar, a obliga iilor); compensa ia; confuziunea; darea n plat; remiterea de datorie; imposibilitatea fortuit de executare. 1.2. Clasificarea mijloacelor de stingere a obliga iilor n literatur s-au propus dou criterii de clasificare: - dup rolul voin ei pr ilor n stingerea raportului obliga ional; - dup cum stingerea obliga iei s-a produs sau nu ca efect al realizrii dreptului de crean al creditorului; a.) Dup cum stingerea obliga iei s-a produs sau nu prin voin a pr ilor, distingem:

139

- mijloacele juridice voluntare de stingere a obliga iilor: remiterea de datorie; executarea voluntar a obliga iei; compensa ia conven ional. - mijloace care sting obliga ia fr voin a pr ilor: imposibilitatea fortuit de executare; compensa ia legal i judiciar; confuziunea. b.) Dup cum stingerea obliga iei s-a produs sau nu ca efect al realizrii crean ei: - mijloacele juridice prin care se realizeaz dreptul de crean sunt: executarea obliga iei; compensa ia; darea n plat. - mijloace de stingere a obliga iei prin care nu se realizeaz dreptul de crean al creditorului sunt: remiterea de datorie; imposibilitatea fortuit de executare. 1.3. Stingerea obliga iilor prin executarea n natur 1.3.1 Executarea voluntar n natur. Plata No iunea de plat. Reglementare n materia executrii obliga iilor se vorbete n general de principiul executrii n natur a obliga iilor. Aceasta nseamn executarea obliga iei n natura ei specific, adic realizarea obiectului avut n vedere de pr i, debitorul neputnd nlocui acest obiect cu o alt presta ie. Mai exact spus, executarea n natur a obliga iei nseamn executarea presta iei nsei la care s-a obligat debitorul, i nu plata unui echivalent bnesc n locul acesteia, fr acordul creditorului. Executarea obliga iei se face de ctre debitor, ca regul general, de bunvoie, prin plat. Deci, putem defini plata ca fiind executarea voluntar a obliga iei de ctre debitor, indiferent de obiectul ei. Termenul de plat are dou n elesuri: mijloc de executare voluntar a unei obliga ii; act juridic. Ca mijloc de executare a unei obliga ii, plata are dou sensuri: - n sens larg, prin plat se n elege executarea voluntar a oricrei obliga ii pozitive, de a face (de exemplu, transmiterea sau constituirea unui drept, remiterea unui bun, efectuarea unei repara ii, confec ionarea unui bun, ncheierea unui contract, etc.); - n sens restrns i n vorbirea curent, cuvntul plat desemneaz numai executarea unei obliga ii de a da o sum de bani. Vom cerceta plata n n eles larg, de executare voluntar a unei obliga ii, indiferent de natura i obiectul ei. Plata este reglementat n Cartea a III-a, Titlul III, Cap. VIII din Codul civil, n care sunt prevzute mijloacele juridice de stingere a obliga iilor. b.) Condi iile pl ii Cine poate face plata ( art. 1093 C.civ.). n principiu, plata poate fi fcut de orice persoan (debitorul personal, reprezentantul debitorului, codebitorul solidar sau indivizibil, fidejusorul, comitent pentru prepus, prin ii pentru copii lor minori, dobnditorul unui imobil ipotecat sau de un ter dezinteresat). De la aceast regul exist urmtoarele excep ii: - n cazul obliga iilor de a face intuitu personae, plata nu poate fi fcut de dect de debitorul obliga iei, n afar de cazul cnd creditorul i d acordul (art. 1094 C.civ.);

