Sunteți pe pagina 1din 1

CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru modificarea OM. nr. 3370/23.02.2017 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru
aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de
protecţie socială ,,Bani de liceu”

În temeiul prevederii art.8 din Hotărârea Guvernului nr.1488/2004 privind aprobarea


criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare,
În baza Hotărârii Guvernului nr. 518/20.07.2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naționale,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


emite prezentul ordin:
Art. 1. În cadrul Ministerului Educaţiei Naționale se constituie Comisia pentru aplicarea
prevederilor HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului
financiar ce se acordă elevilor, în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de
liceu”, formată din :
1. Ariana Oana BUCUR, Secretar de Stat – președinte;
2. Gheorghe SARĂU, consilier, Direcția Minorități – membru;
3. Alexandru Ionuț VĂLEANU, expert, Direcţia Generală Economică – membru;
4. Rodica Diana CHERCIU, inspector general, Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare
Învățământ Preuniversitar – membru;
5. Bogdan CANTON, auditor superior, Serviciul Audit Public Intern - membru;
6. Mihaela GHERGHICEANU, consilier, Direcţia Tehnologia Informației și Comunicare-
membru;
7. Carmen Florentina MARINIDE, consilier juridic, Direcția Juridic - membru.
Art. 2. Comisia are următoarele atribuții:
- validează listele cu beneficiari transmise de inspectoratele școlare județene;
- monitorizează modul de aplicare a Programului național de protecție socială ,,Bani de
liceu”.
Art. 3. Prezentul ordin abrogă orice prevedere legală contrară .
Art. 4. Direcţia Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar, Direcţia
Generală Economică, Direcția Minorități, Serviciul Audit Public Intern, Direcţia Tehnologia
Informației și Comunicare, Direcția Generală Juridic și persoanele nominalizate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministru,
Liviu Marian POP

București
Nr. 4948
Data 22.09.2017

S-ar putea să vă placă și