Sunteți pe pagina 1din 348
BlackBerry Curve Series BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones Versiune: 5.0 Ghidul utilizatorului Pentru a găsi cele

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones Versiune: 5.0

Ghidul utilizatorului

Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi www.blackberry.com/docs/smartphones.

SWDT643442-643442-0813085432-023

Cuprins

Bun venit la BlackBerry!

9

Disponibilitatea caracteristicilor

9

Informaţii suplimentare

10

Iniţiere în utilizarea dispozitivului

10

Navigarea şi introducerea textului

11

Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry

12

Depanare: elemente de bază

15

Scurtături

19

Scurtături de bază BlackBerry

19

Scurtături pe telefon

19

Scurtături pentru mesaje

20

Scurtături pentru introducerea textului

21

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

21

Scurtături media

22

Scurtături browser

23

Scurtături calendar

23

Scurtăturile pentru căutare

24

Scurtături pentru hărţi

24

Depanare: comenzi rapide

25

Telefon

26

Elemente de bază ale telefonului

26

Apeluri de urgenţă

29

Volum

30

Mesageria vocală

32

Apelarea rapidă

32

Apelurile de tip conferinţă

33

Jurnalele de apeluri

35

Apelul în aşteptare

37

Redirecţionarea apelurilor

37

Blocarea apelurilor

39

Apelare fixă

40

Apelarea inteligentă

42

Numere de telefon multiple

43

Opţiunile telefonului

44

Scurtături pe telefon

47

Depanare: telefon

47

Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală

50

Comenzi vocale disponibile

50

Modificarea limbii pentru comenzile vocale

51

Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale

51

Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale

51

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale

52

Depanare: apelare vocală

52

Mesaje

53

Elementele de bază ale mesajelor

53

Mesajele de e-mail

59

Mesajele cu cod PIN

69

Mesajele text SMS

70

Mesajele MMS

75

Opţiunile listei de mesaje

78

Mesajele protejate S/MIME

83

Mesaje criptate native IBM Lotus Notes

89

Mesajele protejate prin PGP

90

Scurtături pentru mesaje

97

Depanare: mesaje

98

Fişiere şi ataşamente

103

Elementele de bază ale fişierelor şi ataşamentelor

103

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor

106

Documente

107

Foi de calcul

108

Fişiere media

109

Prezentări

109

Ataşamentele de tip vCard

110

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

110

Depanarea ataşamentelor

111

Media

112

Fişiere audio şi video

112

Cameră video

118

Cameră foto

120

Imagini

122

Administrarea fişierelor media

124

Carduri de memorie şi media

126

Transferarea şi descărcarea fişierelor media

130

Scurtături media

135

Depanare: media

136

Browser

139

Elementele de bază ale browserului

139

Marcajele din browser

143

Alimentările Web

145

Opţiunile browserului

147

Securitatea browserului

151

Browserul Push

154

Scurtături browser

155

Depanare: browser

156

Data, ora şi alarma

157

Setarea manuală a datei şi orei

157

Obţinerea automată a datei şi orei de la reţeaua wireless

157

Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării

157

Modificarea aspectului ceasului

158

Afişarea celei de a doua zone de fus orar

158

Activarea modului de noapte al ceasului

158

Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului

158

Activarea alarmei

159

Oprirea sunetului alarmei

159

Modificarea opţiunilor de înştiinţare prin alarmă

159

Utilizarea cronometrului

160

Setarea temporizatorului

160

Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru înştiinţare

160

Depanarea datei, orei şi alarmei

161

Organizatorul personal

162

Contacte

162

Calendar

169

Sarcini

182

Mementouri

185

Clasificarea contactelor, sarcinilor sau mementourilor

187

Calculator

188

Tonuri de apel, sunete şi alarme

190

Elementele de bază ale tonurilor de apel, sunetelor şi alarmelor

190

Înştiinţarea prin LED

193

Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte

194

Introducerea textului

195

Informaţii elementare despre introducerea textului

195

Metodele de introducere a textului

196

Opţiuni de introducere a textului

197

Corectorul ortografic

198

Dicţionarul personalizat

200

AutoText

202

Scurtături pentru introducerea textului

203

Depanare: introducere text

204

Limbă

205

Modificarea limbii de afişare

205

Adăugarea unei limbi de afişare

205

Ştergerea unei limbi de afişare

205

Despre limbile pentru introducerea textului

205

Modificarea limbii de introducere a textului

205

Utilizarea unei scurtături pentru schimbarea limbii de introducere a textului în timpul tastării

206

Modificarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului

206

Dezactivarea scurtăturii pentru schimbarea limbii de introducere a textului

207

Modificarea opţiunilor de afişare a contactelor

207

Depanare: limbă

208

Modificarea limbii pentru comenzile vocale

208

Afişajul şi tastatura

209

Iluminarea fundalului

209

Opţiunile de afişare

209

Tastatură

212

Teme

213

Depanare: ecran

214

Căutare

216

Mesajele, ataşamentele şi paginile Web

216

Datele din organizator

219

Scurtăturile pentru căutare

220

Sincronizarea

221

Despre sincronizare

221

Reconcilierea mesajelor de e-mail prin intermediul reţelei wireless

221

Ştergerea mesajelor de e-mail prin intemediul reţelei wireless

222

Cerinţe preliminare: Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless

222

Sincronizarea datelor organizatorului prin intermediul reţelei wireless

222

Despre conflictele de sincronizare

223

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului

223

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor

224

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului

224

Cerinţe preliminare: Restaurarea datelor prin intermediul reţelei wireless

224

Ştergerea datelor din dispozitiv, aplicaţiilor de la terţi sau fişierelor de pe cardul media

225

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs

225

Depanare: sincronizare

226

Tehnologia Bluetooth

228

Elementele de bază ale tehnologiei Bluetooth

228

Opţiunile pentru tehnologia Bluetooth

231

Depanare: tehnologie Bluetooth®

235

Tehnologia GPS

237

Despre tehnologia GPS

237

Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS

237

Dezactivarea asistenţei pentru locaţie

237

Împiedicarea depistării locaţiei dvs

238

Depanare: tehnologie GPS

238

Hărţi

239

Elementele de bază ale hărţilor

239

Navigare

241

Semnele de carte ale hărţilor

242

Opţiunile pentru hărţi

243

Scurtături pentru hărţi

245

Depanare: hărţi

245

Aplicaţii

247

Despre sarcinile multiple

247

Menţinerea rulării unei aplicaţii şi comutarea la altă aplicaţie

247

Menţinerea rulării unei aplicaţii şi revenirea la ecranul de întâmpinare

247

Închiderea unei aplicaţii pentru a nu mai rula

248

Despre adăugarea de aplicaţii

248

Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee

248

Despre aplicaţiile pentru reţele sociale

249

Adăugarea, actualizarea sau revenirea la versiunea anterioară a unei aplicaţii utilizând centrul de aplicaţii

249

Adăugarea unei aplicaţii

249

Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii

250

Ştergerea unei aplicaţii a unei terţe părţi

250

Recepţionarea unei solicitări de parolă a dispozitivului înainte de a adăuga o aplicaţie

250

Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie

250

Verificarea actualizărilor de aplicaţii

251

Depanare: aplicaţii

251

BlackBerry Device Software

252

Despre actualizarea BlackBerry Device Software

252

Actualizarea software-ului BlackBerry Device Software prin intermediul reţelei wireless

252

Revenirea la versiunea anterioară a BlackBerry Device Software

253

Ştergerea versiunii anterioare a BlackBerry Device Software

253

Căutarea actualizărilor BlackBerry Device Software pe care le puteţi instala prin reţeaua wireless

253

Despre actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web

254

Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site web

254

Depanare: BlackBerry Device Software

255

Nivelul de acoperire al reţelei wireless

256

Activarea conexiunii la reţeaua wireless

256

Oprirea conexiunii la reţeaua wireless

256

Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming

256

Reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs

257

Modificarea vitezei conexiunii pentru reţeaua wireless

257

Activarea înştiinţării prin LED pentru acoperirea wireless

257

Verificarea stării conexiunilor şi serviciilor reţelei

258

Roaming

258

Lista de reţele wireless preferate

259

Depanarea acoperirii reţelei wireless

261

Tehnologie Wi-Fi

262

Despre conectarea la o reţea Wi-Fi

262

Activarea tehnologiei Wi-Fi

262

Conectarea la o reţea Wi-Fi

262

Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda de configurare Push Button

263

Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând metoda PIN

263

Despre profilurile Wi-Fi

264

Modificarea ordinii profilurilor Wi-Fi

264

Ştergerea unui profil Wi-Fi

265

Împiedicarea conectării dispozitivului la o reţea Wi-Fi

265

Dezactivarea solicitării care apare pentru hotspot-urile şi reţelele Wi-Fi la care vă conectaţi manual