140

- cnd pr ile au stabilit n mod expres c plata nu poate fi fcut dect de debitor, i nu de alt persoan; - n cazul obliga iei de a da un lucru cert, plata poate fi fcut numai de proprietarul acelui bun, care trebuie s fie o persoan cu capacitate de exerci iu deplin (art. 1095 alin. 1 C.civ.), nerespectarea condi iei se sanc ioneaz cu nulitatea pl ii, aceasta urmnd a fi restituit; dac cel care a primit plata este de bun-credin , el nu va restitui sumele de bani sau alte bunuri ce se consum prin ntrebuin are (art. 1095 alin. 2 C.civ.); dac a fost de rea-credin , el va fi obligat s le restituie. Persoana care poate primi plata (art. 1096 C.civ.). Plata trebuie s se fac: - creditorului sau - reprezentantului su legal sau - persoanei autorizat de lege sau de instan s o primeasc. Prin excep ie, plata fcut altor persoane este valabil n urmtoarele cazuri (art. 1096-1097 C.civ.) i anume: - cnd plata s-a fcut, cu bun-credin , posesorului crean ei, care apare public ca fiind titularul ei (este cazul unui motenitor aparent, art. 1097 C.civ.); - cnd plata fcut unei alte persoane a profitat creditorului (exp. plata fcut unui creditor al creditorului, fr ca acesta s fi recurs la poprire); - cnd creditorul a ratificat plata fcut unui accipiens fr drept de a o primi; prin ratificare, ter ul care a primit plata devine retroactiv mandatul creditorului. Cel care primete plata trebuie s aib capacitate deplin de exerci iu. Obiectul pl ii (art. 1100 C.civ.). Debitorul este obligat s plteasc exact lucrul sau presta ia pe care o datoreaz, chiar dac valoarea lucrului oferit este egal sau mai mare. Dac obiectul obliga iei este presta ia de a da un bun cert, debitorul trebuie s-l remit n starea n care se gsete la momentul pl ii; el nu rspunde de pieirea total sau par ial dac aceasta de datoreaz cazului fortuit sau for ei majore. El va rspunde dac pieirea sau deteriorarea bunului a intervenit dup punerea n ntrziere. Cnd obiectul obliga iei este presta ia de a da bunuri generice, debitorul trebuie s remit ntotdeauna creditorului bunuri de o calitate mijlocie, dac pr ile nu au convenit altfel. n cazul obliga iei de a face, debitorul trebuie s execute ntocmai faptul la care s-a obligat. Plata este indivizibil, acesta este un principiu prevzut expres de art. 1101 alin. 1 C.civ., care dispune c debitorul nu poate sili pe creditor a primi o parte din datorie, chiar dac datoria este divizibil. Deci, datoria trebuie pltit n ntregime; ea trebuie fcut deodat. Principiul indivizibilit ii pl ii cunoate unele excep ii, respectiv cazuri cnd plata poate fi frac ionat. Acestea sunt: - cnd creditorul consimte c plata poate fi divizibil, adic s se fac frac ionat; - cnd debitorul nceteaz din via i datoria se divide ntre motenitorii si cu voca ie universal, cu excep ia cazului n care obliga ia este indivizibil; - cnd o parte din datoria debitorului se stinge prin compensa ie legal; - cnd instan a acord debitorului mici termene de gra ie pentru a putea face plata;

141

- cnd exist doi sau mai mul i fidejusori ai aceleiai datorii i unul dintre ei invoc beneficiul de diviziune; - cnd posesorul unei cambii, a unui bilet la ordin sau a unui CEC nu poate refuza o plata par ial. Data pl ii. Plata se face: - n momentul n care crean a devine exigibil i, respectiv, datoria debitorului a ajuns la scaden ; - imediat, dup naterea raportului obliga ional, n cazul obliga iilor pure i simple, neafectate de un termen suspensiv; la expirarea termenul suspensiv, dac obliga ia este afectat de un astfel de termen; - anticipat, dac termenul suspensiv este stabilit n favoarea debitorului, fr consim mntul creditorului, iar dac termenul a fost stabilit n beneficul exclusiv al creditorului, este necesar i acordul acestuia. Locul pl ii (art. 1104 C.civ.). Plata trebuie s se fac la locul stabilit prin acordul pr ilor. Plata ce se face la domiciliul debitorului este cherabil, iar cea fcut la domiciliul creditorului este portabil. Dac pr ile nu au stabilit locul pl ii, n principiu ea trebuie fcut la domiciliul debitorului. Deci, plata este cherabil i nu portabil (art. 1104 alin. 3 C.civ.). Dac obiectul pl ii este un bun individual determinat i pr ile nu au stabilit locul pl ii, aceasta se va face la locul unde se afla bunul la momentul ncheierii contractului (art. 1104 alin. 2 C.civ.). Cheltuielile pentru efectuarea pl ii (art. 1105 C.civ.) Aceste cheltuieli sunt n sarcina debitorului, conform prevedarea supletiv de la art. 1105 C.civ., care trebuie completat cu alte texte ale Codului civil: - art. 1117 C.civ., n materia ofertei reale de plat, prevede c cheltuielile ocazionate sunt n sarcina creditorului; - art. 1305 C.civ., n materie de vnzare, prevede c spezele vnzrii sunt n sarcina cumprtorului, dac pr ile nu au convenit altfel, iar cele care se fac cu predarea i ridicarea bunurilor mobile vndute (spezele predrii) sunt n sarcina vnztorului, i ale ridicrii sunt n sarcina cumprtorului, dac pr ile nu au convenit altfel; - n materia contractului de depozit, dac s-a stipulat locul unde trebuie restituit bunul depozitat, depozitarul este obligat s-l transporte n acel loc, cheltuielile fcute fiind n sarcina deponentului (art. 1614 C.civ.). Proba pl ii. Deoarece plata este n acelai timp i un act juridic, dovada ei se face dup regulile dreptului comun referitoare la proba actelor juridice. n principiu, dovada pl ii se face de ctre debitor, deoarece al afirm c a efectuat-o. Pentru a uura sarcina probei, Codul civil a instituit cteva reguli: - cnd creditorul a remis debitorului titlul constatator al crean ei sale care este un nscris sub semntur privat, se prezum c debitorul a fost liberat de plat sau remitere de datorie; prezum ia este absolut (art. 1138 alin. 1 C.civ.); - cnd creditorul remite debitorului titlul original al crean ei (nscris autentic sau hotrre judectoreasc nvestit cu formul executorie), se prezum liberarea debitorului prin plat sau remitere de datorie; este o prezum ie relativ (art. 1138 alin. 2 C.civ.). c.) Imputa ia pl ii. Problema imputa iei pl ii se pune n ipoteza n care un debitor are mai multe datorii, avnd ca obiect presta ii de aceeai natur, fa de

