Sunteți pe pagina 1din 54

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

CALCULUL STRUCTURILOR NEDETERMINATE PRIN METODA FORŢELOR

ACŢIUNEA FORŢELOR

1)

Să se caluleze prin metoda forţelor, structura din figura.1, la acţiunea forţelor exterioare.

Se cunosc:

L 3,8 m;

Rezolvare:

H 3 m;

p  30 kN / m; F  48 kN; M 64 kN m 4I
p  30 kN / m;
F  48 kN;
M 64 kN m
4I 0
3H/4
I 0
p
F
4I 0
H
2I 0
L
L/3

1)

Stabilirea gradului de nedeterminare statică:

Gradul de nederminare statică se stabileşte cu relaţia:

n

s

rl  c    

3

3

2

(

)

(6

3)

3

Structura este de trei ori static nedeterminată.

2)

Alegerea sistemului de bază:

Sistemul de bază reprezintă, sistemul ataşat sistemului statict nedeterminat, la care se suprimă atâtea legături exterioare sau interioare cât sunt necesare pentru ca acesta sa devin static determinat.

În locul fiecărei legături suprimate se introduce un efort static nedeterminat, notat, de obicei, cu

X 1,

X

2

,

Transformare sistemului real în sistem de bază se poate face în diferite feluri, dintre toate variantele se va alege cea mai convenabilă din punct de vedre al calculelor.

-

1 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

În cazul sistemului nostru, sunt prezentate mai jos câteva variante de sisteme de baza ce pot fi ataşate sistemului nedeterminat. Varianta ce convine fig 2. a).

4I 0 2,25 I0 p F 4I0 X 3 3 2I0 X 1 X 2
4I 0
2,25
I0
p
F
4I0
X 3
3
2I0
X 1
X 2
3,8
1,27
X 3 E
X 3
E
2,25 I0 p F 4I0 X 3 3 2I0 X 1 X 2 3,8 1,27 X

D

B

C

I0 p F 4I0 X 3 3 2I0 X 1 X 2 3,8 1,27 X 3

X 2

X 1

A
A
X 3 3 2I0 X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C
X 3 3 2I0 X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C

2,25

3 3 2I0 X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X

3

3 2I0 X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X 2
3,8 1,27

3,8

3,8

1,27

1,27

b)

a)

- 2 -

X 3 X 2 E
X 3
X 2
E
X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X 2 X 1
X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X 2 X 1

D

2,25

X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X 2 X 1

3

X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X 2 X 1
C
C

B

X 1

A
A
X 1 X 2 3,8 1,27 X 3 E D B C X 2 X 1
3,8 1,27

3,8

3,8

1,27

1,27

c)

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

X 1

E D 2,25 X 3 X 2 X 1 B C X 2 X 3
E
D
2,25
X 3
X
2
X 1
B
C
X
2
X 3
3
A
3,8
1,27

d)

3)

Ecuaţiile de echilibru elastic:

X 2

A 3,8 1,27 d) 3) Ecua ţ iile de echilibru elastic : X 2 D X

D

X

2

E

C
C
d) 3) Ecua ţ iile de echilibru elastic : X 2 D X 2 E C

2,25

3) Ecua ţ iile de echilibru elastic : X 2 D X 2 E C 2,25
3) Ecua ţ iile de echilibru elastic : X 2 D X 2 E C 2,25

3

3) Ecua ţ iile de echilibru elastic : X 2 D X 2 E C 2,25
3) Ecua ţ iile de echilibru elastic : X 2 D X 2 E C 2,25
B
B

X

2

X 1

A
A
de echilibru elastic : X 2 D X 2 E C 2,25 3 B X 2
3,8 1,27

3,8

3,8

1,27

1,27

fig 2

e)

Se obţin prin scrierea condiţiilor de compatibilitate pe direcţia legăturilor suprimate:

-

a

X

i

deplasarea absolută pe direcţia necunoscutelor X , este egală cu zero:

i

0

Explicitat:



11

XXX

1

12

2

13

3



21

XXX

1

22

2

23

3



31

XXX

1

32

2

33

3

  0

1 p

  0

2 p

  0

3 p

4)

Calculul coeficienţilor şi al termenilor liberi

4.1) Coeficienţii principali şi secundari:

-

ii

se calculează cu relaţiile:

l M

2

i

EI



0

dx

 

ij

ji

l M

i

M

i



0 EI

dx

-

unde:

repectiv

M

i

,

X

j

j

: momentele încovoietoare produse pe sistemul de bază static determinat de necunoscuta

, egale cu unitatea.

M

Trasarea diagramelor unitare:

- 3 -

X ,

i

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

-

sistemul incărcat cu

X

1

:

5,25

E D 2,25 3 B C 3 M 1 A
E
D
2,25
3
B
C
3
M 1
A
3,8 1,27 X 1 1 AB CB BD M  0; M  1 3
3,8
1,27
X
1
1
AB
CB
BD
M
0;
M
 1 3 
3
kN  m
;
M
0;
M
3
kN  m
;
AB
B
B
BD
DE
M

1
5, 25
5, 25
kN m
;
M
5, 25
kN m
;
M
5, 25
kN
.
D
DE
-
sistemul incărcat cu
X
:
2
E
D
2,25
5,07
B
C
3
M 2
A
1,27
3,8
X
1
2
MMMM
0
ABCD
M
5,07
kN  m
E
-
sistemul incărcat cu
X
:
3

- 4 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

X 1

3

M  0 ; A CB AB BC BD M  0; M  1
M
0 ;
A
CB
AB
BC
BD
M
0;
M 
1 3,8
3,8
kN  m
;
M
0;
M
3,8
kN  m
;
M
3,8
CB
B
B
D
DE
M
kN m M 
3,8
;
1,27
kN  m
D
E
3,8
E
D
1,27
2,25
B
C
3,8
3
M 3
A
3,8
1,27

kN m

;

Calculul coeficienţilor din sistemul de ecuaţii:

11

22

33

l



0

l



0

l



0

M

1

EI

dx

2

2

M

dx

EI

2

M

3

dx

EI

1

(

1

2

2, 25

6

E

I

E

 3

3)

(

3

3)



22 I

00

 4,5

39, 23

EI

EI

00

34,94

EI

0

78, 67

EI

0

(2

3

2

 2

5, 25

 1 42 I

1

E

0

5,07 5,07

 2

3

5,07

10,86

EI

0

11



E

42

I

0

3,8 3,8

 2

3

3,8

1

E

I

0

3,8

2, 25 3,8

5, 07

I

 4,57

6

E

4

0

EI

0

(2 3,8

32, 49

EI

0

2

 2

 4, 74 EI

1, 27

41,8

EI

2

 2

00

3,8 1, 27)

- 5 -

2

 2 3

5, 25)

1

E

4

I

0

5, 25

5, 07

5, 25

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

12

13

23

21

31

32

l



0

l



0

l



0

M

1

M

2

EI

dx

M

1

M

3

dx

EI

1



4

2, 25

E

I

0

6

E

I

0

(5,25 5,07)

(2

 3 3,8

2

5,07

2



5, 25 3,8

16,87

EI

0

 3 3,8

5, 25 3,8)

5,07

6

35,27

4

E

I

0

(2

5, 25 3,8

43,69

 8,42

EI

EI

00

EI

0

 2 5,25 1,27

5,25 1, 27

5, 25 3,8)

M

2

M

3

dx

EI

5,07

6

E

4

I

0

(2 5,07 1,27

5,07 3,8)



1,35

EI

0

Suma coeficienţilor:

n

s

i

,

j

1

ij

78, 67

10,86

41,8

2 (43, 69



16,87

1,35)

182, 27

4.2) Termenii liberi, se calculează cu relaţia:

ip

l M

p

M

i



0

EI

dx

Unde

M

p

, reprezintă momentul produs, pe sistemul de bază static determinat, de încărări.