265

Setările avansate pentru conectarea Wi-Fi

265

Setări de conectare UMA

269

Depanare pentru tehnologia Wi-Fi

269

Alimentarea, bateria şi memoria

271

Oprirea dispozitivului

271

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului

271

Resetarea dispozitivului

271

Verificarea nivelului bateriei

271

Mărirea duratei de viaţă a bateriei

272

Formatarea memoriei dispozitivului sau a unui card media

272

Vizualizarea volumului de memorie disponibilă

272

Cea mai bună soluţie: Economisirea memoriei pe dispozitivul dvs

273

Memoria pentru aplicaţii de pe dispozitivul meu este redusă

273

Cardul SIM

274

Despre agenda din cardul SIM

274

Adăugarea unui contact în cardul SIM

274

Copierea contactelor de pe cardul SIM în lista de contacte

274

Copierea unui contact din lista de contacte pe cardul SIM

275

Modificarea unui contact de pe cardul SIM

275

Ştergerea unui contact de pe cardul SIM

275

Stocarea mesajelor text SMS în cardul SIM

275

Despre securitatea cardului SIM

276

Protejarea cardului SIM cu un cod PIN

276

Modificarea codului PIN al cardului SIM

276

Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon

277

Securitate

278

Elementele de bază ale securităţii

278

Administratorul de parole

280

Criptare

283

Ştergerea memoriei

285

Certificate

287

Cheile PGP

295

Serverele de certificate

302

Depozitele de chei

304

Cardurile inteligente

307

Simbolurile software

311

Setările VPN

312

Despre testele automate de securitate

313

Verificarea software-ului de securitate

313

Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi

314

Depanare: securitate

318

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare

319

Registrele de servicii

319

Rapoartele de diagnosticare

320

Rapoarte de diagnosticare Wi-Fi

322

Opţiunile de accesibilitate

324

Despre opţiunile de accesibilitate

324

Afişarea subtitrărilor în chenar în clipuri video

324

Modificarea fontului de afişare

324

Utilizarea inversării contrastului pentru ecran

324

Utilizarea tonurilor de gri pentru ecran

325

Setarea numărului de pictograme care apar în ecranul principal

325

Activarea sunetelor pentru evenimente

325

Alocarea de tonuri de apel şi alarme unui contact

325

Compatibilitatea cu TTY

326

Apelarea prin comandă vocală

327

AutoText

327

Metoda de introducere predictivă

327

BrickBreaker

329

Despre BrickBreaker

329

Capsulele BrickBreaker

329

Punctajul BrickBreaker

330

Cum se joacă BrickBreaker

330

Ajustarea volumului

330

Setarea vitezei paletei

331

Trimiterea unui punctaj către site-ul Web cu punctaje maxime al BrickBreaker

331

Verificarea punctajelor maxime de pe site-ul Web al jocului BrickBreaker

331

Jocul Word Mole

332

Elementele de bază ale jocului Word Mole

332

Jocurile pentru un singur jucător

333

Jocurile cu mai mulţi jucători

334

Depanare: Word Mole

336

Glosar

337

Notificare legală

342

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

Bun venit la BlackBerry!

Aceasta este una din numeroasele resurse care vă stau la dispoziţie pentru a vă ajuta să utilizaţi dispozitivul BlackBerry®. Puteţi căuta răspunsuri în aplicaţia Asistenţă de pe ecranul de întâmpinare al dispozitivului sau apăsând tasta Meniu şi făcând clic pe Asistenţă în majoritatea aplicaţiilor.

Disponibilitatea caracteristicilor

Următoarele elemente afectează disponibilitatea caracteristicilor din dispozitivul dvs. BlackBerry®. Caracteristicile aduse în discuţie sunt nişte exemple şi nu includ toate caracteristicile care pot fi sau nu disponibile pe dispozitivul dvs.

Modelul dispozitivului Caracteristici precum un receptor GPS intern, capacitatea de conectare Wi-Fi® şi camerele foto şi video depind de modelul dispozitivului dvs. Pentru specificaţiile caracteristicilor dispozitivului dvs., vizitaţi www.blackberry.com/go/ devices.

Planul de servicii wireless Un plan de servicii wireless cu telefon sau voce este necesar pentru utilizarea aplicaţiei telefonice şi pentru a trimite şi primi mesaje text SMS şi mesaje MMS.

Un plan de servicii wireless cu date este necesar pentru a utiliza serviciul de browser şi aplicaţiile de mesagerie instantanee şi pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail şi mesaje PIN.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

BlackBerry Internet Service şi BlackBerry Enterprise Server După ce aveţi un plan de date, trebuie să vă configuraţi adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee pentru a trimite şi primi mesaje de e-mail, pentru a utiliza aplicaţii terţe de mesagerie instantanee şi pentru a utiliza anumite configuraţii ale browserului.

Dacă sunteţi un utilizator individual, când vă configuraţi adresa de e-mail sau contul de mesagerie instantanee, le asociaţi cu BlackBerry® Internet Service.

Dacă sunteţi un utilizator de tip corporaţie, administratorul dvs. vă configurează contul de e-mail asociindu-l cu un BlackBerry® Enterprise Server. Este posibil ca administratorul dvs. să seteze opţiuni care să determine caracteristicile şi setările care sunt disponibile pe dispozitivul dvs.

Furnizorul de servicii wireless Caracteristici precum mesajele MMS, serviciile localizate şi anumite caracteristici de telefon sunt dependente de oferta furnizorului dvs. de servicii wireless. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Reţeaua wireless

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

Reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul dvs. poate afecta disponibilitatea anumitor caracteristici. În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless şi de opţiunile pentru roaming disponibile, sunt disponibile diferite reţele wireless. Anumite reţele wireless nu acceptă caracteristici precum blocarea apelurilor, redirecţionarea apelurilor sau difuzarea în celulă. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Informaţii înrudite Reţele wireless la care se conectează dispozitivul dvs., 257 BlackBerry Device Software, 252

Informaţii suplimentare

Asistenţă în dispozitiv: Găsiţi instrucţiuni pas cu pas în ghidul de utilizare al dispozitivului dvs. BlackBerry®. Faceţi clic pe Asistenţă din ecranul de întâmpinare sau din meniul unei aplicaţii.

www.discoverblackberry.com: Găsiţi software, aplicaţii şi accesorii pentru dispozitivul dvs.

Site-ul Web al furnizorului dvs. de servicii wireless: Găsiţi informaţii despre reţeaua wireless sau planul de servicii wireless.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Vizualizaţi Declaraţia de conformitate pe baza Directivei 1999/5/ CE (HG nr.88/2003).

Iniţiere în utilizarea dispozitivului

Rularea Expertului pentru configurare

Expertul de configurare este conceput pentru a vă ajuta să învăţaţi despre navigare şi introducerea textului, modificarea opţiunilor pentru personalizarea dispozitivului dvs. BlackBerry® configurarea conexiunilor wireless şi Bluetooth® şi configurarea uneia sau mai multor adrese de e-mail. Expertul pentru configurare trebuie să apară automat la prima pornire a dispozitivului.

1. Dacă ecranul de bun venit nu apare automat, faceţi clic pe pictograma Expert pentru configurare de pe ecranul de întâmpinare sau dintr-un dosar.

2. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Configurarea unei adrese de e-mail

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să cunoaşteţi informaţiile de conectare pentru adresele de e-mail existente sau administratorul dvs. trebuie să vă fi furnizat o parolă de activare corporaţională.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Expert de configurare.

2. În ecranul de configurare a e-mailului, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

Doresc să creez sau să adaug o adresă de e-mail: Aceasta este opţiunea de configurare a e-mailului folosită cel mai frecvent de utilizatorii individuali. Utilizaţi această opţiune pentru a asocia dispozitivul BlackBerry® cu una sau mai multe (maxim zece) adrese de e-mail existente (de exemplu, un cont de e-mail Google Mail™ sau Windows Live™ Hotmail®) sau pentru a crea o adresă de e-mail nouă pentru dispozitivul dvs. Pentru a utiliza

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

o aplicaţie pentru reţele sociale pe dispozitivul dvs., trebuie să utilizaţi această opţiune pentru a asocia dispozitivul cu adresa de e-mail pe care o utilizaţi pentru a primi înştiinţări de la reţele sociale. Dacă această opţiune nu se afişează, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Doresc să utilizez un cont de e-mail de serviciu cu un BlackBerry Enterprise Server: Aceasta este opţiunea de configurare a e-mailului folosită cel mai frecvent de către utilizatorii din corporaţii. Utilizaţi această opţiune pentru a asocia dispozitivul dvs. cu cont de e-mail de serviciu utilizând BlackBerry® Enterprise Server, dacă administratorul v-a furnizat o parolă de activare corporaţională.