142

acelai debitor i face o plat care este insuficient pentru a le stinge pe toate prin executare voluntar. ntr-o astfel de ipotez se pune problema de a ti care dintre aceste datorii se consider pltite, cu alte cuvinte, asupra cror datorii se imput plata. Imputa ia pl ii este de dou feluri: conven ional; legal. Imputa ia conven ional. Mai nti, imputa ia pl ii poate fi fcut prin acordul pr ilor. n al doilea rnd, n lipsa acordului, ea poate fi fcut numai de una dintre pr i, fie numai de debitor, fie numai de creditor. n anumite situa ii, legea nsi poate dispune asupra modului n care se face imputa ia.Debitorul poate face imputa ia pl ii n urmtoarele limite: - s nu impun creditorului o plat frac ionat; - dac unele datorii sunt scadente, iar altele nu au ajuns la scaden , iar termenul este stabilit n beneficiul creditorului, debitorul poate face imputa ia numai asupra datoriei scadente; - cnd crean a este productoare de dobnzi, debitorul nu poate impune creditorului plata capitalului naintea pl ii dobnzilor. Creditorul poate face imputa ia pl ii numai dac debitorul nu s-a pronun at n aceast privin . Dac debitorul nu se opune, creditorul are dreptul de a a face imputa ia n mod nelimitat. Imputa ia legal. Se face de drept n puterea legii atunci cnd ea nu s-a fcut de pr ile raportului obliga ional. Regulile dup care se face imputa ia legal a pl ii sunt: - se consider pltit datoria ajuns la scaden ; - dac toate datoriile sunt scadente, imputa ia se face asupra celei mai oneroase; - dac toate datoriile sunt scadente i la fel de oneroase, se va considera pltit datoria cea mai veche; - dac toate datoriile scadente sunt la fel de oneroase i au aceeai vechime, plata se imput propor ional asupra fiecreia, infirmndu-se principiul indivizibilit ii. d.) Oferta real de plat. Opozi ii la plat Debitorul are obliga ia de a plti, ns el are i dreptul de a efectua plata, pentru a nu fi obligat s suporte consecin ele neexecutrii obliga iei pe care vrea s o execute. Este motivul pentru care legea i-a pus la dispozi ie o procedur prin care se poate libera de obliga ia ce-i incumb n ipoteza n care creditorul refuz plata. Aceast procedur se numete ofert real urmat de consemna iune, fiind reglementat de art. 1114-1121 C.civ. i art. 586-590 C.pr.civ. Oferta impune trei faze: - oferta real de plat fcut de debitor creditorului prin intermediul executorului judectoresc, somndu-se s se prezinte ntr-un anumit loc i la o anumit dat pentru a primi plata; - consemnarea sumei de bani sau a lucrului la dispozi ia creditorului, atunci cnd acesta nu se prezint la soma ie sau se prezint, dar refuz plata; - validarea consemnrii de ctre instan a de judecat prin hotrre rmas definitiv.