 

1 p

l

M

p

M

1



0 EI

dx 

2,25

6 E

I

0

5,07

6

E

4

I

0

(2

216,6 3

2 108,6 5,25

216,6 5,25

108,6 3)

(

 2 108,6 5,25

2 469,36 5,25

108,6 5,25

469,36 5,25)



1463,56

1200,32

EI

EI

00

263,24

EI

0

- 6 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

E D 2,25 30 kN/m 48 kN B C 3 A 3,8 1,27
E
D
2,25
30 kN/m
48 kN
B
C
3
A
3,8
1,27

 

2 p

l M

p

M

2



0 EI

dx

469,36

108,6 2,25 216,6 M 3 p 3,8 1,27 5,07 889,09  (  2 
108,6
2,25
216,6
M
3
p
3,8
1,27
5,07
889,09
 ( 
2  469,36  5,07
108,6  5,07)

6
E
 4
I
EI
0
0

- 7 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

 

3 p

l M

p

M

3



0

EI

dx 

11 (

43 I

E

0

3,8 216,6)

1

4

3,8

2,25

6 E

5,07

I

0

6

E

4

I

0

(2 216,6 3,8

 

2 108,6 3,8

108,6 3,8

216,6 108)

(2 108,6 3,8

 

2 469,36 1,27

108,6 1,27

469,36 3,8)



Suma termenilor liberi:

65,16

1390,23

20,29

EI

EI

00

EI

0

14 75,68



EI

0

n

s

j

1

 

jp

(263,24

889,09

1475,68)



2628,01

5)

Verificarea coeficienţilor şi a termenilor liberi.

Coeficienţii sunt corecţi calculaţi dacă este îndeplinită condiţia:

n

s

i

,

j

1

 

ij

ss

l



0

M

s

2

dx

EI

9,05 1,09 2,25 6,8 3 3,8 M 3 ss 3,8 1,27
9,05
1,09
2,25
6,8
3
3,8
M
3
ss
3,8
1,27

- 8 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

ss

l



0

M

2

s

EI

dx

11

(

22 I

0

E

2

  

3

3

3)

3

11

(

42 I

0

E

3,8 3,8)

 2 3,8

3

2, 25

6 E

5, 07

I

0

4

 4,5

6

E

I

0

(2 6,8

(2

2

 2

9, 05

2

9, 05

 2

1, 09

2

2

 2

 2

6,8 9, 05)

9, 05 1, 09)

4,57

142, 26

30,94

182, 27

EI

EI

00

EI

0

EI

0

EI

0

Condiţie îndeplinită, coeficienţii sunt corect calculaţi.

Termenii liberi sunt corecţi calculaţi dacă este îndeplinită condiţia:

 

sp

l M

p

M

s



0 EI

dx

n

s



j

1

  

jp

sp

l



0

M

M

p

s

dx

EI

11

216,6 3,8

1

4



6 E

6

43 I

E

2,25

0

3,8

I

0

(2 216,6 6,8

2 108,6 9,05



108,6 6,8

216,6 9,05)

5,07

E

4

I

0

(

 2 108,6 9,05

2 469,36 1,09

463,36 9,05

108,6 1,09)



65,16

2853,79

290,94

EI

0

EI

0

EI

0

2628,01



EI

0

Condiţie îndeplinită, termenii liberi sunt corect calculaţi.