3. Faceţi clic pe Înainte.

4. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Notă: Când adresa de e-mail este configurată corect, primiţi un mesaj de confirmare. Pentru a vizualiza şi a gestiona mesajele de e-mail, în ecranul de întâmpinare faceţi clic pe pictograma Mesaje.

Navigarea şi introducerea textului

Despre tasta pentru meniu şi tasta Escape

Tasta pentru meniu şi tasta Escape de pe dispozitivul dvs. BlackBerry® sunt concepute să vă ajute să navigaţi pe ecrane şi să finalizaţi sarcinile rapid şi uşor.

Tastă

Acţiuni

Tasta pentru meniu

Tasta pentru meniu • vizualizarea mai multor aplicaţii pe ecranul de întâmpinare

vizualizarea mai multor aplicaţii pe ecranul de întâmpinare

 

deschiderea meniului dintr-o aplicaţie

selectarea unui element de meniu evidenţiat

Tasta Escape

Tasta Escape • mutarea cu un ecran în urmă

mutarea cu un ecran în urmă

 

închiderea unui meniu

Deplasarea în ecran

• Pentru a muta cursorul în orice direcţie şi a evidenţia elemente, glisaţi degetul pe trackpad.

• Pentru a selecta un element sau a deschide o legătură, faceţi clic (apăsaţi) pe trackpad.

• Pentru a modifica valoarea dintr-un câmp, faceţi clic pe un câmp. Faceţi clic pe o valoare.

• Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare, când nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta Terminare .

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

Elementele de bază ale dispozitivului BlackBerry

Efectuarea unui apel

1. În ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon.

• Introduceţi o parte din numele unui contact. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.

2. Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 163 Comenzi vocale disponibile, 50

Schimbarea tonului de apel

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.

2. Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.

3. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.

4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.

• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică. Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.

5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).

6. Faceţi clic pe Salvare.

Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.

2. Apăsaţi tasta

3. Faceţi clic pe Compunere e-mail.

4. În câmpul Către, introduceţi o adresă de e-mail sau numele unui contact.

5. Introduceţi textul mesajului.

6. Apăsaţi tasta

7. Faceţi clic pe Trimitere.

.
.
.
.

Informaţii înrudite Căutarea contactelor în agenda organizaţiei dvs., 163 Listele de corespondenţă, 166

Ghidul utilizatorului

Trimiterea unui mesaj text SMS

Puteţi trimite un mesaj text SMS unui număr de până la zece destinatari.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Mesaje.

2. Apăsaţi tasta

3. Faceţi clic pe Compunere SMS.

4. În câmpul Către, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

.
.

Bun venit la BlackBerry!

• Introduceţi un număr de telefon pentru SMS (inclusiv prefixul ţării şi al regiunii).

• Introduceţi numele unui contact.

• Introduceţi o parte din numele unui contact. Faceţi clic pe un contact.

• Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA, puteţi introduce o adresă de e-mail.

5. Introduceţi textul mesajului.

6. Apăsaţi tasta

7. Faceţi clic pe Trimitere.

.
.

Informaţii înrudite Listele de corespondenţă, 166

Adăugarea unui contact

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.

2. Faceţi clic pe Contact nou.

3. Introduceţi informaţiile de contact.

4. Apăsaţi tasta

5. Faceţi clic pe Salvare.

.
.

Programarea unei întâlniri

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.

2. Apăsaţi tasta

3. Faceţi clic pe Nou.

4. Introduceţi informaţiile despre întâlnire.

5. Dacă întâlnirea este recurentă, modificaţi câmpul Recurenţă.

6. Apăsaţi tasta

7. Faceţi clic pe Salvare.

.
.
.
.

Informaţii înrudite Oprirea dispozitivului, 271

Realizarea unei fotografii

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Cameră.

2. Apăsaţi tasta personalizabilă din dreapta în jos.

Ghidul utilizatorului

Informaţii înrudite Înregistrarea unui clip video, 14

Înregistrarea unui clip video

Bun venit la BlackBerry!

Pentru a efectua această sarcină, este posibil să aveţi nevoie de un card media în dispozitivul BlackBerry®.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Media.

2. Faceţi clic pe pictograma Cameră video.

3. Pentru a începe înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Înregistrare.

4. Pentru a opri temporar înregistrarea, faceţi clic pe pictograma Pauză.

Notă: Volumul aproximativ de memorie disponibilă pentru salvarea clipurilor video apare în partea de jos a ecranului când înregistrarea video este întreruptă temporar.

Informaţii înrudite Redarea unui fişier media, 112 Realizarea unei fotografii, 13

Vizitarea unei pagini Web

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, pot fi afişate mai multe browsere pe dispozitivul dvs. BlackBerry®. Pentru informaţii suplimentare despre modificările asociate cu utilizarea fiecărui browser, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.

2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Dacă este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, introduceţi o adresă Web.

pentru adresa Web pe ecran, introduceţi o adresă Web. • Dacă nu este afişat un câmp

• Dacă nu este afişat un câmp pentru adresa Web pe ecran, apăsaţi tasta . Faceţi clic pe Du-te la. Introduceţi o adresă Web.

3. Apăsaţi tasta Enter.

Activarea alarmei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.

2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).

3. Faceţi clic pe Setare alarmă.

4. Glisaţi cu degetul pe trackpad în sus sau în jos pentru a evidenţia Activat sau Zilele săptămânii. Glisaţi degetul pentru a evidenţia Activat sau Zile lucrătoare.

5. Apăsaţi pe tasta Escape.

6. Faceţi clic pe Salvare.

În partea superioară a ecranului de întâmpinare, este afişat un indicator pentru oră.

Informaţii înrudite Oprirea dispozitivului, 271

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

Asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth®

Unele dispozitive compatibile Bluetooth® au chei de acces pe care trebuie să le introduceţi înainte de a realiza împerecherea.

1. În aplicaţia de configurare Bluetooth®, faceţi clic pe Căutare sau Ascultare.

2. Dacă este necesar, faceţi clic pe un dispozitiv compatibil Bluetooth®.

3. Dacă este necesar, introduceţi cheia de acces pentru dispozitivul compatibil Bluetooth® în dispozitivul dvs. BlackBerry®.

4. Dacă este necesar, introduceţi cheia de acces pentru dispozitivul compatibil Bluetooth® în dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth®.

Depanare: elemente de bază

Nu pot efectua sau recepţiona apeluri

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.

• Verificaţi dacă planul de servicii wireless include servicii de telefonie sau voce.

• Dacă nu puteţi efectua apeluri şi opţiunea de apelare fixă este activată, verificaţi dacă numărul de telefon pentru contact apare în lista de apelare fixă sau dezactivaţi opţiunea de apelare fixă.

• Dacă vă aflaţi în altă ţară şi nu aţi schimbat opţiunile de smart-dialing, formaţi numărul de telefon integral, inclusiv prefixul ţării şi al regiunii, pentru contactul respectiv.

• Dacă nu recepţionaţi apeluri, verificaţi dacă opţiunile de blocare şi de redirecţionare a apelurilor sunt dezactivate.

• Dispozitivul dvs. sau cardul SIM pot accepta mai multe numere de telefon, chiar dacă aveţi un singur număr de telefon. Verificaţi dacă numărul dvs. de telefon este setat ca număr activ.

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., verificaţi dacă numărul de telefon de pe care doriţi să apelaţi şi pe care doriţi să primiţi apeluri este setat ca număr activ.

Informaţii înrudite Apelare fixă, 40 Blocarea apelurilor, 39 Redirecţionarea apelurilor, 37 Schimbarea numărului de telefon activ, 43

Nu pot configura o adresă de e-mail

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Expert de configurare. În ecranul de configurare e-mail, verificaţi dacă aţi introdus corect toate informaţiile despre adresa de e-mail. Pentru a vizualiza parola pe care aţi introdus-o, selectaţi caseta de validare Afişare parolă.

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

• Verificaţi dacă adresa de e-mail este asociată cu un cont de e-mail acceptat (de exemplu, un cont de e-mail POP3 sau IMAP). Pentru informaţii suplimentare despre conturile de e-mail acceptate, contactaţi furnizorul dvs. de servicii wireless.

• În cazul în care comutaţi de la alt dispozitiv BlackBerry® asociat cu una sau mai multe adrese de e-mail utilizând BlackBerry® Internet Service, verificaţi dacă aţi finalizat procesul pentru comutarea automată sau manuală a dispozitivelor utilizând aplicaţia de configurare a e-mailului. Pentru informaţii suplimentare despre comutarea dispozitivelor, consultaţi broşura Informaţii suplimentare livrată împreună cu dispozitivul.