143

Debitorul este liberat de datorie din momentul rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a validat consemnarea; debitorul nu mai datoreaz daune moratorii, iar suma consemnat rmne n rizico-pericolul debitorului. Opozi ia la plat. Este interven ia pe care o face persoana ndrept it de lege la un anumit debitor, punndu-i n vedere s nu efectueze plata, fr prezen a sau ori fr consim mntul su. Efectul const n aceea c debitorul respectiv este obligat s se ab in de a face plata, n caz contrar, el poate fi obligat s fac din nou plata. Pot face opozi ii la plat: - un creditor al aceluiai debitor; - creditorul care a pierdut nscrisul constatator la crean ei sale i afl c creditorul este gata s fac plata celui care prezint titlul; - creditorul creditorului, prin poprire (cea mai important opozi ie la plat); astfel, atunci cnd debitorul este, la rndul su, creditorul unui ter , creditorul debitorului poate cere instan ei ca plata pe care ter ul trebuie s o fac debitorului su, s fie poprit, urmnd s fie fcut direct creditorului popritor; deci, n cadrul popririi suntem n prezen a a trei persoane: creditorul popritor, adic persoana care face cererea de poprire, debitorul su, numit debitor popri, debitorul debitorului poprit, numit ter poprit (art. 452-462 C.civ.). n urma admiterii cererii de nfiin are a popririi, instan a, tot la cerere, va proceda la validarea popririi. Din momentul n care a primit notificarea de poprire i pn la validarea popririi, ter ul poprit este obligat s nu fac plata creditorului su, care este debitor poprit, deoarece plata este lovit de indisponibilitate. Dup validarea popririi, ter ul poprit este obligat s fac plata direct creditorului popritor. Prin aceast plat se sting concomitent dou obliga ii: - obliga ia ter ului poprit fa de ter ul poprit; - obliga ia debitorului poprit fa de creditorul popritor. 1.3.2. Executarea silit n natur a obliga iilor a.) No iune. Cnd debitorul nu execut voluntar plata, pentru realizarea dreptului su de crean , creditorul poate recurge la urmtoarele mijloace: - executarea silit n natur a presta iei; - autorizarea creditorului de a lua el nsui msuri pentru executarea n natur; - sistemul daunelor cominatorii. b.) Executarea silit n natur a presta iei Aceast executare prezint aspecte diferite dup obiectul lor. O asemenea executare silit nu poate fi cerut n cazul obliga iilor care presupun, n mod necesar, o participare strict personal din partea debitorului; este, n general, cazul obliga iilor intuitu personae, la care se aplic principiul potrivit cruia nimeni nu poate fi silit s execute un fapt strict personal (,,nemo potest cogi ad factum), deoarece aceasta ar constitui o restrngere a libert ii sale personale. Ct privete celelalte obliga ii, dup obiect, ele pot s constea n ,,a da, ,,a face sau ,,a nu face. Executarea obliga iilor de a da. Trebuie s distingem dup cum ele au ca obiect sume de bani, bunuri individual determinate sau bunuri de gen. Astfel:

144

- dac obliga ia de a da are ca obiect o sum de bani, executarea ei n natur este totdeauna posibil; dac debitorul refuz, creditorul poate trece la vnzarea bunurilor, iar din pre ul ob inut i va satisface crean a; - dac obliga ia de a da are ca obiect un bun individual determinat, debitorul are dou obliga ii: de a transfera sau constitui dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra bunului respectiv; de predare a bunului. Ct privete prima obliga ie, trebuie s pornim de la faptul c n sistemul dreptului civil romn, transferul dreptului de proprietate sau al oricrui drept real asupra unui bun individual determinat se face n temeiul acordului de voin , la data realizrii acelui acord, dac printr-o dispozi ie a legii sau prin acordul pr ilor nu se prevede astfel. Acesta nseamn c, n principiu, obliga ia se poate executa ntotdeauna n natur, prin efectul legii. Ct privete cea de a doua obliga ie, de a preda bunul, ea implic o activitate din partea debitorului, fiind o obliga ie de ,,a face, ce include i pstrarea bunului pn la predare; executarea silit va fi posibil dac bunul se gsete la debitor; dac bunul a fost distrus sau este ascuns, executarea n natur nu mai este posibil, urmnd a se trece la executarea prin echivalent; dac debitorul a nstrinat bunul, creditorul va putea intenta ac iune n revendicare, ns datorit unor dificult i, el se va mul umi cu executarea prin echivalent. - Cnd obiectul obliga iei l constituie un bun de gen, dreptul de proprietate se va transmite n momentul individualizrii, opera ie care presupune faptul personal al debitorului; n acest caz, creditorul poate opta: s cear executarea silit n natur, cnd este posibil; s achizi ioneze cantitatea de bunuri din alt parte, urmnd a recupera pre ul prin executare silit asupra bunurilor debitorului; s accepte executarea prin echivalent, adic plata de despgubiri. Executarea obliga iei de a face i de a nu face Potrivit art. 1075 C.civ. ,,orice obliga ie de a face sau de a nu face se schimb n dezdunri, n caz de neexecutare din partea debitorului. Aceast regul privete ns numai contractele ncheiate intuitu-personae i nu se refer la toate obliga iile de a face i de a nu face, deoarece Codul civil con ine prevederi speciale din care rezult c i obliga iile de a face i de a nu face pot fi executate silit n natur. Astfel, ct privete obliga ia de a face, art. 1077 C.civ. prevede c, n caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul poate fi autorizat de instan s le aduc el la ndeplinire n contul debitorului. Ct privete obliga ia de a nu face, art. 1076 C.civ. prevede posibilitatea pentru creditor de a cere instan ei obligarea debitorului la a distruge ceea ce a fcut cu nclcarea acestei obliga ii sau de a cere autorizarea de a distruge el nsui, pe cheltuiala debitorului. c.) Autorizarea creditorului de a lua el nsui msurile necesare de executare n natur a obliga iilor Acest mijloc de executare n natur este propriu obliga iilor care au ca obiect presta ia de a da bunuri de gen (dac debitorul nu le are), precum i a obliga iilor care au ca obiect presta ia de a face i de a nu face. Astfel, n cazul bunurilor de gen, dac debitorul nu le are i refuz s le procure, creditorul are dreptul s le achizi ioneze din alt parte, pe contul debitorului. n ceea ce privete obliga ia ce are ca obiect obliga ia de a face, o aplica ie a regulii prevzute de art. 1077 C.civ. se ntlnete n materia contractului de