6)

Rezolvarea sistemului de ecuaţii:



11

XXX

1

12

2

13

3



21

XXX

1

22

2

23

3



31

XXX

1

32

2

33

3

  0

1

p

  0

2

p

  0

3

p

- 9 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

78,67

EI

16,87

XX



12

EI



00

43,69

EI

0

X

3



263,24

EI

0

16,87

EI

0

X



1

10,86

EI

XX 1,35



23

EI



00

889,09

EI

0

43,39

EI

0

1,35

41,8

EI

XX



12

EI



00

X

3



1475,68

EI

0

Echivalent cu:

78,67

43,39

XX



12

X

16,87

10,86

43,69

1,35

41,8

X

3

X

3

263,24

889,09

1475,68

16,87



1

XX

23

1,35

XX



12

Soluţia sistemului:

A 

16.87 43.69

16.87 10.86 1.35

78.67

43.39

1.35 41.8

X



A

1

B

detA

5.068

10 3

detA 

A

X

X

1

X

2

X

3

5,321

94,215

32,822

kN

kN

kN

B 

5.321

94.215

32.822263.24

889.09

1475.68

7)

Trasarea diagramelor de eforturi:

0

0

0

- 10 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

2,25 30kN 48kN 32,826kN 3 5,321kN 94,215kN 3,8 1,27
2,25
30kN
48kN
32,826kN
3
5,321kN
94,215kN
3,8
1,27
53,321kN 32,822kN T
53,321kN
32,822kN
T

127,037

5,321kN

81,178kN 53,321kN 13,04 N 94,215kN
81,178kN
53,321kN
13,04
N
94,215kN

- 11 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

44,06 22,04 91,84 15,963 75,88 M
44,06
22,04
91,84
15,963
75,88
M

8)

Verificarea diagramelor de eforturi:

8.1) Verificări statice:

- Verificarea nodului B:

- 12 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

75,88

13,04 53,21 B 48 5,321 94,215 81,178 91,84
13,04
53,21
B
48
5,321
94,215
81,178
91,84

-

X



53,321

48

5,321

0

Y

94,215

13,04



81,178

M

75,88



91,84

15,96

0

0

15,963

Verificarea diagramei M, prin metoda LMV:

E D 2,25 48 22,04 30 B C 32,822 5,321 3 94,215 A 3,8 1,27
E
D
2,25
48
22,04
30
B
C
32,822
5,321
3
94,215
A
3,8
1,27

- 13 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

(

LMV

)



22,04

0

94,215 5,07



48 2,25



5,321 5,25

32,822 1,27

30

3,8

(

3,8

2

1,27)

8.2) Verificărea elastică a diagramei de momente încovoietoare:

Diagrama de momente încovoietoare este corect trasată dacă sunt satisfăcute condiţiile:



X

i

l



0

M

f

M

i

EI

dx



X

1

l



0

M

f

M

1

EI

dx

5,07



24 EI

0,1521

0

5,07

6

E

4

I

0,032

EI

(2 5,07 22,04



0

5,07 44,05)

- 14 -

5,07

24

EI

(223,4856

223,3335)

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

CEDĂRI DE REAZEME

2)

Să se caluleze prin metoda forţelor, structura din figura.2, la acţiunea cedărilor de reazeme:

Se cunosc:

L 3,8 m;

H 3 m;

p

30 kN / m;

F 48 kN ;

v 1cm;

1, 4

0

   
     
 
 
 
 
 

D

E

   

C

C 2,25m

2,25m

B

B v 3m
v
v
B v 3m

3m

A
A
   
 
3,8m 1,27m

3,8m

3,8m

1,27m

1,27m

1)

Se adoptă acelaşi sistem de bază:

- 15 -

Fig. 2

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

4I 0 2,25 I0 F 4I 0 X 3 3 2I 0 X 1 X
4I 0
2,25
I0
F
4I 0
X 3
3
2I 0
X 1
X 2
3,8
1,27

2)

Sistemul de ecuaţii de echilibru elastic are forma:



11

X

1

12



21

X



31

X

   

X

2

X

X

13

XL

3

c

2

c

3

c

1

   

1

22

2

23

3

XL

XL

 

1

32

2

33

3

3)

Coeficienţii au valorile:

