Sunteți pe pagina 1din 10

Clasa I

1. Câte cubuleþe are în plus Miºu faþã de Leo?


A) 2 B) 3 C) 5
D) 7 E) 12

Miºu Leo
2. În câte poze sunt exact ºase personaje?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
3. Care este ordinea desfãºurãrii în timp a imaginilor?

A) , , B) , , C) , , D) , , E) , ,

4. Miky a împlinit o vârstã cuprinsã între 6 ºi 9,


dar ºi între 7 ºi 10. Câþi ani are Miky?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
Miky

5. Care este cel mai scurt drum cãtre cuib?

A) B) C) D) E) Toate drumurile au aceeaºi lungime.

4
6. Ajutaþi-o pe Mitzy sã-ºi descopere vârsta.
A) 9 ani B) 2 ani C) 3 ani D) 8 ani E) 6 ani

7. Cu câte culori va fi
coloratã mingea?
A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

8. Câþi iepuraºi au socotit corect?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Câte încãlþãri poartã personajele din


imagine?
A) 4 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

10. Câte mere a avut Scroffy?


A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

11. Concurenþii se aºazã în linie dreaptã, în ordinea descrescãtoare a numerelor. Cine se


aflã în mijloc?

A) purcelul B) leul C) câinele D) ºoarecele E) pisica


5
12. Ce figurã geometricã nu regãseºti în ramele tablourilor urmãtoare?

A) B) C) D) E)

13. Care dintre piese nu poate fi completatã?

A) B) C) D) E)

14. Ce zmeu þine Vasilicã?

A) B) C)

D) E)

15. Cât valoreazã împreunã cele 5 timbre?


1 RON 2 RON 3 RON 2 RON 1 RON

A) 6 RON B) 5 RON C) 8 RON D) 9 RON E) 10 RON

16. Ce cifrã acoperã florile?


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6
17. Completeazã ºirul, respectând regula.

A) B) C)

D) E)

18. Care este umbra lui Biby?

A) B) C) D) E)

19. La cine nu poate ajunge ?

A) B) C)

D) E) la niciunul

20. Câte cifre s-au ascuns în imaginea


alãturatã?
A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

21.

Ticuþa la 2 luni Ticuþa la 3 luni Ticuþa la 4 luni Ticuþa la ? luni

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
7
22. Câþi fluturi sunt în imagine?
A) 9 B) 10 C) 11
D) 12 E) 13

23. Care este ordinea corectã a pieselor?

A) B)

C) D) E)

24. Care timbre sunt identice?

A) cu B) cu C) cu D) cu E) cu

8
Clasa a II-a

1. Câþi elefanþi sunt în luminiº?


A) 4 B) 6 C) 7
D) 5 E) 8

2. Dupã ce Albã ca Zãpada, prinþul ºi cei 7 pitici au mâncat câte un


mãr, în coº au mai rãmas 4 mere. Câte mere au fost în coº?
A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 14

3. Care este diferenþa între cel mai mare ºi cel mai mic numãr
de pe cartonaºele pierdute de Chiþãilã?
A) 3 B) 5 C) 6
D) 7 E) 9

4. La cine ajunge ºoricelul?

A) B) C) D) E)

Koki
Kuki
5. Ce numãr lipseºte din ºirul de frunze format de
Kuki ºi Koki?
A) 3 B) 4 C) 6
D) 8 E) 10

9
6.

A) 27930 B) 93072 C) 03927 D) 30972 E) 03972

7. La care floare de nufãr ajunge


broscuþa cel mai repede, þinând cont 13 m š
™ 8m
de distanþe? 7m 14 m
11 m
A) ™ B) š C) › 18 m
D) œ E)  9m 6m 4m

10 m ›
œ

8. Ce cifrã acoperã fluturaºii?


A) 3 B) 6 C) 8 D) 4 E) 9

9. Care floare nu va fi vizitatã de vreo albinuþã?

9 – 2 = ...
7 – 4 = ...
1 + 4 = ... 6 + 2 = ...
A) B) C) D) E)

Anca Iulian iulie


10. Toþi copiii s-au nãscut în acelaºi an,
dar în luni diferite. Care este cel mai tânãr?
A) Anca B) Maria Mihai
C) Iulian D) Daria
Daria
E) Mihai Maria mai
iunie august februarie

10
11. Extraterestrul Bibi vrea ceasul care aratã
ora 6. Ce variantã va alege?

A) B) C)

D) E)

12. Care triunghi este fratele geamãn al lui Tringhi?


A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

13. IEPURELEFANTIGRU...
Ce animal urmeazã sã fie scris în ºir? Tringhi

A) B) C) D) E)

14. Care detaliu nu aparþine imaginii?

A) B) C)

D) E)

15. Câte floricele poate aduna Iepurilã


alergând pe drumul cel mai scurt cãtre morcovi?
A) 7 B) 5 C) 6
D) 8 E) 10

16. Câte gâºte sunt în imagine?


A) 10 B) 12 C) 13
D) 14 E) 9

11
17. Care este puiul cel mai înalt?

Pufy Mufy Pufy Gufy Pufy Rufy


A) Pufy B) Mufy C) Gufy D) Rufy E) Toþi au aceeaºi înãlþime.

18. Care clovn se vede în oglindã?

A) B) C) D) E)

19. Ce piesã de puzzle nu are pereche?

A) B) C) D) E)

20. În fiecare zi maimuþica Kiki culege câte 2 frunze de pe sfoarã. Câte frunze au fost pe
sfoarã la începutul primei zile?

... a treia zi a patra zi


A) 9 frunze B) 11 frunze C) 13 frunze D) 14 frunze E) 15 frunze

21. Care este ordinea corectã a imaginilor?

A) B) C)

D) E)
12
22. Cine trebuie sã taie sfoara pentru a se obþine o bucatã de 14 cm?

A) B) C) D) E)

23. Una dintre umbre nu corespunde niciunui iepuraº. Care?

A) B) C) D) E)

24. Câte numere de trei cifre diferite se


pot forma cu cifrele 1, 2 ºi 3?
A) 3 B) 6 C) 8
D) 10 E) 12

13