145

loca iune; astfel, n cazul n care proprietarul bunului nchiriat nu-i ndeplinete obliga iile privind repara iile capitale, chiriaul are dreptul de a face cheltuielile necesare reparrii bunului, pe care le poate recupera de la locator. Despre obliga iile avnd ca obiect presta ia de a nu face, am vorbit anterior, referindu-ne la art. 1076 C.civ. d.) Sistemul daunelor cominatorii Daunele cominatorii constau ntr-o sum de bani pe care debitorul trebuie s o pltesc creditorului, de regul, pentru fiecare zi de ntrziere sau prin raportare la alte unit i de timp, pn la executarea obliga iei. Ele se acord prin hotrre judectoreasc. Trstura esen ial a daunelor cominatorii este aceea c ele apar ca un mijloc de constrngere, prin amenin area pe care o prezint pentru debitor, spre a-l determina s-i execute obliga ia asumat, de aceea ele sunt un mijloc indirect de asigurare a executrii n natur a obliga iilor, cu posibilitatea de a fi aplicate chiar i n cazul obliga iilor intuitu-personae. Daunele cominatorii nu se aplic obliga iilor avnd ca obiect sume de bani, deoarece acestea produc dobnzi n caz de ntrziere; de asemenea, ele nu se aplic nici obliga iilor de a da care, n principiu, pot fi executate n natur. Daunele cominatorii se aplic numai atunci cnd este vorba despre asigurarea executrii obliga iei de a face i de a nu face, cu unele excep ii, cnd ele nu se pot acorda, i anume: - cnd executarea lor n natur nu mai este posibil, deoarece scopul pentru care au fost asumate nu mai poate fi atins; - cnd este posibil executarea obliga iilor n natur pe cale silit, prin intermediul executorilor judectoreti, sau de ctre creditor, pe contul debitorului; - cnd refuzul debitorului de a executa este clar exprimat, astfel c instan a va stabili direct despgubirea pentru prejudiciul suferit de creditor. Deci, n situa ia n care debitorul nu execut, execut cu ntrziere sau necorespunztor obliga ia, instan a nu va acorda daune cominatorii, ci despgubiri pentru prejudiciul cauzat creditorului. Acesta este motivul pentru care, uneori, se afirm c daunele cominatorii au caracter provizoriu, deoarece cuantumul lor se reduce la limita prejudiciului ncercat datorit executrii cu ntrziere sau neexecutrii obliga iei. n practic s-a decis c, dup executarea obliga iei, instan a are datoria de a transforma daunele cominatorii n daune compensatorii, stabilind suma ce reprezint prejudiciul efectiv cauzat creditorului prin ntrzierea executrii; dup executarea obliga iei, creditorul este obligat s restituie sumele primite cu titlul de daune cominatorii deoarece, dac le-ar re ine, s-ar mbog i fr just cauz, n dauna debitorului. El poate fi autorizat s pstreze aceste sume, par ial sau total, cu titlu de daune compensatorii, n func ie de ntinderea prejudiciului. 1.3.3. Alte mijloace de stingere a obliga iilor a.) Compensa ia (art. 1143-1153 C.civ.) Defini ie. Reglementare. Domeniu de aplica ie Comensa ia este modul de stingere a obliga iilor, care const n stingerea a dou obliga ii reciproce i de aceei natur existente ntre dou persoane, pn la concuren a celei mai mici dintre ele. De exemplu, A i datoreaz lui B suma de 500 lei , iar B i datoreaz lui A suma de 500 lei; A i datoreaz lui B suma de 500 lei, iar B i datoreaz lui A suma de 300 lei.