Pentru informaţii suplimentare despre configurarea unei adrese de e-mail, vizitaţi www.blackberry.com/go/docs şi faceţi clic pe BlackBerry Internet Service.

Nu primesc mesaje

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless, veţi primi mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

• Dacă aţi creat o adresă de e-mail sau aţi adăugat o adresă de e-mail existentă la dispozitivul dvs., utilizând ecranul de configurare a e-mailului din expertul de configurare, verificaţi dacă aţi primit pe dispozitiv un mesaj de activare de la serviciul BlackBerry® Internet Service. Dacă nu aţi primit niciun mesaj de activare (este posibil să dureze o perioadă scurtă până la sosirea mesajului), în expertul de configurare, deschideţi ecranul de configurare a e-mailului pentru a trimite un registru de servicii către dispozitivul dvs.

• Dacă nu aţi primit un mesaj de înregistrare de la reţeaua wireless, înregistraţi dispozitivul. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Opţiuni avansate. Faceţi clic pe Tabel de rutare gazdă. Apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Înregistrare acum.

• Verificaţi dacă serviciul de date este activat.

• Dacă utilizaţi filtre pentru mesajele de e-mail, verificaţi dacă opţiunile pentru filtre sunt setate corect.

• Verificaţi dacă redirecţionarea mesajelor de e-mail este activată şi că aveţi selectate toate dosarele de mesaje de e-mail, inclusiv dosarul Primite, din care doriţi să recepţionaţi mesaje de e-mail.

• Dacă aveţi un dispozitiv activat pentru Wi-Fi® şi dacă dispozitivul dvs. utilizează un simbol software pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi® sau pentru a vă conecta la VPN, resetaţi dispozitivul şi conectaţi-vă din nou la reţeaua Wi-Fi sau la VPN.

• Asiguraţi-vă că dispozitivul nu blochează mesajele. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Informaţii înrudite Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256 Despre indicatorii de acoperire wireless, 259 Activarea sau dezactivarea serviciului de date sau setarea opţiunilor de roaming, 256 Modificarea unui filtru pentru mesajele de e-mail, 63 Redirecţionarea mesajelor dintr-un anumit dosar de e-mail către dispozitivul dvs., 60

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

Nu pot trimite mesaje text SMS

În funcţie de planul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesajele atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless. Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless. Dacă nu vă aflaţi într-o zonă cu acoperire wireless, dispozitivul dvs. va trimite mesaje atunci când veţi reveni într-o zonă cu acoperire wireless.

• Verificaţi dacă apelarea fixă este dezactivată.

Informaţii înrudite Oprirea conexiunii la reţeaua wireless, 256 Apelare fixă, 40

Nu pot salva fişiere media

Memoria disponibilă pe dispozitivul BlackBerry® sau pe cardul media s-ar putea să nu fie suficientă pentru a stoca fişiere media.

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media în memoria dispozitivului, ştergeţi datele sau mesajele vechi din dispozitiv.

• Dacă încercaţi să salvaţi un fişier media pe un card media, ştergeţi fişierele media vechi.

• În opţiunile pentru camera foto, asiguraţi-vă că nu aţi setat câmpul Calitate fotografie la Superfin. Imaginile de calitate superfină utilizează mai multă memorie decât imaginile de calitate fină sau normală.

• Dacă este posibil, măriţi cantitatea maximă de memorie disponibilă pentru imagini.

Informaţii înrudite Ştergerea unui fişier sau a unui dosar media, 125 Ştergerea unui mesaj, 58

Nu pot reda un fişier media de pe o pagină Web

Este posibil ca dispozitivul BlackBerry® să nu accepte dimensiunea sau formatul fişierului media.

Bateria nu se încarcă

În funcţie de modul în care încărcaţi dispozitivul BlackBerry®, încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

• Asiguraţi-vă de conectarea sigură a cablului USB la dispozitiv şi la portul USB.

• Încercaţi să conectaţi dispozitivul la alt port USB de pe computer, la un port USB de pe alt computer, la un hub USB sau încercaţi să utilizaţi un încărcător de călătorie.

• Verificaţi ca driverele USB pentru dispozitivul BlackBerry să fie instalate pe computer. Când instalaţi BlackBerry® Desktop Software de pe CD-ul livrat împreună cu dispozitivul, trebuie instalate driverele USB corecte. De asemenea, puteţi descărca cea mai recentă versiune BlackBerry Desktop Software de la www.blackberry.com.

Ghidul utilizatorului

Bun venit la BlackBerry!

• Verificaţi să nu fie computerul în modul standby, hibernare sau în repaus.

• Este posibil ca unele hub-uri USB să nu furnizeze suficientă energie. Conectaţi hub-ul la priză (dacă este disponibilă) şi reconectaţi dispozitivul.

Ghidul utilizatorului

Scurtături

Scurtături

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Scurtături de bază BlackBerry

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a muta cursorul, glisaţi degetul pe trackpad.

• Pentru a vă deplasa la ecranul anterior, apăsaţi tasta Escape.

• Pentru a reveni la ecranul de întâmpinare când nu sunteţi în timpul unui apel, apăsaţi tasta Terminare.

• Pentru a vizualiza mai multe aplicaţii pe ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta pentru meniu.

• Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicaţie în scopul de a accesa opţiunile şi acţiunile disponibile, apăsaţi tasta pentru meniu.

• Pentru a vă deplasa la un element din listă sau la un element de meniu, introduceţi prima literă a elementului.

• Pentru a selecta un element de meniu evidenţiat, apăsaţi tasta pentru meniu.

• Pentru a bifa sau debifa o casetă de validare, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a vizualiza valorile disponibile într-un câmp, apăsaţi tasta Alt.

• Pentru a comuta între aplicaţii, ţineţi apăsată tasta pentru meniu. Faceţi clic pe o aplicaţie.

• Pentru a bloca tastatura, pe ecranul de întâmpinare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta asterisc (*). Pentru a debloca tastatura, apăsaţi tasta asterisc (*) şi tasta Terminare.

• Pentru a comuta între profilul de înştiinţare activ şi profilul de înştiinţare prin vibraţii, ţineţi apăsată tasta Q.

• Pentru a şterge un element evidenţiat, apăsaţi tasta Backspace/Delete.

Scurtături pe telefon

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a schimba tonul de apel, din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Apăsaţi tasta Menu (Meniu). Faceţi clic pe Setare ton de apel.

• Pentru a verifica mesageria vocală, ţineţi apăsat 1.

• Pentru a direcţiona un apel primit către mesageria vocală, când dispozitivul BlackBerry® este introdus în toc, ţineţi apăsată tasta Reducere volum din partea dreaptă a dispozitivului.

• Pentru a configura o tastă de apelare rapidă pentru un contact, în ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, ţineţi apăsată tasta pe care doriţi să o alocaţi pentru apelare rapidă.

• Pentru a adăuga un interior la un număr de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta X. Introduceţi interiorul.

• Pentru a introduce o literă în câmpul numărului de telefon, apăsaţi tasta Alt şi tasta literei respective.

• Pentru a introduce un semn plus (+) în timpul introducerii unui număr de telefon, apăsaţi tasta O.

) de pe tastatură. Pentru a dezactiva difuzorul

• Pentru a activa difuzorul în timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( în timpul unui apel, apăsaţi din nou tasta Difuzor.

difuzorul în timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( în timpul unui apel, apăsaţi din nou

Ghidul utilizatorului

Scurtături

• Dacă utilizaţi o cască wireless, pentru a întrerupe ascultarea unui apel în cască, apăsaţi tasta Difuzor. Pentru a asculta din nou un apel cu ajutorul căştii wirelesss, apăsaţi din nou tasta Difuzor.

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul dvs., pentru a schimba numărul de telefon activ, din ecranul de întâmpinare apăsaţi tasta Trimitere. Faceţi clic pe numărul de telefon din partea superioară a ecranului. Faceţi clic pe un număr de telefon.

Scurtături pentru mesaje

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Într-un mesaj

• Pentru a răspunde la un mesaj, apăsaţi R.

• Pentru a răspunde tuturor într-un mesaj de e-mail sau mesaj cu cod PIN, apăsaţi L.

• Pentru a redirecţiona un mesaj, apăsaţi F.

• Pentru a îndosaria un mesaj de e-mail evidenţiat, apăsaţi I.

• Pentru a vizualiza adresa de e-mail a unui contact, evidenţiaţi contactul în câmpul Către sau De la. Apăsaţi Q. Pentru a vizualiza numele afişat, apăsaţi din nou Q.

• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj cu cod PIN recepţionat, apăsaţi G.

Într-o listă de mesaje

• Pentru a deschide un mesaj evidenţiat, apăsaţi tasta Enter.

