Sunteți pe pagina 1din 4
ane, YW ar. 0//42-03 Parlamentul 24 _februarie 2023 Republicii Moldova Deputat in Parlamentul “SECRETARIATUL PARLAMENTULUT Republicii Moldova ePURLICH ala Biroului permanent al Parlamentului Republieii Moldova fn temeiul articolului 73 din Constitutia Republicii Moldova si articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, se tnainteazd cu titlu de initiativa legislativa proiectul de hotérdre pentru aprobarea Declarafiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainei. Anexa: ~proiectul de hotarare. Deputati in Parlament Rare Wessher® qe je AAEM fn Vitali Gosrvoue Stachevi ci Engg fwe Coprwe? Cor \ WShacen awie Wlenteus, ce Marute Hom Hy Vasile Gradworr ia Copocass Mina Darla ta Uh 7 iC Carp Stan On Ges Tt ea dipaahs anole Vig See bleman B oy Site oe Republica Moldova, MD-2004, Chiginiu Data adi a Bd, Stefan cel Mare gi Sfant 105 wwy, voyianeny id project HOTARARE pentru aprobarea Declaratiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federatiei Ruse impotriva Ucrainet in temeiul art. 121 din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adopt prezenta hotirére. Art, 1. — Se aproba Declaratia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federatici Ruse impotriva Ucrainei (se anexeaz4). Art. 2. — Prezenta hotirare intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL Anexa DECLARATIA Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federafiei Ruse impotriva Uerainei Pornind de la dispozitiile Constitutiei Republicii Moldova, conform c&rora Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil, Reconfirménd atasamentul fafa de principiile si normele general recunoscute ale dreptului international, Subliniind necesitatea si importanta consolidarii capacititilor de asigurare a soouritétii nationale @ Republicii Moldova ca element indispensabil pentru securitatea regionala, Constientizdnd c& protejarea securitatii sia intereselor nafionale ale Republicii Moldova, inclusiv contracararea intregului spectru de ameninfiri ale ,,razboiului hibrid” si riscuri la adresa securit8tii acesteia, constituie o prioritate absoluta si unul dintre pilonii asigurarii suveranitafii si a independentei statului, PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA CONSTATA ci Federatia Rus&, din februarie 2014, poarti un razboi de agresiune ilegal, neprovocat si nejustificat impotriva Ucrainei, amplificat la 24 februarie 2022 printr-o invazie la scard larga pe teritoriul Ucrainei; CONSTATA ca acest act de agresiune fatisé reprezinta o incalcare flagranté si grava a principiilor dreptului internafional si a angajamentelor internationale asumate de Federatia Rusa, prevazute inclusiv de Carta ONU, Actul final al CSCE de la Helsinki, Carta de Ia Paris pentru 0 Nowa Europ’, Memorandumul de la Budapesta din 1994 si de Actul fondator NATO-Rusia; CONDAMNA brutalitatea razboiului de agresiune purtat de Federatia Rust impotriva Ucrainei manifestat prin: efectuarea de cdtre fortele armate ale Federafiei Ruse a atacurilor asupra cartierelor rezidentiale si a infrastructurii civile; comiterea de catre forfele armate ruse a atrocitatilor in oragele Bucea, Irpin si alte localitati ucrainene in timpul ocupatiei ruse; uciderea miilor de civili, inclusiv copii, torturarea, h&rfuirea sexual, rpirea si strimutarea fortata pe teritoriul Federatiei Ruse a cetfenilor ucraineni. Acestea constituie crime de rézboi si o incdlcare grav a dreptului international umanitar de c&itre militarii rugi i acolitii lor; RECONFIRMA sprijinul ferm pentru independenta, suveranitatea gi integritatea teritorialé a Ucrainei in cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel 3 international, exprimandu-si solidaritatea cu poporul Ucrainei si aduednd omagiu celor care gi-au sacrificat viata in apararea Ucrainei; RESPINGE tentativa de anexare ilegala, prin forta militara, a regiunilor uorainene partial ocupate Luhansk, Donetk, Zaporijie si Herson la 30 septembrie 2022; DECLARA ca fiind inacceptabile argumentele cinice si false la care recurge Federatia Rusa in incercarea de a justifica rézboiul de agresiune impotriva Ucrainei. Or, negarea existentei natiunii ucrainene, de rand cu atrocitatile comise de militarii rusi, demonstreaza intentia de lichidare a statului si de genocid al poporului ucrainean; CONDAMNA, in termenii cei mai fermi razboiul de agresiune al Federatiei Rusiei impotriva Ucrainei si solicité Federatiei Ruse s& inceteze imediat toate activitatile militare in Ucraina si sd retragd neconditionat toate forfele si echipamentele militare de pe intreg teritoriul recunoscut la nivel international al Uerainei; SUSTINE eforturile comunitatii statelor democratice de a institui un tribunal special pentru crima de agresiune impotriva Ucrainei, stabilirea raspunderii pentru crime de razboi si pentru toate incalcarile dreptului international umanitar comise de Federatia Rus& si acolitii sai in Ucraina, incepand cu februarie 2014; CONFIRMA disponibilitatea autoritatilor Republicii Moldova de a acorda si in continuare asistenta umanitara posibila si ajutorul necesar locuitorilor Ucrainei care sunt in cdutarea unui refugiu din cauza razboiului; REITEREAZA disponibilitatea Republicii Moldova de a continua s& faciliteze tranzitul de méarfuri din/spre Ucraina in contextul functiondrii ,Coridoarelor de solidaritate”; SUSTINE ,,Formula Pacii” propusi de Presedintele Ucrainei Volodymyr Zelenskyy si considera c& implementarea acesteia va contribui la reconstructia Ucrainei si la stabilitate in regiune; SUBLINIAZA c&, in concordanté cu Carta ONU si cu principiile dreptului international, in relatiile lor internationale toate statele se bucura de egalitate suverand si trebuie s& se abtina de la ameninfari sau de la folosirea forfei impotriva integrit&tii teritoriale sau a independentei politice a oricarui stat; LANSEAZA apelul a unitate, vigilenta si responsabilitate catre tofi cetitenii Republicii Moldova care dorese pace si libertate pentru Republica Moldova.

S-ar putea să vă placă și