146

n primul exemplu, cele dou datorii se vor stinge n ntregime, iar n al doilea exemplu, datoriile se vor stinge pna la concuren a celei mai mici dintre ele, cnd A urmeaz a-i plti lui B diferen a de 200 lei. Compensa ia este reglementat de art. 1143-1153 C.civ., fiind un mod de stingere a obliga iilor indiferent de izvorul lor. Totui, Codul civil prevede expres cnd nu opereaz compensa ia unor datorii reciproce (art. 1147 C.civ.), i anume: - cnd se pretinde restituirea unui bun ce a fost luat pe nedrept de la proprietar; - cnd se pretinde restituirea unui depozit neregulat, adic a unor bunuri fungibile care au fost date n depozit i au fost consumate de depozitar, care este obligat s restituie la termen bunuri de aceeai msur i cantitate; - n dauna drepturilor dobndite de alte persoane, de exemplu, n cazul popririi; astfel, dac dup efectuarea popririi, ter ul poprit dobndete un drept de crean mpotriva creditorului su ini ial, el nu mai poate invoca fa de acesta compensa ia, cci astfel ar nsemna s-l prejudicieze pe creditorul popritor, cruia, n urma popririi, ter ul poprit trebuia s-i plteasc. Felurile compensa iei. Compensa ia poate fi: legal, cnd opereaz n puterea legii; conven ional, cnd opereaz prin conven ia pr ilor; judectoreasc, cnd opereaz prin hotrrea instan ei. Compensa ia legal (art. 1144 C.civ., defini ie, condi ii, efecte). Opereaz n temeiul legii, fr a fi nevoie de acordul pr ilor sau de o hotrre judectoreasc. Condi iile pentru a opera compensa ia legal: - obliga iile s fie reciproce, adic s existe ntre aceleai persoane, fiecare avnd, una fa de cealalt, att calitatea de debitor ct i de creditor; astfel, un printe, debitor al obliga iei de ntre inere, nu poate opune copilului su compensarea unei crean e pe care o are mpotriva celuilalt printe, cci titular al ntre inerii este copilul, i nu printele; creditorul unui minor aflat sub tutel nu poate opune compensa ia tutorelui; fidejusorul poate opune creditorului compensa ia crean ei debitorului a crui datorie o garanteaz, n schimb, debitorul nu poate opune compensa ia crean ei pe care o are fidejusorul mpotriva creditorului su; - obliga ia s aib ca obiect presta ia de a da sume de bani sau bunuri fungibile de acceai natur (art. 1145 C.civ.); de exp. nu se pot compensa bunuri certe sau bunuri de gen de specie diferit, cum ar fi grul cu porumbul, totui, se poate compensa o obliga ie de a da o sum de bani cu obliga ia de a preda o cantitate de fructe, dac sunt evaluate la pre ul pie ei (art. 1145 alin. 2 C.civ.); - crean ele s fie certe, lichide i exigibile, adic nendoielnice, determinate n ntinderea lor i s poat fi cerut executarea. Concluzia: compensa ia legal opereaz automat, n puterea legii; totui, ea nu poate opera mpotriva voin ei pr ilor (art. 1144 i art. 1149 C.civ.). Compensa ia conven ional. Este acea compensa ie care opereaz prin acordul pr ilor; se recurge la ea cnd nu sunt ntrunite condi iile compensa iei legale; de cele mai multe ori ea se confund cu darea n plat. Compensa ia judiciar. Opereaz n temeiul unei hotrri judectoreti definitive, cnd ntr-un proces, prtul formuleaz, prin cerere reconven ional, preten ii proprii mpotriva reclamantului.