• Pentru a compune un mesaj dintr-o listă de mesaje, apăsaţi tasta C.

• Pentru a marca un mesaj ca deschis sau nedeschis, apăsaţi tastele Alt şi U.

• Pentru a adăuga un semnalizator la un mesaj evidenţiat, apăsaţi W.

• Pentru a vizualiza toate mesajele marcate, apăsaţi tastele Alt şi F.

• Pentru a vizualiza mesajele şi jurnalele de apeluri primite, apăsaţi tastele Alt şi I.

• Pentru a vizualiza mesajele trimise, apăsaţi tastele Alt şi O.

• Pentru a vizualiza mesajele mesageriei vocale, apăsaţi tastele Alt şi V.

• Pentru a vizualiza mesajele text SMS, apăsaţi tastele Alt şi S.

• Pentru a vizualiza jurnalele de apeluri, apăsaţi tastele Alt şi P.

• Pentru a vizualiza toate mesajele, apăsaţi tasta Escape).

Deplasarea într-o listă de mesaje

• Pentru a vă deplasa în sus într-un ecran, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.

• Pentru a vă deplasa în jos într-un ecran, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a vă deplasa în partea superioară a unei liste de mesaje, apăsaţi tasta T.

• Pentru a vă deplasa în partea inferioară a unei liste de mesaje, apăsaţi tasta B.

• Pentru a vă deplasa la data următoare, apăsaţi N.

• Pentru a vă deplasa la data anterioară, apăsaţi P.

• Pentru a vă deplasa la următorul element nedeschis, apăsaţi U.

• Pentru a vă deplasa la următorul mesaj corelat, apăsaţi J.

Ghidul utilizatorului

• Pentru a vă deplasa la mesajul anterior corelat, apăsaţi K.

Scurtături

Scurtături pentru introducerea textului

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a introduce un punct, apăsaţi de două ori tasta Spaţiu. Următoarea literă devine majusculă.

• Pentru a transforma o literă în majusculă, apăsaţi tasta aferentă literei până la afişarea majusculei.

• Pentru a introduce caracterul alternativ de pe o tastă, apăsaţi tasta Alt şi tasta aferentă caracterului respectiv.

• Pentru a introduce un caracter cu accent sau special, ţineţi apăsată tasta literei şi glisaţi degetul la dreapta sau la stânga pe trackpad. De exemplu, pentru a introduce ü, ţineţi apăsată tasta U şi glisaţi degetul spre stânga până apare litera ü. Eliberaţi tasta aferentă literei odată cu afişarea caracterului accentuat sau special.

• Pentru a introduce un număr într-un câmp numeric, apăsaţi o tastă numerică. Nu trebuie să apăsaţi tasta Alt.

• Pentru a introduce un număr într-un câmp text, ţineţi apăsată tasta Alt şi apăsaţi tasta numerică.

• Pentru a activa opţiunea NUM lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift stânga. Pentru a dezactiva opţiunea NUM lock, apăsaţi tasta Shift.

• Pentru a activa opţiunea CAP lock, apăsaţi tasta Alt şi tasta Shift dreapta. Pentru a dezactiva opţiunea CAP lock, apăsaţi tasta Shift.

Introducerea simbolurilor

• Pentru a introduce un a-rond (@) sau un punct (.) în câmpul unei adrese de e-mail, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a introduce un simbol, apăsaţi tasta pentru simbol. Introduceţi litera care apare sub simbol.

Lucrul cu textul

• Pentru a evidenţia un rând de text, apăsaţi tasta Shift şi deplasaţi degetul în sus sau în jos pe trackpad.

• Pentru a evidenţia textul caracter cu caracter, ţineţi apăsată tasta Shift şi deplasaţi degetul spre stânga sau spre dreapta pe trackpad.

• Pentru a anula selectarea unui text, apăsaţi tasta Escape.

• Pentru a tăia text evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi tasta Backspace/Delete.

• Pentru a copia textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Alt şi faceţi clic pe trackpad.

• Pentru a lipi textul evidenţiat în timpul tastării, apăsaţi tasta Shift şi faceţi clic pe trackpad.

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a căuta text într-un fişier sau ataşament, apăsaţi F.

• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis un fişier sau un ataşament, apăsaţi G.

În cadrul unei foi de calcul

• Pentru a vă deplasa la o anumită celulă, apăsaţi G.

Ghidul utilizatorului

Scurtături

• Pentru a vizualiza conţinutul unei celule, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a comuta între foile de calcul, apăsaţi V. Evidenţiaţi o foaie de calcul. Apăsaţi tasta Enter.

• Pentru a vizualiza coloanele sau rândurile care sunt ascunse implicit, apăsaţi H. Pentru a ascunde aceste coloane sau rânduri la loc, apăsaţi H din nou.

În cadrul unei prezentări

• Pentru a comuta vizualizările prezentării, apăsaţi M.

• Pentru a vă deplasa la diapozitivul următor când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi N.

• Pentru a vă deplasa la diapozitivul anterior când vizualizaţi o prezentare în diaporamă, apăsaţi P.

• Pentru a trece la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis şi redeschis o prezentare pe care o vizualizaţi în modul text sau text şi diaporamă, apăsaţi G.

Scurtături media

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Fişiere audio şi video

• Pentru a opri temporar un fişier audio sau video, apăsaţi tasta Redare/Pauză/Mut din partea superioară a dispozitivului BlackBerry®. Pentru a relua redarea fişierului audio sau video, apăsaţi din nou tasta Redare/Pauză/ Mut.

• Dacă utilizaţi o cască, pentru a activa caracteristica de creştere în intensitate audio pentru amplificarea volumului melodiilor, tonurilor de apel şi clipurilor video, ţineţi apăsată tasta Creştere volum din partea dreaptă a dispozitivului.

Imagini

Pentru panoramarea unei imagini, mai întâi trebuie să o măriţi.

• Pentru a mări o imagine, apăsaţi 3. Pentru a aduce o imagine la mărimea iniţială, apăsaţi 7.

• Pentru a micşora o imagine, apăsaţi 9. Pentru a aduce o imagine la mărimea iniţială, apăsaţi 7.

• Pentru panoramare în sus într-o fotografie, apăsaţi 2.

• Pentru panoramare în jos într-o fotografie, apăsaţi 8.

• Pentru panoramare spre dreapta într-o fotografie, apăsaţi 6.

• Pentru panoramare spre stânga într-o fotografie, apăsaţi 4.

• Pentru revenirea în centrul unei imagini, apăsaţi 5.

• Pentru a roti o imagine, apăsaţi L.

• Pentru a redimensiona o imagine la dimensiunea ecranului, apăsaţi 1.

Camera foto şi camera video

• Pentru a mări un subiect înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi tasta Creştere volum.

• Pentru a micşora un subiect înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi tasta Reducere volum.

• Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi tasta personalizabilă dreapta.

• Pentru a schimba modul pentru bliţ pentru o fotografie, dacă este disponibil, sau pentru a activa modul de luminozitate scăzută pentru un clip video, apăsaţi tasta Spaţiu.

Ghidul utilizatorului

Scurtături browser

Scurtături

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a introduce un punct (.) în câmpul adresei Web, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a introduce o bară oblică (/) în câmpul adresei Web, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.

• Pentru a opri încărcarea unei pagini Web, apăsaţi tasta Escape.

• Pentru a închide browserul, menţineţi apăsată tasta Escape

Într-o pagină Web

• Pentru a comuta între Vizualizare coloană şi Vizualizare pagină, apăsaţi Z.

• Pentru a mări o pagină Web, apăsaţi I.

• Pentru a micşora o pagină Web, apăsaţi O.

• Pentru a naviga la o anumită pagină Web, apăsaţi G.

• Pentru a reveni la pagina principală, apăsaţi H.

• Pentru a activa acceptarea utilizării JavaScript, apăsaţi J.

• Pentru a deschide lista de favorite, apăsaţi K.

• Pentru a adăuga un element favorit, apăsaţi A.

• Pentru a vizualiza o listă a paginilor Web pe care le-aţi vizitat recent, apăsaţi Y.

• Pentru a reîmprospăta o pagină Web, apăsaţi R.

• Pentru a vizualiza adresa paginii Web a unei legături, evidenţiaţi o legătură. Apăsaţi L.

• Pentru a vizualiza adresa paginii Web pentru o pagină Web, apăsaţi P.

• Pentru a urma o legătură, evidenţiaţi sau opriţi-vă pe legătură. Apăsaţi tasta Enter.

• Pentru a ascunde bannerul, apăsaţi U. Pentru a vizualiza bannerul, apăsaţi U.

• Pentru a deschide opţiunile browserului, apăsaţi S în browser.

Navigarea într-o pagină Web

• Pentru a vă deplasa în sus într-un ecran, apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.