11

22

33

l



0

l



0

l



0

M

1

EI

dx

1

(

1

2

2, 25

6

E

I

E

 3

3)

(

3

3)



00

22

I

 4,5

39, 23

EI

EI

00

34,94

EI

0

78, 67

EI

0

(2

3

2

2

5, 25

M

2

2

dx

EI

2

M

3

dx

EI

1

 1

E

42 I

0

5,07 5,07

 2

3

5,07

10,86

EI

0

11



E

42

I

0

3,8 3,8

 2

3

3,8

1

E

I

0

3,8

2, 25 3,8

5, 07

I

 4,57

6

E

4

0

EI

0

(2 3,8

32, 49

EI

0

2

 2

 4, 74 EI

1, 27

41,8

EI

2

 2

00

3,8 1, 27)

- 16 -

2

2  3

5, 25)

1

E

4

I

0

5, 25

5, 07

5, 25

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

12

13

23

 

21

31

32

l



0

l



0

M

1

M

2

dx

EI

1

M

M

3

dx

EI

1



4

2, 25

E

I

0

6

E

I

0

(5,25 5,07)

(2

 3 3,8

2

5,07

2



5, 25 3,8

16,87

EI

0

 3 3,8

5, 25 3,8)

5,07

6

35,27

4

E

I

0

(2

5, 25 3,8

43,69

 8,42

EI

EI

00

EI

0

 2 5,25 1,27

5,25 1, 27

5, 25 3,8)

l

M

2

M

3



0 EI

dx

5,07

6

E

4

I

0

(2 5,07 1,27

5,07 3,8)



1,35

EI

0

Suma coeficienţilor:

n

s

i

,

j

1

ij

78, 67

10,86

41,8

2 (43, 69



4)

Calculul termenilor liberi:

16,87

1,35)

182, 27

Termenii liberi se calculează cu relaţia generală:

L    R 

ic

1

i

k

( )

i

k

Unde :

- 1 - acţiunea virtuală

- - deplasarea după direcţia

X

i

1

;

X

i

i

(i)

- Rk reacţiunile din reazemul k.

1

;

Sistemul încărcat cu acţiunea virtuală

X 1 1

- 17 -

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

R x1,2 E D 2,25 R x1,1 B C 3 X 1 A 3,8 1,27
R x1,2
E
D
2,25
R x1,1
B
C
3
X 1
A
3,8
1,27
R

1
5, 25
5, 25
kN  m
x
1,1
R
1
1
kN
x
1,1
1, 4 3,1415
L
1 
0
1
0
5, 25

0,128
1
c
180

Sistemul încărcat cu acţiunea virtuală

X

2

1

 
 
 

D

 
  R

R

 
 

B

C

A

X 2

 
1,27

1,27

1,27
 
  3,8
 

3,8

x2,2

R x2,1 E
R
x2,1
E

R

R

x 2,1

x 2,1

5, 07

1



1

1

kN

5, 07

kN m

L

2

c

  

1

0

1

0

5, 07

1, 4 3,1415

180

0,124

- 18 -

1 kN  5, 07 kN  m L 2 c    1 0
1 kN  5, 07 kN  m L 2 c    1 0

2,25

1 kN  5, 07 kN  m L 2 c    1 0

3

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

Sistemul încărcat cu acţiunea virtuală

X

3

1

R x3,2 E D 2,25 R x3,1 B C X 3 3 A 1,27 3,8
R
x3,2
E
D
2,25
R
x3,1
B
C
X 3
3
A
1,27
3,8
R

1
1, 27
1, 27
kN  m
x 3,1
R
1
1
kN
x 3,1
1, 4 3,1415
 
1
0, 01
1
0
1, 27
0, 021
L 2 c
180
n s

0,128
0,124
0, 021
0, 017
L ic
i  1
5)
Verificarea termenilor liberi:

Termenii liberi sunt corect calculaţi dacă este îndeplinită următoarea relaţie:

n

s

i 1

LL

ic