147

Efectele compensa iei. Acestea sunt urmtoarele: - stinge cele dou datorii reciproce pn la concuren a obliga iei care are valoarea cea mai mic; - opereaz ca o plat dubl, i de aceea stinge implicit i garan iile i aceesoriile obliga iei principale; - cnd ntre pr i exist dou sau mai multe datorii reciproce i compensabile, se aplic regulile de la imputa ia pl ii (art. 1151 C.civ.). Efectele se produc de la data cnd s-a ncheiat conven ia (compensa ia conven ional) sau de la data rmnerii definitive a hotrrii. b.) Darea n plat (datio in solidum) Defini ie. Este acea opera iune juridic prin care debitorul execut, cu acordul creditorului, o alt presta ie dect aceea la care s-a obligat ini ial. Pentru a fi vorba de o dare n plat, acceptarea nlocuirii presta iei ini iale de ctre creditor trebuie s fie concomitent cu plata. Dac acordul creditorul a intervenit, la propunerea debitorului, naintea momentului executrii, nu mai suntem n prezen a drii n plat, ci a nova iei prin schimbare de obiect. Efecte. Darea n plat stinge datoria, ca i plata. Cnd presta ia ini ial a constat n plata unei sume de bani, iar creditorul accept n locul ei plata unui lucru, darea n plat apare ca o vnzare; n aceast ipotez, solvensul trebuie s fie proprietar al bunului, iar darea n plat este supus condi iilor generale ale pl ii, ct i condi iilor de validitate privind vnzarea. Deosebiri ntre darea n plat i vnzare: - vnzarea-cumprarea se face la un pre , care este ntotdeauna o sum de bani, n schimb, darea n plat se poate efectua fr existen a unui pre (de expplu, o obliga ie de a face este stins prin plata unui lucru); - vnzarea-cumprarea poate avea ca obiect bunuri viitoare, n schimb, darea n plat nu poate opera fr transferul propriet ii i predarea lucrului, concomitent cu acceptarea de ctre creditor a nlocuirii presta iei ini iale. c.) Confuziune (art. 1154 C.civ.) Defini ie. Confuziunea const n ntrunirea n aceeai persoan att a calit ii de debitor, ct i a calit ii de creditor, n cadrul aceluiai raport juridic obliga ional. Cu alte cuvinte, un singur subiect de drept de ine dou calit i incompatibile ntre ele: de debitor i de creditor (exp. creditorul motenete pe debitor). ntre persoanele fizice, confuziunea intervine n materie de succesiuni, cnd creditorul succede debitorul sau invers. ntre persoane juridice, confuziunea intervine n procesul reorganizrii lor prin comasare sau divizare. Efecte. Confuziunea stinge obliga ia, cu toate garan iile i accesoriile sale. Ea libereaz i pe fidejusor, cnd se realizeaz n persoana unui codebitor solidar, ea nu profit i celorlal i codebitori, care rmn solidari pentru restul datoriei pentru care nu a operat confuziunea. Dac actul prin care debitorul a devenit propriul su creditor se desfiin eaz, efectele confuziunii se desfiin eaz, iar obliga ia renate cu toate consecin ele. d.) Remiterea de datorie (art. 1138-1142 C.civ.) Defini ie. Este un mod voluntar de stingere a obliga iei, care const n renun area creditorului, cu consim mntul debitorului, la dreptul su de crean . De regul, este un contract sau un act juridic cu titlu gratuit, de aceea se mai numete i iertare de datorie. Nu este exclus s fie i cu titlu oneros, ns, n aceast