• Pentru a vă deplasa în jos într-un ecran, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a vă deplasa la începutul unei pagini Web, apăsaţi T.

• Pentru a vă deplasa la sfârşitul unei pagini Web, apăsaţi B.

Scurtături calendar

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Pentru ca scurtăturile să funcţioneze în Vizualizare zi, în opţiunile de calendar generale, modificaţi câmpul Activare intrare rapidă la Nu.

• Pentru a programa o întâlnire, apăsaţi C.

• Pentru a comuta la Vizualizare agendă, apăsaţi A.

Ghidul utilizatorului

Scurtături

• Pentru a comuta la Vizualizare zi, apăsaţi D.

• Pentru a comuta la Vizualizare săptămână, apăsaţi W.

• Pentru a comuta la Vizualizare lună, apăsaţi M.

• Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna următoare, apăsaţi tasta Spaţiu.

• Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna anterioară, apăsaţi tastele Shift şi Spaţiu.

• Pentru a vă deplasa la data curentă, apăsaţi T.

• Pentru a vă deplasa la o anumită dată, apăsaţi G.

Scurtăturile pentru căutare

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a căuta un contact într-o listă de contacte, introduceţi numele sau iniţialele contactului separate printr-un spaţiu.

• Pentru căuta text într-un mesaj, apăsaţi S.

• Pentru a căuta text într-un fişier sau ataşament, apăsaţi F.

• Pentru a căuta text pe o pagină Web, apăsaţi F.

• Pentru a căuta text într-o prezentare, trebuie să vizualizaţi prezentarea în modul de vizualizare text sau text şi diaporamă. Apăsaţi F.

Scurtături pentru hărţi

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

• Pentru a mări o hartă, apăsaţi I.

• Pentru a micşora o hartă, apăsaţi O.

• Pentru a trece la următoarea direcţie a unei rute, apăsaţi N.

• Pentru a trece la direcţia anterioară a unei rute, apăsaţi P.

• Pentru a vizualiza informaţiile despre stare în partea superioară a unei hărţi, apăsaţi U. Pentru a ascunde informaţiile despre stare din partea superioară a unei hărţi, apăsaţi din nou U.

• Pentru a vizualiza informaţiile de urmărire în partea inferioară a unei hărţi în timp ce urmăriţi deplasarea, apăsaţi tasta Spaţiu. Pentru a ascunde informaţiile de urmărire din partea inferioară a unei hărţi, apăsaţi din nou tasta Spaţiu.

Ghidul utilizatorului

Depanare: comenzi rapide

Scurtături

Nu pot utiliza o scurtătură

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Încercaţi să modificaţi limba pentru introducerea textului.

Informaţii înrudite Modificarea limbii de introducere a textului, 205

Ghidul utilizatorului

Telefon

Elemente de bază ale telefonului

Găsirea numărului dvs. de telefon

Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

Telefon

• Pentru a vizualiza numărul dvs. de telefon activ, apăsaţi tasta Trimitere din ecranul de întâmpinare. Numărul dvs. de telefon activ este afişat în dreptul câmpului Numărul meu din partea superioară a ecranului.

• Dacă aveţi mai multe numere de telefon asociate cu dispozitivul BlackBerry®, pentru a vizualiza o listă cu numerele de telefon, apăsaţi tasta Trimitere din ecranul de întâmpinare. Faceţi clic pe câmpul Numărul meu din partea superioară a ecranului. Dacă planul dvs. de servicii wireless acceptă mesagerie text SMS şi MMS, primul număr de telefon din listă este numărul de telefon pe care îl utilizaţi pentru a trimite şi primi mesaje text SMS şi mesaje MMS.

Informaţii înrudite Despre numere de telefon multiple, 43

Efectuarea unui apel

1. În ecranul de întâmpinare sau în aplicaţia telefonică, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon.

• Introduceţi o parte din numele unui contact. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.

2. Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite Adăugarea unei pauze sau unei aşteptări la un număr de telefon, 163 Comenzi vocale disponibile, 50

Răspunsul la un apel

Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia un apel, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite Schimbarea tonului de apel, 12

Ghidul utilizatorului

Telefon

Răspunsul la un al doilea apel

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a răspunde la apelul primit şi a pune apelul curent în aşteptare, faceţi clic pe Răspuns - Apel curent în aşteptare.

• Pentru a răspunde la apelul primit şi a termina apelul curent, faceţi clic pe Răspuns - întrerupere apel curent.

Pentru a reveni la primul apel, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Schimbare sau Bliţ.

Schimbarea tonului de apel

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Sunete.

2. Faceţi clic pe Setare Tonuri de apel/Alarme.

3. Faceţi clic pe aplicaţia sau elementul pe care doriţi să le modificaţi.

4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a utiliza un ton de apel preîncărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe un ton de apel.

• Pentru a utiliza un ton de apel pe care l-aţi descărcat, în câmpul Ton de apel, faceţi clic pe Selectare muzică. Navigaţi către un dosar care conţine tonuri de apel. Faceţi clic pe un ton de apel.

5. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).

6. Faceţi clic pe Salvare.

Dezactivarea sonorului unui apel

În timpul unui apel, apăsaţi pe tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a dispozitivului.

Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului.

Punerea unui apel în aşteptare

Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi pune un apel în aşteptare.

1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Aşteptare.

Pentru a relua un apel, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Reluare.

Pornirea difuzorului

În timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor ( ) de pe tastatură.

. Faceţi clic pe Reluare . Pornirea difuzorului În timpul unui apel, apăsaţi tasta Difuzor (

Ghidul utilizatorului

Telefon

Nu ţineţi dispozitivul BlackBerry® lângă ureche în timp ce utilizaţi difuzorul. Pot apărea leziuni ale urechii. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Broşura cu informaţii despre siguranţă şi produs a dispozitivului dvs.

Pentru a dezactiva difuzorul, apăsaţi din nou tastaDifuzor.

Informaţii înrudite Tehnologia Bluetooth, 228

Apelarea unui interior

1. Apăsaţi tasta X.

2. Introduceţi interiorul.

Apelarea utilizând numere sau litere

Când introduceţi o literă într-un număr de telefon, dispozitivul dvs. BlackBerry® apelează numărul care este asociat literei pe o tastatură de telefon convenţională.

• Pentru a introduce un număr, apăsaţi o tastă numerică.

• Pentru a introduce o literă, apăsaţi continuu tasta Alt. Apăsaţi tasta aferentă literei.

Comutarea aplicaţiilor în timpul unui apel

1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Ecran de întâmpinarel.

Notă: În cazul în care comutaţi la altă aplicaţie şi doriţi să încheiaţi apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Efectuarea unui apel când dispozitivul dvs. este blocat

Pentru a efectua această sarcină, trebuie să activaţi apelarea din ecranul Blocare.

1. Din ecranul Blocare, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Efectuare apel.

3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Introduceţi un număr de telefon.

• Introduceţi o parte din numele unui contact. Faceţi clic pe un contact sau un număr de telefon.

4. Apăsaţi tasta Trimitere.

Pentru a încheia apelul, apăsaţi tasta Terminare.

Informaţii înrudite Activarea apelării din ecranul Blocare, 44

Despre utilizarea unei căşti

Puteţi achiziţiona o cască pentru a o utiliza împreună cu dispozitivul BlackBerry®.

Ghidul utilizatorului

Telefon

Dacă utilizaţi o cască, puteţi utiliza butonul acesteia pentru a răspunde la un apel, pentru a încheia un apel sau pentru a activa sau dezactiva sonorul în timpul unui apel. În funcţie de modelul dispozitivului, este posibil să puteţi utiliza un buton de pe cască pentru a efectua un apel utilizând o comandă vocală.

În funcţie de cască, este posibil, de asemenea, să utilizaţi un buton de pe cască pentru a întrerupe temporar, relua, omite sau ajusta volumul fişierelor audio sau video.

Pentru mai multe informaţii referitoare la utilizarea căştii, consultaţi documentaţia care însoţeşte casca.

Apeluri de urgenţă

Despre apelurile de urgenţă

Dacă sunteţi în afara zonei cu acoperire wireless şi indicatorul de acoperire wireless pentru SOS este afişat, puteţi apela numai numerele de urgenţă. Dispozitivul dvs. BlackBerry® este conceput pentru a efectua apeluri de urgenţă chiar şi când este blocat. În funcţie de modelul dispozitivului şi de reţeaua wireless la care este conectat dispozitivul, acesta este conceput pentru a permite efectuarea apelurilor de urgenţă chiar când cardul SIM nu este introdus. În cazul în care conexiunea la reţeaua wireless este oprită când iniţializaţi un apel de urgenţă, dispozitivul dvs. este conceput astfel încât să se conecteze automat la reţeaua wireless.

