Sunteți pe pagina 1din 4

VINE, VINE IARNA-N ȚARĂ URARE

1. Ninge, ninge iar afară 1. Să tră iască , să -nflorească


Vine, vine iarna-n țară S-o pă zim, să ne pă zească ;
Fulgușorii jucă uși Vatra cea care ne poartă
Ne cheamă pe derdeluș. Prin istorie și soartă .
Să ne fie casa casă
REFREN: Luminoasă și frumoasă
Fluturași zglobii Să ne-ajungă azi și mâ ine
Zboară pe câ mpii Bucă țica cea de pâ ine.
Fluturi de argint
Cad lin la pă mâ nt. 2. Copilaș cu vorba dulce
Lâ ngă maica să se culce,
2. Hai cu toții la fuguța Ea să -i spună o poveste
Să ne dă m cu să niuța Care-a fost și tot mai este.
Tă lpile sclipesc la soare Să adoarmă fă tul sfâ ntul
Atunci câ nd coboară -n vale. Ș i să -l legene cuvâ ntul,
Ușurel cu tot pă mâ ntul
REFREN: Ca pe-o ră murică vâ ntul.

3. Gerul pișcă obră jorii 3. Râ ndunel și râ ndunică


Rumeori ca și bujorii Să nu tremure de frică ,
Iarna asta-i minunată Să ne încă lzească lutul
De copii mult așteptată . Prin vegherea și să rutul.
La vioară în gră dină
REFREN: Sub o tufă de sulfină
Greierul să -și câ nte leacul
Cel frumos ca liliacul.
Ș i-apoi dimineața iară
Bunul soare să ră sară
Ș i cu pace omenească
Fruntea să ne-o miruiască .

Să ne fie casa casă


Luminoasă și frumoasă
Să ne-ajungă azi și mâ ine
Bucă țica cea de pâ ine.
Să ne fie casa casă
Luminoasă și frumoasă
Să ne-ajungă azi și mâ ine
Bucă țica cea de pâ ine.
AM PORNIT CU Om veni și-om colinda,
Flori dalbe, flori.
COLINDATUL
REFREN: ...........
Dați-i drumul la colind
Că luminile s-aprind SĂ VĂ FIE BINE,
Pe la toate casele CRĂ CIUNUL CARE VINE!
Inimile vesele.

1. Am pornit cu colindatul
Hai, hai, florile dalbe,
Ș i la unul și la altul
Flori dalbe, flori.
La bogați și la să raci,
Hai, hai, florile dalbe,
Că toți oamenii mi-s dragi,
Flori dalbe, flori.

REFREN:
Hai, gazdă , dă -ne ceva,
Ce te lasă inima,
Ș i de-i mult și de-i puțin,
Noi îți mulțumim.

2. Deschide poarta, om bun,


Hai, hai, florile dalbe,
Că -i Sfâ nta zi de Cră ciun,
Flori dalbe, flori.
Să câ ntă m, să colindă m,
Hai, hai, florile dalbe,
Inima să -ți bucură m,
Flori dalbe, flori.

REFREN: ...............

3. Să ră mâ i, gazdă , cu bine,
Hai, hai, florile dalbe,
Pâ n' la anul care vine,
Flori dalbe, flori.
Că tocmai la dumneata,
Hai, hai, florile dalbe,
BRĂDULEȚUL MEU MOȘ CRĂCIUN
1. Anul Nou este aproape 1. Cu neră bdare-am așteptat
Totu-i pregă tit, Să vii tu, Moș Cră ciune,
Ș i din țara-ndepă rtată Am desenat, am învă țat,
Moșul a pornit. Ș i versuri foarte bune,
Numai bră dulețul nostru Un an întreg ai colindat
E cam supă rat Prin multe ță ri stră ine,
Doar pe el de să rbă toare Eu cred că și în țara mea
Nu l-am îmbră cat. Ț i-o fi destul de bine.

REFREN:
REFREN:
Moș Cră ciun, Moș Cră ciun,
Bră dulețul nostru drag,
Vino-n seara de Ajun!
Azi frumos am să te-mbrac
Nu uita! Nu uita!
Cu ploiță de argint
Să -mi aduci ceva!
Drept din vâ rf pâ nă la pă mâ nt.
Globuri mari vom atâ rna,
2. Că ești un moș cuminte, blâ nd,
O stea îl va lumina
O știu copiii lumii,
Ș i în jurul tă u
Ș i darurile ce le-mparți,
Tot vesel vom dansa.
Frumoase-s de minune,
Noi pomul l-am împodobit,
2. Ș i câ nd Moșul va veni
Cu mii de clopoței,
Cu sacul fermecat,
Să sune-n zare peste vă i
Lâ ngă tine a poposit,
Colinde voinicei.
Bunul nostru brad.
Sacul plin cu jucă rii
REFREN: ............
Sub tine l-a lă sat,
Ș i din nou în jurul tă u
Copiii vor dansa.

REFREN: ...........
COLIND DE IARNĂ ALTFEL DE COLIND
1. Blâ nd peste sat, ler împă rat, 1. Seara aceasta e din toate
Urcă pe tron de ză padă , serile
Lică r de stea, floare de nea, Ninse de să rbă tori
Lasă din-nalturi să cadă . Cea mai aleasă şi
Pâ nă în zori de zi,
Refren: Plină de colindă tori
Colind, colind, glasuri de-argint,
Scutură noaptea de salbe, Refrenx2:
Pâ nă la cer, leru-i ler, Dalbe flori, leru-i ler,
Florile, florile dalbe. Veste mare din cer
A ajuns pe pă mâ nt:
2. Ș i iar cling, cling, basmele S-a nă scut Pruncul sfâ nt!
ning,
Clipe de datină sfinte, 2. Ş i sub brad tuturor,
La geamul tă u un clopoțel, Din darul magilor,
Sună frumos și cuminte. Lasă câ te ceva micul Isus,
Că ci dar din dar se face iar
Refren: ....................... Raiul, spre slava sa!

3. La ceasul rar, munții tresar, Refren: .........................


Dalbe colinde bă trâ ne,
Ș i din hotar pâ nă -n hotar, 3. Noaptea aceasta-n ea
Ț ara miroase a pâ ne. Are acel ceva,
Un har ieşit din comun;
Refren: .................... Fiţi, aşadar, mai buni
Ș i credeţi în minuni
Cel puţin de Cră ciun.

Refren: ...........................

S-ar putea să vă placă și