148

ipotez, n realitate, este o nova ie, prin schimbarea obiectului obliga iei sau, dup caz, o tranzac ie. Condi iile remiterii de datorie cu titlu gratuit. Remiterea de datorie poate fi fcut prin acte ntre vii (dona ie) sau prin acte mortis causa (legat). Cnd se face prin acte ntre vii, ea constituie o dona ie, fiind necesare condi iile de validitate ale dona iei, mai pu in forma solemn a nscrisului autentic; urmeaz c ea este o dona ie indirect i poate fi realizat n orice form. Cnd se face prin acte mortis causa, adic prin testament, ea constituie un legat i trebuie s ndeplineasc condi iile de fond i de form pentru validitatea testamentului. Efectele remiterii de datorie Remiterea de datorie stinge obliga ia i libereaz pe debitor. Obliga ia se stinge mpreun cu garan iile i accesoriile sale; l libereaz i pe fidejusor odat cu debitorul; n schimb, n cazul iertrii de datorie a unui fidejusor, debitorul principal rmne mai departe obligat; dac a fost fcut n favoarea unui codebitor solidar, ea libereaz pe to i codebitorii solidari, afar de cazul cnd creditorul i-a rezervat dreptul s-i urmreasc pentru partea lor din datorie. Proba remiterii de datorie Fiind un act juridic, iertarea de datorie trebuie dovedit conform dreptului comun cu privire la proba actelor juridice. Dar, pentru uurarea probei, art. 1138 C.civ. instituie dou prezum ii de remitere de datorie: - dac creditorul remite voluntar debitorului titlul original constatator al crean ei, care este un nscris sub semntur privat (adic este o chitan semnat de debitor), opereaz o prezum ie absolut c debitorul a fost liberat de obliga ie; - dac creditorul remite voluntar debitorului titlul original al crean ei care este un nscris autentic sau o copie legalizat a unei hotrri judectoreti definitive, nvestit cu formul executorie, opereaz n favoarea debitorului o prezum ie relativ de remitere de datorie; prezum ia poate fi nlturat prin proba contrar, cnd creditorul va dovedi c titlul a ajuns la debitor prin: furt, abuz de ncredere, piedere, etc. Dac remiterea titlului s-a fcut de ctre un ter , fr voia creditorului, ea nu creaz nici o prezum ie de remitere de datorie. e.) Imposibilitatea fortuit de executare a obliga iei de ctre debitor (art. 1156 C.civ.). No iune. Obliga ia se stinge datorit faptului c debitorul este n imposibilitate absolut de executare a presta iei pe care o datoreaz, din cauz de for major. Acest mod de stingere a obliga iilor este propriu obliga iilor care au ca obiect presta ia de predare a unui bun individual determinat, precum i a obliga iilor de a face care implic un fapt personal al debitorului. Excep ii: obliga ia nu se stinge dac, n momentul pieirii bunului din caz de for major, debitorul a fost pus n ntrziere, afar numai dac va dovedi c lucrul ar fi pierit i la creditor n cazul n care i l-ar fi transmis sau predat; obliga ia de a restitui un bun sustras sau luat pe nedrept nu se stinge, debitorul urmnd a o executa prin echivalent. Efecte. Imposibilitatea fortuit de executare stinge obliga ia mpreun cu garan iile i accesoriile sale, exceptnd cazul cnd debitorul i-a asumat rspunderea i pentru for major; la contractele simalagmatice se pune i problema suportrii riscurilor contractuale.

149

Bibliografie Anghene Smaranda, Ioan Urs, .. Adam Ioan, Teoria general a obliga iilor, Editura ALL Beck, 2004 I. Albu, Drept civil. Contractul i rspunderea contractual, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994 Baias Flavius A., Simula ia. Studiu de doctrin i jurispruden , Editura Rosetti, Bucureti, 2003 Chivu G., Simula ia n teoria i practica dreptului civil, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2001 Constantin Sttescu, Corneliu Brsan, Drept civil. Teoria general a obliga iilor, Edi ia a IX-a, revizuit i adugit, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008 Constantin Sttescu, Corneliu Brsan, Drept civil. Teoria general a obliga iilor, Editura Academiei Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1981, precum i edi iile revizuite i adugite aprute n Editura ALL, Bucureti, ncepnd cu anul 1993 Constantin Sttescu, Corneliu Brsan, Teoria general a obliga iilor, Editura A.L.L., Bucureti, 1998, sau edi ia a VIII-a, Editura ALL Beck, 2002, curs universitar P. M. Cosmovici, Drepturi reale. Obliga ii. Legisla ie, Editura All, Bucureti, 1994 Florin Ciutacu, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura Themis Cart, Bucureti, 2009 Eliescu Mihail, Rspunderea civil delictual, Editura Academiei, 1966 Ion P. Filipescu, Dreptul civil. Teoria general a obliga iilor, Editura Actami, Bucureti, 1996; Gai Maria, Obliga ii, Editura Institutul European, Iai, 1999. Hamangiu C, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, Tratat de drept civil, vol. I i II, Editura ALL, Bucureti, 1997 Pop Liviu, Teoria general a obliga iilor (Tratat), Editura Funda iei Chemarea, Iai, 1994 Pop Liviu, Drept civil romn. Teoria general a obliga iilor, Editura Lumina Lex, Bucureti, edi iile 1998 i 2000; Aneta Luca, Petre-Rzvan Luca, Drept civil romn, Itinerar terminologic, Editura Funda iei AXIS, Iai, 2006 Radu Motica, Ernest Lupan Teoria generala a obligatiilor civile, Editura Lumina Lex, 2008 Tudor R. Popescu, Petre Anca, Teoria general a obliga iilor, Editura tiin ific, Bucureti, 1968 Eugeniu Safta-Romano, Drept civil. Obliga ii. Curs teoretic i practic, Editura Neuron, Focani, 1994 R. Sanilevici, Drept civil. Teoria general a obliga iilor, Universitatea Al.I.Cuza Iai, 1980 Vlachide Paul C., Repeti ia principiilor de drept civil, Editura Europa Nova, Bucureti, vol. I i II, 1994

150

S-ar putea să vă placă și