Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013


„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”
Calendarul activităţilor

Nr. Titlul activităţii Participanţi Descrierea activităţii Responsabil Perioada


crt.
1. Lansarea proiectului cadre didactice, se realizează campania Echipa de martie
reprezentanţi ai de lansare şi promovare proiect 2015
consiliului local si a proiectului
ai poliţiei de
proximitate,
media
2. Spune nu violenței cadre didactice, Dezbatere despre Carmen Buta martie
elevi, părinţi fenomenul violenței, 2015
formele violenței în
societate
3. Sunt mic, dar cu cadre didactice, Dezbatere despre Carmina martie
drepturi mari elevi, părinţi drepturile și Volanin 2015
responsabilitățile
copilului, realizarea unei
carte a drepturilor
4. Violența nu te face cadre didactice, Studiu de caz, arborele Carmina martie
mare elevi lui Sapiro Volanin 2015

5. Mass-media și cadre didactice, Dezbatere despre Carmen Buta, martie


violența elevi violența virtuală, Carmina 2015
anchete, interviuri Volanin
6. Violența este arma cadre didactice, Concurs tematic (eseuri, Carmen Buta aprilie
celor slabi elevi desene, poezii) 2015

7. Reprezentarea cadre didactice, piesă de teatru jucată de Carmina aprile 2015


violenței în literatură elevi elevi în baza unor colaje Volanin
și problema genului literare cu exemple de
comportamente negative
ale unor personaje
cunoscute din literatura
română sau străină
8. Implică-te! cadre didactice, Participarea la marșul Echipa de aprilie
elevi antiviolență proiect 2015

9. Diseminare proiect cadre didactice, se prezintă rezultatele Echipa de mai 2015


elevi, părinţi, proiectului proiect
reprezentanţi ai
consiliului local si
ai poliţiei de
proximitate,
media

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU