Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA I

Scufiþa Roºie
adaptare prescurtatã dupã Charles Perrault

A fost odatã o fetiþã drãgãlaºã. Ea a primit de la bunica ei o scufiþã roºie...

Observã desenul!
1. Unde se aflã Scufiþa Roºie? 2. Ce se aflã pe frigider?
A) lângã uºã A) un televizor
B) afarã B) un telefon
C) la fereastrã C) un borcan
D) la masã D) o sticlã
E) la telefon. E) o fructierã.

3. Cine i-a dat fetiþei o scufiþã?


A) mama
B) bunica
C) prinþul
D) lupul
E) piticul.
5
4. Unde o trimite mama pe
Scufiþa Roºie?
A) în parc
B) la o colegã
C) la bunica ei
D) la ºcoalã
E) la vânãtor.

5. Ce îi duce Scufiþa Roºie bunicii?


A) o scrisoare
B) o poºetã
C) un rucsac
D) un coº cu mâncare
E) o gãleatã.

6. Ce îi spune mama Scufiþei Roºii?


A) Stai acasã!
B) Culege flori!
C) Citeºte!
D) Nu te opri din drum!
E) Du-te la ºcoalã!

6
7. Ce spune lupul? 8. Ce se aflã în poieniþã?
A) Îmi este cald. A) 2 fluturi, 3 ciuperci, 7 flori
B) Îmi este frig. B) 3 fluturi, 2 ciuperci, 4 flori
C) Îmi este teamã. C) 3 fluturi, 3 ciuperci, 6 flori
D) Îmi este fricã. D) 2 fluturi, 5 ciuperci, 4 flori
E) Îmi este foame. E) 5 fluturi, 5 ciuperci, 5 flori.

9. Unde se aflã coºul cu mâncare?


A) în copac
B) în mâna dreaptã
C) în mâna stângã
D) pe jos
E) în gura lupului.

7
10. Cine îi spune Scufiþei Roºii 12. Câte pãsãri zboarã?
sã culeagã flori? A) 1
A) mama B) 2
B) bunica C) 3
C) lupul D) 4
D) cocoºul E) 5.
E) un fluture.

11. Ce nu se potriveºte în imagine? 13. Câte flori îi mai trebuie


A) floarea roºie Scufiþei Roºii?
B) ceasul A) 0
C) copacul B) 1
D) iarba C) 2
E) coºul cu mâncare. D) 3
E) 4.

8
Lupul plecã bucuros spre casa bunicii...
Cînd a vãzut cã lupul se apropie, bunica s-a dus repede sã-l cheme pe vânãtor.
Între timp, lupul a intrat în casã...

14. Pe cine strigã Scufiþa Roºie? 16. Unde este lupul?


A) pe lup A) pe drum
B) pe mama B) în casa bunicii
C) pe bunicuþa C) în grãdinã
D) pe vânãtor D) în cuºcã
E) pe prinþ. E) în poieniþã.

15. Unde este bunica? 17. Ce face lupul?


A) Îl cautã pe vânãtor. A) se spalã
B) Este în bucãtãrie. B) se joacã
C) S-a dus în grãdinã. C) mãnâncã
D) Doarme în pat. D) doarme
E) Îl cautã pe lup. E) se îmbracã.

9
18. Cum sunt ochii lupului?
A) albaºtri
B) mici
C) verzi
D) mari
E) buni.

19. Care este


perechea potrivitã?
A) nas – gust
B) mânã – miros
C) urechi – aud
D) gurã – vãd
E) ochi – cânt.

10
20. Ce strigã Scufiþa Roºie? 21. De ce a venit vânãtorul?
A) Salut! A) ca sã o salute pe bunica
B) Ajutor! B) ca sã mãnânce
C) La revedere! C) ca sã vâneze
D) Pleacã! D) ca sã o salveze pe Scufiþa Roºie
E) Bunã ziua! E) ca sã se odihneascã.

11
22. Ce a pierdut Scufiþa Roºie? 23. Care este personajul negativ
A) telefonul din poveste?
B) ºorþul A) vânãtorul
C) rochiþa B) lupul
D) scufiþa C) bunica
E) pãlãria. D) mama
E) Scufiþa Roºie.

24. Ce personaje apar în poveste?


A) moºul, Scufiþa Roºie, lupul, baba, cocoºul
B) Scufiþa Roºie, cocoºul, mama, bunica
C) mama, Scufiþa Roºie, lupul, bunica, vânãtorul
D) gãina, lupul, Scufiþa Roºie, pescarul
E) prinþul, mama, bunica, vânãtorul.

12