Sunteți pe pagina 1din 122
tn paralel cu demonstrarea apartenentei provincillor istorice: Buoovina, Basarabia si Transit vania la trupul fri, M. Eminescu a preocupat iniens, in articolele sale poltice si culturale, de soarta cconationalilor ramasi, prin dez- nafionalizare, in arealurinsulare, in afara granitelor actuale ale far. La interesat in mod deosebit destinul aromanilor, meglenoro- rmérilor,istroroménilor gia roma- nilor din Banatul sarbeso, din Ucraina subcarpatica, din gu- berniile rusesti si din Moravia Toate aceste artcole, pre- ‘cum ¢i fragmentele din istoria lui Eudoxiu Hurmuzachi (tradusa de M. Eminescu) referitoare la fon- area imperiulul suddundrean al lui Asan, Petru i lonita (Calo- joannes) au fost reunite de prot. D. Vatamaniuc, pentru prima data la.un loc, in volumul de fata. Ele ‘sunt insotite de trimiterile biblio- aratice si de comentarile adecvate Infelegeri n profunzime a mesa- juli transmis de poet. COLECTIA DOCUMENTE REVELATORII MIHAI EMINESCU e ROMANII DIN AFARA GRANITELOR TARII IMALEVANL aMINESCU ROMAN DIN AFARA. GRANITELOR TARI NOUTATI EDITORIALE + Flic R_ Pan, Marie engine ale ful ome 27 ¥ 21 om, wer Pacman, eb 3085 + icon Preies,Encllopedla Romane fat 29x21 om 9169: 1 Heinah Frc, Sersce germane le resi eminscen, (416 + + D. Micu. storia tteraturilromdne feat 17 x2 cm, xt cartons, £52 p: Os Drink, Lamar da Vinca al Renae 2 Bop, Fable, civ pit So Tran Dizon 4p 1 AM Bninccs Sata 1. Panett misanen 329 p2 at organ pater 04 p ‘Antme, 240 pI Poste, 38 ‘Mare fart, Cee sine inrag 10 9. + C Manoache, Semtletaren Vata Tull Hasdew, 520 + Rachon! Resi ntrdcere Yn oper ht Mircea Tide 1p. + Riohand Kick, Bacuregt 9h Stam. Sehite din Uagaria, Romania Tare 256 ps ei Ladi, Fad ome, 122 ps Tclor Panfe, Bol at leacarl te eamenk ite pe, 24 5 ln Pind, Rommel. Un general intrat in eit, 258 ps “loentn Papen, O tori ancedodch erat rman, 1, 34 Jerome Clark. Encienpeatenomenelor inexpabie. 50. 1 Caley Bibiografaelaitr Meraturi romine cu Heratare seine in perce 1919-1944, foot 24-30 et ak 330 pa 220 + Poel Tug, Arges! necumoret, 24» {il Ludi, Napoeon, 28 1 Pci Sunt tare a Seal bi 23 {inion = Prise Cole 7 inant ale mall ance, 12 9: { Hans-Cheisian uf, Sin. Tale rie el. 4p + Etsaeta Sosa, Oropratia fr tain, dione coke d Doe Sn, 26 + Dao Grigrescu, Roman american al secolulat XX. 35 + Gud Zigler Secreta Romanov, 240 + Gi Cainesan Ont Manfod Pind, Patren vindeconre prsielr, 24» {Gk Bulgin Gh. Contanenes-Dobrior, Dionne de arate $e + Vasile V" Filip, Universal colinded romney 320 p IN CURS DE APARITIE + James Churcher, Sbolurle sacre ale contientuak Mu, 224»: {Florin Mare, Marte dionae de mesg eps itat120 TDL Tee ME, Cea ene aN es ROMANII DIN AFARA GRANITELOR ARIL i MIHAL EMINESCU unitatea spirituald nationala i a ‘Coperta de DONE STAN MIHAI EMINESCU ROMANII DIN AFARA GRANITELOR TARII si unitatea spirituala national Antelope, pref, note gl comentarl ae D. VATAMANIUC as Eaitura SAECULUM 10, Bucuregi, 2000 Editar SAECULUM 10. ISBN 973-9211-76-3, © Toate drepuile sunt rezervate Edturit SAECULUM 1.0.