Sunteți pe pagina 1din 14

< # ?

@ >
1
RECAPITULAREA PARTILOR DE
VORBIRE SI A PARTILOR DE
PROPOZITIE
Lectie Virtuala pentru Clasa a V-a
< # ? @ > 2
GRAMATICA
PARTI DE VORBIRE PARTI DE VORBIRE
RECAPITULARE
A PARTILOR DE
VORBIRE SI A
PARTILOR DE
PROPOZITIE
CLASA a V-a
LIMBII ROMNE
PARTI DE PROPOZITIE PARTI DE PROPOZITIE
< # ? @ > 3
PARTI DE VORBIRE
SUBSTANTIVUL
ADJECTIVUL
PRONUMELE
NUMERALUL
VERBUL
< # ? @ >
4
SUBSTANTIVUL
DENUMESTE:
FeIuI substantiveIor:
comune (substantive de acelasi fel)
proprii (anumite substantive - nume)
GenuI substantiveIor
masculin (un baiat - doi baieti)
feminin (o fata - doua fete)
neutru (un creion - doua creioane)
fiinte - copil
Iucruri - caiet
fenomene aIe naturii zapada
stari sufIetesti - tristete
insusiri - blandete
actiuni - aratul
NumaruI substantiveIor
singular - elev
plural - elevi
< # ? @ > 5
ADJECTIVUL
EXPRIMA INSUSIRI
ALE:
FIINTELOR
LUCRURILOR
FENOMENELOR ALE NATURII
NOTA: AdjectivuI se acorda in gen si numar cu substantivuI
pe care il determina.
< # ? @ > 6
PRONUMELE
PronumeIe personaI inlocuieste numele unei persoane.
SINGULAR
EU
TU
EL, EA
PLURAL
NOI
VOI
EI, ELE
PERSOANELE PRONUMELUI
I persoana care vorbeste
a II-a persoana cu care se vorbeste
a III-a persoana despre care se vorbeste
< # ? @ >
7
NUMERALUL
UneIe numeraIe se schimba dupa gen
(doua - doi; a treia - aI treiIea)
EXPRIMA
NUMARUL SAU ORDINEA
ECTEL# NUMA#ATE
< # ? @ > 8
VERBUL
Exprima actiunea, starea sau existenta.
NumaruI verbuIui
singular - citesc
plural - citim
TimpuI verbuIui
prezent - citesc
trecut - am citit
viitor - voi citi
Persoana verbuIui
I - actiunea este facuta de persoa-
na / persoanele care vorbesc
a II-a - actiunea este facuta de per-
soana / persoanele cu care se vor-
beste
a III-a - actiunea este facuta de
persoana / persoanele despre care
se vorbeste
< # ? @ > 9
PARTI DE PROPOZITIE
SUBIECTUL
PREDICATUL
ATRIBUTUL
COMPLEMENTUL
PARTI PRINCIPALE
PARTI SECUNDARE
< # ? @ >
10
SUBIECTUL
Subiectul este partea principala de propozitie
despre care se spune ceva cu ajutorul
predicatului
Se afIa cu intrebariIe: cine?, ce?, sau
despre cine este vorba in propozitie?
NTA: PredicatuI se acorda cu subiectuI in numar.
< # ? @ > 11
PREDICATUL
!redicatul este partea principala de propozitie care arata ce
face, ce este, cum este sau ce se spune despre subiect.
PredicatuI verbaI este exprimat prin verb.
#aspunde la intrebarea "ce face? subiectul.
PredicatuI nominaI este format din verbul a fi si un nume
predicativ.
#aspunde la intrebarile "ce este subiectul? sau "cum este
subiectul?
NOTA: Daca predicatuI exprimat prin diferite forme ale
verbului a fi poate fi inlocuit cu unul din verbele: a exista, a
se afla, a se gasi, el este predicat verbaI.
< # ? @ > 12
ATRIBUTUL
AtributuI este partea secundara
de propozitie care determina un substantiv.
#aspunde la intrebarile:
ce fel de?, care?, cati?, cate?, al, a, ai, ale cui? s.a.
adresate substantivului.
< # ? @ > 13
COMPLEMENTUL
CompIementuI este partea secundara
de propozitie care determina un verb.
#aspunde la intrebarile:
pe cine?, ce?, unde?, cum?, cand?, despre cine?,
despre ce?, pentru cine?, pentru ce?, cui? s.a.
adresate verbului.
< # ? @ > 14
Autor > nv. VasiIe MicIaus
Concept originaI si reaIizare:
SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7
Timisoara
str. on onescu de la rad, nr. 2
Tel. 0256-210542
Fax.0256-214916
E-mail: scoala7@mail.rdstm.ro
Despre Iectia de gramatica
Design si distibuire didactica:
SCOALA ONLINE
#omania
www.e-scoala.ro
Contactati-ne:
E-mail: scoala2001@yahoo.com