Sunteți pe pagina 1din 3

" Micr opr ocesoar e" - lista de subiecte la evaluar ea Modul III, IV

1 Prezentați caracteristica generală a tipurilor de date ale MP


2 Tipurile de date fracționare ale MP: formatul și diapazoanele de valori.
3 Tipurile de date intregi ale MP: formatul și diapazoanele de valori.
4 Descrierți și exemplificați în limbajul C: tipurile de date fracționare ale MP: formatul
și diapazoanele de valori.
5 Descrierți și exemplificați în limbajul C: tipurile de date intregi ale MP: formatul și
diapazoanele de valori.
6 Definiția și formatul instrucțiunilor ale MP.
7 Instrucțiuni de transfer date ale MP: descriere cu exemple.
8 Instrucțiuni aritmetice și logice ale MP: descriere cu exemple.
9 Instrucțiuni de salt ale MP: descriere cu exemple.
10 Instrucțiuni de transfer date ale MP: descriere cu exemple.
11 Descrierea și prezentarea schematică a modurilor de adresare: direct și imediat
12 Descrierea și prezentarea schematică a modurilor de adresare: indexare și indirect
13 Descrierea și prezentarea schematică a modurilor de adresare: registru și relativ

Lista sarcini Modulul III și IV


Facultatea ET Grupa IMTC-191
Disciplina: Microprocesoare
Teme pa acasa Modulul IX

Nr. Numele, prenumele Intrebari


crt. studenţilor
Nr. 1 Nr. 2
Bariz Alexandru Ghenadie 4 9
1
Calaraş Cristina Alexandru 5 11
2
Caldarov Dan Andrei 3 10
3
Creţu Călin Igor 2 7
4
Frimu Alina Vasile 1 8
5
Meriacri Ion Aurel 2 10
6
Pavalachi Mihai Andrei 5 9
7
Rotaru Gabriel Vladimir 3 10
8
Facultatea ET Grupa TST-191

Disciplina: Microprocesoare
Teme pa acasa Modulul IX

Nr. Numele, prenumele Intrebari


crt. studenţilor
Nr. 1 Nr. 2
Cada Nicolae Sergiu 3 13
1
Carcevschi Ion Vitalie 4 13
2
Cupcinenco Eugeniu Ivan 4 7
3
Dimitrov Vladislav Ivan 2 13
4
Ducari Andrei Teodosie 3 7
5
Gîrbea Ana Ion 2 8
6
Macoveţchi Anatolie Anatolie 1 7
7
Mihalcea Andrei Ion 2 11
8
Petcu Vera Anatolie 2 7
9
Roşcoliov Alexandru 1 13
10 Gheorghe
Tomşa Corina Nicolae 5 8
11
Tîrnovan Cristian Igor 4 10
12
Tîrnovan Sorin Igor 1 9
13
Ţurcan Ion Victor 4 7
14
Ţurcan Mihai Serghei 4 12
15
Ulinici Tudor Tudor 1 10
16
Facultatea ET Grupa RST-191
Disciplina: Microprocesoare
Teme pa acasa Modulul IX

Nr. Numele, prenumele Intrebari


crt. studenţilor
Nr. 1 Nr. 2
Anghel Mihail Vasile 1 13
1
Bojoga Valentin Andrei 6 10
2
Breahna Dionisie Alexei 6 7
3
Cazac Simion Semion 5 7
4
Cebotar Andrian Andrei 6 11
5
Cerlat Alexandru Boris 1 8
6
Climentovschii Dumitriţa Mihail 3 13
7
Demianic Ilian Radu 4 12
8
Gorceag Vasile Viorel 5 10
9
Lungu Vadim Vitalii 6 11
10
Periev Maxim Veaceslav 6 13
11
Pîrlea Cătălin Dumitru 5 13
12
Ştirbul Anastasia Sergheevna 2 8
13
Tabarcea Ştefan Radu 2 9
14
Verejan Andrei Ion 5 12
15

S-ar putea să vă placă și