Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către

S.A. "CET-Nord" în anul 2022


Unitate de Proiectul S.A. „CET-
Nr. Indicatori măsură Total lei/Gcal
Energia produsă și livrată de: mii Gcal 190,47
CET mii Gcal 189,74
CT mii Gcal 0,73
Consum tehnologic mii Gcal 0,19
Consum tehnologic punere în funcțiune
mii Gcal 1,16
sursa CET
Pierderi energie termică mii Gcal 40,79
Pierderi energie termică % 21,42
Energie termică livrată consumatorilor mii Gcal 148,3
1 Costul total reglamentat mii lei 450 371 3 036
1.1 Costul energiei termice produse mii lei 390 877 2 635
CET mii lei 388 631 2 620
CT mii lei 2 246 15
Tariful la energia termică produsă lei/Gcal 2 052
CET lei/Gcal 2 048
CT lei/Gcal 3 088
1.2 Costul serviciilor de livrare, inclusiv mii lei 59 494 401
Cheltuielile privind amortizarea
mijloacelor fixe şi imobilizărilor mii lei 23 293 157
1.2.1 necorporale
1.2.2. Cheltuielile operaţionale reglementate mii lei 33 876 228
Cheltuieli de aprovizionare cu apa de adaos mii lei 612 4
Apa tehnologica, inclusiv evacuarea apelor
1.2.2.1 mii lei 57 0
uzate
Energia electrica mii lei 813 5
1.2.2.2 Consumuri materiale mii lei 598 4
1.2.2.3 Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți mii lei 325 2
1.2.2.4 Cheltuieli aferenteretribuirii muncii mii lei 30 237 204
1.2.2.5 Cheltuieli administrative mii lei 163 1
1.2.2.6 Cheltuieli de distribuirea 1 072 7
1.2.3. Alte cheltuieli operaţionale mii lei 2 326 16
II Rentabilitatea reglamentată mii lei 8 068 54
III Venitul total reglementat mii lei 458 439 3 091

Componenta de corectare din perioada


IV precedenta (venit suplimentar +,- pierderi, - mii lei -15 000 -101
)

Tariful pentru energia termică livrată


V mii lei 473 439 3 192
consumatorilor, pentru 1 Gcal

S-ar putea să vă placă și