Puteţi efectua apeluri de urgenţă numai apelând numerele oficiale de acces pentru urgenţă (de exemplu, 911 sau 112).

Notă: Nu trebuie să vă bazaţi pe dispozitive wireless pentru comunicaţii esenţiale, inclusiv cele legate de urgenţe medicale. Numerele de urgenţă pot varia în funcţie de poziţia geografică şi apelurile de urgenţă pot fi blocate sau împiedicate de probleme de reţea, mediu sau de interferenţe.

Despre modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă

Dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la o reţea CDMA, la încheierea unui apel de urgenţă, dispozitivul intră în modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă. Acest mod permite operatorului să vă apeleze din nou sau să determine locaţia dvs. aproximativă. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă este activ timp de cinci minute sau este anulat când efectuaţi un alt tip de apel.

În modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă, nu puteţi trimite şi primi mesaje sau naviga pe pagini Web.

Dispozitivul iese din modul de revenire cu apel telefonic de urgenţă în orice moment, dacă efectuaţi un apel care nu reprezintă o urgenţă.

Efectuarea unui apel de urgenţă

Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Dacă tastatura sau dispozitivul BlackBerry® este deblocat(ă) apăsaţi tasta Trimitere de pe ecranul de întâmpinare. Introduceţi numărul pentru urgenţă. Apăsaţi tasta Trimitere.

• Dacă tastatura este blocată, introduceţi numărul de urgenţă. Apăsaţi tasta Trimitere.

Ghidul utilizatorului

Telefon

• Dacă dispozitivul dvs. este blocat, apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Apel de urgenţă. Faceţi clic pe Da.Dacă tastatura sau dispozitivul dvs. sunt blocate sau dacă dispozitivul este în modul standby, introduceţi numărul de urgenţă. Parcurgeţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Despre tehnologia GPS

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Puteţi utiliza tehnologia GPS de pe dispozitivul BlackBerry® pentru a obţine locaţia dvs. prin GPS şi pentru a utiliza aplicaţii şi servicii bazate pe locaţie. Aplicaţiile bazate pe locaţie pot utiliza locaţia dvs. prin GPS pentru a vă furniza informaţii, precum direcţiile de deplasare.

Dacă dispozitivul dvs. nu are un receptor GPS intern sau furnizorul dvs. de servicii wireless nu acceptă servicii bazate pe locaţie şi doriţi să utilizaţi tehnologia GPS, puteţi asocia dispozitivul dvs. BlackBerry cu un receptor GPS compatibil Bluetooth®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Dacă dispozitivul este conectat la o reţea CDMA şi efectuaţi un apel de urgenţă sau dacă dispozitivul este în modul de returnare a apelurilor de urgenţă, este posibil ca un operator de urgenţă să poată utiliza tehnologia GPS pentru a estima locaţia dvs. Notă: În caz de urgenţă, oferiţi întotdeauna operatorului de urgenţă cât mai multe informaţii posibil. Utilizând numai tehnologia GPS este posibil ca operatorii de urgenţă să nu poată estima locaţia dvs.

Activarea tehnologiei GPS

În funcţie de modelul dispozitivului dvs. BlackBerry® şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Opţiunile GPS care apar pe dispozitivul dvs. pot fi puţin diferite faţă de opţiunile care apar în această sarcină.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2. Faceţi clic pe Opţiuni avansate.

3. Faceţi clic pe GPS.

4. Modificaţi câmpul Servicii GPS la Locaţie pornită.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a dezactiva tehnologia GPS, modificaţi câmpul Servicii GPS la Locaţie oprită.

Volum

Ajustarea volumului

• Pentru a mări volumul, apăsaţi tasta de creştere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.

Ghidul utilizatorului

Telefon

• Pentru a reduce volumul, apăsaţi tasta de reducere a volumului din partea dreaptă a dispozitivului dvs. BlackBerry®.

• Pentru a anula volumul, apăsaţi tasta de redare/pauză/dezactivare a sonorului din partea superioară a dispozitivului. Pentru a anula opţiunea de dezactivare a sonorului, apăsaţi din nou tasta de redare/pauză/ dezactivare a sonorului.

Informaţii înrudite Amplificarea volumului utilizând caracteristica de creştere în intensitate audio, 114 Îmbunătăţirea calităţii sunetului melodiilor, 114

Modificarea volumului implicit pentru apeluri

Puteţi creşte sau reduce volumul implicit pentru apeluri. Un procent mai mare al volumului înseamnă un volum mai puternic.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Selectaţi Opţiuni generale.

5. Modificaţi câmpul Volum implicit apel.

6. Apăsaţi tasta Meniu.

7. Faceţi clic pe Salvare.

Îmbunătăţirea calităţii sunetului în timpul unui apel

Nu puteţi schimba calitatea audio atunci când utilizaţi o cască compatibilă Bluetooth®.

1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Îmbunătăţire sunet apel.

3. Selectaţi o opţiune pentru sunete joase sau sunete înalte.

Îmbunătăţirea calităţii sunetului pentru toate apelurile

Nu puteţi schimba calitatea audio atunci când utilizaţi o cască compatibilă Bluetooth®.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Sunet îmbunătăţit.

5. Modificaţi câmpurile Sunet apel telefonic sau Sunet apel pe căşti.

6. Apăsaţi tasta Meniu.

7. Faceţi clic pe Salvare.

Ghidul utilizatorului

Mesageria vocală

Telefon

Despre mesajul de întâmpinare şi parola pentru mesageria vocală

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, metoda de schimbare a mesajului sau parolei pentru mesageria vocală poate varia. Ar trebui să puteţi accesa opţiunile pentru schimbarea mesajului sau parolei pentru mesageria vocală când vă verificaţi mesageria vocală. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Verificarea mesageriei vocale

În funcţie de temă, puteţi verifica mesageria vocală din ecranul de întâmpinare.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Apelare mesagerie vocală.

Schimbarea numărului de acces la mesageria vocală

Dacă pe dispozitivul dvs. BlackBerry® nu este setat deja un număr de acces la mesageria vocală, puteţi introduce numărul de acces pentru alt sistem de mesagerie vocală.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Poştă vocală.

5. Introduceţi un număr de acces la mesageria vocală şi o parolă.

6. Apăsaţi tasta Meniu.

7. Faceţi clic pe Salvare.

Apelarea rapidă

Configurarea apelării rapide a unui contact

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Vizualizare listă de numere cu formare rapidă.

4. Faceţi clic pe o tastă neasociată.

5. Faceţi clic pe un contact.

Ghidul utilizatorului

Telefon

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicaţia telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o listă de mesaje, ţineţi apăsată tasta pe care aţi alocat-o contactului.

Schimbarea contactului alocat unei taste de apelare rapidă

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Vizualizare listă de numere cu formare rapidă.

4. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a schimba un contact alocat unei taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Editare. Faceţi clic pe un contact nou.

• Pentru a aloca contactul unei alte taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Deplasare. Faceţi clic pe o nouă tastă de apelare rapidă.

• Pentru a şterge contactul din lista de numere cu formare rapidă, faceţi clic pe Ştergere.

Apelurile de tip conferinţă

Despre apelurile de tip conferinţă

Puteţi crea două tipuri de apeluri de tip conferinţă cu dispozitivul dvs. BlackBerry®. În cazul în care organizaţia dvs. sau un serviciu de conferinţe v-a furnizat un număr punte pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea şedinţe prin apeluri de tip conferinţă în calendarul de pe dispozitivul sau computerul dvs. Şedinţele prin apeluri de tip conferinţă le permit participanţilor care deţin un dispozitiv BlackBerry să intre în şedinţa prin apel de tip conferinţă folosind o opţiune rapidă Participă acum, dacă această caracteristică este acceptată de dispozitivul lor, astfel încât să nu fie nevoiţi să formeze numărul punte pentru apelul de tip conferinţă şi să introducă codurile de acces. Dacă nu dispuneţi de un număr punte pentru apeluri de tip conferinţă, puteţi crea un apel de tip conferinţă sunând alte contacte şi reunind apelurile.

Efectuarea unui apel de tip conferinţă

Dacă dispozitivul BlackBerry® nu este conectat la o reţea CDMA, nu puteţi reuni mai mult de două contacte într-un apel de tip conferinţă.

1. În timpul unui apel, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Adăugare participant.

3. Introduceţi un număr de telefon sau evidenţiaţi un contact.

4. Apăsaţi tasta Trimitere.

5. În timpul celui de-al doilea apel, apăsaţi tasta Trimitere pentru a adăuga primul contact la apelul de tip conferinţă.

