Sunteți pe pagina 1din 1

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 20 octombrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 12.00

1 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național


a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-
Călărași
nr. 354 din 15.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor
deputaților publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
nr. 291 din 13.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații B.Marcoci, L.Carp
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și