Sunteți pe pagina 1din 2

Doamna Învǎțǎtoare,

Subsemnatul/a ………………..………..…..…….., pǎrinte al elevei


……………………… ……………………………………., din clasa
…………………………………………., vǎ rog sǎ aprobați ȋnvoirea la cursuri pentru copilul
meu, ȋncepȃnd cu data de: ………………………… pȃnǎ la: ………………………..…..

Motivul solicitǎrii: ...........................


………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………
……………………………………..

Localitatea, data Semnǎtura tutorelui

Doamna Învǎțǎtoare,

Subsemnatul/a ………………..………..…..…….., pǎrinte al elevei


……………………… ……………………………………., din clasa
…………………………………………., vǎ rog sǎ aprobați ȋnvoirea la cursuri pentru copilul
meu, ȋncepȃnd cu data de: ………………………… pȃnǎ la: ………………………..…..

Motivul solicitǎrii: ...........................


………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………..

Localitatea, data Semnǎtura tutorelui

S-ar putea să vă placă și