Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PROGRAMĂ ANALITICĂ
Limba română I (Sistemul lingvistic)
PIPP, anul I, sem. I (2021-2022)

Titularii disciplinei:
Lect. univ. dr. Ovidiu Drăghici Asist. univ. dr. Laura Trăistaru

TEMATICĂ
1. Limba – sistem de semne dublu articulat(e). Nivelurile limbii şi disciplinele corespunzătoare.
Limbă rostită vs limbă scrisă. Limba română contemporană – unitate în diversitate.
2. Sunetul vorbit şi proprietăţile lui. Silaba. Fonetică și fonologie. Convenţii de reprezentare a
unităţilor.
3. Sistemul vocalic. Sistemul semivocalic. Segmente vocalice complexe.
4. Sistemul consonantic. Segmente consonantice complexe.
5. Unitățile suprasegmentale.
6. Sistemul grafematic. Raportul rostire – scriere în româna actuală.
7. Structura lexicului românesc contemporan.
8. Relaţii interlexicale.
9. Familia lexicală.
10. Căi de înnoire lexicală.
11. Categoriile gramaticale și flectivul în limba română.
12. Clasele morfologice ale limbii române.
13. Unități și relații sintactice.
14. Funcții sintactice.

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ
BIDU VRĂNCEANU, ANGELA, CĂLĂRAŞU, CRISTINA, IONESCU-RUXĂNDOIU,
LILIANA, MANCAŞ, MIHAELA, PANĂ DINDELEGAN, GABRIELA, Dicţionar general
de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, EŞ, 1997.
COTEANU, ION (coord.), Limba română contemporană, Fonetica, Fonologia, Morfologia,
Bucureşti, EDP, 1985.
COTEANU, I; BIDU VRĂNCEANU, ANGELA, Limba română contemporană. Vocabularul,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985.
HRISTEA, THEODOR (coord.) Sinteze de limba română, ediţia a III-a revăzută şi din nou
îmbogăţită, Bucureşti, Editura Albatros, 1984.
AVRAM, MIOARA, Gramatica pentru toți, București, Editura Humanitas, 1997. SALA, MARIUS,
(coord.), Enciclopedia limbii române, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001. TOMA, ION, Limba
română contemporană. Privire generală, București, Editura Niculescu, 2001. VASILIU,
EMANUEL, Scrierea limbii române în raport cu fonetica şi fonologia, Editura Universităţii din
Bucureşti, 1999.

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
BĂDESCU, ILONA, Istoria limbii române, Craiova, Universitaria, 2011.
BĂLAN, NINA AURORA, Lingvistică generală, Craiova, Universitaria, 2009.
BIDU-VRĂNCEANU, ANGELA, Structura vocabularului limbii române contemporane,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1986.
BUCĂ, M., EVSEEV, I., Probleme de semasiologie, Timişoara, Editura Facla, 1976.
CARAGIU-MARIOŢEANU, MATILDA (coord.), Dialectologie română, Bucureşti, EDP, 1978.
CĂPĂŢÎNĂ, CECILIA, Sintaxa limbii române, Craiova, Universitaria, 2007. COTEANU, ION,
SALA, MARIUS, Etimologia şi limba română, Bucureşti, Editura Academiei, 1987.
DASCĂLU-JINGA, LAURENŢIA, Melodia vorbirii în limba română, Bucureşti, Univers
Enciclopedic, 2001.
Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), ediţia a II-a, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1996
(DEX2).
Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
DRĂGHICI, OVIDIU, Scrierea românească actuală ‒ sistem funcțional, Craiova, Editura
Universitaria, 2012.
DUCROT, OSWALD; SCHAEFFER, JEAN-MARIE, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor
limbajului, Bucureşti, Editura Babel, 1996.
Gramatica limbii române, vol. I, „Cuvântul”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005.
Gramatica limbii române, vol. II, „Enunțul”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005. GRAUR,
AL. (coord.), Introducere în lingvistică, ed. a III-a, Bucureşti, EŞ, 1972. GRAUR, AL. (coord.),
Tratat de lingvistică generală, Bucureşti, Editura Academiei, 1971. GROZA, LIVIU, Elemente de
lexicologie, Humanitas Educațional, București, 2004. IORDAN, IORGU, ROBU, VLADIMIR,
Limba română contemporană, Bucureşti, EDP, 1978. Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie,
ediţia a V-a, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1995. PITIRICIU, SILVIA, Morfologia limbii române
contemporane, Craiova, Sitech, 2001. PUŞCARIU, SEXTIL, Limba română I. Privire generală,
Bucureşti, Editura Minerva, 1976. STOICHIŢOIU-ICHIM, ADRIANA, Vocabularul limbii române
actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, ALL Educațional, 2001.
ŞERBAN, V., EVSEEV, I., Vocabularul românesc contemporan, Timişoara, Editura Facla, 1978.
TOPALĂ, DRAGOŞ VLAD, Compendiu de istorie a limbii române literare (până la 1881),
Craiova, Universitaria, 2001.
ZUGUN, PETRU, Lexicologia limbii române, Iași, Tehnopres, 2000.

S-ar putea să vă placă și