6. Pentru a adăuga un alt contact, repetaţi paşii de la 1 la 5.

Informaţii înrudite

Ghidul utilizatorului

Telefon

Punerea unui apel în aşteptare, 27

Crearea unei legături printr-un număr de telefon pentru un apel de tip conferinţă

1. Introduceţi un număr de telefon pentru puntea apelului de tip conferinţă.

2. Introduceţi X şi codul de acces.

Dialogul privat cu un contact în timpul unui apel de tip conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.

1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Apel distribuit.

3. Faceţi clic pe un contact.

Pentru a reveni la apelul de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Participare.

Deconectarea unui contact de la un apel de tip conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.

1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Renunţare apel.

3. Faceţi clic pe un contact.

Părăsirea unui apel de tip conferinţă

Puteţi efectua această sarcină numai dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă prin reunirea apelurilor, nu dacă creaţi o şedinţă prin apel de tip conferinţă din calendar.

Dacă efectuaţi un apel de tip conferinţă, puteţi să-l părăsiţi şi apelul să continue fără dvs. În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1. În timpul unui apel de tip conferinţă, apăsaţi tasta pentru meniu.

2. Faceţi clic pe Transfer sau Flash.

Ghidul utilizatorului

Jurnalele de apeluri

Telefon

Despre jurnalele de apeluri

Jurnalele de apeluri apar în aplicaţia telefonică şi arată starea apelurilor recente, afişând fie un indicator de apel nepreluat, fie un indicator de apel efectuat sau un indicator de apel primit. Un jurnal de apeluri include de asemenea data apelului, numărul de telefon şi durata estimată a apelului. Pentru informaţii suplimentare despre durata exactă a unui apel, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Opţiunea de vizualizare a listei telefonului vă permite să sortaţi modul în care sunt afişate jurnalele de apeluri în aplicaţia telefonică. În funcţie de cum vă setaţi opţiunile de înregistrare a apelurilor, puteţi de asemenea vedea jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje. În funcţie de temă, atunci când pierdeţi un apel, în partea de sus a ecranului de întâmpinare poate apărea un indicator de apel nepreluat.

De asemenea, puteţi adăuga note în jurnalele de apeluri sau trimite jurnale de apeluri ca mesaje de e-mail. În afară de cazul în care ştergeţi un jurnal de apeluri, acesta este stocat în dispozitivul BlackBerry® timp de 30 zile.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri în aplicaţia de mesaje

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Înregistrare apel.

5. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a afişa apelurile recente şi nepreluate în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Toate apelurile.

• Pentru a ascunde jurnalele de apeluri în aplicaţia de mesaje, selectaţi opţiunea Niciunul.

Adăugarea notelor într-un jurnal de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.

3. Apăsaţi tasta Meniu.

4. Faceţi clic pe Vizualizare istoric.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Adăugare note.

7. Introduceţi notele pentru apel.

8. Apăsaţi tasta Meniu.

9. Faceţi clic pe Salvare.

Ghidul utilizatorului

Telefon

Modificarea notelor din jurnalele de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.

3. Apăsaţi tasta Meniu.

4. Faceţi clic pe Vizualizare istoric.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Editare note.

7. Modificaţi notele apelurilor.

8. Apăsaţi tasta Meniu.

9. Faceţi clic pe Salvare.

Trimiterea unui jurnal de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.

3. Apăsaţi tasta Meniu.

4. Faceţi clic pe Vizualizare istoric.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Redirecţionare.

Ştergerea jurnalelor de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

• Pentru a şterge un singur jurnal de apeluri, evidenţiaţi un jurnal de apeluri.

• Pentru a şterge o serie de jurnale de apeluri, evidenţiaţi un jurnal de apeluri. Ţineţi apăsată tasta Shift. Pe trackpad, glisaţi cu degetul în sus sau în jos.Eliberaţi tasta Shift.

3. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).

4. Faceţi clic pe Ştergere.

Ştergerea notelor din jurnalele de apeluri

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Evidenţiaţi un jurnal de apeluri.

3. Apăsaţi tasta Meniu.

4. Faceţi clic pe Vizualizare istoric.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Editare note.

7. Apăsaţi tasta Meniu.

8. Faceţi clic pe Ştergere câmp.

9. Apăsaţi tasta Meniu.

Ghidul utilizatorului

10. Faceţi clic pe Salvare.

Apelul în aşteptare

Activarea apelului în aşteptare

Telefon

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Apel în aşteptare.

5. Modificaţi câmpul Apel în aşteptare activat la Da.

6. Apăsaţi tasta Meniu.

7. Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a dezactiva apelul în aşteptare, modificaţi câmpul Apel în aşteptare activat la Nu.

Redirecţionarea apelurilor

Despre redirecţionarea apelurilor

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, este posibil ca unul sau mai multe numere de redirecţionare să fie deja disponibile pe cardul SIM sau în dispozitivul BlackBerry®. Este posibil să nu puteţi să modificaţi sau să ştergeţi aceste numere de telefon sau să adăugaţi altele noi.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Redirecţionarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.

5. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

Ghidul utilizatorului

Telefon

• Pentru a redirecţiona toate apelurile către un număr de redirecţionare a apelurilor, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Întotdeauna. Schimbaţi câmpul Redirecţionarea tuturor apelurilor într-un număr de redirecţionare a apelurilor.

• Pentru a redirecţiona numai apelurile nepreluate, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Condiţionat. Schimbaţi câmpurile Dacă este ocupat, Dacă nu există răspuns şi Dacă nu poate fi contactat într-un număr de redirecţionare a apelurilor.

6. Apăsaţi tasta Menu (Meniu).

7. Faceţi clic pe Salvare.

Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Niciodată.

Adăugarea unui număr de telefon pentru redirecţionarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM sau dispozitivul BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Număr nou.

7. Introduceţi un număr de telefon.

8. Apăsaţi tasta Enter.

9. Apăsaţi tasta Meniu.

10. Faceţi clic pe Închidere.

Schimbarea unui număr pentru redirecţionarea apelurilor

Puteţi schimba numai numerele de telefon pentru redirecţionarea apelurilor pe care le-aţi adăugat dvs.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Editare numere.

7. Evidenţiaţi un număr de telefon.

8. Apăsaţi tasta Meniu.

9. Faceţi clic pe Editare.

10. Schimbaţi numărul de telefon.

11. Apăsaţi tasta Enter.

Ghidul utilizatorului

Telefon

Ştergerea unui număr de telefon pentru redirecţionarea apelurilor

Puteţi şterge numai numerele de telefon introduse de dvs. pentru redirecţionarea apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Redirecţionare apel.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Editare numere.

7. Faceţi clic pe un număr de telefon.

8. Faceţi clic pe Ştergere.

Blocarea apelurilor

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Despre blocarea apelurilor

Caracteristica de apelare blocată vă permite să blocaţi toate apelurile primite sau să blocaţi apelurile primite numai când vă aflaţi în roaming. Puteţi de asemenea bloca toate apelurile efectuate şi toate apelurile internaţionale efectuate, sau puteţi bloca numai apelurile internaţionale efectuate când vă aflaţi în roaming.

Pentru a utiliza caracteristica de apelare blocată, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze un card SIM iar furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de blocare a apelurilor. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Blocarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze un card SIM, iar furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de blocare a apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Blocare apel.

5. Evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor.

6. Apăsaţi tasta Meniu.

7. Faceţi clic pe Activare.

8. Introduceţi parola dvs. de blocare a apelurilor.

Ghidul utilizatorului

Telefon

Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor. Apăsaţi tasta Meniu. Faceţi clic pe Dezactivare.

Schimbarea parolei de blocare a apelurilor

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Blocare apel.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Schimbare parolă.

Apelare fixă

În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Despre apelarea fixă

Dacă activaţi apelarea fixă, puteţi efectua apeluri numai către contactele care apar în lista de apelare fixă şi către numerele oficiale de acces în caz de urgenţă (de exemplu 911 sau 112).

Dacă planul dvs. de servicii wireless include mesagerie text SMS, puteţi de asemenea să trimiteţi mesaje text SMS contactelor care apar în lista de apelare fixă.

Pentru a utiliza apelarea fixă, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cardul SIM. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

Activarea apelării fixe

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cardul SIM.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.

2. Apăsaţi tasta Meniu.

3. Faceţi clic pe Opţiuni.

4. Faceţi clic pe Listă de telefon FDN.

5. Apăsaţi tasta Meniu.

6. Faceţi clic pe Activare mod FDN.

7. Introduceţi codul PIN2.

8. Apăsaţi tasta Enter.

Ghidul utilizatorului

Telefon

Pentru a dezactiva apelarea fixă, apăsaţi tasta pentru meniu. Faceţi clic pe Dezactivare mod FDN.

Adăugarea unui contact în lista de apelare fixă

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cardul SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze un cod PIN2 pentru cardul SIM.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere